Zidurile Ierihonului
Iosua 6: Principii spirituale pentru lupta spirituală

David R. Reid

© SoundWords, Online începând de la: 23.06.2022, Actualizat: 23.06.2022

Versete călăuzitoare: Iosua 6

Introducere

Aproape fiecare a auzit de Iosua și de zidurile Ierihonului. Probabil pur și simplu pentru că fiecare cunoaște cântecul: „Joshua fit the battle of Jericho, and walls came a-tumblin’ down“ [Joshua a dus bătălia de la Ierihon, iar zidurile s-au dărâmat]. În orice caz, această relatare nu este o legendă sau un mit. La aproximativ patruzeci de ani după ce israeliții au părăsit Egiptul, ei au dus o bătălie decisivă în noua lor patrie. Ierihonul era înconjurat de ziduri și era un mare obstacol pentru israeliți, deoarece se afla chiar în mijlocul drumului spre Țara Făgăduinței. Ierihon trebuia cucerit! Deoarece israeliții au privit la Domnul cu credință și încredere, Dumnezeu a îndepărtat în mod miraculos Ierihonul din calea lor, astfel încât au putut continua cucerirea Țării Sfinte.

Capitolul 6 din cartea Iosua ne oferă o relatare dramatică a acestei bătălii unice în istorie. Citește Iosua 1-6 pentru a vedea pașii interesanți până la punctul culminant, când zidurile Ierihonului au căzut. Toate acestea reprezintă o istorie semnificativă, așa cum a fost ea consemnată de Duhul lui Dumnezeu în momentul în care Israel a primit țara promisă de Dumnezeu (Geneza 15.18). Pentru că prin această națiune și în această țară avea să se nască într-o zi Mântuitorul omenirii.

Pe lângă relatarea remarcabilă consemnată în cartea lui Iosua, există câteva lecții spirituale valoroase de învățat aici. Există o latură practică și una spirituală la Iosua, precum și o latură istorică. Lupta pe care a dus-o Israelul menționat conține principii spirituale pentru lupta fiecărui creștin credincios. Știm din Scriptură că avem de dus o luptă spirituală „împotriva vrăjmașului sufletelor noastre” (Efeseni 6.11-17). Satan vrea să-i împiedice pe creștinii credincioși aflați în creștere să se bucure de binecuvântările spirituale pe care le avem în Hristos. Se poate experimenta dragostea adevărată, bucuria, pacea, odihna, speranța, siguranța și părtășia intimă (și orice altceva dorești tu) în „țara promisă” a vieții unui creștin credincios. Dar satan își pune Ierihonul său în calea noastră, pentru a nu ne lăsa în această „țară făgăduită”. Zidurile îndoielii, ale descurajării și ale disperării devin mari bastioane de rezistență în viața unui creștin credincios. Un păcat sau un obstacol anume poate deveni un Ierihon în viața unui creștin credincios aflat în creștere. Barierele par de neînvins și satan se bucură când ne retragem cu frică și teamă sau când ne mulțumim să „trăim în pustiu” și să avem experiențele noastre acolo. Există vreun Ierihon în viața ta? Zidurile trebuie să cadă!

Israel era poporul pământesc al lui Dumnezeu. El le dăduse o moștenire pământească și le promisese binecuvântări pământești (Iosua 1.3). Tot ce trebuiau să facă era să ia în stăpânire țara (Iosua 1.11). Dumnezeu nu a vrut ca poporul Său să continue să trăiască în pustiu. Ei se aflau acolo de patruzeci de ani, din cauza cârtirii, plângerii, neascultării și necredinței lor (vezi Numeri 32.13; 1. Corinteni 10.5-11; Evrei 3.15-19). Acum trebuiau să se consacre din nou lui Dumnezeu și să cucerească țara în care „curge lapte și miere” (Exodul 3.8). Domnul le-a promis victoria asupra Ierihonului și asupra tuturor dușmanilor care îi vor împiedica să cucerească țara. El le-a promis prezența Sa permanentă (Iosua 1.5; 6.5). Nu exista niciun motiv de spaimă sau de teamă (Iosua 1.9).

Moștenirea cerească

Ce imagine pentru viața unui creștin credincios! Noi suntem poporul lui Dumnezeu și El ne-a dat o moștenire cerească și ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală. Vedem în această imagine că există două lucruri care vor să ne împiedice să ne bucurăm de binecuvântările spirituale, acestea sunt „laptele” și „mierea”. Cârtirea, plângerea și necredința duc la o viață în pustiu. Eșecul de a pune stăpânire pe țara făgăduită duce la o viață în deșert!

Nu trebuie să așteptăm cerul pentru a ne bucura de moștenirea noastră spirituală și cerească. Dumnezeu vrea ca noi să trecem Iordanul „acum” și să luăm în posesie lucrurile cerești - chiar acum! Este ceea ce citim în Efeseni 1.3 când spune: „Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în locurile cerești în Hristos.” (Citește și Efeseni 1.4-14 pentru a găsi câteva binecuvântări spirituale. Savurezi tu aceste lucruri?)

Desigur, nouă ne aparțin toate bunurile acestei țări, dar trebuie să le și posedăm în mod practic înainte de a le numi ca fiind ale noastre (Iosua 1.3):

  • Un creștin credincios, care se gândește la moarte cu îngrijorare, nu a găsit încă cu adevărat siguranța în Hristos (vezi Evrei 13.5).
  • Un creștin credincios, care se îngrijorează în mod constant de ceea ce îi va aduce viitorul, nu a găsit încă odihna care este în Hristos (vezi Matei 11.29).
  • Un creștin credincios, care se plânge în mod constant și murmură, nu a experimentat încă cu adevărat bucuria și pacea pe care le oferă Împărăția lui Dumnezeu (vezi Romani 14.17).
  • Un creștin credincios, care nu se poate înțelege cu ceilalți creștini, nu a văzut încă prea mult din dragostea copleșitoare care este la dispoziția fiecărui creștin credincios. (Citește Ioan 15.9 și vezi ce dragoste există între Tatăl și Fiul - această dragoste ne-a fost dată nouă!).

Ierihon-uri moderne

Dar cum rămâne cu aceste Ierihon-uri? Ele sunt prezente, pentru că satan știe că un creștin credincios frustrat este un creștin ineficient. El știe foarte bine că un creștin credincios care se bucură de binecuvântările spirituale este un creștin care extinde Împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, satan va face orice pentru a ne face să ne temem, astfel încât să „aruncăm prosopul”. Dar Dumnezeu ne-a promis biruința (Romani 8.37), așa cum i-a promis lui Iosua victoria asupra Ierihonului. El a promis că va fi cu noi în toate zilele (Evrei 13.5), așa cum i-a promis lui Iosua. Nu există nici un motiv de teamă (2. Timotei 1.7). Nu există ziduri prea înalte sau prea puternice pentru Dumnezeul nostru. Care sunt Ierihon-urile tale, care te împiedică să intri pe deplin în țara făgăduită, pe care Dumnezeu ți-a pus-o înainte? Zidurile fricii și ale îndoielii, zidurile înșelăciunii, ale păcatului ascuns sau ale unui limbaj indiferent de genul „oricum nu-mi pasă”? Este ceva din acestea la noi?

Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și împlinirea Lui

Victoria asupra Ierihonului a fost garantată, dar nu s-a realizat de un pilot automat. Israel a urmat exact ceea ce Dumnezeu îi spusese să facă pentru a învinge Ierihonul. Și noi trebuie să urmăm instrucțiunile lui Dumnezeu, dacă vrem să vedem zidurile căzând. În pașii care au dus la căderea zidului, vedem câteva învățături spirituale importante care ne vor da victoria dacă le urmăm.

Primul principiu spiritual pe care îl găsim aici este acela de a cunoaște, de a împlini și de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră (Iosua 1.7,8). Prin expresia „Legea” înseamnă aici primele cinci cărți ale lui Moise, scrierile pe care poporul le avea până atunci. Pur și simplu nu este suficient să auzim sau să citim câteva versete din Biblie în fiecare săptămână. Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, și să Îl studiem până când devine parte din noi și până când caracterul nostru este format de El (Iosua 1.8). Trebuie să ne supunem Lui fără compromisuri (Iosua 1.7). Trebuie să împlinim tot ce este scris (Iosua 1.8). Atunci, și numai atunci, vom avea victoria (Iosua 1.7,8). Aceasta este cu siguranță cheia succesului pentru fiecare creștin credincios. Nu te împotrivi acestor cuvinte - încearcă-le!

Urmând Chivotul Legământului

Un alt principiu spiritual, pe care îl putem învăța de aici, este acela că noi „urmăm Chivotul Legământului”. Vom înțelege și vom realiza acest principiu doar atunci când vom învăța să interpretăm imaginea pe care Dumnezeu ne-o oferă aici. Chivotul Legământului menționat în Iosua 3 și 4 a fost un cufăr sacru din lemn, care a fost transportat de leviți în timp ce israeliții migrau din Egipt spre țara făgăduită. Acest Chivot al Legământului se afla în cel mai sacru loc din cortul de închinare al lui Israel. (Ei nu aveau un templu, așa cum au avut mai târziu, sub împăratul Solomon.) Chivotul Legământului reprezenta locul de întâlnire dintre Dumnezeu și om. O dată pe an, sângele jertfelor din Vechiul Testament trebuia să fie adus înaintea Domnului pe Chivot. Tocmai acest Chivot al Legământului a fost cel care a făcut posibilă trecerea prin râul Iordan spre țara făgăduită (Iosua 3.13-17). Acest Chivot al Legământului a fost purtat în mijlocul israeliților în timp ce aceștia mărșăluiau în jurul Ierihonului (Iosua 6.8,9).

Deci, în imaginea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o în Chivotul Legământului, El a vrut să spună că aceasta era o imagine a Domnului Isus. El este Mijlocitorul între Dumnezeu și om (vezi Ioan 14.6 și 1. Timotei 2.5). El este Cel al cărui sânge a fost vărsat o singură dată pentru toți, pentru a rezolva problema păcatului (vezi Evrei 9.11-15). El este Cel care a deschis calea pentru ca noi să intrăm în „țara promisă”, astfel încât să putem intra în posesia binecuvântărilor spirituale. El trebuie să fie singurul punct central în lupta noastră de credință, astfel încât să ne putem învinge Ierihon-urile. Drumul nostru de credință trebuie să-L aibă pe Hristos ca punct de sprijin, dacă vrem ca zidurile să cadă!

Încheiere

Există multe alte principii spirituale pentru victorie pe care le putem învăța din cartea Iosua. Dar acestea două sunt primele și cele mai mari lecții și sunt suficiente pentru ca noi să luăm în posesie țara și să ne bucurăm de binecuvântările spirituale. Dacă îi dăm lui Hristos locul care i se cuvine în viața noastră și lăsăm Cuvântul Său „să locuiască în noi din belșug”, nu va mai fi loc pentru aceste bastioane Ierihon în viața noastră. Aceste obstacole vor dispărea în curând. Desigur, Ierihon-urile din viața noastră au nevoie de timp pentru a cădea, căci vedem că zidurile Ierihonului au căzut numai după ce oamenii au înconjurat orașul timp de șapte zile. Dar dacă aplicăm principiile acestei lecții - și nu mergem pe scurtături - zidurile nu pot rezista. Zidurile trebuie să cadă!


Tradus de la: Die Mauern Jerichos
Titlul original: „The Walls of Jericho“
Sursa: www.growingchristians.org

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen