Lărgirea inimii
Nimeni nu şi-o doreşte, însă fiecare creştin ar trebui s-o aibă!

SoundWords

© SoundWords, Online începând de la: 23.04.2019, Actualizat: 23.04.2019

Verset călăuzitor: 2 Corinteni 6.11

2 Corinteni 6.11: Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima.

Introducere

Bolile de inimă sunt periculoase şi pot repede ameninţa viaţa. Cercetători de seamă în domeniul cardiologiei sunt una în privinţa faptului că bolile de inimă se numără pe plan mondial printre cauzele cele mai frecvente de moarte ale secolului 21, şi de aceea sfătuiesc să se practice necondiţionat un stil de viaţă sănătos. Experţii au formulat pentru aceasta o serie întreagă de sfaturi, care se pot cumpăra pe piaţa de cărţi. Fie că este vorba de hrănire sănătoasă sau de necesitatea activităţilor sportive legate cu tehnici de biruire mentală a stresului; pentru toate se găsesc publicaţii excelente ca să influenţeze comportarea omului.

Dar cum stau lucrurile cu starea spirituală a inimilor noastre? În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, se spun multe despre inimile noastre, despre starea inimii noastre şi în mod deosebit despre felul cum trebuie să îngrijim inimile noastre. De aceea, permiteţi ca pe baza Scripturii să studiem ce înseamnă „lărgirea inimii” pentru un creştin. Interesant şi totodată paradoxal este că din punct de vedere fizic nici un om nu-şi doreşte o inimă lărgită (mărită), însă ca şi creştin este absolut necesar să avem o astfel de inimă. Ceea ce din punct de vedere medical pare să fie deosebit de grav şi dă de gândit, privit din punct de vedere spiritual este o adevărată binecuvântare.

Apostolul Pavel scrie în a doua sa epistolă către credincioşii din Corint: „Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima.” (2 Corinteni 6.11)

Semnele caracteristice ale unei inimi lărgite

Care sunt deci simptomele unei inimi lărgite spiritual?

Dragostea

Vedem că o inimă lărgită este caracterizat prin dragoste pentru alţii. Dragostea este în viaţa creştină deosebit de importantă şi esenţială. Dragostea este ceva care Îl caracterizează pe Dumnezeu Însuşi. Biblia ne învaţă că dragostea este caracteristica vieţii dumnezeieşti în noi:

  • 1 Ioan 4.7: Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu.

  • 1 Ioan 3.19: Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui.

Dezvoltarea noastră spirituală

Un alt simptom este dezvoltarea noastră în lucrurile spirituale. În 2 Petru 1.4-8 se spune:

  • 2 Petru 1.8: … prin care ne-a dat promisiunile cele mai mari şi preţioase, ca prin acestea să vă faceţi părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin poftă. Iar tocmai pentru aceasta, dându-vă toată silinţa, adăugaţi la credinţa voastră virtutea; iar la virtute, cunoştinţa, iar la cunoştinţă, înfrânarea; iar la înfrânare, răbdarea; iar la răbdare, evlavia; iar la evlavie, dragostea frăţească; iar la dragostea frăţească, iubirea: pentru că acestea, existând şi prisosind în voi, vă fac să nu fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

Adevăraţi ucenici

Un alt simptom este dezvoltarea noastră pentru a deveni un adevărat ucenic al Domnului Isus:

  • Ioan 13.34,35: Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Îmi sunteţi ucenici, dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii.

Înţelepciune de la Dumnezeu

Urmează un simptom foarte interesant al unei inimi lărgite spiritual, şi anume inteligenţa respectiv înţelepciunea, carte poate veni numai de la Dumnezeu. Dumnezeu spune lui Solomon:

  • 1 Împăraţi 3.11,12: Pentru că ai cerut acest lucru şi n-ai cerut pentru tine zile multe şi n-ai cerut pentru tine bogăţii şi n-ai cerut viaţa vrăjmaşilor tăi, ci ai cerut pentru tine pricepere, ca să înţelegi judecata, iată, am făcut după cuvântul tău; ţi-am dat o inimă înţeleaptă şi care înţelege, încât n-a fost nimeni asemenea ţie înaintea ta şi nu se va ridica nimeni asemenea ţie după tine.

Dacă am o inimă lărgită, atunci arăt înţelepciune divină în umblarea mea, în situaţiile zilnice şi în relaţia cu semenii mei. Unde a obţinut Solomon această înţelepciune uimitoare? Biblia ne explică, că el L-a rugat pe Dumnezeu pentru aceasta. Dacă Îl rugăm pe Dumnezeu ca să-I aducem Lui şi Cuvântului Său respectul cuvenit şi să respectăm poruncile Sale, atunci El ne va dărui, cum a dăruit lui Solomon, o inimă lărgită plină de inteligenţă şi înţelepciune. Este însă important să se ţină seama că numai Dumnezeu poate dărui aşa ceva. Trebuie să fie o lucrare divină. Prin eforturi omeneşti este imposibil.

Să rogi pe Dumnezeu pentru o inimă lărgită

Dacă tu şi eu dorim să avem o inimă lărgită, trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Numai El poate face aceasta.

Lumea noastră este plină de oameni care au probleme şi caută răspunsuri. Este trist să vezi că natura omenească clădeşte numai pe logica proprie. Însă în logica omenească nu găsim răspuns la întrebările noastre. Răspunsuri găsim numai în Cuvântul lui Dumnezeu, unde ne este făcută cunoscut logica corectă şi de unde şi exclusiv poate veni înţelepciunea. Numai El lărgeşte inima. Psalmistul accentuează în Psalmul 119.32: „Voi alerga pe calea poruncilor Tale, când îmi vei scoate inima la larg [sau: îmi vei lărgi inima].”

O persoană cu inima lărgită fizic nu poate fugi sau alerga, căci ea este bolnavă. Dar o inimă lărgită spiritual este caracteristica unui creştin sănătos (1 Corinteni 9.24; Galateni 5.7; Filipeni 2,16; Evrei 12.1). Profetul Isaia a cunoscut exact aceasta cu aproape 2800 de ani în urmă şi ne-a dat o reţetă: „Dar cei care se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc” (Isaia 40.31).

Secretul unei inimi lărgite este: ea se bazează pe Dumnezeu! Ea este caracterizată prin ascultare faţă de Cuvântul Său! Această ascultare ne determină să mergem în direcţia corectă. El ne ajută să ne comportăm corect cu alţii. Însă înainte de a alerga, trebuie să ne lăsăm inima să fie lărgită de El.

Domnul Isus avea o inimă lărgită

Nu este nimic nou dacă spun, că cerinţele, pe care Cuvântul lui Dumnezeu le pune unui creştin credincios, sunt mari. Mulţi copii iubiţi ai lui Dumnezeu se scuză, că aceste cerinţe ar fi de neîmplinit de un om şi îi pierd curajul. Dar să privim la Domnul. El era singurul Om aici pe pământ, care stăpânea desăvârşit acestea. De ce? Pentru că El avea o inimă mare. Inima Lui mare se putea vedea mereu, când El de exemplu a atins pe lepros, când a luat un copil în braţe sau a plâns pentru Ierusalim. Era o inimă suficient de mare pentru toţi. Nu era nimeni pentru care să nu fi fost har, îndurare. El a vindecat chiar şi pe unul din cei care L-au luat captiv şi la cruce a spus chiar: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.” Inima Lui era desăvârşită. El putea spune cu adevărat: Învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11.29).

Noi avem nevoie de inimi, care sunt deschise faţă de Cuvântul Său, care sunt dedicate voii Lui şi care sunt orientate numai spre lucrarea Sa. Atunci lumea va recunoaşte că noi suntem într-adevăr ucenicii Lui.


Tradus de la: Herzvergrößerung
Articolul acesta se bazează pe unele gânduri ale lui Steve Brand (Manitoba).

Traducere:Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Discipolat (49)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen