Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 15.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Venirea Domnului; Răpire

Pavel își începe îndemnurile cu cuvintele: „Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus”. Așadar, îndemnurile sale au legătură cu recunoașterea domniei lui Hristos ... mai multîn viața credincioșilor, adică ei trebuie să recunoască autoritatea Sa ca Domn în viața lor. Credincioșii din Tesalonic „primiseră” deja aceste îndemnuri practice atunci când Pavel era la ei, dar el a considerat că este necesar să le accentueze din nou.

Preaiubita mea! (H.G.v. Lehndorff-Steinort)

Un condamnat la moarte își ia rămas bun de la soția sa

Online seit: 05.09.2023     Cuvinte cheie: Naţional-socialism/nazism

Prima mea întâlnire cu ultima scrisoare a lui Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort s-a întâmplat cu aproape zece ani în urmă. Găsisem într-un anticariat o carte în care erau adunate scrisori și alte ... mai multdocumente ale luptătorilor din rezistență. O comoară pentru un biblioman ca mine. „Tu m-ai cercetat noaptea” era titlul cărții vechi, uzate, din anii ’50. Pentru mine, în primul rând, o colecție de izvoare istorice. „Rezistența în al treilea Reich” era una dintre temele mele speciale ca un profesor de istorie în devenire. Dar aspectul posibilității de valorificare pentru școală a fost repede înlocuit de cu totul alte întrebări personale fundamentale: Ce îi determină pe oameni să-și riște viața?

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (B. Anstey)

Slujba îngrijirii noilor convertiți

Online seit: 02.09.2023     Articole: 5     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni

Un studiu al Epistolei întâi a lui Pavel către Tesaloniceni.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (1) (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 1

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 2

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 3

Pentru ce sunt bune limitările și dizabilitățile (H. St. John)

2 Corinteni 12.9

Online seit: 02.09.2023     Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Încurajare

În zilele lui David, în Israel a fost dată o poruncă deosebită ca un ghid pentru generațiile viitoare: „Orbul și ologul nu vor intra în casă”. Ea a rămas în vigoare mai bine de o mie de ani, căci în ... mai multFaptele apostolilor vedem un olog „șezând la poarta Templului numită «Frumoasă»”. Această poruncă înseamnă: infirmitățile și slăbiciunile ne fac nepotriviți pentru prezența și slujirea lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei arată cu bucurie cum cuvântul lui Hristos întrece tot ceea ce „s-a spus celor din vechime”: el subliniază că, după intrarea triumfală a Domnului nostru în Ierusalim, orbii și șchiopii au venit la el în Templu și El i-a vindecat. În mod evident, El vrea să ne arate clar că Dumnezeu este foarte dispus să repare uneltele distruse și să primească în slujba Sa pe infirmii vindecați.

Pregătiți pentru Domnul care va reveni (D.R. Reid)

Luca 12.35-40

Online seit: 29.08.2023     Locuri din Biblie: Luca 12     Cuvinte cheie: Revenirea lui Hristos; Veghere

Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, ... mai multîn timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

Eroarea teologiei legământului (B. Anstey)

Concepții și urmări ale teologiei legământului

Online seit: 24.08.2023     Cuvinte cheie: Teologia legământului; Dispensaţionalism

Teologia legământului este o metodă de interpretare a Bibliei care consideră că promisiunile și profețiile Vechiului Testament despre Israel se împlinesc în Biserica de astăzi. Deoarece teologii legământului nu pot ... mai multdemonstra că acestea au avut loc în adevăratul sens al cuvântului, ei au dezvoltat un principiu fals de interpretare; acesta este cunoscut sub numele de „spiritualizare”. Ei susțin că anumite afirmații din aceste promisiuni și profeții din Vechiul Testament nu se împlinesc în mod literal astăzi, ci în mod spiritual sau alegoric.

Imagine: L. Binder
David și Bat-Șeba (R. W.)

sau: Ce poate pricinui inactivitatea

Online seit: 23.08.2023     Locuri din Biblie: 2 Samuel 11; 2 Samuel 12     Cuvinte cheie: Sexualitate; Disciplinare/pedepsire; Păcat; Restabilire; Nereușită/Eşec

Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat ... mai multîn norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15) (S. Ridout)

Altarul tămâiei

Online seit: 22.08.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din ... mai multcurtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări . În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (H.A. Ironside)

Online seit: 03.08.2023     Articole: 3     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 1; 2 Tesaloniceni 3; 2 Tesaloniceni 3     Cuvinte cheie: Epistola 2 Tesaloniceni

În Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni este vorba mai cu seamă despre venirea Domnului Isus Hristos pentru sfinții Săi. Evident, unii creștini credincioși din Tesalonic au înțeles greșit învățătura ... mai multacestei epistole. Se pare că au ajuns pripit la concluzia, că pentru ei ar fi fără sens să muncească pentru întreținerea lor, deoarece venirea Domnului ar putea să aibă loc în orice moment. Și deoarece au avut parte de câteva experiențe foarte dificile și zguduitoare, s-au gândit că poate ei ar fi deja în necazul cel mare. Apostolul, care încă mai era în Corint, a auzit despre aceste ciudate înțelegeri greșite ale adevărului pe care el a încercat să-l explice, și a scris o a doua epistolă, ca să corecteze aceste păreri fatale. El voia să explice mai deslușit și mai clar care sunt sarcinile creștinilor care așteaptă venirea Domnului Isus Hristos.

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (3) (H.A. Ironside)

Capitolul 3

Online seit: 03.08.2023     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 3

În primele cinci versete, apostolul vrea să sădească în inima proaspeților creștini credincioși din Tesalonic – și a fiecăruia dintre noi – câteva gânduri cu privire la următoarele cinci puncte: ... mai multrugăciunea neîntreruptă, păzirea, ocrotirea, voința de a rezista până la sfârșit, răbdarea.

Bătălia împotriva lui Amalec (Ch. Briem)

Exodul 17

Online seit: 01.08.2023     Locuri din Biblie: Exodul 17     Cuvinte cheie: Luptă; Amalec

Ce înseamnă lupta israeliților împotriva lui Amalec pentru credincioșii de astăzi?

Apă și război (D.R. Reid)

Exodul 17

Online seit: 26.07.2023     Cuvinte cheie: Rugăciunea: personală; Pustie (viaţa pământească); Natură (vechi/noi)

„Apă și război” - sună ca un titlu de roman sau ca titlul unui raport guvernamental despre drepturile de apă disputate. Disputele și luptele pentru apă erau ceva obișnuit în zilele Vestului Sălbatic și, cu regret, sunt ... mai multîncă prea frecvente în multe locuri din lume și astăzi. Cu toate acestea, „Apa și războiul” nu se referă la un război pentru drepturi de apă, ci la două evenimente din Exodul 17: Dumnezeu oferă apă pentru poporul lui Israel în călătoria lor prin deșert, și Israel luptă împotriva lui Amalec.

O podgorie și patru trăsături de caracter (D.R. Reid)

1 Împărați 21

Online seit: 22.07.2023     Locuri din Biblie: 1 Împărați 21     Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Păcat; Ilie; Ascultare

În 1 Împărați 21 este relatarea inspirată a evenimentelor tragice din jurul unei podgorii. În această relatare găsim patru schițe scurte și succinte ale personajelor din această întâmplare: despre Nabot, ... mai multproprietarul viei; Ahab, împăratul lui Israel; Izabela, soția lui Ahab; și Ilie, profetul lui Dumnezeu.

Limitele disciplinarii (S. Ridout)

Când încep măsurile de disciplinare ale Bisericii (Adunării) și până unde merg acestea?

Online seit: 21.07.2023     Locuri din Biblie: Matei 18     Cuvinte cheie: Disciplină; Biserica: Disciplinare; Excludere (disciplinare)

Este trist câte despărțiri au avut loc în trecut pentru că nu a fost recunoscut principiul despre care tocmai am vorbit! Acte extreme de disciplinare au fost impuse poporului lui Dumnezeu în așa fel încât nu era ... mai multpermis să se pună la îndoială veridicitatea unei astfel de acțiuni, ci era forțat fie să se supună acesteia, fie să se retragă din părtășia cu adunarea care a exercitat disciplinarea. Nu este nevoie să fim mai concreți aici, căci inimile noastre sunt îndurerate la gândul eșecului nostru în această direcție! Să ne întrebăm doar: nu există încă un remediu?

„Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi?” (D.R. Reid)

1 Corinteni 4.7; Luca 12.48

Online seit: 19.07.2023     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 4.7; Luca 12.48     Cuvinte cheie: Încurajare; Mândrie

Sfârșitul anului școlar sau al semestrului înseamnă pentru mulți elevi și studenți fie „bucuria victoriei”, fie „chinul înfrângerii”! Unii primesc premii școlare, respectiv academice și ... mai multsportive, oferte bune de muncă și burse. Alții, însă, sunt dezamăgiți de notele lor, nu primesc premii, au perspective slabe de angajare și nu primesc burse. Poate că tu te afli într-o categorie sau alta în acest moment.

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (2) (H.A. Ironside)

Capitolul 2

Online seit: 17.07.2023     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2     Cuvinte cheie: Antihrist

Credincioșii din Tesalonic se bucurau de arătarea Domnului. Ei așteptau, ca El să Se întoarcă pe pământ, ca să-i judece pe cei nelegiuiți și ca să-Și ridice Împărăția în acest loc, unde a fost respins și ... mai multrăstignit. Acest aspect al venirii Sale era cel care făcuse impresia cea mai profundă asupra inimilor lor, cu toate că Pavel explicase că Domnul va veni întâi pentru credincioși „în văzduh”. Uneori, credincioșii au o memorie foarte slabă. Credincioșii din Tesalonic se pare că au uitat acest adevăr, pe care Pavel încercase să-l clarifice în prima sa epistolă. Când au trecut prin persecuții și greutăți crâncene, au început deci să se întrebe dacă Ziua Domnului nu cumva începuse deja.

Imagine: L. Binder
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10) (S. Ridout)

Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire

Online seit: 14.07.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Urmând ordinea în care a fost construit Cortul întâlnirii, ajungem acum la perdeaua despărțitoare și la perdeaua de la intrarea în cort și la stâlpii pe care erau atârnate aceste perdele.

Este Israel mireasa lui Hristos? (W.J. Ouweneel)

Răspunsuri la întrebări în urma prelegerilor despre Cântarea Cântărilor

Online seit: 10.07.2023     Cuvinte cheie: Mireasa, pământească

În acest articol este vorba de relația lui Dumnezeu cu Israel, Iuda, cele zece seminții și Ierusalim. Este vorba de relația simbolică a unei mirese/soții, despărțire, lepădare și reprimire.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9) (S. Ridout)

Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile

Online seit: 08.07.2023     Locuri din Biblie: Exodul 30; Exodul 36; Exodul 38

După ce am analizat lemnul și aurul, din care erau făcute scândurile Cortului întâlnirii, să examinăm acum forma lor, dimensiunile lor, fundația lor și legătura dintre ele.

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (1) (H.A. Ironside)

Capitolul 1

Online seit: 05.07.2023     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 1

În Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni este vorba mai cu seamă despre venirea Domnului Isus Hristos pentru sfinții Săi. Evident, unii creștini credincioși din Tesalonic au înțeles greșit învățătura ... mai multacestei epistole. Se pare că au ajuns pripit la concluzia, că pentru ei ar fi fără sens să muncească pentru întreținerea lor, deoarece venirea Domnului ar putea să aibă loc în orice moment. Și deoarece au avut parte de câteva experiențe foarte dificile și zguduitoare, s-au gândit că poate ei ar fi deja în necazul cel mare. Apostolul, care încă mai era în Corint, a auzit despre aceste ciudate înțelegeri greșite ale adevărului pe care el a încercat să-l explice, și a scris o a doua epistolă, ca să corecteze aceste păreri fatale. El voia să explice mai deslușit și mai clar care sunt sarcinile creștinilor care așteaptă venirea Domnului Isus Hristos.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (5) (H.A. Ironside)

Capitolul 5

Online seit: 28.06.2023     Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Sfinţenia, sfinţirea

După ce apostolul a prezentat adevărul despre răpire, el își îndreptă atenția spre ziua Domnului. După răpirea creștinilor credincioși, lumea va trăi perioada cea mai întunecată de care a avut parte vreodată.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8) (S. Ridout)

Poleiala din aur a scândurilor

Online seit: 26.06.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ajungem acum la aurul care a acoperit complet scândurile. Fără îndoială, acesta conține o învățătură divină pentru noi. Scândurile, chivotul și tot mobilierul din cort nu puteau fi văzute din exterior și, în ... mai multconsecință, erau vizibile doar pentru preoți și pentru ochiul lui Dumnezeu. Pentru ochiul omului, gloria divină a Domnului nostru a rămas ascunsă - doar credința o putea percepe sub mantia smereniei Sale umane.

Imagine: L. Binder
Principii pentru alegerea partenerului (W. Plock)

Extras din „Eine Ehe zur Ehre Gottes”

Online seit: 22.06.2023     Cuvinte cheie: Alegerea partenerului

Charles Darwin s-a gândit la căsătorie. Lucid cum era, și-a notat avantajele și dezavantajele. În partea pozitivă a notat următoarele: o casă, eventual copii și atracția conversațiilor feminine. Pe partea opusă a notat ... mai multurmătoarele: pierderea teribilă de timp, neputința de a citi seara și, dacă sunt mulți copii, trebuie să se câștige bani. Apoi a tras o linie sub ele și a concluzionat: „Nu-ți face griji, amice, există o mulțime de sclavi fericiți”. Și s-a căsătorit.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7) (S. Ridout)

Scândurile cortului întâlnirii

Online seit: 15.06.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ajungem acum la structura cortului, adică la scândurile din lemn de salcâm, acoperite cu aur și așezate pe un postament de argint. Toate aceste scânduri aveau o singură dimensiune: erau lungi de 10 coți și late de 1½ ... mai multcoți.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (4) (H.A. Ironside)

Capitolul 4

Online seit: 14.06.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4

În pasajele următoare, apostolul prezintă un mod de viață plăcut lui Dumnezeu. În timpul slujbei sale printre credincioșii din Tesalonic, Pavel revelase cu chibzuință și partea practică a creștinismului. Uneori suntem ... mai multînclinați să neglijăm aceasta. Suntem așa de mult preocupați cu doctrina, încât nu subliniem suficient responsabilitatea noastre de credincioși. Ambele părți ale creștinismului sunt importante.

Ce este „viața veșnică”? (B. Anstey)

Idei greșite despre viața veșnică

Online seit: 07.06.2023     Locuri din Biblie: Ioan 3; Ioan 10; 1 Ioan 1; Romani 6; Tit 1     Cuvinte cheie: Viaţa veşnică

„Viața veșnică”, așa cum apare ea în Evanghelia după Ioan și în epistole, este o binecuvântare creștină. Ea este un „dar de har” al lui Dumnezeu, pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos ... mai mult(Romani 6.23). Este caracterul cel mai înalt al vieții divine, pentru că ea există, și ea este ceea ce Tatăl și Fiul savurează împreună în părtășie, din veșnicie.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6) (S. Ridout)

Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare

Online seit: 03.06.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ultimele două învelitori ale Cortului întâlnirii sunt descrise foarte pe scurt într-un singur verset, în timp ce detaliile primei învelitori sau ale locuinței propriu-zise ocupă un spațiu considerabil. Cortul ... mai multsau acoperământul din păr de capră era, de asemenea, descris cu lux de amănunte. Când ne gândim că fiecare dintre aceste acoperitori vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos, aceasta sugerează că, cu cât cunoașterea noastră despre El devine mai profundă, cu atât mai mare va fi frumusețea și perfecțiunea divină pe care o vom vedea. Cu adevărat, avem aici în fața noastră „bogăția de nepătruns a lui Hristos” (Efeseni 3.8). Nu găsim prea multe detalii despre aceste două acoperitori - nu că ele nu ar arăta desăvârșirea Sa, dar atenția este atrasă doar de câteva trăsături ale fiecăreia.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (3) (H.A. Ironside)

Capitolul 3

Online seit: 01.06.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 3

Mă bucur întotdeauna pentru felul minunat cum vorbește Pavel despre împreună-lucrătorii săi. Să luăm aminte cum scrie el în 1 Tesaloniceni 3.2: „Timotei, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu în Evanghelia ... mai multlui Hristos”. Ce am putea să spunem mai mult despre un slujitor al Domnului? Un iubit frate în Hristos, un împreună-lucrător drag – toate acestea a fost Timotei pentru Pavel.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (2) (H.A. Ironside)

Capitolul 2

Online seit: 24.05.2023

În primele douăsprezece versete, apostolul face o retrospectivă asupra slujbei sale, pe care au făcut-o el și tovarășii săi în cetatea Tesalonic. El le amintește credincioșilor cum a veni la ei din Filipi, unde a suferit și a ... mai multfost insultat.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (1) (H.A. Ironside)

Capitolul 1

Online seit: 22.05.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 1

Primul capitol al primei Epistole către Tesaloniceni, în care este relatat cum a fost primită Evanghelia în Tesalonic, se încheie cu imaginea unui grup de credincioși fericiți, care slujesc în mod serios lui Dumnezeu și ... mai multașteaptă plini de nerăbdare revenirea lui Isus Hristos.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5) (S. Ridout)

Covoare din păr de capră

Online seit: 17.05.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ajungem acum la cel de-al doilea strat de covoare al locuinței sau la „cortul de deasupra locuinței”, așa cum este numit aici [n.tr.: versiunile Bibliei în limba română nu folosesc cuvântul locuință, așa cum este ... mai multde ex. traducerea în limba germană Elberfelder-Edition CSV Hückeswagen: משׁכּן (mishkân)]. Primul strat de covoare, pe care l-am analizat deja, forma locuința propriu-zisă peste care erau așezate toate covoarele ulterioare.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4) (S. Ridout)

Covoare de in subțire răsucit - dimensiunile lor și alte aspecte

Online seit: 12.05.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36.8-13     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

După ce am analizat culorile și materialele covoarelor, să încercăm acum să înțelegem ceva din semnificația dimensiunilor și a aranjamentului lor. Învelitoarea cea mai interioară a cortului era formată din zece covoare, ... mai multfiecare având o lățime de 4 coți și o lungime de 28 de coți. Aceste zece covoare erau unite între ele pentru a forma două câmpuri compuse din câte cinci covoare fiecare, care la rândul lor erau unite pentru a forma o acoperire completă. Modul în care cele cinci covoare au fost unite nu este menționat în mod explicit (probabil că au fost cusute împreună), dar instrucțiunile pentru unirea celor două câmpuri sunt foarte clare în acest sens: cincizeci de cheotori albastre au fost atașate la marginea covoarelor și cincizeci de copcii de aur au fost folosite pentru a le uni pe toate într-un întreg.

Calea necroită (Autor necunoscut)

Iosua 3.4; Ioan 13.36.

Online seit: 08.05.2023     Locuri din Biblie: Iosua 3.4; Ioan 13.36.     Cuvinte cheie: Iordan

N-ați mai trecut pe această cale până acum. ... Prințul vieții a distrus puterea morții pentru noi și a transformat moartea în calea care ne duce în patria noastră cerească. Pentru Israel, matca adâncă a Iordanului ... mai multera o cale necroită. Prin urmare, ei trebuiau să aștepte până când chivotul Dumnezeului celui viu, purtat de preoți, trecea prin fața lor ca să le pregătească un drum.

Urechile Domnului (W.T.P. Wolston)

...sau Slujba dragostei

Online seit: 08.05.2023     Locuri din Biblie: Psalmul 40.6,7; Isaia 50.4; Exodul 21.2-6     Cuvinte cheie: Ureche (a auzi); Pace în împrejurări

Dacă evoluția vieții sufletului nostru ar fi povestită cinstit, atunci s-ar arăta că jumătate, ba chiar trei sferturi din problemele, ispitele, dificultățile și disperările prin care trecem sunt cauzate numai prin așteptarea necazurilor ... mai multcare nu ne vor năpădi niciodată. Domnul Isus a văzut întregul drum și a mers neclintit mai departe. De câte ori n-am fost rebeli și am dat înapoi de la ce am văzut deja de departe îngrămădindu-se peste noi! Este așa un contrast față de ce găsim aici!

Imagine: L. Binder
Sfințenia – explicată pe exemplul lui Iuda (D.W. Gooding)

Ioan 13

Online seit: 01.05.2023     Locuri din Biblie: Ioan 13     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Iuda Iscarioteanul

Prima lecție importantă în școala lui Hristos, în ceea ce privește sfințenia, a început cu o lecție puternică, ilustrativă din punct de vedere simbolic. Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi. Apoi, a doua lecție ... mai multimportantă trebuia să constea dintr-o a doua acțiune simbolică, deosebit de importantă: Hristos i-a dat lui Iuda bucata de pâine înmuiată.

Prima epistolă a lui Pavel către Corinteni (13) (B. Anstey)

Capitolul 13

Online seit: 18.04.2023     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 13     Cuvinte cheie: Dragostea pentru Hristos; Darul limbilor; Vorbirea în limbi

În capitolul 13, Pavel descrie „calea nespus mai bună”, scriind un frumos tratat despre dragoste. Mulți oameni au tendința de a scoate acest capitol din context și de a-l aplica la tot felul de situații de viață - de ... mai multexemplu, la relațiile de căsătorie și la viața de familie. Nu vrem să îndepărtăm nimic din aceste aplicații, pentru că ele își au cu siguranță locul lor, dar în exercitarea darului nostru de a predica Cuvântul în Biserică (Adunare), contextul este dragostea. Darurile trebuie să fie exercitate în dragoste; acesta este adevăratul spirit al slujbei.

Cuvântări de adio (H. Wilts)

Moise, Iosua, Samuel, Pavel

Online seit: 15.04.2023     Cuvinte cheie: Moise; Iosua; Samuel; Pavel; Modele; Ultimele cuvinte

Când angajați din conducerea unei firme se retrag din câmpul muncii după mulți ani de serviciu, în mod normal, discursului lor de adio i se acordă o mare atenție. De cele mai multe ori sunt trase învățăminte din ... mai multtrecut și arătate căi pentru viitor. Și în Biblie găsim de patru ori asemenea cuvântări de adio, care au fost ținute de către slujitori devotați, într-un moment în care au trebuit să-și încheie slujba și când sosise clipa să-și ia rămas-bun. Aici ne gândim la cuvintele lui Moise din Deuteronomul 27-33, ale lui Iosua din Iosua 23-24, ale lui Samuel din 1 Samuel 12 și ale lui Pavel din Faptele Apostolilor 20. În câteva articole vom arăta diferite puncte din discursurile de adio, în speranța că aceasta va fi spre binecuvântare pentru noi toți. Cu siguranță că așa va fi, dacă la acest studiu nu vom omite să citim personal pasajele din Scriptură, cu evlavie și rugându-ne.

Cu hotărâre de inimă (G.F. Barlee)

Proverbele 23.26; Ezra 7.10; Daniel 1.8; Faptele apostolilor 11.22,23

Online seit: 14.04.2023     Locuri din Biblie: Proverbele 23.26; Ezra 7.10; Daniel 1.8; Faptele apostolilor 11.22,23     Cuvinte cheie: Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul

Ne aflăm în ultimele zile ale acestui veac. Ce stare de spirit predomină în majoritatea adunărilor creștine din zilele noastre? Nu se întâlnește aproape pretutindeni coruperea moravurilor și nepăsarea și foarte ... mai multpuțină inimă pentru Hristos? Dar ceea ce dorește cel mai mult Domnul nostru (scriu aceasta cu toată reverența) este, fără îndoială, dragostea cordială din partea sfinților Săi iubiți. Pot exista multe cunoștințe biblice și un mare zel pentru lucrare, dar nimic nu poate lua locul unei afecțiuni profunde a inimii: „Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbele 23.26).

Slujirea preventivă a lui Hristos (W.T.P. Wolston)

Ioan 13

Online seit: 14.04.2023     Locuri din Biblie: Ioan 13     Cuvinte cheie: Spălarea picioarelor; Curăţirea

Poate că este cineva aici, astăzi, care a dat înapoi; este foarte posibil. Așadar, cum procedează El cu cei care au dat înapoi? Citește doar Ieremia 2-4 înainte de a merge la culcare diseară și vei vedea ce face El. Israel ... mai multÎl uitase, dar El nu l-a uitat niciodată pe Israel. S-ar putea să gândești: Ei bine, au trecut destul de multe luni de când m-am gândit mai mult la El, și multe lucruri rele s-au întâmplat de atunci. - Adevărat, dar El știe totul despre ele. Când vei ajunge la pasajul din Ieremia 4, veți vedea că inima este restaurată prin harul desăvârșit. Ești tu un răzvrătit? Ai fost necinstit, egoist, prost și încăpățânat, dar, indiferent cum ai fi, El te iubește. Și acum, poți tu să Îl privești în față și să spui: Voi merge pe drumul meu? - Nu, sunt sigur că nu poți.

Prima epistolă a lui Pavel către Corinteni (12) (B. Anstey)

Capitolul 12

Online seit: 13.04.2023     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12     Cuvinte cheie: Daruri ale Duhului; Biserica: Misiune/Slujire; Trupul lui Hristos

Apostolul abordează acum unele practici greșite în domeniul darurilor. După cum am menționat mai devreme, preoția și darurile sunt două domenii diferite în Biserică (Adunare). Rugăciunea, lauda și închinarea se adresează ... mai multlui Dumnezeu și aparțin domeniului preoției, dar slujirea Cuvântului se adresează oamenilor și aparține domeniului darurilor. Privilegiile noastre în ambele domenii nu se limitează la timpul în care credincioșii se reunesc „ca Adunare”. Fiecare ar trebui să își exercite darul oriunde și oricând este călăuzit de Duhul să facă acest lucru, fără a încălca niciun principiu. Dar nu acesta este subiectul de față; în acest capitol, apostolul este preocupat de natura și utilizarea darurilor în Adunare.

Ce înseamnă moartea lui Hristos, lucrarea Sa de Mijlocitor și viața Sa pe pământ? (A.H. Rule)

Și ce este cu substituirea?

Online seit: 07.04.2023     Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Suplinire; Isus ca Mare Preot

Mulți creștini nu știu să facă distincția între moartea lui Hristos, viața Sa pe pământ și preoția Sa la dreapta Tatălui, și cum se raportează acestea între ele. Motivul pentru aceasta este probabil că ei nu ... mai multînțeleg sau nu cred în efectele depline și cuprinzătoare ale morții Fiului lui Dumnezeu. În mod uimitor, puțini creștini cunosc efectele semnificative pentru ei, ca păcătoși, ale „jertfei unice” (Evrei 10.14) a Mielului lui Dumnezeu; și de aceea există atât de multă ignoranță cu privire la viața Mântuitorului pe pământ și la mijlocirea Sa actuală în cer. Dacă am ști ce înseamnă moartea Sa și care sunt beneficiile ei, am putea înțelege mai ușor motivul, importanța și dimensiunea vieții și mijlocirii Sale.

De ce permite Dumnezeu acest lucru? (A.E. Wilder-Smith)

... dacă El este atotputernic?

Online seit: 04.04.2023     Cuvinte cheie: De ce?; Suferinţa: în general; Catastrofe

Nu este aceasta exact întrebarea pe care și-o pun mulți oameni astăzi? De ce este așa, dacă Dumnezeu este atotputernic - și dacă El este Dumnezeu, El trebuie să fie așa - de ce nu pune capăt acestui haos, tuturor acestor războaie, ... mai multtuturor înșelăciunilor, nedreptăților, mizeriei și bolilor din lume? Este așa cum mi-a spus un student cu ani în urmă: „Dacă vrei să cred în Dumnezeul tău, mă aștept mai întâi de toate ca El să creeze o lume mai bună!”

Enoh – un model în credință (P. Wilson)

Geneza 5.22; Evrei 11.5

Online seit: 03.04.2023     Locuri din Biblie: Geneza 5.22; Evrei 11.5     Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Devotamentul; Separare/Punere deoparte; De Anul Nou; Enoh

Dacă privim înainte, spre anul viitor, și vedem toată răutatea din jurul nostru – vrem noi într-adevăr să „umblăm cu Dumnezeu”, așa cum a umblat Enoh cu Dumnezeu? Aceasta ne va costa câte ceva, dar nu este ... mai multlauda lui Dumnezeu o răsplată suficientă pentru orice suferință sau pentru orice pierdere?

Mândrie spirituală?! (P. Wilson)

Înălțarea de sine în vremuri de decădere

Online seit: 03.04.2023     Cuvinte cheie: Mândrie; Decăderea Bisericii; Comportare sectantă; Biserica: Sectarism

Să ne păzim de a ne înălța singuri sau să credem că suntem superiori altora! Vrem să mergem pe calea credinței și să fim conștienți că suntem o parte a eșecului care a pătruns în mărturia creștină.

Nivelul nostru de trai (P. Wilson)

Suntem noi mulțumiți cu ce ne putem permite?

Online seit: 03.04.2023     Locuri din Biblie: 1 Timotei 6     Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Modestie/cumpătare; Bani; Evlavia

Când oamenii tineri își întemeiază propriul lor cămin, ar trebui să-și facă gânduri despre nivelul lor de trai, aceasta înseamnă despre cheltuielile pentru casă sau locuință, despre stilul lor de instalare și ... mai multdespre cheltuielile pentru îmbrăcăminte, mâncare, mașină și așa mai departe. Lui Dumnezeu nu-I place dacă am cheltuit totul până la ultimul cent al venitului nostru sau chiar să trăim peste ceea ce ne permit mijloacele noastre materiale. Și aceasta nu ne promovează fericirea în niciun fel!

Cuvinte despre moarte (G.V. Wigram)

Evrei 9.27,28

Online seit: 01.04.2023     Locuri din Biblie: Evrei 9     Cuvinte cheie: Moarte; Ultimele cuvinte

Voi muri o dată? „Bineînțeles că da, mai devreme sau mai târziu”, vor răspunde majoritatea oamenilor. „Nu știu”, este răspunsul pe care ar trebui să-l dea majoritatea cititorilor Bibliei. Dintre ... mai multcredincioși, numai cei care au primit o revelație specială că vor muri, cum ar fi Petru (Ioan 21.19; 2 Petru 1.14) și Pavel (2 Timotei 4.6), ar avea dreptul să spună: „Cu siguranță voi muri”. Petru a putut vorbi astfel, deoarece Domnul Isus îi promisese în mod categoric cununa de martir. Pavel știa același lucru despre sine însuși. Dar eu sunt doar un creștin „obișnuit” și nu pretind să fiu Petru sau Pavel. Nu pretind că am primit vreo revelație direct de la Domnul Însuși cu privire la viața mea personală. Prin urmare, trebuie și pot să mă mulțumesc cu lumina generală asupra acestui subiect, așa cum Dumnezeu o dă familiei Sale în Cuvântul Său. Este o lumină clară și strălucitoare, care strălucește asupra poporului Său.

Îndrăznește! (G.C. Willis)

... chiar și atunci când vremurile sunt grele

Online seit: 01.04.2023     Cuvinte cheie: Mângâiere

Duhul lui Dumnezeu ne informează că „în zilele din urmă vor veni timpuri grele” (2 Timotei 3.1). Cuvântul grecesc chalpos, redat aici prin „greu”, înseamnă „aspru; dificil de tratat; greu de ... mai multsuportat; dureros; amar și apăsător; crud; feroce; neîmblânzit”. Nu-i așa că aceste expresii descriu cu exactitate vremurile în care trăim? Dacă ne uităm în jurul nostru, am putea să ne pierdem curajul, să renunțăm și să ne lăsăm cuprinși de teamă și de presimțiri rele.

John Thomas Mawson

„Am luptat lupta cea bună”

Online seit: 28.03.2023     Cuvinte cheie: Biografii

J.T. Mawson a început să predice Evanghelia la o vârstă foarte tânără. Astfel, a avut parte de o slujire de puțin mai mult de cincizeci de ani și Dumnezeu l-a folosit astfel încât mulți oameni s-au întors ... mai multla Dumnezeu. Posedând atât inima de păstor, cât și darul de evanghelist, a început să publice o revistă, Scripture Truth, la începutul anului 1909, în colaborare cu un alt slujitor al lui Dumnezeu, Hugh Denoon Rushton Jameson (1874-1912). H.D.R.

Numele Isus (G.F. Barlee)

Ce înseamnă Numele Isus?

Online seit: 28.03.2023     Locuri din Biblie: Filipeni 2     Cuvinte cheie: Isus: ca Om; Isus: ca Hristos; Isus: Nume

În Sfânta Scriptură, numele sunt foarte importante și adesea au o semnificație remarcabilă.

Otniel – un judecător exemplar (A.M.S. Gooding)

Un model pentru oameni responsabili și pentru bărbați tineri

Online seit: 28.03.2023     Locuri din Biblie: Judecători 3     Cuvinte cheie: Bătrâni; Caracter lumesc; Otniel

Numai unii dintre voi sunt prezbiteri, dar toți credincioșii sunt în primejdie să se dedice lumii și cu toții suntem chemați să biruim lumea. Deci, ce să facem? – Petreceți timp în Hebron! Testați-vă dragostea pentru ... mai multDomnul! Învățați să cunoașteți Cartea! Cutremurați-vă înaintea ei, ca înaintea Cuvântului lui Dumnezeu! Atunci, puterea instructivă a acestei Cărți, ca și în cazul lui Otniel, umplut de Duhul Sfânt, va alunga caracterul lumesc din inimile noastre, din familiile noastre și din relațiile noastre omenești. După ce Otniel a eliberat poporul lui Dumnezeu din robia sa, țara s-a bucurat de pace timp de patruzeci de ani, până la moartea sa. – Dacă poporul lui Dumnezeu din zilele noastre va fi eliberat din înrobirea sa lumească, atunci și adunările vor afla pacea, bunăstarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi vom trăi apropierea lui Dumnezeu într-un fel niciodată cunoscut și Isus Hristos va fi totul pentru noi.

Epistola lui Pavel către Efeseni (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 24.03.2023     Locuri din Biblie: Efeseni 3

În acest capitol există o digresiune importantă între adevărul doctrinar al epistolei (Efeseni 1-2) și îndemnurile practice (Efeseni 4-6). Aici, apostolul confirmă autoritatea sa de a vesti „taina lui Hristos”. ... mai multPavel știa că iudeii vor avea unele neînțelegeri serioase cu privire la ceea ce învăța el. De aceea, printr-o intercalare, el se ocupă mai detaliat cu adevărul referitor la taină. În afară de aceasta, Pavel explică caracterul unic al însărcinării sale de a aduce această taină credincioșilor. Scopul său era să clarifice unele neînțelegeri pe care iudeii le-ar fi avut în mod natural în legătură cu învățătura sa.

O scrisoare veche (G.V. Wigram)

... un mesaj actual

Online seit: 20.03.2023     Cuvinte cheie: Educarea copiilor

Există lucruri pe pământ care pot foarte bine să ne umple inimile de întristare și durere. Starea actuală a adunării, despre care scrii, este în principal o problemă de acest fel. Cel care are o inimă pentru Isus, care ... mai multÎi împărtășește sentimentele și trăirile pentru Adunare, nu poate decât să se gândească cu durere la această tristă fragmentare și confuzie, la spiritul de partidă care domină în general în Adunare. A privi cu indiferență la această stare de lucruri nu face decât să trădeze o inimă care este indiferentă și față de Domnul ei. Deci, știu și din propria mea experiență că, uitându-mă la această stare tristă, există sentimente care exprimă mai mult neliniște și descurajare, decât întristare conform cu voia lui Dumnezeu.

Plinătate de bucurie (P. Willis)

Ioan 15-17

Online seit: 20.03.2023     Locuri din Biblie: Ioan 15; Ioan 16; Ioan 17     Cuvinte cheie: Viaţa veşnică; Bucurie

Printre credincioșii adevărați nu există nimic care să lipsească mai mult decât bucuria spirituală. De partea lui Dumnezeu totul este strălucitor. Locul nostru înaintea lui Dumnezeu este primirea noastră în Cel preaiubit. ... mai multPrivilegiul nostru este să avem parte de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său - în cercul dragostei divine. Ce har minunat că Dumnezeu vrea să ne primească! „Așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4.17). Multiple sunt cauzele care ne împiedică să savurăm ceea ce ne este dat în Hristos. ...

Să fim întotdeauna la Domnul (G.V. Wigram)

1 Tesaloniceni 4

Online seit: 20.03.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4     Cuvinte cheie: Venirea Domnului; Răpire; Încurajare

Gândul că Îl voi vedea pe Domnul și că voi fi la El pentru totdeauna îmi pătrunde în suflet. O, este posibil ca Domnul, care din momentul în care mi-a dat viață m-a purtat cu atâta răbdare și dragoste și ... mai multa vegheat asupra mea cu o grijă atât de sfântă, să poată spune: „Tu vei veni în întâmpinarea Mea”? Și mai mult decât atât, El va coborî să mă întâlnească în văzduh! Da, ochii mei Îl vor vedea, urechile mele Îl vor auzi, Cel care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine și care, în dragostea Sa, ne ia acum la Sine, pe toți cei pe care Tatăl I-a dat Lui înainte de întemeierea lumii. ...

Legea (SoundWords)

... și sensul ei pentru creștini

Online seit: 18.03.2023     Locuri din Biblie: Matei 5; Galateni 2; Galateni 3     Cuvinte cheie: Legea de pe Sinai; Adventişti

Iar și iar iese la iveală întrebarea: cum ar trebui să procedeze creștinii cu Legea de la Sinai? În această privință, cei mai puțini creștini cred că noi, acum, ar trebui să ținem Legea în toate punctele, deci ... mai multatât legea morală, cât și legea ceremonială. Creștinii sunt absolut conștienți că blestemul este legat cu o neîmplinire a Legii, dar din acest blestem ne-a răscumpărat definitiv Hristos. Cu toate acestea, pe de altă parte, mulți creștini nu vor să renunțe de tot la Lege și s-o lase să treacă mai departe drept un fel de regulă de viață. ...

„Ava, Tată!” (G.C. Willis)

Ce înseamnă această expresie pentru noi, creștinii?

Online seit: 17.03.2023     Locuri din Biblie: Galateni 4     Cuvinte cheie: Ava Tată

Este un cuvânt format doar cu buzele, astfel încât un copil foarte mic, care nu are încă dinți, îl poate rosti. Aproape fiecare limbă are același tip de nume pentru „tată” și „mamă”; ... mai multîn germană, copiii mici spun „Papa” și „Mama”; ambele sunt cuvinte care pot fi formate doar cu buzele. La fel se întâmplă și cu „Abba”. Acest lucru ne arată buna primire, pe care Dumnezeu o face chiar și celui mai mic, mai tânăr, mai slab credincios.

Animalul masculin folosit la jertfe (W.H. Westcott)

Leviticul 1 și 4

Online seit: 15.03.2023     Locuri din Biblie: Leviticul1; Leviticul 4     Cuvinte cheie: Jertfă de ardere; Jertfă pentru păcat; Slava lui Hristos

La început, bărbatului i s-a încredințat responsabilitatea pentru sfera care i-a fost repartizată, iar femeia, egală cu el, i-a fost dată ca ajutor, pentru ca ea să fie din el și pentru el (Geneza 2). Eva a fost adusă la Adam, o ... mai multființă pe care el putea să o iubească și să-i împărtășească plăcerile și privilegiile, dar căreia nu i-a fost încredințată aceeași responsabilitate. Se pare că acest principiu poate fi văzut în instituirea jertfelor. Căci acolo unde Hristos este prezentat ca model ca răspuns la gloria cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ca în arderea de tot, sau acolo unde este prezentat ca model ca jertfă pentru păcat pentru o întreagă comunitate sau pentru un preot sau căpetenie, a cărui întreagă sferă de responsabilitate era afectată de păcatul său, se aduce [nu o jertfă feminină, ci] o jertfă masculină

Epistola lui Pavel către Efeseni (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 15.03.2023     Locuri din Biblie: Efeseni 2

În capitolul 1 se prezintă ceea ce Dumnezeu a hotărât în veșnicie cu privire la Hristos și la Biserică (Adunare); în capitolul 2 este prezentat ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru: în prezent, El adună ... mai multmaterialul din care va fi alcătuită Biserica, prin aceea că El cheamă credincioși dintre iudei și dintre păgâni și îi adună într-un singur trup (Efeseni 3.6). Este un vas special de mărturie, pe care El îl formează în vederea prezentării gloriei lui Hristos în lumea viitoare (Împărăția milenară). În timpul intermediar, acest vas a devenit locuința lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca o mărturie prezentă a harului Său în această lume.

Nepăsarea spirituală (G.F. Barlee)

Suntem încă în flăcări pentru Hristos?

Online seit: 14.03.2023     Cuvinte cheie: Orientare de viaţă pământească; Orientarea vieţii: pământeşte; Râvnă; Discipolat/Ucenicie

În aceste zile din urmă, copiii lui Dumnezeu sunt amenințați de un pericol foarte real, foarte insidios și, prin urmare, este cu atât mai periculos: lenea spirituală. În trecut, când mărturisirea lui Hristos putea ... mai multînsemna pierderea tuturor bunurilor și, eventual, chiar a vieții, acest pericol aproape că nu exista. Riscul de a pierde bunurile sau chiar viața era atât de real și atât de mare încât cineva trebuia să fie extrem de serios înainte de a mărturisi credința. Dar, în zilele noastre, acest risc, în general, nu mai există. Fiecare gândește și crede ce vrea și nimeni nu-l bagă în seamă.

Creștinul și îmbrăcămintea (SoundWords)

... nu contează totuși ce îmbrac, nu-i așa?

Online seit: 13.03.2023     Locuri din Biblie: Deuteronomul 22; 1 Timotei 2; Tit 2; 1 Petru 3     Cuvinte cheie: Tradiţie; Îmbrăcăminte; Legalitate

Tema „îmbrăcăminte adecvată” a încins deja multe spirite de creștini. Pentru mulți, aceasta nu (mai) este deloc o temă, iar alții, așa se pare, și-au legat de ea întreaga identitate specifică grupării. ....

Iefta - un judecător legalist (A.M.S. Gooding)

Consecințele legalității

Online seit: 13.03.2023     Locuri din Biblie: Judecători 11; Judecători 12     Cuvinte cheie: Iefta; Legalitate; Semănătură şi recoltă (principiu)

Iefta a judecat pe Israel șase ani, șase ani de triumf și tragedie, șase ani distruși prin legalitate. Domnul să ne elibereze de legalitate.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12) (S. Ridout)

Capacul ispășirii

Online seit: 10.03.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Capacul ispășirii era, așa cum a fost descris pe scurt mai devreme, o acoperire peste Chivot și se potrivea cu acesta în lungime și lățime. Era făcut din aur curat, iar heruvimii erau bătuți (forjați) din aceeași piesă la ambele ... mai multcapete. Ei făceau astfel parte din capacul ispășirii. Aceste figuri simbolice umbreau capacul ispășirii cu aripile lor, în timp ce fețele lor priveau în jos spre el.

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare (3) (aus dem Französischen)

Îndemnuri

Online seit: 27.02.2023     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Slujba de închinare, pe care răscumpărații Domnului o încep pe pământ nu se va încheia în cer. Cât de prețios este pentru inima Tatălui, când copiii Săi din această lume de o moralitate ... mai multîntunecată mărturisesc și laudă Persoana și lucrarea Fiului Său. „Iată, binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului, care stați nopțile în casa Domnului! Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul!” (Psalmul 134.1,2). Credincioșilor, să avem grijă să prezentăm Domnului, la timpul stabilit, darurile Sale de jertfă, hrana Lui, jertfele de ardere-de-tot, care sunt o mireasmă plăcută Lui (Deuteronomul 28.2)!

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (aus dem Französischen)

Online seit: 27.02.2023     Articole: 3     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Această serie de articole referitoare la adorare/închinare este o traducere din limba franceză. Ele au apărut inițial sub titlul „Pensées sur l'adoration” pe blogul http://www.bible-notes.org. Autorul este necunoscut.

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (1) (aus dem Französischen)

Ce este închinarea/adorarea?

Online seit: 27.02.2023     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

În limba greacă există două cuvinte pentru închinare: proskuneo și latreno. Primul cuvânt înseamnă „a se pleca” sau „a aduce omagiu”, „a se prosterna, a îngenunchea pentru a se ... mai multînchina” (Matei 2.2,11; 4.10; Ioan 4.20,21; Apocalipsa 4.10). În Vechiul Testament, cuvântul cel mai des folosit pentru închinare înseamnă și „a se prosterna”; se găsește, de exemplu, în Geneza 18.2. Cel de-al doilea cuvânt, care este mai des folosit pentru închinarea în Locul sfânt, este adesea tradus prin „slujire” sau „a sluji” (Evrei 9.1,6,9,14; 10.2; Filipeni 3.3); dar traducerea corectă trebuie să fie „închinare” și „a se închina”. Sensul general, așadar, pentru cei care se apropie de Dumnezeu, este să Îl laude pe El, Tatăl, și să Îi dea slavă în raport cu ceea ce este El în Sine Însuși. A se închina înseamnă a da ceva lui Dumnezeu (1 Cronici 29.13.14).

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (2) (aus dem Französischen)

Caracteristicile închinării/adorării

Online seit: 27.02.2023     Locuri din Biblie: Ioan 4.23,24; Evrei 10.19-22; Romani 15.6; 1 Petru 2.5.     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

„Adevărații închinători” sunt chemați să se închine „în duh și în adevăr”, deoarece Dumnezeu este Duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine potrivit gândurilor ... mai multSale (compară cu Filipeni 3.3).

Creștinii nu mint – nu-i așa? (SoundWords)

Zaharia 8.16

Online seit: 21.02.2023     Locuri din Biblie: Zaharia 8     Cuvinte cheie: Minciună

Ca niște creștini evlavioși, cum doar vrem toți să fim, știm că trebuie să ne comportăm riguros conform cu adevărul. Așa că băgăm deja în capul copiilor noștri că și minciunile de nevoie sunt tot minciuni. Și suntem foarte ... mai multatenți să facem vecinilor noștri o informare corectă asupra capacității cilindrilor noii noastre mașini. Dar oare cum stă treaba cu adevărul atunci când este vorba să apărăm propriul nostru drept sau autenticitatea grupării în care ne aflăm? Mai este și atunci adevărul așa de important pentru noi sau merge atunci după principiul: scopul scuză mijloacele? ...

Epistola lui Pavel către Efeseni (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 20.02.2023     Locuri din Biblie: Efeseni

Pentru ca un credincios să fie ancorat în deplina revelație creștină a adevărului, el trebuie să înțeleagă ceea ce a fost dat Bisericii prin intermediul dublei slujbe a lui Pavel. În Romani 16.25, Pavel numește aceste ... mai multdouă lucruri „Evanghelia mea și predicarea lui Isus Hristos” și „descoperirea tainei”. „Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos” este prezentată în Epistola către Romani, iar „descoperirea tainei” în Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni. Evanghelia vestește ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru binecuvântarea omului; dar taina dezvăluie ceea ce se găsește pentru buna plăcere a lui Dumnezeu în Fiul Său.

Epistola lui Pavel către Efeseni (1) (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 20.02.2023     Locuri din Biblie: Efeseni 1

Pavel începe scrisoarea cu salutul său obișnuit și se numește pe sine însuși „apostol al lui Hristos Isus”. El nu se adresează unei adunări, ci „sfinților și credincioșilor” care sunt „în ... mai multEfes”; prin urmare, alți slujitori nu sunt incluși împreună cu el în salut. (Conform cu 2 Corinteni 13.1, atunci când Pavel se adresează adunărilor, el include de obicei și pe alții în salut.) Evident, este vorba de o scrisoare circulară, care trebuia să fie transmisă printre credincioșii din zonă

Predica nu mi-a adus nimic (D. Schürmann)

Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici

Online seit: 17.02.2023     Cuvinte cheie: Predică; Vestirea Cuvântului; Biserica: Predică

În articolul „Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?” ne-am preocupat cu anumite lucruri care sunt necesare pentru ca o predică/propovăduirea Cuvântului să aibă folos pentru ascultători și adunarea să fie ... mai multzidită. La aceasta am examinat exclusiv responsabilitatea predicatorului. În acest articol ne vom îndrepta acum privirea numai asupra ascultătorului. În plus, ne gândim în mod cu totul deosebit la ascultătorii care nu sunt mulțumiți cu o predică. Lucrul acesta poate avea motive întemeiate, de exemplu, dacă predicatorul nu face față responsabilității sale. Dar există și multe aspecte care sunt de luat în seamă din partea ascultătorilor, ca o predică să aducă folos. Și aceasta va fi aici tema noastră.

Creștere sau rămânere în urmă? (G.F. Barlee)

Creștem în har sau dăm înapoi?

Online seit: 13.02.2023     Locuri din Biblie: 2 Petru 3     Cuvinte cheie: Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul; Maturizarea creştinului

Pretutindeni în creație, creșterea indică întotdeauna prezența vieții, iar atunci când creșterea se oprește, motivul este fie boala, fie moartea. Acest lucru se aplică și credincioșilor care sunt „o creație ... mai multnouă” în Hristos (2 Corinteni 5.17). ... În viața naturală, toți oamenii își încep dezvoltarea lor pământească ca și copii mici și se maturizează treptat până când devin adulți. În același mod, credinciosul este văzut mai întâi ca un copilaș în Hristos.

Cum devine Hristos o realitate vie pentru suflet?

Creștinismul este o Persoană!

Online seit: 10.02.2023     Locuri din Biblie: Galateni 2     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul; Timp de linişte

Deci, cum devine Domnul Isus Hristos o realitate pentru mine? Să ne gândim măcar o dată la viața și la moartea, la învierea și la gloria Celui care a murit pentru noi; să ne gândim măcar o dată ca și cum acest adevăr ar ... mai multfi complet nou pentru noi.

„Îngrijește de sfinți!” (J.T. Mawson)

Faptele apostolilor 20.28

Online seit: 09.02.2023     Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 20.28     Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Slujba de păstor

Sfinții sunt copiii lui Dumnezeu; așa sunt numiți de mai multe ori în Noul Testament: Cel mai tânăr copil din familia lui Dumnezeu este la fel de sfânt ca și cel mai bătrân și mai venerat credincios.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (14) (S. Ridout)

Sfeșnicul

Online seit: 06.02.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37.17-24     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Taina lui Hristos în epistola către Coloseni (D. Schürmann)

Coloseni 1.26-27

Online seit: 03.02.2023     Locuri din Biblie: Coloseni 1; Coloseni 2; Coloseni 3     Cuvinte cheie: Taină; Dispensaţionalism; Teologia legământului

Apostolul are de-a face cu doi potrivnici. Odată erau iudeii, de la care avea de îndurat persecuții, pentru că le nesocotea poziția specială prin faptul că propovăduia o astfel de veste despre „Hristos în națiuni”. ... mai multAici trebuie să devenim conștienți că acest gând era pe atunci atât de revoluționar, cum astăzi abia dacă ne putem închipui. În Faptele apostolilor 22.21-23 citim: „Și El mi-a zis: «Du-te, pentru că Eu te voi trimite departe, la națiuni»“. Și l-au ascultat până la cuvântul acesta și și-au ridicat glasul, spunând: „Ia de pe pământ pe unul ca acesta, pentru că nu trebuie să trăiască!“ Și, pe când strigau ei și-și aruncau hainele și aruncau praf în aer, ...” Acesta era motivul propriu-zis pentru care Pavel a ajuns atunci în detenție. Această veste era o urâciune pentru mândria iudeilor.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (13) (S. Ridout)

Masa

Online seit: 02.02.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre cortul din pustie (11) (S. Ridout)

Chivotul legământului

Online seit: 30.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37.1-9; Deuteronomul 10.1-5     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (3) (S. Ridout)

Covoare de in subțire răsucit și culoarea lor

Online seit: 30.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Cum am învățat că Hristos este totul (J.T. Mawson)

Din memoriile lui J.T. Mawson

Online seit: 29.01.2023     Cuvinte cheie: Autobiografie; Biografii

Când Domnul S-a întors la mine în încercări, am crescut spiritual, am câștigat substanță spirituală, indiferent ce altceva am pierdut. Am învățat cu greu că, pentru binecuvântarea mea și pentru ... mai multgloria Lui, El trebuie să fie totul și în toate. El este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Așa este El pentru Dumnezeu și așa trebuie să fie pentru fiecare creatură, care vrea să fie binecuvântată veșnic. Aceasta este lecția pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o predă astăzi. Fericiți toți cei care o învață.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (S. Ridout)

Serie de articole

Online seit: 26.01.2023     Articole: 15     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Atunci când studiem un subiect din Scriptură, este întotdeauna instructiv să ne uităm la context. Dacă Domnul ne va dărui, vom face aceasta în legătură cu ceea ce spune Scriptura despre locuința Sa printre oameni. Cortul ... mai multîntâlnirii, dacă vreți, a fost punctul central al revelației Sale în ceea ce privește poporul Său pământesc. Tabăra lui Israel în pustie era organizată în jurul cortului, iar căile poporului erau întotdeauna legate de acesta. Când au ajuns în țară, ordinea lui Dumnezeu în legătură cu Cortul întâlnirii a fost de asemenea stabilită și acolo. De aceea, vom arunca o privire la starea poporului atunci când Dumnezeu i-a dat Cortul întâlnirii. Dumnezeu iubește să locuiască în laudele poporului Său, iar aceste laude constituie în același timp o premisă pentru locuirea Sa (Psalmul 22.3). El poate locui doar acolo unde este cunoscut; iar El, la rândul Său, poate fi cunoscut doar pe terenul mântuirii. În Romani 1 vedem că cei care aveau mărturia despre „eterna Sa putere și divinitate” (Romani 1.20) în lucrările creației care îi înconjurau, erau orbi și întunecați la minte. Pretinzând că sunt înțelepți, au devenit nebuni și, în cele din urmă, au fost atrași în tot felul de idolatrii și pasiuni rușinoase.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (1) (S. Ridout)

La cine locuiește Dumnezeu?

Online seit: 26.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 12; Exodul 13; Exodul 14;Exodul 15; Exodul 16; Exodul 20; Exodul 33; Exodul 35     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Atunci când studiem un subiect din Scriptură, este întotdeauna instructiv să ne uităm la context. Dacă Domnul ne va dărui, vom face aceasta în legătură cu ceea ce spune Scriptura despre locuința Sa printre oameni. Cortul ... mai multîntâlnirii, dacă vreți, a fost punctul central al revelației Sale în ceea ce privește poporul Său pământesc. Tabăra lui Israel în pustie era organizată în jurul cortului, iar căile poporului erau întotdeauna legate de acesta. Când au ajuns în țară, ordinea lui Dumnezeu în legătură cu Cortul întâlnirii a fost de asemenea stabilită și acolo. De aceea, vom arunca o privire la starea poporului atunci când Dumnezeu i-a dat Cortul întâlnirii.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (2) (S. Ridout)

Locuința lui Dumnezeu

Online seit: 26.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 25     Cuvinte cheie: Cortul din pustie; Locuinţa lui Dumnezeu

Epistola întâi către Timotei (5) (B. Anstey)

Capitolul 5

Online seit: 04.01.2023     Locuri din Biblie: 1 Timotei 5

În capitolele 5 și 6, Pavel se ocupă de domeniul părtășiei creștine. Casa lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar un loc de rugăciune, de ordine sfântă și de adevăr, ci și un loc de părtășie fericită între credincioși. ... mai multÎn aceste capitole, Pavel îi prezintă lui Timotei diferitele relații pe care le avem unii cu alții în casă și stabilește comportamentul adecvat în fiecare caz. Ca și în alte locuri din epistolă, îndemnurile de aici au în vedere menținerea unei bune mărturii publice a casei în fața lumii. Dacă ne comportăm necorespunzător în oricare dintre aceste relații, putem discredita mărturia Domnului. Prin urmare, este important să ținem cont de sfatul apostolului în relațiile noastre cu ceilalți în aceste relații, astfel încât să putem da o mărturie demnă lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu.

„Dar cei nouă, unde sunt?” (W.B. Westcott)

Luca 17.17

Online seit: 04.01.2023     Locuri din Biblie: Luca 17.17     Cuvinte cheie: A mulţumi

Una dintre cele mai dureroase trăsături ale zilelor noastre este că atât de mulți creștini, care au primit binecuvântări de la Domnul, se mulțumesc să fie beneficiari. Doar rareori ocupă locul mai binecuvântat al celui ... mai multcare dăruiește - pentru Dumnezeu și pentru oameni.

Un început nou (W.B. Westcott)

Convertirea - o schimbare radicală

Online seit: 22.12.2022     Locuri din Biblie: Ioan 13.13; Faptele apostolilor 1.8; 4.23; 2 Corinteni 5.15; Galateni 5.16     Cuvinte cheie: Convertire

Nu știu ce s-a întâmplat cu Jack”, spunea cineva care a fost cândva tovarășul credincios al celui menționat; „nu-l mai pot convinge să facă nimic din ce făcea înainte. Nu mai merge la teatru sau la dansuri, ... mai multiar în ceea ce privește un pahar sau o țigară, îmi spune că și-a ars pipa și că nu va mai încerca nici o băutură! El numește asta convertire, dar eu îi spun înnebunire. Și totuși pare fericit. Nu pot să înțeleg asta. Ce s-a întâmplat cu Jack și cu toți ceilalți care s-au „convertit” în mod similar?

Cât de reală este credința ta? (SoundWords)

Formalism sau convingere

Online seit: 17.12.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei 1     Cuvinte cheie: Credinţă

Formalismul este asemenea unei „lipiri”, ținerea cu tărie la obiceiuri, adică la ceva exterior fără realitate lăuntrică. Să luăm un exemplu: aici este un copil, care crește într-o familie creștină. Participă la școala ... mai multduminicală; participă la orele de adunare; când se face rugăciune, el se ridică în picioare și își încrucișează mâinile; își deschide cartea de cântări și cântă împreună cu ceilalți; își deschide Biblia și urmărește cu privirea textul pe care îl citește un adult. Deoarece copilul efectuează mereu aceleași acțiuni, el dobândește obiceiuri a căror semnificație nu o înțelege în mare parte, mai ales la început. Dacă mai târziu, copilul nu reflectă niciodată serios asupra acestor acțiuni sau - ceea ce este mai rău - dacă învață semnificația acestor acțiuni, dar le execută fără să le înțeleagă valoarea intrinsecă, el devine un formalist, acțiunile sale sunt o simplă imitație, o simplă formalitate.

Imagine: L. Binder
Ce înseamnă sfințenia (sfințirea)? (SoundWords)

Sfințenia înseamnă mai mult decât separarea de rău

Online seit: 17.12.2022     Locuri din Biblie: Isaia 6     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Separare/Punere deoparte

Ce înseamnă de fapt sfințenia? Este adevărat că sfințenia lui Dumnezeu se opune dragostei lui Dumnezeu? Să analizăm pe scurt, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu cumva avem uneori o înțelegere prea limitată a ... mai multsfințeniei. ...

Piedici în calea rugăciunilor (SoundWords)

Când rugăciunile nu sunt ascultate (împlinite)

Online seit: 09.12.2022     Cuvinte cheie: Obstacole la rugăciune; Rugăciunea: în familie; Rugăciunea: în Adunare; Rugăciunea: personală

Ți se întâmplă și ție uneori așa, că strigi către cer și nimeni nu pare să fie acasă? Dacă suntem sinceri, uneori ne simțim așa și ne întrebăm: Ce se întâmplă, de ce Dumnezeu nu ascultă strigătul meu? ... mai multNu a spus El: Faceți-Mi cunoscute cererile voastre? Și cu toate acestea, acest sentiment, că rugăciunea nu a mers mai departe de tavan. De ce? Vrem să analizăm această întrebare.

Spălarea picioarelor (SoundWords)

Ioan 13

Online seit: 09.12.2022     Locuri din Biblie: Ioan 13     Cuvinte cheie: Spălarea picioarelor; Curăţirea

Capitolul din Ioan 13 referitor la spălarea picioarelor este unul dintre pasaje din Biblie care merg cel mai mult la inimă. Deși evenimentul în sine este destul de simplu de înțeles, există unele opinii contradictorii cu privire la ... mai multinterpretarea pentru zilele de astăzi ...

Adevărata „atmosferă de Crăciun” (D.R. Reid)

Filipeni 2.1-8

Online seit: 07.12.2022     Locuri din Biblie: Filipeni 2.1-8     Cuvinte cheie: Crăciunul; Întruparea (ca Om); Întruparea (trup de carne)

Să fi în atmosfera Crăciunului înseamnă ceva diferit pentru fiecare. Unii asociază aceasta cu sentimentul reconfortant că la Crăciun „niciunde nu există un loc ca acasă”. Alții o asociază cu agitația de a cumpăra ... mai multcadouri, de a le împacheta și de a le pune sub bradul de Crăciun. Pentru elevi, înseamnă să scape de școală și de învățat pentru câteva zile. Cu alte cuvinte: a fi în atmosfera Crăciunului înseamnă de fapt a fi plin de bucuria anticipată pentru lucrurile bune care ne așteaptă de Crăciun. Dar cum rămâne cu Isus Hristos? Face și El parte din „atmosfera Crăciunului”?

Care este adevărata semnificație a Crăciunului? (D.R. Reid)

Ioan 1.1-18; Evrei 1.1, 2

Online seit: 06.12.2022     Locuri din Biblie: Ioan 1.1-18; Evrei 1.1, 2     Cuvinte cheie: Crăciunul; Întruparea (ca Om); Întruparea (trup de carne)

Copiii asociază Crăciunul cu jucăriile. Pentru studenți, Crăciunul înseamnă vacanță semestrială. Pentru comercianți, Crăciunul înseamnă bani. Pentru mame, familia este cea mai importantă la Crăciun. Pentru tați, Crăciunul ... mai multînseamnă plata facturilor. Pentru mulți, Crăciunul înseamnă stres și agitație. Crăciunul are semnificații diferite pentru diferite persoane din societatea noastră. În mijlocul acestei agitații, este greu să auzi vocea liniștită: „Gândește-te la adevărata semnificație a Crăciunului.”

Cerul deschis și Fiul Omului (SoundWords)

Ioan 1.43-51

Online seit: 06.12.2022     Locuri din Biblie: Ioan 1     Cuvinte cheie: Locuri biblice grele

Natanael reprezintă rămășița credincioasă din Israel. El spune: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” În afară de aceasta, se spune despre el: „un israelit în care nu este ... mai multviclenie” și că stătea sub smochin, care este adesea o imagine a lui Israel.

„Cine este Copilul?” (D.R. Reid)

Evrei 1.1-3

Online seit: 06.12.2022     Locuri din Biblie: Evrei 1.1-3     Cuvinte cheie: Isus: ca Om; Crăciunul; Întruparea (ca Om)

În zilele noastre, nașterea lui Hristos este descrisă într-un mod care transmite un sentiment de nostalgie. Poate că acesta este motivul pentru care trecem cu vederea cu cine avem de-a face cu adevărat.

Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? (D. Schürmann)

Online seit: 05.12.2022     Locuri din Biblie: Luca 2     Cuvinte cheie: Crăciunul

Crăciunul are o semnificație specială pentru majoritatea creștinilor și chiar și pentru majoritatea agnosticilor. Nu numai că el asociază ultimele zile ale anului cu un moment special de părtășie în familie, sau cel puțin cu ... mai multgândul la aceasta - nu, prin omniprezentele scene ale nașterii și colinde de Crăciun se păstrează viu și gândul la nașterea Domnului Isus. Cu toate acestea, trebuie să ne punem întrebarea serioasă: câți oameni sunt cu adevărat impresionați de ceea ce s-a întâmplat la Betleem în acea perioadă. Această întrebare trebuie să și-o pună și cei care, din cauza comercializării Crăciunului, din păcate prea evidentă, și a originilor sale păgâne, ignoră această sărbătoare (poate că oferirea de cadouri este scutită de acest lucru).

Epistola întâi către Timotei (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 05.12.2022     Locuri din Biblie: 1 Timotei 4

Până în acest punct al scrisorii, Pavel a abordat subiectul comportamentului corect în casa lui Dumnezeu în domeniul preoției și al slujbei. Acum, el trece mai departe pentru a da câteva principii călăuzitoare ... mai multpentru cei care lucrează într-un al treilea domeniu în casa lui Dumnezeu: domeniul darului. Când vorbim despre exercitarea unui dar spiritual, ne referim aici în primul rând la slujirea publică a Cuvântului lui Dumnezeu prin predicare, învățătură și îndemnare. O multitudine de daruri, pe care Hristos le-a dat mădularelor trupului Său, nu sunt pentru slujirea publică a Cuvântului și, prin urmare, nu sunt tratate în acest capitol. Să ne amintim, de asemenea, că slujirea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu nu se limitează la cei care sunt în slujire cu normă întreagă, ci la toți cei care predică și învață Cuvântul lui Dumnezeu în mod public. Așadar, în acest capitol este vorba de lucrătorul în casa lui Dumnezeu. În concordanță cu tema scrisorii, Pavel îi prezintă lui Timotei conduita corectă a celor care vor să slujească Domnului în acest domeniu.

Cum este implicată credința în nașterea din nou (B. Anstey)

Vine credința înainte sau după nașterea din nou?

Online seit: 21.11.2022     Locuri din Biblie: Efeseni 2; Ioan 3; Ioan 5; Ioan 8     Cuvinte cheie: Naşterea din nou; Calvin/Arminius; Credinţă

Unii se întreabă unde și cum este implicată credința din partea omului în nașterea din nou. Am spus-o deja: firea veche a lui Adam nu are credință în Dumnezeu. Oamenii pot avea credință în propriile capacități sau ... mai multîn semenii lor, etc., dar credință în Dumnezeu nu au. . Înainte ca omul să fie adus la viață sau născut din nou, el nu are o credință adevărată, dumnezeiască. Dar când cineva este născut din nou, Dumnezeu îi dă credință în El odată cu viața nouă. Această credință este un dar de la Dumnezeu: „Prin har sunteți mântuiți, prin credință; și aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2.8).

Cum rămâne cu diferitele confesiuni? (B. Anstey)

Sunt ele rânduiala lui Dumnezeu sau a omului?

Online seit: 18.11.2022     Cuvinte cheie: Bătrâni; Worship; Adorare/Închinare

Toți creștinii au căutat, într-o măsură mai mare sau mai mică, în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) pentru a găsi calea mântuirii. Dar se pare că foarte puțini au studiat Cuvântul lui Dumnezeu după ce au devenit ... mai multmântuiți, pentru a afla cum vrea Domnul ca ei să se adune pentru închinare [serviciul divin] și slujire [prin Cuvânt]. Toți cred că există o singură cale de mântuire; totuși, mulți au părerea că depinde de fiecare persoană să decidă cum să se închine. În creștinătatea de astăzi, se pare că creștinii fac ca și copiii lui Israel pe vremea judecătorilor: „Fiecare făcea ce era drept în ochii săi” (Judecători 17.6; 21.25; Deuteronomul 12.8; Proverbele 21.2). Ca urmare, există o mare varietate de opinii despre serviciul divin creștin [închinarea], iar multe dintre ele se contrazic între ele. Cei mai mulți creștini își celebrează „serviciile de închinare” de ani de zile - fiecare în felul sau stilul său, în funcție de preferințele personale și de apartenența confesională. În adevăratul sens al cuvântului, creștinii acceptă de generații întregi ceea ce dictează tradiția bisericii, fără să o pună la îndoială. De fapt, cei mai mulți cred că tradiția bisericii lor este idealul lui Dumnezeu.

Declinul mărturiei creștine (B. Anstey)

Ruinarea și îndepărtarea de Cuvântul lui Dumnezeu

Online seit: 18.11.2022     Cuvinte cheie: Biserica; Decăderea Bisericii

Din nefericire, înainte de a încerca să prezentăm instrucțiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său, mai întâi trebuie clarificate multe lucruri. Așa cum un constructor înțelept trebuie să sape adânc și ... mai multsă îndepărteze o mulțime de gunoaie și de materiale inutilizabile înainte de a putea pune temelia (Luca 6.48), tot așa trebuie să ne ocupăm de anumite lucruri care au ajuns în mărturia creștină și care pur și simplu nu își au locul acolo. Nu intenționăm să criticăm ordinea actuală din creștinism, doar pentru a găsi greșeli în ea. Facem acest lucru doar pentru că noi credem că este necesar ca cititorul să vadă cât de mult aceste lucruri sunt contrare ordinii biblice a lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, multe lucruri din mărturia creștină au fost acceptate de mase ca fiind calea lui Dumnezeu. Se pare că nimeni nu se gândește măcar să verifice dacă aceste lucruri sunt în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu - temelia și ghidul creștinului. Oamenii iau totul ca atare. Problema este că anumite lucruri cu care am trăit mult timp ne tentează deseori să avem o opinie preconcepută care ne întunecă gândurile și ne împiedică să recunoaștem adevărul. Prin urmare, pentru mulți dintre noi, recunoașterea adevărului despre ordinea lui Dumnezeu pentru creștinii care se adună pentru închinare și slujire va însemna că poate va trebui să uităm unele lucruri pe care le-am adoptat (în mod eronat) de-a lungul anilor. Iar acest lucru nu este ușor.

Rânduiala lui Dumnezeu pentru întrunirea credincioșilor (B. Anstey)

Online seit: 18.11.2022     Articole: 8     Locuri din Biblie: Matei 18; 1 Corinteni 11; 1 Corinteni 14; Ioan 4; 1 Petru 2     Cuvinte cheie: Biserica: Misiune/Slujire; Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica

Scopul acestei cărți este de a-L glorifica pe Domnul Isus Hristos. Credem că acest lucru se realizează prin acordarea priorității Cuvântului lui Dumnezeu (Biblia) în inimile și viețile noastre, în detrimentul tuturor ... mai multideilor noastre preconcepute despre eclesiologie (doctrina și practica Bisericii). Credem că această abordare a problemelor divine contribuie la gloria și onoarea Domnului nostru Isus Hristos. Dorința noastră este de a sublinia cu conștiinciozitate și, sperăm, cu dragoste, că ordinea și practica conducerii bisericii, care există în confesiunea creștină timp de secole și care este acceptată prin tradiție, este nebiblică. În același timp, scopul nostru este de a prezenta principiile ordinii lui Dumnezeu în Scriptură pentru funcționarea unei biserici creștine. Suntem conștienți de la începutul acestui studiu că ceea ce vom aborda poate „călca pe bătături” pe unii care sunt atașați emoțional de o denominațiune și de ordinea sa tradițională a serviciului divin [sau de închinare] și de slujire [a Cuvântului]. Însă, nu intenționăm să criticăm o anumită confesiune din creștinism sau pe creștinii asociați cu aceasta. Nu dorim să criticăm diferitele confesiuni ale mărturiei creștine de dragul criticii, ci să subliniem eroarea întregului sistem. Marea noastră dorință este de a face cunoscută ordinea biblică a lui Dumnezeu pentru creștinii care se adună pentru închinare și slujire [a Cuvântului], astfel încât toți cei care se implică să cunoască acest model simplu. Avem încredere că, prin ceea ce abordăm, se poate vedea o dragoste și o preocupare autentică pentru întreaga familie a lui Dumnezeu. Nu am nicio pretenție cu privire la originalitatea adevărului compilat aici. Sunt lucruri pe care m-au învățat învățători credincioși ai Bibliei și care au fost scrise de frați de mai bine de o sută optzeci de ani. În această publicație am încercat doar să reafirmăm aceste adevăruri. Pasajele biblice folosite în această carte sunt din traducerea Elberfelder [ediția CSV] (Remarca traducătorului: traducerea articolelor în limba română are la bază în principal versiunea Bibliei GBV 2001). [...] Îl încredințez acum pe cititor Domnului, și diferitele puncte de adevăr compilate aici. Rugăciunea noastră este ca fiecare creștin, care citește aceste rânduri, să fie sincer, spiritual și matur și să ajungă să cunoască aceste lucruri ca expresie a adevărului biblic. Fie ca Dumnezeu să ne dea harul de a face voia Sa.

Starea corectă a sufletului (B. Anstey)

Condiții prealabile pentru recunoașterea adevărului

Online seit: 18.11.2022     Cuvinte cheie: Biserica; Decăderea Bisericii

Ne-am putea întreba: „De ce atât de mulți creștini acceptă acest întreg sistem creat de om în creștinătate, fără să pună la îndoială credibilitatea lui?”. Ne-am putea întreba, de asemenea, ... mai mult„De ce atât de mulți creștini nu au respectat rânduiala biblică pentru adevărata închinare și slujire creștină?”. Răspunsul: există o condiție prealabilă care precedă înțelegerea adevărului. Această importantă condiție prealabilă se găsește în starea sufletului.

Nu mai păcătuiești? (F.B. Hole)

1 Ioan 3.9

Online seit: 01.11.2022     Locuri din Biblie: 1 Ioan 3.9     Cuvinte cheie: Păcat; Eliberare

Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul”.

Putem ști când Se va întoarce Domnul? (E. Cross)

Faptele apostolilor 1.7

Online seit: 01.11.2022     Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 1.7     Cuvinte cheie: Răpire; Revenirea lui Hristos; Venirea Domnului

Nu putem prezice când va veni timpul ca Domnul să-Și adune sfinții la Sine - nici după propria noastră judecată bazată pe evoluția circumstanțelor, nici după Scriptură. Scriptura nu ne dezvăluie când va veni timpul ca El să ... mai multapară în puterea și gloria Împărăției, când va judeca lumea în dreptate. Nu este treaba noastră să cunoaștem „timpurile sau perioadele” și nu le putem prezice.

Epistola întâi către Timotei (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 27.10.2022     Locuri din Biblie: 1 Timotei 3

În 1 Timotei 3, Pavel trece de la preoție la conducerea bisericii (funcții administrative) în casa lui Dumnezeu. Acestea sunt două domenii de administrare complet diferite. Ele au fost confundate cu domeniul darurilor (așa cum este ... mai multdescris în 1 Timotei 4), ceea ce a dus la tot felul de erori - cum ar fi inventarea funcției de duhovnic. Prin urmare, este esențial să păstrăm aceste două domenii separate în gândurile noastre și să încercăm să le înțelegem în contextul lor adecvat.

Acum și atunci, sau: timp și veșnicie (C.H. Mackintosh)

Luca 12

Online seit: 26.10.2022     Locuri din Biblie: Luca 12; 2 Corinteni 5     Cuvinte cheie: Scaunul de judecată al lui Hristos; Orientarea de viaţă cerească; Orientare de viaţă pământească; Bogăţie

Principiile adevărului prezentate în Luca 12 au un caracter foarte solemn și pătrunzător, iar impactul lor practic este de cea mai mare importanță, mai ales într-un moment ca acesta. În lumina acestui adevăr, așa cum ... mai multstrălucește înaintea noastră aici, nici un simț carnal și lumesc nu poate rezista; se va ofili complet. Dacă am fi întrebați care este pe scurt conținutul principal al acestui capitol prețios, am răspunde: „Este o contemplare a timpului în lumina veșniciei”.

Când ceva bun devine ceva rău (R. Reid)

Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4

Online seit: 24.10.2022     Locuri din Biblie: Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4     Cuvinte cheie: Idoli; Medien; Patimă, manie; Computer

E o întrebare prostească, nu-i așa? Dumnezeu nu ar face niciodată așa ceva. Citim deja acest lucru în cele zece porunci, unde Dumnezeu spune: „Să nu-ți faci nici un chip cioplit {idol}”. În Numeri 21, însă, ... mai multgăsim o istorisire ciudată, care pare confuză și contradictorie: Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l pună pe o prăjină, iar poporul trebuia să se uite la el pentru vindecare. Poftim? De ce ar da Domnul această poruncă ciudată poporului Său?

Epistola către Filipeni (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 24.10.2022     Locuri din Biblie: Filipeni 2

Vrăjmașul (satan) a căutat să distrugă mărturia credincioșilor din Filipi în acel ținut, nu numai prin persecutarea lor de către adversari din afara părtășiei creștine (Filipeni 1.27-30), ci și prin semănarea discordiei în ... mai multinteriorul părtășiei creștine (Filipeni 2). În istoria Bisericii, împotrivitorul a avut un mare succes în acest fel. Ceea ce nu a fost obținut prin persecuție a fost, fără îndoială, obținut prin disensiuni interne. ...

Epistola către Filipeni (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 24.10.2022     Locuri din Biblie: Filipeni 3

Capitolul 3 este o intercalare. Înainte de a-și continua îndemnurile în capitolul 4 în legătură cu unitatea în Adunare, Pavel se abate de la acest subiect pentru a vorbi despre forța motrice care îl animă pe ... mai multcreștinul credincios pe drumul credinței. El explică în acest al treilea capitol ce-i dă creștinului credincios energia de a merge pe această cale și de a face voia lui Dumnezeu: această putere constă în a-L avea pe Hristos în glorie ca unic țel în viață.

Epistola către Filipeni (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 24.10.2022     Locuri din Biblie: Filipeni 4

În acest capitol, Pavel vorbește despre Hristos ca fiind Cel care îl întărește pe credincios și îl face capabil să se ridice deasupra multor lucruri împotrivitoare, pe care le întâlnește pe calea ... mai multcredinței (Filipeni 4.13). Astfel, creștinul credincios, care a făcut din Hristos în glorie preocuparea sa, așa cum este prezentat în capitolul 3, este văzut în capitolul 4 ca fiind cel care este înălțat deasupra circumstanțelor sale. Atunci când suntem într-o stare „să gândim aceasta [așa]” (Filipeni 3.15), Duhul Sfânt are libertatea de a-l edifica pe credincios în ceea ce privește primirea lucrurilor divine. Și pe măsură ce credinciosul este captivat de aceste lucruri, spiritul său este ridicat deasupra circumstanțelor dificile ale vieții și întărit pe cale.

Ar trebui creștinii să fie vegetarieni? (C. Knott)

Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31

Online seit: 21.10.2022     Locuri din Biblie: Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31     Cuvinte cheie: Conştiinţă; Filosofie

Vegetarianismul este popular în multe țări ale lumii de astăzi. Ziua de 1 octombrie a fost declarată „Ziua mondială a vegetarienilor”. Între timp, restaurantele și magazinele alimentare oferă meniuri fără carne, de ... mai multexemplu un „burger vegan”. Vegetarienii moderați nu consumă carne roșie, dar mănâncă pește și fructe de mare (pescetari) sau ouă și produse lactate (ovo-lacto-vegetarieni). O formă mai strictă este „veganismul”. Veganii consecvenți mănâncă numai produse de origine vegetală și evită produsele de origine animală, cum ar fi produsele de curățare sau îmbrăcămintea. Ce poziție ar trebui să adopte un creștin?

Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea sa? (B. Anstey)

2 Corinteni 5

Online seit: 21.10.2022     Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5     Cuvinte cheie: Scaunul de judecată al lui Hristos; Discipolat/Ucenicie; Devotamentul

Pavel explică principiile sale în slujba pentru Domnului, care sunt puse la îndoială de adversarii săi. Acum își dezvăluie motivele interioare ale inimii sale pentru slujire. El vorbește despre trei lucruri mari care îl ... mai multmotivează și le menționează aici, pentru că adversarii săi au interpretat devotamentul său de neînțeles față de Domnul ca pe o dovadă că era instabil mintal. Ei au răspândit povești false, cum că ar fi un nebun fanatic, care nu ar trebui luat în serios.

Epistola către Filipeni (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 13.10.2022

Această epistolă este o scrisoare de mulțumire din partea apostolului Pavel către credincioșii din Filipi pentru sprijinul practic (că l-au îngrijit și poate i-au dat un dar financiar; compară cu Filipeni 4.18) pe care i l-au trimis ... mai multîn timp ce era întemnițat la Roma. În scrisoarea sa către credincioșii din Filipi, Pavel a profitat de această ocazie pentru a-i ține la curent cu situația sa personală și pentru a le relata cum decurge lucrarea Domnului în Roma. Fiind conștient și de persecuția cu care se confruntau zilnic credincioșii din Ffilipi, a adăugat un cuvânt de încurajare: ei trebuie să rămână fermi în mărturia lor și să continue pe calea credinței în ciuda adversităților. De asemenea, el le-a dat câteva sfaturi practice despre cum să păstreze Adunarea în siguranță față de eforturile dușmanului de a o distruge prin conflicte interne.

Epistola către Filipeni (1) (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 13.10.2022     Locuri din Biblie: Filipeni 1

Așa cum am menționat în Introducere, în numeroasele referiri ale lui Pavel la el însuși vedem un om absorbit de subiectul său și bucurându-se în circumstanțele sale. Aceasta este viața creștină normală și ... mai multaceasta ar trebui să fie și experiența fiecărui creștin credincios. În primul capitol îl vedem pe Hristos în fața sufletului lui Pavel ca fiind Cel care este conținutul întregii sale vieți.

Epistola lui Pavel către Filipeni (B. Anstey)

Epistola devotamentului creștin și a bucuriei

Online seit: 13.10.2022     Articole: 5     Locuri din Biblie: Filipeni

Credincioșii din Filipi au fost primii convertiți ai lui Pavel în Europa. Știm din Faptele apostolilor că el a vizitat acest loc de cel puțin trei ori - și de fiecare dată când se gândea la ei după aceea, îi aducea ... mai multbucurie în inimă. Din remarcile sale din scrisoare reiese clar că exista o mare afecțiune între el și credincioșii din Filipi. Este pe departe cea mai personală și mai intimă scrisoare pe care Pavel a scris-o unei adunări.

Epistola a doua către Timotei (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 23.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei 3

În capitolul 3, apostolul îi arată lui Timotei măsurile de protecție și instrumentele de ajutor de care are nevoie omul lui Dumnezeu pentru a-și face slujba „în zilele din urmă”. Este însă puțin probabil ... mai multca cineva să se folosească de aceste ajutoare și protecții dacă nu este conștient de cât de mare este pericolul care îl înconjoară. Așadar, înainte de a vorbi despre aceste măsuri de protecție, Pavel îi oferă lui Timotei o imagine vie a stării mărturiei creștine în ultimele zile. Timotei, de fapt, ar trebui să înțeleagă clar circumstanțele în care a fost chemat la slujire. Nu este o imagine deosebit de frumoasă.

Epistola a doua către Timotei (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 23.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei 4

Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o ... mai mult„însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.

Se poate aplica toată Sfânta Scriptură la noi astăzi? (S. Abigail)

2 Timotei 3.16

Online seit: 22.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei 3.16     Cuvinte cheie: Legea de pe Sinai

Se poate aplica întreaga Sfântă Scriptură la noi astăzi? Această întrebare fundamentală este astăzi fals înțeleasă de cei mai mulți. Acest lucru devine clar atunci când ne uităm în cercurile evanghelice. ... mai multComunități întregi sunt constituite pe baza erorilor doctrinare care decurg din această singură întrebare. În bisericile noul-testamentare, această învățătură este înțeleasă corect, dar de multe ori nu este aplicată la problemele de zi cu zi care apar în viața noastră.

Epistola a doua către Timotei (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 20.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei 2

În primul capitol, Pavel i-a prezentat lui Timotei calitățile morale și spirituale de care are nevoie omul lui Dumnezeu într-o zi de declin. Acum, în al doilea capitol, Pavel îi dă câteva principii importante despre ... mai multcum să-L slujească pe Domnul. Pavel a vorbit despre starea lucrurilor în mărturia creștină, precum și despre necesitatea de a fi preocupat în slujba Domnului. Acum îi transmite lui Timotei cel puțin douăsprezece sfaturi utile pentru slujirea sa. Aceste sfaturi sunt importante pentru toți cei care slujesc Domnului.

Tatăl nostru (Botschafter)

Matei 6.9-13; Luca 11.1-4

Online seit: 20.09.2022     Locuri din Biblie: Matei 6.9-13; Luca 11.1-4     Cuvinte cheie: Tatăl nostru

Rugăciunea pe care Domnul i-a învățat pe ucenicii Săi și care este numită de obicei „Tatăl nostru” (Pater noster) după începutul formulării ei, se găsește în două locuri în Noul Testament: în ... mai multMatei 6.9-13 și în Luca 11.2-4 (în ultimul loc, însă, doar cinci cereri). În Matei 6, ea face parte din așa-numita Predică de pe munte, în care Domnul se adresează ucenicilor Săi iudei, pentru a-i scoate din sentimentele și gândirea lor anterioară și a-i introduce în principiile Împărăției cerurilor, pe care El venise să o instaureze. După diferite învățături anterioare, El îi avertizează pe ucenici să nu se roage „ca cei dintre națiuni; pentru că ei gândesc că prin vorbirea lor multă vor fi ascultați”

Epistola a doua către Timotei (B. Anstey)

Ordinea în casa lui Dumnezeu

Online seit: 18.09.2022     Articole: 5     Locuri din Biblie: 2 Timotei

Această epistolă a fost scrisă pentru a-l încuraja pe Timotei să slujească într-o zi dificilă, când masele din mărturia creștină îl părăsiseră pe Pavel și învățătura sa. Epistola îi avertizează pe ... mai multcredincioși că stricăciunea din creștinism va progresa și va atinge apogeul în zilele din urmă, când va avea loc o întoarcere completă de la adevărul lui Dumnezeu. Ea prevede o perioadă de declin și cădere completă a mărturiei creștine. În același timp, el trasează cu atenție calea pe care credincioșii o pot urma în astfel de momente.

Epistola a doua către Timotei (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 18.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei

Epistola a doua către Timotei (1) (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 18.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Timotei 1

În salutările și încurajările pe care Pavel i le adresează lui Timotei, el descrie cu atenție calitățile morale și spirituale de care are nevoie slujitorul Domnului într-o perioadă de declin public al mărturiei creștine. ... mai multAceastă schiță ne oferă o imagine vie a ceea ce ar trebui să fie un slujitor al Domnului în vremuri dificile, cum ar fi aceste ultime zile din istoria Bisericii.

Epistola lui Iuda (B. Anstey)

Decăderea în creștinătate și calea credinciosului

Online seit: 11.09.2022     Cuvinte cheie: Iuda; Revenirea lui Hristos

Epistola lui Iuda prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. ... mai multCel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.

Epistola întâi către Timotei (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 07.09.2022     Locuri din Biblie: 1 Timotei 2     Cuvinte cheie: Timotei

Pentru ca Timotei să poată prezenta credincioșilor rânduiala casei, el însuși trebuie să aibă o bună înțelegere a acesteia. Tocmai în acest scop, Pavel scrie această scrisoare. El spune: „Îți scriu ... mai multacestea sperând să vin la tine mai curând; dar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 3.14,15). În capitolele 2-6, Pavel îi prezintă lui Timotei ordinea casei lui Dumnezeu și comportamentul adecvat pentru fiecare domeniu din ea. El abordează pe rând cele trei domenii de privilegii și responsabilități în casa lui Dumnezeu - preoția, slujba și darul - și prezintă cu atenție ordinea corectă pentru fiecare domeniu. Timotei trebuie să se orienteze după acest model pentru a îndruma pe credincioși să se comporte într-un mod adecvat casei.

Care sfinți vor fi în necazul cel mare? (J.N. Darby)

Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14

Online seit: 06.09.2022     Locuri din Biblie: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14     Cuvinte cheie: Necazul cel mare

Va fi un necaz la sfârșit, un timp care nu a mai existat până acum, până când Domnul va veni și va aduce eliberarea. Deci, unde găsim pasajele din Scriptură care ne vorbesc despre un astfel de necaz? Nu am cunoștință ... mai multde niciunul în afară de următoarele: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; (Luca nu vorbește nici de necazul cel mare, nici de urâciunea pustiirii). Putem adăuga pasajele mai generale din Apocalipsa 3.10 și Apocalipsa 7.14. Dar primele patru pasaje dovedesc în mod clar că va fi un timp de necaz care nu a mai fost niciodată sau, după cum spune Marcu, „așa cum nu a mai fost de la începutul creației pe care a creat-o Dumnezeu, și niciodată nu va mai fi”. Pasajele din Apocalipsa, după cum vom vedea, se îndreaptă spre o sferă mai largă decât cea anterioară. Dar pentru că vorbesc despre un necaz mare, le-am citat, desigur, și pe ele. Deci va fi un mare necaz. Cealaltă parte a întrebării este încă deschisă: Vom fi noi, cei care alcătuim Biserica (Adunarea), în acel necaz?

Imagine: L. Binder
Alegerea partenerului: jugul nepotrivit (S. Isenberg)

Relații de dragoste între credincioși și necredincioși

Online seit: 03.09.2022     Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6: Iacov 4     Cuvinte cheie: Căsătorirea; Relaţii de dragoste înainte de căsătorie; Alegerea partenerului; Jug; Jugul nepotrivit

Poate un creștin credincios să intre într-o relație de dragoste cu un necredincios? Deoarece suntem încă „în lume”, cunoaștem și oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care, totuși, pot fi foarte prietenoși, ... mai multamabili și drăguți. Dacă la aceasta se adaugă aspectul fizic sau alte atracții exterioare, se poate ajunge rapid la întrebarea: De ce să nu intri într-o relație cu un creștin necredincios? S-ar putea chiar să-l pot conduce la Domnul. În scurt timp, sentimentele noastre devin standardul și ne întunecă vederea clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, ar trebui să tratăm acest subiect atunci când încă ne putem gândi „cu luciditate” la această chestiune, pentru a putea apoi să rezistăm și să biruim în fața unei ispite.

„Nu fi prea drept” (R.A. Huebner)

Eclesiastul 7.16,17

Online seit: 03.09.2022     Locuri din Biblie: Eclesiastul 7.16,17     Cuvinte cheie: Locuri biblice grele; Separare/Punere deoparte

Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop. Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește foarte mult să facă un anumit ... mai multlucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat?

Iertarea lui Dumnezeu (D. Schürmann)

Ce înțelege Dumnezeu prin iertare?

Online seit: 27.08.2022     Cuvinte cheie: Iertare

Pe thefreedictionary.com se găsește următoarea definiție pentru „a ierta”: a nu mai fi supărat pe cineva din cauza unei acțiuni (prin care acesta a făcut rău cuiva). În articolul acesta vrem să cercetăm ce înțelege ... mai multDumnezeu prin iertare.

„Vindecați bolnavii!” (S. Isenberg)

Semne și minuni: în mod deosebit vindecări

Online seit: 27.08.2022     Locuri din Biblie: Faptele apostolilor; 1 Corinteni 12     Cuvinte cheie: Vindecare; Semne; Minune

În ultima vreme, în mod deosebit în cercurile conservatoare ale creștinismului german, s-a vorbit din nou din ce în ce mai mult despre semne și minuni, mai ales sub formă de vindecări. Sunt mulți care sunt de bunăvoie ... mai multdeschiși la aceste lucruri și cel puțin la fel de mulți care văd cum seducția carismatică foarte mare se revarsă asupra creștinismului german de aici. ...

Vindecare pe baza rugăciunilor – este posibilă și astăzi? (J.G. Fijnvandraat)

Iacov 5.15

Online seit: 26.08.2022     Locuri din Biblie: Iacov 5.15     Cuvinte cheie: Vindecare

Există toate motivele să presupunem că este vorba de o boală care este urmarea păcatului personal al persoanei bolnave. În versetul 15 se vorbește într-adevăr despre condiția: „dacă a făcut păcate”, dar versetul 16 ... mai multvorbește mai întâi despre mărturisirea păcatelor și imediat după aceea despre rugăciunea pentru vindecare (Iacov 5.15,16). Această idee este susținută de informația potrivit căreia bolnavul trebuie să cheme la el pe „bătrânii” adunării (bisericii). Acest lucru indică faptul că nu este vorba doar de restaurarea personală a părtășiei cu Domnul, ci și că are loc restaurarea părtășiei cu frații.

„Înduplecarea” lui Dumnezeu (D.R. Reid)

Îl putem noi convinge pe Dumnezeu?

Online seit: 20.08.2022     Locuri din Biblie: Numeri 11.4; 32.5; 1 Samuel 8.5; 2 Împărați 20.1-3     Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie

Da! Dar în ce fel? Bineînțeles, nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu în sensul că ne amestecăm în voința suverană a lui Dumnezeu, care este deja stabilită din eternitate. Cu toate acestea, este posibil să insistăm ... mai multîn mod egoist ca Dumnezeu să ne permită să facem sau să obținem ceva, despre care El știe că nu este cel mai bun pentru noi. Se știe că creștinii se plâng și se vaită și chiar Îl imploră pe Dumnezeu ca niște copii răsfățați, atunci când vor ceva ce El nu vrea să le dea.

Epistola întâi către Timotei (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 19.08.2022     Locuri din Biblie: 1 Timotei 1

Primul capitol este introducerea epistolei. Acest lucru devine clar din cuvintele lui Pavel din capitolul 2: „Îndemn, deci, înainte de toate” (1 Timotei 2.1). Aici încep deci îndemnurile privind ordinea casei lui ... mai multDumnezeu; tot ceea ce precedă este deci introductiv. Primul capitol reprezintă însărcinarea apostolică a lui Timotei, dată lui de Pavel.

Epistola întâi către Timotei (B. Anstey)

Online seit: 07.08.2022     Articole: 6     Cuvinte cheie: Timotei

Preocuparea apostolului Pavel în această epistolă este ca creștinii credincioși să trăiască în ordinea corectă în casa lui Dumnezeu și astfel să dea mărturie lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu ca ... mai multMântuitor și Dumnezeu Creator. Pavel îi dă lui Timotei o însărcinare apostolică de a-i instrui pe credincioși în mod corespunzător în doctrină și practică.

Epistola întâi către Timotei (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 07.08.2022     Cuvinte cheie: Timotei

Preocuparea apostolului Pavel în această epistolă este ca creștinii credincioși să trăiască în ordinea corectă în casa lui Dumnezeu și astfel să dea mărturie lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu ca ... mai multMântuitor și Dumnezeu Creator. Pavel îi dă lui Timotei o însărcinare apostolică de a-i instrui pe credincioși în mod corespunzător în doctrină și practică. ...

Semne ale venirii Sale (J.T. Mawson)

Trebuie să căutăm cu privirea după semne?

Online seit: 06.08.2022     Cuvinte cheie: Venirea Domnului

Auzim multe despre semne referitoare la venirea Domnului. Există astfel de semne și ar trebui să luăm seama la ele?

Uimit de glorie (S. Ridout)

„Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Mi-am găsit plăcerea.”

Online seit: 06.08.2022     Locuri din Biblie: Leviticul 16; Apocalipsa 19     Cuvinte cheie: Slava lui Hristos

Aici este un Om în care curăția este atât de absolută, încât strălucirea ei este doar scoasă mai clar în evidență de negura îndreptățirii de sine a fariseilor sau de hainele murdare ale păcătoasei. ... mai multCât de mult trebuie să fi făcut bine inimii lui Dumnezeu să privească acea pânză de in albă și fără pată! Secole la rând El a căutat pe acest pământ blestemat de păcat pe cineva asupra căruia să Își poată odihni privirea, cineva care să fie marcat de ascultare și devotament.

Rugăciunea (Autor necunoscut)

Sfaturi practice pentru viața noastră de rugăciune de zi cu zi

Online seit: 05.08.2022     Cuvinte cheie: Timp de linişte; Rugăciunea: personală

Nu este uimitor că Dumnezeu Însuși îi roagă pe copiii oamenilor să vină la El în rugăciune? El face acest lucru pentru că ne iubește! Da, Cuvântul Său îi cheamă pe toți: „Apropiați-vă de Dumnezeu și ... mai multEl se va apropia de voi” (Iacov 4.8)! Dar pentru că omul este o creatură care s-a îndepărtat de Dumnezeu încă din paradis și pentru că păcatele sale îl despart de Dumnezeu, omul vinovat nu vrea să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu și mai ales nu vrea să ceară nimic de la El.

Rugăciunea în liniște (J.N. Darby)

Timp de liniște petrecut cu Dumnezeu

Online seit: 05.08.2022     Cuvinte cheie: Timp de linişte; Rugăciunea: personală

Avem nevoie să ne retragem în tăcere măcar o dată, să fim cu adevărat singuri cu Dumnezeu. De asta avem nevoie: de rugăciune făcută în liniște. Acesta este pilonul tuturor lucrurilor. Și totuși ne găsim scuze și spunem că ... mai multnu avem timp. Dar dacă nu găsim timp pentru rugăciunea în liniște, în realitate pentru Domnul nu înseamnă mare lucru dacă găsim timp pentru serviciul public sau nu.

Epistola lui Pavel către Coloseni (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 01.08.2022     Locuri din Biblie: Coloseni 4

În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și ... mai multprin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.

În școala lui Dumnezeu (D.R. Reid)

Marcu 8.23-25

Online seit: 01.08.2022     Locuri din Biblie: Marcu 8.23-25     Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie; Şcoala lui Dumnezeu

Vacanța și entuziasmul s-au terminat. Acum ne întoarcem la școală și la muncă! Iubim vacanțele, dar nu și viața normală de zi cu zi. Vacanțele sunt ceva deosebit, dar viața de zi cu zi este doar o „corvoadă” necesară. ... mai multDar orice om mai în vârstă îți va spune că frecventarea zilnică a școlii grele este cea care formează caracterul și te învață înțelegerea și înțelepciunea. Există aici o paralelă cu viața creștină. Domnul, în harul Său, ne oferă „experiențe speciale” de-a lungul drumului, dar participarea zilnică la „școala lui Dumnezeu” este cea care ne dezvoltă și ne face să creștem, ca să devenim creștini statornici. Numai cu o prezență reală și fidelă în această școală învățăm căile lui Dumnezeu. O înțelegere clară a căilor Sale nu are loc imediat. Niciun elev nu poate face totul în prima zi de clasa întâi. Nu există o scurtare pentru a ajunge la „serbarea de absolvire” în școala lui Dumnezeu.

„Așa cum este El” (J.T. Mawson)

1 Ioan 3.2

Online seit: 01.08.2022     Locuri din Biblie: 1 Ioan 3.2     Cuvinte cheie: Venirea Domnului

Când Îl vom vedea, nu vrem să vedem un străin, și nici nu vom vedea; vrem să vedem pe Cineva, pe care Îl cunoaștem bine, care a câștigat afecțiunea inimii noastre, și Îl vom vedea pe Acesta. Îl vom vedea, ... mai multașa cum este, așa cum am ajuns să-L cunoaștem, atât de plin de tandrețe, răbdare și dragoste.

Medicul cel mare (D.R. Reid)

Ioan 5.1-4

Online seit: 27.07.2022     Locuri din Biblie: Ioan 5     Cuvinte cheie: Evanghelia după Ioan

Nu toți bolnavii și invalizii au fost vindecați când Domnul Isus era pe pământ. Nici măcar toți bolnavii din Ierusalim sau din orice altă cetate, în care Domnul Isus a petrecut ceva timp, nu au simțit atingerea ... mai multvindecătoare a marelui Medic. Dar cu toate acestea mulți au experimentat-o! Unii dintre cei vindecați au venit singuri sau au fost aduși de prietenii lor la El. L-au rugat insistent pe Domnul după ajutor și nu au fost dezamăgiți.

Studiu de caz privind plângerile (D.R. Reid)

1 Corinteni 10.11; Numeri 11

Online seit: 27.07.2022     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 10.11; Numeri 11     Cuvinte cheie: Plângeri

Plângerea este atât de frecventă în zilele noastre, încât unii oameni o numesc „stil de viață”. Doar pentru că toată lumea se plânge. Și de ce nu? Există destule motive pentru a ne plânge: ... mai multprofesorii, traficul, taxele și problemele de tot felul. Dar frecvența plângerii nu înseamnă că ea este corectă. Cuvântul lui Dumnezeu este dur cu păcatul de a se plânge. Biblia ne învață că a se plânge este cu siguranță greșit pentru un creștin credincios.

Testul neanunțat (D.R. Reid)

Judecători 6-7

Online seit: 27.07.2022     Locuri din Biblie: Judecători 6; Judecători 7     Cuvinte cheie: Încercări; Şcoala lui Dumnezeu

E greu de crezut, dar nu mai e mult până când lucrările de control pentru evaluările semestriale vor fi din nou în fața noastră! Nu este un gând foarte plăcut, dar să scrii la examene nu este chiar atât de rău. ... mai multDesigur, există întotdeauna presiunea și teama de a nu reuși, dar, în cele din urmă, te poți pregăti mental și emoțional pentru un examen. Ceea ce te poate surprinde cu adevărat sunt acele teste neanunțate, cu care unii profesori te surprind brusc! Aceste controale neașteptate ale învățării pot fi devastatoare. Totuși, din punctul de vedere al profesorului, aceste teste neanunțate sunt foarte revelatoare. Cu siguranță îi permit să îi deosebească pe elevii care cooperează tot timpul, de cei care înghesuie materia în ultima clipă! Iar acestea arată fără excepție diferența de atitudine a elevilor față de profesori și față de materia de studiu. Da, testele neanunțate spun multe despre locul de unde „vine” un elev și despre „cât de departe” a ajuns acum. Testele neanunțate îi obligă pe elevi să lase măștile jos! ...

„Să fim biruitori” - Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna (D.R. Reid)

Apocalipsa 2.1-11

Online seit: 27.07.2022     Locuri din Biblie: Apocalipsa 2.1-11     Cuvinte cheie: Scrisori deschise; Biruitor/a birui

În scrisorile către Efes și Smirna se face o promisiune celor „învingători” (Apocalipsa 2.7,11). Cine sunt „învingătorii”? Învingătorii sunt creștinii care dovedesc că sunt credincioși ... mai multadevărați prin faptul că sunt credincioși (fideli) indiferent de circumstanțe. Învingătorii nu aruncă prosopul, atunci când lucrurile devin dificile! Învingătorii nu intră în relații în învățături false, care dovedesc faptul că ei nu au fost niciodată convertiți - că nu au fost niciodată cu adevărat mântuiți.

Epistola lui Pavel către Coloseni (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 23.07.2022     Locuri din Biblie: Coloseni 2

Pavel a vorbit mai întâi despre importanța înțelegerii tainei lui Dumnezeu și a mersului în dragoste pe calea credinței împreună cu frații. În acest fel, adevărul tainei ar fi pus în practică. Acum ... mai multel avertizează asupra pericolului de a fi distras de la acest obiectiv. În al doilea capitol, el expune diferitele trucuri și capcane folosite de diavol pentru a-i îndepărta pe credincioși de la simplitatea față de Hristos [compară cu 2 Corinteni 11.3]. El arată, de asemenea, că Hristos este răspunsul la tot ceea ce vrăjmașul introduce pentru a-i prinde în capcană pe credincioși.

Epistola lui Pavel către Coloseni (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 23.07.2022     Locuri din Biblie: Coloseni 3

Partea opusă a identificării credinciosului cu moartea lui Hristos este identificarea credinciosului cu învierea lui Hristos. Această temă o abordează Pavel în continuare. În capitolul 2, el a arătat ce înseamnă, ... mai multpractic, să fi murit împreună cu Hristos: suntem despărțiți de lumea oamenilor, de înțelepciunea oamenilor și de religia oamenilor. Acum Pavel arată ce rezultat practic are identificarea noastră cu învierea lui Hristos: noi suntem aduși în legătură cu lumea lui Dumnezeu de sus și cu tot ceea ce este acolo.