Înseamnă predestinarea că unii oameni sunt trecuți cu vederea la mântuire?
Predestinare dublă?

Dirk Schürmann

© SoundWords, Online începând de la: 23.04.2022, Actualizat: 23.04.2022

Predestinarea înseamnă în mod evident că Dumnezeu a ales anumiți oameni din veșnicie, adică din veșnicia dinainte de timp, astfel încât aceștia să primească binecuvântări foarte speciale, iar alți oameni nu. Faptul că unii concluzionează de aici că acești alți oameni au fost hotărâți mai dinainte de Dumnezeu pentru iad dovedește doar că ei nu înțeleg nimic despre predestinarea în sine. Dacă nu ar fi fost căderea în păcat, nici-un om nu ar ajunge vreodată în iad, despre care Scriptura spune clar că este „pregătit pentru diavolul și îngerii lui” (Matei 25.41) - dar asta nu ar fi schimbat cu nimic faptul că Dumnezeu a ales mai dinainte anumiți oameni pentru a primi toate binecuvântările cerești, mai presus de semenii lor. Însă Scriptura nu ne învață în niciun loc că anumiți oameni sunt aleși mai dinainte de Dumnezeu pentru iad. Dar dacă oamenii ajung în iad, este în exclusivitate urmarea propriului lor păcat și nu pentru că Dumnezeu „i-ar fi trecut cu vederea la mântuire”. Destinul obișnuit al omului este pământul (a se vedea, de exemplu, Geneza 1), nu cerul și nici iadul. Dacă nu ar fi fost păcatul, omul ar fi trăit veșnic pe pământ și nu în cer. Și mulți dintre cei care nu au fost aleși înainte de întemeierea lumii vor trăi și ei pe pământ pentru eternitate! Toți cei care sunt răscumpărați din păcatul lor și nu sunt aleși mai dinainte din veșnicie (de exemplu, credincioșii din Împărăția de o mie de ani) vor locui în veșnicie pe pământul nou, curățat, nu în cer (Apocalipsa 21.1-8). Pe lângă aceasta, Dumnezeu a ales un anumit grup (mădularele Bisericii) pentru a primi toate binecuvântările cerești și pentru a locui acolo în cer, în veșnicie, cu El; Biserica (Adunarea) va fi cortul lui Dumnezeu la restul oamenilor răscumpărați. Iar toți ceilalți - al treilea grup de oameni - nu sunt respinși de la început și destinați iadului, ci, conform planului lui Dumnezeu, vor trebui să primească destinarea normală a omului și să locuiască veșnic binecuvântați pe pământ. Totuși, din cauza dușmăniei lor împotriva lui Dumnezeu, ei nu vor ajunge la această destinație și vor sfârși acolo unde, de fapt, numai diavolul și îngerii lui vor trebui să ajungă.

Citește și:

Predestinare dublă în epistola către Romani? – R. Brockhaus
Predestinare dublă în epistola lui Iuda? – W.J. Ouweneel


Tradus de la: Bedeutet Auserwählung, dass einige Menschen beim Heil übergangen werden?

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen