Carte recomandată: Închinarea în secolul 21
„În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu”

SoundWords

© SoundWords, Online începând de la: 03.08.2021, Actualizat: 03.08.2021

În luna Martie 2021 a apărut în editura Nehemia cartea Anbetung im 21. Jahrhundert. Pe coperta din spate a acestei cărţi se spune despre conţinutul ei:

Închinare în secolul 21! - Unora le place să își amintească de ultima lor participare la un „Praise-&-Worship-Event”. Alții, însă, resping de la început „Worship”-ul modern cu muzică tare și puternic ritmată. Un al treilea grup se întreabă de ce ar trebui ca închinarea din secolul 21 să fie diferită de cea din secolul 20 sau chiar de cea din secolul 19. Alții nu acordă o valoare specială închinării, deoarece consideră că evanghelizarea și o predicare bună sunt mai importante.

 Dar este vorba la închinare despre ceea ce ne place nouă? Ce înseamnă de fapt închinarea pentru Dumnezeu? De aceea ne vom ocupa mai întâi de acest subiect. În afară de aceasta dorim să ne preocupăm cu următoarea întrebare: Cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu? Este suficient să venim la Dumnezeu în mod onest și sincer? Acceptă Dumnezeu orice formă de închinare? Noul Testament spune că noi trebuie să ne „închinăm în duh și în adevăr” (Ioan 4.24) și ca o „preoţie sfântă să aducem jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu” (1. Petru 2.5). Dar ce înseamnă acest lucru pentru noi, ca şi credincioși nou-testamentari? Cum putem să ne închinăm, ca închinarea noastră să-I placă lui Dumnezeu?

 


Anbetung im 21. Jahrhundert
„in Geist und Wahrheit“ und „Gott wohlgefällig“

328 pagini (Smartcover legat)
14,90 € / 16,90 CHF

Originalul în limba germană se poate comanda:

în Elveţia la editura Nehemia: Dă klick aici
în Germania la editura Samenkorn e.V.: Dă klick aici
în Germania la editura Daniel-Verlag: Dă klick aici

 


Cartea este împărțită în două părți:

 În prima parte sunt tratate pasaje biblice centrale pe tema închinării. Se arată cum s-a schimbat serviciul divin de la Vechiul la Noul Testament și care este conținutul unei „închinări plăcute lui Dumnezeu”. După aceea se abordează întrebarea, ce legătură are închinarea cu Cina Domnului și care sunt premisele pentru a aduce închinare Tatălui. Două capitole se ocupă de conținutul închinării și de modul în care aceste conținuturi sunt exprimate în cântece. De asemenea, este abordată și întrebarea dacă la închinare trebuie să fie întotdeauna vorba „numai” despre moartea și suferințele lui Hristos. Ultimele două capitole din prima parte reprezintă apoi o tranziție către partea a doua, când va fi abordată problema muzicii de închinare, respectiv muzica Worship. În acest caz se va examinarea ceea ce Biblia are de spus despre muzica spirituală în Vechiul și Noul Testament.

 A doua parte se adresează în special tinerilor. Este vorba despre cântece moderne Praise-&-Worship și Praise-&-Worship-Events, în care această muzică este interpretată în fața unui public mai larg. Într-un capitol central se răspunde la întrebarea: la cine se adresează muzica Praise-&-Worship? Accentul nu se pune atât de mult pe grupa de public, ci mai degrabă pe întrebarea: această muzică se adresează „omului vechi” sau „omului nou” și care este semnificația? Autorii sunt convinși că multe aberații în domeniul închinării ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi înțeles mai bine diferența dintre „omul vechi” și „omul nou”. Cartea continuă să evidențieze unele evoluții moderne (cuvinte cheie: muzică rock, Hillsong, cântece regale, dans). Se pune apoi întrebarea dacă se poate „experimenta” cu adevărat Dumnezeu la aceste Worship-Events și dacă El promite prezența Sa acolo. Se discută, de asemenea, dacă este suficient să ai doar motive bune și de unde provine nemulțumirea din timpul de astăzi, care face ca mai ales tinerii să vină în masă la aceste Praise-&-Worship-Events. A doua parte se încheie cu o evaluare a mișcării Praise-&-Worship.

Cuprins – traducerea cărţii în limba română (HTM/PDF): dă click aici

Partea A: Închinarea biblică

1. Introducere

Închinarea creştină pe parcursul secolelor

Catolicismul
Reforma
Pietismul
Secolul 19
Secolul 20
Secolul 21
Mişcarea modernă de laudă şi închinare (Praise-&-Worship)
Controverse cu privire la închinare?
Servicii divine: amicale şi distractive pentru vizitatori?
De ce această carte?

 2. Ce este închinarea (adorarea)?

Unde găsim închinarea în Vechiul Testament?

Prima apariţie a cuvântului „închinare”
A se închina: „a se prosterne”

Geneza 18: Închinarea prezentată prin exemplul lui Avraam în Mamre

Închinarea are a face cu prezenţa lui Dumnezeu
Însuşirile închinării
Cum putem noi face bucurie lui Dumnezeu?
Închinarea vine din preocuparea cu Cuvântul lui Dumnezeu

Geneza 22 Închinarea în exemplul lui Avraam şi Isaac

Prima apariţie a cuvântului „dragoste”
Un ghid pentru închinarea adusă de noi

Închinarea nu este o chestiune secundară

Închinarea este un privilegiu
Închinarea este fapta bună

3. Serviciul divin schimbat în Noul Testament

Locul închinării

Femeia samariteancă: Unde este locul închinării?
Închinarea personală
Închinarea colectivă

Tatăl

Dumnezeu este revelat în Noul Testament ca Tată
Dumnezeu nu a fost revelat ca Tată în Vechiul Testament
Noi suntem copii ai Tatălui
Tatăl este izvorul tuturor binecuvântărilor
Tatăl Domnului Isus este acum Tatăl nostru
Ne bucurăm noi că suntem copii ai Tatălui?
Iubim noi lumea?

Tatăl caută închinători

Dumnezeu nu cere
Tatăl caută – Domnul Isus caută

Adevărata închinare

Veridicitatea practică
Închinarea şi pregătirea

Închinarea „în duh”

Duhul Sfânt este izvorul închinării
Duhul Sfânt este puterea închinării
Serviciul divin în Vechiul Testament era „material”
Serviciul divin nou-testamentar este „spiritual”
Pericolul închinării „carnale”
Instrumente muzicale în serviciul divin?
Cântare axată pe text
Folosirea instrumentelor muzicale în timpul Noului Testament?
Închinarea nou-testamentară este o închinare a inimii
Subiectul închinării
Necredincioşii nu se pot închina

Închinarea „în adevăr”

Închinarea trebuie să corespundă adevărului Cuvântului lui Dumnezeu
Închinarea trebuie să corespundă descoperirilor nou-testamentare despre Dumnezeu

4. Care este conţinutul unei închinări acceptabile pentru Dumnezeu?

Cum trebuie să ne închinăm?

Putem ştii noi ce este închinarea plăcută lui Dumnezeu?
Serviciu divin sau „slujire pentru oameni”?

Nu este nici un indiciu cu privire la conţinutul închinării adevărate!?

Jertfe materiale în Vechiul Testament
„Jertfele spirituale” din Noul Testament se referă la jertfele din Vechiul Testament
Imagini pentru închinarea creştină în jertfele Vechiului Testament
Tipologia: nu este „un patrimoniu special”
Interpretarea tipologică este recomandată în Noul Testament

Sunt închinarea şi lauda şi mulţumirea acelaşi lucru?

Când sunt cântările „Cântări de închinare”?

Conţinutul închinării

Limbajul cântărilor de închinare mai vechi
Importanţa cărţii de cântări a adunării

Ce ne arată jertfa de ardere-de-tot despre închinare?

De bună voie, dar nu după plac
Totul pentru Dumnezeu
O mireasmă plăcută pentru Dumnezeu
Energia şi puterea devotamentului lui Hristos
Devotamentul răbdător al lui Hristos
Aptitudinea de a rezolva problema păcatului
Omul din cer
Moartea şi sângele lui Hristos erau necesare
Detaliile sunt importante
Focul judecăţii
Diferenţe în cadrul jertfelor
Nu descurajat, dar nici să fii uşuratic
Dumnezeu a purtat de grijă

Ce ne arată jertfa de mâncare despre închinare?

Viaţa minunată pentru Dumnezeu
Dumnezeu Se putea uni cu Omul Isus Hristos
Viaţa Domnului Isus marcată prin Duhul lui Dumnezeu
Relaţia cu Dumnezeu spre bucuria Lui
Curăţie absolută
Un devotament netulburat prin relaţiile personale
Închinarea: posibilă numai cu o inimă sfinţită
Suferinţe nevăzute
Suferinţele văzute în afară
Există urmaşi spirituali
Mai multe aspecte rezumate într-un text de cântare

Ce ne arată jertfa de pace despre închinare?

Grăsimea: mâncarea lui Dumnezeu
Carnea: mâncarea pentru oameni
Învăţături serioase în jertfa de pace pentru închinarea noastră
Cântări care exprimă gândurile referitoare la jertfa pentru pace
O cântare de închinare care rezumă multe aspecte
Cântări de închinare vechi şi noi: provocare şi şansă

5. Legătura între închinare şi Cină

Învăţăturile din Vechiul Testament

Fiecare jertfă din Vechiul Testament arată spre Domnul Isus

„Masa Domnului” în Vechiul Testament şi în Noul Testament
„Vestiţi moartea Domnului”

Oră de amintire sau oră de sărbătoare veselă?

„În noaptea în care El a fost vândut”

Afirmaţii profetice în psalmi despre suferinţele lui Isus
Un trădător în cercul cel mai intim

„Înainte de a pătimi”

Preocupat numai cu sine însuşi!?

„Am dorit mult”
„Paştele acesta

Originea Paştelui
Ierburi amare la Paşte

Pâinea şi paharul

Pâinea – El Şi-a dat trupul în moarte
Paharul – sângele Lui a fost vărsat

„Faceţi aceasta în amintirea Mea”
„Spre iertarea păcatelor”

Fără sânge nu este iertare
Fără iertare nu sunt binecuvântări

„Acesta este sângele Meu, al noului legământ”
Ce este cu bucuria?

O amintire săptămânală de suferinţele Sale şi de moartea Sa
Amărăciune şi bucurie
Hristosul glorificat va reveni!
Cina – nu este o comemorare tristă
Moartea Lui – premisa pentru binecuvântările noastre

6. Cine poate aduce închinare?

Intrarea în Locul Preasfânt

Cum intrăm noi în Locul Preasfânt?
Cine nu are voie să intre în Locul Preasfânt?

Cine vrea să se închine trebuie să fie „consacrat”

Spălarea cu apă
Jertfa pentru păcat
Jertfa de ardere-de-tot
Animalul de jertfă al „consacrării”
Paralelă între Vechiul Testament şi Noul Testament
Sânge şi untdelemnul ungerii

7. Este întotdeauna vorba numai de „moarte şi suferinţă”?

Alte aspecte, care ne conduc la închinare
Serviciul jertfelor pe locul pe care Domnul Îl alege
Noi datorăm totul harului Său
Israel: poporul proprietate a Domnului şi copiii Săi
Dumnezeu vrea să umple casa Sa cu închinători
Binecuvântarea noastră în Hristos: viaţa veşnică

„Roadele ţării”: gloriile Domnului

Şapte aspecte ale vieţii veşnice
Grâul – Hristos, începutul creaţiei lui Dumnezeu
Orz – Hristos, Întâiul-născut dinte morţi
Viţa de vie (vin) – bucuria lui Hristos
Smochinul – Hristos, Cel drept
Smochina – Hristos, Prinţul păcii
Rodie – Hristos, Sfântul
Untdelemn de măsline – Hristos, Dăruitorul binecuvântării lui Dumnezeu şi Acela care Îl onorează pe Tatăl
Untdelemnul de măsline – Duhul Sfânt
Miere – Hristos în părtăşie cu Tatăl şi cu ai Săi

8. Muzica spirituală în Vechiul Testament

Cântarea şi instrumentele muzicale de-a lungul istoriei

Cântarea răscumpărării
Cortul din pustiu
David şi „instrumentele muzicale ale lui Dumnezeu”
După captivitatea babiloniană
De la cântarea în sinagogă la cântarea creştină
Harfele în Apocalipsa

Consecinţă şi concluzie

Instrumentele muzicale au acompaniat cântatul în Vechiul Testament
Instrumentele muzicale nu au jucat/joacă un rol major

9. Muzica spirituală în Noul Testament

Referirile din Efeseni 5.19 şi Coloseni 3.16

„În inima voastră”
Sprijină Efeseni 5.19 folosirea instrumentelor muzicale?
Înţelesul cuvântului „psállo“
Justifică Noul Testament acompaniamentul instrumental în serviciul divin?
Înlăuntrul nostru este decisiv
„Nu vă îmbătaţi”

Forme exterioare de exprimare a închinării

Reîntoarcere la serviciul divin iudaic?
Natura veche vrea să „trăiască” ceva deosebit
Sfinţirea – premisa pentru închinarea adevărată

Partea B: Worship

10. Ce este un Praise-&-Worship-Event?

Motivaţia
Mijloacele
Ţelul

11. La cine se adresează muzica Praise-&-Worship?

Excurs la tema „în inimile voastre”

12. Mişcarea Praise-&-Worship şi muzica rock

Este muzica o chestiune de gust?
Dar nu trebuie să te laşi stăpânit

13. De ce atenţionăm noi cu privire la „muzica rock creştină”?

Abandonarea prudenței și a lucidităţii
Dar cum rămâne cu muzica rock creștină?

14. Tema cântărilor Worship moderne

Conţinutul cântărilor Worship moderne
Exemple de cântări Worship moderne

15. O analiză critică a Hillsong Church

Introducere
Date despre Hillsong Church
Răspândirea
Serviciile divine
Învăţătura Hillsong Church
Învăţături carismatice speciale
Hillsong College
Lipsa elementelor de predică
Evanghelia bunăstării
Forma predicii
La cine se adresează?
Însuşirile muzicii Hillsong
Muzica în serviciul divin
Înţelegerea închinării
Ce stă în centru?
Care închinare este plăcută lui Dumnezeu?
Ar trebui necredincioşii să se închine lui Dumnezeu?
Stil de viaţă creştin?
A nu suporta învăţătura sănătoasă
După poftele lor
Desfătarea (gâdilarea) urechilor
Să-L mărturiseşti pe Isus ca Domn
Gânduri finale

16. Este Domnul Isus „Împăratul nostru”?

Domnul Isus va fi Împărat în viitor
Relaţia noastră cu Împăratul respins
Apelarea Domnului în Noul Testament
O societate cerească
Evanghelia Împărăţiei
„Împăratul” în Faptele apostolilor 17.6,7
Diverse trepte de relaţii
Concluzie

17. Dansatul înaintea lui Dumnezeu

18. „Vreau să simt intens prezenţa lui Dumnezeu”

Sentimentul nu joacă nici un rol?
Este suficientă „simţirea intensă a prezenţei lui Dumnezeu”?
Cum au experimentat persoane biblice prezenţa lui Dumnezeu

Avraam
Iacov
Moise
Ilie
Isaia
Ezra
Daniel
Pavel
Concluzie

19. Întâlnirea cu Dumnezeu în comun

20. Singurul loc al închinării comune

Un Event mare sub conducerea lui Ezechia

21. Sunt suficiente motivele bune?

Cain şi Abel – Geneza 4
Altarul din pământ – Exodul 20.25,26
Lucrarea de tămâie este pentru Dumnezeu – Exodul 30.37,38
Viţelul de aur – Exodul 32
Foc străin – Leviticul 10
Ceata lui Core – Numeri 16
Care noi – 1. Cronici 13
Ozia în Templu – 2. Cronici 26
Zgomotul cântărilor tale – Amos 5.21,22
Concluzie

22. Nemulţumirea conduce la orientarea spre mişcarea Worship

O chestiune de maturitate spirituală
Nemulţumirea cu instituţia bisericii
În ce constă nemulţumirea?

23. Evaluarea mişcării Praise-&-Worship


Tradus de la: Buchvorstellung: Anbetung im 21. Jahrhundert

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Adorare/închinare (35)

Mai multe articole ale autorului SoundWords (39)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen