Autor: Schürmann, Dirk

12 Rezultate
Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu (D. Schürmann)
Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16
Locuri din Biblie: Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism; Teologia legământului; Israelul lui Dumnezeu; Adevăratul iudeu; Circumcizie
Ce se înţelege prin „Israelul lui Dumnezeu?” Este aceeaşi grupă ca şi acei „ei” mai dinainte? Împotriva acestui gând vorbeşte faptul, că expresia „Israel” în nici un loc din ... mai multScriptură nu este extinsă la o altă grupă, ci este folosită exclusiv pentru iudeii etnici; chiar şi în cartea Apocalipsa găsim diferenţierea între credincioşii din Israel şi cei dintre naţiuni.
Când începe ziua Domnului? (D. Schürmann)
Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2.3,4; Maleahi 4.5,6; Apocalipsa 11.2; Faptele spostolilor 2.19,20; 1 Corinteni 4.3: Zaharia 14.1-5, Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Dispensaţionalism
În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.
Ce înseamnă crăciunul pentru tine? (D. Schürmann)
Locuri din Biblie: Luca 2.1-20
Crăciunul are o deosebită importanţă pentru cei mai mulţi creştini şi chiar şi pentru cei mai mulţi agnostici. Nu numai pentru că sunt ultimele zile din an care se leagă cu un timp deosebit de părtăşie familiară intimă sau cel puţin ... mai multcu gândul – nu, prin prezentările omniprezente ale ieslei şi prin cântările de crăciun se menţine treaz gândul la naşterea Domnului Isus. Cu toate acestea trebuie să se pună întrebarea serioasă, câţi oameni la gândul crăciunului sunt cu adevărat impresionaţi de ceea ce a avut loc atunci în Betleem. Această întrebare trebuie să şi-o pună şi aceia care cu regret din cauza gândului comercial clar din timpul crăciunului şi a originii lui păgâne ignorează această sărbătoare (probabil cu excepţia cadourilor). Şi aceia care spun: noi sărbătorim împreună în fiecare duminică crăciunul, Paştele şi Rusaliile, ar trebui să se întrebe, dacă în anul care a trecut au avut cel puţin o singură zi în care entuziasmul cu privire la întruparea Mântuitorului nostru preamărit a fost aşa de mare, că prin aceasta ei au adorat pe Dumnezeu.
Ce înseamnă „neţinându-se strâns de Capul”? (D. Schürmann)
Ce facem când apar probleme în Biserică (Adunare)?
Locuri din Biblie: Coloseni 2.19, Cuvinte cheie: Dependenţa de Domnul; Probleme
În timpul Noului Testament erau mai multe pericole care ameninţau Bisericile (Adunările), şi de asemenea şi biserica din Colose – pericole care i-au naştere din năzuinţele omului, care vrea să contribuie cu ceva la relaţia cu ... mai multDumnezeu: eforturi proprii, idei proprii, despre care el presupune că ele sunt plăcute lui Dumnezeu. Aceste năzuinţe duc în cele din urmă la înălţarea de sine.
Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos (D. Schürmann)
Isaia 63.9; Psalmul 69
Locuri din Biblie: Isaia 63.9; Psalmul 69, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului
Domnul Isus a trebuit să îndure diferite feluri de suferinţe. De asemenea, El a suferit în timpuri diferite. Ceea ce desigur în primul rând pe noi ne impresionează cel mai mult, deoarece noi suntem foarte mult atinşi de ... mai multaceasta, erau suferinţele ispăşitoare de pe Golgota. Aceste suferinţe ispăşitoare au fost în mod deosebit suferinţele care I-au produs cel mai mult durere. Aceste suferinţe sunt pentru noi într-adevăr cele mai importante suferinţe, căci dacă El nu ar fi suferit acestea atunci noi ar fi trebuit să suferim în iad chinurile veşnice.
O duminică de neuitat (D. Schürmann)
Serie de articole
Articole: 2, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus; Duminica
Oameni de care se bucură Dumnezeu (D. Schürmann)
Psalmul 1
Locuri din Biblie: Psalmul 1, Cuvinte cheie: Devotamentul
Caracterul moral al omului temător de Dumnezeu, care se află într-o lume păcătoasă şi aşteaptă ca Dumnezeu să preia conducerea, pentru ca răul să fie judecat şi să fie introdusă binecuvântarea.
Soft Skills – Hard Skills (D. Schürmann)
Factori cheie spre succes
Cuvinte cheie: Succes
Succes!? Ce are aceasta a face cu a fi creştin? În viaţa de creştin nu este vorba de succes – sau poate totuşi? ...
Suit în înălţime (D. Schürmann)
Proverbe 30.4; Psalmul 68.18; Efeseni 4.8-10
Locuri din Biblie: Proverbe 30.4; Psalmul 68.18; Efeseni 4.8-10, Cuvinte cheie: Daruri ale Duhului; Înălţarea la cer
Valoarea morţii lui Hristos (D. Schürmann)
Serie de articole
Articole: 8, Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos
„Coborât în părţile mai de jos ale pământului” (D. Schürmann)
Psalmul 69
Locuri din Biblie: Psalmul 69, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului
Psalm 69 ist einer der bekanntesten messianischen Psalmen von David. Er führt uns besonders in die Leiden unseres Heilands ein. In Psalm 68 lesen wir von der Erhöhung des Herrn Jesus. Acest Psalm 69 ne arată că Cel care S-a suit este ... mai multAcelaşi care »S-a coborât în părţile mai de jos ale pământului« (Efeseni 4.9).