Valoarea morţii lui Hristos (5)
De ce Domnul Isus a fost înălţat de Dumnezeu?

Dirk Schürmann

© SoundWords, Online începând de la: 27.09.2018, Actualizat: 27.09.2018

Dacă ne preocupăm cu întrebarea de mai sus, atunci această întrebare se îndreaptă în două direcţii:

Cum se face că Domnul Isus va fi înălţat, când El este Dumnezeu Însuşi şi posedă totul în acelaşi fel ca Tatăl şi ca Duhul Sfânt?

Răspunsul la aceasta îl găsim în faptul că Domnul Isus a fost şi om şi El va fi înălţat deci ca Om de către Dumnezeu. El primeşte ca Om gloria pe care El o avea la Tatăl ca Fiu al lui Dumnezeu, înainte de a fi lumea (Ioan 17.5: „Şi acum, Tată, preamăreşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”).

Domnul Isus ca Dumnezeu nu ar fi putut niciodată să ne facă parte de gloria Sa. Însă ca Om El poate să ne facă parte de această glorie – şi dragostea Lui este aşa de mare, că El face realmente aceasta: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17.22). Noi I-am dat Lui păcatele noastre – în schimb El ne-a dat gloria Lui, pe care El a primit-o ca plată pentru lucrarea Sa. Adorare să-I fie adusă pentru aceasta!

Prin ce Şi-a câştigat Domnul în mod special înălţarea?

Prin aceea că El a împlinit ascultător Legea? Trei locuri din Biblie ne dau printre altele un răspuns clar:

În epistola către Evrei capitolul 2 vedem smerirea Fiului Omului şi înălţarea care a urmat după aceea. Aici înălţarea Lui, încununarea Lui cu glorie şi onoare şi că toate Îi vor fi supuse, sunt puse direct în legătură cu faptul că El „a gustat moartea pentru toţi”.

Este foarte asemănător ca în epistola către Filipeni capitolul 2, unde înălţarea lui Hristos mai presus de orice făptură este un răspuns la ascultarea Sa până la moarte pe cruce: „S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte pe cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat foarte sus şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domn.”

În epistola către Efeseni 4.8-10 se spune: „De aceea este zis: ‚Suindu-Se la înălţime, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.’ Şi acest: ‚S-a suit’, ce înseamnă decât că Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului? Cel care S-a coborât este Acelaşi cu Cel care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate.”

Chiar şi poziţia actuală a lui Hristos ca şi Cap al trupului Bisericii Sale, în care El a dat daruri ale Duhului Sfânt pe baza biruinţei pe care El a obţinut-o, şi de asemenea în baza poziţiei înalte mai presus de toate cerurile, pe care El a obţinut-o, este întemeiată de apostol pe faptul că înainte El „a coborât în părţile mai de jos ale pământului”. Deci prin faptul că El a mers în moarte şi mormânt, a ocupat locul cel mai de jos, El a câştigat titlul în care noi putem avea parte împreună cu El de binecuvântările acestui titlu. Deci împlinirea Legii nu are nici o contribuţie la această înălţare.

Partea anterioară Partea următoare


Tradus de la: Der Wert des Todes Christi (5)

Gândurile acestea descind din scrieri din secolele trecute.

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Comentarii (83)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen