Neemia – un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (4)
Neemia 4

Stephan Isenberg

© SoundWords, Online începând de la: 19.02.2019, Actualizat: 19.02.2019

Versete călăuzitoare: Neemia 4

Conspiraţia şi lupta din afară

Neemia 4.8: Şi au uneltit toţi împreună să vină să se lupte împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.

Natura împotrivii: Acum vrăjmaşul devine mai impertinent. Vrăjmaşul vine din afară împotriva poporului. El încearcă să împiedice lucrarea printr-un complot. Cu regret mereu sunt din aceia în poporul lui Dumnezeu care se lasă uşor descurajaţi; aşa a fost şi aici.

Neemia 4.10: Şi Iuda zicea: „Puterea purtătorilor de poveri slăbeşte şi este mult moloz, nu putem să reconstruim zidul.”

Ei priveau numai la poveri şi erau preocupaţi cu dărâmăturile din jur. Şi nouă ni se întâmplă foarte repede, să privim numai la împrejurările nefavorabile, aşa cum Petru odinioară a privit la valuri în loc să privească la Domnul, sau aşa cum cei doisprezece cercetaşi din pustie au trebuit să inspecteze ţara şi cei mai mulţi au fost biruiţi de necredinţă. Şi noi putem repede gândi, că având în vedere starea rea din creştinătate nu ar mai trebui să ne preocupăm cu molozul casei lui Dumnezeu, oricum totul ar fi fără speranţă. Important este că noi salvăm pe unii oameni de mânia care va veni. – Neemia nu a avut această atitudine. Credinţa pune întotdeauna pe Dumnezeu între ea şi împrejurări, oricât de potrivnice ar fi ele; necredinţa dimpotrivă nu vede altceva decât împrejurările, ele se aşează între ea şi Dumnezeu.

Remediul: Neemia şi poporul merg la Dumnezeu cu această nevoie.

Neemia 4.9: Dar ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus strajă împotriva lor, zi şi noapte, din cauza lor.

Rugăciunea este fântâna de putere a noastră ascunsă împotriva oricărui pericol venit din afară, dar şi împotriva oricărei descurajări venite dinăuntru. Rugăciunea şi vegherea sunt cele două puncte finale ale întregii armuri a lui Dumnezeu din Efeseni 6:

  • Efeseni 6.18: Rugaţi-vă în orice timp în Duhul, prin orice rugăciune şi cerere, şi veghind la aceasta cu toată stăruinţa şi cu cerere pentru toţi sfinţii.

Şi apostolul Petru scrie credincioşilor din diaspora:

  • 1 Petru 5.8: Fiţi treji, vegheaţi! Pentru că vrăjmaşul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe cine să înghită.

Şi Domnul Isus leagă rugăciunea şi vegherea una cu alta, când spune:

  • Matei 26.40: Aşa, n-aţi fost în stare un singur ceas să vegheaţi împreună cu Mine?

Nu citim pentru ce s-a rugat Neemia, dar dacă ţinem seama de context, atunci desigur s-a rugat pentru ceea ce numai Dumnezeu putea face, căci el era gata să corespundă responsabilităţii lui şi să facă ce stătea în puterea lui.

Neemia nu era naiv, el ştia că El are un Dumnezeu puternic şi suveran. Dar el ştia şi care era răspunderea lui. Ei au pus strajă zi şi noapte. Noi nu ne putem ascunde sub zicale de forma: „Dumnezeule, Tu trebuie să faci totul, noi nu putem face absolut nimic.” Desigur, pe de o parte aceasta este foarte adevărat, căci Domnul spune: „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15.5). Şi cu toate acestea Dumnezeu ne cere să facem ce stă în puterea noastră; numai atunci El vrea să facă numai ceea ce stă în puterea Lui. Dumnezeu i-a zis odinioară lui Iosua:

  • Iosua 7.10: Şi Domnul i-a zis lui Iosua: „Ridică-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta?”

Şi cu toate acestea se spune mai înainte:

  • Iosua 7.6: Şi Iosua şi-a sfâşiat hainele şi a căzut cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului până seara.

Dumnezeu are nevoie de lucrători, nu de trândavi.

Neemia 4.17: Şi cei care purtau poverile şi cei care încărcau, cu o mână făceau lucrarea şi cu cealaltă ţineau 

Neemia 4.21: Şi noi munceam în lucrare; şi jumătate din ei purtau suliţele, din zorii zilei până la ieşirea stelelor.

După ce s-au rugat au trecut la lucru şi stăteau pregătiţi de luptă. Ar trebui să începem fiecare zi cu rugăciune şi asemenea lui Neemia să perseverăm într-o atitudine de rugăciune, dar apoi ar trebui să ne ridicăm şi să ajutăm la zidirea sufletească a trupului lui Hristos. În acelaşi timp suntem echipaţi cu toată armura lui Dumnezeu,

  • Efeseni 6.13: … ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins toate, să staţi în picioare.

Neemia a îmbrăcat toată armura lui Dumnezeu, şi noi suntem uimiţi cum el a fost în stare

  • Efeseni 6.16: … să stingă toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

În continuare vom vedea cât de iscusit a putut Neemia să folosească „sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6.17). Dumnezeu caută şi astăzi robi slujitori credincioşi, care sunt capabili să folosească sigur sabia Duhului, şi care să nu neglijeze părtăşia cu El în rugăciune.

Partea anterioară Partea următoare


Tradus de la: Nehemia - ein treuer Dienstknecht Gottes (4)

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen