A atârnat Dumnezeu pe cruce?
Matei 27.46

Christian Briem

© CSV, Online începând de la: 06.04.2021, Actualizat: 06.04.2021

Verset călăuzitor: Matei 27.46

Matei 27.46: Şi, pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, spunând: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?”

Înainte de a mă ocupa cu întrebarea uşor provocativă „A atârnat Dumnezeu pe cruce?”, vreau să remarc că acelora care au dat prilejul pentru această întrebare nu trebuie să li se impute neapărat intenţii rele. Dimpotrivă, cu siguranţă ei au avut pe inimă să onoreze pe Domnul şi Mântuitorul lor şi să intervină pentru adevărul mare, că Isus Hristos este Dumnezeu. În zilele în care Dumnezeirea lui Hristos este tăgăduită pretutindeni, aceasta este necesar şi demn de laudă. Însă pentru apărarea adevărului nu trebuie să se folosească mijloace şi cuvinte false, ci trebuie să se rămână cât se poate de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit când este vorba de Persoana Domnului Isus. Altfel Îl defăimăm pe Domnul, în loc să-L onorăm.

În ceea ce priveşte întrebarea, dacă Dumnezeu a atârnat pe cruce, se poate da numai un singur răspuns: Sfânta Scriptură nu vorbeşte în felul acesta, şi nici noi nu ar trebui s-o facem. Căci dacă Dumnezeu a atârnat pe cruce, atunci în cele din urmă El a murit acolo. Dumnezeu – a murit! Rătăcire îngrozitoare! Imposibilitate absolută!

Realmente sunt cântări creştine care duc în rătăcire prin afirmaţiile lor. Cel care pune întrebarea se gândeşte la o anumită cântare, în care mai întâi se vorbeşte despre Dumnezeu şi după aceea se spune: „Tu eşti Mielul.”[1] Aceasta este complet fals. Nu Dumnezeu este Mielul, ci Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1.29; 1. Petru 1.19).

Greşeala unei astfel de afirmaţii constă în aceea că nu se face deosebire între Persoana lui Dumnezeu, pe de o parte, şi Persoana lui Isus Hristos pe de altă parte. Noi trebuie neapărat să diferenţiem Persoanele în Dumnezeire, fără însă să le despărţim una de alta în gândurile noastre. Astfel titlurile sau Numele „Dumnezeu” şi „Isus Hristos” nu se pot folosi la întâmplare, nu se pot schimba în mod uşuratic unul cu altul. Dacă totuşi se face, se ajunge la afirmaţii care cel puţin sunt nefericite, dacă nu chiar false. Aceasta este valabil de exemplu şi pentru exclamaţia atribuită lui Martin Luther: „Dumnezeu părăsit de Dumnezeu – cine poate înţelege aceasta!” Domnul Isus ca Om a fost părăsit de Dumnezeu, nu ca Dumnezeu, Fiul (Ioan 1.18). Numai ca Om El putea vorbi despre Dumnezeu ca „Dumnezeul Meu” (Matei 27.46; Ioan 20.17).

Noi nu putem pătrunde în taina Persoanei lui Hristos, nu putem înţelege cu mintea, că El este Dumnezeu şi Om într-o singură Persoană. Însă noi trebuie să diferenţiem aceste două laturi; şi Scriptura le diferenţiază. Ce spune ea despre singurul „Mijlocitor” între Dumnezeu şi oameni? Cine „S-a dat pe Sine Însuşi preţ de răscumpărare pentru toţi”!? „Omul Isus Hristos” (1. Timotei 2.5). Desigur Domnul Isus este absolut Dumnezeu, aşa cum este Tatăl. Dar când El la cruce a suferit şi a murit, atunci El a suferit şi a murit acolo ca Om.

Şi dacă ne gândim la începutul drumului Lui ca Om – că „Cuvântul a devenit carne” (Ioan 1.14), că El „a fost născut de o femeie” (Galateni 4.4) -, El a avut desigur o „mamă” (Matei 1.18; 2.13; Ioan 19.25,26). Dar să observăm, cu câtă precauţie vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu despre ea! Ea este numită „mama lui Isus” (Ioan 2.1,3; Faptele apostolilor 1.14), „mama Domnului Meu” (Luca 1.43), nu însă „mama lui Dumnezeu”. Dumnezeu nu are o mamă. Însă Mântuitorul a avut o mamă – ca Om. Să lăsăm lucrurile să stea aşa cum sunt! Dacă trecem peste ele, păcătuim. 


Tradus de la: Hing Gott am Kreuz?

Titlul original: „Der Mensch Jesus Christus“
din Ermunterung und Ermahnung, Anul 58, 2004, pag. 247 şi următoarele.

Traducere: Ion Simionescu

Adnotare

[1] Remarca redacţiei: Este vorba de cântarea „Du bist würdig, Du bist würdig” [„Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic”], conţinută în multe cărţi de cântări; de exemplu Cântarea Cântărilor 520 în Glaubenslieder, CVD 2001; cântarea nr. 57 în Glaubenslieder, CVD 2015.

Mai multe articole din categoria Întrebări (32)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Cântări (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen