articole noi
ultimele luni ...

Cum este implicată credința în nașterea din nou (S.B. Anstey)
Vine credința înainte sau după nașterea din nou?
Online seit: 21.11.2022, Locuri din Biblie: Efeseni 2; Ioan 3; Ioan 5; Ioan 8, Cuvinte cheie: Naşterea din nou; Calvin/Arminius; Credinţă
Unii se întreabă unde și cum este implicată credința din partea omului în nașterea din nou. Am spus-o deja: firea veche a lui Adam nu are credință în Dumnezeu. Oamenii pot avea credință în propriile capacități sau ... mai multîn semenii lor, etc., dar credință în Dumnezeu nu au. . Înainte ca omul să fie adus la viață sau născut din nou, el nu are o credință adevărată, dumnezeiască. Dar când cineva este născut din nou, Dumnezeu îi dă credință în El odată cu viața nouă. Această credință este un dar de la Dumnezeu: „Prin har sunteți mântuiți, prin credință; și aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2.8).
Rânduiala lui Dumnezeu pentru întrunirea credincioșilor (S.B. Anstey)
Online seit: 18.11.2022, Articole: 8, Locuri din Biblie: Matei 18; 1 Corinteni 11; 1 Corinteni 14; Ioan 4; 1 Petru 2, Cuvinte cheie: Biserica: Misiune/Slujire; Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica
Scopul acestei cărți este de a-L glorifica pe Domnul Isus Hristos. Credem că acest lucru se realizează prin acordarea priorității Cuvântului lui Dumnezeu (Biblia) în inimile și viețile noastre, în detrimentul tuturor ... mai multideilor noastre preconcepute despre eclesiologie (doctrina și practica Bisericii). Credem că această abordare a problemelor divine contribuie la gloria și onoarea Domnului nostru Isus Hristos. Dorința noastră este de a sublinia cu conștiinciozitate și, sperăm, cu dragoste, că ordinea și practica conducerii bisericii, care există în confesiunea creștină timp de secole și care este acceptată prin tradiție, este nebiblică. În același timp, scopul nostru este de a prezenta principiile ordinii lui Dumnezeu în Scriptură pentru funcționarea unei biserici creștine. Suntem conștienți de la începutul acestui studiu că ceea ce vom aborda poate „călca pe bătături” pe unii care sunt atașați emoțional de o denominațiune și de ordinea sa tradițională a serviciului divin [sau de închinare] și de slujire [a Cuvântului]. Însă, nu intenționăm să criticăm o anumită confesiune din creștinism sau pe creștinii asociați cu aceasta. Nu dorim să criticăm diferitele confesiuni ale mărturiei creștine de dragul criticii, ci să subliniem eroarea întregului sistem. Marea noastră dorință este de a face cunoscută ordinea biblică a lui Dumnezeu pentru creștinii care se adună pentru închinare și slujire [a Cuvântului], astfel încât toți cei care se implică să cunoască acest model simplu. Avem încredere că, prin ceea ce abordăm, se poate vedea o dragoste și o preocupare autentică pentru întreaga familie a lui Dumnezeu. Nu am nicio pretenție cu privire la originalitatea adevărului compilat aici. Sunt lucruri pe care m-au învățat învățători credincioși ai Bibliei și care au fost scrise de frați de mai bine de o sută optzeci de ani. În această publicație am încercat doar să reafirmăm aceste adevăruri. Pasajele biblice folosite în această carte sunt din traducerea Elberfelder [ediția CSV] (Remarca traducătorului: traducerea articolelor în limba română are la bază în principal versiunea Bibliei GBV 2001). [...] Îl încredințez acum pe cititor Domnului, și diferitele puncte de adevăr compilate aici. Rugăciunea noastră este ca fiecare creștin, care citește aceste rânduri, să fie sincer, spiritual și matur și să ajungă să cunoască aceste lucruri ca expresie a adevărului biblic. Fie ca Dumnezeu să ne dea harul de a face voia Sa.
Cum rămâne cu diferitele confesiuni? (S.B. Anstey)
Sunt ele rânduiala lui Dumnezeu sau a omului?
Online seit: 18.11.2022, Cuvinte cheie: Bătrâni; Worship; Adorare/Închinare
Toți creștinii au căutat, într-o măsură mai mare sau mai mică, în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) pentru a găsi calea mântuirii. Dar se pare că foarte puțini au studiat Cuvântul lui Dumnezeu după ce au devenit ... mai multmântuiți, pentru a afla cum vrea Domnul ca ei să se adune pentru închinare [serviciul divin] și slujire [prin Cuvânt]. Toți cred că există o singură cale de mântuire; totuși, mulți au părerea că depinde de fiecare persoană să decidă cum să se închine. În creștinătatea de astăzi, se pare că creștinii fac ca și copiii lui Israel pe vremea judecătorilor: „Fiecare făcea ce era drept în ochii săi” (Judecători 17.6; 21.25; Deuteronomul 12.8; Proverbele 21.2). Ca urmare, există o mare varietate de opinii despre serviciul divin creștin [închinarea], iar multe dintre ele se contrazic între ele. Cei mai mulți creștini își celebrează „serviciile de închinare” de ani de zile - fiecare în felul sau stilul său, în funcție de preferințele personale și de apartenența confesională. În adevăratul sens al cuvântului, creștinii acceptă de generații întregi ceea ce dictează tradiția bisericii, fără să o pună la îndoială. De fapt, cei mai mulți cred că tradiția bisericii lor este idealul lui Dumnezeu.
Declinul mărturiei creștine (S.B. Anstey)
Ruinarea și îndepărtarea de Cuvântul lui Dumnezeu
Online seit: 18.11.2022, Cuvinte cheie: Biserica; Decăderea Bisericii
Din nefericire, înainte de a încerca să prezentăm instrucțiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său, mai întâi trebuie clarificate multe lucruri. Așa cum un constructor înțelept trebuie să sape adânc și ... mai multsă îndepărteze o mulțime de gunoaie și de materiale inutilizabile înainte de a putea pune temelia (Luca 6.48), tot așa trebuie să ne ocupăm de anumite lucruri care au ajuns în mărturia creștină și care pur și simplu nu își au locul acolo. Nu intenționăm să criticăm ordinea actuală din creștinism, doar pentru a găsi greșeli în ea. Facem acest lucru doar pentru că noi credem că este necesar ca cititorul să vadă cât de mult aceste lucruri sunt contrare ordinii biblice a lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, multe lucruri din mărturia creștină au fost acceptate de mase ca fiind calea lui Dumnezeu. Se pare că nimeni nu se gândește măcar să verifice dacă aceste lucruri sunt în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu - temelia și ghidul creștinului. Oamenii iau totul ca atare. Problema este că anumite lucruri cu care am trăit mult timp ne tentează deseori să avem o opinie preconcepută care ne întunecă gândurile și ne împiedică să recunoaștem adevărul. Prin urmare, pentru mulți dintre noi, recunoașterea adevărului despre ordinea lui Dumnezeu pentru creștinii care se adună pentru închinare și slujire va însemna că poate va trebui să uităm unele lucruri pe care le-am adoptat (în mod eronat) de-a lungul anilor. Iar acest lucru nu este ușor.
Starea corectă a sufletului (S.B. Anstey)
Condiții prealabile pentru recunoașterea adevărului
Online seit: 18.11.2022, Cuvinte cheie: Biserica; Decăderea Bisericii
Ne-am putea întreba: „De ce atât de mulți creștini acceptă acest întreg sistem creat de om în creștinătate, fără să pună la îndoială credibilitatea lui?”. Ne-am putea întreba, de asemenea, ... mai mult„De ce atât de mulți creștini nu au respectat rânduiala biblică pentru adevărata închinare și slujire creștină?”. Răspunsul: există o condiție prealabilă care precedă înțelegerea adevărului. Această importantă condiție prealabilă se găsește în starea sufletului.
Nu mai păcătuiești? (F.B. Hole)
1 Ioan 3.9
Online seit: 01.11.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 3.9, Cuvinte cheie: Păcat; Eliberare
Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul”.
Putem ști când Se va întoarce Domnul? (E. Cross)
Faptele apostolilor 1.7
Online seit: 01.11.2022, Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 1.7, Cuvinte cheie: Răpire; Revenirea lui Hristos; Venirea Domnului
Nu putem prezice când va veni timpul ca Domnul să-Și adune sfinții la Sine - nici după propria noastră judecată bazată pe evoluția circumstanțelor, nici după Scriptură. Scriptura nu ne dezvăluie când va veni timpul ca El să ... mai multapară în puterea și gloria Împărăției, când va judeca lumea în dreptate. Nu este treaba noastră să cunoaștem „timpurile sau perioadele” și nu le putem prezice.
Epistola întâi către Timotei (3) (S.B. Anstey)
Capitolul 3
Online seit: 27.10.2022, Locuri din Biblie: 1 Timotei 3
În 1 Timotei 3, Pavel trece de la preoție la conducerea bisericii (funcții administrative) în casa lui Dumnezeu. Acestea sunt două domenii de administrare complet diferite. Ele au fost confundate cu domeniul darurilor (așa cum este ... mai multdescris în 1 Timotei 4), ceea ce a dus la tot felul de erori - cum ar fi inventarea funcției de duhovnic. Prin urmare, este esențial să păstrăm aceste două domenii separate în gândurile noastre și să încercăm să le înțelegem în contextul lor adecvat.
Acum și atunci, sau: timp și veșnicie (C.H. Mackintosh)
Luca 12
Online seit: 26.10.2022, Locuri din Biblie: Luca 12; 2 Corinteni 5, Cuvinte cheie: Scaunul de judecată al lui Hristos; Orientarea de viaţă cerească; Orientare de viaţă pământească; Bogăţie
Principiile adevărului prezentate în Luca 12 au un caracter foarte solemn și pătrunzător, iar impactul lor practic este de cea mai mare importanță, mai ales într-un moment ca acesta. În lumina acestui adevăr, așa cum ... mai multstrălucește înaintea noastră aici, nici un simț carnal și lumesc nu poate rezista; se va ofili complet. Dacă am fi întrebați care este pe scurt conținutul principal al acestui capitol prețios, am răspunde: „Este o contemplare a timpului în lumina veșniciei”.
Când ceva bun devine ceva rău (R. Reid)
Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4
Online seit: 24.10.2022, Locuri din Biblie: Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4, Cuvinte cheie: Idoli; Medien; Patimă, manie; Computer
E o întrebare prostească, nu-i așa? Dumnezeu nu ar face niciodată așa ceva. Citim deja acest lucru în cele zece porunci, unde Dumnezeu spune: „Să nu-ți faci nici un chip cioplit {idol}”. În Numeri 21, însă, ... mai multgăsim o istorisire ciudată, care pare confuză și contradictorie: Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l pună pe o prăjină, iar poporul trebuia să se uite la el pentru vindecare. Poftim? De ce ar da Domnul această poruncă ciudată poporului Său?
Epistola către Filipeni (2) (S.B. Anstey)
Capitolul 2
Online seit: 24.10.2022, Locuri din Biblie: Filipeni 2
Vrăjmașul (satan) a căutat să distrugă mărturia credincioșilor din Filipi în acel ținut, nu numai prin persecutarea lor de către adversari din afara părtășiei creștine (Filipeni 1.27-30), ci și prin semănarea discordiei în ... mai multinteriorul părtășiei creștine (Filipeni 2). În istoria Bisericii, împotrivitorul a avut un mare succes în acest fel. Ceea ce nu a fost obținut prin persecuție a fost, fără îndoială, obținut prin disensiuni interne. ...
Epistola către Filipeni (3) (S.B. Anstey)
Capitolul 3
Online seit: 24.10.2022, Locuri din Biblie: Filipeni 3
Capitolul 3 este o intercalare. Înainte de a-și continua îndemnurile în capitolul 4 în legătură cu unitatea în Adunare, Pavel se abate de la acest subiect pentru a vorbi despre forța motrice care îl animă pe ... mai multcreștinul credincios pe drumul credinței. El explică în acest al treilea capitol ce-i dă creștinului credincios energia de a merge pe această cale și de a face voia lui Dumnezeu: această putere constă în a-L avea pe Hristos în glorie ca unic țel în viață.
Epistola către Filipeni (4) (S.B. Anstey)
Capitolul 4
Online seit: 24.10.2022, Locuri din Biblie: Filipeni 4
În acest capitol, Pavel vorbește despre Hristos ca fiind Cel care îl întărește pe credincios și îl face capabil să se ridice deasupra multor lucruri împotrivitoare, pe care le întâlnește pe calea ... mai multcredinței (Filipeni 4.13). Astfel, creștinul credincios, care a făcut din Hristos în glorie preocuparea sa, așa cum este prezentat în capitolul 3, este văzut în capitolul 4 ca fiind cel care este înălțat deasupra circumstanțelor sale. Atunci când suntem într-o stare „să gândim aceasta [așa]” (Filipeni 3.15), Duhul Sfânt are libertatea de a-l edifica pe credincios în ceea ce privește primirea lucrurilor divine. Și pe măsură ce credinciosul este captivat de aceste lucruri, spiritul său este ridicat deasupra circumstanțelor dificile ale vieții și întărit pe cale.
Ar trebui creștinii să fie vegetarieni? (C. Knott)
Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31
Online seit: 21.10.2022, Locuri din Biblie: Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31, Cuvinte cheie: Conştiinţă; Filosofie
Vegetarianismul este popular în multe țări ale lumii de astăzi. Ziua de 1 octombrie a fost declarată „Ziua mondială a vegetarienilor”. Între timp, restaurantele și magazinele alimentare oferă meniuri fără carne, de ... mai multexemplu un „burger vegan”. Vegetarienii moderați nu consumă carne roșie, dar mănâncă pește și fructe de mare (pescetari) sau ouă și produse lactate (ovo-lacto-vegetarieni). O formă mai strictă este „veganismul”. Veganii consecvenți mănâncă numai produse de origine vegetală și evită produsele de origine animală, cum ar fi produsele de curățare sau îmbrăcămintea. Ce poziție ar trebui să adopte un creștin?
Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea sa? (S.B. Anstey)
2 Corinteni 5
Online seit: 21.10.2022, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5, Cuvinte cheie: Scaunul de judecată al lui Hristos; Discipolat/Ucenicie; Devotamentul
Pavel explică principiile sale în slujba pentru Domnului, care sunt puse la îndoială de adversarii săi. Acum își dezvăluie motivele interioare ale inimii sale pentru slujire. El vorbește despre trei lucruri mari care îl ... mai multmotivează și le menționează aici, pentru că adversarii săi au interpretat devotamentul său de neînțeles față de Domnul ca pe o dovadă că era instabil mintal. Ei au răspândit povești false, cum că ar fi un nebun fanatic, care nu ar trebui luat în serios.
Epistola lui Pavel către Filipeni (S.B. Anstey)
Epistola devotamentului creștin și a bucuriei
Online seit: 13.10.2022, Articole: 5, Locuri din Biblie: Filipeni
Credincioșii din Filipi au fost primii convertiți ai lui Pavel în Europa. Știm din Faptele apostolilor că el a vizitat acest loc de cel puțin trei ori - și de fiecare dată când se gândea la ei după aceea, îi aducea ... mai multbucurie în inimă. Din remarcile sale din scrisoare reiese clar că exista o mare afecțiune între el și credincioșii din Filipi. Este pe departe cea mai personală și mai intimă scrisoare pe care Pavel a scris-o unei adunări.
Epistola către Filipeni (0) (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 13.10.2022
Această epistolă este o scrisoare de mulțumire din partea apostolului Pavel către credincioșii din Filipi pentru sprijinul practic (că l-au îngrijit și poate i-au dat un dar financiar; compară cu Filipeni 4.18) pe care i l-au trimis ... mai multîn timp ce era întemnițat la Roma. În scrisoarea sa către credincioșii din Filipi, Pavel a profitat de această ocazie pentru a-i ține la curent cu situația sa personală și pentru a le relata cum decurge lucrarea Domnului în Roma. Fiind conștient și de persecuția cu care se confruntau zilnic credincioșii din Ffilipi, a adăugat un cuvânt de încurajare: ei trebuie să rămână fermi în mărturia lor și să continue pe calea credinței în ciuda adversităților. De asemenea, el le-a dat câteva sfaturi practice despre cum să păstreze Adunarea în siguranță față de eforturile dușmanului de a o distruge prin conflicte interne.
Epistola către Filipeni (1) (S.B. Anstey)
Capitolul 1
Online seit: 13.10.2022, Locuri din Biblie: Filipeni 1
Așa cum am menționat în Introducere, în numeroasele referiri ale lui Pavel la el însuși vedem un om absorbit de subiectul său și bucurându-se în circumstanțele sale. Aceasta este viața creștină normală și ... mai multaceasta ar trebui să fie și experiența fiecărui creștin credincios. În primul capitol îl vedem pe Hristos în fața sufletului lui Pavel ca fiind Cel care este conținutul întregii sale vieți.
Epistola a doua către Timotei (3) (S.B. Anstey)
Capitolul 3
Online seit: 23.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Timotei 3
În capitolul 3, apostolul îi arată lui Timotei măsurile de protecție și instrumentele de ajutor de care are nevoie omul lui Dumnezeu pentru a-și face slujba „în zilele din urmă”. Este însă puțin probabil ... mai multca cineva să se folosească de aceste ajutoare și protecții dacă nu este conștient de cât de mare este pericolul care îl înconjoară. Așadar, înainte de a vorbi despre aceste măsuri de protecție, Pavel îi oferă lui Timotei o imagine vie a stării mărturiei creștine în ultimele zile. Timotei, de fapt, ar trebui să înțeleagă clar circumstanțele în care a fost chemat la slujire. Nu este o imagine deosebit de frumoasă.
Epistola a doua către Timotei (4) (S.B. Anstey)
Capitolul 4
Online seit: 23.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Timotei 4
Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o ... mai mult„însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.
Se poate aplica toată Sfânta Scriptură la noi astăzi? (S. Abigail)
2 Timotei 3.16
Online seit: 22.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Timotei 3.16, Cuvinte cheie: Legea de pe Sinai
Se poate aplica întreaga Sfântă Scriptură la noi astăzi? Această întrebare fundamentală este astăzi fals înțeleasă de cei mai mulți. Acest lucru devine clar atunci când ne uităm în cercurile evanghelice. ... mai multComunități întregi sunt constituite pe baza erorilor doctrinare care decurg din această singură întrebare. În bisericile noul-testamentare, această învățătură este înțeleasă corect, dar de multe ori nu este aplicată la problemele de zi cu zi care apar în viața noastră.
Tatăl nostru (Botschafter)
Matei 6.9-13; Luca 11.1-4
Online seit: 20.09.2022, Locuri din Biblie: Matei 6.9-13; Luca 11.1-4, Cuvinte cheie: Tatăl nostru
Rugăciunea pe care Domnul i-a învățat pe ucenicii Săi și care este numită de obicei „Tatăl nostru” (Pater noster) după începutul formulării ei, se găsește în două locuri în Noul Testament: în ... mai multMatei 6.9-13 și în Luca 11.2-4 (în ultimul loc, însă, doar cinci cereri). În Matei 6, ea face parte din așa-numita Predică de pe munte, în care Domnul se adresează ucenicilor Săi iudei, pentru a-i scoate din sentimentele și gândirea lor anterioară și a-i introduce în principiile Împărăției cerurilor, pe care El venise să o instaureze. După diferite învățături anterioare, El îi avertizează pe ucenici să nu se roage „ca cei dintre națiuni; pentru că ei gândesc că prin vorbirea lor multă vor fi ascultați”
Epistola a doua către Timotei (2) (S.B. Anstey)
Capitolul 2
Online seit: 20.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Timotei 2
În primul capitol, Pavel i-a prezentat lui Timotei calitățile morale și spirituale de care are nevoie omul lui Dumnezeu într-o zi de declin. Acum, în al doilea capitol, Pavel îi dă câteva principii importante despre ... mai multcum să-L slujească pe Domnul. Pavel a vorbit despre starea lucrurilor în mărturia creștină, precum și despre necesitatea de a fi preocupat în slujba Domnului. Acum îi transmite lui Timotei cel puțin douăsprezece sfaturi utile pentru slujirea sa. Aceste sfaturi sunt importante pentru toți cei care slujesc Domnului.
Epistola a doua către Timotei (1) (S.B. Anstey)
Capitolul 1
Online seit: 18.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Timotei 1
În salutările și încurajările pe care Pavel i le adresează lui Timotei, el descrie cu atenție calitățile morale și spirituale de care are nevoie slujitorul Domnului într-o perioadă de declin public al mărturiei creștine. ... mai multAceastă schiță ne oferă o imagine vie a ceea ce ar trebui să fie un slujitor al Domnului în vremuri dificile, cum ar fi aceste ultime zile din istoria Bisericii.
Epistola a doua către Timotei (S.B. Anstey)
Ordinea în casa lui Dumnezeu
Online seit: 18.09.2022, Articole: 5, Locuri din Biblie: 2 Timotei
Această epistolă a fost scrisă pentru a-l încuraja pe Timotei să slujească într-o zi dificilă, când masele din mărturia creștină îl părăsiseră pe Pavel și învățătura sa. Epistola îi avertizează pe ... mai multcredincioși că stricăciunea din creștinism va progresa și va atinge apogeul în zilele din urmă, când va avea loc o întoarcere completă de la adevărul lui Dumnezeu. Ea prevede o perioadă de declin și cădere completă a mărturiei creștine. În același timp, el trasează cu atenție calea pe care credincioșii o pot urma în astfel de momente.
Epistola a doua către Timotei (0) (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 18.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Timotei
Epistola lui Iuda (S.B. Anstey)
Decăderea în creștinătate și calea credinciosului
Online seit: 11.09.2022, Cuvinte cheie: Iuda; Revenirea lui Hristos
Epistola lui Iuda prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. ... mai multCel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.
Epistola întâi către Timotei (2) (S.B. Anstey)
Capitolul 2
Online seit: 07.09.2022, Locuri din Biblie: 1 Timotei 2, Cuvinte cheie: Timotei
Pentru ca Timotei să poată prezenta credincioșilor rânduiala casei, el însuși trebuie să aibă o bună înțelegere a acesteia. Tocmai în acest scop, Pavel scrie această scrisoare. El spune: „Îți scriu ... mai multacestea sperând să vin la tine mai curând; dar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 3.14,15). În capitolele 2-6, Pavel îi prezintă lui Timotei ordinea casei lui Dumnezeu și comportamentul adecvat pentru fiecare domeniu din ea. El abordează pe rând cele trei domenii de privilegii și responsabilități în casa lui Dumnezeu - preoția, slujba și darul - și prezintă cu atenție ordinea corectă pentru fiecare domeniu. Timotei trebuie să se orienteze după acest model pentru a îndruma pe credincioși să se comporte într-un mod adecvat casei.
Care sfinți vor fi în necazul cel mare? (J.N. Darby)
Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14
Online seit: 06.09.2022, Locuri din Biblie: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14, Cuvinte cheie: Necazul cel mare
Va fi un necaz la sfârșit, un timp care nu a mai existat până acum, până când Domnul va veni și va aduce eliberarea. Deci, unde găsim pasajele din Scriptură care ne vorbesc despre un astfel de necaz? Nu am cunoștință ... mai multde niciunul în afară de următoarele: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; (Luca nu vorbește nici de necazul cel mare, nici de urâciunea pustiirii). Putem adăuga pasajele mai generale din Apocalipsa 3.10 și Apocalipsa 7.14. Dar primele patru pasaje dovedesc în mod clar că va fi un timp de necaz care nu a mai fost niciodată sau, după cum spune Marcu, „așa cum nu a mai fost de la începutul creației pe care a creat-o Dumnezeu, și niciodată nu va mai fi”. Pasajele din Apocalipsa, după cum vom vedea, se îndreaptă spre o sferă mai largă decât cea anterioară. Dar pentru că vorbesc despre un necaz mare, le-am citat, desigur, și pe ele. Deci va fi un mare necaz. Cealaltă parte a întrebării este încă deschisă: Vom fi noi, cei care alcătuim Biserica (Adunarea), în acel necaz?
„Nu fi prea drept” (R.A. Huebner)
Eclesiastul 7.16,17
Online seit: 03.09.2022, Locuri din Biblie: Eclesiastul 7.16,17, Cuvinte cheie: Locuri biblice grele; Separare/Punere deoparte
Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop. Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește foarte mult să facă un anumit ... mai multlucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat?
Imagine: L. Binder
Alegerea partenerului: jugul nepotrivit (S. Isenberg)
Relații de dragoste între credincioși și necredincioși
Online seit: 03.09.2022, Locuri din Biblie: 2 Corinteni 6: Iacov 4, Cuvinte cheie: Căsătorirea; Relaţii de dragoste înainte de căsătorie; Alegerea partenerului; Jug; Jugul nepotrivit
Poate un creștin credincios să intre într-o relație de dragoste cu un necredincios? Deoarece suntem încă „în lume”, cunoaștem și oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care, totuși, pot fi foarte prietenoși, ... mai multamabili și drăguți. Dacă la aceasta se adaugă aspectul fizic sau alte atracții exterioare, se poate ajunge rapid la întrebarea: De ce să nu intri într-o relație cu un creștin necredincios? S-ar putea chiar să-l pot conduce la Domnul. În scurt timp, sentimentele noastre devin standardul și ne întunecă vederea clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, ar trebui să tratăm acest subiect atunci când încă ne putem gândi „cu luciditate” la această chestiune, pentru a putea apoi să rezistăm și să biruim în fața unei ispite.
Iertarea lui Dumnezeu (D. Schürmann)
Ce înțelege Dumnezeu prin iertare?
Online seit: 27.08.2022, Cuvinte cheie: Iertare
Pe thefreedictionary.com se găsește următoarea definiție pentru „a ierta”: a nu mai fi supărat pe cineva din cauza unei acțiuni (prin care acesta a făcut rău cuiva). În articolul acesta vrem să cercetăm ce înțelege ... mai multDumnezeu prin iertare.
„Vindecați bolnavii!” (S. Isenberg)
Semne și minuni: în mod deosebit vindecări
Online seit: 27.08.2022, Locuri din Biblie: Faptele apostolilor; 1 Corinteni 12, Cuvinte cheie: Vindecare; Semne; Minune
În ultima vreme, în mod deosebit în cercurile conservatoare ale creștinismului german, s-a vorbit din nou din ce în ce mai mult despre semne și minuni, mai ales sub formă de vindecări. Sunt mulți care sunt de bunăvoie ... mai multdeschiși la aceste lucruri și cel puțin la fel de mulți care văd cum seducția carismatică foarte mare se revarsă asupra creștinismului german de aici. ...
Vindecare pe baza rugăciunilor – este posibilă și astăzi? (J.G. Fijnvandraat)
Iacov 5.15
Online seit: 26.08.2022, Locuri din Biblie: Iacov 5.15, Cuvinte cheie: Vindecare
Există toate motivele să presupunem că este vorba de o boală care este urmarea păcatului personal al persoanei bolnave. În versetul 15 se vorbește într-adevăr despre condiția: „dacă a făcut păcate”, dar versetul 16 ... mai multvorbește mai întâi despre mărturisirea păcatelor și imediat după aceea despre rugăciunea pentru vindecare (Iacov 5.15,16). Această idee este susținută de informația potrivit căreia bolnavul trebuie să cheme la el pe „bătrânii” adunării (bisericii). Acest lucru indică faptul că nu este vorba doar de restaurarea personală a părtășiei cu Domnul, ci și că are loc restaurarea părtășiei cu frații.
„Înduplecarea” lui Dumnezeu (D.R. Reid)
Îl putem noi convinge pe Dumnezeu?
Online seit: 20.08.2022, Locuri din Biblie: Numeri 11.4; 32.5; 1 Samuel 8.5; 2 Împărați 20.1-3, Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie
Da! Dar în ce fel? Bineînțeles, nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu în sensul că ne amestecăm în voința suverană a lui Dumnezeu, care este deja stabilită din eternitate. Cu toate acestea, este posibil să insistăm ... mai multîn mod egoist ca Dumnezeu să ne permită să facem sau să obținem ceva, despre care El știe că nu este cel mai bun pentru noi. Se știe că creștinii se plâng și se vaită și chiar Îl imploră pe Dumnezeu ca niște copii răsfățați, atunci când vor ceva ce El nu vrea să le dea.
Epistola întâi către Timotei (S.B. Anstey)
Capitolul 1
Online seit: 19.08.2022, Locuri din Biblie: 1 Timotei 1
Primul capitol este introducerea epistolei. Acest lucru devine clar din cuvintele lui Pavel din capitolul 2: „Îndemn, deci, înainte de toate” (1 Timotei 2.1). Aici încep deci îndemnurile privind ordinea casei lui ... mai multDumnezeu; tot ceea ce precedă este deci introductiv. Primul capitol reprezintă însărcinarea apostolică a lui Timotei, dată lui de Pavel.
Epistola întâi către Timotei (S.B. Anstey)
Online seit: 07.08.2022, Articole: 4, Cuvinte cheie: Timotei
Preocuparea apostolului Pavel în această epistolă este ca creștinii credincioși să trăiască în ordinea corectă în casa lui Dumnezeu și astfel să dea mărturie lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu ca ... mai multMântuitor și Dumnezeu Creator. Pavel îi dă lui Timotei o însărcinare apostolică de a-i instrui pe credincioși în mod corespunzător în doctrină și practică.
Epistola întâi către Timotei (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 07.08.2022, Cuvinte cheie: Timotei
Preocuparea apostolului Pavel în această epistolă este ca creștinii credincioși să trăiască în ordinea corectă în casa lui Dumnezeu și astfel să dea mărturie lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu ca ... mai multMântuitor și Dumnezeu Creator. Pavel îi dă lui Timotei o însărcinare apostolică de a-i instrui pe credincioși în mod corespunzător în doctrină și practică. ...
Uimit de glorie (S. Ridout)
„Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Mi-am găsit plăcerea.”
Online seit: 06.08.2022, Locuri din Biblie: Leviticul 16; Apocalipsa 19, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Aici este un Om în care curăția este atât de absolută, încât strălucirea ei este doar scoasă mai clar în evidență de negura îndreptățirii de sine a fariseilor sau de hainele murdare ale păcătoasei. ... mai multCât de mult trebuie să fi făcut bine inimii lui Dumnezeu să privească acea pânză de in albă și fără pată! Secole la rând El a căutat pe acest pământ blestemat de păcat pe cineva asupra căruia să Își poată odihni privirea, cineva care să fie marcat de ascultare și devotament.
Semne ale venirii Sale (J.T. Mawson)
Trebuie să căutăm cu privirea după semne?
Online seit: 06.08.2022, Cuvinte cheie: Venirea Domnului
Auzim multe despre semne referitoare la venirea Domnului. Există astfel de semne și ar trebui să luăm seama la ele?
Rugăciunea în liniște (J.N. Darby)
Timp de liniște petrecut cu Dumnezeu
Online seit: 05.08.2022, Cuvinte cheie: Timp de linişte; Rugăciunea: personală
Avem nevoie să ne retragem în tăcere măcar o dată, să fim cu adevărat singuri cu Dumnezeu. De asta avem nevoie: de rugăciune făcută în liniște. Acesta este pilonul tuturor lucrurilor. Și totuși ne găsim scuze și spunem că ... mai multnu avem timp. Dar dacă nu găsim timp pentru rugăciunea în liniște, în realitate pentru Domnul nu înseamnă mare lucru dacă găsim timp pentru serviciul public sau nu.
Rugăciunea (Autor necunoscut)
Sfaturi practice pentru viața noastră de rugăciune de zi cu zi
Online seit: 05.08.2022, Cuvinte cheie: Timp de linişte; Rugăciunea: personală
Nu este uimitor că Dumnezeu Însuși îi roagă pe copiii oamenilor să vină la El în rugăciune? El face acest lucru pentru că ne iubește! Da, Cuvântul Său îi cheamă pe toți: „Apropiați-vă de Dumnezeu și ... mai multEl se va apropia de voi” (Iacov 4.8)! Dar pentru că omul este o creatură care s-a îndepărtat de Dumnezeu încă din paradis și pentru că păcatele sale îl despart de Dumnezeu, omul vinovat nu vrea să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu și mai ales nu vrea să ceară nimic de la El.
„Așa cum este El” (J.T. Mawson)
1 Ioan 3.2
Online seit: 01.08.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 3.2, Cuvinte cheie: Venirea Domnului
Când Îl vom vedea, nu vrem să vedem un străin, și nici nu vom vedea; vrem să vedem pe Cineva, pe care Îl cunoaștem bine, care a câștigat afecțiunea inimii noastre, și Îl vom vedea pe Acesta. Îl vom vedea, ... mai multașa cum este, așa cum am ajuns să-L cunoaștem, atât de plin de tandrețe, răbdare și dragoste.
Epistola lui Pavel către Coloseni (4) (S.B. Anstey)
Capitolul 4
Online seit: 01.08.2022, Locuri din Biblie: Coloseni 4
În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și ... mai multprin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.
În școala lui Dumnezeu (D.R. Reid)
Marcu 8.23-25
Online seit: 01.08.2022, Locuri din Biblie: Marcu 8.23-25, Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie; Şcoala lui Dumnezeu
Vacanța și entuziasmul s-au terminat. Acum ne întoarcem la școală și la muncă! Iubim vacanțele, dar nu și viața normală de zi cu zi. Vacanțele sunt ceva deosebit, dar viața de zi cu zi este doar o „corvoadă” necesară. ... mai multDar orice om mai în vârstă îți va spune că frecventarea zilnică a școlii grele este cea care formează caracterul și te învață înțelegerea și înțelepciunea. Există aici o paralelă cu viața creștină. Domnul, în harul Său, ne oferă „experiențe speciale” de-a lungul drumului, dar participarea zilnică la „școala lui Dumnezeu” este cea care ne dezvoltă și ne face să creștem, ca să devenim creștini statornici. Numai cu o prezență reală și fidelă în această școală învățăm căile lui Dumnezeu. O înțelegere clară a căilor Sale nu are loc imediat. Niciun elev nu poate face totul în prima zi de clasa întâi. Nu există o scurtare pentru a ajunge la „serbarea de absolvire” în școala lui Dumnezeu.
„Să fim biruitori” - Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna (D.R. Reid)
Apocalipsa 2.1-11
Online seit: 27.07.2022, Locuri din Biblie: Apocalipsa 2.1-11, Cuvinte cheie: Scrisori deschise; Biruitor/a birui
În scrisorile către Efes și Smirna se face o promisiune celor „învingători” (Apocalipsa 2.7,11). Cine sunt „învingătorii”? Învingătorii sunt creștinii care dovedesc că sunt credincioși ... mai multadevărați prin faptul că sunt credincioși (fideli) indiferent de circumstanțe. Învingătorii nu aruncă prosopul, atunci când lucrurile devin dificile! Învingătorii nu intră în relații în învățături false, care dovedesc faptul că ei nu au fost niciodată convertiți - că nu au fost niciodată cu adevărat mântuiți.
Testul neanunțat (D.R. Reid)
Judecători 6-7
Online seit: 27.07.2022, Locuri din Biblie: Judecători 6; Judecători 7, Cuvinte cheie: Încercări; Şcoala lui Dumnezeu
E greu de crezut, dar nu mai e mult până când lucrările de control pentru evaluările semestriale vor fi din nou în fața noastră! Nu este un gând foarte plăcut, dar să scrii la examene nu este chiar atât de rău. ... mai multDesigur, există întotdeauna presiunea și teama de a nu reuși, dar, în cele din urmă, te poți pregăti mental și emoțional pentru un examen. Ceea ce te poate surprinde cu adevărat sunt acele teste neanunțate, cu care unii profesori te surprind brusc! Aceste controale neașteptate ale învățării pot fi devastatoare. Totuși, din punctul de vedere al profesorului, aceste teste neanunțate sunt foarte revelatoare. Cu siguranță îi permit să îi deosebească pe elevii care cooperează tot timpul, de cei care înghesuie materia în ultima clipă! Iar acestea arată fără excepție diferența de atitudine a elevilor față de profesori și față de materia de studiu. Da, testele neanunțate spun multe despre locul de unde „vine” un elev și despre „cât de departe” a ajuns acum. Testele neanunțate îi obligă pe elevi să lase măștile jos! ...
Medicul cel mare (D.R. Reid)
Ioan 5.1-4
Online seit: 27.07.2022, Locuri din Biblie: Ioan 5, Cuvinte cheie: Evanghelia după Ioan
Nu toți bolnavii și invalizii au fost vindecați când Domnul Isus era pe pământ. Nici măcar toți bolnavii din Ierusalim sau din orice altă cetate, în care Domnul Isus a petrecut ceva timp, nu au simțit atingerea ... mai multvindecătoare a marelui Medic. Dar cu toate acestea mulți au experimentat-o! Unii dintre cei vindecați au venit singuri sau au fost aduși de prietenii lor la El. L-au rugat insistent pe Domnul după ajutor și nu au fost dezamăgiți.
Studiu de caz privind plângerile (D.R. Reid)
1 Corinteni 10.11; Numeri 11
Online seit: 27.07.2022, Locuri din Biblie: 1 Corinteni 10.11; Numeri 11, Cuvinte cheie: Plângeri
Plângerea este atât de frecventă în zilele noastre, încât unii oameni o numesc „stil de viață”. Doar pentru că toată lumea se plânge. Și de ce nu? Există destule motive pentru a ne plânge: ... mai multprofesorii, traficul, taxele și problemele de tot felul. Dar frecvența plângerii nu înseamnă că ea este corectă. Cuvântul lui Dumnezeu este dur cu păcatul de a se plânge. Biblia ne învață că a se plânge este cu siguranță greșit pentru un creștin credincios.
Epistola lui Pavel către Coloseni (2) (S.B. Anstey)
Capitolul 2
Online seit: 23.07.2022, Locuri din Biblie: Coloseni 2
Pavel a vorbit mai întâi despre importanța înțelegerii tainei lui Dumnezeu și a mersului în dragoste pe calea credinței împreună cu frații. În acest fel, adevărul tainei ar fi pus în practică. Acum ... mai multel avertizează asupra pericolului de a fi distras de la acest obiectiv. În al doilea capitol, el expune diferitele trucuri și capcane folosite de diavol pentru a-i îndepărta pe credincioși de la simplitatea față de Hristos [compară cu 2 Corinteni 11.3]. El arată, de asemenea, că Hristos este răspunsul la tot ceea ce vrăjmașul introduce pentru a-i prinde în capcană pe credincioși.
Epistola lui Pavel către Coloseni (3) (S.B. Anstey)
Capitolul 3
Online seit: 23.07.2022, Locuri din Biblie: Coloseni 3
Partea opusă a identificării credinciosului cu moartea lui Hristos este identificarea credinciosului cu învierea lui Hristos. Această temă o abordează Pavel în continuare. În capitolul 2, el a arătat ce înseamnă, ... mai multpractic, să fi murit împreună cu Hristos: suntem despărțiți de lumea oamenilor, de înțelepciunea oamenilor și de religia oamenilor. Acum Pavel arată ce rezultat practic are identificarea noastră cu învierea lui Hristos: noi suntem aduși în legătură cu lumea lui Dumnezeu de sus și cu tot ceea ce este acolo.
„Ava, Tată” (J.T. Mawson)
Online seit: 22.07.2022, Locuri din Biblie: Marcu 14; Romani 8; Galateni 4, Cuvinte cheie: Ava Tată
Chiar și copiii mici - cei tineri în credință – „au cunoscut pe Tatăl” (1 Ioan 2.13), iar „Ava” este vorbirea copiilor mici din Israel. Și totuși, există o frumusețe și o bogăție de semnificații ... mai multîn acest Nume, pe care nici cel mai bătrân sfânt de pe pământ nu le înțelege pe deplin. În mod remarcabil, acest cuvânt nu a fost tradus în limba noastră maternă și, într-adevăr, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, nu folosește în Romani 8.15 și Galateni 4.6 cuvântul grecesc corespunzător. Acolo este folosit cuvântul, pe care l-a folosit Domnul Însuși când S-a prosternat în rugăciune în luptă în Grădina Ghetsimani. Astfel, putem auzi același cuvânt, care a ieșit din gura Lui când S-a adresat Tatălui Său acolo.
Epistola lui Pavel către Coloseni (1) (S.B. Anstey)
Capitolul 1
Online seit: 22.07.2022, Locuri din Biblie: Coloseni 1
Epafrodit (C.H. Mackintosh)
Nu face atâta caz de persoana ta!
Online seit: 21.07.2022, Locuri din Biblie: Filipeni 2; Filipeni 4, Cuvinte cheie: Epafrodit; Slujba pentru Domnul; Dezvoltare a capacităţilor proprii
Dacă Epafrodit s-ar fi căutat pe sine însuși, dacă ar fi fost ocupat cu el însuși și cu interesele sale, sau chiar cu munca sa, cu siguranță că i-am căuta numele în zadar pe paginile Cuvântului inspirat. Dar nu; el ... mai mults-a gândit la alții, nu la el însuși, și de aceea Dumnezeu, apostolul Său și adunarea Sa s-au gândit la el. Așa va fi întotdeauna. Un om care se gândește mult la sine însuși îi scutește pe ceilalți de grija de a se gândi la el; dar slujitorul smerit, modest, fără pretenții, golit de sine, care se gândește doar la alții și trăiește pentru ei, care merge pe urmele lui Isus Hristos, un astfel de om va fi întotdeauna subiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu și a poporului Său; se va gândi la el, da, va fi onorat de toți.
Epistola lui Pavel către Filimon (S.B. Anstey)
Harul creștin și politețea
Online seit: 20.07.2022, Locuri din Biblie: Filimon, Cuvinte cheie: Iertare
Scrisoarea lui Pavel către Filimon este unică printre scrisorile pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur privată între două persoane. Prin urmare, are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în ... mai multacțiune într-o situație reală. Scrisoarea nu conține doctrină sau îndemnuri generale la o viață creștină, ci ne oferă un exemplu inspirat de har și bunătate creștină.
Epistola lui Pavel către Coloseni (0) (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 15.07.2022
Motivul scrierii epistolei către Coloseni a fost că apăruseră o serie de învățături false. Ele proveneau din filosofia greacă, din iudaismul heterodox și din misticism. Aceste erori au fost începutul a ceea ce mai târziu ... mai multva fi cunoscut sub numele de gnosticism. Gnosticismul înseamnă „cunoaștere superioară” și descrie în mod adecvat ceea ce anumiți învățători pretindeau în mod fals că posedă. Aceste învățături false au tulburat Biserica primară în diferite locuri. Unul dintre aceste locuri a fost Colose.
Epistola lui Pavel către Coloseni (S.B. Anstey)
Serie de articole
Online seit: 15.07.2022, Articole: 5, Cuvinte cheie: Epistola către Coloseni
Motivul scrierii epistolei către Coloseni a fost că apăruseră o serie de învățături false. Ele proveneau din filosofia greacă, din iudaismul heterodox și din misticism. Aceste erori au fost începutul a ceea ce mai târziu ... mai multva fi cunoscut sub numele de gnosticism. Gnosticismul înseamnă „cunoaștere superioară” și descrie în mod adecvat ceea ce anumiți învățători pretindeau în mod fals că posedă. Aceste învățături false au tulburat Biserica primară în diferite locuri. Unul dintre aceste locuri a fost Colose. În această epistolă, ca și în epistola către Filipeni, Pavel s-a străduit să acționeze anticipat și nu doar să reacționeze, așa cum a făcut în epistolele către Corinteni și Galateni. Așadar, a vrut să prevină mai degrabă, decât să corecteze. Credincioșii din Colose nu adoptaseră încă această învățătură, dar erau în pericol de a ceda în fața ei. De aceea, Pavel îi avertizează cu privire la caracterul acestui rău și îl combate insistând asupra adevărului referitor la Persoana lui Hristos și la lucrarea lui Hristos.
Trădat de un prieten bun (D.R. Reid)
Psalmul 55
Online seit: 10.07.2022, Locuri din Biblie: Psalmul 55, Cuvinte cheie: Iuda Iscarioteanul
Ai fost vreodată trădat de un prieten apropiat - cineva în care ai avut încredere și cu care ai avut multe experiențe minunate? Este destul de greu când cineva, care nu te place, te dezamăgește sau te trădează. Dar să te ... mai multconfrunți cu trădarea cuiva pe care îl considerai un prieten loial este foarte greu. Împăratul David a scris Psalmul 55 la scurt timp după ce un prieten apropiat l-a trădat. Orice credincios care trece prin aceeași experiență tristă se poate identifica cu sentimentele de durere, suferință și dezamăgire descrise de David. Dincolo de conținutul aplicabil în practică, psalmul conține și afirmații profetice. Trădarea lui David de către un prieten apropiat este, cu siguranță, și o previziune profetică a trădării Domnului Isus Hristos de către Iuda, după ce trăise în strânsă părtășie cu El timp de trei ani.
Patru mesaje atemporale (D.R. Reid)
Mesajele profetului Zaharia
Online seit: 10.07.2022, Locuri din Biblie: Zaharia 7; Zaharia 8, Cuvinte cheie: Profeţie: în general
Zaharia era un profet din Vechiul Testament care a slujit poporului iudeu după întoarcerea acestuia din cei șaptezeci de ani de exil în Babilon. Împreună cu Hagai, el a fost chemat de Dumnezeu și folosit pentru a motiva poporul ... mai multsă termine de reconstruit Templul Domnului. Acesta fusese distrus de armata babiloniană în 586 î.Hr. Într-o serie de opt viziuni, patru mesaje și două „poveri” Zaharia i-a provocat și i-a încurajat pe contemporanii săi să continue lucrarea Domnului, deoarece Dumnezeu avea planificate mari binecuvântări pentru națiunea restaurată, atât în zilele lui Zaharia, cât și în viitor.
O verigă în lanț (D.R. Reid)
Ioan 4.34-38
Online seit: 01.07.2022, Locuri din Biblie: Ioan 4.34-38, Cuvinte cheie: Chemare pentru slujire; Semănătură şi recoltă (principiu)
Dumnezeu folosește o varietate de verigi în lanțurile dragostei Sale, dar cea mai des folosită verigă este „veriga-persoană”. Aproape întotdeauna, un creștin nou convertit, uitându-se înapoi pe lanț, va ... mai multspune ceva de genul: „Băiatul acela, care vorbea mereu despre Isus, nu mi-l puteam uita. Cum să nu fi putut citi broșurica pe care mi-a dat-o? Și apoi a fost acea tânără, care era foarte îngrijorată că nu aveam un loc de muncă și a spus că se va ruga pentru asta, tocmai ea! Apoi, după ce am primit brusc acest loc de muncă, am întâlnit o altă tânără la cantină. Întotdeauna își pleca capul înainte de a mânca. Curiozitatea mea în legătură cu acest lucru a determinat-o să-mi spună (din Biblie, pe care părea să o fi scos de nicăieri!) ceea ce era, evident, cel mai interesant lucru din viața ei.
Prindeți vulpile mici! (D.R. Reid)
Cântarea Cântărilor 2.15
Online seit: 30.06.2022, Locuri din Biblie: Cântarea Cântărilor 2.15, Cuvinte cheie: Căsătorie; Familie
Primăvara este perioada din an în care totul se trezește și înflorește - acest lucru este valabil și pentru dragoste. Vântul rece și tăios și ramurile moarte dispar. O briză caldă și blândă se face simțită și ... mai multapar flori colorate. Viața și dragostea înmugurită sunt peste tot. Este frumos să trăiești! Cât de minunat este atunci să te plimbi într-un parc sau într-o pădure cu o persoană pe care o iubești!
Metode de evanghelizare moderne (P. Wilson)
Amestecul cu lumea?
Online seit: 30.06.2022, Cuvinte cheie: Evanghelizare
Metodele moderne de evanghelizare (cum ar fi evanghelizarea ecumenică pe scară largă, evanghelizarea prin prietenie etc.) promit un succes mai mare în convertirea oamenilor, dar rezultatele lor negative nu pot fi negate. Acesta este ... mai multsubiectul următorului articol, pe care autorul l-a scris acum mai bine de șaizeci de ani, dar care este încă relevant astăzi.
Epistola 1 Ioan (5) (S.B. Anstey)
Capitolul 5
Online seit: 27.06.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 5
Dacă un om este cu adevărat născut din Dumnezeu, el va crede în Hristos și Îl va iubi pe Dumnezeu; el își va dovedi autenticitatea prin faptul că îi iubește pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu - adică pe ... mai multfrații și surorile sale în credință.
Imagine: L. Binder
Jertfă vie (D.R. Reid)
Romani 12.1
Online seit: 27.06.2022, Locuri din Biblie: Romani 12.1, Cuvinte cheie: Jertfa: vie ...; Devotamentul
Adesea cântăm și vorbim despre slujirea Domnului. În multe ocazii ne predăm din nou Domnului și dorim să ne punem la dispoziția Lui ca „jertfă vie”. Dar, foarte adesea, jertfele vii se strecoară departe de altar chiar ... mai multînainte ca jertfa să fi avut loc. În Romani 12.1, Dumnezeu ne cheamă să ne punem trupurile la dispoziția Lui ca mijloc de slujire rezonabilă. Nu poate exista o slujire reală pentru Hristos decât dacă suntem dispuși să ne oferim pe noi înșine ca jertfă.
BEMA credinciosului (D.R. Reid)
... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată!
Online seit: 23.06.2022, Locuri din Biblie: Romani 14.10-13; 1 Corinteni 3.10-15; 4.2,5: 2 Corinteni 5.9,10; 2 Timotei 4.7.8, Cuvinte cheie: Scaunul de judecată al lui Hristos
În ruinele vechiului Corint, arheologii au descoperit vechea „agora”, piața sau locul central de adunare din oraș. Pe una dintre laturile acestei piețe deschise, pavate cu piatră, se află o mare platformă dreptunghiulară din ... mai multblocuri de piatră, respectiv un pupitru, care se ridică la aproximativ opt metri deasupra pavajului agora. Acesta era „BEMA”. Aici stăteau judecătorii pentru a decide disputele civile sau pentru a urmări competițiile atletice. ...
Puternic, dar cu caracter slab! (D.R. Reid)
Judecători 13-16
Online seit: 23.06.2022, Locuri din Biblie: Judecători 13; Judecători 14; Judecători 15; Judecători 16, Cuvinte cheie: Samson
Ce om a sfâșiat cu mâinile goale un leu care îl ataca? Cine a ucis o mie de dușmani în război cu o singură mână, folosind ca armă doar fălcile unui măgar? Ce halterofil a apucat porțile și stâlpii unui ... mai multoraș antic, care cântărea cel puțin cinci sute de kilograme, apoi a luat totul pe umeri și l-a purtat pe umeri pe o distanță de aproximativ treizeci și opt de mile până în vârful muntelui? Ce „expert în demolări” a dărâmat o casă mare cu o singură lovitură puternică a brațului? A fost noul superman? Nu! Atunci trebuie să fie ...
Zidurile Ierihonului (D.R. Reid)
Iosua 6: Principii spirituale pentru lupta spirituală
Online seit: 23.06.2022, Locuri din Biblie: Iosua 6, Cuvinte cheie: Ierihon
Aproape fiecare a auzit de Iosua și de zidurile Ierihonului. Probabil pur și simplu pentru că fiecare cunoaște cântecul: „Joshua fit the battle of Jericho, and walls came a-tumblin’ down“ [Joshua a dus bătălia de la ... mai multIerihon, iar zidurile s-au dărâmat]. În orice caz, această relatare nu este o legendă sau un mit. La aproximativ patruzeci de ani după ce israeliții au părăsit Egiptul, ei au dus o bătălie decisivă în noua lor patrie. Ierihonul era înconjurat de ziduri și era un mare obstacol pentru israeliți, deoarece se afla chiar în mijlocul drumului spre Țara Făgăduinței. Ierihon trebuia cucerit!
Ucenicia (S.B. Anstey)
Condiții, examene și răsplătiri
Online seit: 05.05.2022, Locuri din Biblie: Luca 9; Luca 14; Luca 18; Matei 16; Ipoan 6; Ioan 8; Marcu 10, Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie
În această după-amiază vreau să vorbesc despre ucenicie: condițiile, încercările și răsplătirile ei.
Divergențe de opinii între credincioși – care este atitudinea mea? (G. Pohl)
Filipeni 2.5
Online seit: 05.05.2022, Locuri din Biblie: Filipeni 2, Cuvinte cheie: Diferenţe de păreri; Smerenie; Corona
Vremurile pe care le trăim acum și tot ceea ce experimentăm arată foarte clar câte divergențe pot exista între creștinii credincioși și cât de puțin suntem capabili să le rezolvăm. Nu cred că există vreo comunitate ... mai multcreștină care să nu aibă o problemă de acest fel. Este oare posibil ca noi să avem moduri greșite de gândire în loc de soluții bune?
Suveranitatea lui Dumnezeu – o piatră de poticnire? (S. Isenberg)
Online seit: 04.05.2022, Locuri din Biblie: Romani 9.18,19; 1 Timotei 2.4; 2 Petru 3.9, Cuvinte cheie: Suveranitate; Alegerea/Predestinarea; Calvin/Arminius
Subiectul referitor la suveranitatea lui Dumnezeu, pe de o parte, și la responsabilitatea omului, pe de altă parte, i-a frământat și uneori divizat pe creștini timp de multe secole. Chiar și astăzi, aici și acolo se duc bătălii ... mai multaprige - sub drapelul susținerii adevărului lui Dumnezeu. Dacă această bătălie poate fi câștigată cu adevărat de o parte sau de alta rămâne o întrebare deschisă. În această bătălie, oamenii vor adesea să joace ambele părți ale monedei una împotriva celeilalte, pentru că sunt mulțumiți doar cu un sistem de gândire în care totul poate fi explicat în mod omenesc și logic. Când vine vorba de mântuirea omului, unii sunt de părere că alegerea făcută de Dumnezeu este valabilă de neclintit (ceea ce este adevărat), astfel încât omul nu poate evita acest „har irezistibil”. Ceilalți îl văd pe om atât de liber în deciziile sale, încât cred că omul se are principial pe sine însuși în propriile mâini, ca să devină mântuit sau nu. Dar există și tot mai mulți creștini care încearcă să meargă pe o cale de mijloc, recunoscând mai mult sau mai puțin smeriți că gândurile și căile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât cele ale omului (Isaia 55.9).
Predestinarea și planul lui Dumnezeu (C.H. Mackintosh)
Este adevărat, că nu toți oamenii pot crede?
Online seit: 25.04.2022, Locuri din Biblie: Marcu 16.16; Ioan 3.16; 1 Timotei 2.4-6: Tit 2.11; Evrei 2.9; 2 Petru 3.9, Cuvinte cheie: Suveranitate; Predestinarea dublă; Alegerea/Predestinarea; Planul lui Dumnezeu; Calvin/Arminius
Aceste pasaje (vezi mai sus) ne dau o mărturie clară și fără echivoc a harului divin față de toți, fără a lua în considerare responsabilitatea omului sau planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu arată clar ... mai multcă omul este responsabil și că Dumnezeu poate acționa fără restricții. ...
Predestinarea (Botschafter)
Predestinarea – consecința credinței noastre?
Online seit: 25.04.2022, Locuri din Biblie: Efeseni 1.4; Romani 8.29,30; Romani 9, Cuvinte cheie: Alegerea/Predestinarea; Calvin/Arminius
Privită din acest punct de vedere, doctrina predestinării este o comoară infinit de mângâietoare pentru creștinul credincios. El învață din ea că toată fericirea lui se bazează pe dragostea eternă și pe planurile eterne ... mai multale lui Dumnezeu. Această conștientizare îl desprinde de sine însuși și îl aduce într-o legătură mai strânsă cu Dumnezeu. Îi așază picioarele pe un teren ferm, de neclintit, căci ce este mai sigur decât dragostea veșnică a lui Dumnezeu? Ea înlătură orice gând despre propria activitate și propriul caracter ales; căci „nu este [sau: nu depinde] de la cine vrea, nici de la cine aleargă, ci de la Dumnezeu, care Se îndură” (Romani 9.16). Din păcate, omul a abuzat de acest adevăr glorios și l-a pus ca o piatră de poticnire în calea păcătosului pierdut. Nimic nu este mai contrar Scripturii și planului Duhului Sfânt decât această utilizare greșită. Predestinarea este un adevăr care trebuie învățat în Biserica (Adunarea) lui Hristos, dar nu este potrivit pentru predicile adresate lumii. Păcătoșilor pierduți trebuie să li se propovăduiască Evanghelia harului lui Dumnezeu în Hristos; trebuie să li se ceară în locul lui Hristos să se împace cu Dumnezeu. Chiar dacă predicatorul Evangheliei știe că vor crede doar atâția câți sunt rânduiți pentru viața veșnică, el nu trebuie să includă predestinarea în predicarea sa. Dacă o face, el discreditează proclamarea harului lui Dumnezeu și simțul responsabilității omului în ceea ce privește acceptarea Evangheliei. Niciodată apostolii nu au procedat în acest mod. Ei au predicat Evanghelia tuturor creaturilor; i-au determinat pe oameni să creadă. Dar ei îi instruiau cu privire la predestinare doar pe cei care credeau adevărul creștin. Așa că se cuvine și acum să se procedeze la fel. Doctrina predestinării este la locul ei în interiorul casei, pentru întărirea și mângâierea credincioșilor. Diavolul este cel care i-a atribuit un loc în afara casei, pentru poticnirea sufletelor îndurerate.
Mântuirea – posibilă prin contribuția omului? (Botschafter)
Poate un credincios să cadă din har?
Online seit: 25.04.2022, Locuri din Biblie: Ioan 3.16,17; Ioan 5.21; Efeseni 2.4,5, Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Mântuire; Siguranţa mântuirii; Mântuirea nu se pierde
Nimic nu a denaturat mai mult învățătura creștină decât doctrina, acceptată de mulți, că s-ar putea cădea din har. Dar dacă un om ar putea deveni copil al lui Dumnezeu în virtutea propriei sale voințe, el ar putea deveni ... mai multdin nou sclavul lui satan în clipa următoare în virtutea aceleiași voințe. Dar, așa cum niciun om nu poate deveni copil al lui Dumnezeu prin efectul propriei sale voințe, tot așa niciun om nu poate anula relația pe care Dumnezeu Însuși a stabilit-o și instituit-o.
Predestinare dublă în epistola lui Iuda? (W.J. Ouweneel)
Iuda 4; Proverbele 16.4; 2 Petru 2.1
Online seit: 23.04.2022, Locuri din Biblie: Iuda 4; Proverbele 16.4; 2 Petru 2.1, Cuvinte cheie: Suveranitate; Predestinarea dublă; Alegerea/Predestinarea; Calvin/Arminius
Este remarcabil faptul că Duhul Sfânt spune despre acești oameni imediat după aceea că ei erau deja înscriși de mult timp pentru această judecată. Așadar, înainte de a se face vreo descriere a acestor oameni, se spune că ... mai multjudecata asupra lor este deja stabilită. Calvin a dedus de aici că anumiți oameni au fost deja respinși veșnic de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, așa cum alții sunt aleși veșnic. Dacă ar fi așa, ...
Înseamnă predestinarea că unii oameni sunt trecuți cu vederea la mântuire? (D. Schürmann)
Predestinare dublă?
Online seit: 23.04.2022, Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Alegerea/Predestinarea
Dacă nu ar fi fost păcatul, omul ar fi trăit veșnic pe pământ și nu în cer. Și mulți dintre cei care nu au fost aleși înainte de întemeierea lumii vor trăi și ei pe pământ pentru eternitate! Toți cei care ... mai multsunt răscumpărați din păcatul lor și nu sunt aleși mai dinainte din veșnicie (de exemplu, credincioșii din Împărăția de o mie de ani) vor locui în veșnicie pe pământul nou, curățat, nu în cer (Apocalipsa 21.1-8). Pe lângă aceasta, Dumnezeu a ales un anumit grup (mădularele Bisericii) pentru a primi toate binecuvântările cerești și pentru a locui acolo în cer, în veșnicie, cu El; Biserica (Adunarea) va fi cortul lui Dumnezeu la restul oamenilor răscumpărați.
A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? (W. Kelly)
1 Ioan 2.2; Leviticul 16
Online seit: 22.04.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 2.2; Leviticul 16, Cuvinte cheie: Ispăşire; Suplinire
Apostolul spune că Hristos nu este doar ispășirea „pentru păcatele noastre”, „ci și pentru lumea întreagă”. În întreaga Scriptură, „ispășirea păcatelor” se referă întotdeauna ... mai multîn mod explicit la cei care cred, deci, în sens nou-testamentar, la copiii lui Dumnezeu. ...
Are omul voință liberă? (S. Isenberg)
Online seit: 22.04.2022, Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Voinţa liberă
Chiar dacă nu bănuim la prima vedere, această întrebare este totuși un fundament serios al credinței noastre. Cu siguranță, un răspuns la această întrebare nu este ușor și mulți au încercat deja să răspundă la ... mai multaceastă întrebare. Prin urmare, astăzi putem fi foarte recunoscători că atât de mulți au abordat deja această întrebare și că avem la dispoziție o multitudine de gânduri.
Tu poți avea pace și siguranța mântuirii! (C.H. Mackintosh)
Exodul 12.13
Online seit: 22.04.2022, Locuri din Biblie: Exodul 12.13, Cuvinte cheie: Siguranţa mântuirii; Sânge; Calvin/Arminius; Pace cu Dumnezeu
Dacă un israelit ar fi fost întrebat despre savurarea păcii sale, ce ar fi răspuns? Ar fi spus el: știu că nu există o altă cale de ieșire pentru mine, decât sângele mielului și știu că aceasta este o cale divină ... mai multperfectă; mai mult, știu că sângele a fost vărsat și stropit pe ușorii ușii mele; dar, în ciuda acestui fapt, nu mă simt cu totul liniștit; nu sunt pe deplin sigur că sunt în siguranță. Mă tem că nu prețuiesc sângele așa cum ar trebui, nici nu iubesc pe Dumnezeul părinților mei așa cum ar trebui? Ar fi fost acesta răspunsul lui?
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (7) (R. Liebi)
Săptămâna patimilor - Privire de ansamblu
Online seit: 20.04.2022, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe; Paştele
O privire de ansamblu a Săptămânii Patimilor începând din Duminica Floriilor și până la duminica învierii Domnului Isus. Cronologia evenimentelor din ziua răstignirii. Cele mai importante momente din ... mai multSăptămâna patimilor.
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (4) (R. Liebi)
Marți: Confruntări și discuții înverșunate
Online seit: 19.04.2022, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe; Paştele
Marți a fost o zi de confruntări și discuții aprinse, care au provenit de la ziua precedentă. Vedem așadar că există o succesiune de evenimente foarte condiționate unul de altul. Judecătorii lui Israel s-au confruntat cu Domnul și au zis: ... mai mult„Cu ce drept faci lucrul acesta?” Dar Domnul Isus a răspuns cu o contra-întrebare. Nu este întotdeauna nepoliticos să se pună contra-întrebări. Contra-întrebările sunt uneori absolut necesare. Contra-întrebarea Domnului Isus a fost următoarea (Luca 20.4): „Botezul lui Ioan, era din cer sau de la oameni?”. Aceasta a fost o întrebare foarte provocatoare.
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (5) (R. Liebi)
Miercuri: Complotul și trădarea
Online seit: 19.04.2022, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe; Paştele
s-a convenit cu Iuda Iscarioteanul ca el să Îl predea pe Domnul Isus într-un mod foarte discret, pe ascuns. De aceea, ziua de miercuri ar putea fi intitulată „Complot și trădare”. Cu toate acestea, această zi, miercurea ... mai multaceasta, nu a fost doar ziua teribilă a complotului și a trădării de către sinedriu și Iuda, ci și ziua în care Domnul Isus a fost uns de Maria din Betania. Acest lucru este descris în Marcu 14.3-9, Matei 26.6-13 și Ioan 12.1-8. Este important de reținut: Ioan 12 descrie modul în care Domnul Isus a venit vineri în Betania. Acolo au pregătit o masă pentru El în seara zilei de vineri, care era masa de sabat. De asemenea, a stat acolo și sâmbăta (care era încă sabatul). Apoi, în Ioan 12, în legătură cu intrarea în Ierusalim, se folosește expresia „a doua zi”. Prin urmare, acest lucru înseamnă: duminică. Aici trebuie remarcat: Domnul a venit vineri în Betania. În Ioan 12.3 se spune, cu metoda timpului nedeterminat, că Maria a uns picioarele Domnului acolo: „Maria, deci, luând o măsură de mir de nard curat ...”.
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (R. Liebi)
Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.
Online seit: 18.04.2022, Articole: 7, Cuvinte cheie: Passion/Suferinţe; Paştele; Suferinţele Domnului
Aproximativ o treime din Evanghelii ne concentrează atenția asupra ultimei săptămâni în care Domnul Isus a suferit pentru păcatele noastre și, în cele din urmă, a înviat din morți. Așadar, ceea ce s-a ... mai multîntâmplat cu mulți ani în urmă, în preajma Paștelui, trebuie să aibă o mare importanță! În această carte, autorul face ca evenimentele din Săptămâna Patimilor să apară în fața ochilor noștri într-un mod foarte pictural și realist și dorește să ne umple inimile de mare admirație. Toate evenimentele din zilele respective ale săptămânii au avut loc conform unui plan minunat în sfatul lui Dumnezeu. Ele arată paralele uimitoare cu Psalmii care erau cântați în Templu în zilele specifice ale săptămânii - și cu cele șapte zile ale creației din Geneza 1 și 2. Detaliile scoase la lumină ne arată măreția lui Dumnezeu în aceste evenimente dintr-o nouă perspectivă și ne indică cel mai mare plan de pace din toate timpurile.
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (1) (R. Liebi)
Introducere
Online seit: 18.04.2022, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe; Paştele
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (2) (R. Liebi)
Duminica Floriilor: Intrarea Împăratului în Ierusalim
Online seit: 18.04.2022, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe; Paştele
Duminica Floriilor, după cum vom vedea imediat, a fost preludiul celei de-a doua purificări a Templului. Titlul potrivit pentru această zi este „Intrarea Împăratului în Ierusalim”. Această zi a fost extraordinar de ... mai multimportantă. Domnul Isus spune în Luca 19, versetul 42: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi a ta, cele care sunt spre pacea ta!” El numește această zi, adresându-Se Ierusalimului, „această zi a ta!”. Ce înseamnă asta? Era ziua Ierusalimului! Dar ce este atât de special în ziua Ierusalimului? Este vorba de a 173.880-a zi de la decretul regelui Artaxerxes, care la 14 martie 445 î.Hr. i-a dat lui Neemia permisiunea de a reconstrui cetatea Ierusalim, aflată în ruină.
Imagine: Edition Nehemia
Și El a venit la Ierusalim (3) (R. Liebi)
Luni: A doua curățire a Templului
Online seit: 18.04.2022, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe; Paştele
Înainte de a analiza ziua de luni mai în detaliu, să facem o scurtă trecere în revistă a întregii săptămâni. În Marcu 11.12, după intrarea în Ierusalim, este scris: „Și a doua zi ...”. ... mai multAcest lucru arată clar că purificarea Templului nu a avut loc duminică, ci a doua zi, luni. În Marcu 11.19-20 ni se dă, de asemenea, momentul următor: „Și, când s-a făcut seară, a ieșit afară din cetate. Și dis-de-dimineață devreme...”. Acest lucru arată clar că ceea ce urmează s-a întâmplat într-o nouă zi, și anume marți. În Marcu 14.1 se spune: „Iar după două zile era Paștele și sărbătoarea azimelor”. Aceasta înseamnă că din momentul menționat în Marcu 14.1 mai erau doar două zile până la Paștele care începea întotdeauna pe 14 Nisan, deci în acest caz în aceeași săptămână, joi. În așa-numita numărătoare inclusivă, ziua curentă este denumită ziua întâi, iar ziua următoare ziua a doua. Prin urmare, această referire din Marcu 14.1 deschide relatarea evenimentelor de miercuri.
Esența patimilor lui Hristos (S. Isenberg)
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?”
Online seit: 10.04.2022, Locuri din Biblie: Matei 26; Marcu 15; Luca 23, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe
La 18 martie 2004, filmul The Passion a fost lansat în cinematografele germane. Greu de crezut, că într-o vreme în care oamenii nu vor să știe prea multe despre Isus Hristos sau pur și simplu nu știu prea multe despre El, ... mai multacest Isus - sau este mai degrabă prezentarea? - umple săli întregi de cinema. Dar care era adevăratul mesaj al lui Isus, care era misiunea Sa? ...
Paștele (E.E. Hücking)
Ce are de spus pentru noi astăzi?
Online seit: 09.04.2022, Locuri din Biblie: Exodul 12; Luca 22, Cuvinte cheie: Paştele
„Și să-l mâncați în grabă”. Aceasta a fost rânduiala lui Dumnezeu pentru masa de Paște a copiilor lui Israel, așa cum ne este relatată ca eveniment istoric în Exodul 12. Mielul fusese sacrificat, iar ... mai multsângele fusese stropit pe dinafară pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor lor: acum nu mai exista nicio ezitare. Venise ceasul lui Dumnezeu, iar poporul era liber să plece din Egipt, din „casa robiei”, pentru „a-I sluji în pustiu”. Astfel, acest „a mânca în grabă”, cu coapsele încinse, picioarele încălțate și toiagul în mână, este caracteristic spiritului unic de plecare care a predominat la acest mare eveniment. La comemorarea anuală ulterioară a Paștelui, nu mai era nevoie să se grăbească. Și totuși, nici aici nu lipsește reamintirea: „Șapte zile să le mănânci cu azime, pâinea întristării, pentru că ai ieșit în grabă din țara Egiptului” (Deuteronomul 16.3). Ideea aceasta ne oferă prilejul să urmărim puțin mai departe unele detalii legate de Paște.
Imagine: Edition Nehemia
Cele patru zile ale răscumpărării (R. Liebi)
Joi: Sacrificarea mielului de Paște; Vineri: Sărbătoarea Paștelui - Răstignirea; Sâmbătă: Mesia în mormânt; Duminică: Învierea
Online seit: 05.04.2022, Locuri din Biblie: Matei 26.17-19; Marcu 14.12; Luca 22.7, Cuvinte cheie: Paştele; Passion/Suferinţe
Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică. Aproximativ o treime din Evanghelii ne concentrează privirea asupra ultimei săptămâni în care Domnul Isus a suferit ultima oară pentru păcatele ... mai multnoastre și, în cele din urmă, a înviat din morți. Așadar, ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, în preajma Paștelui, trebuie să aibă o mare importanță! În această broșură, autorul face ca evenimentele din Săptămâna Patimilor să apară în fața ochilor noștri într-un mod foarte pictural și realist și dorește să ne umple inimile de mare admirație. Toate evenimentele din zilele respective ale săptămânii au avut loc conform unui plan minunat în sfatul lui Dumnezeu. Ele prezintă paralele uimitoare cu Psalmii, care erau cântați în Templu în anumite zile ale săptămânii, și cu cele șapte zile ale creației din Geneza 1 și 2. Detaliile scoase la lumină ne arată măreția lui Dumnezeu în aceste evenimente dintr-o nouă perspectivă și ne îndreaptă spre cel mai mare plan de pace din toate timpurile.
Epistola 1 Ioan (S.B. Anstey)
Online seit: 28.03.2022, Articole: 6
Epistolele „generale” ale lui Petru, Ioan și Iuda au o semnificație specială pentru timpul prezent, când apostazia de la mărturia creștină este galopantă. Această mișcare de îndepărtare de adevăr va atinge punctul ... mai multculminant după ce Biserica (Adunarea) va fi răpită la cer, când „omul păcatului” (antihristul) va fi descoperit în timpul necazului cel mare. În acel moment, lumea creștină lipsită de viață (care va fi lăsată în urmă la răpire) se va lepăda de orice urmă de creștinism și îl va urma pe acest om rău în închinarea fiarei și a chipului ei. Deoarece masele din creștinătatea de astăzi pretind doar că ele cred în Hristos, dar nu sunt credincioși adevărați, există o mulțime mixtă de copii ai lui Dumnezeu adevărați și falși - și acest lucru duce la mult rău și stricăciune. Suntem foarte recunoscători pentru Epistolele lui Ioan, care arată însușirile vieții veșnice în copiii lui Dumnezeu și astfel ne permit să distingem adevărații copii de cei falși.
Epistola 1 Ioan (3) (S.B. Anstey)
Capitolul 3
Online seit: 28.03.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 3
Epistola 1 Ioan (4) (S.B. Anstey)
Capitolul 4
Online seit: 28.03.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 4
Epistola 1 Ioan (2) (S.B. Anstey)
Capitolul 2
Online seit: 22.03.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan 2
După ce Ioan a vorbit despre purtarea de grijă plină de har a lui Dumnezeu pentru copiii Săi înclinați să eșueze, el se grăbește să corecteze concepția greșită conform căreia cineva ar putea crede că el învață că ar fi ... mai multîn regulă pentru un copil al lui Dumnezeu să păcătuiască (deoarece există această purtare de grijă). El exclamă: „Copiii mei, vă scriu aceasta, pentru ca să nu păcătuiți”.
În armonie cu Dumnezeu (W. Scott)
Online seit: 19.03.2022, Cuvinte cheie: Devotamentul; Viaţă de credinţă
Marele adevăr fundamental al vieții creștine este necesitatea de a ajunge și de a rămâne în armonie cu Dumnezeu. Când îi îndemnăm pe cititorii noștri să facă acest lucru, nu ne gândim la o stare fără de ... mai multpăcat sau la „perfecțiune”, cum este numită uneori. Ceea ce ne dorim pentru noi și pentru cititorii noștri este convingerea pe care Duhul Sfânt o lucrează în suflet: că Dumnezeu este cu noi și că suntem în armonie cu El. Aplicarea acestei convingeri în viața de zi cu zi este o chestiune serioasă și necesită o cercetare amănunțită a inimii și o examinare a căilor și gândurilor proprii.
Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (3) (S.B. Anstey)
Matei 25.31-46
Online seit: 16.03.2022, Locuri din Biblie: Matei 25, Cuvinte cheie: Venirea Domnului; Timpul din urmă; Fecioare, cele zece
Un comentariu la Matei 25.31-46 unde este vorba despre venirea Domnului cu privire la națiuni.
Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (2) (S.B. Anstey)
Matei 24.45-25.30
Online seit: 08.03.2022, Locuri din Biblie: Matei 24; Matei 25, Cuvinte cheie: Timpul din urmă; Revenirea lui Hristos; Zece fecioare
Un comentariu la Matei 24.45-25.30 unde este vorba de venirea Domnului pentru Biserică (Adunare).
Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (S.B. Anstey)
Online seit: 08.03.2022, Articole: 3, Cuvinte cheie: Revenirea lui Hristos; Răpire; Timpul din urmă; Fecioare, cele zece
Un comentariu la Matei 24 și 25 referitor la venirea Domnului Isus.
Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (1) (S.B. Anstey)
Matei 24.1-44
Online seit: 04.03.2022, Locuri din Biblie: Matei 24, Cuvinte cheie: Timpul din urmă; Revenirea lui Hristos; Săptămâni-an, 70
Un comentariu la Matei 24.1-44, unde este vorba de venirea Domnului cu privire la Israel.
Epistola 2 Ioan (S.B. Anstey)
Online seit: 03.03.2022, Locuri din Biblie: 2 Ioan
Epistolele a doua și a treia ale lui Ioan sunt în general considerate ca fiind anexe la prima epistolă. Ele poartă caracteristicile primei epistole în ceea ce privește stilul, alegerea cuvintelor și limbajul. Există puține ... mai multîndoieli că apostolul Ioan este autorul ambelor epistole, chiar dacă numele său nu este menționat. Fiind vorba de epistole pastorale (adică scrisori adresate unor persoane și nu unei adunări sau unui grup de oameni), aceste epistole dau sfaturi în legătură cu frații care călătoreau predicând și învățând.
Epistola 1 Ioan (S.B. Anstey)
Introducere
Online seit: 26.02.2022, Locuri din Biblie: 1 Ioan
În partea principală a epistolei, Ioan dă trei motive pentru care le scrie credincioșilor din acest timp: 1. bucuria lor prin părtășia cu Tatăl și cu Fiul trebuia să fie deplină (1 Ioan 1.3,4); 2. să nu eșueze pe cale din cauza ... mai multpăcatului (1 Ioan 2.1); 3. ei ar trebui să aibă cunoștința conștientă și siguranța că posedă viața veșnică (1 Ioan 5.13).
Epistola 3 Ioan: (S.B. Anstey)
Online seit: 26.02.2022, Locuri din Biblie: 3 Ioan
Această a treia epistolă o completează pe cea de-a doua în multe feluri. În cea de-a doua epistolă ni se spune pe cine să nu primim și cu cine să nu avem părtășie, iar în cea de-a treia epistolă ni se spune pe cine să ... mai multprimim și cu cine să avem părtășie. Așadar, o ușă închisă caracterizează cea de-a doua scrisoare, pentru că este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu învățătorii răi. În schimb, o ușă deschisă marchează această a treia epistolă, deoarece este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu adevărații slujitori ai Domnului, care aduc adevărul.