articole noi
ultimele luni ...

Decalajul din Geneza 1 - numai o teorie? (S.B. Anstey)
Geneza 1.1,2
Online seit: 19.01.2022, Locuri din Biblie: Geneza1; Isaia 45; 2 Petru 3; Evrei 11; Geneza 2, Cuvinte cheie: Creaţia; Satan; Evoluţie; Ştiinţă
Practic, fiecare învățător de Biblie respectat din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a învățat că Geneza 1.1,2 se referă la o creație originală a lui Dumnezeu, după care pământul a căzut ... mai multîntr-o stare de haos. În cele șase zile menționate în ultima parte a capitolului, Dumnezeu a efectuat apoi o reconstrucție a pământului, adăugând la aceasta crearea vieții animale și a ființelor umane. De aici, ei concluzionează că există un interval de timp nedefinit între crearea pământului (Gen 1.1,2) și reconstrucția lui (Gen 1.3-37). În prezent, majoritatea creștinilor evanghelici resping această interpretare a Genezei 1 deoarece „creaționiștii susținători ai ideii de pământ tânăr” au prezentat anumite informații din geologie care i-au convins că nu a existat un pământ original creat de Dumnezeu înainte de cel pe care trăim astăzi. Ei consideră că Geneza 1.1,2 face parte din lucrarea de creație de șase zile a lui Dumnezeu din Geneza 1.3-31. Pentru ei, capitolul este o explicație continuă a creației. De aici, ei concluzionează că relatarea din Geneza indică faptul că Pământul este relativ tânăr - aproximativ șase mii de ani - deoarece cele șase zile (cu care începe timpul) au marcat începutul creației lui Dumnezeu. Mulți s-au întrebat care dintre aceste două interpretări este cea corectă. Această lucrare oferă o prezentare simplă a ceea ce spune Scriptura pe această temă și trage concluziile corespunzătoare.
„Sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat” (E. Dennett)
1 Petru 4.7,8
Online seit: 19.01.2022, Locuri din Biblie: 1 Petru 4.7,8, Cuvinte cheie: Venirea Domnului; Timpul din urmă
Primii creștini știau: lucrurile din jurul nostru sunt nestatornice și trecătoare, iar sfârșitul este aproape. Suntem noi la fel de conștienți de acest lucru ca acei credincioși? Poate că ne gândim la acest lucru la ... mai multsfârșitul anului; dar, trăim cu adevărat în fiecare zi cu gândul că totul se îndreaptă cu repeziciune într-acolo, că Domnul va interveni cu putere pentru a instaura Împărăția Sa? Noi știm că Domnul va veni. Cunoaștem această învățătură din Sfânta Scriptură, și ea apare frecvent în conversații și în slujirea Cuvântului. Și totuși, cumva, ne bazăm pe faptul că „toate rămân așa cum erau de la începutul creației” (2 Petru 3.4). ...
Imagine: L. Binder
Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu? (E.C. Hadley)
Te interesează ceea ce Lui Îi face bucurie?
Online seit: 19.01.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 5, Cuvinte cheie: Devotamentul; Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul
Cum pot pretinde că Îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am inimă pentru acele lucruri de care El se bucură? Cum pot pretinde că sunt un copil al lui Dumnezeu dacă nu doresc să merg mai departe în comuniune cu Fiul Său, de care El are ... mai multbună plăcere? Imposibil. Cum poate exista părtășie cu Tatăl nostru, dacă Domnul Isus, a cărui hrană a fost să facă voia Tatălui, nu este subiectul preocupărilor inimilor noastre? Dar în măsura în care El devine pentru inima noastră „Preaiubitul”, „deosebit între zece mii”, vom găsi o bucurie reală, o pace reală și o libertate reală în a merge drept pe calea voinței lui Dumnezeu și în a ne închina și a-L înălța pe Fiul Său. ...
Răpirea abia după necazul cel mare? (E.C. Hadley)
Ce spune Biblia?
Online seit: 16.01.2022, Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4; 1 Corinteni 15; Apocalipsa 3, Cuvinte cheie: Răpire; Necazul cel mare
Unii spun că Biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare; ei spun: Nu există niciun motiv pentru ocrotirea credincioșilor, să nu treacă prin necazul cel mare, în timp ce martirii din primele timpuri au suferit atât de mult. ... mai mult...
Rugăciunea (E.C. Hadley)
O premisă pentru pacea inimii
Online seit: 16.01.2022, Locuri din Biblie: Iacov 4, Cuvinte cheie: Rugăciunea: personală
Este de cea mai mare importanță pentru noi și pentru binele nostru să facem ceea ce Dumnezeu, în înțelepciunea Sa, ne încurajează să facem: să ne facem cunoscute cererile înaintea lui Dumnezeu în orice lucru, ... mai multprin rugăciune și cerere, cu mulțumiri. Nimic nu este prea mic ca să nu ne fie de folos, dacă îl aducem în prezența Sa sfântă și îl încredințăm inimii Sale iubitoare; și nimic nu este prea mare ca El să nu poată face acest lucru, dacă este bine pentru noi. Vorbind în mod constant cu El în prezența Sa despre lucrurile mici, dar și despre cele mari ale vieții, aceasta ne va conduce la o intimitate mai profundă cu El și ne va permite să recunoaștem tot mai mult grija Lui sfântă, iubitoare și înțeleaptă pentru noi. Rugăciunea nu înseamnă a-I porunci lui Dumnezeu, nici a-L implora sau chiar a-I cere ceva ce El nu este dispus să ne dea, ci a vorbi despre toate cu Cel care este sfânt, plin de dragoste și înțelepciune și care are un interes profund și personal în tot ceea ce ne privește.
Rugați-vă neîncetat! (E.C. Hadley)
1 Tesaloniceni 5.17
Online seit: 16.01.2022, Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 5; Luca 12, Cuvinte cheie: Rugăciunea: personală
Recent am fost preocupat de acest scurt cuvânt din 1 Tesaloniceni 5.17: „Rugați-vă neîncetat”. De multe ori am auzit că înseamnă să fim mereu într-o stare de rugăciune. Cu siguranță că așa este, dar cu ... mai multsiguranță că vrea să ne spună mai mult: Dumnezeu vrea ca noi să vorbim cu El mereu și despre orice. Câteva locuri din Scriptură pot clarifica acest lucru ...
Când Dumnezeu ne încearcă – exemplul lui Iosif (D.R. Reid)
Psalmul 105.16-21
Online seit: 28.12.2021, Locuri din Biblie: Psalmul 105, Cuvinte cheie: Iosif (VT); Încercări; Planul lui Dumnezeu; Şcoala lui Dumnezeu
Istoria lui Iosif este una dintre cele mai captivante și mai provocatoare relatări din întreg Vechiul Testament. Iosif este unul dintre puținele personaje biblice despre care nu se relatează nimic negativ. Viața sa exemplară - de la ... mai multadolescență (Geneza 37) până la moartea sa la vârsta de o sută de ani (Geneza 50) - ne convinge și, în același timp, ne încurajează. Iosif este un exemplu excelent, pe care fiecare credincios ar trebui să-l urmeze.
Pacea sufletului (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Ioan 16.33, Cuvinte cheie: Pace cu Dumnezeu; Pace în împrejurări
Când citim relatarea despre procesul simulat făcut Domnului nostru, un lucru ne frapează în mod deosebit - să-L vedem stând calm în mijlocul mulțimii batjocoritoare și ipocrite. Cum a putut El să facă asta? El ne spune ... mai multsecretul Său în Ioan 16:32: „Nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.”
Confruntarea cu teama (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Iov 3.25,26; 1 Ioan 4.16,18, Cuvinte cheie: Pace cu Dumnezeu; Pace în împrejurări; Frică/teamă
Unul dintre cele mai mari obstacole în calea păcii și a siguranţei este teama - de boală, accidente, moarte, șomaj, probleme financiare etc. Cum putem avea pace interioară într-o lume plină de nedreptate, conflicte și ... mai multnesiguranță, în care viața este o luptă pentru existență? Iov a recunoscut că, chiar și în marea sa prosperitate, a fost chinuit de temeri: „De ceea ce m-am temut aceea a venit peste mine; și ceea ce mă înspăimânta m-a ajuns. Nu eram în siguranţă, nici n-aveam linişte, nici n-aveam odihnă, și a venit tulburarea” (Iov 3.25,26).
Pace în împrejurări potrivnice (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 4.11, Cuvinte cheie: Pace cu Dumnezeu; Pace în împrejurări
Nu împrejurările sunt cele care ne fac fericiți sau nefericiți, ci atitudinea noastră față de ele. Întotdeauna încercăm să ne controlăm împrejurările și reușim să facem acest lucru într-o anumită măsură. ... mai multDar multe împrejurări sunt în afara controlului nostru. Avem tendința de a deveni nefericiți sau chiar amărâţi, atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori. Reacționăm ca niște copii, plângem, ne îmbufnăm sau facem crize de furie atunci când nu putem face ce vrem.
Pace care întrece orice înţelegere (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 4.7, Cuvinte cheie: Pace în împrejurări
Cine nu dorește o astfel de experiență: inimile și sufletele noastre pline de pacea desăvârșită a lui Dumnezeu Însuși? Dar de ce să o dorim, dacă o putem avea? Ea este prezentă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, care şi-o ... mai multdorește atât de mult, încât el îndeplineşte de bună voie condițiile pentru ea.
Secretul liniştii lăuntrice în împrejurări potrivnice (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 4.6; Matei 11.25; Luca 10.21, Cuvinte cheie: Pace în împrejurări
Când Domnul Isus ne îndeamnă să fim recunoscători în orice situație, El nu așteaptă de la noi nimic din ceea ce nu a făcut El Însuși. Nu ar trebui să uităm niciodată că El a fost încercat în toate ... mai multprivințele, la fel ca și noi. Observă cum a reacţionat El când a fost pus la încercare de generația împietrită, chiar și după toate faptele Sale de dragoste și minunile magnifice: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, ... Da, Tată, căci așa a fost plăcut înaintea Ta” (Matei 11.25,26). Iar în Luca 10.21, unde este consemnat același eveniment, găsim de asemenea că s-a consemnat: „În acelaşi ceas, Isus s-a bucurat în duh”.
Să găseşti odihnă (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Matei 11.28-30, Cuvinte cheie: Pace în împrejurări
Pentru a putea trăi o viață fericită, este important să ai odihnă. Explicând calea de a găsi această odihnă, Domnul nostru spune: „Veniți la Mine ... Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine ... și ... mai multveți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară”.
Dumnezeu are autoritatea … şi asupra vieţii tale?! (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Psalmul 89.6; Luca 12.5, Cuvinte cheie: Pace în împrejurări
Autoritatea lui Dumnezeu este atât de copleșitoare, încât ar trebui să îngrozească acel suflet care nu este în armonie cu El: „Şi demonii cred, și tremură” (Iacov 2.19). Autoritatea lui Dumnezeu ... mai multîi face să tremure. Legiunile de demoni, care îl posedau pe omul din Gadara, au tremurat când Isus le-a poruncit să iese afară din el, deoarece ei cunoşteau autoritatea Sa irezistibilă (Luca 8.31). Numai omul este atât de prost, încât să încerce să se convingă că nu are de ce să se teamă: „Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu!”. (Psalmul 53.1).
Tu poţi avea o viaţă fericită (E.C. Hadley)
Online seit: 22.12.2021, Articole: 11, Cuvinte cheie: Asistenţă spirituală
Această serie de articole se ocupă cu următoarele subiecte:
Confruntarea cu vinovăţia (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Ioan 15.11, Cuvinte cheie: Păcat; Mărturisire/recunoaştere; Conştiinţă; Disciplinare/pedepsire
De ce sunt atât de mulți creștini credincioşi neliniștiți, îngrijoraţi și nefericiţi, când versetul de mai sus ne spune clar că nu aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește pentru copiii Săi? În această serie de ... mai multarticole sperăm să clarificăm această întrebare pentru a descoperi remediul lui Dumnezeu, astfel încât să putem spune împreună cu Pavel: „Am învățat, în împrejurările în care sunt, să fiu mulţumit” (Filipeni 4.11).
Nu te împotrivi educaţiei din partea lui Dumnezeu (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Proverbele 3.12; 1 Corinteni11.31,32; Evrei 12.6,7,11, Cuvinte cheie: Pace în împrejurări; Disciplinare/pedepsire
Este o prostie să credem că avem bucurie și pace, în timp ce arătăm lipsă de respect față de autoritatea lui Dumnezeu de a ne pedepsi: „Domnul îl mustră pe acela pe care îl iubeşte, ca un tată pe fiul în care ... mai multîşi găseşte plăcerea.” (Proverbele 3.12). Ca și copii, niciodată nu ar trebui să desconsiderăm autoritatea Sa. El Își educă copiii: „Pentru că dacă ne-am judeca noi înşine, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, suntem disciplinaţi de Domnul, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea” (1 Corinteni 11.31,32).
Slujire altruistă (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Cuvinte cheie: Pace în împrejurări
O persoană egocentrică nu îi servește niciodată pe alții, decât dacă are ceva de câștigat. Dar cât de diferită este slujirea unui copil al lui Dumnezeu care găsește o satisfacție și o bucurie reală în a ... mai multface fapte altruiste. Faptele sale bune sunt o sursă de bucurie și o expresie spontană a noii sale naturi.
Autoritate asupra păcatului (E.C. Hadley)
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"
Online seit: 22.12.2021, Locuri din Biblie: Romani 7; Ioan 16.33, Cuvinte cheie: Eliberare
Păcatul are un efect distructiv asupra bucuriei, deoarece intră în conflict cu natura sfântă a credinciosului. Aceasta creează un sentiment umilitor de înfrângere. Când facem lucruri pe care conștiința noastră le ... mai multcondamnă, ne simțim rău. Putem încerca să uităm de ea, dar aceasta nu este soluția la problema noastră. Autoritatea asupra păcatului este singurul lucru care ne poate face fericiți. Dar cum putem obține această autoritate?
Când Corona distruge familii, comunităţi creştine şi grupuri de oameni (SoundWords)
Online seit: 15.12.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 4, Cuvinte cheie: Corona; Agresivitate, poftă de ceartă; Partide şi secte
După mai bine de un an și jumătate de pandemie, subiectul Corona domină nu numai mass-media, ci și conversațiile în familie, între prieteni, în comunităţile creştine și în grupurile mici de creștini. Unele familii ... mai multau fost zdruncinate de această problemă și unele comunităţi creştine au fost divizate, sau cel puțin există discordie. Deci, ce ar trebui să facem dacă suntem noi înșine afectați? Prin acest articol dorim să oferim câteva idei și impulsuri de gândire.
Ambiţia (S.L. Jacob)
Este ambiţia bună?
Online seit: 15.12.2021, Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4.11,12; 2 Corinteni 5.9,10; Romani 15.20,21, Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Discipolat/Ucenicie
Ambiția este înainte de toate păcatul celor mari, al celor influenți, al celor înțelepți, al celor învățați, iar cel mai mare păcat dintre toate relele se datorează unei astfel de nevoi de a se impune. Satan a căzut ca ... mai multurmare a acestei însuşiri, iar urmașii lui se grăbesc să-l urmeze în același mod și se străduiesc să devină mari și recunoscuți, ascultând de dorințele inimilor lor înșelate. Dar există și o ambiție lăudabilă. ...
Însuşirile vieţii creştine (T. Oliver)
Părtăşia, slujirea, închinarea
Online seit: 07.12.2021, Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul; Slujba pentru Domnul; Adorare/Închinare
Betania înseamnă „Casa palmierilor”; de aceea ne arată un loc de odihnă, ca de exemplu o oază în deșert. Scriptura relatează că Domnul Isus a vizitat adesea Betania, când era aproape de Ierusalim. Pentru ce motiv ... mai multa făcut El acest lucru? Acolo erau prieteni credincioși, care prețuiau părtășia și dragostea Lui
Cei liniştiţi din ţară, sau câini muţi care nu pot să latre (R. Imming)
Îmi exprim părerea mai degrabă încet sau tare?
Online seit: 07.12.2021, Locuri din Biblie: Isaia 56, Cuvinte cheie: Corona; Martin Luther; Guvernul
În ultimii ani, mi se pare că a existat o polarizare din ce în ce mai mare a societății noastre între grupuri de opinie și indivizi. Anul trecut, odată cu pandemia corona și cu întrebarea cum să răspundem la ea, ... mai multaceastă polarizare a primit un impuls suplimentar. La fel ca toate evoluțiile sociale, acest lucru s-a transferat și în comunităţile noastre creștine.
Mâna Dumnezeului tău (Kalender D.H.I.N.)
Ezra 8.31
Online seit: 06.12.2021, Locuri din Biblie: Ezra 8, Cuvinte cheie: Probleme; Corona
Ca în fiecare dimineață, am călătorit cu tramvaiul. Tocmai trecuse pe lângă un mare șantier de construcții. Astăzi aici totul stătea nemişcat - cel puțin așa mi s-a părut mie. Într-adevăr, unii lucrători se aflau ... mai multîn jurul unei bucăți mari de beton, dar păreau neputincioși și nu făceau nimic. Apoi am văzut ...
Consacrarea creştină (S.B. Anstey)
Cum să-ți dăruiești complet viața Domnului Isus
Online seit: 29.11.2021, Locuri din Biblie: Romani 12, Cuvinte cheie: Devotamentul
Ce înseamnă să-ţi consacri viaţa lui Hristos? Ca bază pentru răspunsul la această întrebare luăm textul din Romani 12.1-8. Vreau să încep prin a răspunde la întrebarea care trece prin mintea celor mai mulți tineri: ... mai mult„Ce să fac cu viața mea?”. Cred că versetele pe care tocmai le-am citit ne spun exact ce trebuie să facem cu viața noastră: Noi trebuie să o dăm Domnului! Și să-L lăsăm să facă din viața noastră o binecuvântare.
Vremurile neclare necesită un cap limpede (D. Schürmann)
Filipeni 4.4-8
Online seit: 29.11.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 4.4-8, Cuvinte cheie: Îngrijorări; Corona
„Vremurile neclare necesită un cap limpede”: Acesta este titlul unui articol publicat în Blätter für Vorgesetzte (publicat de Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. Wiesbaden 10/2002). Ideea articolului este de a arăta ce ... mai multprobleme sunt asociate cu faptul că ne aflăm într-o lume a muncii și a vieții în care există o bulversare permanentă. Astăzi încă lucrăm la Hamburg, mâine mergem la New York pentru o săptămână și apoi la Johannesburg pentru o jumătate de an. ...
Noaptea în care El a fost vândut (S. Winterhoff)
Luca 22
Online seit: 29.11.2021, Locuri din Biblie: Luca 22, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului
De ce nu spune Pavel doar: în noaptea în care au stat împreună în camera de sus? Trebuie oare Pavel să scoată în evidență fapta lui Iuda în acest mod, tocmai la Cina Domnului? Este adevărat că trădarea a ... mai multfost anunţată dinainte la această cină – „Cel care înmoaie cu Mine mâna în farfurie, acela Mă va preda” – însă la „cina noastră” este vorba despre suferințele Domnului, despre Ghetsimani, despre drumul spre cruce și despre crucea însăși.
O practică utilă, dar adesea neglijată: Ca învăţătoare de bine să dai lecții de viață (G. Pohl)
Tit 2.3
Online seit: 23.11.2021, Locuri din Biblie: Tit 2, Cuvinte cheie: Slujba femeii; Femeie: posibilităţi de slujire; Modele
În Epistola către Tit este amintită o sarcină foarte importantă, dar adesea neglijată de femeile credincioase. Femeile mai în vârstă sunt solicitate să fie învățătoare de bine. Ce înseamnă și ce conţine ... mai multacest lucru?
Cum Se gândește Dumnezeu la creaturile Sale în vremuri de dezastru (D. Schürmann)
Chiar și în vremuri de Corona se mai poate vedea curcubeul
Online seit: 20.11.2021, Locuri din Biblie: Geneza 7; Geneza 8; Geneza 9; Ezechiel 1; Ezechiel 8; Ezechiel 9; Ezechiel 11; Apocalipsa 4; Apocalipsa 10, Cuvinte cheie: Judecata; Curcubeul; Catastrofe; Corona
Într-un timp ca acesta - în actuala criză Corona - mulți se întreabă cu siguranță: Cum gândeşte de fapt Dumnezeu în legătură cu această criză? Este Dumnezeu deosebit de mânios pe oameni în acest ... mai multmoment - poate mai mult decât de obicei? Este o judecată? Dacă da, pentru cine? Și de ce? De ce sunt afectați în mod deosebit aproape toți creștinii, în sensul că, în primul rând, întâlnirile lor nu mai sunt permise sau sunt între timp supuse unor condiții? Deseori se găsesc răspunsuri rapide la întrebări și se va constata că aceste răspunsuri sunt foarte diferite. Dar nu ar trebui să ne lăsăm influenţaţi de răspunsuri rapide, ci să ne întrebăm mai întâi personal ce vrea Dumnezeu să ne spună prin aceasta.
Eşecul şi restabilirea (S.B. Anstey)
Online seit: 22.10.2021, Articole: 2, Locuri din Biblie: Luca 22; 1 Ioan 1; 1 Ioan 2; Marcu 14; Rut 1, Cuvinte cheie: Nereușită/Eşec; Restabilire
În această serie de articole este vorba despre tema eşec (ratare) şi restabilire.
Eşecul în viaţa unui credincios (1) (S.B. Anstey)
Online seit: 22.10.2021, Cuvinte cheie: Nereușită/Eşec
Pe măsură ce începem acest subiect, este important să înțelegem că există două tipuri de îndepărtare de Dumnezeu; una este căderea [eșecul] și cealaltă este apostazia [îndepărtarea de credință]. Nu vrem să le ... mai multconfundăm. Ambele sunt rele, dar apostazia este nesfârşit mai rea.
Restabilirea după eşec (2) (S.B. Anstey)
Online seit: 22.10.2021, Locuri din Biblie: Rut 1; 1 Ioan 1; 1 Ioan 2, Cuvinte cheie: Restabilire
Dacă cineva care a eșuat trebuie să fie restabilit, atunci Domnul este cel care o face. Lui I se cuvine toată onoarea. Da, cel care a eșuat trebuie să își asume responsabilitatea, dacă vrea să fie restabilit, pentru că, așa cum ... mai multexistă două laturi ale păstrării noastre, tot așa există două laturi ale restabilirii: suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Când am eșuat, nu putem spune simplu: „Depinde doar de Domnul dacă voi fi restabilit; voi aștepta ca El să o facă”. Nu, El vrea ca noi să simțim responsabilitatea noastră în această privință.
De ce eu nu mai votez (D. Schürmann)
Creştinii şi politica
Online seit: 29.09.2021, Cuvinte cheie: Politică; Mersul la alegeri
Am crescut cu atitudinea că un creștin nu are nimic de-a face cu politica și, prin urmare, nu ar trebui să voteze. Nu am examinat argumentele care mi-au fost prezentate pentru aceasta. Mai târziu, am fost confruntat cu diverse motive care ... mai multîmi spuneau că totuşi ar fi corect să mergi să votezi și chiar, dacă este posibil, să te implici în politică. Pentru că la urma urmei, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, au fost politicienii creștini care au luptat pentru ca răul crud al sclaviei să fie abolit! Ar trebui acești oameni, în loc să primească cele mai mari laude pentru acțiunile lor, să fie chiar mustraţi ca unii care au acționat nebiblic? În plus, au existat considerații cu privire la afirmaţia din Matei 5.13-16, că noi suntem sarea pământului și lumina lumii; tocmai în politică, unde există atât de mult putregai, sarea este atât de necesară. ...
Creştinii şi politica (H.P. Medema)
Cetăţeni ai cerului pe pământ
Online seit: 28.09.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 3, Cuvinte cheie: Politică; Cetăţeni ai cerului; Mersul la alegeri
Un creștin se găsește în mijlocul unei lumi aflată în nevoie. El nu poate rămâne indiferent, când vede suferinţa semenilor săi. Dacă vrea să acționeze în spiritul Maestrului său, va fi mișcat lăuntric de ... mai multoamenii care sunt ca niște oi fără păstor (Matei 9.36). Cea mai mare nevoie a lumii umane este de natură spirituală și morală. Desigur, războiul, foametea, cutremurele, handicapul mental, sărăcia, privațiunile sociale și altele asemenea lor sunt, de asemenea, îngrozitoare, dar cu toate acestea, nevoia primordială a omului este în sfera spirituală: el este un păcătos, departe de Dumnezeu, fără Dumnezeu și fără speranță în această lume, fără un ţel în viața sa și sclav al lui satan, fără să știe, în drum spre iad, spre judecata veşnică a lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem în această situație?
Statutul de străin şi politica (W.J. Ouweneel)
Creştinii şi responsabilitatea politică
Online seit: 28.09.2021, Articole: 3, Cuvinte cheie: Politică; Mersul la alegeri
Eu merg să votez ... (1) (W.J. Ouweneel)
... cu toate că sunt cetăţean al cerului
Online seit: 28.09.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 3: 1 Petru 2, Cuvinte cheie: Mersul la alegeri; Politică
Eu fac politică ... (2) (W.J. Ouweneel)
... în timp ce sunt cetăţean al cerului!
Online seit: 28.09.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 3; 1 Petru 2, Cuvinte cheie: Mersul la alegeri; Politică
Mă bucur de democraţie … (W.J. Ouweneel)
… pentru că ea oferă o posibilitate cetăţenilor cerului
Online seit: 28.09.2021, Locuri din Biblie: Filipeni 3; 1 Petru 2, Cuvinte cheie: Mersul la alegeri; Politică
Ce este naşterea din nou? (C.H. Mackintosh)
Ioan 3; 1 Ioan 3; Romani 8
Online seit: 09.09.2021, Articole: 3, Locuri din Biblie: Ioan 3; 1 Ioan 3; Romani 8, Cuvinte cheie: Naşterea din nou; Asistenţă spirituală
Ce este naşterea din nou? (1) (C.H. Mackintosh)
Ioan 3
Online seit: 09.09.2021, Locuri din Biblie: Ioan 3, Cuvinte cheie: Naşterea din nou
Mulți consideră naşterea din nou ca fiind o schimbare a vechii naturi, provocată, fără îndoială, prin influența Duhului lui Dumnezeu. Această schimbare, potrivit părerii lor, se produce treptat de la o treaptă la alta, până ... mai multcând, în cele din urmă, vechea natură este complet subjugată. Acest punct de vedere despre acest subiect include în sine două erori: mai întâi, o eroare cu privire la vechea noastră natură și apoi cu privire la personalitatea reală a Duhului Sfânt. Acest punct de vedere neagă decăderea iremediabilă a naturii umane și Îl consideră pe Duhul Sfânt ca fiind mai mult o influență şi nu o Persoană.
Cum se produce naşterea din nou? (2) (C.H. Mackintosh)
Ioan 3
Online seit: 09.09.2021, Locuri din Biblie: Ioan 3, Cuvinte cheie: Naşterea din nou
După ce prin diverse pasaje din Scriptură [în partea 1 „Ce este naşterea din nou?”] am încercat să dovedim că renașterea sau nașterea din nou nu este o schimbare a naturii căzute a omului, ci producerea unei naturi ... mai multnoi, divine, să studiem acum cum se produce nașterea din nou, cum se face parte de ea. Acesta este un punct de o importanță deosebit de mare, în sensul că el ne este pus în față de Cuvântului lui Dumnezeu ca marele instrument, pe care Duhul Sfânt îl folosește pentru a aduce la viață sufletele moarte. „Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile”, și prin cuvântul Domnului, sufletele moarte sunt readuse la viață. Cuvântul Domnului este creator și naşte din nou. El a chemat lumi la existenţă; el îi cheamă pe păcătoși de la moarte la viață. Aceeași voce care a spus în vechime: „Să fie lumină!”, trebuie să spună şi astăzi fiecărui individ: „Să fie viață!”
Care sunt urmările naşterii din nou? (3) (C.H. Mackintosh)
1 Ioan 3.1-3; Romani 8.14-17
Online seit: 09.09.2021, Locuri din Biblie: 1 Ioan 3.1-3; Romani 8.14-17, Cuvinte cheie: Naşterea din nou
După ce în partea 1 şi partea a 2-a am răspuns la întrebările „Ce este naşterea din nou?” şi „Cum se produce naşterea din nou?”, ne mai rămâne să studiem „Urmările naşterii din nou” ... mai mult– un punct de cea mai mare importanţă. Cine este capabil să aprecieze îndeajuns de mult marile rezultate ale faptului de a fi un copil al lui Dumnezeu? Cine poate interpreta sentimentele și afecțiunile care aparțin acestei relaţii înalte și sacre de rudenie, în care intră sufletul prin naşterea din nou? Cine este capabil să explice pe deplin acea comuniune profundă, pe care copilul lui Dumnezeu are dreptul să o savureze cu Tatăl său?
Lumini strălucitoare (D.R. Reid)
Matei 5.14-16
Online seit: 08.09.2021, Locuri din Biblie: Matei 5.14-16, Cuvinte cheie: Lumina lumii; Discipolat/Ucenicie
Deoarece Isus este Lumina lumii (Ioan 8.12), şi creștinii credincioşi sunt și ei lumina lumii. Când am devenit creștini credincioşi, nu numai că am primit iertarea păcatelor, dar am primit și o nouă lumină și viață nouă în ... mai multHristos. Am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Isus nu numai ca fiind calea, ci și ca fiind adevărul și viața (Ioan 14.6). Pentru că El este adevărul în noi, noi suntem lumina lumii: „Pentru că Dumnezeul, care a spus: «Lumina să strălucească din întuneric», El a strălucit în inimile noastre, pentru a da lumina cunoştinţei gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” (2 Corinteni 4.6).
Predestinarea şi preştiinţa lui Dumnezeu (S.B. Anstey)
1 Petru 1.2
Online seit: 31.08.2021, Locuri din Biblie: 1 Petru 1; Efeseni 1; Efeseni 2, Cuvinte cheie: Alegerea/Predestinarea; Predestinare; Predestinarea dublă
Alegerea divină nu era ceva nou pentru acești iudei; ei erau parte din poporul ales al lui Israel. Dumnezeu „alesese” pe Israel pentru a-l aduce într-o relație deosebită de legământ cu El ca „popor ... mai multsfânt” al Său (Deuteronomul 7.6-8). Petru, însă, vorbește aici de un alt fel de alegere. Alegerea lui Israel a fost un lucru colectiv și național, în timp ce această alegere este personală și individuală. Ea nu stă în legătură cu tatăl lor Avraam, așa cum era în cazul lui Israel, ci cu „Dumnezeu, Tatăl”.
Călăuzirea Duhului în strângerile laolaltă (SoundWords)
1 Corinteni 14
Online seit: 31.08.2021, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 14, Cuvinte cheie: Călăuzirea Duhului; Vestirea Cuvântului; Duhul Sfânt: natura; Biserica: Strângeri laolaltă; Duhul Sfânt: Biserica
Este o întrebare legitimă: Cine ar trebui să conducă de fapt o strângere laolaltă a Adunării (Bisericii)? Este posibil ca noi ca şi creștinii să ne fi obișnuit cu anumite ritualuri sau proceduri și probabil niciodată să nu le ... mai multfi pus la îndoială. Unii au obiceiul de a veni la strângerea laolaltă și să aștepte să vadă cine dintre frați se lasă folosit pentru o slujbă. Astfel de adunări vorbesc cu plăcere despre „călăuzirea Duhului Sfânt în cadrul adunărilor”. Alții sunt obișnuiți să organizeze și să planifice totul înainte de o întâlnire a bisericii: sunt alese cântările, se decide tema predicii și predicatorul şi se aleg persoanele care vor rosti o rugăciune. Întrebarea care se pune aici este: Ce spune de fapt Biblia în această privinţă? Sau suntem liberi să procedăm într-un fel sau altul?
Isus a învăţat ascultarea (Botschafter)
Evrei 5.8,9
Online seit: 17.08.2021, Locuri din Biblie: Evrei 5.8,9, Cuvinte cheie: Ascultare; Isus: ca Om; Isus: ca Rob
Există un cuvânt în Sfânta Scriptură asupra căruia aș dori să îndrept atenția cititorului. Îl găsim în Evrei 5.8: „Deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a suferit.” Cu ... mai multsiguranță nu este nimic nou să auzim despre Isus că a fost un Om ascultător, și totuși este ceva minunat că El a luat acest loc. Aceasta este o minune atât de mare încât îngerii se pleacă în adorare şi doresc să înțeleagă marea taină. „Deși era Fiu, a învățat ascultarea”. Ce vor să ne spună aceste cuvinte?
Sarea de septembrie (D.R. Reid)
Matei 5.13; Coloseni 4.6
Online seit: 17.08.2021, Locuri din Biblie: Matei 5.13; Coloseni 4.6, Cuvinte cheie: Sarea pământului; Sfinţenia, sfinţirea; Separare/Punere deoparte
A sosit din nou momentul! Vara s-a transformat în toamnă și se pare că toată lumea este acum mult mai mult preocupată. O persoană relaxată de pe plajă a devenit student. În loc de un rucsac se poartă acum o pereche de perniţe ... mai multpentru umeri. Un costum de baie face loc unui pulover. Și în loc de soare arzător de vară, lampa de birou arde acum până târziu în noapte. O sugestie: Lasă-ți zahărul de vară să devină sarea de septembrie! ...
Întrebarea referitoare la drumul cunoscut (Botschafter)
Numeri 22
Online seit: 16.08.2021, Locuri din Biblie: Numeri 22, Cuvinte cheie: Balaam; Călăuzirea Duhului
Cât de des se pune întrebarea referitoare la calea cunoscută! Se cunoaște foarte bine voia Domnului, dar nu este nici o dorință de a o împlini, pentru că inima este atrasă de lume și de poftele ei. Ce se face atunci? ... mai multDesigur, ar fi prea dur, dacă ar vrea să se spună că nu este nicio plăcere pentru a face voia lui Dumnezeu. De aceea, inima vicleană caută o cale de scăpare. „Pentru niciun ban din lume nu aș vrea să acționez împotriva voinței Domnului”, aşa se exclamă, „dacă aș ști ce vrea Domnul, cu siguranță aș porni pe această cale.” Astfel de cuvinte sună fără îndoială foarte temătoare de Dumnezeu, dar, din păcate, ele ascund prea des aversiunea inimii. Se încearcă să se convingă pe sine însuşi că ai fi dispus să faci voia Domnului, și totuși solicitarea constantă de sfaturi dovedește foarte clar că în realitate nu este nici o plăcere să se meargă pe calea trasată pentru noi de voința lui Dumnezeu.
Mântuire chiar şi în cazul unei vieţi trăite în păcat? (C.H. Mackintosh)
Extras dintr-o scrisoare veche
Online seit: 16.08.2021, Locuri din Biblie: 1 Ioan 1.6; 1 Ioan 2.19; 1 Ioan 5.18; 2 Timotei 2.19
Mai întâi dumneavoastră întrebaţi: „Va fi mântuit credinciosul chiar şi atunci când el trăieşte şi moare în păcat?” Răspunsul meu este: Un credincios adevărat va fi sigur și cu certitudine ... mai multmântuit. Dar eu cred că mântuirea nu este doar o răscumpărare perfectă de consecințele viitoare ale păcatului, ci ea include în sine și răscumpărarea prezentă de puterea și faptele păcatului. De aceea, când mă întâlnesc cu cineva care trăiește în păcat și totuși se laudă cu certitudinea mântuirii sale, atunci eu îl consider ca fiind unul care acoperă desfrâul cu harul lui Dumnezeu, și nicidecum ca unul care este mântuit. 1 Ioan 1.6: Dacă zicem că avem comuniune cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu practicăm adevărul. Credinciosul se poate poticni, dar va fi ridicat din nou. El poate fi copleșit de păcat, dar el va fi restabilit. El poate greși, dar el va fi restabilit, pentru că Hristos poate să salveze atât de deplin, încât chiar și cel mai mic dintre ai Săi nu poate să piară (vezi Matei 18.14).
Perseverare până la sfârşit (Botschafter)
Online seit: 16.08.2021, Articole: 2, Cuvinte cheie: Siguranţa mântuirii
În această serie de articole sunt analizate multe pasaje biblice referitoare la tema "siguranţa mântuirii".
Imagine: © DS
Istoria „de pe urmă” a lui Iosia (SoundWords)
2 Cronici 35.20-27
Online seit: 10.08.2021, Locuri din Biblie: 2 Cronici 35.20-27, Cuvinte cheie: Iosia
Iosia a fost un om al lui Dumnezeu, deși a trăit într-o vreme în care evlavia și nelegiuirea atinseseră un apogeu înfricoșător în rândul poporului. Și într-un astfel de timp întunecat Dumnezeu l-a ... mai multridicat pe acest om, despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Și a făcut ce era drept în ochii Domnului și a umblat în căile lui David, tatăl său, și nu s-a abătut nici la dreapta, nici la stânga” (2 Cronici 34.2). Nu este acest lucru remarcabil?
Am dorit mult (Botschafter)
Luca 22.15
Online seit: 10.08.2021, Locuri din Biblie: Luca 22.15, Cuvinte cheie: Frângerea pâinii
În Luca 22 citim un cuvânt al Domnului pe care nu-l găsim în Matei 26, unde vedem aceeași scenă a mesei cu mielul de Paște. Domnul le spune ucenicilor Săi, după ce a stat la masă cu ei: „Am dorit mult să mănânc ... mai multpaştele acesta cu voi.” - De obicei ne gândim doar la cât de multă dorință și nevoie avem noi de a lua Cina Domnului, și dacă noi, care avem multe lipsuri și slăbiciune, o luăm în mod demn. Dar oricât de importante ar fi aceste întrebări la locul lor, este totuşi binefăcător pentru inimă să-L auzim aici pe Domnul spunând: „Am dorit mult să mănânc paştele acesta cu voi.” Cu siguranță că Domnul nu se gândea doar la Paște, când a spus aceste cuvinte, dar și la instituirea Cinei Domnului; și cu siguranță chiar și acum este dorința inimii Sale de a ne vedea adunați la masa Sa, pentru a vesti moartea Sa.
Fii, ceea ce eşti! (Botschafter)
1 Ioan 3.1-3
Online seit: 10.08.2021, Locuri din Biblie: 1 Ioan 3.1-3, Cuvinte cheie: Copiii lui Dumnezeu
În legătură cu ceea ce suntem, citim: „Oricine are speranţa aceasta în El se curăţeşte.” Ca și copii ai lui Dumnezeu avem o nouă responsabilitate. Fiecare responsabilitate provine din poziția sau relația pe care o ... mai multare cineva; trebuie să te afli într-o anumită relație pentru a avea o obligație. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu; prin urmare, comportamentul meu trebuie să fie cel al unui copil, aceasta este măsura responsabilității mele. Hristos este modelul unui om care este un copil al lui Dumnezeu. Dacă noi suntem în Hristos și Hristos este în noi, atunci trebuie să dovedim aceasta și să-L revelăm pe Hristos în toată viața noastră.
Pasaje biblice grele referitoare la tema „siguranţa mântuirii” (C.H. Mackintosh)
Extras dintr-o scrisoare veche
Online seit: 10.08.2021, Locuri din Biblie: Iacov 2.24; 2 Petru 2.1; 2.20-22; Evrei 6.4-6; Ioan 15.2,6; Matei 12.45; Apocalipsa 3.11
Să examinăm acum diferitele pasaje din Scriptură care, așa cum spuneți în scrisoarea dvs., sunt de obicei citate de cei care neagă doctrina perseverenței până la sfârșit. Mai presus de toate, însă, este de mare ... mai multimportanță să punem în lumină un principiu care este, după părerea mea, de cea mai mare importanță pentru explicarea Sfintei Scripturi în general. Acest principiu este următorul: „Nici un pasaj din Scriptură nu poate fi în contradicție cu un altul.” Prin urmare, dacă pare să existe o contradicție, aceasta are doar cauza în lipsa înțelegerii noastre spirituale.
Carte recomandată: Închinarea în secolul 21 (SoundWords)
„În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu”
Online seit: 03.08.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Este într-adevăr totul curat? (D.R. Reid)
Tit 1.15
Online seit: 02.08.2021, Locuri din Biblie: Tit 1, Cuvinte cheie: Medien; Sexualitate; Orientare de viaţă pământească
Tit 1.15 spune: „Toate sunt curate pentru cei curaţi”. Unii creștini citează acest verset pentru a răspunde afirmativ la aceste întrebări. Ei consideră că creștinii cu motive curate pot rămâne curaţi și fără ... mai multpată - indiferent de ceea ce citesc sau privesc. Numai oamenii cu gânduri necurate s-ar pângări prin astfel de lucruri. Dar oare versetul nostru înseamnă cu adevărat acest lucru? Înseamnă acest verset că creștinii, de exemplu, ar putea privi prezentările pornografice ca fiind doar o formă neutră de „artă”? Înseamnă acest verset că credincioșii cu frică de Dumnezeu nu ar trebui să fie preocupați de influențele corupătoare ale unor filme sau site-uri web?
Luați în considerare sfârșitul! (Ch. Briem)
Proverbele 14.12; 1 Ioan 3.15; Matei 5.27; 1 Corinteni 11.6; Romani 8.12; Evrei 10.25
Online seit: 02.08.2021, Cuvinte cheie: Laodiceea; Carne; Semănătură şi recoltă (principiu)
Adesea credem că o cale este absolut practicabilă, totul pare clar și drept. De asemenea, credem că ne-am gândit bine; nu este nimic rău în asta. Totodată şi circumstanțele ne par favorabile și că ne susțin decizia. Și ... mai multtotuși, cum ne-am trezit de multe ori că am omis cel mai important lucru, că nu L-am întrebat pe Domnul în privinţa aceasta! Nu am fost atenţi la inima noastră, din care sunt [ies] „izvoarele vieții” (Proverbele 4.23). O astfel de stare și situație este periculoasă pentru creștini. Căci dacă Domnul, în mila Sa, nu reușește cumva să ajungă la inima noastră înainte de a fi prea târziu, s-ar putea dovedi cu ușurință și în cazul nostru cât de adevărat este cuvântul de mai sus.
David şi Ionatan (S. Isenberg)
Ce este prietenia?
Online seit: 31.07.2021, Locuri din Biblie: 1 Samuel 18.1-4; 19.1; 20.12-17; 23.14, Cuvinte cheie: David; Ionatan; Prietenie
Prieteniile sunt în zilele noastre mai importante ca niciodată. A avea un prieten înseamnă în același timp cunoașterea cuiva în care avem încredere fără rezerve, căruia îi spunem lucruri pe care alții nu ... mai multle-ar înțelege. Mă gândesc la răni (spirituale), la păcate, dar și la gânduri care nu ar face decât să determine pe altcineva să facă numai remarci desconsiderabile. Întrebarea este: Există o legătură, în afară de căsătorie, care să fie mai mare decât prietenia? Răspunsul îl găsim în istoria lui Ionatan și a lui David. ...
Homosexualitatea – o inducere în eroare din camera din spate (D.R. Reid)
1 Corinteni 6.9-11; Iuda 7; Isaia 3.9
Online seit: 31.07.2021, Cuvinte cheie: Homosexualitate
„Din culise” este o expresie des folosită în aceste zile de către membri ai mișcării gay. Ceea ce se înțelege prin aceasta este ideea că ceea ce se practica odinioară în secret și pudic în spatele ușilor ... mai multînchise este acum recunoscut public și general acceptat în societate. În cultura noastră, homosexualitatea este din ce în ce mai mult denumită preferință sexuală sau stil de viață alternativ, și acceptarea oricărui tip de orientare sexuală este considerată, în general, una dintre trăsăturile distinctive ale unui societăți luminate.
Epistola lui Iacov (4) (S.B. Anstey)
Capitolul 4
Online seit: 16.07.2021, Locuri din Biblie: Iacov 4
Iacov abordează acum o altă chestiune, care a tulburat pacea în comunitatea iudeo-creștină. Cei trei mari vrăjmași ai creștinului au lucrat necontrolat în viața multora care au declarat că sunt mântuiți: carnea, lumea și ... mai multdiavolul. Problema era că unii dintre iudei, care mărturiseau credința în Domnul Isus, nu se rupseseră încă cu adevărat de vechea lor viață lumească, și astfel au adus aceste comportamente cu ei în comunitatea creștină. Chiar dacă au fost educaţi în iudaism - o religie care le-a adus mai aproape adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu - aceasta nu însemna că toți trăiau în credință. A existat o grupă mixtă printre credincioșii iudei. Mulți dintre ei s-au declarat de partea creștinismului și au început să se miște în rândurile creștine, dar au adus cu ei obiceiurile lumeşti. Dovada tristă a faptului că aceşti trei dușmani lucrau în mijlocul lor s-a văzut în „luptele și certurile” care erau între ei. Acest lucru, la rândul său, a pus sub semnul întrebării mântuirea lor.
Epistola lui Iacov (5) (S.B. Anstey)
Capitolul 5
Online seit: 16.07.2021
Lucrurile pe care le întâlnim în prima parte a acestui capitol arată clar că unii dintre cei care se declarau creștini cu siguranță nu erau mântuiți. Modul în care Iacov se adresează acestor oameni ... mai mult„bogați” arată că el nicidecum nu-i considera credincioși. El nici măcar nu-i numește aici „frați” - așa cum s-a adresat până acum auditoriului său în această scrisoare (Iacov 1.2,9,16,19; 2.1,14; 3.1 etc.). Iacov îi avertizează pe acești falși mărturisitori cu privire la judecata viitoare. El le spune că ei trebuie să „plângă și să se tânguiască” pentru că „nenorocirea” lor s-ar putea abate asupra lor în orice moment și ca urmare ar pierde totul. Judecata va veni peste ei din cauza necredinței lor față de Dumnezeu și a tratamentului lor rău pe care l-au făcut iudeilor deveniţi credincioși. Acest lucru s-a întâmplat la distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Hr. Istoricii ne spun că majoritatea creștinilor au părăsit orașul Ierusalim și împrejurimile acestuia, înainte ca armatele romane să năvălească asupra lor. Ei au ținut cont de avertismentul dat de Domnul în Luca 21.20-24. Iudeii necredincioși nu au luat în seamă avertismentul și au fost cuceriţi de romani și, ca urmare, au căzut sub această judecată. Această judecată era atât de sigură încât Iacov le spune acestor oameni bogați că ei ar trebui deja acum să înceapă să plângă.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (16) (SoundWords)
Este Domnul Isus „Împăratul nostru”?
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Deoarece în multe cântece se cântă despre Domnul Isus ca Împărat, dorim în acest capitol să ne ocupăm de întrebarea dacă Domnul Isus este „Împăratul nostru”. Pentru că în spatele ... mai multacestor cântece se ascunde foarte adesea o întreagă orientare teologică, de care mulți nu sunt deloc conștienți. Este vorba de așa-numita Teologie a Împărăției (Dominion Theology). Conform acestei teologii, se va ridica o nouă generație de credincioși, care echipată cu puteri supranaturale va învinge orice împotrivire la Evanghelie. Astfel, toate națiunile vor fi câștigate pentru Evanghelie. Când acest lucru va fi realizat, va veni timpul ca Hristos să se întoarcă. Credincioșii Îi vor preda apoi Împărăția.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (17) (SoundWords)
Dansatul înaintea lui Dumnezeu
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Dacă am înţeles bine capitolului 3 - că serviciul divin a fost schimbat fundamental în Noul Testament - atunci vom înțelege și de ce dansul lui David înaintea lui Dumnezeu (2 Samuel 6.16) nu este un argument pentru ca la ... mai multPraise-&-Worship-Events să se danseze deseori (și, între timp, deja și în unele întâlniri bisericești).
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (18) (SoundWords)
„Vreau să simt intens prezenţa lui Dumnezeu”
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Praise-&-Worship-Events din zilele noastre sunt, așa cum am menționat mai sus, caracterizate în principal de muzică pop sau rock creștină. Mâinile sunt ridicate, șoldurile se balansează, uneori se dansează, ca într-o ... mai multdiscotecă. Totul se numește „momente sfinte” și „L-am simţit intens pe Dumnezeu”, „Dumnezeu era prezent în mod simţitor”, „Duhul lui Dumnezeu sufla peste scenă”. Când auzi asta, inevitabil te gândești: și eu aș vrea să fiu acolo! - Întrebare este, însă: Dacă Îl experimentezi pe Dumnezeu în mod simţitor sub influența muzicii rock creștine, în ritmul chitarelor electrice și al tobelor puternice - nu se confundă cumva efectul bătăii și al ritmului muzicii cu Dumnezeu?
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (19) (SoundWords)
Întâlnirea cu Dumnezeu în comun
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Praise-&-Worship-Events sunt, înainte de toate, o experiență în comun. Acest sentiment de părtășie devine adesea cu atât mai mare cu cât sunt mai multe persoane prezente. Dar, mai ales în chestiunile legate de ... mai multpărtășie și apoi în legătură cu închinarea, există multe indicii în Cuvântul lui Dumnezeu că nu este indiferent cum și cu cine ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu pentru a ne închina Lui. Pentru participanţii la Praise-&-Worship-Events nu se pune nici o condiţie. Dacă ar fi fost vorba despre o evanghelizare sau o zi a tineretului, atunci ar fi fost de înțeles că oricine poate veni. Dar aici este vorba despre privilegiul creștinului credincios de a aduce închinare (Worship; jertfă de laudă) lui Dumnezeu.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (20) (SoundWords)
Singurul loc al închinării comune
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Dumnezeu a prescris în Vechiul Testament un drum pe care El poate fi întâmpinat în comun. Unul singur (vezi Deuteronomul 12)! Şi în timpurile Noului Testament există acest singur loc - un loc spiritual, desigur - unde ... mai multÎl putem întâlni pe Dumnezeu împreună, da, Îl putem experimenta, pentru că El Însuși a făcut promisiunea pentru aceasta. Acesta este locul unde strângerile se fac în Numele Domnului Isus. Exact acolo El a promis că va fi în mijlocul credincioșilor adunați, acolo vrea El să lase să locuiască Numele Său în timpul prezent (compară cu Matei 18.20).
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (21) (SoundWords)
Sunt suficiente motivele bune?
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Dorim acum să abordăm argumentul că în cadrul închinării sunt importante în principal motivele bune și că Dumnezeu ar fi mulțumit oarecum de orice închinare, dacă ea este făcută din toată inima. Cât de grav ... mai multeste să te apropii de Dumnezeu într-un mod care nu este vrednic de El ne arată exemple din Vechiul Testament, dar și prin cuvintele serioase din 1 Corinteni 11.27,28.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (22) (SoundWords)
Nemulţumirea conduce la orientarea spre mişcarea Worship
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
În căutarea motivelor deschiderii bisericilor conservatoare (în special - dar nu numai - a tinerilor) față de practicile moderne de servicii divine, am văzut că, pe de o parte, aceasta corespunde cărnii noastre păcătoase și, pe ... mai multde altă parte, se armonizează mult mai bine cu simţămintele noastre naturale (a vedea, a auzi, a simţi) decât cu gândurile spirituale referitoare la un serviciu divin nou-testamentar după voia lui Dumnezeu. Pe lângă nașterea din nou din apă și din Duh, avem nevoie și de o mentalitate spirituală, şi nu în cele din urmă aceasta este şi o chestiune de maturitate spirituală.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (23) (SoundWords)
Evaluarea mişcării Praise-&-Worship
Online seit: 13.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
În final dorim să ne adresăm încă o dată celor care probabil sunt înclinați spre mișcarea Praise-&-Worship și să încheiem cu o evaluare din perspectiva noastră. A fost dorinţa noastră să dăm socoteală, mai ... mai multales tinerilor, de ceea ce credem din inimă.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (10) (SoundWords)
Ce este un Praise-&-Worship-Event?
Online seit: 05.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Până aici am încercat să clarificăm în ce constă „închinarea plăcută lui Dumnezeu”. În cele ce urmează vom analiza o mișcare de închinare care nu poate fi pusă în acord cu criteriile ... mai multmenționate mai sus. Ea este în legătură cu noţiunea „Praise-&-Worship”, care este de fapt doar numele englezesc pentru laudă și închinare, dar care a devenit între timp o cultură. Elementele acestei culturi au devenit atât de importante și de evidente în multe locuri, încât aproape niciun eveniment în afara orelor obișnuite de biserică nu se poate lipsi de ele, fie că este vorba de așa-numitele servicii de Crăciun și de tineret sau de acţiunile evanghelistice. Această formă de închinare este cultivată mai ales la evenimente speciale. Prin intermediul acestor evenimente, elementele acestei culturi sunt făcute ca fiind de nun simţ, iar prin intermediul vizitatorilor acestor evenimente se creează o presiune pentru a introduce aceste elemente și în strângerile laolaltă ale bisericii.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (11) (SoundWords)
La cine se adresează muzica Praise-&-Worship?
Online seit: 05.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Dacă este vorba doar de performanța artistică, multe dintre aceste concerte sau Events se pot compara cu siguranță cu unele concerte sau festivităţi lumeşti. Întrebarea la care trebuie să răspundem, totuși, este: Cui se adresează ... mai multaceastă muzică? La prima vedere, această întrebare poate părea confuză. De aceea trebuie să o aprofundăm. Cei care abordează acest subiect pentru prima dată vor avea cu siguranță unele probleme. Cu toate acestea, cei care studiază cu atenție acest capitol vor găsi aici baza pentru care închinarea, care este determinată în principal de factori externi, nu poate fi justificată de Biblie.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (12) (SoundWords)
Mişcarea Praise-&-Worship şi muzica rock
Online seit: 05.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Dacă dorim să abordăm tema mișcării Praise-&-Worship, trebuie să ne întoarcem puțin în istorie și să ne punem întrebarea cum și ce fel de muzică au folosit primii creștini în serviciile lor divine. Folosirea ... mai multinstrumentelor muzicale în Vechiul Testament în legătură cu Templul (slujba) este foarte bine atestată; dar în sinagogi nu exista acompaniament instrumental. De asemenea, muzica din Templu era întotdeauna centrată pe Cuvânt și doar câteva instrumente muzicale erau permise (compară cu 1 Cronici 25) și serveau doar ca acompaniament. Primul verset din 1 Cronici 25 clarifică încă o dată acest lucru: „David și conducătorii oștirii au pus deoparte pentru slujbă ... pe cei care să profețească cu harfe şi cu lire și cu chimvale.”
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (13) (SoundWords)
De ce atenţionăm noi cu privire la muzica rock creştină?
Online seit: 05.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Am văzut mai sus că muzica rock are un efect ameţitor și poate duce la transă și extaz. Desigur, trebuie să te abandonezi muzicii în mod conștient pentru a avea astfel de experiențe. Din nefericire, în cadrul ... mai multPraise-&-Worship-Events creştine se lucrează în mod conștient tocmai pentru a se ajunge la o astfel de dezlănţuire, la „înălțare” și la stările de transă și extaz descrise mai sus. „Worship-Leader” și membrii formației sunt adesea foarte conștienți de efectul muzicii lor și o folosesc în mod intenționat (de exemplu, prin repetiție, precum și prin alternanța deliberată între cântece rapide și puternice și cântece mai lente și mai liniștite) pentru a-i aduce pe vizitatorii acelui Event în starea dorită. Această trăire este apoi atribuită prezenței lui Dumnezeu, iar oamenii cred că au experimentat direct „adierea Duhului”. Se vorbeşte despre „momente sfinte”.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (14) (SoundWords)
Tema cântărilor Worship moderne
Online seit: 05.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Tatăl nu se bucură de nimic mai mult decât de Fiul Său. Peste El s-au deschis cerurile în mod repetat și un glas a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3.17; 17.5; ... mai multcompară cu 2 Petru 1.17). Fie că este vorba de un serviciu divin sau de Praise-&-Worship-Event, întrebarea rămâne aceeași: A fost Fiul, bucuria cerului, înălțat în fațetele și frumusețile Sale? Nu cumva multe texte se opresc la suprafață și abia dacă diferă? În loc de Hristos, nu cumva mai degrabă unele dintre aceste cântece de „închinare” ne au pe noi înșine ca temă?
Imagine: SoundWords
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (15) (SoundWords)
O analiză critică a Hillsong Church
Online seit: 05.07.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Am dori să oferim aici câteva informații de fond despre Hillsong Church. În domeniul cântărilor-Worship, Hillsong Church este cunoscută de majoritatea oamenilor și ea dă tonul în această privinţă. Hillsong Church a ... mai multgăsit deja mulți imitatori. De aceea dorim să ne ocupăm cu acest grup puţin mai intensiv. Este posibil ca un argument sau altul să fie repetat în această parte, deoarece această analiză a fost publicată mai întâi independent de această carte. Vă prezentăm aici impresiile noastre culese dintr-o mulțime de articole, videoclipuri și mesaje de la Carl Lentz și Freimut Haverkamp, doi dintre cei mai influenți pastori ai Hillsong Church. Biblia cere fiecărui creștin veghetor să evalueze ceea ce aude. Apostolul Pavel cerea credincioşilor din Corint: „Judecați voi ce spun” (1 Corinteni 10.15) și: „doi sau trei profeţi să vorbească, iar ceilalți să judece” (1 Corinteni 14.29).
Un lucru ... (H. Smith)
Marcu 10.21; Luca 10.42; Filipeni 3.13
Online seit: 01.07.2021, Locuri din Biblie: Marcu 10.21; Luca 10.42; Filipeni 3.13, Cuvinte cheie: Devotamentul; Discipolat/Ucenicie; Chemare pentru slujire
Versetele din Scriptură, în care se întâlnesc aceste afirmaţii, ne arată persoane foarte diferite. Din primul pasaj învăţăm, că în viaţa tânărului bogat lipsea „un singur lucru”. Din al doilea ... mai multpasaj învăţăm din împrejurarea cu Marta şi Maria, că acel „un singur lucru”, care lipsea, este exact acel „unul”, care este necesar. În pasajul al treilea găsim, că acel „un singur lucru”, care este necesar, este acel „unul”, care îl caracteriza pe apostolul Pavel.
Epistola lui Iacov (2) (S.B. Anstey)
Capitolul 2
Online seit: 26.06.2021, Locuri din Biblie: Iacov 2
Un alt domeniu în care credința este testată și în care se arată autenticitatea ei este în relaţiile cu ceilalți. Iacov continuă să abordeze acest subiect foarte practic.
Epistola lui Iacov (3) (S.B. Anstey)
Capitolul 3
Online seit: 26.06.2021, Locuri din Biblie: Iacov 3
În multe feluri, limbajul nostru este o măsură în a arăta cine suntem cu adevărat; el dezvăluie starea noastră spirituală. Ceea ce ești este inevitabil dezvăluit de ceea ce spui. S-ar putea să nu fie așa în toate ... mai multcazurile (Psalmul 55.21), dar de obicei, ceea ce este în inimă va ieși pe gură. S-a spus, că limba este un „trădător al inimii”. Solomon ne avertizează: „Dacă ai gândit rău, pune-ți mâna la gură!” (Proverbele 30.32). De ce? Pentru că ceea ce am „născocit” este probabil să iasă din gura noastră - dacă nu este condamnat în inimă. Prin urmare, ne trădăm pe noi înșine prin ceea ce ne iese prin gură. Domnul Isus a învățat: „Din prisosul inimii vorbește gura” (Matei 12.34).
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (7) (SoundWords)
Este întotdeauna vorba numai de „moarte şi suferinţă”?
Online seit: 25.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
După ce în capitolele 4 și 5 ne-am ocupat de conținutul închinării acceptabile pentru Dumnezeu și de legătura dintre Cina Domnului și închinare, unii s-ar putea întreba: Este vorba la închinare întotdeauna ... mai mult„numai” despre suferințele Domnului Isus? Când am studiat jertfele, ne-am ocupat în special cu moartea lui Hristos și cu suferințele legate de aceasta. O anumită excepție este jertfa de mâncare, dar chiar și acolo am văzut că slava vieții Domnului Isus a fost vizibilă în mod deosebit în multiplele suferințe prin care El a trebuit să treacă pe drumul vieții Sale.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (8) (SoundWords)
Muzica spirituală în Vechiul Testament
Online seit: 25.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Ce spune Vechiul Testament despre muzică și instrumentele muzicale în legătură cu serviciul divin? Mai întâi, o scurtă prezentare istorică începând de la ieşirea poporului Israel din Egipt.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (9) (SoundWords)
Muzica spirituală în Noul Testament
Online seit: 25.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Noul Testament nu spune prea multe despre muzică. Cele câteva versete care au ceva de spus clar despre acest subiect se găsesc probabil în epistolele către Efeseni și Coloseni:
Închinarea în secolul 21: "În duh şi în adevăr" şi "Plăcută lui Dumnezeu" (4) (SoundWords)
Care este conţinutul unei închinări acceptabile pentru Dumnezeu?
Online seit: 24.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Acest capitol și capitolul 7 vor ocupa destul de mult spațiu, deoarece dorim să ne gândim împreună în detaliu la conținutul „închinării plăcute lui Dumnezeu” (1 Petru 2.5). Avem impresia că aceste ... mai multgânduri nu mai sunt aproape deloc cunoscute.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (5) (SoundWords)
Legătura între închinare şi cină
Online seit: 24.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
După cum am văzut, prin jertfele din Vechiul Testament primim multe învăţături cu privire la conținutul pe care ar trebui să-l aibă mulțumirea, lauda și închinarea noastră. Fiecare jertfă (jertfa de ardere-de-tot, jertfa de ... mai multmâncare, jertfa de pace, jertfa pentru păcat, jertfa pentru vină) prezintă o latură diferită a jertfei Domnului Isus. Fiecare jertfă, cu excepția jertfei de mâncare, vorbește despre moartea Domnului Isus. Așa cum jertfa de ardere-de-tot, jertfa de mâncare și jertfa de pace din Vechiul Testament erau jertfe de bună voie (Leviticul 1.2; 2.1; 7.12), tot așa închinarea din Noul Testament nu este o poruncă, ci o expresie voluntară a preţuirii noastre față de Dumnezeu și față de lucrarea Sa.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (6) (SoundWords)
Cine poate aduce închinare?
Online seit: 24.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
În Vechiul Testament, închinarea era legată de serviciul jertfelor. Numai preoții aveau voie să aducă jertfe lui Dumnezeu. Acest lucru nu s-a schimbat în principiu în Noul Testament. Cu toate acestea, astăzi, toți ... mai multcreștinii credincioşi sunt principial o „preoție sfântă”, conform poziției, care aduce „jertfe duhovnicești” (1 Petru 2.5).
Epistola lui Iacov (S.B. Anstey)
Online seit: 23.06.2021, Articole: 6
Închinarea în secolul 21 (SoundWords)
"În Duh şi în adevăr" şi "plăcută lui Dumnezeu"
Online seit: 22.06.2021, Articole: 23, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Închinare în secolul 21! - Unora le place să își amintească de ultima lor participare la un „Praise-&-Worship-Event”. Alții, însă, resping de la început „Worship”-ul modern cu muzică ... mai multtare și puternic ritmată. Un al treilea grup se întreabă de ce ar trebui ca închinarea din secolul 21 să fie diferită de cea din secolul 20 sau chiar de cea din secolul 19. Alții nu acordă o valoare specială închinării, deoarece consideră că evanghelizarea și o predicare bună sunt mai importante. Dar este vorba la închinare despre ceea ce ne place nouă? Ce înseamnă de fapt închinarea pentru Dumnezeu? De aceea ne vom ocupa mai întâi de acest subiect. În afară de aceasta dorim să ne preocupăm cu următoarea întrebare: Cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu? Este suficient să venim la Dumnezeu în mod onest și sincer? Acceptă Dumnezeu orice formă de închinare? Noul Testament spune că noi trebuie să ne „închinăm în duh și în adevăr” (Ioan 4.24) și ca o „preoţie sfântă să aducem jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu” (1 Petru 2.5). Dar ce înseamnă acest lucru pentru noi, ca şi credincioși nou-testamentari? Cum putem să ne închinăm, ca închinarea noastră să-I placă lui Dumnezeu? Cartea este împărțită în două părți: În prima parte sunt tratate pasaje biblice centrale pe tema închinării. Se arată cum s-a schimbat serviciul divin de la Vechiul la Noul Testament și care este conținutul unei „închinări plăcute lui Dumnezeu”. După aceea se abordează întrebarea, ce legătură are închinarea cu Cina Domnului și care sunt premisele pentru a aduce închinare Tatălui. Două capitole se ocupă de conținutul închinării și de modul în care aceste conținuturi sunt exprimate în cântece. De asemenea, este abordată și întrebarea dacă la închinare trebuie să fie întotdeauna vorba „numai” despre moartea și suferințele lui Hristos. Ultimele două capitole din prima parte reprezintă apoi o tranziție către partea a doua, când va fi abordată problema muzicii de închinare, respectiv muzica Worship. În acest caz se va examinarea ceea ce Biblia are de spus despre muzica spirituală în Vechiul și Noul Testament. A doua parte se adresează în special tinerilor. Este vorba despre cântece moderne Praise-&-Worship și Praise-&-Worship-Events, în care această muzică este interpretată în fața unui public mai larg. Într-un capitol central se răspunde la întrebarea: la cine se adresează muzica Praise-&-Worship? Accentul nu se pune atât de mult pe grupa de public, ci mai degrabă pe întrebarea: această muzică se adresează „omului vechi” sau „omului nou” și care este semnificația? Autorii sunt convinși că multe aberații în domeniul închinării ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi înțeles mai bine diferența dintre „omul vechi” și „omul nou”. Cartea continuă să evidențieze unele evoluții moderne (cuvinte cheie: muzică rock, Hillsong, cântece regale, dans). Se pune apoi întrebarea dacă se poate „experimenta” cu adevărat Dumnezeu la aceste Worship-Events și dacă El promite prezența Sa acolo. Se discută, de asemenea, dacă este suficient să ai doar motive bune și de unde provine nemulțumirea din timpul de astăzi, care face ca mai ales tinerii să vină în masă la aceste Praise-&-Worship-Events. A doua parte se încheie cu o evaluare a mișcării Praise-&-Worship.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (2) (SoundWords)
Ce este închinarea (adorarea)?
Online seit: 21.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
În capitolele următoare vom analiza ce este închinarea în esența ei cea mai profundă și care ar trebui să fie conținutul închinării plăcute lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta vom prezenta și cântări, pe ... mai multcare le considerăm exemplare pentru textele de închinare „în adevăr”.
Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (3) (SoundWords)
Serviciul divin schimbat în Noul Testament
Online seit: 21.06.2021, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Vrem acum să analizăm cum s-au schimbat serviciul divin şi închinarea în Noul Testament, spre deosebire de Vechiul Testament. Este extrem de important să realizăm că a avut loc această schimbare. De ce? Pentru că susținătorii ... mai multunui slujiri muzicale în biserică argumentează în principal cu pasaje biblice din Vechiul Testament. Evident ei au trecut cu vederea faptul că serviciul divin nou-testamentar este diferit de cel din Vechiul Testament.
Epistola lui Iacov (0) (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 17.06.2021
Epistola lui Iacov este cea mai veche epistolă inspirată din Noul Testament și a fost scrisă în jurul anului 45 d.Hr. În timpul acela Biserica era formată în mare parte din credincioși iudei. Primele neamuri au fost ... mai multmântuite și adăugate la Biserică. În ceea ce privește cunoaşterea adevărului deplin al creștinismului, Biserica se afla într-o perioadă de tranziție. Credincioșii din acea vreme nu aveau încă o înțelegere deplină a credinței, pe care o îmbrățișaseră, în primul rând pentru că învățăturile apostolului Pavel, care se refereau la „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20.27; compară cu Coloseni 1.25), nu le fuseseră încă comunicate. Drept urmare, în practică, ei nu au fost complet despărţiţi de rânduiala iudaică, o rânduială pe care scriitorul epistolei către Evrei o numește „tabără” (Evrei 13.13).
Epistola lui Iacov (1) (S.B. Anstey)
Capitolul 1
Online seit: 17.06.2021
„Iacov” le scrie compatrioților săi care au mărturisit credința în „Domnul Isus Hristos”. El nu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli (Luca 6.13-16), ci unul dintre bătrânii principali din adunarea din ... mai multIerusalim (Faptele apostolilor 12.17; 15.13-21; 21.17-25; Galateni 2.9). Iacov era „fratele Domnului”, deoarece a crescut în familia lui Iosif și a Mariei (Marcu 6.3; Galateni 1.19). În timpul slujbei pământești a Domnului, el a fost un necredincios (Ioan 7.3-10), dar s-a convertit la scurt timp după moartea lui Isus. Asta s-a întâmplat probabil când Domnul i s-a arătat la scurt timp după învierea Sa din moarte (1 Corinteni 15.7). Istoricul Josephus ne spune că Iacov a fost omorât cu pietre în același mod ca Ştefan de către Sinedriu (consiliul evreiesc) în jurul anilor 61-62 d.Hr.