Articole noi

Însuşirile vieţii creştine (T. Oliver)
Părtăşia, slujirea, închinarea
Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul; Slujba pentru Domnul; Adorare/Închinare
Betania înseamnă „Casa palmierilor”; de aceea ne arată un loc de odihnă, ca de exemplu o oază în deșert. Scriptura relatează că Domnul Isus a vizitat adesea Betania, când era aproape de Ierusalim. Pentru ce motiv ... mai multa făcut El acest lucru? Acolo erau prieteni credincioși, care prețuiau părtășia și dragostea Lui

Alegere aleatorie

Slava morală a Domnului Isus (2) (J.G. Bellett)
În echilibrul Său în har şi sfinţenie
Locuri din Biblie: Marcu 6
În toată Fiinţa Sa se observă o gingăşie, o amabilitate, care zadarnic sunt căutate la ceilalţi oameni. Şi cu toate acestea mereu se simte că El era „un Străin” pe pământ. Da, un Străin pe pământ, un ... mai multNecunoscut. Căci pământul acesta era plin de oameni care erau împotriva lui Dumnezeu. Dar ori de câte ori un necaz sau o nevoie dorea după El, El S-a arătat a fi foarte aproape. Distanţa, la care El Se ţinea, şi intimitatea, cu care Se apropia de nevoi – ambele erau desăvârşite. El nu numai a privit necazul din jurul Lui, ci El a luat parte la el, şi aceasta cu o compasiune adâncă, care venea din lăuntrul Lui. El nu numai a condamnat necurăţia din jurul Lui, ci El a menţinut chiar şi distanţa, pe care o cerea sfinţenia, faţă de orice atingere cu răul şi orice formă de întinare.

Adunarea/Biserica

Ce este un laodiceean? (J.B. Stoney)
Apocalipsa 3.14-22
Locuri din Biblie: Apocalipsa 3.14-22, Cuvinte cheie: Laodiceea; Scrisori deschise
Un laodiceean este un om, care are într-adevăr lumina din Filadelfia, dar nu posedă nimic din puterea ei. Laodiceeanul nu se află în cadrul unui sistem; el nu aparţine nici catolicismului şi nici protestantismului, şi trebuie să ... mai multfi într-unul din acestea două, pentru a fi într-un sistem. Am încrederea că aceasta va mişca inimile noastre ale tuturor. Este foarte important să primeşti lumină, şi lumina te scoate dintr-un sistem; dar să ai lumină nu este totul. Un laodiceean este unul care a primit lumină, dar nu posedă ceea ce ar trebui să rezulte prin lumină. ...