Pentru ce să mă căsătoresc?
... nu merge şi fără certificat de căsătorie?

SoundWords

© SoundWords, Online începând de la: 14.12.2018, Actualizat: 14.12.2018

Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 6.18; Evrei 13.4; 1 Corinteni 7.9 şi 36. 1 Corinteni 6.18.

Mereu se pune întrebarea: dacă o căsătorie civilă este, de fapt, necesară. Strâns legată cu aceasta este întrebarea: dacă este într-adevăr aşa de grav să ai deja înainte de căsătorie relaţii sexuale, cel puţin atunci când şi aşa ai de gând să te căsătoreşti.

Ce spune Biblia despre aceste întrebări?

1 Corinteni 6.18: Fugiţi de curvie! Orice păcat pe care l-ar face un om este în afara trupului; dar cel care curveşte, păcătuieşte împotriva propriului trup.

Este întotdeauna important să aprofundăm semnificaţia propriu-zisă a unui cuvânt şi aceasta ni se pare în mod deosebit valabil pentru acest verset, deoarece semnificaţia cuvântului „curvie” este de multe ori înţeleasă numai unilateral (indiferent de ce ţine de folosirea limbajului uzual!). Se crede că curvia ar însemna numai relaţia sexuală cu o altă femeie decât cea proprie, uneori chiar, că se referă numai la relaţia sexuală cu o prostituată. Dar în acest caz se uită că Sfânta Scriptură distinge două expresii. Când Scriptura vorbeşte despre curvie, foloseşte cuvântul „porneia” şi când Scriptura vorbeşte despre adulter, acolo este scris cuvântul „moicheia”. Cuvântul curvie l-am putea traduce cu „desfrâu, legături sexuale nelegitime”, indiferent în ce formă, deci inclusiv prostituţie, incest, homosexualitate, pedofilie şi sodomie (raporturi sexuale cu animale). În orice caz, cuvântul curvie poate fi folosit şi când este vorba despre adulter (vezi 1 Tesaloniceni 4.3-6).

Deci Scriptura numeşte curvie orice raport sexual extraconjugal. Şi în acest caz este indiferent dacă doi oameni şi-au dat consimţământul pentru căsătorie sau nu. Atâta vreme cât încă n-au declarat public legământul căsătoriei, este păcat dacă se culcă împreună. Cum putem vedea, de exemplu la Iosif şi Maria, îşi făcuseră deja promisiunea de căsătorie (=logodna, Matei 1.18), dar încă nu se culcaseră împreună. Lucrul acesta îl recunoaştem în faptul că Iosif voia să-şi părăsească logodnica, pentru că nu putea crede povestea incredibilă pe care i-o spunea Maria şi de aici trebuia să accepte că ea comisese adulter. Abia mai târziu a fost Iosif lămurit printr-un înger, că Maria nu i-a spus nici o poveste, ci că ceea ce era zămislit în ea, era de la Duhul Sfânt.

Epistola către Evrei ne spune:

Evrei 13.4: Căsătoria să fie ţinută în onoare în toate şi patul neîntinat, pentru că pe curvari şi pe adulteri îi va judeca Dumnezeu.

De ce trebuie căsnicia să fie aşezată la înălţime? Pentru acest fapt există un motiv foarte frumos şi profund. Căsătoria trebuie să fie o imagine a lui Hristos şi a Adunării şi aşa cum relaţia dintre Mire (Domnul Isus) şi Mireasă (Adunarea) nu trebuie să fie tulburată prin nimic, aşa trebuie şi „căsnicia să fie ţinută în onoare în toate”. Acesta este şi motivul pentru care o căsătorie nu trebuie să fie desfăcută: pentru că Hristos nu mai poate fi niciodată despărţit de Adunarea Lui. El Şi-o va înfăţişa cândva slăvită, fără pată şi fără zbârcitură (Efeseni 5.27).

Oare de ce trebuie să se aştepte întâi oficiul stării civile?

În orice ţară există o reglementare legală sau cel puţin culturală, pentru momentul din care bărbatul şi femeia trec drept soţ şi soţie, atât juridic, cât şi public în faţa lumii. Acest moment este stabilit în Germania prin oficiul stării civile. Acest act nu are nimic a face cu legalitatea, ci cu supunerea faţă de Domnul şi de autoritate. De asemenea, primim, de exemplu, avantajul fiscal al unui cuplu abia atunci când suntem căsătoriţi oficial. La fel şi în faţa secţiei financiare este greu de argumentat: „Da, dar noi doar ne-am dat consimţământul de căsătorie deja acum câţiva ani.”

Biblia spune în Epistola către Corinteni:

1 Corinteni 7.9 şi 36: Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. ... Dar dacă cineva gândeşte că se poartă nepotrivit cu fecioria lui, dacă (el sau ea, fecioara) trece de floarea vârstei, şi aşa trebuie să fie, să facă ce vrea, nu păcătuieşte: să se căsătorească.

Aceste versete au un mesaj limpede: Sexul este o.k., „dar vă rog, în cadrul protejat al căsătoriei”. Învăţăturile şi opiniile care spun că a te căsători este ceva greşit şi rău, sunt de la diavolul, aşa cum ne adevereşte 1 Timotei 4.3. Sexul în afara căsătoriei este, totuşi, un păcat foarte grav, chiar şi în anul 2018.

Dacă Dumnezeu ne dă aceste porunci, El nu vrea să ne şicaneze cu ele. Când Dumnezeu ne dă porunci, o face întotdeauna pentru că ne vrea binele. Creatorul nostru ştie exact ce nenorocire poate să ne aducă, dacă în aceste lucruri nu avem încredere în ceea ce ne spune El în Cuvântul Lui. Câte femei n-au regretat deja că s-au pus la dispoziţia unui bărbat mult prea devreme. De regulă, în acest domeniu femeile sunt esenţial mai sensibile şi suferă mult mai mult într-o legătură eşuată. Vrem să punem aceste gânduri în mod deosebit la inima tinerilor noştri cititori şi cititoare. Dumnezeu ne vrea cu adevărat binele şi El vrea ca să fie fericiţi copiii Lui.


Tradus de la: Wozu heiraten?

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre cuvântul cheie Curvia (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen