Teren tare sub picioare
… sau stai pe nisipuri mişcătoare?

William John Hocking

© SoundWotds, online seit: 04.01.2019, aktualisiert: 04.01.2019

Verset călăuzitor: 2 Timotei 2.19

2 Timotei 2.19: Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu rămâne …

„Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu rămâne”, spune apostolul în 2 Timotei 2.19. El a vorbit despre unele lucruri îngrozitoare, care vor avea loc în ultimele zile. Fapte rele şi învăţături false se răspândeau rapid în acele zile şi mai târziu se vor înmulţi şi mai mult. Însă Pavel se bucură să-şi amintească lui însuşi şi să amintească lui Timotei şi nouă, că temelia tare a lui Dumnezeu rămâne, chiar dacă ceea ce a fost încredinţat omului eşuează. Ce este de la Dumnezeu rămâne neînfrânt, şi nimic nu-l poate leza.

Şi în timp ce acest caracter al statorniciei este adevărat cu privire la lucrurile Adunării, gândesc că este un principiu foarte sănătos, pe care fiecare credincios ar trebui să-l aibă înaintea ochilor. Ceea ce Duhul lui Dumnezeu ţi-a revelat cu privire la adevăr nu se schimbă niciodată.

Asigură-te că ceea ce ai, este de la Dumnezeu. Lasă să fie ancorat cu desăvârşire în sufletul tău aşa ca înaintea lui Dumnezeu, că ceea ce tu crezi şi cu care eşti legat este de la El. Nu-ţi însuşi convingerile spirituale ale altora; nici măcar convingerile tatălui tău şi ale mamei tale; ci primeşte-le de la Dumnezeu şi ai dovezi din Scriptură pentru ele, şi atunci vei putea fi liniştit cu o conştiinţă bună şi un duh plin de pace. Temelia tare a lui Dumnezeu rămâne; şi ceea ce a fost tare cu cincizeci de ani în urmă, este şi astăzi tare; ce era tare în zilele apostolice, este şi astăzi tare şi sigur.


Tradus de la: Fester Boden unter den Füßen

Din Articolul „Christus und seine Versammlung (7)

Traducere: Ion Simionescu


Hinweis der Redaktion:

Die SoundWords-Redaktion ist für die Veröffentlichung des obenstehenden Artikels verantwortlich. Sie ist dadurch nicht notwendigerweise mit allen geäußerten Gedanken des Autors einverstanden (ausgenommen natürlich Artikel der Redaktion) noch möchte sie auf alle Gedanken und Praktiken verweisen, die der Autor an anderer Stelle vertritt. „Prüfet aber alles, das Gute haltet fest“ (1Thes 5,21). – Siehe auch „In eigener Sache ...