Preţul neascultării
Iona 1.1-5

David R. Reid

© CSV, Online începând de la: 30.03.2019, Actualizat: 30.03.2019

Versete călăuzitoare: Iona 1.1-5

Iona 1.1-5: Şi cuvântul Domnului a fost către Iona, fiul lui Amitai, zicând: „Ridică-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei; pentru că răutatea lor s-a suit înaintea Mea“. Dar Iona s-a ridicat ca să fugă la Tarsis, departe de faţa Domnului; şi a coborât la Iafo şi a găsit o corabie care mergea la Tarsis; şi a plătit costul călătoriei şi a coborât în ea ca să meargă cu ei la Tarsis, departe de faţa Domnului. Dar Domnul a trimis un vânt tare pe mare şi a fost o furtună puternică pe mare şi corabia era ameninţată să fie sfărâmată. Atunci corăbierii s-au înspăimântat şi au strigat fiecare către dumnezeul lui şi au aruncat în mare încărcătura care era în corabie, ca să fie uşurată de ea. Iar Iona coborâse în partea de jos a corabiei şi se culcase şi dormea adânc.

Istoria lui Iona a fost cu siguranţă mai mult batjocorită decât oricare altă relatare a Vechiului Testament. Cum ar putea un om să fie înghiţit de un peşte şi să rămână în viaţă? Chiar şi unii creştini au greutăţi să „înghită” această istorisire şi de aceea au numit-o o parabolă a Vechiului Testament. Nu! Cartea Iona este relatarea istorică a unui om real, care a trăit în secolul 8 înainte de Hristos (vezi 2 Împăraţi 14.25). Domnul nostru Isus n-a avut nici o îndoială cu privire la Iona şi experienţa lui traumatică. El a folosit realmente experienţa acestuia ca să profeţească şi să ilustreze moartea şi învierea Lui (Matei 12.38-41).

Putem învăţa multe din viaţa lui Iona. Dumnezeu a preluat în Biblie istoria acestui profet din Israel, aşa că credincioşii aflaţi în creştere pot învăţa în secolul 20 ce aşteaptă Dumnezeu de la ei. Iona era un slujitor al lui Dumnezeu, însă el nu a ascultat de cuvântul Domnului şi a fugit la Tars, în loc să predice în Ninive. În îndurarea Sa Dumnezeu S-a plecat şi l-a adus pe Iona înapoi la locul unde trebuia să fie, însă a fost necesară o zguduire temeinică în viaţa profetului. (Citeşte toată cartea Iona.) Experienţele, prin care a trecut Iona, au fost toate preţul plătit pentru neascultarea lui. Ca slujitori ai Domnului nostru Isus Hristos trebuie să fim ascultători de cuvântul Lui. Dacă nu ascultăm, cu neascultarea sunt legate cheltuieli. Da, Dumnezeu Se va coborî întotdeauna în dragoste şi ne va ierta în chip desăvârşit toate, dar păcatele au întotdeauna urmări, chiar dacă ele sunt iertate.

O parte a cheltuielilor, care trebuie plătite pentru neascultare, este despărţirea. Când Iona în neascultare s-a sculat să fugă, fuga aceasta era o fugă „departe de faţa Domnului” (Iona 1.3). Desigur Iona nu putea fugi de Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, dar a avut loc o despărţire, în ceea ce priveşte părtăşia lui cu Dumnezeu. Neascultarea are ca urmare, că părtăşia cu Domnul se întrerupe.

Este neascultarea în viaţa ta cauza pentru care uneori Domnul pare să fie aşa departe de tine? Cum sunt relaţiile în familie (compară cu Efeseni 5.22-6.4)? Cum stau lucrurile la noi, când este vorba să iertăm unii altora (Coloseni 3.12,13)? Cum stau lucrurile cu noi când este vorba de prietenia cu lumea (Iacov 4.4)? Domnul Isus a spus: „Cine are poruncile Mele şi le ţine, acela este cel care Mă iubeşte; iar cine Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta Lui” (Ioan 14.21). Ascultarea este taina unei părtăşii intime cu Domnul nostru.

Preţul neascultării include şi pericolul de a eşua. Corabia, în care a călătorit Iona, era ameninţată să se sfărâme (Iona 1.4). Creştinul neascultător este în pericol să facă fără efect toată viaţa lui de slujire creştină. Observă că Domnul era Cel care a trimis vântul puternic pe mare, aşa că a luat naştere o furtună mare. Intenţia lui Dumnezeu nu era să nimicească pe Iona. Era disciplinare! Dumnezeu acţiona ca să aducă pe Iona înapoi. Dacă nu ascultăm de Domnul, El poate permite ca viaţa noastră să se sfărâme, aşa că noi ne vom întoarce înapoi la El. Evrei 12.6 spune că Domnul îi disciplinează pe cei care îi iubeşte. S-ar putea să fie o „furtună mare” înainte să se termine lupta de putere. Dar dacă rămânem în neascultarea noastră şi refuzăm să ne smerim, viaţa noastră de slujire se poate termina în eşec.

Alte costuri ale neascultării le vedem în Iona 1.5. Şi viaţa altora era în pericol din cauza neascultării lui Iona. Ne-am putea întreba: Cât de des a fost influenţată în sens negativ viaţa altora din cauza neascultării mele? Este colegul meu de cameră încă un om nemântuit, deoarece viaţa mea de neascultare este în contradicţie cu ceea ce eu predic? Sunt relaţiile în familia mea distruse, deoarece eu refuz să mă supun rânduielilor lui Dumnezeu referitoare la viaţa de familie?

În final o altă urmare a neascultării este somnul. În versetul 5 citim că Iona a coborât în partea de jos a corabiei, s-a culcat şi a adormit adânc. Ce imagine a unui creştin neascultător! El este indiferent și absent față de drepturile și rânduielile Domnului. Între timp corăbierii luptă pentru a-și salva viața. Iona are răspunsul, dar el doarme adânc şi nemişcat! Ca şi Iona, şi noi avem răspunsul la lupta omului, însă suntem prea des indiferenţi, ca Iona. Oamenii din jurul nostru se tem şi strigă, fiecare la dumnezeul lui. Ei caută deznădăjduiţi sensul şi scopul şi călăuzirea în viaţa lor. Privit superficial, mulţi dintre ei sunt „corăbieri cu experienţă”, dar ei nu cunosc răspunsul corect. Noi avem singurul răspuns, dar noi dormim mai departe! Ce stare gravă şi de deplâns, dacă fiind indiferenţi nu dăm răspunsul. Această stare insensibilă a inimii noastre este urmarea neascultării de Domnul. Pierderea simţului fin este o parte a costurilor pentru neascultare.

Preţul pentru neascultare este mare. Deseori nu este uşor să urmezi cuvântul Domnului şi să-i dai ascultare, dar cu cât mai bine este să suferi pentru ascultare decât să suferi din cauza urmărilor neascultării (1 Corinteni 11.31,32). Dacă într-un anumit domeniu al vieții tale nu ești ascultător de Domnul, atunci căieşte-te de aceasta şi mărturiseşte păcatul acesta acum. Tatăl nostru va ierta întotdeauna şi ne va restabili deplin, aşa cum a făcut cu Iona. Să perseverezi în neascultare este o greşeală cu urmări fatale în viaţa unui creştin credincios aflat în creştere. Iona „a plătit preţul călătoriei sale” pentru neascultarea lui – şi aceasta va trebui s-o facă fiecare creştin credincios neascultător.


Tradus de la: Die Kosten des Ungehorsams

Titlul original: „Die Kosten des Ungehorsams“
din Folge mir nach, 1993/1, pag. 12–13

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Discipolat (49)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen