Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (4) (H.A. Ironside)

Capitolul 4

Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4

În pasajele următoare, apostolul prezintă un mod de viață plăcut lui Dumnezeu. În timpul slujbei sale printre credincioșii din Tesalonic, Pavel revelase cu chibzuință și partea practică a creștinismului. Uneori suntem ... mai multînclinați să neglijăm aceasta. Suntem așa de mult preocupați cu doctrina, încât nu subliniem suficient responsabilitatea noastre de credincioși. Ambele părți ale creștinismului sunt importante.