Epistola lui Pavel către Efeseni (0)
Introducere

Stanley Bruce Anstey

© SoundWords, Online începând de la: 20.02.2023, Actualizat: 20.02.2023

INTRODUCERE

Pentru ca un credincios să fie ancorat în deplina revelație creștină a adevărului, el trebuie să înțeleagă ceea ce a fost dat Bisericii prin intermediul dublei slujbe a lui Pavel. În Romani 16.25, Pavel numește aceste două lucruri „Evanghelia mea și predicarea lui Isus Hristos” și „descoperirea tainei”. „Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos” este prezentată în Epistola către Romani, iar „descoperirea tainei” în Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni. Evanghelia vestește ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru binecuvântarea omului; dar taina dezvăluie ceea ce se găsește pentru buna plăcere a lui Dumnezeu în Fiul Său.

Taina

„Taina” este o taină care a rămas ascunsă în Dumnezeu Însuși „de-a lungul veacurilor”, dar pe care El a făcut-o cunoscută acum prin revelațiile speciale date apostolului Pavel (Efeseni 3.4,5,9; Coloseni 1.26; Romani 16.25). Taina dezvăluie marele scop al lui Dumnezeu de a-L glorifica pe Fiul Său în două sfere - în ceruri și pe pământ în lumea viitoare (Împărăția Milenară), și anume, printr-un vas de mărturie special format, Biserica [Adunarea], care este Trupul (mistic) și Mireasa lui Hristos.

Taina nu este Hristos în Persoana Sa sfântă și glorioasă, nici viața Sa de desăvârșire, când a umblat în lume, nici moartea și învierea și venirea Sa din nou (arătarea Sa) pentru a domni peste această lume. Despre toate aceste lucruri s-a vorbit în Vechiul Testament și erau cunoscute de cei care cunoșteau aceste scrieri. Vechiul Testament prezice un Mesia iudeu, care va domni peste pământ și sub care se vor bucura Israel și popoarele păgâne. Dar taina revelează altceva: când Hristos va domni, El va avea un complement alături de El: Biserica [Adunarea], trupul Său și mireasa Sa. Dumnezeu va folosi acest vas special pentru a mări gloria lui Hristos în acea zi de revelație care va veni. În afară de aceasta, taina descoperă faptul că Hristos nu va domni doar pe pământ, ci că întregul univers se va afla sub administrația Sa și a miresei Sale.

Pavel le spune bătrânilor din Efes: „Nu m-am ferit să vă fac cunoscut tot planul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20.27). Așadar, cei cărora le-a scris trebuie să fi fost deja familiarizați cu aceste lucruri minunate.

Dezvoltarea adevărului în epistole

S-a spus adesea că cel mai înalt adevăr din întreaga Biblie se găsește în Epistola către Efeseni. În epistolele pauline există o dezvoltare clară a adevărului în legătură cu identificarea noastră cu Hristos. Aceasta poate fi descrisă după cum urmează:

      șezând
    înviat înviat
    adus la viață adus la viață
  îngropat îngropat -------
mort mort mort -------
răstignit răstignit ------ ------
Galateni Romani Coloseni Efeseni

Epistola către Efeseni nu Îl prezintă pe Hristos ca fiind „răstignit”, „mort” sau ”îngropat”. Ea începe prin a dezvălui adevărul despre identificarea noastră cu El de cealaltă parte a morții, ca fiind „aduși la viață”, „înviați” și „așezați” în El în locurile cerești (Efeseni 2.6). Epistola îl vede pe credincios în locul cel mai înalt cu Hristos și ne deschide întreaga anvergură a binecuvântărilor pe care le avem în El.

Două părți ale epistolei

Deși adevărul pe care Pavel îl transmite aici, în această epistolă, este foarte înalt, Dumnezeu a vrut ca el să fie extrem de practic. Scrisoarea este alcătuită din două părți mari: capitolele 1 - 3 sunt doctrinare, iar capitolele 4 - 6 sunt practice. Deoarece orice învățătură creștină are o aplicație morală și una practică în viața credincioșilor, îndemnurile din ultimele trei capitole se bazează pe învățăturile expuse în primele trei capitole.

Partea următoare


Tradus de la: Der Brief des Paulus an die Epheser (0)
Titlul original în engleză: The Epistle of Paul to the Ephesians. The Purpose of the Ages

Mai multe articole din categoria Comentarii (82)

Mai multe articole despre locul din Biblie Efeseni (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen