Când începe ziua Domnului?

Dirk Schürmann

© SoundWords, Online începând de la: 05.01.2019, Actualizat: 05.01.2019

În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.

2 Tesaloniceni 2.3,4

2 Tesaloniceni 2.3,4: Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi nu va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii, carte se împotriveşte şi se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuşi se aşază în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu.

 Aceasta va avea loc la începutul celei de-a doua jumătăţi a celei de-a 70-a săptămână-an.

Cel puţin prima jumătate a celei de-a 70-a săptămână an a trecut.

Maleahi 4.5,6

Maleahi 4.5,6: Iată, Eu vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare. Şi el va întoarce inima părinţilor către copii şi inima copiilor către părinţii lor, ca nu cumva să vin şi să lovesc ţara cu blestem.

Această lucrare (a celor doi martori) se termină abia cu sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an (Apocalipsa 11.3): după a 70-a săptămână-an.

Apocalipsa 11.2

Apocalipsa 11.2: Şi curtea care este în afara templului las-o deoparte şi n-o măsura; pentru că a fost dată naţiunilor, şi vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni.

Conform acestui pasaj naţiunile au autoritate asupra Ierusalimului până la sfârşitul celei de-a doua jumătăţi a celei 70-a săptămână-an. În ultima zi va fi o mare sărbătoare în Ierusalim, pentru că în sfârşit s-a reuşit să omoare pe cei doi martori. Deci nu se poate presupune că împăratul nordului a cucerit deja Ierusalimul în momentul acesta. Aceasta înseamnă, că acest atac va avea loc abia după aceea (probabil în timpul celei de-a 6-a judecată a potirelor). Atunci va fi încă timpul naţiunilor. („Şi vor cădea de tăişul sabiei şi vor fi duşi captivi printre toate naţiunile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de naţiuni, până când se vor împlini timpurile naţiunilor”; Luca 21.24.) Cu siguranţă timpul acesta nu este încă timpul zilei Domnului.

După a 70-a săptămână-an + timpul (scurt) care se va scurge până la vărsarea celui de-al 6-lea potir al judecăţilor.

Faptele apostolilor 2.19,20

Faptele apostolilor 2.19,20: Şi voi face minuni sus în cer şi semne jos pe pământ, sânge şi foc şi negură de fum. Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, mai înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi glorioasă.

Petru citează în ziua de Rusalii aceste versete din Ioel 2.18-32. În Matei 24.29-30 Domnul Isus ne spune când va avea loc aceasta: „Iar îndată după necazul acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va da lumina şi stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate. Şi atunci se va arăta semnul Fiului Omului în cer şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu glorie mare.” – „După necazul acelor zile” înseamnă după a doua jumătate a celei de-a 70-a săptămână-an. Este aproape de neimaginat că ultimele şapte plăgi, care vor avea loc după a 70-a săptămână-an, nu vor face parte din acest necaz.

După a 70-a săptămână-an + timpul (scurt) care va trece până la vărsarea celui de-al 7-lea potir al judecăţilor.

1 Corinteni 4.3

1 Corinteni 4.3: Dar pentru mine este ceva foarte neînsemnat să fiu judecat de voi sau de judecata omului (lit. „de ziua”).

Acest verset vorbeşte în contrast cu 1 Corinteni 3.13 şi 4.5, unde găsim ziua Domnului, despre o zi a omului. După ce Domnul a fost răstignit, Moştenitorul viei a fost alungat afară şi omorât, a început ziua omului, care va atinge punctul culminant, când omul păcatului se va aşeza în templu şi se va lăsat adorat ca Dumnezeu. Această zi se va sfârşi abia atunci când Domnul Isus va prelua domnia. Şi aceasta va fi abia în Apocalipsa 19, când Cuvântul lui Dumnezeu – Domnul Isus – va veni din cer cu ai Săi:

după a 70-a săptămână-an + timpul (scurt) care va trece până la vărsarea celui de-al 7-lea potir al judecăţilor.

Zaharia 14.1-5

Zaharia 14.1-5: Iată, vine o zi a Domnului, şi prada ta va fi împărţită în mijlocul tău. „Şi voi aduna toate naţiunile la luptă împotriva Ierusalimului; şi cetatea va fi luată, şi casele vor fi jefuite, şi femeile batjocorite; şi jumătate din cetate va merge în captivitate şi rămăşiţa poporului nu va fi nimicită din cetate“. Şi Domnul va ieşi şi va lupta cu naţiunile acelea, ca atunci când a luptat în ziua bătăliei. Şi picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este înaintea Ierusalimului, spre răsărit. Şi muntele Măslinilor se va despica în mijlocul său spre răsărit şi spre apus: – va fi o vale foarte mare; şi jumătate din munte se va retrage spre nord şi jumătate din el spre sud. „Şi voi veţi fugi prin valea munţilor Mei, pentru că valea munţilor se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi, cum aţi fugit dinaintea cutremurului în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda“. Şi Domnul Dumnezeul meu va veni, şi toţi sfinţii împreună cu El.

Aceste versete ne arată diverse activităţi, care stau în legătură cu o zi pentru Domnul (de fapt nu este sută la sută sigur, dacă este vorba de ziua Domnului). Ele par să înceapă cu o judecată asupra Ierusalimului (desigur, prin împăratul nordului). Faptul că „picioarele Lui vor sta pe muntele Măslinilor” (Zaharia 14.4) arată că nu este vorba de început! Începutul este în Apocalipsa 19 şi este iniţiat cu arătarea ca a unui fulger de la răsărit până la apus. Deci Zaharia 14.4 are loc în această zi, care va dura o mie de ani:

Înainte de şederea pe muntele Măslinilor, după a 5-a judecată a potirelor (a 6-a judecată a potirelor vorbeşte despre atacul venit de la împăratul nordului, fiind posibil ca după a 7-a judecată a potirelor să fi cucerit Ierusalimul).

În ansamblu deci, aceste pasaje lasă să se presupună că ziua Domnului începe cu a 7-a judecată a potirelor, judecată care are loc după a 70-a săptămână-an.


Tradus de la: Wann beginnt der Tag des Herrn?

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Comentarii (82)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Dispensaţionalism (39)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen