Slujirea în Cuvânt
Două aspecte pentru slujirea în Cuvânt

Charles Henry Mackintosh

© SoundWords, Online începând de la: 14.02.2020, Actualizat: 14.02.2020

Pentru instruirea unui slujitor de succes al Cuvântului lui Dumnezeu sunt neapărat necesare două elemente:

  1. a) cunoaşterea exactă a Bibliei şi
  2. b) sentimentul corect pentru valoarea sufletului şi a ceea ce are nevoie sufletul.

Combinarea acestor două însuşiri are cea mai mare importanţă pentru fiecare care a fost chemat în lucrarea de slujire în Cuvânt şi în învăţătură. Dacă se cunoaşte numai o parte a acestei slujirii, atunci eşti un slujitor total unilateral. Eu pot avea o cunoaştere profundă a Scripturii; pot avea o cunoaştere mare a conţinutului Bibliei şi o conştienţă deosebită despre gloria ei morală, dar dacă uit sufletul şi nevoile lui multiple, atunci în mod regretabil slujirea mea nu este efectivă. Slujba trece pe lângă ţel, lipseşte profunzimea şi puterea. Slujirea nu va satisface nevoia inimii sau nu va atinge conştiinţa. Va fi o slujbă a Cuvântului, dar nu a sufletului. Tot ce este adus poate fi deplin adevărat şi chiar să conţină gânduri frumoase, fără îndoială, însă lipseşte utilitatea şi puterea practică.

Pe de altă parte s-ar putea ca eu să am foarte clar înaintea privirii sufletul şi nevoile lui. Mă voi strădui să fiu folositor. S-ar putea ca dorinţa inimii mele să fie să slujesc inimii şi conştiinţei ascultătorilor şi cititorilor mei, dar eu nu cunosc Biblia mea. Dacă nu sunt instruit în Biblie, atunci nu am nimic cu care aş putea să mă fac folositor. Nu am nimic, pe care aş putea să-l dau sufletului, care ar putea ajunge la inimă, nimic care ar putea atinge conştiinţa. Slujirea mea se va dovedi neroditoare şi obositoare. În loc să instruiască sufletele, ele devin enervate şi plictisite. În loc să zidească sufletele, ele devin numai iritate. În loc ca sufletele să fie întărite pe calea uceniciei, ele devin descurajate, deoarece mie îmi lipsesc lucrurile de bază.

Aceste lucruri ar trebui preţuite. Cunoaştem persoane care înţeleg mult despre prima slujire – slujirea cuvântului – şi înţeleg puţin despre cea de-a doua – slujirea sufletului. Aceia au realmente Cuvântul şi gloria lui morală înaintea privirii. Cel care face prima slujire este aşa de plin că pare să fi uitat că el are a face cu sufete. Slujirea nu este orientată spre ţel şi plină de putere spre inimă, nu este o luptă reală cu conştiinţa, nu este nici o aplicare practică a conţinutului Cuvântului la sufletele ascultătorilor. Ea este foarte frumoasă, dar nu este folositoare, aşa cum ar putea fi. Slujirii îi lipseşte vorbirea adresată sufletului şi inimii. Este mai mult o slujire în Cuvânt decât o slujire a sufletelor.

Apoi se găsesc unii care în slujba lor sunt preocupaţi numai cu sufletul şi cu inima şi cu apelare, atenţionare şi constrângere. Dar prin lipsa de cunoaştere a Scripturii şi preocuparea regulată cu Cuvântul lui Dumnezeu, ascultătorii devin foarte epuizaţi prin slujba lor. Da, se pare că ei au Cuvântul ca bază pentru slujirea lor, dar ei Îl folosesc aşa de nepotrivit şi aplicaţiile lor sunt aşa de nefericite, că slujba lor apare ca neinteresantă şi nefolositoare.

Dacă am fi întrebaţi, care din cele două părţi componente ale slujirii o preferăm, am spune fără ezitare: Prima! Când sunt prezentate gloriile morale ale Cuvântului, atunci aceasta este totuşi ceva care preocupă inimile noastre şi le impresionează, şi dacă cineva slujeşte cu seriozitate şi conștiinciozitate, s-ar putea ca el să se dezvolte, în timp ce în cazul al doilea slujirea nu este nimic altceva decât un apel plictisitor şi atenţionări dojenitoare.

Dar noi ne-am dori mult, ca cineva să cunoască bine Biblia şi să aibă simţământul corect pentru valoarea sufletelor şi că ambele sunt combinate într-un raport sănătos, atunci când el se scoală să slujească sufletelor. Darea de învăţătură fără folosirea puterii de convingere nu aduce nimic, şi de asemenea puterea de convingere nu foloseşte mult fără darea de învăţătură. De aceea fiecare slujitor trebuie să studieze Cuvântul şi gloriile acestuia şi să se gândească la suflete şi la nevoile acestora. Vrem să ne gândim întotdeauna la legătura între Cuvânt şi suflete.


Tradus de la: Der Dienst des Wortes

Titlul original: „The Book and the Soul“
din Things New and Old, anul 6, 1863, pag. 48–50

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre cuvântul cheie Succes (1)

Mai multe articole din categoria Discipolat (49)

Mai multe articole din categoria Adunarea/Biserica (64)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).