Ape adânci (P. Nunn)

Când lumea ta începe să se clatine

Cuvinte cheie: Răbdare; Încredere; Pace în împrejurări; De ce?

Ți se poate întâmpla și ție. Și când ți se întâmplă, amintește-ţi că viaţa şi sănătatea sunt daruri din har. Aceeaşi înţelepciune, dragoste şi bunătate, care le dă, poate tot aşa de bine să le ... mai multoprească sau să le revoce

Autoritate asupra păcatului (E.C. Hadley)

din "Tu poţi avea o viaţă fericită"

Locuri din Biblie: Romani 7; Ioan 16.33     Cuvinte cheie: Eliberare

Păcatul are un efect distructiv asupra bucuriei, deoarece intră în conflict cu natura sfântă a credinciosului. Aceasta creează un sentiment umilitor de înfrângere. Când facem lucruri pe care conștiința noastră le ... mai multcondamnă, ne simțim rău. Putem încerca să uităm de ea, dar aceasta nu este soluția la problema noastră. Autoritatea asupra păcatului este singurul lucru care ne poate face fericiți. Dar cum putem obține această autoritate?

Care sunt primele noastre gânduri când vin probleme? (W.T. Turpin)

Cuvinte cheie: Probleme; Rugăciunea: personală; Frustrare

Când Nebucadneţar a dat porunca să fie omorâtă elita intelectuală a Babilonului (Daniel 2), deoarece ei nu au putut să-i readucă în amintire visul său – care a fost primul lucru pe care Daniel şi prietenii lui l-au ... mai multfăcut? Ei au adus chestiunea înaintea lui Dumnezeu! Care este primul lucru, pe care l-aţi face voi? Doresc să devin acum foarte practic şi să transpun aceasta în împrejurările noastre zilnice. Care este primul lucru, pe care tu îl faci, atunci când vin greutăţi? Mergi tu cu ele la Dumnezeu?

Cât timp, Doamne? (P. Nunn)

Când Dumnezeu tace …

Cuvinte cheie: Răbdare; Încredere; Pace în împrejurări; Suferinţa: în general; De ce?

Câteodată este voia Domnului ca noi să trebuiască să suferim. Câteodată această suferinţă este de nesuportat acută sau de durată. Dacă Tatăl nostru ceresc tace, aceasta nu înseamnă că El nu Se îngrijeşte. El ... mai multvede situaţia noastră şi aude strigătul nostru. Deoarece El ne iubeşte nespus de mult. Îl îndurerează, dacă pe noi ne doare. Dacă El Se decide să întârzie, atunci pentru că aceasta este singura cale să obţinem ţelul Lui bun, marcat de dragoste şi desăvârşit.

Ce este naşterea din nou? (1) (C.H. Mackintosh)

Ioan 3

Locuri din Biblie: Ioan 3     Cuvinte cheie: Naşterea din nou

Mulți consideră naşterea din nou ca fiind o schimbare a vechii naturi, provocată, fără îndoială, prin influența Duhului lui Dumnezeu. Această schimbare, potrivit părerii lor, se produce treptat de la o treaptă la alta, până ... mai multcând, în cele din urmă, vechea natură este complet subjugată. Acest punct de vedere despre acest subiect include în sine două erori: mai întâi, o eroare cu privire la vechea noastră natură și apoi cu privire la personalitatea reală a Duhului Sfânt. Acest punct de vedere neagă decăderea iremediabilă a naturii umane și Îl consideră pe Duhul Sfânt ca fiind mai mult o influență şi nu o Persoană.

Imagine: L. Binder
Cei cu inima zdrobită (H. Smith)

Locuri din Biblie: Luca 4.18; Psalmul 147.2-4     Cuvinte cheie: Mângâiere; Compătimire

În capitolul patru al evangheliei după Luca avem relatarea plăcută despre intrarea Domnului în slujba Sa publică în această lume a păcatului şi durerilor, şi totodată auzim din gura Sa caracteristica slujbei Sale. El Se ... mai multreferă la prorocia lui Isaia cu privire la El, care spune: „Duhul Stăpânului Domnul este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor blânzi: El M-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită.” (Isaia 61.1)

Cele şapte încercări ale lui Iov (R. Liebi)

Iacov 5.11

Locuri din Biblie: Iacov 5.11; Iov     Cuvinte cheie: Iov; Încercări

Este uimitor: primele şase încercări au adus nenorociri nespus de mari asupra lui Iov – şi cu toate acestea Iov a rămas biruitor. Ultima încercare era cu siguranţă foarte neplăcută, însă cu siguranţă era ceva care ... mai multtrebuia suportat cu un „spate mai lat”. Însă aici Iov ratează! El a blestemat naşterea sa şi a început să facă lui Dumnezeu reproşuri grele şi mari.

Cum primesc eu înţelegere spirituală? (W.T. Turpin)

Înţelegerea spirituală vine la noi prin conştiinţă …

Cuvinte cheie: Cunoaştere; Conştiinţă

Duhul lui Dumnezeu nu ne face cunoscută priceperea divină pe o altă cale decât aceea a conştiinţei. Dacă conştiinţa nu a fost atinsă şi dacă ea nici măcar nu a fost impresionată de ceea ce Dumnezeu este gata să-mi facă cunoscut ... mai multdin Cuvântul Său, atunci pot strânge oricât de mult, dar totul nu are nici o valoare. Da, este chiar dăunător, căci nu este nimic mai periculos decât să aprobi adevărul, fără să fi influenţat de el.

Cum putem avea bucurie spirituală? (T. Hadley Sr.)

Ioan 15.11

Locuri din Biblie: Ioan 15.11     Cuvinte cheie: Bucurie

Ştiai că un creştin fără bucurie este o contradicţie? Dacă eşti total în ordine cu Dumnezeu, atunci tu trebuie să ai bucurie în viaţă! Însă mulţi creştini trăiesc aşa, ca şi cum şi-ar fi pierdut bucuria. Probabil ... mai multîntrebi: „De ce este bucuria aşa de importantă?” Unul din motivele cele mai importante este: pentru a câştiga pe cei pierduţi pentru Isus. Tu nu poţi merge cu Biblia sub un braţ şi cu o piatră de mormânt sub celălalt braţ şi să spui: „Nu ai vrea să fii ca mine?” Reclama noastră cea mai bună este bucuria în Domnul.

Cum reuşeşti să te laşi de păcat (J.B. Stoney)

1 Petru 4.1,2

Locuri din Biblie: 1 Petru 4.1,2     Cuvinte cheie: Eliberare

Înainte să putem trata corect subiectul referitor la odihna faţă de păcat, trebuie mai întâi să înţelegem ce este păcat. Păcat este fărădelege. Păcat este acţiunea sau intenţia de a acţiona după voia mea ... mai multproprie. „Pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului.” Păcatul a pătruns când Eva, contrar cuvântului lui Dumnezeu, a acţionat în concordanţă cu părerea şi voinţa ei proprie. Nu a fost aşa, că ea ar fi făcut ceva josnic din punct de vedere moral; şi aceasta nu diminuează cu nimic faptul că a fost un păcat, căci acţiunea Evei contribuia foarte mult la avantajul ei propriu şi o va înălţa în rangul în creaţie. Este important să se vadă că păcatul nu se limitează la aspectul imoral sau la ceva josnic. Este foarte simplu ceva contrar voii lui Dumnezeu, şi s-ar putea să fie păcate grave care din punctul de vedere omenesc par plăcute şi avantajoase. Saul din Tars a trăit cu conştiinţa foarte bună şi era fără cusur în ceea ce priveşte dreptatea care se primeşte prin Lege, şi cu toate acestea el era cel mai mare păcătos, căci cu tot prestigiul lui moral era contrar lui Dumnezeu în ce priveşte voinţa şi fapta.

De partea celor care pierd (S.L. Jacob)

Locuri din Biblie: Isaia 5.4; 49.4; Evrei 11.37-39; Filipeni 3.8; 2 Timotei 4.16     Cuvinte cheie: Suferinţa: în general

Hristos stă astăzi afară, de partea celor care pierd. El, Cel care este numit Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii [Isaia 9.6], a venit în lumea aceasta; şi în loc ca lumea să se plece ... mai multîn adorare, L-a urât pe El şi pe Tatăl Său. La început mulţi s-au simţit atraşi la El. Gândeau că prin El puteau obţine ce dorea carnea lor. Însă El nu era viteazul, pe care ei îl căutau; El era blând şi smerit cu inima [Matei 11.29]. El nu li Se potrivea; El nu a vrut să Se aşeze în fruntea poporului iudeu şi nici nu voia să îndepărteze jugul roman şi să se aşeze pe tronul lui David. Mai marii pământului s-au ţinut încă de la început departe de El; săracii, care la început veneau în cete la El, au căzut. El nu avea nimic unde să-Şi pună capul [Luca 9.58]. În final au rămas cu El câţiva puţini adepţi neînsemnaţi, care Îl iubeau şi ţineau la El, cu toate că ei nu-L puteau înţelege. Ei L-au părăsit în ceasul celui mai mare necaz al Lui şi au fugit, şi ca făcător de rele a fost expus dispreţului şi condamnării. Dumnezeul, în care El S-a încrezut, nu a întreprins nimic ca să-L salveze, şi El a scos strigătul de durere: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” [Matei 27.39-46]. Cine s-ar fi putut aştepta ca acesta să fie sfârşitul vieţii Lui pe pământ, că omul va respinge în felul acesta pe Dumnezeul creator, care venise în carne ca să binecuvânteze pe oameni în har şi adevăr?

Dumnezeu are autoritatea … şi asupra vieţii tale?! (E.C. Hadley)

din "Tu poţi avea o viaţă fericită"

Locuri din Biblie: Psalmul 89.6; Luca 12.5     Cuvinte cheie: Pace în împrejurări

Autoritatea lui Dumnezeu este atât de copleșitoare, încât ar trebui să îngrozească acel suflet care nu este în armonie cu El: „Şi demonii cred, și tremură” (Iacov 2.19). Autoritatea lui Dumnezeu ... mai multîi face să tremure. Legiunile de demoni, care îl posedau pe omul din Gadara, au tremurat când Isus le-a poruncit să iese afară din el, deoarece ei cunoşteau autoritatea Sa irezistibilă (Luca 8.31). Numai omul este atât de prost, încât să încerce să se convingă că nu are de ce să se teamă: „Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu!”. (Psalmul 53.1).

Eşecul în viaţa unui credincios (1) (B. Anstey)

Cuvinte cheie: Nereușită/Eşec

Pe măsură ce începem acest subiect, este important să înțelegem că există două tipuri de îndepărtare de Dumnezeu; una este căderea [eșecul] și cealaltă este apostazia [îndepărtarea de credință]. Nu vrem să le ... mai multconfundăm. Ambele sunt rele, dar apostazia este nesfârşit mai rea.

Eşecul şi restabilirea (B. Anstey)

Articole: 2     Locuri din Biblie: Luca 22; 1 Ioan 1; 1 Ioan 2; Marcu 14; Rut 1     Cuvinte cheie: Nereușită/Eşec; Restabilire

În această serie de articole este vorba despre tema eşec (ratare) şi restabilire.

Fântâni crăpate (D.R. Reid)

Ieremia 2.13

Locuri din Biblie: Ieremia 2.13     Cuvinte cheie: Devotamentul

Ieremia a folosit imaginea unei cisterne găurite, ca să arate spre nebunia nemărginită a lui Israel, poporul lui Dumnezeu. El nu şi-a ales acest tablou ca „umplutură de predică”. Dumnezeu Însuşi foloseşte această ... mai multilustraţie în mesajul pe care El l-a transmis poporului Său prin profetul Ieremia (Ieremia 2.1,2,4,5). Mesajul era o mustrare pentru poporul care nu s-a mai dedicat deplin Dumnezeului Său. Predica despre cisterne găurite o putem aplica şi astăzi la poporul lui Dumnezeu.

Imagine: L. Binder
Înainte de iarnă (G. André)

2 Timotei 4.13,21

Locuri din Biblie: 2 Timotei 4.13,21     Cuvinte cheie: Încurajare

Pavel era la sfârşitul vieţii, închis într-o închisoare romană. Unul după altul l-au părăsit. Nimeni nu se interesa de acest întemniţat bătrân, sărman, , şi nimeni din Roma nu i-a dat o haină în ... mai multcare să se poată încălzi la sosirea iernii. A trebuit să ceară să i se aducă mantaua lui veche din îndepărtata Troa. „Iarna” a început cu adevărat. Mulţi slujitori şi multe slujitoare dintre noi sunt înaintate în vârstă. Pentru ei şi pentru ele a venit iarna; puterile au slăbit, nu mai dovedesc putere de împotrivire, uneori gândurile se voalează. Dar nu îşi doresc ei şi ele să fie vizitaţi de tineri, că s-ar bucura ca ei să se fi gândit la lucrurile care ar putea să le înveselească inima, fără să uite nevoile materiale?

Îndrăznește! (G.C. Willis)

... chiar și atunci când vremurile sunt grele

Cuvinte cheie: Mângâiere

Duhul lui Dumnezeu ne informează că „în zilele din urmă vor veni timpuri grele” (2 Timotei 3.1). Cuvântul grecesc chalpos, redat aici prin „greu”, înseamnă „aspru; dificil de tratat; greu de ... mai multsuportat; dureros; amar și apăsător; crud; feroce; neîmblânzit”. Nu-i așa că aceste expresii descriu cu exactitate vremurile în care trăim? Dacă ne uităm în jurul nostru, am putea să ne pierdem curajul, să renunțăm și să ne lăsăm cuprinși de teamă și de presimțiri rele.

Imagine: L. Binder
Îngrijorări şi temeri (W.T. Turpin)

Luca 12.22-36

Locuri din Biblie: Luca 12.22-36     Cuvinte cheie: Îngrijorări; Frică/teamă

În Luca 12 este vorba de două principii, pe care Domnul le prezintă în două feluri. Va face bine sufletului nostru să le studiem puţin. Este vorba de ceva, pe care cu siguranţă cei mai mulţi îl cunosc, şi anume ... mai multîngrijorările şi temerile, două din cele mai răspândite influenţe care apasă pe oameni. Vom vedea că ambele sunt strâns legate între ele; aceasta înseamnă că ceea ce ne nelinişteşte este lucrul de care probabil noi ne temem cel mai mult. Ceea ce avem pe inimă şi ne este o povară provocă teamă. Nu mă refer la grija de a face ceva greşit, ci la griji în sensul cel mai larg al cuvântului. Sunt îngrijorări justificate, bune, îngrijorări care ne mână la rugăciune; dacă nu am avea aceste îngrijorări, atunci am fi din lemn sau piatră.

Inima unui cercetaş (R. Imming)

Cuvinte cheie: Încurajare

Să cunoşti semnul timpului, să interpretezi corect „norii şi vântul”, să găseşti pentru tine şi pentru alţii un drum spre un ţel bun – pentru aceasta sunt folosiţi cercetaşi. Cine cunoaşte pe Karl May ştie ... mai multcât de importanţi sunt cercetaşii. Dar nu numai la Karl May, ci şi în Cuvântul lui Dumnezeu misiunea lor este tratată ca temă. Domnul Isus Hristos spune în Matei 16.2,3: „Când se face seară, voi spuneţi: «Timp bun, pentru că cerul este roşu»; şi dimineaţa: «Furtună astăzi, pentru că cerul este roşu-întunecat»; înfăţişarea cerului ştiţi să o deosebiţi, dar semnele timpurilor nu le puteţi deosebi?” Şi în Vechiul Testament este vorba despre oameni, „care ştiau să deosebească timpurile, ca să ştie ce trebuia să facă Israel” (1 Cronici 12.32).

Mântuirea – posibilă prin contribuția omului? (Botschafter)

Poate un credincios să cadă din har?

Locuri din Biblie: Ioan 3.16,17; Ioan 5.21; Efeseni 2.4,5     Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Mântuire; Siguranţa mântuirii; Mântuirea nu se pierde

Nimic nu a denaturat mai mult învățătura creștină decât doctrina, acceptată de mulți, că s-ar putea cădea din har. Dar dacă un om ar putea deveni copil al lui Dumnezeu în virtutea propriei sale voințe, el ar putea deveni ... mai multdin nou sclavul lui satan în clipa următoare în virtutea aceleiași voințe. Dar, așa cum niciun om nu poate deveni copil al lui Dumnezeu prin efectul propriei sale voințe, tot așa niciun om nu poate anula relația pe care Dumnezeu Însuși a stabilit-o și instituit-o.

Nori înaintea sufletului tău? (J.T. Mawson)

2 Corinteni 3.18

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 3.18     Cuvinte cheie: Nori

Vaporul nostru urma să ajungă în zorii zilei în unul din oraşele mici de pe ţărmul Indiei de vest, spre care ne îndreptam pentru a debarca acolo poşta şi pe unii călători. Ştiam că prin această ocazie se oferea privirii ... mai multnoastre una din cele mai frumoase privelişti ale pământului acesta. Un lanţ de munţi se înălţau spre cer, al căror picior se rezema pe verdele suculent şi al căror vârf era înconjurat de un violet închis, în timp ce de-a lungul coastei palmieri zvelţi îşi legănau coroanele arcuind. Vom avea înaintea noastră o ţară de basm şi un port cu apă azurie şi împrejurimile lui pitoreşti.

Nu te împotrivi educaţiei din partea lui Dumnezeu (E.C. Hadley)

din "Tu poţi avea o viaţă fericită"

Locuri din Biblie: Proverbele 3.12; 1 Corinteni11.31,32; Evrei 12.6,7,11     Cuvinte cheie: Pace în împrejurări; Disciplinare/pedepsire

Este o prostie să credem că avem bucurie și pace, în timp ce arătăm lipsă de respect față de autoritatea lui Dumnezeu de a ne pedepsi: „Domnul îl mustră pe acela pe care îl iubeşte, ca un tată pe fiul în care ... mai multîşi găseşte plăcerea.” (Proverbele 3.12). Ca și copii, niciodată nu ar trebui să desconsiderăm autoritatea Sa. El Își educă copiii: „Pentru că dacă ne-am judeca noi înşine, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, suntem disciplinaţi de Domnul, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea” (1 Corinteni 11.31,32).

Pace care întrece orice înţelegere (E.C. Hadley)

din "Tu poţi avea o viaţă fericită"

Locuri din Biblie: Filipeni 4.7     Cuvinte cheie: Pace în împrejurări

Cine nu dorește o astfel de experiență: inimile și sufletele noastre pline de pacea desăvârșită a lui Dumnezeu Însuși? Dar de ce să o dorim, dacă o putem avea? Ea este prezentă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, care şi-o ... mai multdorește atât de mult, încât el îndeplineşte de bună voie condițiile pentru ea.

Pace în împrejurări potrivnice (E.C. Hadley)

din "Tu poţi avea o viaţă fericită"

Locuri din Biblie: Filipeni 4.11     Cuvinte cheie: Pace cu Dumnezeu; Pace în împrejurări

Nu împrejurările sunt cele care ne fac fericiți sau nefericiți, ci atitudinea noastră față de ele. Întotdeauna încercăm să ne controlăm împrejurările și reușim să facem acest lucru într-o anumită măsură. ... mai multDar multe împrejurări sunt în afara controlului nostru. Avem tendința de a deveni nefericiți sau chiar amărâţi, atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori. Reacționăm ca niște copii, plângem, ne îmbufnăm sau facem crize de furie atunci când nu putem face ce vrem.

Pelerinaj şi odihnă (1) (W.T. Turpin)

Ioan 13: Curăţire şi părtăşie

Locuri din Biblie: Ioan 13     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul; Curăţirea; Sfinţenia, sfinţirea

Oricine priveşte starea poporului lui Dumnezeu din zilele noastre va observa fără discuţii cât de puţină odihnă adevărată este între credincioşi. Nicidecum nu contest că seriozitatea, râvna şi dăruirea, cunoaşterea ... mai multşi înţelegerea sunt prezente. Însă se pot avea toate aceste însuşiri (sau numai o parte din ele) şi cu toate acestea să nu ai o pace reală, o odihnă adevărată. Astăzi este deosebit de greu să găseşti pe cineva care se bucură de o pace permanentă. De ce este aşa? Te-ai întrebat vreodată, cum se face că în privinţa aceasta se observă o aşa mică diferenţă între sfinţi şi mediul înconjurător al lor? Intenţia mea este, dacă este posibil, să răspund corect la această întrebare.