Laodiceea - Am devenit şi noi bogaţi?
Apocalipsa 3.14-21

William John Hocking

© EPV, Online începând de la: 04.01.2019, Actualizat: 04.01.2019

Versete călăuzitoare: Apocalipsa 3.14-21

Apocalipsa 3.14-21: Şi îngerului adunării din Laodiceea scrie-i: «Acestea le spune Cel care este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul creaţiei lui Dumnezeu: Ştiu lucrările tale, că nu eşti nici rece, nici în clocot; aş vrea să fi fost rece sau în clocot. Astfel, pentru că eşti căldicel – şi nici rece, nici în clocot – te voi vărsa din gura Mea. Pentru că spui: Sunt bogat şi m-am îmbogăţit şi n-am nevoie de nimic! şi nu ştii că tu eşti cel nenorocit şi de plâns şi sărac şi orb şi gol; te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să fii bogat, şi haine albe, ca să fii îmbrăcat şi să nu se arate ruşinea goliciunii tale, şi alifie pentru ochi, să-ţi ungi ochii, ca să vezi. Eu îi mustru şi îi disciplinez pe toţi câţi îi iubesc; fii plin de râvnă deci şi pocăieşte-te! Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el, şi el cu Mine. Învingătorului îi voi da să şadă cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am învins şi M-am aşezat cu Tatăl Meu pe tronul Său».

Deoarece noi suntem legaţi cu alte mădulare, ar trebui să ne gândim la ele. În aceste ultime zile ar trebui să năzuim să cunoaştem gândurile Sale referitoare la Adunarea Sa ca întreg pe pământ. Domnul ne-a dat în cartea Apocalipsa o privire sinoptică a istoriei Adunării (Bisericii). Care au fost simţămintele noastre atunci când am citit cele şapte scrisori? (Apocalipsa 2-3). Nu au spus unii dintre noi, stăpâniţi de mândrie carnală: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, eu nu fac parte din Laodiceea, ci din Filadelfia”? Nu au spus unii dintre noi în inima lor: „Eu sunt bogat, am bogăţii spirituale, pe care fraţii mei de afară nu le au”?

Să citim scrisoarea adresată Bisericii din Laodiceea aşa ca şi cum ea ne-ar fi adresată nouă. Noi nu cunoaştem sărăcia noastră spirituală aşa cum o văd ochii Lui. Dacă am vrea să ne ocupăm locul nostru în praf şi cenuşă înaintea Lui, atunci El este gata să ne binecuvânteze. Sunt sigur că El va face aceasta.

Însă noi ar trebui să ne ocupăm locul ca aceia care au păcătuit împotriva Lui şi împotriva Cuvântului Său. Domnul ne-a dat Cuvântul Său, însă noi am neglijat să ascultăm de el şi să trăim corespunzător lui.


Tradus de la: Laodizea - sind auch wir reich geworden?

Titlul original: „Grundsätze der Wiedervereinigung“
Din Hilfe und Nahrung, Editura Ernst-Paulus-Verlag, 1979, pag. 196

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Adunarea/Biserica (64)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Scrisori deschise (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen