Articole noi

Ucenicia (S.B. Anstey)
Condiții, examene și răsplătiri
Locuri din Biblie: Luca 9; Luca 14; Luca 18; Matei 16; Ipoan 6; Ioan 8; Marcu 10, Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie
În această după-amiază vreau să vorbesc despre ucenicie: condițiile, încercările și răsplătirile ei.

Alegere aleatorie

Slava morală a Domnului Isus (5) (J.G. Bellett)
În felul cum reacţionează la critică
Locuri din Biblie: Ioan 11; Marcu 4.38; Luca 8.45, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Ori de câte ori Domnul Isus, şi aceasta a avut de multe ori loc, a fost acuzat de ucenicii Săi sau de adversarii Săi, El nu a căutat niciodată să se dezvinovăţească.

Adunarea/Biserica

Taina (3) (E. Dennett)
Adunarea – o intercalare în căile lui Dumnezeu pe pământ
Locuri din Biblie: Efeseni 2; Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Dacă un creştin astăzi citeşte scrierile profetice simplu şi numai în lumina ordinii universale existente şi încearcă să armonizeze totul cu ea, fără să ţină seama de tema tratată cu privire la comportarea responsabilă a ... mai multlui Israel ca atare, va fi în mod necesar dus în rătăcire. Cu cât se studiază mai detaliat profeţiile, cu atât mai clar devine cu câtă iscusinţă au fost ele formulate ca să se acorde spaţiu alternativei credincioşiei lui Israel, dacă ea s-ar fi găsit la el. La venirea lui Mesia a existat pentru Israel o ofertă reală şi în absolută concordanţă cu Împărăţia lui Dumnezeu prorocită cu mult timp în urmă; o ofertă, care –dacă ar fi fost primită – ar fi condus la împlinirea imediată a făgăduinţelor, la instaurarea unei domnii plină de glorie. Să se spună cum ea ar fi fost introdusă este fără îndoială în afara capacităţilor noastre, dar să recunoşti cum ea ar fi putut fi introdusă este în domeniul nostru de competenţă şi în limitele priceperii noastre.