Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?
… şi ce nu înseamnă el!

Philip Nunn

© SoundWords, Online începând de la: 10.10.2018, Actualizat: 10.10.2018

Versete călăuzitoare: Iosua 7

Cunoaştem bine istoria. Ea este prezentată în Iosua 7. Acan a păcătuit, prin aceea că a luat anumite lucruri de valoare şi le-a ascuns în cortul lui, contrar poruncii Domnului. Ştia familia lui de faptul acesta? Probabil. Dar probabil nu ştia. Din mărturisirea lui Acan „[Eu] am păcătuit” (Iosua 7.20) putem probabil deduce că el era singurul vinovat sau vinovatul principal. Restul naţiunii israeliene nu ştia nimic despre păcatul lui Acan. Însă sentinţa Domnului era: „Israel a păcătuit” (Iosua 7.11). Ce lecţie găsim aici pentru noi cei de astăzi? Dacă comparăm naţiunea Israel cu Biserica lui Hristos, ne creăm probleme serioase: ar fi un credincios adevărat stricat, nedescoperit, prilej ca întreaga Biserică a lui Hristos de pe întreg pământul să stea sub sentinţa lui Dumnezeu? Dacă aceasta ar fi adevărat, atunci Biserica pe pământ ar sta mereu sub judecata lui Dumnezeu. Această părere nu poate fi sprijinită prin Noul Testament.

Ce înseamnă, dacă noi comparăm naţiunea Israel cu adunarea locală? Este atunci mai bine? Un credincios stricat, nedescoperit, din adunarea din care faci parte, ar conduce ca întreaga adunare locală să stea sub judecata lui Dumnezeu? Dacă este ascuns, nu poate fi judecat de adunare. Chiar dacă iau naştere zvonuri rele despre un frate sau o soră, ordinul nou-testamental dat bisericii este ca noi să ne rugăm, ca să se caute doi sau trei martori; abia după aceea noi putem şi trebuie să acţionăm. Atunci adunarea trebuie să se cureţe singură. Însă până atunci adunarea ca întreg este nevinovată înaintea Domnului.

Ah, unii ar putea propune, că naţiunea Israel ar reprezenta probabil părtăşia universală a adunărilor. De aceea noi ar trebui să trimitem delegaţii de fraţi în lume, ca să identifice pe „Acan” şi ca să cureţe adunările de rău. Aşa cum a făcut apostolul Pavel cu păcătosul din Corint. Însă păcatul lui Acan era ascuns. El nu era cunoscut nimănui. Aş putea aici să dau o listă urâcioasă cu numele a cel puţin cinci fraţi perverşi sexual, care au fost în părtăşie fericită mulţi ani în adunările noastre, în timp ce ei practicau activ perversiunea lor (cel puţin unul din ei este astăzi la închisoare, şi un altul a fost omorât de concubinul lui de parte bărbătească – am fost la înmormântarea lui). Este adunarea locală, grupa (’reţeaua’) noastră de adunări sau întreaga Biserică a lui Dumnezeu întinată din cauza acestei perversiuni ascunse şi stă ea sub judecata lui Dumnezeu? Categoric, nu.

Ce putem învăţa din această parte a istoriei lui Israel? Cititorul meu drag, ce se petrece în viaţa ta personală, privată? Ai început tu să tolerezi în gândurile tale fantezii sexuale care întinează? Flirtezi tu puţin cu soţia altuia? Gândeşti tu serios la o relaţie cu un/o prieten/prietenă necredincios/necredincioasă? Ce ne permitem nouă înşine să privim la televizor? Suntem noi corecţi la declararea impozitului? Spunem noi tot adevărul, chiar dacă doare? Vorbim (sau scriem) noi rău despre alţi sfinţi? Purtăm amărăciune în inimile noastre? Din afară s-ar putea ca credincioşii de seama noastră să te privească şi să mă privească ca soldaţi de valoare ai lui Isus Hristos. Soldatul Acan şi-a riscat viaţa, atunci când a luptat pentru Domnul în Ierihon şi Ai. Dar slujba şi jertfa nu înlocuiesc niciodată curăţia personală. Este important ce se petrece în gândurile noastre, în inimile noastre şi în viaţa noastră personală, privată. Este deosebit de important. Noi nu suntem insule, noi influenţăm oamenii din jur. Gradul nostru de spiritualitate influenţează familia noastră şi adunarea din care facem parte. Indolenţa noastră spirituală influenţează deciziile noastre. Amărăciunea mea jefuieşte pe cei ce trăiesc aproape de mine de bucurie, prospeţime şi creativitate. Vorbirea de rău (cârtirea sau scrierea) face slujba unui frate să aibă de suferit. Multe familii au pierdut părinţii lor, mulţi oameni au fost grav răniţi de păcatul personal, privat al lui Acan.

Dragă frate şi dragă soră, depinde de viaţa noastră personală. „Iată, Ţie Îţi place adevărul în omul dinăuntru” (Psalmul 51.6). Cu siguranţă Vechiul Testament vorbeşte şi astăzi încă inimii creştinilor. Folosit corect, el este foarte puternic. Şi el este puternic, deoarece este Cuvântul lui Dumnezeu.


Tradus de la: Was bedeutet die Sünde Achans für uns?

Tradus din cartea De zonde van Achan. Bijbelstudies over Jozua 7

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre cuvântul cheie Murdărire/Întinare (1)

Mai multe articole din categoria Adunarea/Biserica (52)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen