Carte recomandată: Bogăţia uitată
Taina lui Dumnezeu în diverse epoci ale acţionării Sale

SoundWords

© SoundWords, Online începând de la: 28.03.2019, Actualizat: 28.03.2019

În octombrie 2009 a apărut în editura Daniel-Verlag cartea noastră Der vergessene Reichtum. Tema cărţii este aşa-numitul dispensaţionalism sau exprimat altfel: căile lui Dumnezeu cu omul cu privire la cer şi pământ.

De câţiva ani ne dăm seama tot mai mult cât de mult adevărul acesta influenţează viaţa noastră de creştini. În Germania el este astăzi atacat mai mult ca oricând a fost cu câţiva ani în urmă. În multe discuţii, pe care le-am avut în privinţa aceasta, am căpătat impresia că inima adevărului dispensaţional deseori este trecută cu vederea. În dezbaterile referitoare la adevăr esenţialul a rămas deseori abandonat şi ceea ce este măreţ în planul lui Dumnezeu pentru epoca actuală a fost uneori uitat.

De aceea ne bucurăm să putem oferi cititorilor noştri această carte.

Numărul mare de pagini ar putea da impresia că ar fi ceva numai pentru persoanele interesate teologic, însă nu este aşa. Intenţionat s-a renunţat la o vorbire teologică, pentru a prezenta adevărul uşor de înţeles pentru fiecare.

Salutări cordiale

Redacţia

Dirk Schürmann şi Stephan Isenberg


Remarcă

Der vergessene Reichtum

Das Geheimnis Gottes in den Epochen seines Handelns

742 pag.
24.90 €

Comandă la Daniel-Verlag: Dă click aici.
Comandă în olandeză: Dă click aici.


Dumnezeu a acţionat în toate epocile din istoria omenirii, ca să reveleze gloria Sa. Dumnezeu însă a păstrat „Bogăţia gloriei Sale” nespus de mare pentru epoca creştină. Această bogăţie a fost ascunsă în epocile anterioare şi curând a decăzut în uitare în creştinătatea timpurie.

Cu regret şi în zilele noastre această „bogăţie” este foarte puţin cunoscută sau chiar nu este cunoscută. După ce această comoară a fost „dezgropată” în secolul al 19-lea, pare ca ea să se scufunde astăzi din nou în marea uitării.

Cartea doreşte să prezinte această bogăţie în aşa fel, ca să devină clar cât de importantă este ea pentru gândirea şi viaţa unui creştin credincios. Ea se ocupă şi cu diverse controverse, care au întunecat privirea spre această bogăţie, şi arată diferenţele esenţiale între o chemare pământească şi una cerească. Deoarece în afară de aceasta ea răspunde şi la multe întrebări speciale şi conţine unele imagini, ea este şi o călăuză pentru temele dispensaţionale.

Werner Mücher

 

Cuprins – traducerea cărţii în limba română (HTM/PDF): dă click aici

Teme:

 • Tainele
 • Planul veşnic
 • Adunarea/Biserica
 • Trupul lui Hristos
 • Răpirea
 • Nunta Mielului
 • Venirea Domnului
 • Speranţa lui Israel
 • Israelul lui Dumnezeu
 • Oferta Împărăţiei
 • Evanghelia Împărăţiei
 • Noul legământ
 • Împărăţia cerurilor
 • Chemarea cerească
 • Învăţătura lui Pavel
 • Măslinul
 • Predestinarea
 • Făgăduinţele
 • Împărăţia păcii
 • Noul Ierusalim
 • Învierea
 • Cele 70 de săptămâni-an
 • Ziua Domnului
 • Punerea la încercare a omului
 • Hermeneutica

Tradus de la: Buchvorstellung: Der vergessene Reichtum

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre cuvântul cheie Dispensaţionalism (39)

Mai multe articole ale autorului SoundWords (39)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).