Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu?
Luca 22.32b; Ioan 21

The Bible Herald

© SoundWords, Online începând de la: 14.01.2019, Actualizat: 14.01.2019

Verset călăuzitor: Luca 22.32b

Luca 22.32b: Şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi.

Sunt credincioşi neîntorşi la Dumnezeu în sensul în care Domnul Isus foloseşte cuvântul întoarcere adresat lui Petru, când i-a zis: „Şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22.32b). Încrederea de sine a apostolului era mai mare decât curajul lui. Toţi cunoaştem istoria tăgăduirii Domnului de către el şi căinţa lui, readucerea lui la viaţă şi înnoirea lui. El iubea intim pe Domnul său, însă L-a tăgăduit în chip ruşinos. El însuşi s-a adus într-o societate falsă şi s-a aşezat la focul de cărbuni, ca să se încălzească, în timp ce Hristos a fost acuzat de marele preot. Ochiul lui era îndreptat spre sine însuşi şi nu spre Hristos, şi deoarece se afla într-o situaţie grea, satan l-a ademenit să prefere să-şi salveze viaţa, decât s-o piardă; el a tăgăduit pe Domnul său cu jurământ şi blestem. Hristos S-a întors şi l-a privit pe Petru: şi ce privire trebuie să fi fost aceasta, că după aceea Petru a ieşit imediat afară şi a plâns cu amar. Însă el nu era încă întors, cu toate că se afla pe drum într-acolo. Chiar dacă se spune: „Domnul a înviat cu adevărat şi S-a arătat lui Simon” (Luca 24.34), totuşi aceasta nu l-a convertit, şi nici vestea Mariei despre Domnul şi nici prezenţa Lui în mijlocul lor în prima zi a săptămânii.

Întoarcerea unui credincios este o lucrare mai grea decât gândesc mulţi dintre noi, şi necesită un tratament special. Dar când Hristos S-a arătat pe malul lacului Galileea şi Petru s-a îmbrăcat cu mantaua lui de pescar, ca să înoate spre El: nu este acesta un semn că apostolul entuziasmat era acum întors la Domnul? Nu, încă nu; însă harul Domnului nostru Isus va termina acum lucrarea. Un „foc de cărbuni” l-a ademenit să tăgăduiască pe Domnul lui, şi acum Domnul foloseşte un foc de cărbuni, ca să continue lucrarea de convertire a ucenicului Său; însă pe foc este peşte. Ei s-au străduit toată noaptea şi n-au prins nimic. Însă după pescuirea minunată Isus i-a invitat la ospăţul de sărbătoare, pe care El l-a pregătit pentru ei. El l-a întărit pe Petru, înainte să-l pună la probă. „Veniţi, mâncaţi” (Ioan 21.12) este rostit înaintea cuvântului adresat lui Petru: „Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” (Ioan 21.15).

Domnul nostru nu S-a încrezut în transformările care rezultă din sentimente impresionate şi râvnă care se revarsă. De trei ori i-a zis lui Petru: „Mă iubeşti?” (Ioan 21.15-17). Petru L-a tăgăduit de trei ori, şi de trei ori El l-a întrebat: „Mă iubeşti?” Petru era întristat, deoarece El i-a zis pentru a treia oară: „Mă iubeşti?”, şi a răspuns smerit: „Doamne, Tu ştii toate: Tu cunoşti că Te iubesc” (Ioan 21.17).

Convertirea unui ucenic care tăgăduieşte pe Hristos este un proces serios. Conştiinţa trebuie tratată, până când judecata de sine umple sufletul cu căinţă dureroasă şi întristare cu detestare de sine însuşi. El a meritat ca să se simtă profund nenorocit în prezenţa lui Hristos, a cărui dragoste L-a determinat să moară pentru el, şi el era nespus de nefericit. Cât de puţini sunt aceia care în căinţa lor sunt gata să coboare până la punctul suferinţei. „Ai făcut aceasta şi [Eu] am tăcut. Ai gândit că sunt ca tine, dar te voi mustra şi ţi le voi pune sub ochi” (Psalmul 50.21). Profunzimea dragostei lui Hristos necesita temeinicia lucrării Sale. „Eu îi mustru şi îi disciplinez pe toţi câţi îi iubesc!” (Apocalipsa 3.19). Prin căinţă temeinică El produce convertirea unui credincios apostat.

Domn preamărit, dacă aceasta este ceea ce Tu numeşti convertirea unui credincios decăzut, cât de mulţi dintre sfinţii şi lucrătorii Tăi preaiubiţi trebuie să aibă parte de arătura adâncă a harului Tău neîngrădit!


Tradus de la: Unbekehrte Gläubige?

Extras din articolul „The Beseeching of Grace“
apărut în The Bible Herald (Editor Wm Reid), Anul 5, 1881, pag. 19–21

Mai multe articole din categoria Discipolat (49)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen