Articole noi

Jertfa de arderea-de-tot (S. Ridout)

Leviticul 1

Locuri din Biblie: Leviticul 1     Cuvinte cheie: Jertfă de ardere; Adorare/Închinare

Arderea-de-tot era cea mai importantă jertfă de o mireasmă plăcută; ea era oferită lui Dumnezeu în întregime și se înălța la El cu toată mireasma ei. În primul rând, ea era destinată în întregime ... mai multlui Dumnezeu, deși jertfitorul putea vedea în ea măsura acceptării sale de către Dumnezeu. Jertfa era un model al lui Hristos, care S-a adus pe Sine Însuși ca jertfă lui Dumnezeu, „o mireasmă plăcută”.


Alegere aleatorie

Capcana fariseilor (4) (S. Isenberg)

Matei 23.16-22 – A treia exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.16-22     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Al treilea strigăt „vai de voi” se ocupă cu ceea ce spunem noi şi cu ceea ce gândim noi. În timpul acela s-a încercat să se găsească anumite subterfugii, pentru a nu împlini neapărat un jurământ sau ... mai multun legământ. Aceasta aminteşte puţin de ceea ce noi probabil ca şi copii am făcut deseori, când am spus, jur că nu am făcut aceasta sau aceea şi apoi ne-am încrucişat degetele la spate, ceea ce însemna că jurământul nu era valabil. Aceşti farisei evlavioşi au făcut aceasta mai „delicat” şi nu aşa de fără tact, cum probabil am făcut noi odinioară.


Adunarea/Biserica

Rânduiala lui Dumnezeu pentru întrunirea credincioșilor (B. Anstey)

Articole: 8     Locuri din Biblie: Matei 18; 1 Corinteni 11; 1 Corinteni 14; Ioan 4; 1 Petru 2     Cuvinte cheie: Biserica: Misiune/Slujire; Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica

Scopul acestei cărți este de a-L glorifica pe Domnul Isus Hristos. Credem că acest lucru se realizează prin acordarea priorității Cuvântului lui Dumnezeu (Biblia) în inimile și viețile noastre, în detrimentul tuturor ... mai multideilor noastre preconcepute despre eclesiologie (doctrina și practica Bisericii). Credem că această abordare a problemelor divine contribuie la gloria și onoarea Domnului nostru Isus Hristos. Dorința noastră este de a sublinia cu conștiinciozitate și, sperăm, cu dragoste, că ordinea și practica conducerii bisericii, care există în confesiunea creștină timp de secole și care este acceptată prin tradiție, este nebiblică. În același timp, scopul nostru este de a prezenta principiile ordinii lui Dumnezeu în Scriptură pentru funcționarea unei biserici creștine. Suntem conștienți de la începutul acestui studiu că ceea ce vom aborda poate „călca pe bătături” pe unii care sunt atașați emoțional de o denominațiune și de ordinea sa tradițională a serviciului divin [sau de închinare] și de slujire [a Cuvântului]. Însă, nu intenționăm să criticăm o anumită confesiune din creștinism sau pe creștinii asociați cu aceasta. Nu dorim să criticăm diferitele confesiuni ale mărturiei creștine de dragul criticii, ci să subliniem eroarea întregului sistem. Marea noastră dorință este de a face cunoscută ordinea biblică a lui Dumnezeu pentru creștinii care se adună pentru închinare și slujire [a Cuvântului], astfel încât toți cei care se implică să cunoască acest model simplu. Avem încredere că, prin ceea ce abordăm, se poate vedea o dragoste și o preocupare autentică pentru întreaga familie a lui Dumnezeu. Nu am nicio pretenție cu privire la originalitatea adevărului compilat aici. Sunt lucruri pe care m-au învățat învățători credincioși ai Bibliei și care au fost scrise de frați de mai bine de o sută optzeci de ani. În această publicație am încercat doar să reafirmăm aceste adevăruri. Pasajele biblice folosite în această carte sunt din traducerea Elberfelder [ediția CSV] (Remarca traducătorului: traducerea articolelor în limba română are la bază în principal versiunea Bibliei GBV 2001). [...] Îl încredințez acum pe cititor Domnului, și diferitele puncte de adevăr compilate aici. Rugăciunea noastră este ca fiecare creștin, care citește aceste rânduri, să fie sincer, spiritual și matur și să ajungă să cunoască aceste lucruri ca expresie a adevărului biblic. Fie ca Dumnezeu să ne dea harul de a face voia Sa.