Paște oile Mele
Ioan 21.15-23

Philip Nunn

© SoundWords, Online începând de la: 10.10.2018, Actualizat: 10.10.2018

Versete călăuzitoare: Ioan 21.15-23

Ioan 21.15-23: 15. Deci, după ce au mâncat, Isus i-a spus lui Simon Petru: „Simone, al lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?“ El I-a spus: „Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc“. El·i-a spus: „Paşte mieluşeii Mei“. 16. El i-a spus din nou, a doua oară: „Simone, al lui Iona, Mă iubeşti?“ El I-a spus: „Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc“. El i-a spus: „Păstoreşte oile Mele“. 17. El i-a spus a treia oară: „Simone, al lui Iona, Mă iubeşti?“ Petru s-a întristat că i-a spus a treia oară: „Mă iubeşti?“ şi I-a spus: „Doamne, Tu ştii toate: Tu cunoşti că Te iubesc“. Isus i-a spus: „Paşte oile Mele! 18. Adevărat, adevărat îţi spun: Când erai mai tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai; dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti“. 19. Dar a spus aceasta, arătând cu ce moarte Îl va glorifica el pe Dumnezeu. Şi, după ce a spus aceasta, i-a zis: „Urmează-Mă!“ 20. Petru, întorcându-se, l-a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care-l iubea Isus şi care se rezemase la cină pe pieptul Lui şi spusese: „Doamne, cine este cel care Te va vinde?“ 21. Petru, văzându-l, I-a spus lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?“ 22. Isus i-a spus: „Dacă vreau ca el să rămână până vin, ce-ţi pasă ţie? Tu urmează-Mă“. 23. A ieşit deci cuvântul acesta între fraţi: „Ucenicul acela nu va muri“. Dar Isus nu i-a spus: „Nu va muri“, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin, ce-ţi pasă ţie?“

Ultima discuţie a Domnului Isus cu Petru

Aşa cum ştim foarte bine, Petru L-a tăgăduit pe Domnul lui de trei ori în acea noapte tristă. Înainte a exprimat pregătirea lui de a-şi da viaţa pentru Domnul Isus, dar după aceea a eşuat. Începând de atunci, de fiecare dată când cânta un cocoş, îşi amintea de acea noapte rece, de teama lui, de trădarea lui, de ratarea lui. Îl va mai putea folosi Domnul? Apoi – dimineaţa devreme, pe malul Mării din Galileea, a venit Domnul Isus să vadă pe Petru. Domnul intenţiona să reabiliteze pe Petru, ca să-i dea o funcţie spirituală, care îl va face folositor şi îl va preocupa până la bătrâneţe. Aceasta este scena ultimei discuţii între Isus şi Petru aşa cum ea ne este descrisă în evanghelia după Ioan 21.

1. Mai marele Păstor posedă o turmă

Prima întâlnire a Domnului Isus cu Petru a avut de asemenea loc la Marea Galileii. Petru era preocupat împreună cu fratele lui Andrei să prindă peşte, pe când Isus umblând pe lângă mare a venit la ei. „Veniţi după Mine”, a zis Isus, „şi vă voi face pescari de oameni.” Domnul Isus avea planuri pentru viaţa lui Petru. Petru a lăsat plasele lui şi L-a urmat pe Isus (Matei 4.18-20). Când acum El a reabilitat pe Petru, El nu a vorbit despre plase şi peşti, ci despre miei, oi, despre păzire şi păşunare. Domnul avea o misiune nouă pentru Petru, însă înainte să-l însărcineze pe Petru cu aceasta, trebuiau clarificate unele puncte importante:

 • Miei şi oi
  Imaginea despre păstor şi o turmă este folosită cu plăcere în Vechiul şi în Noul Testament. Oile reprezintă pe poporul lui Dumnezeu; şi în cadrul unei turme este o mare diversitate. Dacă am fost prevăzuţi să fim păstori buni în poporul lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne amintim, că acolo sunt credincioşi tineri şi în vârstă, jucăuşi şi comozi, entuziaşti şi gânditori, activi şi harnici. Noi trebuie să învăţăm să recunoaştem diferenţele şi să le preţuim, ca apoi să căutăm posibilităţi cum putem să le păzim şi să le păşunăm pe toate.

 • Posesiunea
  După ce ai dăruit unei turme câţiva ani de dragoste, purtare de grijă şi hrană, este „omeneşte” să gândeşti că ai dobândit unele drepturi între credincioşi. Unii încep foarte nevinovaţi să vorbească despre „grupa mea”, „adepţii mei” şi „biserica mea”. Chiar de la început Domnul face foarte clar lui Petru acest aspect: tu eşti invitat să slujeşti poporului Meu, însă ei sunt şi rămân totdeauna mieii Mei şi oile Mele. Este turma Mea. Clarificarea pretenţiilor de posesiune este atât o protecţie pentru turmă cât şi o încurajare pentru fraţi şi surori să dea ce este mai bun al lor având inima unui păstor.

2. Turma are multe nevoi

Îngrijirea cu succes a unei turme necesită să dedici acesteia la timpul potrivit atenţia necesară. Descrierea „păstorului nebun”, pe care o găsim în Zaharia 11.16, ilustrează patru misiuni cheie ale păstorului bun: (1) grija pentru cele pierdute, (2) să caute pe cele împrăştiate, (3) să vindece pe cele bolnave şi (4) să îngrijească de cele sănătoase. La această discuţie scurtă, Domnul Isus îl face conştient pe Petru de unele nevoi ale turmei:

 • Hrana
  Ce a poruncit Domnul lui Petru, că el trebuie să facă? „Paște mieluşeii Mei” (Ioan 21.15), „păstoreşte oile Mele” (Ioan 21.16) şi „paşte oile Mele” (Ioan 21.17). Turma are nevoie de îngrijire şi de hrană. Mamele bune ştiu că o alimentaţie bună şi echilibrată este baza pentru creşterea sănătoasă a unei familii. Fiecare predicator are temele lui preferate. Dar ce nevoi are biserica ta în momentul actual? Este echilibrat studiul biblic în grupa ta de tineret sau în şcoala duminicală? Creştinii în creştere au nevoie de hrană regulată şi echilibrată. Şi să fi conştient că unele oi probabil au nevoie un timp de dietă.

 • „Cel care hrăneşte”
  Cu luni în urmă Domnul Isus a îndreptat atenţia ucenicilor spre unele păsări, care zburau pe câmp şi căutau hrană: „Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în grânare şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte” (Matei 6.26). Da, sunt timpuri în care Tatăl nostru ceresc hrăneşte pe sfinţii Săi pe căi directe. Dar în această discuţie Domnul Isus arată clar lui Petru, că turma Sa are de asemenea nevoie de bărbaţi şi femei, care se preocupă suficient de miei şi de oi, ca să le conducă la păşuni verzi, care ţin seama de nevoile lor şi pregătesc hrană pentru ele. Turma are nevoie de aceia care o hrănesc. Ai fost tu chemat să hrăneşti pe alţii cu Cuvântul lui Dumnezeu? Pe copiii tăi? Un cerc de studiu biblic în familie? O biserică? Rămâi în această lucrare bună! Continuă să dai ce este cel mai bun al tău! În cel mai mult timp cei mai mulţi dintre noi sunt şi de partea celor care primesc. Şi cei care hrănesc trebuie să mănânce, şi deseori Tatăl nostru ceresc ne hrăneşte prin alţii. Permiţi tu altora să te hrănească? Dacă tu eşti un învăţător dotat, sau dacă tu preferi să asculţi un anumit vorbitor, atunci gândeşte-te că răspunsul la întrebarea „Ce este hrana bună?” este mai important decât întrebarea „Cine dă hrana?”

3. „Hrănitori” deosebiţi ai turmei

Multe regimuri au prescripţii de igienă destul de rigide pentru bucătării, şcoli, spitale şi restaurante. În mod obişnuit este necesar nu numai un certificat, care confirmă că se este în stare să se pregătească un număr oarecare de mâncăruri gustoase. Înainte ca Domnul Isus să dea lui Petru misiunea importantă de a se îngriji de turma Lui şi să-i dea hrană, El i-a pus o întrebare energică:

 • „Mă iubeşti?”
  De trei ori Domnul l-a întrebat pe Petru despre starea inimii lui (Ioan 21.15-17). Aflăm, că Petru s-a simţit foarte lezat, când Isus „i-a spus a treia oară: ‚Mă iubeşti?’” (Ioan 21.17). De ce a insistat Domnul Isus la aceasta? De ce a lezat El pe Petru? Mai marele Păstor doreşte evident să nu încredinţeze turma Sa unuia care nu este legat cu El în dragoste înflăcărată. Dacă Îl iubim cu adevărat, atunci vom iubi şi poporul Său. Dacă vom încerca să hrănim o turmă fără să avem dragoste pentru Hristos şi pentru turma Sa, vom fi ispitiţi să batem oile, să strigăm la ele sau să le manipulăm. Miei şi oile pot câteodată să fie animale încăpăţânate. Dacă te îndoieşti, priveşte scurt la tine însuţi! Fără să fi primit un răspuns cu adevărat pozitiv din partea lui Petru, Domnul i-a încredinţat turma Lui, ca s-o aprovizioneze cu hrană şi să îngrijească de ea. Eşti tu pătruns de dragoste, atunci când împarţi hrana [spirituală]?

 • „Urmează-Mă”
  După ce Domnul i-a încredinţat lui Petru hrănirea şi îngrijirea de oile Sale, Domnul i-a făcut cunoscut lui Petru unele lucruri referitoare la viitorul lui: „Dar a spus aceasta, arătând cu ce moarte va glorifica el pe Dumnezeu” (Ioan 21.19). Ţi-ar place dacă ţi s-ar da semne când şi în ce fel vei muri? Este bine să se ştie, că noi putem glorifica pe Dumnezeu şi prin moartea noastră. După ce El a dat lui Petru informaţii cu privire la partea lui personală, Domnul a adăugat: „Urmează-Mă!” (Ioan 21.19). Dacă suntem destinaţi să glorificăm pe Dumnezeu prin viaţa noastră şi prin moartea noastră, atunci trebuie să-L urmăm. Dacă Îl urmăm pe Domnul Isus, vom îmbărbăta şi pe miei şi pe oi să-L urmeze pe Isus. Noi conducem, prin aceea că dăm exemplu. „Hrănitorii” care Îl urmează pe Isus, care se bucură să petreacă timp împreună cu El şi Cuvântul Său, vor primi de la El hrană proaspătă, ca să hrănească turma.

4. „Împreună păstori”

În acest stadiu al discuţiei, Petru a primit de la Păstorul bun misiunea să hrănească miei Săi şi oile Sale şi să îngrijească de ele. Lui i-a fost făcut cunoscut şi felul prin ce formă de moarte el va glorifica pe Dumnezeu. După aceea apostolul Ioan a venit la discuţia dintre Isus şi Petru. Şi Petru a devenit curios, şi a întrebat, arătând spre Ioan: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” (Ioan 21.21).

 • Comparaţii
  Era şi Ioan însărcinat să alimenteze turma, să se îngrijească de ea? Va muri el tânăr sau bătrân? Va muri el ca Petru? Eşti şi tu probabil uneori curios sau critic sau judeci cu privire la slujba altora? Gândeşti tu, că ceilalţi ar trebui să slujească Domnului în felul care îl faci tu? Gândeşti tu uneori probabil, că tu eşti în întrecere cu o slujbă asemănătoare sau cu un credincios ca tine? Din fericire putem învăţa unii de la alţii, dar fi prudent cu comparaţiile. Astfel de comparaţii pot uşor să facă să ia naştere mândria în inima noastră sau să conducă la gânduri depresive şi descurajatoare. Răspunsul, pe care Domnul îl dă lui Petru, este simplu şi plin de învăţătură: „Ce-ţi pasă ţie?” (Ioan 21.22). Să ne concentrăm la propria chemare, la slujba proprie, la domeniul nostru propriu, la responsabilitatea noastră proprie. Noi toţi putem fi păstori ai unei părţi mici a turmei, dar Domnul Isus, Mai marele Păstor, rămâne răspunzător pentru turma întreagă – inclusiv de cei care sunt „împreună păstori” cu tine.

 • Succes
  Petru era acum reabilitat, a primit o misiune şi a fost îndemnat să nu se amestece în afara domeniului lui şi a responsabilităţii lui. După aceea au urmat ultimele cuvinte adresate de Isus lui Petru: „Tu urmează-Mă!” (Ioan 21.22) Ele se aseamănă foarte mult cu primele cuvinte, pe care El le-a adresat lui Petru, atunci când l-a întâlnit pentru prima dată: „Veniţi după Mine!” (Matei 4.19). Succesul nu se măsoară după câţi peşti Petru a putut aduce la mal, nu este dependent de mărimea turmei, de care porţi grijă, şi nici de părerea oilor, lupilor sau celor ce sunt „împreună păstori”. Mai marele Păstor doreşte deseori ca turma Lui să fie aprovizionată cu hrană şi îngrijită de păstori omeneşti, ca tine şi mine. Succesul este rezultatul natural al unei vieţi care Îl urmează consecvent pe Isus.

 Rezumat

Te simţi probabil obosit prin hrănirea acelor miei şi a acelor oi, care te înconjoară în domeniul tău de influenţă? Aminteşte-ţi, că acei credincioşi bătrâni, acei copii, acele familii sunt mieii Lui, oile Lui, parte a turmei Lui mari. Turma Lui are nevoie de hrană bună, hrană care vine din timpul pe care noi îl petrecem cu Domnul şi Cuvântul Său. Turma Lui are nevoie de „hrănitori” buni, „hrănitori” care iubesc cu adevărat pe Domnul, Îl urmează şi iubesc poporul Lui. Te-a chemat Domnul să dai hrană unor oi ale Sale? Domnul Isus iubeşte şi Se îngrijeşte de fiecare miel al Lui şi de fiecare oaie a Lui, de aceea ţine cu tărie, să te hrăneşti pe tine şi pe alţii. Dă ce este cel mai bun! Cel care te-a chemat veghează şi asupra ta. „Şi, când Se va arăta mai-marele Păstor, veţi primi cununa, care nu se vestejeşte, a gloriei” (1 Petru 5.4).


Tradus de la: Weide meine Schafe

Titlul original: „Feed my Sheep”
Sursa: philipnunn.com

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Discipolat (43)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen