articole noi
ultimele luni ...

Epistola lui Iacov (S.B. Anstey)
Online seit: 23.06.2021, Articole: 2
Închinarea în secolul 21 (SoundWords)
"În Duh şi în adevăr" şi "plăcută lui Dumnezeu"
Online seit: 22.06.2021, Articole: 3, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Închinare în secolul 21! - Unora le place să își amintească de ultima lor participare la un „Praise-&-Worship-Event”. Alții, însă, resping de la început „Worship”-ul modern cu muzică ... mai multtare și puternic ritmată. Un al treilea grup se întreabă de ce ar trebui ca închinarea din secolul 21 să fie diferită de cea din secolul 20 sau chiar de cea din secolul 19. Alții nu acordă o valoare specială închinării, deoarece consideră că evanghelizarea și o predicare bună sunt mai importante. Dar este vorba la închinare despre ceea ce ne place nouă? Ce înseamnă de fapt închinarea pentru Dumnezeu? De aceea ne vom ocupa mai întâi de acest subiect. În afară de aceasta dorim să ne preocupăm cu următoarea întrebare: Cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu? Este suficient să venim la Dumnezeu în mod onest și sincer? Acceptă Dumnezeu orice formă de închinare? Noul Testament spune că noi trebuie să ne „închinăm în duh și în adevăr” (Ioan 4.24) și ca o „preoţie sfântă să aducem jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu” (1 Petru 2.5). Dar ce înseamnă acest lucru pentru noi, ca şi credincioși nou-testamentari? Cum putem să ne închinăm, ca închinarea noastră să-I placă lui Dumnezeu?
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (2) (SoundWords)
Ce este închinarea (adorarea)?
Online seit: 21.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
În capitolele următoare vom analiza ce este închinarea în esența ei cea mai profundă și care ar trebui să fie conținutul închinării plăcute lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta vom prezenta și cântări, pe ... mai multcare le considerăm exemplare pentru textele de închinare „în adevăr”.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (3) (SoundWords)
Serviciul divin schimbat în Noul Testament
Online seit: 21.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Vrem acum să analizăm cum s-au schimbat serviciul divin şi închinarea în Noul Testament, spre deosebire de Vechiul Testament. Este extrem de important să realizăm că a avut loc această schimbare. De ce? Pentru că susținătorii ... mai multunui slujiri muzicale în biserică argumentează în principal cu pasaje biblice din Vechiul Testament. Evident ei au trecut cu vederea faptul că serviciul divin nou-testamentar este diferit de cel din Vechiul Testament.
Epistola lui Iacov (0) (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 17.06.2021
Epistola lui Iacov este cea mai veche epistolă inspirată din Noul Testament și a fost scrisă în jurul anului 45 d.Hr. În timpul acela Biserica era formată în mare parte din credincioși iudei. Primele neamuri au fost ... mai multmântuite și adăugate la Biserică. În ceea ce privește cunoaşterea adevărului deplin al creștinismului, Biserica se afla într-o perioadă de tranziție. Credincioșii din acea vreme nu aveau încă o înțelegere deplină a credinței, pe care o îmbrățișaseră, în primul rând pentru că învățăturile apostolului Pavel, care se refereau la „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20.27; compară cu Coloseni 1.25), nu le fuseseră încă comunicate. Drept urmare, în practică, ei nu au fost complet despărţiţi de rânduiala iudaică, o rânduială pe care scriitorul epistolei către Evrei o numește „tabără” (Evrei 13.13).
Epistola lui Iacov (1) (S.B. Anstey)
Capitolul 1
Online seit: 17.06.2021
„Iacov” le scrie compatrioților săi care au mărturisit credința în „Domnul Isus Hristos”. El nu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli (Luca 6.13-16), ci unul dintre bătrânii principali din adunarea din ... mai multIerusalim (Faptele apostolilor 12.17; 15.13-21; 21.17-25; Galateni 2.9). Iacov era „fratele Domnului”, deoarece a crescut în familia lui Iosif și a Mariei (Marcu 6.3; Galateni 1.19). În timpul slujbei pământești a Domnului, el a fost un necredincios (Ioan 7.3-10), dar s-a convertit la scurt timp după moartea lui Isus. Asta s-a întâmplat probabil când Domnul i s-a arătat la scurt timp după învierea Sa din moarte (1 Corinteni 15.7). Istoricul Josephus ne spune că Iacov a fost omorât cu pietre în același mod ca Ştefan de către Sinedriu (consiliul evreiesc) în jurul anilor 61-62 d.Hr.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (1) (SoundWords)
Închinarea biblică: Introducere
Online seit: 16.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Pare să fie înrădăcinat în conștiința omului faptul că trebuie să se aducă veneraţie unui Dumnezeu sau unei ființe superioare. Veneraţia adusă lui Dumnezeu depășește veneraţia adusă ființelor umane și este denumită ... mai multadorare. Chiar și în religiile păgâne naturale, oamenii aduc într-o anumită formă închinare la diferiți zei. În iudaism, adorarea adusă lui Dumnezeu stătea în mod deosebit în legătură cu serviciul jertfelor.
O analiză critică a Hillsong Church (S. Isenberg)
Online seit: 10.06.2021, Articole: 4
În această serie de articole doresc să ofer câteva informații de fond despre Hillsong Church. Vă prezint aici impresiile mele culese dintr-o mulțime de articole, videoclipuri și mesaje de la Carl Lentz și Freimut Haverkamp, doi ... mai multdintre cei mai influenți pastori ai Hillsong Church. Biblia cere fiecărui creștin veghetor să evalueze ceea ce aude. Apostolul Pavel cerea credincioşilor din Corint: „Judecați voi ce spun” (1 Corinteni 10.15) și: „doi sau trei profeţi să vorbească, iar ceilalți să judece” (1 Corinteni 14.29).
O analiză critică a Hillsong Church (3) (S. Isenberg)
Muzica Hillsong Church
Online seit: 10.06.2021, Cuvinte cheie: Hillsong
O analiză critică a Hillsong Church (1) (S. Isenberg)
Date şi fapte despre Hillsong Church
Online seit: 09.06.2021, Cuvinte cheie: Hillsong
Am dori să oferim aici câteva informații de fond despre Hillsong Church. În domeniul cântărilor-Worship, Hillsong Church este cunoscută de majoritatea oamenilor și ea dă tonul în această privinţă. Hillsong Church a ... mai multgăsit deja mulți imitatori. De aceea dorim să ne ocupăm cu acest grup puţin mai intensiv.
O analiză critică a Hillsong Church (2) (S. Isenberg)
Învăţătura Hillsong Church
Online seit: 09.06.2021, Cuvinte cheie: Hillsong
O analiză critică a Hillsong Church (4) (S. Isenberg)
Concluzie
Online seit: 09.06.2021, Cuvinte cheie: Hillsong
Viaţă în puterea învierii (J.G. Bellett)
Domnul Isus în evanghelia după Ioan 11 şi 12
Online seit: 29.04.2021, Locuri din Biblie: Ioan 11; Ioan 12, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus; Învierea omului
Învierea era totul pentru Isus. Ea era mângâierea Sa în îngrijorările vieții (Ioan 11) și subiectul Său în mijlocul așteptărilor și promisiunilor lumii (Ioan 12). Ea a dat sufletului Său strălucirea ... mai multliniştită a soarelui, atunci când nori întunecați și grei se așterneau peste Betania; I-a liniștit inima și I-a îndepărtat gândurile, atunci când strălucirea orbitoare a unui sărbători lumina drumul de acolo spre Ierusalim. Gândul la înviere era înaintea duhului Său în mijlocul durerii și al bucuriei din jur. Ea era totul pentru El. L-a făcut un exemplu desăvârşit al acelui frumos principiu al Duhului lui Dumnezeu, conform căruia „cei care plâng, [vor fi] ca și cum n-ar plânge” și „cei care se bucură, ca și cum nu s-ar bucura” (1 Corinteni 7.30).
A fost Domnul Isus cu adevărat trei zile şi trei nopţi în inima pământului? (E. D.)
Matei 12.40
Online seit: 29.04.2021, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Uneori se pune întrebarea, cum de a stat Domnul Isus Hristos trei zile și trei nopți în inima pământului. Cuvântul Său din Matei 12.40 este: „Pentru că, aşa cum Iona a fost în pântecele peştelui celui ... mai multmare trei zile şi trei nopţi, aşa va fi Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopţi.” Dificultatea este că vineri Domnul a fost răstignit și pus în mormânt și a înviat în prima zi a săptămânii. Cum ar fi putut atunci să stea trei zile și trei nopți în mormânt?
Boala şi vindecarea (J.G. Fijnvandraat)
Iacov 5.14-16
Online seit: 27.04.2021, Locuri din Biblie: Iacov 5; 1 Corinteni 12, Cuvinte cheie: Vindecare; Minuni; Semne
Cu aproximativ treizeci de ani în urmă am scris o broşură cu titlul Aşa-zisele vindecări prin rugăciune, verificate pe baza Scripturii, în care am verificat un număr de afirmaţii răspândite în timpul acela de Osborn ... mai multşi alţii, şi care conform înţelegerii mele nu corespundeau cu ceea ce spune Scriptura. Desigur această scriere era cam unilaterală, deoarece eu m-am orientat în principal în a lupta împotriva unei păreri greşite, aşa cum înţelegeam eu. Actualmente se vorbeşte şi se scrie din nou despre boli şi vindecări, însă într-un alt context. În diferite broşuri şi pliante se face aceasta destul de echilibrat, apar însă şi lecturi în care sunt aduse aceleaşi argumente greşite, ca cele din timpul lui Osborn. Dacă acum mă aşez să iau din nou sub lupă tema „boli şi vindecări”, atunci mă pot folosi parţial şi din ceea ce am scrisă odinioară. Pe lângă aceasta tema este tratată într-un fel nou, care – spus sincer – mă obligă să renunţ în unele locuri la părerea mea, şi care mă oblică să mă exprim mai nuanţat.
Particularităţi în textul Sfintei Scripturi – drumuri croite (Ch. Briem)
derek – mesillah
Online seit: 26.04.2021, Locuri din Biblie: Psalmul 84
Prima parte a psalmului acesta (Psalmul 84.1-4) vorbeşte despre locuinţele lui Dumnezeu. Ea arată fericirea acelora care au voie să umble şi să locuiască acolo. Începând cu versetul 5 psalmistul prezintă fericirea care constă ... mai multîn aceea că acolo sunt drumuri, şi de aceea el vorbeşte mereu despre mers. Aceasta este specific lui Dumnezeu: mai întâi El Se referă la ţelul fericit şi abia după aceea la drumul care conduce într-acolo.
Imagine: L. Binder
Viziuni mari (J.T. Mawson)
Ferice de cei care n-au văzut şi au crezut
Online seit: 23.04.2021, Locuri din Biblie: Ioan 20; Ioan 21; Ioan 19
Crucea, mormântul gol, Domnul viu cu mâinile Sale străpunse şi cu coasta Lui străpunsă – ce mari viziuni erau acestea! Şi cine se poate uimi că ucenicul care a văzut acestea şi a mărturisit despre ele, Îl urmează pe ... mai multIsus, fără să i se fi spus? Căci atunci când Petru s-a întors, el a văzut pe ucenicul, pe care Isus îl iubea, care îi urma. Noi ar trebui să fim foarte uimiţi, dacă el ar fi făcut altceva, decât să-L urmeze, după ce el a văzut jertfa mare, biruinţa minunată şi pe Domnul viu, neschimbabil. Uneori ne-am fi dorit să fim împreună cu acel ucenic şi să fi văzut aceste viziuni mari, pe care el le-a văzut, şi probabil ne-am gândit, că atunci credinţa noastră ar fi fost mai mare decât este. Însă noi nu ar trebui să avem astfel de dorinţe şi gânduri deşarte, căci noi, care nu am văzut, avem partea cea mai bună. Cuvintele Domnului nostru cu privire la aceasta sunt: „ferice de cei care n-au văzut şi au crezut”.
Cum vor fi curăţite lucrurile cereşti? (Ch. Briem)
Evrei 9.23
Online seit: 23.04.2021, Locuri din Biblie: Evrei 9, Cuvinte cheie: Curăţirea
Întrebare: În epistola către Evrei 9.23 se spune că imaginile lucrurilor din ceruri au fost curăţite prin sânge (deci prin jertfe sângeroase), însă lucrurile din ceruri înseşi trebuie să fie curăţite prin ... mai mult„jertfe mai bune”. Despre ce jertfe de tăiere este vorba în cadrul expresiei „jertfe [de tăiere] mai bune”, şi în ce fel vor fi curăţite lucrurile cereşti? La care lucruri cereşti trebuie să ne gândim, care au nevoie de curăţire? Este cerul întinat (murdărit)?
Trei filozofii de viaţă (C.H. Mackintosh)
Carpe diem?
Online seit: 23.04.2021, Locuri din Biblie: Psalmul 39, Cuvinte cheie: De Anul Nou
În mod deosebit la Anul nou mulţi îşi pun întrebarea: Ce aştept eu de fapt de la viaţa mea, de la viitor? Ce vreau eu de fapr să obţin? Ce să urmăresc? Articolul acesta tratează patru posibilităţi.
Unde ne căutăm fericirea? (J.N. Darby)
Evrei 4.1-13
Online seit: 23.04.2021, Locuri din Biblie: Evrei 4.1-13, Cuvinte cheie: Odihna
Inima omului (de la natură) caută odihnă şi o caută pe pământ. Însă aici nu se găseşte odihnă pentru sfinţi; stă însă scris: „Rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu” (Evrei 4.9). ... mai multAceastă conştientizare aduce o plinătate de bucurie, dar şi o plinătate de durere – durere pentru carne, deoarece ea este mereu preocupată să caute aici odihna, şi este mereu înşelată -, bucurie pentru duhul, care, având originea în Dumnezeu, nu se poate niciunde odihni, decât numai în Dumnezeu, aşa cum s-a spus: „Dacă vor intra în odihna Mea” (Evrei 4.5). Dumnezeu nu Se poate odihni în stricăciunea păcatului. El se poate odihni numai în ceea ce este desăvârşit de sfânt. Şi deoarece El, care Se odihneşte astfel, este dragoste şi ne iubeşte, El ne face să înţelegem că El vrea să ne ducă în odihna Lui proprie, în propria Sa fericire.
Eu nu am voie să te supăr (J.G. Fijnvandraat)
Romani 14.13
Online seit: 17.04.2021, Locuri din Biblie: Romani 14.13, Cuvinte cheie: Piedică/obstacol; Masa demonilor
Ca şi credincios, în ceea ce priveşte viaţa mea practică am a face în primul rând cu relaţia mea cu Dumnezeu. Eu nu mai sunt un sclav sub un sistem al Legii, ci stau în libertate. Însă desigur aceasta nu ... mai multînseamnă că pot să fac şi să nu fac ce vreau. Biblia spune că noi ar trebui să trăim în aşa fel ca să „fim plăcuţi” lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 4.1). Dumnezeu trebuie să privească cu bucurie la noi şi totodată să poată spune: Okay, fă în continuare aşa. ...
Eu şi Barnaba (J.G. Fijnvandraat)
1 Corinteni 9.6
Online seit: 17.04.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 9.6
Ceea ce mă interesează pe mine este faptul că apostolul se numeşte dintr-o suflare pe sine împreună cu Barnaba – „eu şi Barnaba”. Nu amintesc aceasta pentru că el se pune pe sine mai întâi, ceea ce noi ... mai multîn limbajul nostru am considera lipsă de politeţe; în timpul acela era foarte uzual aşa ceva. Nu, ci este vorba de faptul că în afară de sine el dă exemplu şi pe Barnaba. Dar acesta nici nu mai era la el?! ...
Ce este un laodiceean? (J.B. Stoney)
Apocalipsa 3.14-22
Online seit: 17.04.2021, Locuri din Biblie: Apocalipsa 3.14-22, Cuvinte cheie: Laodiceea; Scrisori deschise
Un laodiceean este un om, care are într-adevăr lumina din Filadelfia, dar nu posedă nimic din puterea ei. Laodiceeanul nu se află în cadrul unui sistem; el nu aparţine nici catolicismului şi nici protestantismului, şi trebuie să ... mai multfi într-unul din acestea două, pentru a fi într-un sistem. Am încrederea că aceasta va mişca inimile noastre ale tuturor. Este foarte important să primeşti lumină, şi lumina te scoate dintr-un sistem; dar să ai lumină nu este totul. Un laodiceean este unul care a primit lumină, dar nu posedă ceea ce ar trebui să rezulte prin lumină. ...
Părtăşia în slujire (R.A. Huebner)
Care sunt limitele slujirii împreună?
Online seit: 15.04.2021, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Părtăşia: unii cu alţii; Vase de aur/argint; Evanghelia lui Pavel
Cine se preocupă serios cu întrebarea cu cine poate el practica în comun slujirea în Evanghelie, cu plăcere se va osteni să citească acest articol lung, dar foarte important, referitor la această temă. Consecinţele ar putea ... mai multpărea foarte severe pentru unii, dar „dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaşte despre învăţătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu” (Ioan 7.17).
L-a părăsit Tatăl pe Hristos pe cruce? (S.B. Anstey)
Matei 27.45,46
Online seit: 06.04.2021, Locuri din Biblie: Matei 27; Marcu 15; Psalmul 22; Psalmul 69, Cuvinte cheie: Cruce; Suferinţele Domnului
Sunt unele puneri în încurcătură cu privire la întrebarea, ce a făcut Tatăl în timpul părăsirii lui Hristos pe cruce. Unii au gândit că în timpul acesta El a avut o părtăşie plăcută cu Fiul Său, cu ... mai multtoate că El a fost părăsit de Dumnezeu. Gândul acesta a fost justificat cu faptul că Sfânta Scriptură nu spune că Domnul a fost părăsit de Tatăl în acele ore de întuneric. De aceea se presupune că Domnul ar fi fost în părtăşie deplină cu Tatăl Său, atunci când El a fost părăsit de Dumnezeu. Drept urmare Tatăl ar fi avut părtăşie cu El într-un fel tainic, însă nu Dumnezeu.
A atârnat Dumnezeu pe cruce? (Ch. Briem)
Matei 27.46
Online seit: 06.04.2021, Locuri din Biblie: Matei 27; Psalmul 22, Cuvinte cheie: Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cântări
Înainte de a mă ocupa cu întrebarea uşor provocativă „A atârnat Dumnezeu pe cruce?”, vreau să remarc că acelora care au dat prilejul pentru această întrebare nu trebuie să li se impute neapărat intenţii ... mai multrele. Dimpotrivă, cu siguranţă ei au avut pe inimă să onoreze pe Domnul şi Mântuitorul lor şi să intervină pentru adevărul mare, că Isus Hristos este Dumnezeu. În zilele în care Dumnezeirea lui Hristos este tăgăduită pretutindeni, aceasta este necesar şi demn de laudă. Însă pentru apărarea adevărului nu trebuie să se folosească mijloace şi cuvinte false, ci trebuie să se rămână cât se poate de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit când este vorba de Persoana Domnului Isus. Altfel Îl defăimăm pe Domnul, în loc să-L onorăm.
Cât Îl mai preţuim pe Dumnezeu? (J.G. Fijnvandraat)
Jertfe de laudă, binefacere, dărnicie …
Online seit: 31.03.2021, Locuri din Biblie: Evrei 13.15,16; Romani 12.1, Cuvinte cheie: Daruri (financiare)
O jertfă este ceva mai mult decât numai un cadou simplu. Aceasta devine imediat clar dacă privim prescrierile Vechiului Testament, care vorbesc despre jertfe. Astfel la Paști trebuia tăiat un miel de un an. Deci un miel care are valoarea ... mai multlui deplină. În afară de aceasta el trebuia să fie fără cusur (Exodul 12). Acelaşi lucru găsim la cele cinci jertfe din Leviticul 1-7. Animalele de jertfă trebuiau să fie fără cusur, şi ce era cel mai bun, grăsimea, izraelitul trebuia s-o despartă. Desigur aceste prescripţii au fost prevăzute în primul rând pentru că aceste jertfe erau o imagine anticipată despre jertfa lui Hristos. Cu toate acestea există o parte foarte practică a acestei chestiuni. Izraelitul trebuia să înveţe că lui Dumnezeu I se cuvine ce este cel mai bun. Aceasta se poate deduce din Maleahi 1.8: „«Şi când aduceţi pe cea oarbă ca jertfă, nu este rău? Şi când aduceţi pe cea şchioapă şi bolnavă, nu este rău? Ia du-o guvernatorului tău; îi vei fi tu plăcut? Sau te va primi el?», zice Domnul oştirilor.” O jertfă de calitate inferioară este o jignire a destinatarului. O jertfă este un dar, prin care se exprimă omagierea şi preţuirea pe care o ai pentru persoana primitorului. Deci gândul principal cuprins în jertfe este: să aduci ceva de preţ pentru persoana respectivă. ...
Viitorul lui Israel (J.G. Fijnvandraat)
Online seit: 30.03.2021, Locuri din Biblie: Ezechiel 36; Matei 24; Romani 11, Cuvinte cheie: Viitor; Israel; Dispensaţionalism
Începând de demult sunt păreri diferite despre viitorul lui Israel: Poporul Israel are într-adevăr încă un viitor statal, însă nu mai are nici un viitor în legătură cu Dumnezeu. În timpul din urmă se ... mai multvor converti mulţi iudei şi se vor întoarce în Canaan. Ei nu vor constitui acolo un popor spiritual cu un Templu şi serviciu divin iudaic. Viitorul lor se va realiza în cadrul Bisericii (aşa afirmă, între alţii, Wilhelm à Brakel, născut în 1635). Israel are un viitor în afara cadrului bisericesc. După răpirea Bisericii, Dumnezeu va relua firul întrerupt cu Israel, şi profeţiile neîmplinite ale Vechiului Testament se vor împlini atunci în adevăratul sens al cuvântului. Părerea aceasta descinde din jurul anului 1830 din Irlanda şi Anglia, când prin creştinii din tot felul de asociaţii bisericeşti în conferinţa din castelul Powerscourt a fost dezbătută întrebarea referitoare la profeţiile Vechiului Testament, care s-au împlinit şi care nu s-au împlinit.
Ţelul lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui (J.G. Fijnvandraat)
Coloseni 1.16
Online seit: 30.03.2021, Locuri din Biblie: Coloseni 1.16, Cuvinte cheie: Împărăţia de o mie de ani
Dumnezeu nu a creat pământul şi după aceea l-a lăsat în voia sorţii. Uneori pare să fie aşa, căci de câte anomalii avem parte pe pământ şi înainte de toate de catastrofele naturale îngrozitoare! ... mai multExplicaţia pentru aceasta constă în faptul că omul, care era cununa creaţiei şi a fost creat după chipul lui Dumnezeu, a eşuat. Nu Dumnezeu a eşuat, ci omul. ...
Trei mese (J.G. Fijnvandraat)
1 Corinteni 10.14-22
Online seit: 27.03.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 10.14-22, Cuvinte cheie: Masa demonilor; Masa Domnului
În titlul articolului acesta am făcut aluzie la o a treia posibilitate, fără să o descriu mai îndeaproape. Întrebarea este, dacă conform Scripturii există şi alte „pahare” şi alte „mese”. Scriptura ... mai multnu vorbeşte categoric de alte mese; avem voie noi s-o facem? Sunt comentatori care vorbesc despre o „masă a oamenilor” sau despre o „masă a acestei sau acelei grupe sau adunări”, ...
Cartea Iona (J.N. Voorhoeve)
Capitolele 1-4
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 1; Iona 2; Iona 3; Iona 4, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Introducere (J.N. Voorhoeve)
Un comentariu de Johannes Nicolaas Voorhoeve
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 1 (J.N. Voorhoeve)
Iona în furtună
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 1, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 2 (J.N. Voorhoeve)
Iona în pântecele peştelui
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 2, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 3 (J.N. Voorhoeve)
Iona în Ninive
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 3, Cuvinte cheie: Iona
Cartea Iona - Capitolul 4 (J.N. Voorhoeve)
Iona sub ricin (qiqaion)
Online seit: 22.03.2021, Locuri din Biblie: Iona 4, Cuvinte cheie: Iona
Dominaţie mondială (F.B. Hole)
Dominaţiile mondiale din trecut şi dominaţia mondială viitoare
Online seit: 13.03.2021, Locuri din Biblie: Daniel 7, Cuvinte cheie: Domnia mondială; Politică
Un duh de nelinişte a cuprins în zilele noastre aproape lumea întreagă. Ea a devenit o caracteristică aşa de evidentă a timpului nostru, căci chiar şi observatorul cel mai superficial o remarcă.
Un contrast mare (F.B. Hole)
Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; 10.1-8; Filipeni 3
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; ´1 Împăraţi 10.1-8; Filipeni 3, Cuvinte cheie: Orientarea de viaţă cerească; Solomon; Pavel
Între toţi oamenii, a căror viaţă este relatată în Vechiul Testament, Solomon s-a remarcat prin aptitudinile lui intelectuale. Dacă citim 1 Împăraţi 5.9-14 (1 Împăraţi 4.29-34) şi primele versete din 1 ... mai multÎmpăraţi 10 vedem că Dumnezeu i-a dat lui Solomon nu numai puteri spirituale deosebite, ci şi că Solomon avea aptitudini literare şi poetice mari şi multă cunoştinţă despre toate temele ştiinţelor naturii. Pe lângă aceasta el avea şi o mare înţelegere despre „Numele Domnului”,.
Un ultim cuvânt al Domnului adresat slujitorilor Lui (F.B. Hole)
Matei 28.18-20 – Încurajarea de care au nevoie toţi slujitorii Lui ...
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Matei 28, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul
La sfârşitul evangheliei după Matei citim cum Domnul înviat a poruncit ca cei unsprezece ucenici ai Lui să meargă în Galileea. Acolo, unde El S-a arătat lor, le-a dat o misiune importantă. În cuvintele Sale auzim ...
Îndreptăţire – prin împlinirea Legii de către Hristos? (F.B. Hole)
Romani 3.20,21; 4.25; 5.12-21
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Romani 3.20,21; Romani 4.25; Romani 5.12-21, Cuvinte cheie: Justificarea; Împlinirea Legii lui Hristos
Întrebare: Nu s-a făcut nici o aluzie la faptul că dreptatea lui Hristos ne este socotită nouă. De ce? Deoarece în Scriptură nu este gândul acesta. Nu este greu să se găsească dreptatea lui Hristos în ea. Ea era ... mai multabsolut desăvârşită, şi de aceea El putea ca „Mielul lui Dumnezeu” să se aducă ca jertfă pentru noi. Însă noi suntem îndreptăţiţi prin sângele Său, nu prin viaţa Lui desăvârşită. El a murit pentru noi, însă niciunde nu se spune că El a împlinit Legea pentru noi. Dacă ar fi făcut aceasta, atunci noi am sta înaintea lui Dumnezeu numai corespunzător unei dreptăţi legaliste, aceasta înseamnă într-o dreptate care merge numai atât de departe cât înseamnă împlinirea Legii lui Moise. Atunci dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu ar fi tocmai această dreptate a Legii, despre care vorbeşte Moise (vezi Romani 10.5), chiar dacă nu este realizată prin noi, ci de Hristos în favoarea noastră.
Cu toate că suferi, nu deznădăjdui (F.B. Hole)
Iov 42; Iacov 5.7-11
Online seit: 12.03.2021, Locuri din Biblie: Iov 42; Iacov 5.7-11, Cuvinte cheie: Suferinţa: în general
Noi am auzit de „răbdarea lui Iov”. „Mesajul lui Iov” („mesajul nenorocirii”; „mesajul groazei”] a devenit realmente proverbial. Niciodată în istoria lumii nu a venit vreodată într-o ... mai multsingură zi atâta nenorocire asupra unui om. Diferitele evenimente s-au derulat legate unul de altul aşa că orice gând referitor la întâmplare este exclus şi era clar că toate acestea erau coordonate dintr-o lume nevăzută. Prietenii lui Iov şi el însuşi nu au văzut aceasta, însă el a perseverat şi a lăsat timp lui Dumnezeu să ducă la un sfârşit clar aparentul Său plan întunecat.
Gloria Fiului prezentată în Ioan 6 (P.-R. Schulz)
Isus Hristos – Trimisul Tatălui
Online seit: 10.03.2021, Locuri din Biblie: Ioan 6, Cuvinte cheie: Isus: ca Domn; Slava lui Hristos
Vrem în acest articol să ne ocupăm cu unele afirmaţii deosebite ale Domnului în Ioan 6. Patru afirmaţii din capitolul acesta ne vor ajuta să ne uimim de frumuseţea Domnului.
Nici un câştig, sau un câştig mare? (F.B. Hole)
Eclesiastul 1.16-2.11; 1 Timotei 6.6
Online seit: 10.03.2021, Locuri din Biblie: Eclesiastul 1; Eclesiastul 2; 1 Timotei 6, Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Câştig; Solomon
Dacă viaţa ta nu are nici un folos, nici un câştig, atunci s-ar putea că tu mergi pe urmele lui Solomon, însă aceasta are loc nu numai într-o depărtare plină de respect, ci şi la o distanţă foarte mare. Dumnezeu a dat ... mai multocazie acestui om remarcabil într-o măsură deosebit de uimitoare să bea bucuria omenească din toate izvoarele posibile, aşa cum noi niciodată nu o vom avea. Prin poziţia lui înaltă, prin înţelepciunea acordată lui în mod deosebit, prin emanaţia spirituală strălucitoare a lui, prin faptul că el era împărat şi că a intrat în împărăţie atunci când aceasta era la înălţimea minunată adusă prin acţiunea şi luptele marelui său tată David, când din toate părţile veneau la el bogăţii uriaşe, el era în stare să-şi permită orice lux şi nu trebuia să renunţe la vreo savurare. Lumea întreagă îi stătea la picioare. Noi am auzit cuvintele sale. El nu a lipsit inima lui de nici o bucurie. El a făcut în măsură deplină tot pentru ce s-a hotărât. El era în stare să exploreze în întregime până la capăt orice lume care există în mijlocul universului, în măsura în care ele existau în zilele sale. Desigur lumea mecanică era atunci încă una foarte mică în comparaţia cu cea de astăzi, însă lumea spirituală din zilele lui Solomon şi lumea bogăţiei, a strălucirii şi a onoarei erau foarte mari.
Credinţă mare – credinţă mică (F.B. Hole)
Matei 8.5-13,23-27
Online seit: 10.03.2021, Locuri din Biblie: Matei 8; Matei 14, Cuvinte cheie: Credinţă
În evanghelia după Matei 8 se arată un contrast mare între „credinţa mare” a centurionului din Capernaum şi „credinţa mică” a ucenicilor aflaţi în furtună pe lac.
Transfigurarea pe munte (Botschafter)
Matei 16.28-17.8; Marcu 9.1-8; Luca 9.27-36
Online seit: 18.02.2021, Locuri din Biblie: Matei 16.28-17.8; Marcu 9.1-8; Luca 9.27-36, Cuvinte cheie: Transfigurare
Ceea ce acum trebuie să ne atragă privirea în mod deosebit este că Moise şi Ilie sunt văzuţi împreună cu Isus în aceeaşi glorie. Despre Domnul citim: „şi [El] a fost transfigurat înaintea lor şi hainele Lui au ... mai multdevenit strălucitoare, foarte albe, aşa cum nici un înălbitor de pe pământ nu poate înălbi” (Marcu 9.3). În Luca 9.30,31 citim că Moise şi Ilie au fost văzuţi cu El în aceeaşi glorie, în timp ce cei trei ucenici, care erau de faţă, au văzut într-adevăr gloria, însă ei nu au avut parte de ea („Şi, iată, vorbeau cu El doi bărbaţi, care erau Moise şi Ilie, care, arătându-se în glorie, …”; Luca 9.30,31). Găsim aici deci o prezentare a ceea ce va avea loc cândva în Împărăţia lui Hristos. Moise este imaginea tuturor credincioşilor, care vor fi murit înainte de venirea lui Isus, Ilie dimpotrivă este imaginea acelor credincioşi care vor fi luaţi în cer fără să moară, în timp ce ucenicii reprezintă pe acei credincioşi care vor locui pe pământ în timpul domniei lui Hristos în Împărăţia de o mie de ani şi care vor vedea gloria lui Hristos şi a sfinţilor glorificaţi, dar nu vor avea parte de ea. Sfinţii glorificaţi vor avea parte împreună cu Domnul de aceeaşi glorie.
Predestinare dublă în epistola către Romani? (R. Brockhaus)
Romani 9.14-24
Online seit: 18.02.2021, Locuri din Biblie: Romani 9.14-24, Cuvinte cheie: Suveranitate; Predestinarea dublă; Alegere/Predestinare; Calvin/Arminius
Omul, raţiunea carnală, întreabă: Dacă Dumnezeu din doi oameni la fel de păcătoşi salvează pe unul şi pe celălalt îl lasă să se piardă, nu acţionează El atunci nedrept? Întrebarea în sine dovedeşte deja ... mai multaroganţa inimii omeneşti, prin aceea că ea îşi revendică dreptul pentru om de a putea evalua şi judeca pe Dumnezeu, în loc să se lase evaluat de El şi să se supună judecăţii Lui. Nu poate fi altfel: de îndată ce eu pun la îndoială autoritatea suverană a lui Dumnezeu, eu devin criticul şi judecătorul lui Dumnezeu. Nu El judecă, ci eu judec. Gândirea naturală a omului se ridică de fapt împotriva unui adevăr care rezultă tocmai din natura divină, se întemeiază pe ea. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, El trebuie să fie suveran în tot ce face. Orice învăţătură, care tăgăduieşte maiestatea absolută a lui Dumnezeu sau vrea să-L prezinte ca fiind indiferent faţă de păcatul şi nenorocirea omului, este împotriva adevărului şi nedemnă de Dumnezeu. Dumnezeu este lumină, şi este imposibil ca lumina să se unească cu întunericul din inima omenească; Dumnezeu este dragoste, şi dragostea este liberă să acţioneze conform sfinţeniei naturii ei.
Ce este „taina”? (N. Anderson)
Efeseni 3.1-10
Online seit: 18.02.2021, Locuri din Biblie: Efeseni 3.1-10, Cuvinte cheie: Taină; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Este important să ştim ce este taina: ea este revelarea nespus de mare a perioadei actuale. ... Taina cuprinde trei elemente: 1. Naţiunile vor trebui să fie împreună-moştenitoare. 2. Ele vor trebui să constituie un singur trup. 3. Ele ... mai multvor trebui să fie împreună-părtaşe la făgăduinţele lui Dumnezeu în Hristos prin Evanghelie. Ce minunat, că în timpul actual ar trebui să fie o descoperire pentru căpeteniile şi autorităţile din locurile cereşti despre înţelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Taina este realizarea excepţională a lui Dumnezeu, şi El a folosit toate mijloacele Lui ca să realizeze aceasta. Nu este de mirare că noi citim în Coloseni 2.3 că în taină sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi cunoaşterii.
Duci tu o „viaţă dublă”? (A.J. Pollock)
Un cuvânt pentru tinerii creştini
Online seit: 15.02.2021, Locuri din Biblie: Galateni 6.7, Cuvinte cheie: Carne; Orientare de viaţă pământească; Semănătură şi recoltă (principiu)
Poate un creştin credincios să trăiască o viaţă dublă? Cu regret este nu numai imposibil, ci realmente mulţi creştini credincioşi trăiesc o viaţă dublă, în mod deosebit tinerii. Sunt mulţi tineri care fără îndoială sunt ... mai multcopii ai lui Dumnezeu, care până acum posedă numai o profunzime redusă a lucrării lui Dumnezeu în ei. Aceştia sunt în pericol să ducă o viaţă dublă. Ce înseamnă să duci o viaţă dublă?, s-ar putea întreba. Deci, cei care cred au două naturi. Una este carnea, răul de nedescris, care poate face numai rău; cealaltă natură este natura nouă, şi orice dorinţă a acestei naturi descinde din Dumnezeu şi este orientată spre sfinţenie şi adevăr. Când credinciosul începe să satisfacă dorinţele cărnii, atunci aceasta este o viaţă dublă. Cele două naturi sunt total opuse una alteia, şi ceea ce este grav este că dorinţa după lucrurile divine este distrusă atunci când carnea este îngrijită.
Unde să merg? (S.B. Anstey)
Care drum bisericesc este cel corect?
Online seit: 09.02.2021, Locuri din Biblie: Matei 18; Faptele apostolilor 2; 1 Corinteni 14, Cuvinte cheie: Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica locală; Zidirea Bisericii
După ce cineva a constat că el se află într-o Biserică în care sunt foarte multe rânduieli stabilite de oameni, şi el s-a despărţit de această comunitate, probabil el se întreabă: „Unde să merg?”
Cine ar trebui să conducă o Adunare/Biserică? (S.B. Anstey)
Ce spune Biblia în privinţa aceasta?
Online seit: 09.02.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12; 1 Corinteni 14; 1 Petru 4; 1 Petru 2; Efeseni 4, Cuvinte cheie: Darul (lui Dumnezeu); Biserica: Misiune/Slujire; Bătrâni; Daruri ale Duhului; Supraveghetor
S-ar putea pune întrebarea: „Dacă trebuie să venim la strângerile laolaltă aşa cum s-a recomandat în capitolul anterior („Unde să merg? Care drum bisericesc este cel corect?), cine ar trebui atunci să conducă ... mai multaceastă Adunare?
Predestinarea – pentru ce? (D. Schürmann)
2 Tesaloniceni 2; 1 Petru 1; Efeseni 1
Online seit: 02.02.2021, Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2; 1 Petru 1; Efeseni 1, Cuvinte cheie: Predestinare
Tema, pe care vrem s-o studiem în articolul acesta, este foarte importantă pentru inima credinciosului. Probabil noi suntem familiarizaţi din cea mai fragedă tinereţe cu adevărul despre predestinare şi nu mai simţim ce înseamnă ... mai multel de fapt pentru noi. Nu este ceva copleşitor şi aproape de neînţeles că Dumnezeu S-a gândit la mine personal? Căci eu sunt numai o fiinţă mică, neînsemnată din ţărână şi pe lângă aceasta am ajuns în păcat şi vrăjmăşie faţă de Dumnezeu (compară cu Romani 8.5-10). Dumnezeu S-a gândit deja la mine chiar înainte de întemeierea lumii, deci în veşnicia trecută; El a prevăzut pentru mine binecuvântări, cum nu ar putea fi mai mari, şi a planificat pentru mine un loc în apropierea Sa, aşa cum el nu ar putea fi mai înalt şi mai aproape (compară cu Efeseni 1)!
Sunt credincioşii Vechiului Testament copii ai lui Dumnezeu? (R.A. Huebner)
Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7
Online seit: 30.01.2021, Locuri din Biblie: Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7, Cuvinte cheie: Copiii lui Dumnezeu; Dispensaţionalism; Filiaţiune
În acest articol scurt sunt citate unele pasaje din Biblie care arată clar că credincioşii Vechiului Testament sunt copii ai lui Dumnezeu.
Eşti tu un ajutor sau un obstacol în Adunare (Biserică)? (C.H. Mackintosh)
1 Corinteni 12
Online seit: 26.01.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12, Cuvinte cheie: Biserica: Strângeri laolaltă; Călăuzirea Duhului
Este o diferenţă mare dacă o comunitate se strânge în jurul unui om dotat sau dacă ea se strânge în jurul Domnului Însuşi ca mădular al unui singur trup. Să fi adunat prin slujire sau prin slujitorul în ... mai multCuvânt, sau spre slujire sau slujitorul în Cuvânt, sunt de asemenea două lucruri foarte diferite. Dacă sufletele sunt adunare numai spre slujire sau spre slujitor, atunci ele vor fi în pericol, atunci când slujba nu mai are loc, ca şi ele să lipsească. Dar dacă suflete serioase, credincioase din inimă, devotate se strâng simplu în jurul Domnului, atunci ele nu vor fi ţinute prin slujbă, cu toate că ele sunt foarte recunoscătoare pentru ea. Stabilitatea lor este Domnul. De aceea ele nu preţuiesc mai puţin darurile decât celelalte lucruri, însă ele preţuiesc mult mai mult pe Dătător. Ele sunt recunoscătoare pentru râurile de binecuvântare, dar ele se ştiu dependente numai de Izvorul acestora.
Jugul nepotrivit (1) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Introducere
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6.14-18, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
Printre numeroasele piedici care stau în calea unei consacrări totale a inimii pentru Hristos, de cele mai multe ori „jugul nepotrivit” ocupă un loc foarte proeminent. Putem privi „jugul nepotrivit” sub patru aspecte ... mai multdiferite. Există un jug nepotrivit în căsătorie, un jug nepotrivit în parteneriatul în afaceri, un jug nepotrivit religios și un jug nepotrivit în filantropia generală. Unii sunt înclinați să încadreze jugul din 2 Corinteni 6.14 în prima categorie; dar apostolul nu face o astfel de îngrădire. El spune numai: „Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”; el nu descrie mai îndeaproape caracterul sau subiectul acelui jug, și de aceea suntem îndreptăţiţi să folosim locul acesta în sens mai larg, în timp ce aplicăm severitatea lui direct la orice formă de jug nepotrivit.
Jugul nepotrivit (2) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit în căsătorie
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6.14-18:, Cuvinte cheie: Jugul nepotrivit; Jug; Căsătorie
Mie nu mi se pare nimic mai de deplâns decât starea unuia care descoperă, atunci când este prea târziu, că s-a legat pe viață cu o persoană cu care nu poate avea în comun nici un gând, nici un sentiment. Unul ... mai multdorește să îi slujească lui Hristos, celălalt nu poate sluji decât diavolului: unul trăiește pentru lucrurile lui Dumnezeu, celălalt suspină după lucrurile acestei lumi; unul caută să țină în moarte carnea, cu toate dorințele și afecțiunile ei, celălalt caută satisfacerea acestor lucruri. Dacă s-ar dori legarea împreună a unei oi cu o capră, oaia ar dori să se hrănească din iarba verde de pe pășune, în timp ce capra caută tufele de mure, care cresc în șanțuri, şi drept urmare ambele suferă de foame. Capra nu va vrea să se hrănească pe pășune, şi oaia nu poate roade tufele de mure; și drept urmare nici unul din animale nu primește ceea ce dorește categoric firea lor, numai dacă prin puterea ei mai mare capra reușește să forțeze oaia înjugată la jugul nepotrivit să rămână între tufele de mure şi acolo să lâncezească și să moară.
Jugul nepotrivit (3) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit în parteneriatul în afaceri
Online seit: 22.01.2021, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
La intrarea într-un jug nepotrivit în parteneriat în afaceri cu necredincioşi nimic nu acționează mai mult asupra inimii creștinilor credincioşi decât obişnuinţa de a purta împreună cele două caractere: de ... mai multcreștin și de om de afaceri. Aceasta este o capcană periculoasă. Un om trebuie să fie sau una sau cealaltă. Dacă sunt un creștin credincios, atunci creștinismul meu trebuie să se arate ca o realitate vie în poziţia în care sunt; dar dacă el nu se poate arăta pe acest loc, atunci nici eu nu am voie să rămân pe acest loc; pentru că dacă persist într-o poziție în care viața lui Hristos nu se poate arăta, foarte curând nu voi mai avea nimic din creștinism decât cel mult numele, fără realitate, forma exterioară fără putere interioară, coaja fără miez.
Jugul nepotrivit (4) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit religios
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
La studiul scrierilor sfinte găsim multe pasaje, care ne prezintă spiritul puternic de separare, care trebuie să caracterizeze întotdeauna pe poporul lui Dumnezeu. Fie că ne îndreptăm atenţia spre Vechiul Testament, unde găsim ... mai multrelațiile și acţiunile lui Dumnezeu cu poporul Său pământesc, Israel, sau spre Noul Testament, unde vedem relațiile și acţiunile Sale cu poporul Său ceresc, Biserica, găsim mereu același adevăr accentuat cu putere, și anume, separarea totală a celor care Îi aparțin lui Dumnezeu.
Jugul nepotrivit (5) (C.H. Mackintosh)
2 Corinteni 6.14-18: Jugul nepotrivit în filantropie
Online seit: 22.01.2021, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
Mulți vor spune: „Suntem pe deplin de acord că nu trebuie să ne amestecăm cu necredincioșii recunoscuţi ca atare în ceea ce privește închinarea sau slujirea lui Dumnezeu; dar când este vorba de sprijinirea scopurilor ... mai multcaritabile, ca de exemplu, hrănirea celor flămânzi, îmbrăcarea celor săraci, întemeierea de instituţii utile pentru orbi şi surdo-muţi, spitale, orfelinate şi case de recuperare a celor dependenți de diferite vicii, sau dacă într-un cuvânt este vorba de promovarea lucrurilor care au scopul de îmbunătăţire a stării trupeşti şi spirituale a semenilor noştri, atunci nu stă nimic în cale în unirea noastră cu necredincioşii.” La prima vedere toate acestea par a fi incontestabil de corecte. Pentru că aş putea fi întrebat dacă eu însumi nu aș ajuta un om să își scoată căruța din șanțul de pe marginea drumului? Cu siguranță că l-aş ajuta. Dar dacă mi s-ar cere să devin membru al unei asociații mixte cu scopul de a scoate căruțe din șanțuri aș refuza cu hotărâre, nu din cauza sfinţeniei mele mai mari, ci pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune „Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”.
Jugul nepotrivit (C.H. Mackintosh)
Online seit: 22.01.2021, Articole: 5, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6, Cuvinte cheie: Jug; Jugul nepotrivit
Slujire (S.L. Jacob)
Fiecare dar este dat spre folosul altora
Online seit: 15.01.2021, Cuvinte cheie: Slujbă/serviciu; Slujba pentru Domnul; Biserica: Misiune/Slujire
Cine a citit articolul lui R.A. Huebner despre slujirea în Adunare (Biserică) („Unele gânduri scurte referitoare la slujirea în Adunare”), probabil se va gândi acum: Deci, dacă toate acestea sunt aşa de grele ... mai multşi există pericolul să „procedezi fals”, adică, fără să ai o misiune din partea lui Dumnezeu, atunci stau mai bine liniştit, căci atunci nu pot face nimic fals. – Că aceasta nu este reacţia corectă o arată clar S.L. Jacob în articolul care urmează: nu mergem noi uneori fără să fi fost trimişi? Desigur, şi aceasta este foarte serios. Dar să nu mergem, când suntem trimişi, este de asemenea foarte serios; aşa a fost la Iona. Să nu acţionăm, atunci când Dumnezeu ne dă mijloacele pentru aceasta, este foarte grav; aşa au acţionat robii care au învelit talanţi în ştergar. Fiecare dar este dat spre folosul altuia, noi nu am primit nimic spre satisfacerea proprie. Dacă nu facem parte altora, ceea ce am primit devine fără valoare; dar dacă este dat mai departe, atunci se va dubla în curând.
„Când [Moise] s-a făcut mare” (A.J. Pollock)
Evrei 11.24-27
Online seit: 15.01.2021, Locuri din Biblie: Evrei 11.24-27, Cuvinte cheie: Orientarea de viaţă cerească; Discipolat/Ucenicie
Nu există nici o altă perioadă din viaţă, care să fie umplută până la refuz cu posibilităţi pentru bine sau rău, decât timpul „când noi ne-am făcut mari”. Ca şi copii avem pe alţii care decid asupra ... mai multnoastră şi partea noastră este să ascultăm de părinţi şi de învăţători. Dar când am ajuns la o anumită vârstă, atunci vine timpul în care responsabilitatea stă pe umerii noştri proprii. Este timpul în care fiecare face alegerea pentru ceea ce formează sau distruge viaţa.
Întrebări şi răspunsuri despre social media (Autor necunoscut)
Un ghid pentru creştini
Online seit: 08.01.2021, Locuri din Biblie: Deuteronomul 6; Proverbe 18; Proverbe 25; Matei 5; Matei 22; Marcu 8; Romani 12; 1 Corinteni 6; 1 Corinteni 10; 1 Corinteni 15; Efeseni 5; Filipeni 2; 1 Timotei 6; Iacov 3, Cuvinte cheie: Patimă, manie; Medien
„Năzuieşti tu să-L glorifici pe Dumnezeu prin social media?” Această întrebare de bază se poate pune în fiecare situaţie din viaţă, căci noi am fost creaţi ca să glorificăm pe Dumnezeu (Isaia 43.7). Dacă ne ... mai multabatem de la ţelul vieţii noastre, pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru noi, atunci ne îndepărtăm foarte repede de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Întrebările care urmează cercetează anumite posibilităţi concrete, pentru ca noi să putem glorifica pe Dumnezeu prin social media. Ele vor fi un etalon bun pentru întrebarea: Cum sunt favorizate, respectiv împiedicate creşterea ta spirituală şi ţelul tău în a glorifica pe Dumnezeu, dacă tu foloseşti social media?
Pustia (J.B. Stoney)
Exodul 15.13-27
Online seit: 06.01.2021, Locuri din Biblie: Exodul 15, Cuvinte cheie: Pustie (viaţa pământească)
Tema noastră este pustia. Israel a fost răscumpărat din Egipt şi din Exodul 15.13-17 vedem că Dumnezeu avea în plan să-i ducă în Canaan. Însă pustia era între Egipt şi Canaan. Singura posibilitate, ca să poţi ... mai multajunge în Canaan, era drumul prin pustie. Pentru noi modelul acesta este la fel de adevărat. Nu este nici un alt drum pentru ajungerea în cer decât numai prin acceptarea morţii aici pe pământ, şi aceasta este acceptarea pustiei. Porţiunea de drum dintre Egipt şi Canaan ne verifică pe fiecare dintre noi. Fericit este numai acela care în locul acesta corespunde lui Dumnezeu. Nu cunosc nimic altceva care să fie aşa de puţin cunoscut, precum este caracterul adevărat al pustiei şi experienţele din pustie. Cine înţelege pustia ca loc destinat de Dumnezeu pentru el însuşi, acela este un om fericit. Aici nu se aşteaptă nimic altceva decât moartea, şi aceasta înseamnă că se acceptă pustia. Prin moartea lui Hristos se iese din Egipt şi se învaţă că pe această scenă nu există nimic altceva pentru sine însuşi decât moartea lui Hristos. Încercarea pentru noi constă în aceea, dacă noi acceptăm pustia ca scenă a morţii, pe care noi nu găsim nici o sursă de ajutor, decât numai în Dumnezeu. Israel a avut nevoie de treizeci şi nouă de ani, ca să înveţe aceasta, şi noi probabil avem nevoie la fel de mult timp, ...
O chemare la separare (S.B. Anstey)
Pentru ce să ne separăm şi de cine să ne separăm?
Online seit: 06.01.2021, Cuvinte cheie: Separare/Punere deoparte; Despărţirea
Într-adevăr noi nu suntem chemaţi să aducem în ordine încurcătura din mărturia creştină, însă suntem chemaţi să ne corectăm pe noi înşine cu privire la această mărturie. Apostolul Pavel descrie abaterea ... mai multîn mărturia creştină ca fiind aşa de confuză, că numai Domnul este Cel care poate spune cine este corect şi cine nu este. Pavel continuă şi spune că responsabilitatea noastră în toată chestiunea constă în a ne separa de ceea ce ştim că este fals şi incompatibil cu adevărul Scripturii: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de nedreptate!” (2 Timotei 2.19).
Semănătură şi cules (S.B. Anstey)
Galateni 6.7-9
Online seit: 06.01.2021, Locuri din Biblie: Galateni 6.7-9, Cuvinte cheie: Disciplinare/pedepsire; Căile de guvernare ale lui Dumnezeu; Semănătură şi recoltă (principiu)
În căile de guvernare ale lui Dumnezeu există ceva asemănător cu semănatul şi recoltatul. Dumnezeu are nu numai măsuri de educare, pentru a mustra pe poporul Său, ci El exercită (într-un sens practic) şi favoruri ... mai multcorespunzătoare guvernării, dacă credincioşii fac binele. De aceea semănatul şi culesul au atât un rezultat pozitiv cât şi unul negativ. Versetele acestea sunt înţelese în mod obişnuit ca atenţionare, însă Pavel vorbeşte despre guvernarea lui Dumnezeu într-un sens pozitiv. El ne încurajează, să semănăm pentru Duhul, căci cu siguranţă noi vom recolta în sens pozitiv.
Frângerea pâinii într-o Adunare (Biserică) străină (S.B. Anstey)
Este posibil aceasta?
Online seit: 06.01.2021, Cuvinte cheie: Frângerea pâinii; Responsabilitate; Biserica: unire, solidaritate
Cum se face că cineva vine într-o adunare de creştini, pe care el nicidecum nu o cunoaşte, şi insistă să aibă voie să frângă pâinea? Cum poate el insista să frângă pâinea într-un loc despre care el nu ... mai multştie ce [învăţătură] este acolo sau ce se practică acolo?
Evanghelia fără Adunare (Biserică) (J.B. Stoney)
Să fi credincios misiunii
Online seit: 04.01.2021, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei; Evanghelizare
Articolul acesta se ocupă cu tema importantă, că la vestirea Evangheliei nu este suficient să ai ca ţel numai salvarea oamenilor de la iad.
A fi creştin! (J.B. Stoney)
Coloseni 3.2; Galateni 2.20
Online seit: 04.01.2021, Locuri din Biblie: Coloseni 3.2; Galateni 2.20, Cuvinte cheie: Devotamentul
Un credincios, care într-adevăr se bucură de mântuirea lui, dar care face progrese mici dincolo de lucrarea lui Hristos făcută la cruce, nu şi-a găsit încă cu adevărat locul în Adunarea lui Isus Hristos şi ca urmare ... mai multnu are nici cunoştinţă despre gândurile actuale ale lui Hristos şi interesele Lui pe pământul acesta, ci el rămâne legat de un sistem bisericesc exterior, vizibil şi este preocupat cu rânduielile şi organizaţiile lui....
Scrisori cu răspunsuri la diferite întrebări (J.B. Stoney)
Teme: familia, comportarea cu banii, succesul în slujire, interesul principal al lui Hristos, inima rămăşiţei
Online seit: 04.01.2021
O culegere de scrisori ale lui J.B. Stoney referitoare la următoarele teme: succes în slujire şi acceptarea voii lui Dumnezeu! - despre comportarea corectă cu banii, chiar şi în cazul donaţiilor - interesul principal al lui Hristos ... mai mult- inima rămăşiţei - slujitorul trebuie să fie despărţit, dacă el vrea să conducă pe alţii la despărţire - partenerul de căsnicie, nici un obstacol în slujire.
Mâini sfinte – primul lucru important la rugăciune (J.B. Stoney)
Este bine să fie amânate acţiunile de disciplinare?
Online seit: 02.01.2021, Locuri din Biblie: Iosua 7, Cuvinte cheie: Biserica: Disciplinare
Dacă a avut loc o acţiune de neascultare faţă de Duhul Sfânt, atunci nu poţi spera în ajutorul lui Dumnezeu până când nu s-a luat atitudine faţă de această acţiune.
Depinde de ceea ce eşti şi nu de ceea ce spui (J.B. Stoney)
Efeseni 5.8; Matei 6.22,23
Online seit: 02.01.2021, Locuri din Biblie: Efeseni 5.8; Matei 6.22,23, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Lumina lumii
Să ne gândim că mai mult contează ce este un slujitor decât ceea ce spune el; căci dacă este ceva întunecos la el, aceasta va face slujirea lui să fie lipsită de putere şi lui personal îi va produce pagubă. El nu are ... mai multvoie să aibă „părţi întunecate”. Cuvintele unui slujitor pot influenţa pe alţii numai în măsura în care ele au avut influenţă asupra lui însuşi. Viaţa lui trebuie să dea mărturie înaintea tuturor despre adevărul pe care el îl propovăduieşte. De asemenea el trebuie să ţină minte că aceia care s-au convertit prin el au primit o oarecare amprentă de la tatăl lor spiritual. S-ar putea să fi capabil să expui adevărul, deoarece l-ai studiat; dar cine este stăpânit de adevărul însuşi, îl prezintă viu.
Imagine: L. Binder
Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani (H. Smith)
Apocalipsa 21-22
Online seit: 23.12.2020, Locuri din Biblie: Apocalipsa 21; Apocalipsa 22, Cuvinte cheie: Împărăţia de o mie de ani; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Ce este cu Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani? Nu a fost ea răpită deja cu mult timp înainte? Nu este locul ei în cer? Ce mai are ea atunci a face cu Împărăţia de o mie de ani de pe ... mai multpământ?
Încarnarea lui Hristos – Dumnezeu devine Om (S.B. Anstey)
În totalitate Om şi în totalitate Dumnezeu
Online seit: 23.12.2020, Locuri din Biblie: Ioan 1.14; Romani 1.3; Filipeni 2.6-8; 1 Timotei 3.16, Cuvinte cheie: Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Întruparea (trup de carne); Întruparea (ca Om)
Noţiunea încarnare [întrupare, din latină incarnare = „a deveni carne”] într-adevăr nu stă în Sfânta Scriptură, însă adevărul pe care ea îl redă îl găsim desigur acolo: Domnul a ... mai multunit natura umană cu Persoana Sa [divină] şi a devenit Om. Aceasta înseamnă: El avea un „duh” omenesc (Ioan 11.33; 13.21), un „suflet” omenesc (Matei 26.38; Ioan 12.27) şi un „trup” omenesc (Evrei 10.5). Însă la devenirea Lui ca Om El nu a renunţat la Dumnezeirea Lui. Deci, El era în totalitate Om şi în totalitate Dumnezeu.
Naşterea Domnului (1) (W.J. Ouweneel)
Luca 2
Online seit: 19.12.2020, Locuri din Biblie: Luca 2
Cezarul August stăpâneşte în Palestina. El este reprezentantul celui de-al patrulea imperiu mondial. Trei imperii mondiale au stăpânit deja poporul. Chiar şi aprobarea construirii Templului a trebuit luată de la un domnitor ... mai multpăgân – un vrăjmaş. Acum era al patrulea imperiu la putere, imperiul roman. Cezarul August este domnitorul, el, romanul; şi Iosif, care este din seminţia lui David, este un tâmplar sărac şi un rob. August a poruncit şi Iosif a trebuit să meargă de la Nazaret la Betleem. Şi dacă Duhul Sfânt ne face cunoscut aceasta în felul acesta, atunci este important. Căci deja aici ni se arată în ce stare de umilire va fi născut Domnul Isus.
Naşterea Domnului (2) (W.J. Ouweneel)
Luca 2
Online seit: 19.12.2020, Locuri din Biblie: Luca 1; Luca 2
Evanghelia după Luca este cea care ne prezintă pe Domnul Isus ca Omul Hristos Isus. Un Om născut în umilire şi sărăcie şi pus într-o iesle. Şi tocmai acesta este semnul în această evanghelie, care a fost dat păstorilor. ... mai multNu o stea împărătească strălucitoare, pentru ca cei cu vază ai pământului să vină ca să se plece înaintea Copilului – avem aceasta în evanghelia după Matei. Însă aici semnul nu este ceva strălucitor şi mare, ci aici este semnul a ceva neînsemnat – un Copil înfăşat în scutece culcat într-o iesle. Dar ceea ce este cel mai mare, şi aceasta este exprimat prin îngeri, este că Copilul este subiectul bunei plăceri a lui Dumnezeu. Acesta este al treilea aspect al laudei aduse de îngeri. Căci această laudă constă din trei părţi: glorie lui Dumnezeu în cerurile preaînalte, pace pe pământ şi oamenilor bună plăcere.
Naşterea Domnului (W.J. Ouweneel)
Un comentariu la istorisirea naşterii lui Isus (Luca 2)
Online seit: 19.12.2020, Articole: 2
Emanuel – Dumnezeu este cu noi (G. Pohl)
Când speranţele nu se împlinesc
Online seit: 19.12.2020, Locuri din Biblie: Matei 1; Isaia 7, Cuvinte cheie: Crăciunul; Corona; Întruparea (ca Om); Întruparea (trup de carne)
Numai în evanghelia după Matei i se vesteşte lui Iosif naşterea Fiului lui David (Matei 1.1), a lui Mesia-Împăratul (Matei 1.16,17) cu referire la faptul că acum s-a împlinit Isaia 7.14 (Matei 1.18-25). Când Ahaz a ... mai multrefuzat să aleagă un semn pentru faptul că Dumnezeu va salva poporul Israel de vrăjmaşii lui, citim în Isaia 7.14 că „Domnul Însuşi vă va da un semn”. Semnul era un Copil cu Numele Emanuel, ceea ce înseamnă: Dumnezeu este cu noi. Deja atunci Dumnezeu în harul Său era cu poporul Său, fără să ţină seama de faptul că ei au provocat mereu pe Dumnezeul lor prin idolatrie şi comportare greşită.
Bogăţiile tainei (H. Smith)
Efeseni 3.1-11
Online seit: 17.12.2020, Locuri din Biblie: Efeseni 3.1-11, Cuvinte cheie: Taină
Trăim într-un timp marcat de toate acele probleme de care sunt caracterizate ultimele zile, conform atenţionărilor Scripturii. Cu toate acestea harul lui Dumnezeu ne-a hărăzit ca în aceste timpuri grele să regăsim adevărul ... mai multmăreţ despre taina relaţiei între Hristos şi Adunarea (Biserica) Sa.
Domnul este Păzitorul meu (H. Smith)
Psalmul 121
Online seit: 16.12.2020, Locuri din Biblie: Psalmul 121, Cuvinte cheie: Zidire (sufletească); Pace în împrejurări
În acest psalm deosebit de frumos avem experienţele unui credincios care în mijlocul încercărilor îşi găseşte sprijinul şi sursa de ajutor infailibilă în Domnul. Primul verset este o întrebare: ... mai mult"Îmi ridic ochii spre munţi; de unde îmi va veni ajutorul?" (Psalmul 121.1) Cel temător de Dumnezeu se vede în mijlocul încercărilor şi greutăţilor, însă el îşi dă seama că el nu are nicio putere în sine însuşi pentru a ieşi biruitor în împrejurări. El are nevoie de „ajutor”. ...
O turmă, un Păstor (H. Smith)
Ioan 10.1-15
Online seit: 14.12.2020, Locuri din Biblie: Ioan 10, Cuvinte cheie: Unitatea Duhului
În versetele acestea Domnul ne este prezentat ca "Păstorul oilor" care scoate oile Sale dintr-o religie pământească; "Păstorul cel bun" care îngrijeşte cu dragoste de oile Sale şi ca "un singur ... mai multPăstor" care uneşte toate oile într-o singură turmă. Cât de mult Îşi doreşte El să vadă turma Sa despărţită de sistemele religioase stricate, supusă numai Lui şi făcută una cu El! Acesta este tabloul minunat pe care Domnul îl pictează aici despre creştinătate.