articole noi
ultimele luni ...

L-a părăsit Tatăl pe Hristos pe cruce? (S.B. Anstey)
Matei 27.45,46
Online seit: 06.04.2021, Locuri din Biblie: Matei 27; Marcu 15; Psalmul 22; Psalmul 69, Cuvinte cheie: Cruce; Suferinţele Domnului
Sunt unele puneri în încurcătură cu privire la întrebarea, ce a făcut Tatăl în timpul părăsirii lui Hristos pe cruce. Unii au gândit că în timpul acesta El a avut o părtăşie plăcută cu Fiul Său, cu ... mai multtoate că El a fost părăsit de Dumnezeu. Gândul acesta a fost justificat cu faptul că Sfânta Scriptură nu spune că Domnul a fost părăsit de Tatăl în acele ore de întuneric. De aceea se presupune că Domnul ar fi fost în părtăşie deplină cu Tatăl Său, atunci când El a fost părăsit de Dumnezeu. Drept urmare Tatăl ar fi avut părtăşie cu El într-un fel tainic, însă nu Dumnezeu.
A atârnat Dumnezeu pe cruce? (Ch. Briem)
Matei 27.46
Online seit: 06.04.2021, Locuri din Biblie: Matei 27; Psalmul 22, Cuvinte cheie: Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cântări
Înainte de a mă ocupa cu întrebarea uşor provocativă „A atârnat Dumnezeu pe cruce?”, vreau să remarc că acelora care au dat prilejul pentru această întrebare nu trebuie să li se impute neapărat intenţii ... mai multrele. Dimpotrivă, cu siguranţă ei au avut pe inimă să onoreze pe Domnul şi Mântuitorul lor şi să intervină pentru adevărul mare, că Isus Hristos este Dumnezeu. În zilele în care Dumnezeirea lui Hristos este tăgăduită pretutindeni, aceasta este necesar şi demn de laudă. Însă pentru apărarea adevărului nu trebuie să se folosească mijloace şi cuvinte false, ci trebuie să se rămână cât se poate de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit când este vorba de Persoana Domnului Isus. Altfel Îl defăimăm pe Domnul, în loc să-L onorăm.
Cât Îl mai preţuim pe Dumnezeu? (J.G. Fijnvandraat)
Jertfe de laudă, binefacere, dărnicie …
Online seit: 31.03.2021, Locuri din Biblie: Evrei 13.15,16; Romani 12.1, Cuvinte cheie: Daruri (financiare)
O jertfă este ceva mai mult decât numai un cadou simplu. Aceasta devine imediat clar dacă privim prescrierile Vechiului Testament, care vorbesc despre jertfe. Astfel la Paști trebuia tăiat un miel de un an. Deci un miel care are valoarea ... mai multlui deplină. În afară de aceasta el trebuia să fie fără cusur (Exodul 12). Acelaşi lucru găsim la cele cinci jertfe din Leviticul 1-7. Animalele de jertfă trebuiau să fie fără cusur, şi ce era cel mai bun, grăsimea, izraelitul trebuia s-o despartă. Desigur aceste prescripţii au fost prevăzute în primul rând pentru că aceste jertfe erau o imagine anticipată despre jertfa lui Hristos. Cu toate acestea există o parte foarte practică a acestei chestiuni. Izraelitul trebuia să înveţe că lui Dumnezeu I se cuvine ce este cel mai bun. Aceasta se poate deduce din Maleahi 1.8: „«Şi când aduceţi pe cea oarbă ca jertfă, nu este rău? Şi când aduceţi pe cea şchioapă şi bolnavă, nu este rău? Ia du-o guvernatorului tău; îi vei fi tu plăcut? Sau te va primi el?», zice Domnul oştirilor.” O jertfă de calitate inferioară este o jignire a destinatarului. O jertfă este un dar, prin care se exprimă omagierea şi preţuirea pe care o ai pentru persoana primitorului. Deci gândul principal cuprins în jertfe este: să aduci ceva de preţ pentru persoana respectivă. ...
Viitorul lui Israel (J.G. Fijnvandraat)
Online seit: 30.03.2021, Locuri din Biblie: Ezechiel 36; Matei 24; Romani 11, Cuvinte cheie: Viitor; Israel; Dispensaţionalism
Începând de demult sunt păreri diferite despre viitorul lui Israel: Poporul Israel are într-adevăr încă un viitor statal, însă nu mai are nici un viitor în legătură cu Dumnezeu. În timpul din urmă se ... mai multvor converti mulţi iudei şi se vor întoarce în Canaan. Ei nu vor constitui acolo un popor spiritual cu un Templu şi serviciu divin iudaic. Viitorul lor se va realiza în cadrul Bisericii (aşa afirmă, între alţii, Wilhelm à Brakel, născut în 1635). Israel are un viitor în afara cadrului bisericesc. După răpirea Bisericii, Dumnezeu va relua firul întrerupt cu Israel, şi profeţiile neîmplinite ale Vechiului Testament se vor împlini atunci în adevăratul sens al cuvântului. Părerea aceasta descinde din jurul anului 1830 din Irlanda şi Anglia, când prin creştinii din tot felul de asociaţii bisericeşti în conferinţa din castelul Powerscourt a fost dezbătută întrebarea referitoare la profeţiile Vechiului Testament, care s-au împlinit şi care nu s-au împlinit.
Ţelul lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui (J.G. Fijnvandraat)
Coloseni 1.16
Online seit: 30.03.2021, Locuri din Biblie: Coloseni 1.16, Cuvinte cheie: Împărăţia de o mie de ani
Dumnezeu nu a creat pământul şi după aceea l-a lăsat în voia sorţii. Uneori pare să fie aşa, căci de câte anomalii avem parte pe pământ şi înainte de toate de catastrofele naturale îngrozitoare! ... mai multExplicaţia pentru aceasta constă în faptul că omul, care era cununa creaţiei şi a fost creat după chipul lui Dumnezeu, a eşuat. Nu Dumnezeu a eşuat, ci omul. ...
Trei mese (J.G. Fijnvandraat)
1 Corinteni 10.14-22
Online seit: 27.03.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 10.14-22, Cuvinte cheie: Masa demonilor; Masa Domnului
În titlul articolului acesta am făcut aluzie la o a treia posibilitate, fără să o descriu mai îndeaproape. Întrebarea este, dacă conform Scripturii există şi alte „pahare” şi alte „mese”. Scriptura ... mai multnu vorbeşte categoric de alte mese; avem voie noi s-o facem? Sunt comentatori care vorbesc despre o „masă a oamenilor” sau despre o „masă a acestei sau acelei grupe sau adunări”, ...
Cartea Iona (J.N. Voorhoeve)
Capitolele 1-4
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 1; Iona 2; Iona 3; Iona 4, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Introducere (J.N. Voorhoeve)
Un comentariu de Johannes Nicolaas Voorhoeve
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 1 (J.N. Voorhoeve)
Iona în furtună
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 1, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 2 (J.N. Voorhoeve)
Iona în pântecele peştelui
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 2, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 3 (J.N. Voorhoeve)
Iona în Ninive
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 3, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 4 (J.N. Voorhoeve)
Iona sub ricin (qiqaion)
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 4, Cuvinte cheie: Iona
Dominaţie mondială (F.B. Hole)
Dominaţiile mondiale din trecut şi dominaţia mondială viitoare
Online seit: 13.03.2021, Locuri din Biblie: Daniel 7, Cuvinte cheie: Domnia mondială; Politică
Un duh de nelinişte a cuprins în zilele noastre aproape lumea întreagă. Ea a devenit o caracteristică aşa de evidentă a timpului nostru, căci chiar şi observatorul cel mai superficial o remarcă.
Un contrast mare (F.B. Hole)
Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; 10.1-8; Filipeni 3
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; ´1 Împăraţi 10.1-8; Filipeni 3, Cuvinte cheie: Orientarea de viaţă cerească; Solomon; Pavel
Între toţi oamenii, a căror viaţă este relatată în Vechiul Testament, Solomon s-a remarcat prin aptitudinile lui intelectuale. Dacă citim 1 Împăraţi 5.9-14 (1 Împăraţi 4.29-34) şi primele versete din 1 ... mai multÎmpăraţi 10 vedem că Dumnezeu i-a dat lui Solomon nu numai puteri spirituale deosebite, ci şi că Solomon avea aptitudini literare şi poetice mari şi multă cunoştinţă despre toate temele ştiinţelor naturii. Pe lângă aceasta el avea şi o mare înţelegere despre „Numele Domnului”,.
Un ultim cuvânt al Domnului adresat slujitorilor Lui (F.B. Hole)
Matei 28.18-20 – Încurajarea de care au nevoie toţi slujitorii Lui ...
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Matei 28, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul
La sfârşitul evangheliei după Matei citim cum Domnul înviat a poruncit ca cei unsprezece ucenici ai Lui să meargă în Galileea. Acolo, unde El S-a arătat lor, le-a dat o misiune importantă. În cuvintele Sale auzim ...
Îndreptăţire – prin împlinirea Legii de către Hristos? (F.B. Hole)
Romani 3.20,21; 4.25; 5.12-21
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Romani 3.20,21; Romani 4.25; Romani 5.12-21, Cuvinte cheie: Justificarea; Împlinirea Legii lui Hristos
Întrebare: Nu s-a făcut nici o aluzie la faptul că dreptatea lui Hristos ne este socotită nouă. De ce? Deoarece în Scriptură nu este gândul acesta. Nu este greu să se găsească dreptatea lui Hristos în ea. Ea era ... mai multabsolut desăvârşită, şi de aceea El putea ca „Mielul lui Dumnezeu” să se aducă ca jertfă pentru noi. Însă noi suntem îndreptăţiţi prin sângele Său, nu prin viaţa Lui desăvârşită. El a murit pentru noi, însă niciunde nu se spune că El a împlinit Legea pentru noi. Dacă ar fi făcut aceasta, atunci noi am sta înaintea lui Dumnezeu numai corespunzător unei dreptăţi legaliste, aceasta înseamnă într-o dreptate care merge numai atât de departe cât înseamnă împlinirea Legii lui Moise. Atunci dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu ar fi tocmai această dreptate a Legii, despre care vorbeşte Moise (vezi Romani 10.5), chiar dacă nu este realizată prin noi, ci de Hristos în favoarea noastră.
Cu toate că suferi, nu deznădăjdui (F.B. Hole)
Iov 42; Iacov 5.7-11
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Iov 42; Iacov 5.7-11, Cuvinte cheie: Suferinţa: în general
Noi am auzit de „răbdarea lui Iov”. „Mesajul lui Iov” („mesajul nenorocirii”; „mesajul groazei”] a devenit realmente proverbial. Niciodată în istoria lumii nu a venit vreodată într-o ... mai multsingură zi atâta nenorocire asupra unui om. Diferitele evenimente s-au derulat legate unul de altul aşa că orice gând referitor la întâmplare este exclus şi era clar că toate acestea erau coordonate dintr-o lume nevăzută. Prietenii lui Iov şi el însuşi nu au văzut aceasta, însă el a perseverat şi a lăsat timp lui Dumnezeu să ducă la un sfârşit clar aparentul Său plan întunecat.
Gloria Fiului prezentată în Ioan 6 (P.-R. Schulz)
Isus Hristos – Trimisul Tatălui
Online seit: 10.03.2021, Locuri din Biblie: Ioan 6, Cuvinte cheie: Isus: ca Domn; Slava lui Hristos
Vrem în acest articol să ne ocupăm cu unele afirmaţii deosebite ale Domnului în Ioan 6. Patru afirmaţii din capitolul acesta ne vor ajuta să ne uimim de frumuseţea Domnului.
Nici un câştig, sau un câştig mare? (F.B. Hole)
Eclesiastul 1.16-2.11; 1 Timotei 6.6
Online seit: 10.03.2021, Locuri din Biblie: Eclesiastul 1; Eclesiastul 2; 1 Timotei 6, Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Câştig; Solomon
Dacă viaţa ta nu are nici un folos, nici un câştig, atunci s-ar putea că tu mergi pe urmele lui Solomon, însă aceasta are loc nu numai într-o depărtare plină de respect, ci şi la o distanţă foarte mare. Dumnezeu a dat ... mai multocazie acestui om remarcabil într-o măsură deosebit de uimitoare să bea bucuria omenească din toate izvoarele posibile, aşa cum noi niciodată nu o vom avea. Prin poziţia lui înaltă, prin înţelepciunea acordată lui în mod deosebit, prin emanaţia spirituală strălucitoare a lui, prin faptul că el era împărat şi că a intrat în împărăţie atunci când aceasta era la înălţimea minunată adusă prin acţiunea şi luptele marelui său tată David, când din toate părţile veneau la el bogăţii uriaşe, el era în stare să-şi permită orice lux şi nu trebuia să renunţe la vreo savurare. Lumea întreagă îi stătea la picioare. Noi am auzit cuvintele sale. El nu a lipsit inima lui de nici o bucurie. El a făcut în măsură deplină tot pentru ce s-a hotărât. El era în stare să exploreze în întregime până la capăt orice lume care există în mijlocul universului, în măsura în care ele existau în zilele sale. Desigur lumea mecanică era atunci încă una foarte mică în comparaţia cu cea de astăzi, însă lumea spirituală din zilele lui Solomon şi lumea bogăţiei, a strălucirii şi a onoarei erau foarte mari.
Credinţă mare – credinţă mică (F.B. Hole)
Matei 8.5-13,23-27
Online seit: 10.03.2021, Locuri din Biblie: Matei 8; Matei 14, Cuvinte cheie: Credinţă
În evanghelia după Matei 8 se arată un contrast mare între „credinţa mare” a centurionului din Capernaum şi „credinţa mică” a ucenicilor aflaţi în furtună pe lac.
Transfigurarea pe munte (Botschafter)
Matei 16.28-17.8; Marcu 9.1-8; Luca 9.27-36
Online seit: 18.02.2021, Locuri din Biblie: Matei 16.28-17.8; Marcu 9.1-8; Luca 9.27-36, Cuvinte cheie: Transfigurare
Ceea ce acum trebuie să ne atragă privirea în mod deosebit este că Moise şi Ilie sunt văzuţi împreună cu Isus în aceeaşi glorie. Despre Domnul citim: „şi [El] a fost transfigurat înaintea lor şi hainele Lui au ... mai multdevenit strălucitoare, foarte albe, aşa cum nici un înălbitor de pe pământ nu poate înălbi” (Marcu 9.3). În Luca 9.30,31 citim că Moise şi Ilie au fost văzuţi cu El în aceeaşi glorie, în timp ce cei trei ucenici, care erau de faţă, au văzut într-adevăr gloria, însă ei nu au avut parte de ea („Şi, iată, vorbeau cu El doi bărbaţi, care erau Moise şi Ilie, care, arătându-se în glorie, …”; Luca 9.30,31). Găsim aici deci o prezentare a ceea ce va avea loc cândva în Împărăţia lui Hristos. Moise este imaginea tuturor credincioşilor, care vor fi murit înainte de venirea lui Isus, Ilie dimpotrivă este imaginea acelor credincioşi care vor fi luaţi în cer fără să moară, în timp ce ucenicii reprezintă pe acei credincioşi care vor locui pe pământ în timpul domniei lui Hristos în Împărăţia de o mie de ani şi care vor vedea gloria lui Hristos şi a sfinţilor glorificaţi, dar nu vor avea parte de ea. Sfinţii glorificaţi vor avea parte împreună cu Domnul de aceeaşi glorie.
Predestinare dublă în epistola către Romani? (R. Brockhaus)
Romani 9.14-24
Online seit: 18.02.2021, Locuri din Biblie: Romani 9.14-24, Cuvinte cheie: Suveranitate; Predestinarea dublă; Alegere/Predestinare; Calvin/Arminius
Omul, raţiunea carnală, întreabă: Dacă Dumnezeu din doi oameni la fel de păcătoşi salvează pe unul şi pe celălalt îl lasă să se piardă, nu acţionează El atunci nedrept? Întrebarea în sine dovedeşte deja ... mai multaroganţa inimii omeneşti, prin aceea că ea îşi revendică dreptul pentru om de a putea evalua şi judeca pe Dumnezeu, în loc să se lase evaluat de El şi să se supună judecăţii Lui. Nu poate fi altfel: de îndată ce eu pun la îndoială autoritatea suverană a lui Dumnezeu, eu devin criticul şi judecătorul lui Dumnezeu. Nu El judecă, ci eu judec. Gândirea naturală a omului se ridică de fapt împotriva unui adevăr care rezultă tocmai din natura divină, se întemeiază pe ea. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, El trebuie să fie suveran în tot ce face. Orice învăţătură, care tăgăduieşte maiestatea absolută a lui Dumnezeu sau vrea să-L prezinte ca fiind indiferent faţă de păcatul şi nenorocirea omului, este împotriva adevărului şi nedemnă de Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, şi este imposibil ca lumina să se unească cu întunericul din inima omenească; Dumnezeu este dragoste, şi dragostea este liberă să acţioneze conform sfinţeniei naturii ei.
Ce este „taina”? (N. Anderson)
Efeseni 3.1-10
Online seit: 18.02.2021, Locuri din Biblie: Efeseni 3.1-10, Cuvinte cheie: Taină; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Este important să ştim ce este taina: ea este revelarea nespus de mare a perioadei actuale. ... Taina cuprinde trei elemente: 1. Naţiunile vor trebui să fie împreună-moştenitoare. 2. Ele vor trebui să constituie un singur trup. 3. Ele ... mai multvor trebui să fie împreună-părtaşe la făgăduinţele lui Dumnezeu în Hristos prin Evanghelie. Ce minunat, că în timpul actual ar trebui să fie o descoperire pentru căpeteniile şi autorităţile din locurile cereşti despre înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Taina este realizarea excepţională a lui Dumnezeu, şi El a folosit toate mijloacele Lui ca să realizeze aceasta. Nu este de mirare că noi citim în Coloseni 2.3 că în taină sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi cunoaşterii.
Duci tu o „viaţă dublă”? (A.J. Pollock)
Un cuvânt pentru tinerii creştini
Online seit: 15.02.2021, Locuri din Biblie: Galateni 6.7, Cuvinte cheie: Carne; Orientare de viaţă pământească; Semănătură şi recoltă (principiu)
Poate un creştin credincios să trăiască o viaţă dublă? Cu regret este nu numai imposibil, ci realmente mulţi creştini credincioşi trăiesc o viaţă dublă, în mod deosebit tinerii. Sunt mulţi tineri care fără îndoială sunt ... mai multcopii ai lui Dumnezeu, care până acum posedă numai o profunzime redusă a lucrării lui Dumnezeu în ei. Aceştia sunt în pericol să ducă o viaţă dublă. Ce înseamnă să duci o viaţă dublă?, s-ar putea întreba. Deci, cei care cred au două naturi. Una este carnea, răul de nedescris, care poate face numai rău; cealaltă natură este natura nouă, şi orice dorinţă a acestei naturi descinde din Dumnezeu şi este orientată spre sfinţenie şi adevăr. Când credinciosul începe să satisfacă dorinţele cărnii, atunci aceasta este o viaţă dublă. Cele două naturi sunt total opuse una alteia, şi ceea ce este grav este că dorinţa după lucrurile divine este distrusă atunci când carnea este îngrijită.
Unde să merg? (S.B. Anstey)
Care drum bisericesc este cel corect?
Online seit: 09.02.2021, Locuri din Biblie: Matei 18; Faptele apostolilor 2; 1 Corinteni 14, Cuvinte cheie: Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica locală; Zidirea Bisericii
După ce cineva a constat că el se află într-o Biserică în care sunt foarte multe rânduieli stabilite de oameni, şi el s-a despărţit de această comunitate, probabil el se întreabă: „Unde să merg?”
Cine ar trebui să conducă o Adunare/Biserică? (S.B. Anstey)
Ce spune Biblia în privinţa aceasta?
Online seit: 09.02.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12; 1 Corinteni 14; 1 Petru 4; 1 Petru 2; Efeseni 4, Cuvinte cheie: Darul (lui Dumnezeu); Biserica: Misiune/Slujire; Bătrâni; Daruri ale Duhului; Supraveghetor
S-ar putea pune întrebarea: „Dacă trebuie să venim la strângerile laolaltă aşa cum s-a recomandat în capitolul anterior („Unde să merg? Care drum bisericesc este cel corect?), cine ar trebui atunci să conducă ... mai multaceastă Adunare?
Predestinarea – pentru ce? (D. Schürmann)
2 Tesaloniceni 2; 1 Petru 1; Efeseni 1
Online seit: 02.02.2021, Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2; 1 Petru 1; Efeseni 1, Cuvinte cheie: Predestinare
Tema, pe care vrem s-o studiem în articolul acesta, este foarte importantă pentru inima credinciosului. Probabil noi suntem familiarizaţi din cea mai fragedă tinereţe cu adevărul despre predestinare şi nu mai simţim ce înseamnă ... mai multel de fapt pentru noi. Nu este ceva copleşitor şi aproape de neînţeles că Dumnezeu S-a gândit la mine personal? Căci eu sunt numai o fiinţă mică, neînsemnată din ţărână şi pe lângă aceasta am ajuns în păcat şi vrăjmăşie faţă de Dumnezeu (compară cu Romani 8.5-10). Dumnezeu S-a gândit deja la mine chiar înainte de întemeierea lumii, deci în veşnicia trecută; El a prevăzut pentru mine binecuvântări, cum nu ar putea fi mai mari, şi a planificat pentru mine un loc în apropierea Sa, aşa cum el nu ar putea fi mai înalt şi mai aproape (compară cu Efeseni 1)!
Sunt credincioşii Vechiului Testament copii ai lui Dumnezeu? (R.A. Huebner)
Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7
Online seit: 30.01.2021, Locuri din Biblie: Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7, Cuvinte cheie: Copiii lui Dumnezeu; Dispensaţionalism; Filiaţiune
În acest articol scurt sunt citate unele pasaje din Biblie care arată clar că credincioşii Vechiului Testament sunt copii ai lui Dumnezeu.
Eşti tu un ajutor sau un obstacol în Adunare (Biserică)? (C.H. Mackintosh)
1 Corinteni 12
Online seit: 26.01.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12, Cuvinte cheie: Biserica: Strângeri laolaltă; Călăuzirea Duhului
Este o diferenţă mare dacă o comunitate se strânge în jurul unui om dotat sau dacă ea se strânge în jurul Domnului Însuşi ca mădular al unui singur trup. Să fi adunat prin slujire sau prin slujitorul în ... mai multCuvânt, sau spre slujire sau slujitorul în Cuvânt, sunt de asemenea două lucruri foarte diferite. Dacă sufletele sunt adunare numai spre slujire sau spre slujitor, atunci ele vor fi în pericol, atunci când slujba nu mai are loc, ca şi ele să lipsească. Dar dacă suflete serioase, credincioase din inimă, devotate se strâng simplu în jurul Domnului, atunci ele nu vor fi ţinute prin slujbă, cu toate că ele sunt foarte recunoscătoare pentru ea. Stabilitatea lor este Domnul. De aceea ele nu preţuiesc mai puţin darurile decât celelalte lucruri, însă ele preţuiesc mult mai mult pe Dătător. Ele sunt recunoscătoare pentru râurile de binecuvântare, dar ele se ştiu dependente numai de Izvorul acestora.
Jugul nepotrivit (1) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Introducere
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6.14-18, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
Printre numeroasele piedici care stau în calea unei consacrări totale a inimii pentru Hristos, de cele mai multe ori „jugul nepotrivit” ocupă un loc foarte proeminent. Putem privi „jugul nepotrivit” sub patru aspecte ... mai multdiferite. Există un jug nepotrivit în căsătorie, un jug nepotrivit în parteneriatul în afaceri, un jug nepotrivit religios și un jug nepotrivit în filantropia generală. Unii sunt înclinați să încadreze jugul din 2 Corinteni 6.14 în prima categorie; dar apostolul nu face o astfel de îngrădire. El spune numai: „Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”; el nu descrie mai îndeaproape caracterul sau subiectul acelui jug, și de aceea suntem îndreptăţiţi să folosim locul acesta în sens mai larg, în timp ce aplicăm severitatea lui direct la orice formă de jug nepotrivit.
Jugul nepotrivit (2) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit în căsătorie
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6.14-18:, Cuvinte cheie: Jugul nepotrivit; Jug; Căsătorie
Mie nu mi se pare nimic mai de deplâns decât starea unuia care descoperă, atunci când este prea târziu, că s-a legat pe viață cu o persoană cu care nu poate avea în comun nici un gând, nici un sentiment. Unul ... mai multdorește să îi slujească lui Hristos, celălalt nu poate sluji decât diavolului: unul trăiește pentru lucrurile lui Dumnezeu, celălalt suspină după lucrurile acestei lumi; unul caută să țină în moarte carnea, cu toate dorințele și afecțiunile ei, celălalt caută satisfacerea acestor lucruri. Dacă s-ar dori legarea împreună a unei oi cu o capră, oaia ar dori să se hrănească din iarba verde de pe pășune, în timp ce capra caută tufele de mure, care cresc în șanțuri, şi drept urmare ambele suferă de foame. Capra nu va vrea să se hrănească pe pășune, şi oaia nu poate roade tufele de mure; și drept urmare nici unul din animale nu primește ceea ce dorește categoric firea lor, numai dacă prin puterea ei mai mare capra reușește să forțeze oaia înjugată la jugul nepotrivit să rămână între tufele de mure şi acolo să lâncezească și să moară.
Jugul nepotrivit (3) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit în parteneriatul în afaceri
Online seit: 22.01.2021, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
La intrarea într-un jug nepotrivit în parteneriat în afaceri cu necredincioşi nimic nu acționează mai mult asupra inimii creștinilor credincioşi decât obişnuinţa de a purta împreună cele două caractere: de ... mai multcreștin și de om de afaceri. Aceasta este o capcană periculoasă. Un om trebuie să fie sau una sau cealaltă. Dacă sunt un creștin credincios, atunci creștinismul meu trebuie să se arate ca o realitate vie în poziţia în care sunt; dar dacă el nu se poate arăta pe acest loc, atunci nici eu nu am voie să rămân pe acest loc; pentru că dacă persist într-o poziție în care viața lui Hristos nu se poate arăta, foarte curând nu voi mai avea nimic din creștinism decât cel mult numele, fără realitate, forma exterioară fără putere interioară, coaja fără miez.
Jugul nepotrivit (4) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit religios
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
La studiul scrierilor sfinte găsim multe pasaje, care ne prezintă spiritul puternic de separare, care trebuie să caracterizeze întotdeauna pe poporul lui Dumnezeu. Fie că ne îndreptăm atenţia spre Vechiul Testament, unde găsim ... mai multrelațiile și acţiunile lui Dumnezeu cu poporul Său pământesc, Israel, sau spre Noul Testament, unde vedem relațiile și acţiunile Sale cu poporul Său ceresc, Biserica, găsim mereu același adevăr accentuat cu putere, și anume, separarea totală a celor care Îi aparțin lui Dumnezeu.
Jugul nepotrivit (5) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit în filantropie
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
Mulți vor spune: „Suntem pe deplin de acord că nu trebuie să ne amestecăm cu necredincioșii recunoscuţi ca atare în ceea ce privește închinarea sau slujirea lui Dumnezeu; dar când este vorba de sprijinirea scopurilor ... mai multcaritabile, ca de exemplu, hrănirea celor flămânzi, îmbrăcarea celor săraci, întemeierea de instituţii utile pentru orbi şi surdo-muţi, spitale, orfelinate şi case de recuperare a celor dependenți de diferite vicii, sau dacă într-un cuvânt este vorba de promovarea lucrurilor care au scopul de îmbunătăţire a stării trupeşti şi spirituale a semenilor noştri, atunci nu stă nimic în cale în unirea noastră cu necredincioşii.” La prima vedere toate acestea par a fi incontestabil de corecte. Pentru că aş putea fi întrebat dacă eu însumi nu aș ajuta un om să își scoată căruța din șanțul de pe marginea drumului? Cu siguranță că l-aş ajuta. Dar dacă mi s-ar cere să devin membru al unei asociații mixte cu scopul de a scoate căruțe din șanțuri aș refuza cu hotărâre, nu din cauza sfinţeniei mele mai mari, ci pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune „Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”.
Jugul nepotrivit (C.H. Mackintosh)
Online seit: 22.01.2021, Articole: 5, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
Slujire (S.L. Jacob)
Fiecare dar este dat spre folosul altora
Online seit: 15.01.2021, Cuvinte cheie: Slujbă/serviciu; Slujba pentru Domnul; Biserica: Misiune/Slujire
Cine a citit articolul lui R.A. Huebner despre slujirea în Adunare (Biserică) („Unele gânduri scurte referitoare la slujirea în Adunare”), probabil se va gândi acum: Deci, dacă toate acestea sunt aşa de grele ... mai multşi există pericolul să „procedezi fals”, adică, fără să ai o misiune din partea lui Dumnezeu, atunci stau mai bine liniştit, căci atunci nu pot face nimic fals. – Că aceasta nu este reacţia corectă o arată clar S.L. Jacob în articolul care urmează: nu mergem noi uneori fără să fi fost trimişi? Desigur, şi aceasta este foarte serios. Dar să nu mergem, când suntem trimişi, este de asemenea foarte serios; aşa a fost la Iona. Să nu acţionăm, atunci când Dumnezeu ne dă mijloacele pentru aceasta, este foarte grav; aşa au acţionat robii care au învelit talanţi în ştergar. Fiecare dar este dat spre folosul altuia, noi nu am primit nimic spre satisfacerea proprie. Dacă nu facem parte altora, ceea ce am primit devine fără valoare; dar dacă este dat mai departe, atunci se va dubla în curând.
„Când [Moise] s-a făcut mare” (A.J. Pollock)
Evrei 11.24-27
Online seit: 15.01.2021, Locuri din Biblie: Evrei 11.24-27, Cuvinte cheie: Orientarea de viaţă cerească; Discipolat/Ucenicie
Nu există nici o altă perioadă din viaţă, care să fie umplută până la refuz cu posibilităţi pentru bine sau rău, decât timpul „când noi ne-am făcut mari”. Ca şi copii avem pe alţii care decid asupra ... mai multnoastră şi partea noastră este să ascultăm de părinţi şi de învăţători. Dar când am ajuns la o anumită vârstă, atunci vine timpul în care responsabilitatea stă pe umerii noştri proprii. Este timpul în care fiecare face alegerea pentru ceea ce formează sau distruge viaţa.
Întrebări şi răspunsuri despre social media (Autor necunoscut)
Un ghid pentru creştini
Online seit: 08.01.2021, Locuri din Biblie: Deuteronomul 6; Proverbe 18; Proverbe 25; Matei 5; Matei 22; Marcu 8; Romani 12; 1 Corinteni 6; 1 Corinteni 10; 1 Corinteni 15; Efeseni 5; Filipeni 2; 1 Timotei 6; Iacov 3, Cuvinte cheie: Patimă, manie; Medien
„Năzuieşti tu să-L glorifici pe Dumnezeu prin social media?” Această întrebare de bază se poate pune în fiecare situaţie din viaţă, căci noi am fost creaţi ca să glorificăm pe Dumnezeu (Isaia 43.7). Dacă ne ... mai multabatem de la ţelul vieţii noastre, pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru noi, atunci ne îndepărtăm foarte repede de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Întrebările care urmează cercetează anumite posibilităţi concrete, pentru ca noi să putem glorifica pe Dumnezeu prin social media. Ele vor fi un etalon bun pentru întrebarea: Cum sunt favorizate, respectiv împiedicate creşterea ta spirituală şi ţelul tău în a glorifica pe Dumnezeu, dacă tu foloseşti social media?
Pustia (J.B. Stoney)
Exodul 15.13-27
Online seit: 06.01.2021, Locuri din Biblie: Exodul 15, Cuvinte cheie: Pustie (viaţa pământească)
Tema noastră este pustia. Israel a fost răscumpărat din Egipt şi din Exodul 15.13-17 vedem că Dumnezeu avea în plan să-i ducă în Canaan. Însă pustia era între Egipt şi Canaan. Singura posibilitate, ca să poţi ... mai multajunge în Canaan, era drumul prin pustie. Pentru noi modelul acesta este la fel de adevărat. Nu este nici un alt drum pentru ajungerea în cer decât numai prin acceptarea morţii aici pe pământ, şi aceasta este acceptarea pustiei. Porţiunea de drum dintre Egipt şi Canaan ne verifică pe fiecare dintre noi. Fericit este numai acela care în locul acesta corespunde lui Dumnezeu. Nu cunosc nimic altceva care să fie aşa de puţin cunoscut, precum este caracterul adevărat al pustiei şi experienţele din pustie. Cine înţelege pustia ca loc destinat de Dumnezeu pentru el însuşi, acela este un om fericit. Aici nu se aşteaptă nimic altceva decât moartea, şi aceasta înseamnă că se acceptă pustia. Prin moartea lui Hristos se iese din Egipt şi se învaţă că pe această scenă nu există nimic altceva pentru sine însuşi decât moartea lui Hristos. Încercarea pentru noi constă în aceea, dacă noi acceptăm pustia ca scenă a morţii, pe care noi nu găsim nici o sursă de ajutor, decât numai în Dumnezeu. Israel a avut nevoie de treizeci şi nouă de ani, ca să înveţe aceasta, şi noi probabil avem nevoie la fel de mult timp, ...
O chemare la separare (S.B. Anstey)
Pentru ce să ne separăm şi de cine să ne separăm?
Online seit: 06.01.2021, Cuvinte cheie: Separare/Punere deoparte; Despărţirea
Într-adevăr noi nu suntem chemaţi să aducem în ordine încurcătura din mărturia creştină, însă suntem chemaţi să ne corectăm pe noi înşine cu privire la această mărturie. Apostolul Pavel descrie abaterea ... mai multîn mărturia creştină ca fiind aşa de confuză, că numai Domnul este Cel care poate spune cine este corect şi cine nu este. Pavel continuă şi spune că responsabilitatea noastră în toată chestiunea constă în a ne separa de ceea ce ştim că este fals şi incompatibil cu adevărul Scripturii: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de nedreptate!” (2 Timotei 2.19).
Semănătură şi cules (S.B. Anstey)
Galateni 6.7-9
Online seit: 06.01.2021, Locuri din Biblie: Galateni 6.7-9, Cuvinte cheie: Disciplinare/pedepsire; Căile de guvernare ale lui Dumnezeu; Semănătură şi recoltă (principiu)
În căile de guvernare ale lui Dumnezeu există ceva asemănător cu semănatul şi recoltatul. Dumnezeu are nu numai măsuri de educare, pentru a mustra pe poporul Său, ci El exercită (într-un sens practic) şi favoruri ... mai multcorespunzătoare guvernării, dacă credincioşii fac binele. De aceea semănatul şi culesul au atât un rezultat pozitiv cât şi unul negativ. Versetele acestea sunt înţelese în mod obişnuit ca atenţionare, însă Pavel vorbeşte despre guvernarea lui Dumnezeu într-un sens pozitiv. El ne încurajează, să semănăm pentru Duhul, căci cu siguranţă noi vom recolta în sens pozitiv.
Frângerea pâinii într-o Adunare (Biserică) străină (S.B. Anstey)
Este posibil aceasta?
Online seit: 06.01.2021, Cuvinte cheie: Frângerea pâinii; Responsabilitate; Biserica: unire, solidaritate
Cum se face că cineva vine într-o adunare de creştini, pe care el nicidecum nu o cunoaşte, şi insistă să aibă voie să frângă pâinea? Cum poate el insista să frângă pâinea într-un loc despre care el nu ... mai multştie ce [învăţătură] este acolo sau ce se practică acolo?
Evanghelia fără Adunare (Biserică) (J.B. Stoney)
Să fi credincios misiunii
Online seit: 04.01.2021, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei; Evanghelizare
Articolul acesta se ocupă cu tema importantă, că la vestirea Evangheliei nu este suficient să ai ca ţel numai salvarea oamenilor de la iad.
A fi creştin! (J.B. Stoney)
Coloseni 3.2; Galateni 2.20
Online seit: 04.01.2021, Locuri din Biblie: Coloseni 3.2; Galateni 2.20, Cuvinte cheie: Devotamentul
Un credincios, care într-adevăr se bucură de mântuirea lui, dar care face progrese mici dincolo de lucrarea lui Hristos făcută la cruce, nu şi-a găsit încă cu adevărat locul în Adunarea lui Isus Hristos şi ca urmare ... mai multnu are nici cunoştinţă despre gândurile actuale ale lui Hristos şi interesele Lui pe pământul acesta, ci el rămâne legat de un sistem bisericesc exterior, vizibil şi este preocupat cu rânduielile şi organizaţiile lui....
Scrisori cu răspunsuri la diferite întrebări (J.B. Stoney)
Teme: familia, comportarea cu banii, succesul în slujire, interesul principal al lui Hristos, inima rămăşiţei
Online seit: 04.01.2021
O culegere de scrisori ale lui J.B. Stoney referitoare la următoarele teme: succes în slujire şi acceptarea voii lui Dumnezeu! - despre comportarea corectă cu banii, chiar şi în cazul donaţiilor - interesul principal al lui Hristos ... mai mult- inima rămăşiţei - slujitorul trebuie să fie despărţit, dacă el vrea să conducă pe alţii la despărţire - partenerul de căsnicie, nici un obstacol în slujire.
Mâini sfinte – primul lucru important la rugăciune (J.B. Stoney)
Este bine să fie amânate acţiunile de disciplinare?
Online seit: 02.01.2021, Locuri din Biblie: Iosua 7, Cuvinte cheie: Biserica: Disciplinare
Dacă a avut loc o acţiune de neascultare faţă de Duhul Sfânt, atunci nu poţi spera în ajutorul lui Dumnezeu până când nu s-a luat atitudine faţă de această acţiune.
Depinde de ceea ce eşti şi nu de ceea ce spui (J.B. Stoney)
Efeseni 5.8; Matei 6.22,23
Online seit: 02.01.2021, Locuri din Biblie: Efeseni 5.8; Matei 6.22,23, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Lumina lumii
Să ne gândim că mai mult contează ce este un slujitor decât ceea ce spune el; căci dacă este ceva întunecos la el, aceasta va face slujirea lui să fie lipsită de putere şi lui personal îi va produce pagubă. El nu are ... mai multvoie să aibă „părţi întunecate”. Cuvintele unui slujitor pot influenţa pe alţii numai în măsura în care ele au avut influenţă asupra lui însuşi. Viaţa lui trebuie să dea mărturie înaintea tuturor despre adevărul pe care el îl propovăduieşte. De asemenea el trebuie să ţină minte că aceia care s-au convertit prin el au primit o oarecare amprentă de la tatăl lor spiritual. S-ar putea să fi capabil să expui adevărul, deoarece l-ai studiat; dar cine este stăpânit de adevărul însuşi, îl prezintă viu.
Imagine: L. Binder
Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani (H. Smith)
Apocalipsa 21-22
Online seit: 23.12.2020, Locuri din Biblie: Apocalipsa 21; Apocalipsa 22, Cuvinte cheie: Împărăţia de o mie de ani; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Ce este cu Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani? Nu a fost ea răpită deja cu mult timp înainte? Nu este locul ei în cer? Ce mai are ea atunci a face cu Împărăţia de o mie de ani de pe ... mai multpământ?
Încarnarea lui Hristos – Dumnezeu devine Om (S.B. Anstey)
În totalitate Om şi în totalitate Dumnezeu
Online seit: 23.12.2020, Locuri din Biblie: Ioan 1.14; Romani 1.3; Filipeni 2.6-8; 1 Timotei 3.16, Cuvinte cheie: Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Întruparea (trup de carne); Întruparea (ca Om)
Noţiunea încarnare [întrupare, din latină incarnare = „a deveni carne”] într-adevăr nu stă în Sfânta Scriptură, însă adevărul pe care ea îl redă îl găsim desigur acolo: Domnul a ... mai multunit natura umană cu Persoana Sa [divină] şi a devenit Om. Aceasta înseamnă: El avea un „duh” omenesc (Ioan 11.33; 13.21), un „suflet” omenesc (Matei 26.38; Ioan 12.27) şi un „trup” omenesc (Evrei 10.5). Însă la devenirea Lui ca Om El nu a renunţat la Dumnezeirea Lui. Deci, El era în totalitate Om şi în totalitate Dumnezeu.
Naşterea Domnului (1) (W.J. Ouweneel)
Luca 2
Online seit: 19.12.2020, Locuri din Biblie: Luca 2
Cezarul August stăpâneşte în Palestina. El este reprezentantul celui de-al patrulea imperiu mondial. Trei imperii mondiale au stăpânit deja poporul. Chiar şi aprobarea construirii Templului a trebuit luată de la un domnitor ... mai multpăgân – un vrăjmaş. Acum era al patrulea imperiu la putere, imperiul roman. Cezarul August este domnitorul, el, romanul; şi Iosif, care este din seminţia lui David, este un tâmplar sărac şi un rob. August a poruncit şi Iosif a trebuit să meargă de la Nazaret la Betleem. Şi dacă Duhul Sfânt ne face cunoscut aceasta în felul acesta, atunci este important. Căci deja aici ni se arată în ce stare de umilire va fi născut Domnul Isus.
Naşterea Domnului (2) (W.J. Ouweneel)
Luca 2
Online seit: 19.12.2020, Locuri din Biblie: Luca 1; Luca 2
Evanghelia după Luca este cea care ne prezintă pe Domnul Isus ca Omul Hristos Isus. Un Om născut în umilire şi sărăcie şi pus într-o iesle. Şi tocmai acesta este semnul în această evanghelie, care a fost dat păstorilor. ... mai multNu o stea împărătească strălucitoare, pentru ca cei cu vază ai pământului să vină ca să se plece înaintea Copilului – avem aceasta în evanghelia după Matei. Însă aici semnul nu este ceva strălucitor şi mare, ci aici este semnul a ceva neînsemnat – un Copil înfăşat în scutece culcat într-o iesle. Dar ceea ce este cel mai mare, şi aceasta este exprimat prin îngeri, este că Copilul este subiectul bunei plăceri a lui Dumnezeu. Acesta este al treilea aspect al laudei aduse de îngeri. Căci această laudă constă din trei părţi: glorie lui Dumnezeu în cerurile preaînalte, pace pe pământ şi oamenilor bună plăcere.
Naşterea Domnului (W.J. Ouweneel)
Un comentariu la istorisirea naşterii lui Isus (Luca 2)
Online seit: 19.12.2020, Articole: 2
Emanuel – Dumnezeu este cu noi (G. Pohl)
Când speranţele nu se împlinesc
Online seit: 19.12.2020, Locuri din Biblie: Matei 1; Isaia 7, Cuvinte cheie: Crăciunul; Corona; Întruparea (ca Om); Întruparea (trup de carne)
Numai în evanghelia după Matei i se vesteşte lui Iosif naşterea Fiului lui David (Matei 1.1), a lui Mesia-Împăratul (Matei 1.16,17) cu referire la faptul că acum s-a împlinit Isaia 7.14 (Matei 1.18-25). Când Ahaz a ... mai multrefuzat să aleagă un semn pentru faptul că Dumnezeu va salva poporul Israel de vrăjmaşii lui, citim în Isaia 7.14 că „Domnul Însuşi vă va da un semn”. Semnul era un Copil cu Numele Emanuel, ceea ce înseamnă: Dumnezeu este cu noi. Deja atunci Dumnezeu în harul Său era cu poporul Său, fără să ţină seama de faptul că ei au provocat mereu pe Dumnezeul lor prin idolatrie şi comportare greşită.
Bogăţiile tainei (H. Smith)
Efeseni 3.1-11
Online seit: 17.12.2020, Locuri din Biblie: Efeseni 3.1-11, Cuvinte cheie: Taină
Trăim într-un timp marcat de toate acele probleme de care sunt caracterizate ultimele zile, conform atenţionărilor Scripturii. Cu toate acestea harul lui Dumnezeu ne-a hărăzit ca în aceste timpuri grele să regăsim adevărul ... mai multmăreţ despre taina relaţiei între Hristos şi Adunarea (Biserica) Sa.
Domnul este Păzitorul meu (H. Smith)
Psalmul 121
Online seit: 16.12.2020, Locuri din Biblie: Psalmul 121, Cuvinte cheie: Zidire (sufletească); Pace în împrejurări
În acest psalm deosebit de frumos avem experienţele unui credincios care în mijlocul încercărilor îşi găseşte sprijinul şi sursa de ajutor infailibilă în Domnul. Primul verset este o întrebare: ... mai mult"Îmi ridic ochii spre munţi; de unde îmi va veni ajutorul?" (Psalmul 121.1) Cel temător de Dumnezeu se vede în mijlocul încercărilor şi greutăţilor, însă el îşi dă seama că el nu are nicio putere în sine însuşi pentru a ieşi biruitor în împrejurări. El are nevoie de „ajutor”. ...
O turmă, un Păstor (H. Smith)
Ioan 10.1-15
Online seit: 14.12.2020, Locuri din Biblie: Ioan 10, Cuvinte cheie: Unitatea Duhului
În versetele acestea Domnul ne este prezentat ca "Păstorul oilor" care scoate oile Sale dintr-o religie pământească; "Păstorul cel bun" care îngrijeşte cu dragoste de oile Sale şi ca "un singur ... mai multPăstor" care uneşte toate oile într-o singură turmă. Cât de mult Îşi doreşte El să vadă turma Sa despărţită de sistemele religioase stricate, supusă numai Lui şi făcută una cu El! Acesta este tabloul minunat pe care Domnul îl pictează aici despre creştinătate.
Şapte îndemnuri (H. Smith)
Filipeni 4.1-9
Online seit: 02.12.2020, Locuri din Biblie: Filipeni 4, Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Discipolat/Ucenicie
Primele nouă versete ale capitolului patru din epistola către Filipeni pun înaintea noastră cele şapte îndemnuri finale ale epistolei. Aceste îndemnuri nu au fost niciodată mai importante şi mai mângâietoare ca ... mai multîn aceste ultime zile grele. Ziua harului se apropie de sfârşit. Greutăţi dinăuntru şi din afară ne dau multă bătaie de cap. Ca să întâmpinăm aceste ispite diferite, avem încurajarea acestor şapte îndemnuri, care, dacă le punem la inimă şi le urmăm, ne ridică deasupra greutăţilor drumului şi ne trec biruitori prin fiecare ispită.
Sărbătorile noastre (1) (SoundWords)
Cum sărbătorim sărbătorile noastre?
Online seit: 02.12.2020, Locuri din Biblie: Leviticul 7; Numeri 10; Amos 6, Cuvinte cheie: Sărbători; De Anul Nou; Alcool; A sărbători
Crăciunul a trecut, revelionul este aproape şi următoarea zi de naştere, următorul jubileu vine sigur. Ne-am întrebat noi vreodată cum vede Dumnezeu toate aceste sărbători? Sau nu ne mai întrebăm, căci ne temem pentru că ... mai multDumnezeu este oricum „Cel care strică jocul” şi nu ne „permite” astfel de lucruri?
Sărbătorile noastre (2) (SoundWords)
Invităm noi pe Dumnezeu la sărbătorile noastre?
Online seit: 02.12.2020, Locuri din Biblie: Leviticul 17; Matei 27, Cuvinte cheie: Sărbători; De Anul Nou; Revelion; A sărbători; Alcool
Cu această parte a doua a subiectului „Sărbătorile noastre” dorim să adăugăm unele principii din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a justifica cele spuse în partea 1. Probabil cineva se poticneşte de faptul că noi ... mai multexplicăm aceste principii foarte des cu Vechiul Testament. Cu toate acestea este deosebit de important să nu uităm: principiile sfinţeniei lui Dumnezeu nu se schimbă în nici o epocă sau economie. Când noi în 1 Petru 1.13-21 suntem îndemnaţi la o umblare sfântă, atunci Duhul lui Dumnezeu merge chiar aşa de departe că El justifică aceasta cu un loc din cartea Leviticul (1 Petru 1.16; vezi Leviticul 11.45).
Sărbătorile noastre (SoundWords)
Online seit: 02.12.2020, Articole: 2, Cuvinte cheie: A sărbători; De Anul Nou; Revelion; Alcool; Sărbători
Crăciunul a trecut, revelionul este aproape şi următoarea zi de naştere, următorul jubileu vine sigur. Ne-am întrebat noi vreodată cum vede Dumnezeu toate aceste sărbători? Sau nu ne mai întrebăm, căci ne temem pentru că ... mai multDumnezeu este oricum „Cel care strică jocul” şi nu ne „permite” astfel de lucruri?
Şapte scuze, aduse deseori, ca să nu te desparţi de sistemele bisericeşti (S.B. Anstey)
Online seit: 28.11.2020, Locuri din Biblie: Evrei 13; 2 Timotei 2, Cuvinte cheie: Despărţirea; Decăderea Bisericii
Prima scuză: „Eu nu voi vrea să mă despart de biserica mea, căci dacă aş face-o, eu aş judeca-o, şi Biblia spune să nu ne judecăm unii pe alţii.” Tema aceasta ar putea fi înţeleasă de unii ca şi cum noi într-un ... mai multduh fariseic am vrea să judecăm pe alţi creştini. Sperăm foarte mult să nu fie înţeles aşa, căci cu siguranţă nu este intenţia noastră să criticăm pe alţi creştini, numai pentru a găsi greşeli la ei. Noi nu judecăm după motivaţiile lor, căci numai Dumnezeu este Judecătorul motivelor (Matei 7.1; 1 Samuel 2.3; 1 Corinteni 4.4,5). Dar noi ar trebui să judecăm învăţătura lor (1 Corinteni 10.15, 14.29), faptele lor (1 Corinteni 5.12,13) şi roadele lor (Matei 7.15-20)...
Lecţia lui Iov şi dreptatea lui (W.H. Westcott)
Iov 27.6
Online seit: 23.11.2020, Locuri din Biblie: Iov 27.6, Cuvinte cheie: Suferinţa: în general
Un articol scurt despre întrebarea de ce a trebuit Iov să sufere şi ce rol a avut dreptatea lui în această suferinţă.
De ce? (G. Pohl)
Întrebările „De ce?” ale lui Habacuc – foarte actuale
Online seit: 23.11.2020, Locuri din Biblie: Habacuc 1; Habacuc 2, Cuvinte cheie: De ce?
Nu numai pe noi creştinii credincioşi ne preocupă multele întrebări „De ce?” referitoare la evenimente din istoria mondială, la evenimentele contemporane şi la viaţa personală. Tocmai ceea ce ne-a surprins în anul ... mai multacesta (2020) actualmente prin Corona dă naştere la unele întrebări „De ce?” Fiecare din noi a avut desigur astfel de întrebări, şi nu numai când o persoană preaiubită a fost chemată deodată în veşnicie sau s-a dat diagnosticul de cancer. Uneori lucruri relativ mici ne pot arunca de pe traiectorie şi să ne creeze greutăţi, dacă ceva ne surprinde în viaţă şi nu decurge aşa cum ne-am aşteptat. De exemplu un examen pierdut, un răspuns negativ la o cerere sau dezamăgiri de orice formă. Atunci suntem nedumeriţi şi deznădăjduiţi şi nu ştim cum va merge mai departe. Habacuc ne încurajează, că noi putem pune lui Dumnezeu aceste întrebări. Răspunsurile lui Dumnezeu la ele sunt surprinzătoare, nesupuse vremurilor şi motivează.
Ce are Isaia să ne spună (N. Imming)
Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru (Isaia 40.1)
Online seit: 23.11.2020, Locuri din Biblie: Isaia 40; Isaia 50, Cuvinte cheie: Încurajare
Isaia a trăit şi a lucrat într-un timp provocator plin de răsturnări politice şi ameninţări atât în patria lui cât şi în ţările învecinate, la care Samaria a fost cucerită şi cele zece seminţii ale ... mai multregatului de nord au fost duse în exil chiar în timpul vieţii lui. Suplimentar Isaia era confruntat cu greutăţi sociale şi culturale, atunci când împăraţii păcătoşi din Iuda şi Israel dispreţuiau pe Dumnezeu şi contemporanii lui se revoltau împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.
Jom Kippur: Marea zi a ispăşirii (B. Oberhänsli)
Leviticul 16
Online seit: 21.10.2020, Locuri din Biblie: Leviticul 16, Cuvinte cheie: Ispăşire; Suplinire
Marea zi a ispăşirii (Jom Kippur) este şi astăzi cea mai importantă zi de sărbătoare religioasă iudaică. În ea se răspunde la întrebarea centrală, cum poate un Dumnezeu sfânt şi drept să aibă părtăşie cu un popor ... mai multnecurat, păcătos. Expresia ispăşire, care este numită de 16 ori în capitolul acesta, constituie o noţiune cheie, şi de aceea denumirea ziua ispăşirii este mai potrivită decât ziua împăcării.
Imagine: L. Binder
Separarea de rău (H.C. Anstey)
Un principiu biblic mereu valabil
Online seit: 15.10.2020, Locuri din Biblie: 1 Ioan 4.4; 1 Tesaloniceni 5.23, Cuvinte cheie: Separare/Punere deoparte
... Cu privire la ceea ce a fost înaintea noastră, eu văd ca fiind dovedit că există o cale divină de acţionare împotriva răului, şi anume despărţirea de el, şi noi niciodată nu vom fi siguri până nu am acţionat ... mai multcorespunzător. Dumnezeu ne consideră responsabili cu privire la legături. Ce se propune în loc de aceasta? Să cercetăm aceasta pentru un moment. În primul rând este minimalizarea răului, când se începe să se argumenteze despre intenţiile bune ale făcătorului de rău, şi apoi se începe să se preocupe cu împrejurările deosebite care au condus la aceasta; dar oricât de mult s-ar dori minimalizarea răului, totuşi răul nu va dispare, şi este răul însuşi de care eu trebuie să mă despart (1 Timotei 5.22). Sufletele serioase vor recunoaşte că nu este o despărţire de rău acolo unde răul este minimalizat, chiar dacă minimalizarea este argumentată într-un mod foarte elegant şi foarte rafinat.
Corona - suntem noi înşelaţi? (SoundWords)
Online seit: 10.10.2020, Cuvinte cheie: Catastrofe
Nu numai în demonstraţiile Corona, ci şi în mediul particular suntem repede confruntaţi cu afirmaţia, că cu privire la Covit 19 totul este de fapt altceva decât ceea ce oamenii de ştiinţă şi politicienii ne duc de nas cu ... mai multîngrădiri într-un domeniu, obligaţii în alt domeniu sau ne răpesc libertatea şi drepturile noastre de bază şi ne alimentează cu Fake News. [ştiri false]
Abaterile de la adevăr au loc deseori pe nesimţite (F.B. Hole)
Efeseni 4.1-3
Online seit: 10.10.2020, Locuri din Biblie: Efeseni 4; 1 Corinteni 12, Cuvinte cheie: Unitatea Duhului
Mai mult decât de abaterile evidente şi grosolane de la ordinea lui Dumnezeu avem de temut abaterile subtile de la adevăr şi de la simplitate. Acestea se dezvoltă aproape neobservate pe parcursul anilor şi treptat îşi găsesc loc ... mai multîn gândirea noastră, fără să fim întotdeauna conştienţi de acest fapt; până când în cele din urmă constatăm abaterea de la calea iniţială, corectă şi luptăm cu înverşunare pentru adevăr.
Ceea ce este desăvârşit în 1 Corinteni 13
1 Corinteni 13.8-13
Online seit: 09.10.2020, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 13.8-13, Cuvinte cheie: Ce este desăvârșit
Aici trece pe prim plan un aspect nou. Şi acesta este, că darurile au nevoie pentru exercitarea lor nu numai de dragoste, ci ele, dacă ele vin de la Dumnezeu, au delimitarea lor. Darurile sunt numai pentru un timp. Şi acesta este timpul, ca să ... mai multspunem cu inversul cuvântului din versetul 9, nedesăvârşirii. Darurile sunt desăvârşite în ele însele, căci ele vin de la Dumnezeu, cu toate că persoanele care le practică sunt nedesăvârşite. Însă darurile sunt date deoarece Adunarea se află într-o stare de nedesăvârşire. Dăruirea darurilor are ca premisă nedesăvârşirea noastră. Noi avem nevoie de profeţii, deoarece noi suntem încă nedesăvârşiţi. Noi avem nevoie de cunoaştere, de descoperiri şi orice altceva ar putea fi în acest capitol şi de asemenea şi în capitolul 12, deoarece noi ne aflăm încă într-o stare de nedesăvârşire.
Ucenicul care „nu ne urmează”
Marcu 9.38-41; Numeri 11.26-29
Online seit: 09.10.2020, Locuri din Biblie: Marcu 9.38-41; Numeri 11.26-29, Cuvinte cheie: Partide şi secte; Sectă; Comportare sectantă; Biserica: Sectarism
Ioan povesteşte în Marcu 9.38-41 despre un om, care scotea demoni în Numele lui Hristos. Nu pare prea frumos când el spune de două ori, că omul acesta nu „ne” urmează şi că „noi” – aşa cum spune ... mai multel – am încercat chiar să-l oprim. De ce nu a spus el mai bine, că problema acestui om consta în aceea că el nu-L urma pe Domnul? Ce contează dacă el nu ne urmează pe noi?
Imagine: Beröa-Verlag
Zece diferenţe între slujba de Preot şi slujba de Mijlocitor a lui Hristos (S.B. Anstey)
Online seit: 05.10.2020, Locuri din Biblie: Evrei 4; 1 Ioan 2, Cuvinte cheie: Funcţia de mare preot; Funcţia de avocat
Tabela aceasta exemplifică dinferenţa între funcţia de Preot şi funcţia de Mijlocitor a lui Hristos. Deseori sunt confundate slujbele lui Hristos în legătură cu aceste funcţii. De asemenea deseori noi nu suntem conştienţi ... mai multcât de multă nevoie avem de aceste slujiri ale lui Hristos, pentru ca pe de o parte să fim păziţi de păcat şi pe de altă parte să devenim restabiliţi, după ce am căzut în păcat.
Imagine: L. Binder
Dumnezeu nu cere adorare (închinare) (W.J. Ouweneel)
Ioan 4
Online seit: 04.10.2020, Locuri din Biblie: Ioan 4, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Darul (lui Dumnezeu)
După ce Dumnezeu a cerut oamenilor timp de 4000 de ani, ca ei să-L glorifice, să I se închine, în cele din urmă El Însuşi S-a glorificat în Fiul, şi anume într-un fel minunat, precum nici un om, dacă ar fi vrut, ... mai multnu ar fi putut face aceasta vreodată. Acolo Dumnezeu a fost glorificat în ceea ce El este cu adevărat. ...
Rolul surorilor în Adunare (Biserică) (S.B. Anstey)
Poziţia şi slujba surorilor
Online seit: 04.10.2020, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 14; 1 Corinteni 11; 1 Timotei 2, Cuvinte cheie: Tăcerea femeii; Femeie: posibilităţi de slujire; Slujba femeii; Acoperirea capului; Femeie: Acoperirea capului
Este deci clar, că Sfânta Scriptură confirmă, că surorile nu trebuie să aibă rolul slujbei publice. Ele pot face o lucrare minunată pentru Domnul, pe care bărbaţii deseori nu o pot face. Însă lucrările acestea sunt în ... mai multdomeniul particular sau casnic. Surorile nu au nevoie să concureze cu fraţii în domeniul slujbei publice şi al administrării.
Dacă slujba noastră pentru Dumnezeu este zadarnică … (S.L. Jacob)
Gânduri asupra epistolei lui Iacov
Online seit: 11.09.2020, Locuri din Biblie: Iacov
Să mulţumim lui Dumnezeu pentru epistola lui Iacov! În mod obişnuit nu se acordă valoare mare acestei epistole. Ea nu are a face cu marile adevăruri şi cu învăţăturile Scripturii. Nu învăţăm din ea adâncimile lui ... mai multDumnezeu sau înţelepciunea ascunsă pe care Dumnezeu a hotărât-o înainte de întemeierea lumii spre gloria noastră. Dar dacă neglijăm această epistolă, atunci este o pagubă mare pentru noi, căci ea ocupă un loc foarte important, şi aceasta tocmai în timpul de acum, când se vorbeşte aşa de mult şi se face aşa de puţin şi când se ţine seama aşa de puţin de dreptatea practică zilnică în relaţiile oamenilor cu Dumnezeu şi cu aproapele lor.
Să vorbeşti de rău pe alţii? (Autor necunoscut)
1 Petru 2.1
Online seit: 11.09.2020, Locuri din Biblie: 1 Petru 2
Gânduri rele şi vorbiri rele sunt o cauză a necurăţiei personale (Matei 15). Cât de mare trebuie să fie deseori necurăţia şi cât de necesar este – dacă năzuim după curăţie în relaţiile bisericeşti – ... mai multca fiecare să se curețe personal în această privinţă. Noi nu putem savura prezenţa lui Dumnezeu dacă răul acesta este în mijlocul nostru.
Stricăciunea totală a omului (S.B. Anstey)
Are omul liberul arbitru?
Online seit: 11.09.2020, Cuvinte cheie: Stricăciunea omului; Voinţa liberă
Afirmaţie: Toţi oamenii se nasc având liberul arbitru şi ei se pot decide dacă ei vor crede Evanghelia sau o vor respinge. Această afirmaţie referitoare la aparenta voinţă liberă a omului redă o înţelegere greşită a stării ... mai multefective a omului decăzut. Ea porneşte de la premisa că omul în starea lui decăzută poartă în sine putere pentru bine, care îl face capabil să se adreseze lui Dumnezeu, pentru ca să devină răscumpărat – oricând el îşi doreşte aceasta. Greşeala învăţăturii despre liberul arbitru constă în aceea că ea neagă stricăciunea totală a omului, despre care Sfânta Scriptură vorbeşte clar.
Un contrast impresionant între Fiinţa lui Dumnezeu şi acţiunile Sale (G. Pohl)
Cum Se prezintă Dumnezeu în Isaia 40-48
Online seit: 10.09.2020, Locuri din Biblie: Isaia 40; Isaia 41; Isaia 42; Isaia 43; Isaia 44; Isaia 45; Isaia 46; Isaia 47; Isaia 48, Cuvinte cheie: Suveranitate; Îndurare; Mângâiere; Suferinţa: în general
Cum îţi imaginezi tu de fapt pe Dumnezeu? Ce imagine a Lui ai tu? Ce părere ai tu, cum Se comportă Dumnezeu cu noi oamenii la modul cel mai general? Cum procedează Dumnezeu când este vorba de poporul Său sau când este vorba de ... mai multtine personal? Este remarcabil că în aceste capitole Dumnezeu Se prezintă deseori ca fiind singurul Suveran, neîngrădit, atotputernic. Aceasta arată mărimea lui Dumnezeu, măreţia Lui şi distanţa nesfârşit de mare faţă de noi oamenii. Probabil acum îţi este frică să te apropii de un astfel de Dumnezeu, căci nu poţi exista înaintea unui astfel de Dumnezeu. De aceea ca şi contrast la primul verset din capitolul acesta găsim multe versete care revelează o cu totul altă latură a Dumnezeului nostru. Astfel devine foarte des clară dorinţa lui Dumnezeu şi căutarea Lui după noi oamenii.
Principii ale unei educaţii sănătoase (C.H. Mackintosh)
Pe baza exemplului din Exodul 10.8-11
Online seit: 05.09.2020, Locuri din Biblie: Exodul 10.8-11, Cuvinte cheie: Educarea copiilor
Cât de straniu este, când părinţii creştini uită pentru un moment că copiii lor sunt o parte din ei înşişi! Mâna creatoare a lui Dumnezeu i-a făcut pentru aceasta, şi ceea ce Creatorul a unit nu va despărţi ... mai multSalvatorul. De aceea găsim mereu în Scriptură că Dumnezeu leagă pe om cu casa sa. „Tu şi casa ta” (Faptele apostolilor 16.31) este un cuvânt cu înţeles practic adânc. El include urmările cele mai importante şi conţine mângâiere deplină pentru fiecare inimă de părinte creştin; şi noi avem voie să adăugăm, că neglijarea acestui adevăr a condus la cele mai triste urmări în mii de familii.
Unele gânduri scurte referitoare la slujba în Adunare (1) (R.A. Huebner)
Mesagerul Domnului
Online seit: 06.07.2020, Cuvinte cheie: Slujbă/serviciu; Predică; Vestirea Cuvântului; Biserica: Misiune/Slujire
Fiecare credincios are unul sau mai multe daruri (1 Corinteni 12). Şi dacă acestea sunt folosite este un câştig pentru serviciul creştin (serviciul divin). Unii au darul de a vesti public Cuvântul lui Dumnezeu, dar mulţi nu au darul ... mai multacesta. Noi nu avem voie să trecem peste ceea ce ni s-a dat (Romani 12.3-8), atât cu privire la măsura darului cât şi cu privire la faptul că noi am proceda aşa ca şi cum am avea ceva, dar de fapt nu avem.
Unele gânduri scurte referitoare la slujba în Adunare (2) (R.A. Huebner)
Mesajul Domnului
Online seit: 06.07.2020, Cuvinte cheie: Vestirea Cuvântului; Predică; Biserica: Misiune/Slujire; Slujbă/serviciu
Cu regret sunt creştini credincioşi care nu vor să audă de slujirea corectivă, care cercetează conştiinţa. Şi alţii, care predică Cuvântul, sunt de părere că cel mai bine este „să predici pe Hristos” (compară cu: ... mai mult„predică Cuvântul”) şi dragostea Lui – presupunând că aceasta este suficient pentru nevoi [ale credincioşilor]. Eu cred că Scriptura, dacă o cercetăm sub aspectul slujirii, nu sprijină un astfel mod de a vedea lucrurile. Este important să cunoaştem gândurile lui Dumnezeu la felul cum trebuie să întâmpinăm nevoile şi starea credincioşilor, căci altfel Dumnezeu nu primeşte onoarea care I se cuvine, şi decăderea, care a devenit deja evidentă pretutindeni, va înainta tot mai mult.