Homosexualitatea – o inducere în eroare din camera din spate
1 Corinteni 6.9-11; Iuda 7; Isaia 3.9

David R. Reid

© SoundWords, Online începând de la: 31.07.2021, Actualizat: 31.07.2021

Versete călăuzitoare: 1. Corinteni 6.9-11; Iuda 7; Isaia 3.9

Isaia 3.9: … şi ei şi-au dat pe faţă păcatul ca Sodoma: nu-l ascund. 

Iuda 7: După cum Sodoma şi Gomora şi cetăţile din jurul lor, dându-se curviei, la fel ca ei, şi umblând după altă carne, sunt puse înainte ca un exemplu, suferind chinul unui foc etern. 

1. Corinteni 6.9-11: Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici curvarii, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei care se masturbează, nici homosexualii, nici hoţii, nici lacomii de bani, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar aţi fost spălaţi, dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Introducere

„Din culise” este o expresie des folosită în aceste zile de către membri ai mișcării gay. Ceea ce se înțelege prin aceasta este ideea că ceea ce se practica odinioară în secret și pudic în spatele ușilor închise este acum recunoscut public și general acceptat în societate. În cultura noastră, homosexualitatea este din ce în ce mai mult denumită preferință sexuală sau stil de viață alternativ, și acceptarea oricărui tip de orientare sexuală este considerată, în general, una dintre trăsăturile distinctive ale unui societăți luminate.

Este această libertate nou găsită cu adevărat un beneficiu de care am fost lipsiţi mult timp, în timp ce homosexualitatea era practicată în spatele ușilor închise? Sau homosexualitatea este o aberație păcătoasă care a fost lăsată să iasă din camera din spate?

Homosexualitatea este păcat!

Conform Bibliei, homosexualitatea este un păcat. Ca păcat, ea poate fi iertată. Dar noi nu vrem să ne lăsăm induși în eroare de ideea că comportamentul homosexual nu ar fi un păcat. În 1. Corinteni 6.9, Dumnezeu ne avertizează să nu ne lăsăm amăgiți să credem că anumite practici nu ar fi păcat. Și una dintre practicile păcătoase enumerate în 1. Corinteni 6 este homosexualitatea.

O parte crescândă din societatea creștină a încetat să mai țină seama de aceste avertismente. Alți creștini au fost spălați încet-încet pe creier de cultura noastră. Ei cred acum că homosexualitatea este un stil de viață opțional, care probabil este deplorabil, dar nu păcătos. Se afirmă că numai rădăcinile noastre tradiționale ne-au făcut să vedem homosexualitatea ca pe un stigmat social. Ni se spune că ar trebui să renunțăm la motivele noastre puritane și ar trebui să savurăm libertatea, care este disponibilă dacă am renunţa la prejudecăţile istorice. Dar o astfel de gândire face parte din înşelarea ieşită cu homosexualitatea din camera din spate.

Un astfel de punct de vedere este posibil doar dacă aruncăm Biblia. În conformitate cu Legea Vechiului Testament, comportamentul homosexual era un păcat pedepsit cu moartea:

  • Leviticul 20.13: Şi dacă un bărbat se va culca cu un bărbat cum se culcă cu o femeie, amândoi au săvârşit urâciune: să fie omorâţi negreşit; sângele lor va fi asupra lor.

Exista doar un număr limitat de păcate care erau pedepsite cu moartea în Legea mozaică, iar practicarea homosexualităţii era unul dintre ele. Putea Dumnezeu să exprime mai clar gravitatea acestui păcat? Unii oameni bine intenționați au încercat să îndulcească cuvintele puternice ale Legii mozaice, amintindu-ne că noi nu mai suntem sub Legea Vechiului Testament. Acum suntem sub har. Ei îndreaptă atenţia spre faptul că noi astăzi nu trebuie să-i omorâm pe homosexuali, pentru că Hristos este sfârșitul Legii (Romani 10.4). Toate acestea sunt foarte adevărate. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu Şi-a schimbat părerea despre practicile homosexuale. În timp ce legile ceremoniale și civile și pedepsele cu moartea din cadrul Vechiului Legământ nu mai sunt în vigoare astăzi, este totuşi aşa, că valorile morale ale Creatorului nu s-au schimbat. Standardul moral al lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată (vezi Maleahi 3.5,6). Când spunem că activitatea homosexuală nu ar mai fi păcat, pentru că ea nu mai este pedepsită cu moartea, ne înșelăm singuri.

Homosexualitatea – o boală?

O altă parte a pachetului înșelător, care a ieșit cu homosexualitatea din camera din spate, este ideea că această orientare sexuală specială ar fi o boală. Ca boală, ea nu poate fi considerată un păcat, ci mai degrabă o stare anormală, care trebuie tolerată - trebuie doar tratată treptat.

Este adevărat că se pare că anumite persoane individuale sunt mai mult înclinate spre homosexualitate decât altele. Dar același lucru se poate spune și despre practicile oculte sau despre consumul de droguri. Faptul că o persoană are o slăbiciune sau o dependență într-un anumit domeniu (poate chiar o predispoziție genetică pentru aceasta) nu face ca această practică să fie plăcută lui Dumnezeu. Afirmaţii precum „Nu am nici o contribuţie la aceasta, m-am născut așa” sau „Dumnezeu m-a creat așa, ce altceva pot să fac eu?” ar trebui desigur să ne motiveze să-l ajutăm pe homosexual, dar astfel de afirmaţii nu schimbă standardul biblic. În general, aceleași scuze pot fi folosite și de către curvarii şi adulterii heterosexuali (normali din punct de vedere sexual). Biblia nu lasă nici o îndoială asupra faptului că comportamentul homosexual nu este o boală, ci o perversiune sexuală.

Leviticul 18.22 arată clar că practicarea homosexualităţii este în afara limitelor stabilite de Dumnezeu pentru sex între două persoane. („Şi să nu te culci cu un bărbat ca şi cu o femeie: este o urâciune.”)

Pavel scrie în Romani 1 că homosexualitatea este o abatere de la ideea iniţială a lui Dumnezeu cu privire la sexul dintre un bărbat şi o femeie în căsnicie:

  • Romani 1.27: … şi în acelaşi fel şi bărbaţii, părăsind întrebuinţarea normală a femeii, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi făcând lucruri de ruşine şi primind în ei înşişi răsplata cuvenită abaterii lor.

Răspândirea bolilor asociate în mod general cu practicile homosexuale pare să dea mărturie despre acest adevăr al Scripturii. Punctul de vedere al lui Dumnezeu este că comportamentul homosexual este o abatere nefirească și indecentă de la standardele Sale morale.

Atâta timp cât „dragostea” este în joc …

O altă idee înșelătoare, care a ieșit cu homosexualitatea din camera din spate, spune că această formă de sex nu ar fi păcătoasă, dacă este practicată în dragoste. Se spune apoi că homosexualitatea a fost respinsă în Biblie pentru că această practică a fost adesea asociată cu abuzul și violența. Judecata lui Dumnezeu asupra Sodomei și Gomora din Geneza 19, de exemplu, nu a fost din cauza homosexualității ca atare, ci mai degrabă din cauza lipsei de dragoste și de atenție față de ceilalți și a avut loc din cauza necredinței faţă de Dumnezeu. Același lucru se afirmă şi cu privire la starea din Ghibea în Judecători 19, și pasajul din Romani 1, în conformitate cu această opinie, condamnă homosexualitatea doar pentru că era practicată de păgâni.

Dacă homosexualitatea ar fi practicată în contextul dragostei și devotamentului – aşa se continuă argumentarea - atunci relațiile homosexuale și chiar „căsătoriile” ar putea fi sănătoase și relații binefăcătoare. Problema cu această părere, desigur, este că această idee nu găsește niciun sprijin în întreaga Scriptură. Unde se află în Scriptură un pasaj care exprimă cel puțin aproximativ că relațiile homosexuale însoţite de dragoste sunt recunoscute de Dumnezeu? Presupunerea infernală că frumoasa prietenie dintre David și Ionatan ar fi fost o relație homosexuală este o încălcare flagrantă a principiilor de interpretare biblică. Ori de câte ori citim propriile noastre idei și dorințe în Biblie, Îi răpim lui Dumnezeu autoritatea de a vorbi din Biblie inimilor noastre.

Potrivit lui Iuda 7, orașele Sodoma și Gomora au fost judecate din cauza perversiunilor lor sexuale, și nu din cauza egoismului sau a necredinței lor. Perversiunea sexuală este definită nu numai ca sex fără dragoste. Sexul în cadrul legăturii conjugale, pe care Dumnezeu a stabilit-o, poate fi practicat fără dragoste. Deși aceasta este cu siguranță o abatere de la idealul lui Dumnezeu, nu este o perversiune sexuală. Însă practicarea homosexualității, cu sau fără „dragoste”, este o formă de perversiune sexuală și este condamnată de Biblie.

De la început planul lui Dumnezeu era ca bărbatul să părăsească pe tatăl său şi pe mama sa şi să se unească cu soţia sa şi cei doi să constituie un singur trup (Geneza 2.24).

Domnul Isus nu a schimbat în niciun fel această ordine a creației - vezi Matei 19.5. Dacă homosexualitatea cu „dragoste” ar fi cu adevărat acceptabilă pentru Dumnezeu, atunci această practică nu ar fi enumerată împreună cu idolatria, adulterul, furtul, beția și injuria în 1. Corinteni 6.9,10. Textul ar enumera violența sexuală sau abuzul sexual ca fiind un păcat, în locul homosexualității. Acest lucru ar fi valabil în același mod şi în 1. Timotei 1.8-11. Homosexualitatea practicată într-un context de „dragoste și devotament” rămâne un păcat la fel de mare ca și adulterul sau idolatria, chiar şi atunci când ea este practicată cu așa-numita „dragoste și devotament”. Dacă pur și simplu trecem peste acest pasaj din Scriptură negăm învățătura clară a Bibliei și alegem calea înșelăciunii.

Tăgăduirea Bibliei

Mulți homosexuali au ales calea negării Bibliei ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Negarea Bibliei este, de fapt, singurul mod posibil de a justifica activitatea homosexuală. În mod admirabil, umaniștii ateiști au încercat pe baza întrebării „Ce este cel mai bine pentru umanitate?” să construiască cazuri atât pentru, cât și împotriva practicării homosexualității. Acest tip de raționament este ca și cum ai încerca să construiești pe o fundație care plutește liber. Din nefericire, cei mai mulţi dintre aceşti umaniști nu au luat în considerare consecințele logice ale negării lui Dumnezeu și a Bibliei. Ei nu văd că fără Dumnezeul Bibliei și standardele Sale morale absolute prezentate în Biblie, nu există nici o bază pentru a da o sentinţă morală. În acest context toate sentinţele umane și legile sociale devin relative și în cele din urmă fără importanţă.

Concluzia teoriei evoluţioniste şi a haosului

Deoarece creștinii nu sunt imuni la o spălare constantă a creierului prin ideile umaniste care au colorat și modificat felul de gândire al societății noastre, această seducere filosofică poate fi greu de recunoscut pentru unii. Prin urmare, haideți să o analizăm pas cu pas.

Nu este în realitate aşa, că orice încercare rațională sau logică de a încorpora valori morale într-o societate trebuie să eșueze dacă membrii acesteia nu sunt altceva decât complexe moleculare într-un proces evolutiv? La urma urmei este aşa: dacă nu există un Creator, atunci ființele umane sunt reduse la a fi nimic mai mult decât entități complexe de molecule care au evoluat din nimic prin mutații aleatorii pe perioade lungi de timp. Pot astfel de „molecule” să aibă vreo semnificație? Pot colecțiile de molecule să aibă vreun sens sau valoare sau să emită judecăți morale? Este posibil din punct de vedere filozofic să credem că oarecare valori sau legi sociale pot sau chiar ar trebui să fie impuse moleculelor evoluate? Dacă noi, ca oameni, suntem molecule într-un proces evolutiv, atunci afirmațiile morale precum „fă-le altora ceea ce ai vrea să ți se facă ție” sau „crima este greșită” nu mai au, în mod logic, nicio greutate. Dacă moleculele nu au nicio valoare sau semnificație finală - este atunci vreo diferență dacă un aranjament complex evoluat de molecule (numit persoană) „omoară” întâmplător un alt aranjament complex de molecule (o altă persoană)? Sau există vreo diferență atunci când două aranjamente de molecule interacționează, pentru a „face sex”, indiferent dacă această cealaltă entitate se numește „bărbat” sau „femeie”?

Așa se întâmplă când nu există un Creator și când Biblia este doar o colecție de proverbe înțelepte și idei omeneşti despre o oarecare ipotetică ființă supremă, scrise cu mult timp în urmă de o parte mică a umanității evoluate. Dacă ar fi aşa, atunci nu mai există nicio autoritate morală și totul s-a terminat. Oricare, absolut oricare valoare morală, pe care o ființă umană (nu uitați, suntem doar niște molecule evoluate!) încercă să o stabilească este complet lipsită de sens. Dacă rasa umană a venit din nimic și în cele din urmă va dispărea în neant, dacă universul se va sfârși în moartea sa de foc, ce mai contează dacă grupările moleculare non-morale fac între timp ceva ce le place? Comportamentul homosexual nu ar fi mai păcătos decât amestecarea grupurilor moleculare de celule într-o eprubetă. Nu este de mirare deci că linia de bază a acestui pachet înșelător, care a ieșit din camera din spate, este o încercare de a nega Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate.

Din păcate, însă, pentru cei care resping Biblia cu această metodă de gândire, acte cum ar fi furtul și crima nu sunt mai păcătoase decât amestecul de grupuri de celule moleculare într-o eprubetă. Fără Biblie, orice bază pentru lege și ordine sau pentru orice judecată morală în societate a luat sfârșit. Dacă Biblia este acceptată și citită și interpretată în mod rațional, vedem că Dumnezeul Bibliei nu condamnă practica homosexualității fără a oferi, de asemenea, dragoste și speranță pentru persoanele homosexuale. Citim în 1. Corinteni 6 că unii dintre creștinii credincioşi din Corint fuseseră homosexuali, dar au devenit creștini, iar în Hristos ei nu numai că au primit iertarea tuturor păcatelor lor, ci şi ei au devenit capabili să se elibereze de stilul lor de viaţă homosexuală de odinioară. Ei erau acum spălați și sfințiți (1. Corinteni 6.11). Acest lucru nu înseamnă că nu s-au mai confruntat cu ispite. Corintenii heterosexuali (normali din punct de vedere sexual), spălați și sfințiți, aveau și ei de luptat cu ispitele sexuale, dar în Hristos au găsit și biruinţa. Aceeași putere a lui Hristos este disponibilă și astăzi.

Creștinii în creștere nu trebuie să se teamă, să ignore, să desconsidere sau să uite pe homosexualii care au ieșit din camera din spate, ci trebuie să meargă la ei în dragoste creștină și să le ofere pe Hristos. Aceasta este singura cale pentru a ieși din înșelăciune.


Citate

7.7 Punerea pe aceeaşi treaptă a formelor de viaţă de acelaşi sex
      Principii generale

Lesbienele și homosexualii continuă să fie marginalizați în viața de zi cu zi, în viața profesională și dezavantajaţi de numeroasele dispoziții legale și administrative. Partenerii de coaliție consideră că toți cetățenii din Schleswig-Holstein ar trebui să fie tratați în mod egal. Prin urmare, guvernul landului, alcătuit din SPD și GRÜNEN, va urmări o politică activă de combatere a discriminării, care vizează eliminarea oricărei forme legale de discriminare pe baza stilului de viață al persoanelor de același sex, eliminarea prejudecăților și discriminării lesbienelor și homosexualilor în mediul profesional și în viața de zi cu zi, precum și combaterea violenței împotriva homosexualilor și lesbienelor. ... Toate legile, ordonanțele, decretele și reglementările administrative ale landului trebuie să fie orientate către principiile menționate mai sus. Reglementările legale existente vor fi examinate pentru a vedea dacă acestea dezavantajează pe lesbiene și pe homosexualii și, dacă este necesar, să fie modificate în vederea eliminării acestei dezavantajări. În cadrul sferei sale de competență, landul Schleswig-Holstein îi va recunoaşte ca aparţinători pe partenerele şi pe partenerii din convieţuirea persoanelor de acelaşi sex. Aceasta va avea ca efect, că districtele și municipalitățile din Schleswig-Holstein vor acţiona în consecință, de exemplu, atunci când alocă locuințe. În cadrul Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale, Tineretului și Sănătății va fi înființat un departament pentru stiluri de viață pentru persoanele de același sex. Landul sprijină proiectele și inițiativele care vizează emanciparea lesbienelor și a homosexualilor. În acest scop, va fi creat un nou post bugetar în secțiunea 10 a bugetului de stat. (Din acordul de coaliție al guvernului landului Schleswig-Holstein [2001]).

Wowereit însuși și-a recunoscut homosexualitatea în fața delegaților. „Eu sunt gay și acesta este un lucru bun. Nu am făcut niciodată politică homosexuală, ci ca homosexual am făcut politică”, a spus Wowereit. Pentru aceasta el a primit aplauze frenetice din partea conferinței partidului. (ZDF; 11.06.2001)

Între timp, presa turcă se uită cu uimire la Europa și relatează despre „ascensiunea homosexualilor în politică”. „În timp ce oamenii din Turcia discută dacă Tarkan este homosexual, în Europa această preferință sexuală nu mai este tabu, nici măcar pe scena politică”, scrie „Hürriyet” și se referă, printre altele, la liderul parlamentar al partidului SPD din Berlin, Klaus Wowereit. Marți 12 iunie 2001, ora 12:54. (dpa)


Titlul original: „Deception Out of the Closet“
Sursa: www.growingchristians.org

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen