Imagine: L. Binder
Credință sau teamă? (D.R. Reid)

Matei 6.25-34

Online seit: 24.07.2024     Locuri din Biblie: Matei 6     Cuvinte cheie: Încredere; Frică/teamă; Îngrijorări

Deși astăzi avem alte griji decât oamenii din vremea lui Isus, nu este ușor să nu ne fie frică atunci când citim titlurile din ziare. Există cineva care să le citească și să nu se îngrijoreze niciodată? Lumea este ... mai multîn mod constant în criză și, prin urmare, știrile ne pot face să ne temem și să ne neliniștim cu privire la viitor. Cu toate acestea, Isus spune de trei ori în acest pasaj „nu vă îngrijorați”! Și El ne dă două motive pentru care nu ar trebui să ne îngrijorăm ...

Bunăstare și prosperitate? (G. Steidl)

Ca și creștin, am eu dreptul la sănătate?

Online seit: 16.07.2024     Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Mișcarea carismatică

Dacă Dumnezeu este omnipotent, nu ne poate elibera de toată suferința noastră? Și dacă El este dragoste - nu va face El aceasta? Nu a murit Isus pentru a ne elibera de toate bolile și sărăcia? Mulți oameni se luptă cu aceleași ... mai multîntrebări importante. Aceste întrebări ating esența caracterului lui Dumnezeu - credincioșia Sa, puterea Sa, dragostea Sa și voința Sa. Biblia ne învață cu adevărat că nu trebuie să ne facem niciodată griji, să fim bolnavi sau săraci? Trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca pe un uriaș automat cosmic care trebuie să ne livreze bunurile (vindecare, eliberare, siguranță, libertate, prosperitate etc.) imediat ce punem „monedele credinței” potrivite și ne „revendicăm drepturile”?

Construirea turnurilor (D.R. Reid)

Geneza 11.1-8

Online seit: 12.07.2024     Cuvinte cheie: Mândrie

După Potop, oamenii au vrut „să-și facă un nume” construind un turn uriaș care să „ajungă până la ceruri”. Ei nu au vrut să ajungă la Dumnezeu, ci să se înalțe pe ei înșiși! Rădăcina ... mai multatitudinii lor era mândria. Natura noastră umană căzută tânjește după recunoaștere și măreție. Oamenii sunt în căutarea propriilor „15 minute de faimă”. Vedem dovada acestui lucru astăzi pe YouTube și Facebook! Oamenilor le place „să-și facă un nume”.

Dându-I lui Dumnezeu inima - O denaturare a Evangheliei

Proverbe 23.26

Online seit: 10.07.2024     Locuri din Biblie: Proverbe 23     Cuvinte cheie: Evanghelie

Biblia învață că inima umană este prin natura sa înșelătoare, incorigibil de rea și stricată și sursa tuturor relelor, și nu doar uneori, ci „toată ziua”. Acesta este felul în care Biblia descrie inima ... mai multumană. Să comparăm aceasta cu ideea larg răspândită că inima ar trebui dată lui Dumnezeu. Ar trebui să Îi dau Dumnezeului sfânt ceva pe care El Însuși îl descrie ca fiind „înșelător, și fără nici o speranță de vindecare” Oare El, ai cărui ochi sunt „prea curați ca să privească răul” Se va uita apoi la mine cu bunăvoință?

Este sufletul nemuritor? (A.J. Pollock)

1 Timotei 6.16

Online seit: 07.06.2024     Locuri din Biblie: 1 Timotei 6; Luca 16; Matei 25     Cuvinte cheie: Nemurirea sufletului

Spune Scriptura în mod explicit că sufletul este nemuritor? Răspuns: Nicăieri în Scriptură nu se afirmă explicit aceasta. Dar asta nu dovedește că sufletul nu este nemuritor. Scriptura ia nemurirea sufletului ca fiind de la sine ... mai multînțeleasă și există multe dovezi în acest sens.

Misiunea lui Moise (E. Dennett)

Exodul 3 și 4

Online seit: 01.06.2024     Locuri din Biblie: Exodul 3; Exodul 4     Cuvinte cheie: Moise

Moise a petrecut nu mai puțin de patruzeci de ani în pustiu și a învățat acolo ceea ce avea nevoie pentru activitatea sa viitoare. Acolo a fost pregătit ca instrument util pentru Dumnezeu și ca salvator al poporului său. Ce ... mai multcontrast față de viața sa anterioară de la curtea lui Faraon!

„Cu adevărat văduvă” (E. Dennett)

1 Timotei 5.3-16

Online seit: 27.05.2024     Locuri din Biblie: 1 Timotei 5; Luca 2; Luca 7; Luca 21; Apocalipsa 18     Cuvinte cheie: Văduvă

Pavel numește trei însușiri ale unei văduve, care este „cu adevărat văduvă”: ea este „singură”, ea „și-a pus speranța în Dumnezeu”, și ea „stăruie noapte și zi în cereri și ... mai multrugăciuni” (1 Timotei 5.5). O văduvă, care este „cu adevărat văduvă”, va prezenta, prin urmare, aceste însușiri înaintea lui Dumnezeu. În mod remarcabil, în Evanghelia după Luca găsim trei văduve, la care se întâlnesc aceste descrieri.

A renunțat Hristos la umanitatea Sa în cer? (S. Isenberg)

Coloseni 2.9

Online seit: 21.05.2024     Locuri din Biblie: Coloseni 2; Faptele apostolilor 7; Efeseni 4     Cuvinte cheie: Înălţarea la cer; Isus: ca Om

Hristos era pe deplin Om pe pământ și, de asemenea, pe deplin Dumnezeu. Se spune în Coloseni 1.19: „Întregii plinătăți a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El”. Iar Coloseni 2.9 continuă spunând ... mai multfoarte clar: „În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii”. Ca Om, întreaga plinătate a Dumnezeirii locuiește trupește în El. Ultimul pasaj biblic (Coloseni 2.9) arată în mod deosebit clar că aceasta locuiește încă în El. Însuși cuvântul „trupește” ne arată că Domnul Isus se află acum în cer ca Om glorificat. Astfel, Coloseni 2.9, în mod deosebit, este una dintre cele mai convingătoare dovezi că Domnul se află acum în cer ca Om și, în același timp, este Dumnezeu desăvârșit.

Ziua Cincizecimii (H.A. Ironside)

Faptele apostolilor 2

Online seit: 19.05.2024     Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: natura; Cincizecime (Rusalii)

Cincizecimea era o epocă prestabilită în gândurile lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile trecute, fusese stabilit momentul în care Duhul Sfânt urma să coboare și să-Și stabilească ... mai multlocuința la poporul lui Dumnezeu pe pământ. Domnul Isus spusese că Tatăl avea să trimită Mângâietorul și că El „va primi din ce este al Meu și vă va face cunoscut”. El a mai spus: „Rămâneți în cetate, până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus”. Duhul Sfânt urma să inițieze o nouă dispensație, iar Dumnezeu stabilise momentul în care această dispensație urma să înceapă: Ziua Cincizecimii.

Epistola a doua a lui Ioan (H.A. Ironside)

Scrisoare către o femeie

Online seit: 08.05.2024     Locuri din Biblie: 2 Ioan

A doua și a treia epistolă scurtă a lui Ioan sunt destul de diferite de prima sa epistolă, dar totuși de mare importanță. Ele ne prezintă principii călăuzitoare, care au fost adesea trecute cu vederea, dar care sunt necesare pentru ca ... mai multpoporul lui Dumnezeu să umble în mod evlavios. În a doua epistolă a lui Ioan, o creștină este avertizată cu privire la învățătorii falși. Prin avertismentul lui Ioan învățăm care ar trebui să fie atitudinea noastră personală față de toți înșelătorii anticreștini.

Epistola a treia a lui Ioan (H.A. Ironside)

Scrisoare către un prieten

Online seit: 08.05.2024     Locuri din Biblie: 3 Ioan

A treia epistolă a lui Ioan este perechea celei de-a doua epistole a lui Ioan. În această epistolă aflăm despre dimensiunea părtășiei creștine, iar în ea creștinismul mărginit este aspru mustrat. În această epistolă, ... mai multapostolul se adresează lui Gaiu, un frate în Domnul, apreciat pentru generozitatea sa și a cărui casă este întotdeauna deschisă pentru predicatorii Evangheliei.

Epistola 1 Ioan (5) (H.A. Ironside)

Capitolul 5

Online seit: 06.05.2024

Viața veșnică a fost revelată într-un Om de pe pământ. Noi L-am auzit pe acest Om vorbind, I-am ascultat cuvintele, I-am văzut fața și L-am atins. Știm că a fost cu adevărat Om. Am petrecut trei ani și jumătate minunați cu ... mai multEl. Dacă vrei să ții cu tărie la adevărul despre Hristos, atunci nu crede aceste lucruri care răsar ca ciupercile peste noapte, ci întoarce-te la ceea ce a fost de la început. Putem fi siguri: „Ceea ce este nou nu este adevărat, iar ceea ce este adevărat nu este nou”.

Epistola 1 Ioan (4) (H.A. Ironside)

Capitolul 4

Online seit: 30.04.2024     Locuri din Biblie: 1 Ioan 4

În primele zile ale Bisericii creștine, au existat unii care au venit în adunări pretinzând că vorbesc prin Duhul lui Dumnezeu, dar care învățau ceva care era contrar a ceea ce era explicat în mod clar în ... mai multCuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Ioan a scris: „nu credeți orice duh, ci încercați duhurile dacă sunt din Dumnezeu”. Dar cum testăm duhurile?

Epistola 1 Ioan (3) (H.A. Ironside)

Capitolul 3

Online seit: 12.04.2024     Locuri din Biblie: 1 Ioan 3

În curând, fiecare credincios va fi pe deplin asemenea chipului Domnului - aceasta este marea noastră speranță. Ce zi minunată va fi aceea! Chiar și acum, Dumnezeu Își privește poporul Său așa cum va fi atunci când ... mai multÎși va fi atins scopul cu ei. Noi ne privim pe noi înșine așa cum suntem acum și suntem descurajați cu privire la noi înșine și la frații și surorile noastre. Dar Dumnezeu se uită la noi așa cum vom fi atunci când Îl vom vedea pe Domnul nostru și vom fi transformați în chipul Său glorios.

Depășirea obstacolelor și împotrivirii (D.R. Reid)

Neemia 4.9-11

Online seit: 11.04.2024     Locuri din Biblie: Neemia 4; Neemia 5; Neemia 6     Cuvinte cheie: Încurajare; Viaţă de credinţă; Devotamentul; Neemia

Ce părere ai tu despre obstacole și împotrivire atunci când ai un proiect sau o sarcină de rezolvat? Crezi că obstacolele sunt de nedepășit și te lași tentat să renunți sau le vezi ca pe niște garduri, care te provoacă să ... mai multsari peste ele și să continui să alergi?

Epistola 1 Ioan (2) (H.A. Ironside)

Capitolul 2

Online seit: 09.04.2024     Locuri din Biblie: 1 Ioan 2

În acest capitol, Ioan se preocupă cu eșecul credincioșilor care au fost curățați din punct de vedere judiciar de orice păcat. Cum rămâne cu eșecul nostru? Pentru că știm că toți eșuăm - oricât de mult am regreta ... mai multaceasta.

Mielul lui Dumnezeu (D.R. Reid)

Geneza 22.8; Exodul 12.5; Isaia 53.7; Ioan 1.29; 1 Petru 1.18,19; Apocalipsa 5.6

Online seit: 03.04.2024     Locuri din Biblie: Geneza 22; Exodul 12; Isaia 53; Ioan 1; 1 Petru 1; Apocalipsa 5     Cuvinte cheie: Isus: ca Mielul lui Dumnezeu; Mielul lui Dumnezeu

În urmă cu aproximativ două mii de ani, un Miel deosebit S-a născut în Betleem. Isus S-a născut pentru a muri în Ierusalim ca Miel de jertfă. El S-a născut fără cusur și a fost supravegheat îndeaproape pentru a se ... mai multasigura că este Mielul de jertfă desăvârșit. La timpul stabilit, acest Miel a fost adus la locul de jertfă de Dumnezeu Însuși - o jertfă pentru păcatele oamenilor, pe care El îi iubea. Ioan Botezătorul a proclamat că Isus era „Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii” (Ioan 1.29,36).

Când înșelătorii ajung să-L cunoască pe Hristos (D.W. Gooding)

Luca 5.27-32; 18.9-14; 19.1-10

Online seit: 01.04.2024     Locuri din Biblie: Luca 6; Luca 18; Luca19     Cuvinte cheie: Salvare; Mântuire

Funcționarii de la finanțe nu sunt deloc oamenii noștri preferați. Ei sunt, în general, ținta umorului nostru sarcastic și, uneori, sunt în centrul unor gânduri mai puțin plăcute atunci când primim evaluarea noastră ... mai multfiscală. Desigur, în momente de luciditate totală a gândurilor, ne dăm seama că sunt oameni onorabili care fac o treabă nepopulară, dar necesară. Însă, colectorul de taxe din Palestina antică era un cu totul alt fel de om. ...

Dreptate pentru văduve (D.W. Gooding)

Luca 2.36-38; 4.25,26; 7.11-17; 18.1-8; 20.45-21.4

Online seit: 01.04.2024     Locuri din Biblie: Luca 2; Luca 4; Luca 7; Luca 18; Luca 20;     Cuvinte cheie: Văduvă; Mângâiere

Luca manifestă un interes remarcabil față de văduve. Întâlnim mai multe văduve pe paginile sale decât în orice altă carte din Noul Testament sau chiar din Vechiul Testament. Ana profetesa; femeia care l-a hrănit pe ... mai multIlie în Sarepta; mama din satul Nain care și-a îngropat singurul fiu; femeia care și-a apărat drepturile în parabola văduvei stăruitoare și a judecătorului nedrept - toate acestea erau văduve, iar Luca este singurul evanghelist care le menționează. În același timp, bineînțeles, el menționează și ceea ce consemnează și ceilalți evangheliști, și anume avertismentul Domnului nostru împotriva cărturarilor, deoarece aceștia extorcau bani de la văduve sub pretextul religiozității, și lauda Sa la adresa văduvei care a pus de bunăvoie cei doi bănuți, care reprezentau întregul ei mijloc de trai, în vistieria din Templu. ... Per ansamblu, situația văduvelor era grea și absolut ingrată. Nu este surprinzător, prin urmare, că greutățile și lipsa de apărare au împins multe văduve la o mai mare încredere, la o mai mare dependență de Dumnezeu și la o mai serioasă folosire a rugăciunii decât obișnuiesc să facă majoritatea dintre noi. ...

Mântuirea unei prostituate (D.W. Gooding)

Luca 7.36-8.3

Online seit: 01.04.2024     Locuri din Biblie: Luca 7; Luca 8     Cuvinte cheie: Convertire; Untdelemnul de ungere

Una dintre cele mai frumoase trăsături ale Evangheliei lui Luca este aceea că Îl prezintă pe Hristos ca Învingător și Salvator al celor marginalizați și oprimați, ca Cel care poate reda adevărata demnitate oamenilor a căror ... mai multviață a luat-o cumva razna sau care sunt respinși sau chiar persecutați de societate. Iar scopul acestei serii de studii este de a examina unii dintre oamenii care au fost salvați și restabiliți de Hristos.

Ziua Domnului (G. Gardner)

Matei 24; Daniel 2; 7; Ioel 2

Online seit: 01.04.2024     Locuri din Biblie: Matei 24; Daniel 2; Daniel 7; Ioel 2     Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Dispensaţionalism

Ziua Domnului stă în contrast cu Ziua Omului. Ea este, așa cum sugerează și numele, legată de Domnul Isus Hristos, când drepturile, cerințele și gloria Sa vor fi realizate. Atunci El va domni peste lumea întreagă și va ... mai multlucra pentru Dumnezeu ca Omul al doilea, ultimul Adam, ca adevărata contra-imagine a lui David și Solomon. În acel moment, așa cum Biblia prezice de multe ori, tronul Său va fi în Ierusalim, iar stăpânirea Sa se va extinde până la marginile pământului. Toți trebuie să se plece înaintea Lui ...

Epistola 1 Ioan (H.A. Ironside)

Online seit: 25.03.2024     Articole: 6     Locuri din Biblie: 1 Ioan

Predici despre Epistola 1 Ioan.

Epistola 1 Ioan (0) (H.A. Ironside)

Introducere

Online seit: 25.03.2024     Locuri din Biblie: 1 Ioan

Dacă tu, după ce ai crezut mesajul Evangheliei, ești încă nesigur dacă ai sau nu cu adevărat viața eternă, atunci citește epistola. Ea a fost scrisă pentru „ca să știți că aveți viață eternă, vouă, care credeți ... mai multîn Numele Fiului lui Dumnezeu.” (1 Ioan 5.13). Scrisoarea lui Ioan este scrisoarea părtășiei. Dumnezeu vrea ca poporul Său să fie în părtășie cu El, iar Ioan ne arată calea spre părtășia cu Dumnezeu.

Epistola 1 Ioan (1) (H.A. Ironside)

Capitolul 1

Online seit: 25.03.2024     Locuri din Biblie: 1 Ioan 1

Viața eternă a fost descoperită într-un Om pe pământ. Noi L-am auzit pe acest Om vorbind, I-am ascultat cuvintele, I-am văzut fața și L-am atins. Știm că El era cu adevărat Om. Noi am petrecut trei ani și jumătate minunați ... mai multcu El. Dacă vrei să te ții strâns de adevărul despre Hristos, atunci nu crede aceste lucruri care răsar ca ciupercile peste noapte, ci întoarce-te la ceea ce a fost de la început. Putem fi siguri: „Ceea ce este nou nu este adevărat, iar ceea ce este adevărat nu este nou”.

Epistola lui Pavel către Efeseni (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 22.03.2024     Locuri din Biblie: Efeseni 4     Cuvinte cheie: Omul nou

Așa cum am menționat în introducere, ultimele trei capitole ale scrisorii sunt îndemnuri bazate pe învățătura din primele trei capitole. A fost necesar ca apostolul să insereze ceva în capitolul al treilea, pentru a-și ... mai multjustifica autoritatea în slujirea adevărului tainei, pentru ca îndemnurile care urmează acum în capitolul 4 să ajungă la noi cu autoritate.

Isus umblă pe mare (H.A. Ironside)

Matei 14.22-36

Online seit: 07.03.2024     Locuri din Biblie: Matei 14     Cuvinte cheie: Minune

În timp ce El Se ruga pe munte, toți cei din corabie se aflau în mare primejdie, deoarece mica lor corabie fusese prinsă într-o furtună puternică și aruncată încoace și încolo de valuri. Atât cât ... mai multîși dădeau seama călătorii, erau în pericol de a se pierde. Poporul lui Dumnezeu se găsește adesea în astfel de situații în timpul în care Domnul lucrează pentru noi în prezența Tatălui în înălțime. Poporul iubit al lui Dumnezeu se simte adesea abandonat și uitat, dar ochiul lui Dumnezeu este îndreptat întotdeauna asupra lui.

Jertfa de arderea-de-tot (S. Ridout)

Leviticul 1

Online seit: 23.02.2024     Locuri din Biblie: Leviticul 1     Cuvinte cheie: Jertfă de ardere; Adorare/Închinare

Arderea-de-tot era cea mai importantă jertfă de o mireasmă plăcută; ea era oferită lui Dumnezeu în întregime și se înălța la El cu toată mireasma ei. În primul rând, ea era destinată în întregime ... mai multlui Dumnezeu, deși jertfitorul putea vedea în ea măsura acceptării sale de către Dumnezeu. Jertfa era un model al lui Hristos, care S-a adus pe Sine Însuși ca jertfă lui Dumnezeu, „o mireasmă plăcută”.

Trei tineri care au căzut (6) (B. Anstey)

Încurajare pentru cei căzuți

Online seit: 15.02.2024

Poate că te-ai poticnit și ai sentimentul că ai putea la fel de bine să renunți. Dragă prietene, nu face asta! Diavolul vrea să faci asta, dar Domnul vrea să te ridici, să te judeci și să mergi mai departe. Minciuna diavolului este că, ... mai multdacă ai căzut, ai căzut atât de mult încât nu mai poți fi restabilit. Cain a crezut același lucru. El a spus: „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată” (Geneza 4.13). El credea că ceea ce făcuse era prea grav pentru a fi iertat și restabilit, dar aceasta nu era adevărat. Îl ascultase pe diavol. Domnul spusese: „Dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă” (Geneza 4.7). Exista o măsură pentru tratarea păcatului lui, oricât de grav ar fi fost el.

Trei tineri care au căzut (5) (B. Anstey)

Șapte motive din ce cauză cădem

Online seit: 13.02.2024

Noul Testament ne oferă o serie de motive pentru care creștinii credincioși se poticnesc. Aș dori să folosesc timpul rămas pentru a le trece pe scurt în revistă și a nota cauzele și sper să învățăm ceva din ele. Cele mai ... mai multmulte căderi spirituale în umblarea creștină sunt cauzate de unul sau mai multe dintre aceste șapte lucruri.

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: Circumcizia (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 11.02.2024     Locuri din Biblie: Romani 2; Geneza 17; Geneza 15     Cuvinte cheie: Circumcizie

Dumnezeu a folosit circumcizia ca semn al legământului său cu Avraam și cu urmașii săi pentru a-i binecuvânta în țara Canaan (Geneza 17.10,11). Iudeii au înțeles aceasta ca fiind o arvună irevocabilă a ... mai multbinecuvântării lui Dumnezeu pentru ei (Geneza 15.5; 17.10). Din moment ce se aflau în această relație cu Dumnezeu, ei credeau că le era imposibil să se piardă pentru veșnicie, deoarece, dacă s-ar fi pierdut, El Și-ar fi retras cuvântul.

Trei tineri care au căzut (3) (B. Anstey)

Mefiboșet

Online seit: 05.02.2024     Locuri din Biblie: 2 Samuel 4     Cuvinte cheie: Mefiboşet

Căderea lui Mefiboșet este poate cel mai trist caz dintre toate, pentru că nu a fost deloc vina lui. A fost lăsat în mâinile unei persoane neglijente, care l-a făcut să cadă. Uneori, căderea unui tânăr poate fi pusă, ... mai multîntr-o oarecare măsură, pe seama celor care au avut grijă de el. În cazul lui Mefiboșet, „doica” sa a fost cea care l-a făcut să cadă.

Trei tineri care au căzut (4) (B. Anstey)

Rezumat referitor la cei trei tineri care au căzut

Online seit: 05.02.2024     Locuri din Biblie: 2 Samuel 4; 1 Împărați 1; Faptele apostolilor 20

Lucrurile, care i-au dus pe acești tineri la cădere, erau: neglijență, răzvrătire și unul nevinovat, atras printr-o dezbinare.

Trei tineri care au căzut (2) (B. Anstey)

Ahazia

Online seit: 31.01.2024     Locuri din Biblie: 2 Împărați 1

Aici avem un alt tânăr care a căzut. La fel ca și Eutih, căderea lui este menită să reprezinte o cădere spirituală pe care o poate avea oricare din poporul Domnului. El era un împărat tânăr, care tocmai urcase pe tronul ... mai multdin Israel în locul tatălui său. Avea viața în față și sunt sigur că arăta destul de bine. Dar, într-o zi, totul s-a oprit când a „căzut printre gratii”. Căderea lui Ahazia a fost foarte gravă. Nu avea să-și mai revină niciodată din ea. Aceasta este o chestiune serioasă, dragi frați și surori. Ea arată că există lucruri în care o persoană poate cădea și din care nu-și poate reveni.

Trei tineri care au căzut (B. Anstey)

Online seit: 26.01.2024     Articole: 7

Trei tineri care au căzut (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 26.01.2024

Vreau să vorbesc în această după-amiază despre trei tineri: Eutih, Ahazia și Mefiboșet. Acești trei tineri aveau ceva în comun - fiecare dintre ei a căzut grav! Dumnezeu a consemnat căderea lor în Cuvântul Său, ... mai multpentru ca noi să putem învăța ceva. Vreau să-i privim pe toți trei cu ajutorul Domnului, pentru a putea primi învățătura practică pe care El intenționează să ne-o ofere.

Trei tineri care au căzut (1) (B. Anstey)

Eutih

Online seit: 26.01.2024     Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 20     Cuvinte cheie: Eutih

Eutih era un tânăr, care a căzut din adunare! Nu a intenționat să o facă, dar exact asta s-a întâmplat. Căderea lui este o imagine a celor care părăsesc literalmente Adunarea. Vedem că acest lucru se întâmplă ... mai multdin când în când în rândul poporului Domnului și este o tragedie. Putem învăța ceva din asta?

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: Binecuvântări (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 20.01.2024     Cuvinte cheie: Binecuvântare; Binecuvântări (creştine)

Termenul „binecuvântări” {blessings} este menționat în Sfânta Scriptură în patru moduri: ....

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: Tainele (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 20.01.2024     Locuri din Biblie: Romani 11; 1 Corinteni 15; 1 Tesaloniceni 4; 2 Tesaloniceni 2; Efeseni 1; Efeseni 3; Coloseni 1; 1 Timotei 3; Apocalipsa 1; Apocalipsa 10; Apocalipsa 17     Cuvinte cheie: Taină; Dispensaţionalism

O „taină” în Sfânta Scriptură nu este ceva misterios și enigmatic, ci o taină descoperită, care era necunoscută oamenilor înainte de a fi dezvăluită (Deuteronomul 29.28). „Tainele lui Dumnezeu” (1 ... mai multCorinteni 4.1; 13.2; 14.2) sunt anumite aspecte ale adevărului, pe care Dumnezeu nu le făcuse cunoscute oamenilor înainte de venirea Domnului Isus Hristos și de trimiterea Duhului Sfânt (Romani 16.25; Efeseni 3.5; Coloseni 1.26). Ele constituie, în esență, revelația creștină a adevărului. Apostolii au fost „administratorii” acestor taine și, prin urmare, au avut sarcina de a le face cunoscute Bisericii (1 Corinteni 4.1).

Pe marea furtunoasă (W.T.P. Wolston)

Matei 14.22-33

Online seit: 16.01.2024     Locuri din Biblie: Matei 14.22-33     Cuvinte cheie: Minune; Pace în împrejurări

În timp ce Isus a dat drumul mulțimilor, după ce le-a hrănit, ucenicii se aflau într-o corabie și „se chinuiau cu vâslirea”. Dar în toate greutățile și pericolele lor, Domnul avea ochii îndreptați ... mai multspre ai Săi. El S-a rugat pentru ei acolo sus pe munte și în a patra strajă din noapte a venit la ei. El nu îi uită niciodată pe ai Săi în greutățile lor. El „poate să ajute”, „are milă” și „poate să mântuiască pe deplin”.

Jertfa de ardere-de-tot (C. Stanley)

Leviticul 1

Online seit: 13.01.2024     Locuri din Biblie: Leviticul 1; Leviticul 6; Evrei 10     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Jertfă de ardere

Jertfitorul poate oferi un vițel, o oaie, o capră sau o pasăre, și anume o turturică sau un pui de porumbel. Dar, în toate cazurile, trebuie să aibă loc moartea. Jertfa lui Cain - adică o jertfă fără moartea jertfei de ispășire ... mai mult[compară cu Geneza 4.3] - nu poate fi primită. Nu contează cât de mult sau cât de puțin înțelegem despre Hristos: trebuie să recunoaștem că jertfa Sa ispășitoare este absolut necesară.

Pe marea furtunoasă (B. Anstey)

Matei 14.22-36

Online seit: 08.01.2024     Cuvinte cheie: Dispensaţionalism; Minune

Corabia care pleacă pe mare este o imagine a mărturiei Evangheliei, care merge la păgâni. Apostolii, care s-au urcat pe corabie, reprezintă rămășița credincioasă a iudeilor, care au fost scoși din iudaism și primiți în ... mai multBiserica creștină. În același timp, Domnul „S-a suit pe munte, ca să Se roage”. Aceasta înseamnă că Domnul S-a înălțat la cer pentru a îndeplini lucrarea Sa actuală de Mare preot, de rugăciune de mijlocire pentru ai Săi aflați în această lume

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 03.01.2024     Articole: 8     Cuvinte cheie: Învăţătură, doctrină

A fost dorința noastră de a publica o carte de această natură, pentru a le oferi creștinilor ceea ce noi credem că este o prezentare exactă a diferitelor adevăruri doctrinare care au fost redescoperite în secolul al XIX-lea. Misiunea ... mai multconsta în prezentarea simplă și concisă a adevărului, astfel încât generația de astăzi să îl poată înțelege, dar în același timp să ne asigurăm că nu se pierde nimic din profunzimea lui. Această carte nu se dorește a fi o enciclopedie biblică, deși este organizată în ordine alfabetică precum o enciclopedie. De aceea, ea nu conține date despre oameni, locuri și lucruri. Cu toate acestea, ea conține aproximativ o sută cincizeci de termeni și expresii doctrinare din Noul Testament și, prin urmare, ar putea fi catalogată drept un manual biblic.

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: Făcuți plăcuți (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 03.01.2024     Cuvinte cheie: Învăţătură, doctrină

„Făcuți plăcuți” este un termen care se referă la faptul că cei care cred în Domnul Isus Hristos se află „în privilegiul” lui Dumnezeu prin faptul că L-au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor . ... mai multÎn consecință, în Hristos, ei au o nouă poziție înaintea lui Dumnezeu, acolo unde nu-i ajunge judecata.

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: Prefață și introducere (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 03.01.2024     Cuvinte cheie: Învăţătură, doctrină

A fost dorința noastră de a publica o carte de această natură, pentru a le oferi creștinilor ceea ce noi credem că este o prezentare exactă a diferitelor adevăruri doctrinare care au fost redescoperite în secolul al XIX-lea. Misiunea ... mai multconsta în prezentarea simplă și concisă a adevărului, astfel încât generația de astăzi să îl poată înțelege, dar în același timp să ne asigurăm că nu se pierde nimic din profunzimea lui. Această carte nu se dorește a fi o enciclopedie biblică, deși este organizată în ordine alfabetică precum o enciclopedie. De aceea, ea nu conține date despre oameni, locuri și lucruri. Cu toate acestea, ea conține aproximativ o sută cincizeci de termeni și expresii doctrinare din Noul Testament și, prin urmare, ar putea fi catalogată drept un manual biblic.

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: Urâciunea pustiirii (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 03.01.2024     Cuvinte cheie: Învăţătură, doctrină

„Urâciunea pustiirii” se referă la „chipul” idolatru, pe care antihrist îl va ridica în Templul din Ierusalim și la care iudeii vor fi obligați să se închine (Daniel 12.11; Matei 24.15; Apocalipsa ... mai mult13.12-18).

Imagine: CTP
Expresii biblice explicate pe scurt: „În Hristos” și „Hristos în voi” (B. Anstey)

Din „Doctrinal definitions”

Online seit: 03.01.2024     Cuvinte cheie: Învăţătură, doctrină

„În Hristos” și „Hristos în voi” - apostolul Pavel folosește acești termeni tehnici pentru a descrie poziția și starea creștinului credincios. ...

Domnul Isus intervine pentru noi (F.S. Marsh)

Matei 14.22-31

Online seit: 01.01.2024     Locuri din Biblie: Matei 14.22-31     Cuvinte cheie: Încurajare; Isus ca Mare Preot

Oricât de întunecată ar fi noaptea, oricât de dificile ar fi circumstanțele și oricât de mare ar fi confuzia, slujirea prezentă a lui Hristos continuă, până când ne va duce în casa Tatălui, dincolo de ... mai multvalurile, de vântul și de necazul circumstanțelor. Slujirea Sa continuă neîncetat până la acel moment glorios!

Arderea de tot (A.J. Pollock)

Leviticul 1

Online seit: 18.12.2023     Locuri din Biblie: Leviticul 1     Cuvinte cheie: Jertfă de ardere; Adorare/Închinare

Arderea-de-tot este jertfa care reprezintă moartea lui Hristos în cel mai înalt aspect al ei. Cuvântul ebraic olah, care se traduce prin „ardere-de-tot”, înseamnă „ceea ce se suie”. Era o jertfă de ... mai multbună voie și Îl prezintă pe Hristos în model, ca fiind Cel care S-a oferit de bună voie lui Dumnezeu, chiar și ca jertfă de ispășire pentru păcat.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (20) (S. Ridout)

Calea de apropiere de Dumnezeu

Online seit: 15.12.2023     Locuri din Biblie: Leviticul 16.1-22     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Am parcurs deci întregul Cort al întâlnirii. Putem spune că întregul mobilier se poate fi împărțit în două părți: obiectele care se referă la apropierea de Dumnezeu și obiectele de reprezentare. Există ... mai multanumite lucruri care reprezintă ceea ce este Dumnezeu în Hristos, cum ar fi masa și sfeșnicul, în timp ce există altele care au legătură directă cu apropierea de El.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (19) (S. Ridout)

Curtea din față

Online seit: 06.12.2023     Locuri din Biblie: Exodul 38     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Curtea din față constituia o împrejmuire pentru casa lui Dumnezeu și separa locuința Sa de lumea exterioară. Gândesc că nu ar trebui să ne fie greu să recunoaștem că această incintă este formată de poporul Domnului, care ... mai multformează efectiv linia de demarcație în această lume între tot ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce nu este de la El. ...

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18) (S. Ridout)

Ligheanul

Online seit: 27.11.2023     Locuri din Biblie: Exodul 38

În ordinea construirii, „ligheanul de aramă și piciorul lui” sunt menționate după altarul arderii-de-tot și într-un singur verset. Există puține descrieri propriu-zise în instrucțiunile de construire și de ... mai multutilizare al acestuia (Exodul 30.17-21), ceea ce este, fără îndoială, revelator, deoarece tăcerea nu este lipsită de semnificație în Scriptură.

Imagine: SoundWords
Intercalarea din Matei 10.23 (W. Kelly)

Matei 10.23

Online seit: 23.11.2023     Locuri din Biblie: Matei 10.23     Cuvinte cheie: Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism

Acest verset mă determină să repet o expresie pe care am mai folosit-o, și anume că Biserica (Adunarea) este o mare intercalare. Misiunea apostolilor s-a încheiat brusc prin moartea lui Hristos , deși au continuat-o o vreme după aceea, ... mai multdar a fost complet oprită prin distrugerea Ierusalimului: totul s-a terminat pentru o vreme, dar nu pentru totdeauna. Chemarea Bisericii (Adunării) începuse; și când Domnul va fi luat Biserica din lume la cer, Dumnezeu va ridica din nou martori pentru Mesia pe pământ, atunci când iudeii se va converti. Dumnezeu a declarat că va da țara Sa poporului Său, și va face acest lucru, pentru că darurile și chemarea Sa sunt fără părere de rău (Romani 11.29). Credincioșia lui Dumnezeu este inclusă în faptul că poporul iudeu trebuie să fie restabilit în țara sa, atunci când va intra plinătatea națiunilor (Romani 11.25). Chemarea plinătății națiunilor este intercalarea în care trăim în prezent.

„Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți.” (D. Schürmann)

Promisiunea comandantului forțelor aeriene israeliene

Online seit: 19.11.2023     Cuvinte cheie: Israel

Da, aceasta ar fi și dorința mea pentru Israel: niciodată din nou ceva atât de teribil. Și m-a cutremurat, când m-am gândit apoi la ceea ce profețește Cuvântul lui Dumnezeu: se va întâmpla din nou și va fi ... mai multși mai rău data viitoare. Da, se va întâmpla chiar și iudeilor în propria lor țară, Israel. Două treimi din populație va pieri atunci.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17) (S. Ridout)

Altarul arderii-de-tot

Online seit: 16.11.2023     Locuri din Biblie: Exodul 38.1-7     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Explorarea noastră a Cortului întâlnirii și a tuturor ustensilelor sale - în Locul Preasfânt și Locul sfânt - s-a încheiat. Intrăm acum în curtea înconjurătoare. Și, continuând să urmăm ... mai multordinea construcției, altarul arderilor-de-tot se află mai întâi în fața noastră. Acesta era într-adevăr cel mai proeminent obiect din curtea din față. Stătea direct în calea celui care intra. Vom vedea că semnificația sa corespunde pe drept acestei poziții proeminente.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16) (S. Ridout)

Untdelemnul ungerii

Online seit: 08.11.2023     Locuri din Biblie: Exodul 30

Vrem să vorbim acum despre „untdelemnul ungerii sfinte”, pentru că acesta este menționat și în legătură cu altarul de aur și cu tămâia plăcut mirositoare (Exodul 37.29). Modul în care era folosit va fi discutat ... mai multîn detaliu atunci când vom ajunge la hirotonirea preoților. Detaliile despre componentele sale și despre modul în care era preparat pot fi găsite în același capitol în care este descrisă tămâia (Exodul 30.22-33).

Nimic altceva decât Hristos (J.G. Bellett)

Isus în Epistola către Evrei

Online seit: 01.11.2023     Locuri din Biblie: Evrei     Cuvinte cheie: Isus: ca Hristos; Epistola către Evrei

Epistola către Evrei ne cheamă să părăsim totul pentru Hristos. Oricare ar fi lucrurile, cu care ne-am lăudat până acum, este necesar să renunțăm la ele acum și să-L primim în locul lor pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste ... mai multlucruri, pe care trebuie să le părăsim, anulează toate în care omul și-a pus încrederea. În schimb, ea Îl prezintă pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca Subiect al gloriei și unicul refugiu al sufletelor sărmane.

Îndreptățirea (B. Anstey)

„Îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții”

Online seit: 30.10.2023     Locuri din Biblie: Romani 2; Romani 3; Romani 4; Romani 5; Faptele apostolilor 13     Cuvinte cheie: Justificarea

Îndreptățirea este unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei, pe care Pavel a predicat-o și pe care o numește „evanghelia mea” (Romani 2.16; 16.25 etc.). Îndreptățirea este evident paulină, deoarece niciun alt ... mai multscriitor din Noul Testament nu tratează acest subiect așa cum o face Pavel. Iacov menționează îndreptățirea, dar într-un sens diferit.

Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor (D. Schürmann)

Online seit: 20.10.2023     Locuri din Biblie: Psalmul 69; Apocalipsa 12; Matei 24     Cuvinte cheie: Israel

Pentru înțelegerea profețiilor și, în special, pentru înțelegerea Psalmilor și a profeților din Vechiul Testament, este important să înțelegem care sunt diferitele grupuri ale poporului Israel care vor fi în ... mai multviitor după răpirea Bisericii.

Mai există un viitor pentru Israel? (W. Mücher)

Romani 9-11

Online seit: 20.10.2023     Locuri din Biblie: Romani 9; Romani 10; Romani 11     Cuvinte cheie: Dispensaţionalism; Israel

Mai este Israel poporul lui Dumnezeu? Dacă nu, îl va accepta Dumnezeu pe Israel ca popor al Său din nou în viitor? Cu alte cuvinte, este biblică doctrina așa-numitelor „dispensații” (în engleză: dispensations)? Cu ... mai multaceste întrebări vrem să ne ocupăm în acest articol.

Bogăția lui Israel (Ch. Briem)

Romani 9.4,5

Online seit: 17.10.2023     Locuri din Biblie: Romani 9.4,5     Cuvinte cheie: Israel

La începutul celei de-a treia părți a Epistolei către Romani, partea istorică a mântuirii, Pavel vorbește despre privilegiile care disting pe Israel, ca națiune, de toate celelalte popoare, potrivit gândurilor lui Dumnezeu. ... mai multEl le prezintă într-o formă extrem de concisă - un rezumat magnific al binecuvântărilor lui Israel, pe care probabil că nu îl găsim nicăieri altundeva în Sfânta Scriptură. Într-adevăr, numai o inimă care a iubit Israel cu atâta ardoare ar putea vorbi astfel! Mi se pare că se cuvine ca noi, credincioșii de astăzi, cei mai mulți dintre ei provenind din națiuni, să reflectăm la aceste privilegii ale lui Israel. Pe de o parte, acest lucru ne va salva de la o atitudine disprețuitoare față de acest popor și ne va conduce la o dispoziție smerită. Căci, să ne amintim că, dintre toate aceste privilegii, pe care apostolul le enumeră aici, noi nu am posedat nici unul prin natura noastră (compară cu Efeseni 2.11,12). Pe de altă parte, devin mai clare pentru noi și diferențele dintre acțiunea lui Dumnezeu cu Israel și chemarea Bisericii. Căci credincioșii din timpul harului au primit un dar incomparabil mai bogat datorită lucrării lui Hristos. Și astfel, meditând la aceste lucruri, devenim și mai recunoscători.

Este smochinul o imagine a poporului Israel? (W. Mücher)

Matei 24.32-33; 21.19-22

Online seit: 17.10.2023     Locuri din Biblie: Matei 24.32-33; 21.19-22     Cuvinte cheie: Smochin; Israel

În Matei 24.32-33 citim: „Dar de la smochin învățați parabola: când ramura lui este deja fragedă și dă frunze, cunoașteți că vara este aproape. Aşa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este ... mai multaproape, la uși.” Este adevărat că Domnul Isus se referă la poporul lui Israel prin smochin și ce înseamnă atunci această parabolă?

Semnificația măslinului nobil (Ch. Briem)

Romani 11.16-32

Online seit: 17.10.2023     Locuri din Biblie: Romani 11.16-32     Cuvinte cheie: Israel; Măslin; Rădăcină

Pentru a înțelege ce înseamnă măslinul nobil, este bine să ne întrebăm mai întâi cine sau ce este „rădăcina”. De la rădăcină, măslinul își primește hrana și grăsimea. Este Hristos ... mai multrădăcina? Sau este Avraam? Ne apropiem mai mult de soluționarea acestor întrebări dacă analizăm ceea ce se spune despre „ramuri”.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (4) (B. Anstey)

Capitolul 4

Online seit: 15.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Venirea Domnului; Răpire

Pavel își începe îndemnurile cu cuvintele: „Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus”. Așadar, îndemnurile sale au legătură cu recunoașterea domniei lui Hristos ... mai multîn viața credincioșilor, adică ei trebuie să recunoască autoritatea Sa ca Domn în viața lor. Credincioșii din Tesalonic „primiseră” deja aceste îndemnuri practice atunci când Pavel era la ei, dar el a considerat că este necesar să le accentueze din nou.

Preaiubita mea! (H.G.v. Lehndorff-Steinort)

Un condamnat la moarte își ia rămas bun de la soția sa

Online seit: 05.09.2023     Cuvinte cheie: Naţional-socialism/nazism

Prima mea întâlnire cu ultima scrisoare a lui Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort s-a întâmplat cu aproape zece ani în urmă. Găsisem într-un anticariat o carte în care erau adunate scrisori și alte ... mai multdocumente ale luptătorilor din rezistență. O comoară pentru un biblioman ca mine. „Tu m-ai cercetat noaptea” era titlul cărții vechi, uzate, din anii ’50. Pentru mine, în primul rând, o colecție de izvoare istorice. „Rezistența în al treilea Reich” era una dintre temele mele speciale ca un profesor de istorie în devenire. Dar aspectul posibilității de valorificare pentru școală a fost repede înlocuit de cu totul alte întrebări personale fundamentale: Ce îi determină pe oameni să-și riște viața?

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (B. Anstey)

Slujba îngrijirii noilor convertiți

Online seit: 02.09.2023     Articole: 5     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni

Un studiu al Epistolei întâi a lui Pavel către Tesaloniceni.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (1) (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 1

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 2

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 02.09.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 3

Pentru ce sunt bune limitările și dizabilitățile (H. St. John)

2 Corinteni 12.9

Online seit: 02.09.2023     Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Încurajare

În zilele lui David, în Israel a fost dată o poruncă deosebită ca un ghid pentru generațiile viitoare: „Orbul și ologul nu vor intra în casă”. Ea a rămas în vigoare mai bine de o mie de ani, căci în ... mai multFaptele apostolilor vedem un olog „șezând la poarta Templului numită «Frumoasă»”. Această poruncă înseamnă: infirmitățile și slăbiciunile ne fac nepotriviți pentru prezența și slujirea lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei arată cu bucurie cum cuvântul lui Hristos întrece tot ceea ce „s-a spus celor din vechime”: el subliniază că, după intrarea triumfală a Domnului nostru în Ierusalim, orbii și șchiopii au venit la el în Templu și El i-a vindecat. În mod evident, El vrea să ne arate clar că Dumnezeu este foarte dispus să repare uneltele distruse și să primească în slujba Sa pe infirmii vindecați.

Pregătiți pentru Domnul care va reveni (D.R. Reid)

Luca 12.35-40

Online seit: 29.08.2023     Locuri din Biblie: Luca 12     Cuvinte cheie: Revenirea lui Hristos; Veghere

Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, ... mai multîn timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

Eroarea teologiei legământului (B. Anstey)

Concepții și urmări ale teologiei legământului

Online seit: 24.08.2023     Cuvinte cheie: Teologia legământului; Dispensaţionalism

Teologia legământului este o metodă de interpretare a Bibliei care consideră că promisiunile și profețiile Vechiului Testament despre Israel se împlinesc în Biserica de astăzi. Deoarece teologii legământului nu pot ... mai multdemonstra că acestea au avut loc în adevăratul sens al cuvântului, ei au dezvoltat un principiu fals de interpretare; acesta este cunoscut sub numele de „spiritualizare”. Ei susțin că anumite afirmații din aceste promisiuni și profeții din Vechiul Testament nu se împlinesc în mod literal astăzi, ci în mod spiritual sau alegoric.

Imagine: L. Binder
David și Bat-Șeba (R. W.)

sau: Ce poate pricinui inactivitatea

Online seit: 23.08.2023     Locuri din Biblie: 2 Samuel 11; 2 Samuel 12     Cuvinte cheie: Sexualitate; Disciplinare/pedepsire; Păcat; Restabilire; Nereușită/Eşec

Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat ... mai multîn norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15) (S. Ridout)

Altarul tămâiei

Online seit: 22.08.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din ... mai multcurtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări . În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (H.A. Ironside)

Online seit: 03.08.2023     Articole: 3     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 1; 2 Tesaloniceni 3; 2 Tesaloniceni 3     Cuvinte cheie: Epistola 2 Tesaloniceni

În Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni este vorba mai cu seamă despre venirea Domnului Isus Hristos pentru sfinții Săi. Evident, unii creștini credincioși din Tesalonic au înțeles greșit învățătura ... mai multacestei epistole. Se pare că au ajuns pripit la concluzia, că pentru ei ar fi fără sens să muncească pentru întreținerea lor, deoarece venirea Domnului ar putea să aibă loc în orice moment. Și deoarece au avut parte de câteva experiențe foarte dificile și zguduitoare, s-au gândit că poate ei ar fi deja în necazul cel mare. Apostolul, care încă mai era în Corint, a auzit despre aceste ciudate înțelegeri greșite ale adevărului pe care el a încercat să-l explice, și a scris o a doua epistolă, ca să corecteze aceste păreri fatale. El voia să explice mai deslușit și mai clar care sunt sarcinile creștinilor care așteaptă venirea Domnului Isus Hristos.

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (3) (H.A. Ironside)

Capitolul 3

Online seit: 03.08.2023     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 3

În primele cinci versete, apostolul vrea să sădească în inima proaspeților creștini credincioși din Tesalonic – și a fiecăruia dintre noi – câteva gânduri cu privire la următoarele cinci puncte: ... mai multrugăciunea neîntreruptă, păzirea, ocrotirea, voința de a rezista până la sfârșit, răbdarea.

Bătălia împotriva lui Amalec (Ch. Briem)

Exodul 17

Online seit: 01.08.2023     Locuri din Biblie: Exodul 17     Cuvinte cheie: Luptă; Amalec

Ce înseamnă lupta israeliților împotriva lui Amalec pentru credincioșii de astăzi?

Apă și război (D.R. Reid)

Exodul 17

Online seit: 26.07.2023     Cuvinte cheie: Rugăciunea: personală; Pustie (viaţa pământească); Natură (vechi/noi)

„Apă și război” - sună ca un titlu de roman sau ca titlul unui raport guvernamental despre drepturile de apă disputate. Disputele și luptele pentru apă erau ceva obișnuit în zilele Vestului Sălbatic și, cu regret, sunt ... mai multîncă prea frecvente în multe locuri din lume și astăzi. Cu toate acestea, „Apa și războiul” nu se referă la un război pentru drepturi de apă, ci la două evenimente din Exodul 17: Dumnezeu oferă apă pentru poporul lui Israel în călătoria lor prin deșert, și Israel luptă împotriva lui Amalec.

O podgorie și patru trăsături de caracter (D.R. Reid)

1 Împărați 21

Online seit: 22.07.2023     Locuri din Biblie: 1 Împărați 21     Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Păcat; Ilie; Ascultare

În 1 Împărați 21 este relatarea inspirată a evenimentelor tragice din jurul unei podgorii. În această relatare găsim patru schițe scurte și succinte ale personajelor din această întâmplare: despre Nabot, ... mai multproprietarul viei; Ahab, împăratul lui Israel; Izabela, soția lui Ahab; și Ilie, profetul lui Dumnezeu.

Limitele disciplinarii (S. Ridout)

Când încep măsurile de disciplinare ale Bisericii (Adunării) și până unde merg acestea?

Online seit: 21.07.2023     Locuri din Biblie: Matei 18     Cuvinte cheie: Disciplină; Biserica: Disciplinare; Excludere (disciplinare)

Este trist câte despărțiri au avut loc în trecut pentru că nu a fost recunoscut principiul despre care tocmai am vorbit! Acte extreme de disciplinare au fost impuse poporului lui Dumnezeu în așa fel încât nu era ... mai multpermis să se pună la îndoială veridicitatea unei astfel de acțiuni, ci era forțat fie să se supună acesteia, fie să se retragă din părtășia cu adunarea care a exercitat disciplinarea. Nu este nevoie să fim mai concreți aici, căci inimile noastre sunt îndurerate la gândul eșecului nostru în această direcție! Să ne întrebăm doar: nu există încă un remediu?

„Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi?” (D.R. Reid)

1 Corinteni 4.7; Luca 12.48

Online seit: 19.07.2023     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 4.7; Luca 12.48     Cuvinte cheie: Încurajare; Mândrie

Sfârșitul anului școlar sau al semestrului înseamnă pentru mulți elevi și studenți fie „bucuria victoriei”, fie „chinul înfrângerii”! Unii primesc premii școlare, respectiv academice și ... mai multsportive, oferte bune de muncă și burse. Alții, însă, sunt dezamăgiți de notele lor, nu primesc premii, au perspective slabe de angajare și nu primesc burse. Poate că tu te afli într-o categorie sau alta în acest moment.

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (2) (H.A. Ironside)

Capitolul 2

Online seit: 17.07.2023     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2     Cuvinte cheie: Antihrist

Credincioșii din Tesalonic se bucurau de arătarea Domnului. Ei așteptau, ca El să Se întoarcă pe pământ, ca să-i judece pe cei nelegiuiți și ca să-Și ridice Împărăția în acest loc, unde a fost respins și ... mai multrăstignit. Acest aspect al venirii Sale era cel care făcuse impresia cea mai profundă asupra inimilor lor, cu toate că Pavel explicase că Domnul va veni întâi pentru credincioși „în văzduh”. Uneori, credincioșii au o memorie foarte slabă. Credincioșii din Tesalonic se pare că au uitat acest adevăr, pe care Pavel încercase să-l clarifice în prima sa epistolă. Când au trecut prin persecuții și greutăți crâncene, au început deci să se întrebe dacă Ziua Domnului nu cumva începuse deja.

Imagine: L. Binder
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10) (S. Ridout)

Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire

Online seit: 14.07.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Urmând ordinea în care a fost construit Cortul întâlnirii, ajungem acum la perdeaua despărțitoare și la perdeaua de la intrarea în cort și la stâlpii pe care erau atârnate aceste perdele.

Este Israel mireasa lui Hristos? (W.J. Ouweneel)

Răspunsuri la întrebări în urma prelegerilor despre Cântarea Cântărilor

Online seit: 10.07.2023     Cuvinte cheie: Mireasa, pământească

În acest articol este vorba de relația lui Dumnezeu cu Israel, Iuda, cele zece seminții și Ierusalim. Este vorba de relația simbolică a unei mirese/soții, despărțire, lepădare și reprimire.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9) (S. Ridout)

Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile

Online seit: 08.07.2023     Locuri din Biblie: Exodul 30; Exodul 36; Exodul 38

După ce am analizat lemnul și aurul, din care erau făcute scândurile Cortului întâlnirii, să examinăm acum forma lor, dimensiunile lor, fundația lor și legătura dintre ele.

Epistola a 2-a a lui Pavel către Tesaloniceni (1) (H.A. Ironside)

Capitolul 1

Online seit: 05.07.2023     Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 1

În Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni este vorba mai cu seamă despre venirea Domnului Isus Hristos pentru sfinții Săi. Evident, unii creștini credincioși din Tesalonic au înțeles greșit învățătura ... mai multacestei epistole. Se pare că au ajuns pripit la concluzia, că pentru ei ar fi fără sens să muncească pentru întreținerea lor, deoarece venirea Domnului ar putea să aibă loc în orice moment. Și deoarece au avut parte de câteva experiențe foarte dificile și zguduitoare, s-au gândit că poate ei ar fi deja în necazul cel mare. Apostolul, care încă mai era în Corint, a auzit despre aceste ciudate înțelegeri greșite ale adevărului pe care el a încercat să-l explice, și a scris o a doua epistolă, ca să corecteze aceste păreri fatale. El voia să explice mai deslușit și mai clar care sunt sarcinile creștinilor care așteaptă venirea Domnului Isus Hristos.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (5) (H.A. Ironside)

Capitolul 5

Online seit: 28.06.2023     Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Sfinţenia, sfinţirea

După ce apostolul a prezentat adevărul despre răpire, el își îndreptă atenția spre ziua Domnului. După răpirea creștinilor credincioși, lumea va trăi perioada cea mai întunecată de care a avut parte vreodată.

Imagine: Beröa Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8) (S. Ridout)

Poleiala din aur a scândurilor

Online seit: 26.06.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ajungem acum la aurul care a acoperit complet scândurile. Fără îndoială, acesta conține o învățătură divină pentru noi. Scândurile, chivotul și tot mobilierul din cort nu puteau fi văzute din exterior și, în ... mai multconsecință, erau vizibile doar pentru preoți și pentru ochiul lui Dumnezeu. Pentru ochiul omului, gloria divină a Domnului nostru a rămas ascunsă - doar credința o putea percepe sub mantia smereniei Sale umane.

Imagine: L. Binder
Principii pentru alegerea partenerului (W. Plock)

Extras din „Eine Ehe zur Ehre Gottes”

Online seit: 22.06.2023     Cuvinte cheie: Alegerea partenerului

Charles Darwin s-a gândit la căsătorie. Lucid cum era, și-a notat avantajele și dezavantajele. În partea pozitivă a notat următoarele: o casă, eventual copii și atracția conversațiilor feminine. Pe partea opusă a notat ... mai multurmătoarele: pierderea teribilă de timp, neputința de a citi seara și, dacă sunt mulți copii, trebuie să se câștige bani. Apoi a tras o linie sub ele și a concluzionat: „Nu-ți face griji, amice, există o mulțime de sclavi fericiți”. Și s-a căsătorit.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7) (S. Ridout)

Scândurile cortului întâlnirii

Online seit: 15.06.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ajungem acum la structura cortului, adică la scândurile din lemn de salcâm, acoperite cu aur și așezate pe un postament de argint. Toate aceste scânduri aveau o singură dimensiune: erau lungi de 10 coți și late de 1½ ... mai multcoți.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (4) (H.A. Ironside)

Capitolul 4

Online seit: 14.06.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4

În pasajele următoare, apostolul prezintă un mod de viață plăcut lui Dumnezeu. În timpul slujbei sale printre credincioșii din Tesalonic, Pavel revelase cu chibzuință și partea practică a creștinismului. Uneori suntem ... mai multînclinați să neglijăm aceasta. Suntem așa de mult preocupați cu doctrina, încât nu subliniem suficient responsabilitatea noastre de credincioși. Ambele părți ale creștinismului sunt importante.

Ce este „viața veșnică”? (B. Anstey)

Idei greșite despre viața veșnică

Online seit: 07.06.2023     Locuri din Biblie: Ioan 3; Ioan 10; 1 Ioan 1; Romani 6; Tit 1     Cuvinte cheie: Viaţa veşnică

„Viața veșnică”, așa cum apare ea în Evanghelia după Ioan și în epistole, este o binecuvântare creștină. Ea este un „dar de har” al lui Dumnezeu, pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos ... mai mult(Romani 6.23). Este caracterul cel mai înalt al vieții divine, pentru că ea există, și ea este ceea ce Tatăl și Fiul savurează împreună în părtășie, din veșnicie.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6) (S. Ridout)

Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare

Online seit: 03.06.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ultimele două învelitori ale Cortului întâlnirii sunt descrise foarte pe scurt într-un singur verset, în timp ce detaliile primei învelitori sau ale locuinței propriu-zise ocupă un spațiu considerabil. Cortul ... mai multsau acoperământul din păr de capră era, de asemenea, descris cu lux de amănunte. Când ne gândim că fiecare dintre aceste acoperitori vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos, aceasta sugerează că, cu cât cunoașterea noastră despre El devine mai profundă, cu atât mai mare va fi frumusețea și perfecțiunea divină pe care o vom vedea. Cu adevărat, avem aici în fața noastră „bogăția de nepătruns a lui Hristos” (Efeseni 3.8). Nu găsim prea multe detalii despre aceste două acoperitori - nu că ele nu ar arăta desăvârșirea Sa, dar atenția este atrasă doar de câteva trăsături ale fiecăreia.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (3) (H.A. Ironside)

Capitolul 3

Online seit: 01.06.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 3

Mă bucur întotdeauna pentru felul minunat cum vorbește Pavel despre împreună-lucrătorii săi. Să luăm aminte cum scrie el în 1 Tesaloniceni 3.2: „Timotei, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu în Evanghelia ... mai multlui Hristos”. Ce am putea să spunem mai mult despre un slujitor al Domnului? Un iubit frate în Hristos, un împreună-lucrător drag – toate acestea a fost Timotei pentru Pavel.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (2) (H.A. Ironside)

Capitolul 2

Online seit: 24.05.2023

În primele douăsprezece versete, apostolul face o retrospectivă asupra slujbei sale, pe care au făcut-o el și tovarășii săi în cetatea Tesalonic. El le amintește credincioșilor cum a veni la ei din Filipi, unde a suferit și a ... mai multfost insultat.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (1) (H.A. Ironside)

Capitolul 1

Online seit: 22.05.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 1

Primul capitol al primei Epistole către Tesaloniceni, în care este relatat cum a fost primită Evanghelia în Tesalonic, se încheie cu imaginea unui grup de credincioși fericiți, care slujesc în mod serios lui Dumnezeu și ... mai multașteaptă plini de nerăbdare revenirea lui Isus Hristos.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5) (S. Ridout)

Covoare din păr de capră

Online seit: 17.05.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Ajungem acum la cel de-al doilea strat de covoare al locuinței sau la „cortul de deasupra locuinței”, așa cum este numit aici [n.tr.: versiunile Bibliei în limba română nu folosesc cuvântul locuință, așa cum este ... mai multde ex. traducerea în limba germană Elberfelder-Edition CSV Hückeswagen: משׁכּן (mishkân)]. Primul strat de covoare, pe care l-am analizat deja, forma locuința propriu-zisă peste care erau așezate toate covoarele ulterioare.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4) (S. Ridout)

Covoare de in subțire răsucit - dimensiunile lor și alte aspecte

Online seit: 12.05.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36.8-13     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

După ce am analizat culorile și materialele covoarelor, să încercăm acum să înțelegem ceva din semnificația dimensiunilor și a aranjamentului lor. Învelitoarea cea mai interioară a cortului era formată din zece covoare, ... mai multfiecare având o lățime de 4 coți și o lungime de 28 de coți. Aceste zece covoare erau unite între ele pentru a forma două câmpuri compuse din câte cinci covoare fiecare, care la rândul lor erau unite pentru a forma o acoperire completă. Modul în care cele cinci covoare au fost unite nu este menționat în mod explicit (probabil că au fost cusute împreună), dar instrucțiunile pentru unirea celor două câmpuri sunt foarte clare în acest sens: cincizeci de cheotori albastre au fost atașate la marginea covoarelor și cincizeci de copcii de aur au fost folosite pentru a le uni pe toate într-un întreg.

Calea necroită (Autor necunoscut)

Iosua 3.4; Ioan 13.36.

Online seit: 08.05.2023     Locuri din Biblie: Iosua 3.4; Ioan 13.36.     Cuvinte cheie: Iordan

N-ați mai trecut pe această cale până acum. ... Prințul vieții a distrus puterea morții pentru noi și a transformat moartea în calea care ne duce în patria noastră cerească. Pentru Israel, matca adâncă a Iordanului ... mai multera o cale necroită. Prin urmare, ei trebuiau să aștepte până când chivotul Dumnezeului celui viu, purtat de preoți, trecea prin fața lor ca să le pregătească un drum.

Urechile Domnului (W.T.P. Wolston)

...sau Slujba dragostei

Online seit: 08.05.2023     Locuri din Biblie: Psalmul 40.6,7; Isaia 50.4; Exodul 21.2-6     Cuvinte cheie: Ureche (a auzi); Pace în împrejurări

Dacă evoluția vieții sufletului nostru ar fi povestită cinstit, atunci s-ar arăta că jumătate, ba chiar trei sferturi din problemele, ispitele, dificultățile și disperările prin care trecem sunt cauzate numai prin așteptarea necazurilor ... mai multcare nu ne vor năpădi niciodată. Domnul Isus a văzut întregul drum și a mers neclintit mai departe. De câte ori n-am fost rebeli și am dat înapoi de la ce am văzut deja de departe îngrămădindu-se peste noi! Este așa un contrast față de ce găsim aici!

Imagine: L. Binder
Sfințenia – explicată pe exemplul lui Iuda (D.W. Gooding)

Ioan 13

Online seit: 01.05.2023     Locuri din Biblie: Ioan 13     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Iuda Iscarioteanul

Prima lecție importantă în școala lui Hristos, în ceea ce privește sfințenia, a început cu o lecție puternică, ilustrativă din punct de vedere simbolic. Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi. Apoi, a doua lecție ... mai multimportantă trebuia să constea dintr-o a doua acțiune simbolică, deosebit de importantă: Hristos i-a dat lui Iuda bucata de pâine înmuiată.

Prima epistolă a lui Pavel către Corinteni (13) (B. Anstey)

Capitolul 13

Online seit: 18.04.2023     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 13     Cuvinte cheie: Dragostea pentru Hristos; Darul limbilor; Vorbirea în limbi

În capitolul 13, Pavel descrie „calea nespus mai bună”, scriind un frumos tratat despre dragoste. Mulți oameni au tendința de a scoate acest capitol din context și de a-l aplica la tot felul de situații de viață - de ... mai multexemplu, la relațiile de căsătorie și la viața de familie. Nu vrem să îndepărtăm nimic din aceste aplicații, pentru că ele își au cu siguranță locul lor, dar în exercitarea darului nostru de a predica Cuvântul în Biserică (Adunare), contextul este dragostea. Darurile trebuie să fie exercitate în dragoste; acesta este adevăratul spirit al slujbei.

Cuvântări de adio (H. Wilts)

Moise, Iosua, Samuel, Pavel

Online seit: 15.04.2023     Cuvinte cheie: Moise; Iosua; Samuel; Pavel; Modele; Ultimele cuvinte

Când angajați din conducerea unei firme se retrag din câmpul muncii după mulți ani de serviciu, în mod normal, discursului lor de adio i se acordă o mare atenție. De cele mai multe ori sunt trase învățăminte din ... mai multtrecut și arătate căi pentru viitor. Și în Biblie găsim de patru ori asemenea cuvântări de adio, care au fost ținute de către slujitori devotați, într-un moment în care au trebuit să-și încheie slujba și când sosise clipa să-și ia rămas-bun. Aici ne gândim la cuvintele lui Moise din Deuteronomul 27-33, ale lui Iosua din Iosua 23-24, ale lui Samuel din 1 Samuel 12 și ale lui Pavel din Faptele Apostolilor 20. În câteva articole vom arăta diferite puncte din discursurile de adio, în speranța că aceasta va fi spre binecuvântare pentru noi toți. Cu siguranță că așa va fi, dacă la acest studiu nu vom omite să citim personal pasajele din Scriptură, cu evlavie și rugându-ne.

Cu hotărâre de inimă (G.F. Barlee)

Proverbele 23.26; Ezra 7.10; Daniel 1.8; Faptele apostolilor 11.22,23

Online seit: 14.04.2023     Locuri din Biblie: Proverbele 23.26; Ezra 7.10; Daniel 1.8; Faptele apostolilor 11.22,23     Cuvinte cheie: Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul

Ne aflăm în ultimele zile ale acestui veac. Ce stare de spirit predomină în majoritatea adunărilor creștine din zilele noastre? Nu se întâlnește aproape pretutindeni coruperea moravurilor și nepăsarea și foarte ... mai multpuțină inimă pentru Hristos? Dar ceea ce dorește cel mai mult Domnul nostru (scriu aceasta cu toată reverența) este, fără îndoială, dragostea cordială din partea sfinților Săi iubiți. Pot exista multe cunoștințe biblice și un mare zel pentru lucrare, dar nimic nu poate lua locul unei afecțiuni profunde a inimii: „Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbele 23.26).

Slujirea preventivă a lui Hristos (W.T.P. Wolston)

Ioan 13

Online seit: 14.04.2023     Locuri din Biblie: Ioan 13     Cuvinte cheie: Spălarea picioarelor; Curăţirea

Poate că este cineva aici, astăzi, care a dat înapoi; este foarte posibil. Așadar, cum procedează El cu cei care au dat înapoi? Citește doar Ieremia 2-4 înainte de a merge la culcare diseară și vei vedea ce face El. Israel ... mai multÎl uitase, dar El nu l-a uitat niciodată pe Israel. S-ar putea să gândești: Ei bine, au trecut destul de multe luni de când m-am gândit mai mult la El, și multe lucruri rele s-au întâmplat de atunci. - Adevărat, dar El știe totul despre ele. Când vei ajunge la pasajul din Ieremia 4, veți vedea că inima este restaurată prin harul desăvârșit. Ești tu un răzvrătit? Ai fost necinstit, egoist, prost și încăpățânat, dar, indiferent cum ai fi, El te iubește. Și acum, poți tu să Îl privești în față și să spui: Voi merge pe drumul meu? - Nu, sunt sigur că nu poți.

Prima epistolă a lui Pavel către Corinteni (12) (B. Anstey)

Capitolul 12

Online seit: 13.04.2023     Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12     Cuvinte cheie: Daruri ale Duhului; Biserica: Misiune/Slujire; Trupul lui Hristos

Apostolul abordează acum unele practici greșite în domeniul darurilor. După cum am menționat mai devreme, preoția și darurile sunt două domenii diferite în Biserică (Adunare). Rugăciunea, lauda și închinarea se adresează ... mai multlui Dumnezeu și aparțin domeniului preoției, dar slujirea Cuvântului se adresează oamenilor și aparține domeniului darurilor. Privilegiile noastre în ambele domenii nu se limitează la timpul în care credincioșii se reunesc „ca Adunare”. Fiecare ar trebui să își exercite darul oriunde și oricând este călăuzit de Duhul să facă acest lucru, fără a încălca niciun principiu. Dar nu acesta este subiectul de față; în acest capitol, apostolul este preocupat de natura și utilizarea darurilor în Adunare.

Ce înseamnă moartea lui Hristos, lucrarea Sa de Mijlocitor și viața Sa pe pământ? (A.H. Rule)

Și ce este cu substituirea?

Online seit: 07.04.2023     Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Suplinire; Isus ca Mare Preot

Mulți creștini nu știu să facă distincția între moartea lui Hristos, viața Sa pe pământ și preoția Sa la dreapta Tatălui, și cum se raportează acestea între ele. Motivul pentru aceasta este probabil că ei nu ... mai multînțeleg sau nu cred în efectele depline și cuprinzătoare ale morții Fiului lui Dumnezeu. În mod uimitor, puțini creștini cunosc efectele semnificative pentru ei, ca păcătoși, ale „jertfei unice” (Evrei 10.14) a Mielului lui Dumnezeu; și de aceea există atât de multă ignoranță cu privire la viața Mântuitorului pe pământ și la mijlocirea Sa actuală în cer. Dacă am ști ce înseamnă moartea Sa și care sunt beneficiile ei, am putea înțelege mai ușor motivul, importanța și dimensiunea vieții și mijlocirii Sale.

De ce permite Dumnezeu acest lucru? (A.E. Wilder-Smith)

... dacă El este atotputernic?

Online seit: 04.04.2023     Cuvinte cheie: De ce?; Suferinţa: în general; Catastrofe

Nu este aceasta exact întrebarea pe care și-o pun mulți oameni astăzi? De ce este așa, dacă Dumnezeu este atotputernic - și dacă El este Dumnezeu, El trebuie să fie așa - de ce nu pune capăt acestui haos, tuturor acestor războaie, ... mai multtuturor înșelăciunilor, nedreptăților, mizeriei și bolilor din lume? Este așa cum mi-a spus un student cu ani în urmă: „Dacă vrei să cred în Dumnezeul tău, mă aștept mai întâi de toate ca El să creeze o lume mai bună!”

Enoh – un model în credință (P. Wilson)

Geneza 5.22; Evrei 11.5

Online seit: 03.04.2023     Locuri din Biblie: Geneza 5.22; Evrei 11.5     Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Devotamentul; Separare/Punere deoparte; De Anul Nou; Enoh

Dacă privim înainte, spre anul viitor, și vedem toată răutatea din jurul nostru – vrem noi într-adevăr să „umblăm cu Dumnezeu”, așa cum a umblat Enoh cu Dumnezeu? Aceasta ne va costa câte ceva, dar nu este ... mai multlauda lui Dumnezeu o răsplată suficientă pentru orice suferință sau pentru orice pierdere?

Mândrie spirituală?! (P. Wilson)

Înălțarea de sine în vremuri de decădere

Online seit: 03.04.2023     Cuvinte cheie: Mândrie; Decăderea Bisericii; Comportare sectantă; Biserica: Sectarism

Să ne păzim de a ne înălța singuri sau să credem că suntem superiori altora! Vrem să mergem pe calea credinței și să fim conștienți că suntem o parte a eșecului care a pătruns în mărturia creștină.

Nivelul nostru de trai (P. Wilson)

Suntem noi mulțumiți cu ce ne putem permite?

Online seit: 03.04.2023     Locuri din Biblie: 1 Timotei 6     Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Modestie/cumpătare; Bani; Evlavia

Când oamenii tineri își întemeiază propriul lor cămin, ar trebui să-și facă gânduri despre nivelul lor de trai, aceasta înseamnă despre cheltuielile pentru casă sau locuință, despre stilul lor de instalare și ... mai multdespre cheltuielile pentru îmbrăcăminte, mâncare, mașină și așa mai departe. Lui Dumnezeu nu-I place dacă am cheltuit totul până la ultimul cent al venitului nostru sau chiar să trăim peste ceea ce ne permit mijloacele noastre materiale. Și aceasta nu ne promovează fericirea în niciun fel!

Cuvinte despre moarte (G.V. Wigram)

Evrei 9.27,28

Online seit: 01.04.2023     Locuri din Biblie: Evrei 9     Cuvinte cheie: Moarte; Ultimele cuvinte

Voi muri o dată? „Bineînțeles că da, mai devreme sau mai târziu”, vor răspunde majoritatea oamenilor. „Nu știu”, este răspunsul pe care ar trebui să-l dea majoritatea cititorilor Bibliei. Dintre ... mai multcredincioși, numai cei care au primit o revelație specială că vor muri, cum ar fi Petru (Ioan 21.19; 2 Petru 1.14) și Pavel (2 Timotei 4.6), ar avea dreptul să spună: „Cu siguranță voi muri”. Petru a putut vorbi astfel, deoarece Domnul Isus îi promisese în mod categoric cununa de martir. Pavel știa același lucru despre sine însuși. Dar eu sunt doar un creștin „obișnuit” și nu pretind să fiu Petru sau Pavel. Nu pretind că am primit vreo revelație direct de la Domnul Însuși cu privire la viața mea personală. Prin urmare, trebuie și pot să mă mulțumesc cu lumina generală asupra acestui subiect, așa cum Dumnezeu o dă familiei Sale în Cuvântul Său. Este o lumină clară și strălucitoare, care strălucește asupra poporului Său.

Îndrăznește! (G.C. Willis)

... chiar și atunci când vremurile sunt grele

Online seit: 01.04.2023     Cuvinte cheie: Mângâiere

Duhul lui Dumnezeu ne informează că „în zilele din urmă vor veni timpuri grele” (2 Timotei 3.1). Cuvântul grecesc chalpos, redat aici prin „greu”, înseamnă „aspru; dificil de tratat; greu de ... mai multsuportat; dureros; amar și apăsător; crud; feroce; neîmblânzit”. Nu-i așa că aceste expresii descriu cu exactitate vremurile în care trăim? Dacă ne uităm în jurul nostru, am putea să ne pierdem curajul, să renunțăm și să ne lăsăm cuprinși de teamă și de presimțiri rele.

John Thomas Mawson

„Am luptat lupta cea bună”

Online seit: 28.03.2023     Cuvinte cheie: Biografii

J.T. Mawson a început să predice Evanghelia la o vârstă foarte tânără. Astfel, a avut parte de o slujire de puțin mai mult de cincizeci de ani și Dumnezeu l-a folosit astfel încât mulți oameni s-au întors ... mai multla Dumnezeu. Posedând atât inima de păstor, cât și darul de evanghelist, a început să publice o revistă, Scripture Truth, la începutul anului 1909, în colaborare cu un alt slujitor al lui Dumnezeu, Hugh Denoon Rushton Jameson (1874-1912). H.D.R.

Numele Isus (G.F. Barlee)

Ce înseamnă Numele Isus?

Online seit: 28.03.2023     Locuri din Biblie: Filipeni 2     Cuvinte cheie: Isus: ca Om; Isus: ca Hristos; Isus: Nume

În Sfânta Scriptură, numele sunt foarte importante și adesea au o semnificație remarcabilă.

Otniel – un judecător exemplar (A.M.S. Gooding)

Un model pentru oameni responsabili și pentru bărbați tineri

Online seit: 28.03.2023     Locuri din Biblie: Judecători 3     Cuvinte cheie: Bătrâni; Caracter lumesc; Otniel

Numai unii dintre voi sunt prezbiteri, dar toți credincioșii sunt în primejdie să se dedice lumii și cu toții suntem chemați să biruim lumea. Deci, ce să facem? – Petreceți timp în Hebron! Testați-vă dragostea pentru ... mai multDomnul! Învățați să cunoașteți Cartea! Cutremurați-vă înaintea ei, ca înaintea Cuvântului lui Dumnezeu! Atunci, puterea instructivă a acestei Cărți, ca și în cazul lui Otniel, umplut de Duhul Sfânt, va alunga caracterul lumesc din inimile noastre, din familiile noastre și din relațiile noastre omenești. După ce Otniel a eliberat poporul lui Dumnezeu din robia sa, țara s-a bucurat de pace timp de patruzeci de ani, până la moartea sa. – Dacă poporul lui Dumnezeu din zilele noastre va fi eliberat din înrobirea sa lumească, atunci și adunările vor afla pacea, bunăstarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi vom trăi apropierea lui Dumnezeu într-un fel niciodată cunoscut și Isus Hristos va fi totul pentru noi.

Epistola lui Pavel către Efeseni (3) (B. Anstey)

Capitolul 3

Online seit: 24.03.2023     Locuri din Biblie: Efeseni 3

În acest capitol există o digresiune importantă între adevărul doctrinar al epistolei (Efeseni 1-2) și îndemnurile practice (Efeseni 4-6). Aici, apostolul confirmă autoritatea sa de a vesti „taina lui Hristos”. ... mai multPavel știa că iudeii vor avea unele neînțelegeri serioase cu privire la ceea ce învăța el. De aceea, printr-o intercalare, el se ocupă mai detaliat cu adevărul referitor la taină. În afară de aceasta, Pavel explică caracterul unic al însărcinării sale de a aduce această taină credincioșilor. Scopul său era să clarifice unele neînțelegeri pe care iudeii le-ar fi avut în mod natural în legătură cu învățătura sa.

O scrisoare veche (G.V. Wigram)

... un mesaj actual

Online seit: 20.03.2023     Cuvinte cheie: Educarea copiilor

Există lucruri pe pământ care pot foarte bine să ne umple inimile de întristare și durere. Starea actuală a adunării, despre care scrii, este în principal o problemă de acest fel. Cel care are o inimă pentru Isus, care ... mai multÎi împărtășește sentimentele și trăirile pentru Adunare, nu poate decât să se gândească cu durere la această tristă fragmentare și confuzie, la spiritul de partidă care domină în general în Adunare. A privi cu indiferență la această stare de lucruri nu face decât să trădeze o inimă care este indiferentă și față de Domnul ei. Deci, știu și din propria mea experiență că, uitându-mă la această stare tristă, există sentimente care exprimă mai mult neliniște și descurajare, decât întristare conform cu voia lui Dumnezeu.

Plinătate de bucurie (P. Willis)

Ioan 15-17

Online seit: 20.03.2023     Locuri din Biblie: Ioan 15; Ioan 16; Ioan 17     Cuvinte cheie: Viaţa veşnică; Bucurie

Printre credincioșii adevărați nu există nimic care să lipsească mai mult decât bucuria spirituală. De partea lui Dumnezeu totul este strălucitor. Locul nostru înaintea lui Dumnezeu este primirea noastră în Cel preaiubit. ... mai multPrivilegiul nostru este să avem parte de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său - în cercul dragostei divine. Ce har minunat că Dumnezeu vrea să ne primească! „Așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4.17). Multiple sunt cauzele care ne împiedică să savurăm ceea ce ne este dat în Hristos. ...

Să fim întotdeauna la Domnul (G.V. Wigram)

1 Tesaloniceni 4

Online seit: 20.03.2023     Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4     Cuvinte cheie: Venirea Domnului; Răpire; Încurajare

Gândul că Îl voi vedea pe Domnul și că voi fi la El pentru totdeauna îmi pătrunde în suflet. O, este posibil ca Domnul, care din momentul în care mi-a dat viață m-a purtat cu atâta răbdare și dragoste și ... mai multa vegheat asupra mea cu o grijă atât de sfântă, să poată spune: „Tu vei veni în întâmpinarea Mea”? Și mai mult decât atât, El va coborî să mă întâlnească în văzduh! Da, ochii mei Îl vor vedea, urechile mele Îl vor auzi, Cel care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine și care, în dragostea Sa, ne ia acum la Sine, pe toți cei pe care Tatăl I-a dat Lui înainte de întemeierea lumii. ...

Legea (SoundWords)

... și sensul ei pentru creștini

Online seit: 18.03.2023     Locuri din Biblie: Matei 5; Galateni 2; Galateni 3     Cuvinte cheie: Legea de pe Sinai; Adventişti

Iar și iar iese la iveală întrebarea: cum ar trebui să procedeze creștinii cu Legea de la Sinai? În această privință, cei mai puțini creștini cred că noi, acum, ar trebui să ținem Legea în toate punctele, deci ... mai multatât legea morală, cât și legea ceremonială. Creștinii sunt absolut conștienți că blestemul este legat cu o neîmplinire a Legii, dar din acest blestem ne-a răscumpărat definitiv Hristos. Cu toate acestea, pe de altă parte, mulți creștini nu vor să renunțe de tot la Lege și s-o lase să treacă mai departe drept un fel de regulă de viață. ...

„Ava, Tată!” (G.C. Willis)

Ce înseamnă această expresie pentru noi, creștinii?

Online seit: 17.03.2023     Locuri din Biblie: Galateni 4     Cuvinte cheie: Ava Tată

Este un cuvânt format doar cu buzele, astfel încât un copil foarte mic, care nu are încă dinți, îl poate rosti. Aproape fiecare limbă are același tip de nume pentru „tată” și „mamă”; ... mai multîn germană, copiii mici spun „Papa” și „Mama”; ambele sunt cuvinte care pot fi formate doar cu buzele. La fel se întâmplă și cu „Abba”. Acest lucru ne arată buna primire, pe care Dumnezeu o face chiar și celui mai mic, mai tânăr, mai slab credincios.

Animalul masculin folosit la jertfe (W.H. Westcott)

Leviticul 1 și 4

Online seit: 15.03.2023     Locuri din Biblie: Leviticul1; Leviticul 4     Cuvinte cheie: Jertfă de ardere; Jertfă pentru păcat; Slava lui Hristos

La început, bărbatului i s-a încredințat responsabilitatea pentru sfera care i-a fost repartizată, iar femeia, egală cu el, i-a fost dată ca ajutor, pentru ca ea să fie din el și pentru el (Geneza 2). Eva a fost adusă la Adam, o ... mai multființă pe care el putea să o iubească și să-i împărtășească plăcerile și privilegiile, dar căreia nu i-a fost încredințată aceeași responsabilitate. Se pare că acest principiu poate fi văzut în instituirea jertfelor. Căci acolo unde Hristos este prezentat ca model ca răspuns la gloria cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ca în arderea de tot, sau acolo unde este prezentat ca model ca jertfă pentru păcat pentru o întreagă comunitate sau pentru un preot sau căpetenie, a cărui întreagă sferă de responsabilitate era afectată de păcatul său, se aduce [nu o jertfă feminină, ci] o jertfă masculină

Epistola lui Pavel către Efeseni (2) (B. Anstey)

Capitolul 2

Online seit: 15.03.2023     Locuri din Biblie: Efeseni 2

În capitolul 1 se prezintă ceea ce Dumnezeu a hotărât în veșnicie cu privire la Hristos și la Biserică (Adunare); în capitolul 2 este prezentat ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru: în prezent, El adună ... mai multmaterialul din care va fi alcătuită Biserica, prin aceea că El cheamă credincioși dintre iudei și dintre păgâni și îi adună într-un singur trup (Efeseni 3.6). Este un vas special de mărturie, pe care El îl formează în vederea prezentării gloriei lui Hristos în lumea viitoare (Împărăția milenară). În timpul intermediar, acest vas a devenit locuința lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca o mărturie prezentă a harului Său în această lume.

Nepăsarea spirituală (G.F. Barlee)

Suntem încă în flăcări pentru Hristos?

Online seit: 14.03.2023     Cuvinte cheie: Orientare de viaţă pământească; Orientarea vieţii: pământeşte; Râvnă; Discipolat/Ucenicie

În aceste zile din urmă, copiii lui Dumnezeu sunt amenințați de un pericol foarte real, foarte insidios și, prin urmare, este cu atât mai periculos: lenea spirituală. În trecut, când mărturisirea lui Hristos putea ... mai multînsemna pierderea tuturor bunurilor și, eventual, chiar a vieții, acest pericol aproape că nu exista. Riscul de a pierde bunurile sau chiar viața era atât de real și atât de mare încât cineva trebuia să fie extrem de serios înainte de a mărturisi credința. Dar, în zilele noastre, acest risc, în general, nu mai există. Fiecare gândește și crede ce vrea și nimeni nu-l bagă în seamă.

Creștinul și îmbrăcămintea (SoundWords)

... nu contează totuși ce îmbrac, nu-i așa?

Online seit: 13.03.2023     Locuri din Biblie: Deuteronomul 22; 1 Timotei 2; Tit 2; 1 Petru 3     Cuvinte cheie: Tradiţie; Îmbrăcăminte; Legalitate

Tema „îmbrăcăminte adecvată” a încins deja multe spirite de creștini. Pentru mulți, aceasta nu (mai) este deloc o temă, iar alții, așa se pare, și-au legat de ea întreaga identitate specifică grupării. ....

Iefta - un judecător legalist (A.M.S. Gooding)

Consecințele legalității

Online seit: 13.03.2023     Locuri din Biblie: Judecători 11; Judecători 12     Cuvinte cheie: Iefta; Legalitate; Semănătură şi recoltă (principiu)

Iefta a judecat pe Israel șase ani, șase ani de triumf și tragedie, șase ani distruși prin legalitate. Domnul să ne elibereze de legalitate.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12) (S. Ridout)

Capacul ispășirii

Online seit: 10.03.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Capacul ispășirii era, așa cum a fost descris pe scurt mai devreme, o acoperire peste Chivot și se potrivea cu acesta în lungime și lățime. Era făcut din aur curat, iar heruvimii erau bătuți (forjați) din aceeași piesă la ambele ... mai multcapete. Ei făceau astfel parte din capacul ispășirii. Aceste figuri simbolice umbreau capacul ispășirii cu aripile lor, în timp ce fețele lor priveau în jos spre el.

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare (3) (aus dem Französischen)

Îndemnuri

Online seit: 27.02.2023     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Slujba de închinare, pe care răscumpărații Domnului o încep pe pământ nu se va încheia în cer. Cât de prețios este pentru inima Tatălui, când copiii Săi din această lume de o moralitate ... mai multîntunecată mărturisesc și laudă Persoana și lucrarea Fiului Său. „Iată, binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului, care stați nopțile în casa Domnului! Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul!” (Psalmul 134.1,2). Credincioșilor, să avem grijă să prezentăm Domnului, la timpul stabilit, darurile Sale de jertfă, hrana Lui, jertfele de ardere-de-tot, care sunt o mireasmă plăcută Lui (Deuteronomul 28.2)!

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (aus dem Französischen)

Online seit: 27.02.2023     Articole: 3     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Această serie de articole referitoare la adorare/închinare este o traducere din limba franceză. Ele au apărut inițial sub titlul „Pensées sur l'adoration” pe blogul http://www.bible-notes.org. Autorul este necunoscut.

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (1) (aus dem Französischen)

Ce este închinarea/adorarea?

Online seit: 27.02.2023     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

În limba greacă există două cuvinte pentru închinare: proskuneo și latreno. Primul cuvânt înseamnă „a se pleca” sau „a aduce omagiu”, „a se prosterna, a îngenunchea pentru a se ... mai multînchina” (Matei 2.2,11; 4.10; Ioan 4.20,21; Apocalipsa 4.10). În Vechiul Testament, cuvântul cel mai des folosit pentru închinare înseamnă și „a se prosterna”; se găsește, de exemplu, în Geneza 18.2. Cel de-al doilea cuvânt, care este mai des folosit pentru închinarea în Locul sfânt, este adesea tradus prin „slujire” sau „a sluji” (Evrei 9.1,6,9,14; 10.2; Filipeni 3.3); dar traducerea corectă trebuie să fie „închinare” și „a se închina”. Sensul general, așadar, pentru cei care se apropie de Dumnezeu, este să Îl laude pe El, Tatăl, și să Îi dea slavă în raport cu ceea ce este El în Sine Însuși. A se închina înseamnă a da ceva lui Dumnezeu (1 Cronici 29.13.14).

Imagine: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (2) (aus dem Französischen)

Caracteristicile închinării/adorării

Online seit: 27.02.2023     Locuri din Biblie: Ioan 4.23,24; Evrei 10.19-22; Romani 15.6; 1 Petru 2.5.     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

„Adevărații închinători” sunt chemați să se închine „în duh și în adevăr”, deoarece Dumnezeu este Duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine potrivit gândurilor ... mai multSale (compară cu Filipeni 3.3).

Creștinii nu mint – nu-i așa? (SoundWords)

Zaharia 8.16

Online seit: 21.02.2023     Locuri din Biblie: Zaharia 8     Cuvinte cheie: Minciună

Ca niște creștini evlavioși, cum doar vrem toți să fim, știm că trebuie să ne comportăm riguros conform cu adevărul. Așa că băgăm deja în capul copiilor noștri că și minciunile de nevoie sunt tot minciuni. Și suntem foarte ... mai multatenți să facem vecinilor noștri o informare corectă asupra capacității cilindrilor noii noastre mașini. Dar oare cum stă treaba cu adevărul atunci când este vorba să apărăm propriul nostru drept sau autenticitatea grupării în care ne aflăm? Mai este și atunci adevărul așa de important pentru noi sau merge atunci după principiul: scopul scuză mijloacele? ...

Epistola lui Pavel către Efeseni (0) (B. Anstey)

Introducere

Online seit: 20.02.2023     Locuri din Biblie: Efeseni

Pentru ca un credincios să fie ancorat în deplina revelație creștină a adevărului, el trebuie să înțeleagă ceea ce a fost dat Bisericii prin intermediul dublei slujbe a lui Pavel. În Romani 16.25, Pavel numește aceste ... mai multdouă lucruri „Evanghelia mea și predicarea lui Isus Hristos” și „descoperirea tainei”. „Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos” este prezentată în Epistola către Romani, iar „descoperirea tainei” în Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni. Evanghelia vestește ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru binecuvântarea omului; dar taina dezvăluie ceea ce se găsește pentru buna plăcere a lui Dumnezeu în Fiul Său.

Epistola lui Pavel către Efeseni (1) (B. Anstey)

Capitolul 1

Online seit: 20.02.2023     Locuri din Biblie: Efeseni 1

Pavel începe scrisoarea cu salutul său obișnuit și se numește pe sine însuși „apostol al lui Hristos Isus”. El nu se adresează unei adunări, ci „sfinților și credincioșilor” care sunt „în ... mai multEfes”; prin urmare, alți slujitori nu sunt incluși împreună cu el în salut. (Conform cu 2 Corinteni 13.1, atunci când Pavel se adresează adunărilor, el include de obicei și pe alții în salut.) Evident, este vorba de o scrisoare circulară, care trebuia să fie transmisă printre credincioșii din zonă

Predica nu mi-a adus nimic (D. Schürmann)

Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici

Online seit: 17.02.2023     Cuvinte cheie: Predică; Vestirea Cuvântului; Biserica: Predică

În articolul „Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?” ne-am preocupat cu anumite lucruri care sunt necesare pentru ca o predică/propovăduirea Cuvântului să aibă folos pentru ascultători și adunarea să fie ... mai multzidită. La aceasta am examinat exclusiv responsabilitatea predicatorului. În acest articol ne vom îndrepta acum privirea numai asupra ascultătorului. În plus, ne gândim în mod cu totul deosebit la ascultătorii care nu sunt mulțumiți cu o predică. Lucrul acesta poate avea motive întemeiate, de exemplu, dacă predicatorul nu face față responsabilității sale. Dar există și multe aspecte care sunt de luat în seamă din partea ascultătorilor, ca o predică să aducă folos. Și aceasta va fi aici tema noastră.

Creștere sau rămânere în urmă? (G.F. Barlee)

Creștem în har sau dăm înapoi?

Online seit: 13.02.2023     Locuri din Biblie: 2 Petru 3     Cuvinte cheie: Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul; Maturizarea creştinului

Pretutindeni în creație, creșterea indică întotdeauna prezența vieții, iar atunci când creșterea se oprește, motivul este fie boala, fie moartea. Acest lucru se aplică și credincioșilor care sunt „o creație ... mai multnouă” în Hristos (2 Corinteni 5.17). ... În viața naturală, toți oamenii își încep dezvoltarea lor pământească ca și copii mici și se maturizează treptat până când devin adulți. În același mod, credinciosul este văzut mai întâi ca un copilaș în Hristos.

Cum devine Hristos o realitate vie pentru suflet?

Creștinismul este o Persoană!

Online seit: 10.02.2023     Locuri din Biblie: Galateni 2     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul; Timp de linişte

Deci, cum devine Domnul Isus Hristos o realitate pentru mine? Să ne gândim măcar o dată la viața și la moartea, la învierea și la gloria Celui care a murit pentru noi; să ne gândim măcar o dată ca și cum acest adevăr ar ... mai multfi complet nou pentru noi.

„Îngrijește de sfinți!” (J.T. Mawson)

Faptele apostolilor 20.28

Online seit: 09.02.2023     Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 20.28     Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Slujba de păstor

Sfinții sunt copiii lui Dumnezeu; așa sunt numiți de mai multe ori în Noul Testament: Cel mai tânăr copil din familia lui Dumnezeu este la fel de sfânt ca și cel mai bătrân și mai venerat credincios.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (14) (S. Ridout)

Sfeșnicul

Online seit: 06.02.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37.17-24     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Taina lui Hristos în epistola către Coloseni (D. Schürmann)

Coloseni 1.26-27

Online seit: 03.02.2023     Locuri din Biblie: Coloseni 1; Coloseni 2; Coloseni 3     Cuvinte cheie: Taină; Dispensaţionalism; Teologia legământului

Apostolul are de-a face cu doi potrivnici. Odată erau iudeii, de la care avea de îndurat persecuții, pentru că le nesocotea poziția specială prin faptul că propovăduia o astfel de veste despre „Hristos în națiuni”. ... mai multAici trebuie să devenim conștienți că acest gând era pe atunci atât de revoluționar, cum astăzi abia dacă ne putem închipui. În Faptele apostolilor 22.21-23 citim: „Și El mi-a zis: «Du-te, pentru că Eu te voi trimite departe, la națiuni»“. Și l-au ascultat până la cuvântul acesta și și-au ridicat glasul, spunând: „Ia de pe pământ pe unul ca acesta, pentru că nu trebuie să trăiască!“ Și, pe când strigau ei și-și aruncau hainele și aruncau praf în aer, ...” Acesta era motivul propriu-zis pentru care Pavel a ajuns atunci în detenție. Această veste era o urâciune pentru mândria iudeilor.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (13) (S. Ridout)

Masa

Online seit: 02.02.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre cortul din pustie (11) (S. Ridout)

Chivotul legământului

Online seit: 30.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 37.1-9; Deuteronomul 10.1-5     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (3) (S. Ridout)

Covoare de in subțire răsucit și culoarea lor

Online seit: 30.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 36     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Cum am învățat că Hristos este totul (J.T. Mawson)

Din memoriile lui J.T. Mawson

Online seit: 29.01.2023     Cuvinte cheie: Autobiografie; Biografii

Când Domnul S-a întors la mine în încercări, am crescut spiritual, am câștigat substanță spirituală, indiferent ce altceva am pierdut. Am învățat cu greu că, pentru binecuvântarea mea și pentru ... mai multgloria Lui, El trebuie să fie totul și în toate. El este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Așa este El pentru Dumnezeu și așa trebuie să fie pentru fiecare creatură, care vrea să fie binecuvântată veșnic. Aceasta este lecția pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o predă astăzi. Fericiți toți cei care o învață.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (S. Ridout)

Serie de articole

Online seit: 26.01.2023     Articole: 20     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Atunci când studiem un subiect din Scriptură, este întotdeauna instructiv să ne uităm la context. Dacă Domnul ne va dărui, vom face aceasta în legătură cu ceea ce spune Scriptura despre locuința Sa printre oameni. Cortul ... mai multîntâlnirii, dacă vreți, a fost punctul central al revelației Sale în ceea ce privește poporul Său pământesc. Tabăra lui Israel în pustie era organizată în jurul cortului, iar căile poporului erau întotdeauna legate de acesta. Când au ajuns în țară, ordinea lui Dumnezeu în legătură cu Cortul întâlnirii a fost de asemenea stabilită și acolo. De aceea, vom arunca o privire la starea poporului atunci când Dumnezeu i-a dat Cortul întâlnirii. Dumnezeu iubește să locuiască în laudele poporului Său, iar aceste laude constituie în același timp o premisă pentru locuirea Sa (Psalmul 22.3). El poate locui doar acolo unde este cunoscut; iar El, la rândul Său, poate fi cunoscut doar pe terenul mântuirii. În Romani 1 vedem că cei care aveau mărturia despre „eterna Sa putere și divinitate” (Romani 1.20) în lucrările creației care îi înconjurau, erau orbi și întunecați la minte. Pretinzând că sunt înțelepți, au devenit nebuni și, în cele din urmă, au fost atrași în tot felul de idolatrii și pasiuni rușinoase.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (1) (S. Ridout)

La cine locuiește Dumnezeu?

Online seit: 26.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 12; Exodul 13; Exodul 14;Exodul 15; Exodul 16; Exodul 20; Exodul 33; Exodul 35     Cuvinte cheie: Cortul din pustie

Atunci când studiem un subiect din Scriptură, este întotdeauna instructiv să ne uităm la context. Dacă Domnul ne va dărui, vom face aceasta în legătură cu ceea ce spune Scriptura despre locuința Sa printre oameni. Cortul ... mai multîntâlnirii, dacă vreți, a fost punctul central al revelației Sale în ceea ce privește poporul Său pământesc. Tabăra lui Israel în pustie era organizată în jurul cortului, iar căile poporului erau întotdeauna legate de acesta. Când au ajuns în țară, ordinea lui Dumnezeu în legătură cu Cortul întâlnirii a fost de asemenea stabilită și acolo. De aceea, vom arunca o privire la starea poporului atunci când Dumnezeu i-a dat Cortul întâlnirii.

Imagine: Beröa-Verlag
Prelegeri despre Cortul întâlnirii (2) (S. Ridout)

Locuința lui Dumnezeu

Online seit: 26.01.2023     Locuri din Biblie: Exodul 25     Cuvinte cheie: Cortul din pustie; Locuinţa lui Dumnezeu

Epistola întâi către Timotei (5) (B. Anstey)

Capitolul 5

Online seit: 04.01.2023     Locuri din Biblie: 1 Timotei 5

În capitolele 5 și 6, Pavel se ocupă de domeniul părtășiei creștine. Casa lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar un loc de rugăciune, de ordine sfântă și de adevăr, ci și un loc de părtășie fericită între credincioși. ... mai multÎn aceste capitole, Pavel îi prezintă lui Timotei diferitele relații pe care le avem unii cu alții în casă și stabilește comportamentul adecvat în fiecare caz. Ca și în alte locuri din epistolă, îndemnurile de aici au în vedere menținerea unei bune mărturii publice a casei în fața lumii. Dacă ne comportăm necorespunzător în oricare dintre aceste relații, putem discredita mărturia Domnului. Prin urmare, este important să ținem cont de sfatul apostolului în relațiile noastre cu ceilalți în aceste relații, astfel încât să putem da o mărturie demnă lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu.

„Dar cei nouă, unde sunt?” (W.B. Westcott)

Luca 17.17

Online seit: 04.01.2023     Locuri din Biblie: Luca 17.17     Cuvinte cheie: A mulţumi

Una dintre cele mai dureroase trăsături ale zilelor noastre este că atât de mulți creștini, care au primit binecuvântări de la Domnul, se mulțumesc să fie beneficiari. Doar rareori ocupă locul mai binecuvântat al celui ... mai multcare dăruiește - pentru Dumnezeu și pentru oameni.