"Slujba împăcării" în evanghelia după Luca (SoundWords)

Cuvinte cheie: Împăcare

A făcut pace (SoundWords)

Coloseni 1.20

Locuri din Biblie: Coloseni 1.20     Cuvinte cheie: Pace cu Dumnezeu

Imagine: L Binder
Adorarea Urzitorului împăcării (SoundWords)

Romani 5.8-11

Locuri din Biblie: Romani 5.8-11     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Adventiştii de ziua a şaptea (SoundWords)

O analiză critică a acestei comunităţi de credinţă

Cuvinte cheie: Adventişti; Sabat

Dacă spunem ceva despre o anumită comunitate de credinţă, atunci totdeauna ne vine puţin greu. Noi trebuie să comentăm anumite practici doctrinare pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Şi din cauza lungimii articolului trebuie să ne ... mai multlimităm la acele puncte care după aprecierea noastră nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ar putea fi înţeleasă de unii, ca şi cum noi am vrea să judecăm fără inimă pe oamenii acestei comunităţi de credinţă. Însă nicidecum aceasta nu este intenţia noastră. Şi noi suntem în comunităţi de credinţă cu greşeli şi nu ajung la înălţimea gândurilor lui Dumnezeu. Drept urmare expunerile noastre niciodată nu se îndreaptă împotriva anumitor persoane, ci întotdeauna împotriva unei anumite învăţături. Probabil în astfel de comunităţi de credinţă (ca la adventişti) este mai multă dăruire decât la creştinii din alte comunităţi de credinţă, care sunt convinşi despre ei înşişi că din punctul de vedere al Sfintei Scripturi au ales un drum fidel Bibliei. De aceea dorim să rugăm pe fiecare cititor, în mod deosebit pe cei dintre adventiştii de ziua a şaptea (AZS), să verifice gândurile noastre numai pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este valabil desigur pentru oricare alt cititor. În cele ce urmează din motive de simplificare comunitatea adventiştilor de ziua a şaptea va fi notată prescurtat „AZS”.

Imagine: Daniel-Verlag
Are loc nunta Mielului în cer şi sărbătoarea nunţii pe pământ? (SoundWords)

Apocalipsa 19.7-9

Locuri din Biblie: Apocalipsa 19.7-9     Cuvinte cheie: Nunta Mielului

Uneori se spune [de exemplu A. G. Fruchtenbaum în "Handbuch für biblische Prophetie", pag. 150] că ceremonia de nuntă va avea loc în cer, şi sărbătoarea nunţii respectiv masa de nuntă va avea loc pe pământ. ... mai multEste corect aceasta?

Bătrâni rânduiţi oficial în Adunare (Biserică)?! (SoundWords)

O chestiune de autoritate

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 16.15,16; Faptele apostolilor 20.28; Romani 14.1; Tit 1; 1 Timotei 3     Cuvinte cheie: Bătrâni

În articolul acesta nu vrem să ne ocupăm cu toate aspectele legate de tema „bătrânilor”. Ne vom limita la un răspuns dat strigătului devenind tot mai mare după bătrâni în Adunare (Biserică).

Călăuzirea Duhului în strângerile laolaltă (SoundWords)

1 Corinteni 14

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 14     Cuvinte cheie: Călăuzirea Duhului; Vestirea Cuvântului; Duhul Sfânt: natura; Biserica: Strângeri laolaltă; Duhul Sfânt: Biserica

Este o întrebare legitimă: Cine ar trebui să conducă de fapt o strângere laolaltă a Adunării (Bisericii)? Este posibil ca noi ca şi creștinii să ne fi obișnuit cu anumite ritualuri sau proceduri și probabil niciodată să nu le ... mai multfi pus la îndoială. Unii au obiceiul de a veni la strângerea laolaltă și să aștepte să vadă cine dintre frați se lasă folosit pentru o slujbă. Astfel de adunări vorbesc cu plăcere despre „călăuzirea Duhului Sfânt în cadrul adunărilor”. Alții sunt obișnuiți să organizeze și să planifice totul înainte de o întâlnire a bisericii: sunt alese cântările, se decide tema predicii și predicatorul şi se aleg persoanele care vor rosti o rugăciune. Întrebarea care se pune aici este: Ce spune de fapt Biblia în această privinţă? Sau suntem liberi să procedăm într-un fel sau altul?

Când ar trebui o creştină să aibă capul acoperit? (SoundWords)

1 Corinteni 11.5,6,10,13

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 11.5,6,10,13     Cuvinte cheie: Acoperirea capului; Acoperirea capului femeii; Legalitate

Ce spui tu? Să-şi acopere femeia capul? În ce timp trăieşti tu de fapt? Suntem aici la mahomedani? Aşa sau asemănător se poate auzi, dacă se pune în discuţie tema „Acoperirea capului femeii din perspectiva ... mai multcreştină”. De aceea nu este uşor într-un timp ca astăzi să editezi un articol despre o astfel de temă. Dar să tăcem, dacă Biblia vorbeşte despre aceasta? Ar trebui mai bine să ocolim această temă? Trebuie luată atitudine la toate şi la orice? Însă această întrebare este mereu discutată între creştini. Şi nu pe nedrept, aşa cum gândim noi. În cele din urmă o femeie este în pericol ca printr-o comportare falsă în privinţa aceasta să-şi dezonoreze capul (versetul 5), să facă ceva care în ochii lui Dumnezeu şi înaintea îngerilor este ruşinos (versetul 6) şi nu se cuvine (versetul 13). De aceea vrem să scriem câteva rânduri referitoare la această temă.

Când Corona distruge familii, comunităţi creştine şi grupuri de oameni (SoundWords)

Locuri din Biblie: Filipeni 4     Cuvinte cheie: Corona; Agresivitate, poftă de ceartă; Partide şi secte

După mai bine de un an și jumătate de pandemie, subiectul Corona domină nu numai mass-media, ci și conversațiile în familie, între prieteni, în comunităţile creştine și în grupurile mici de creștini. Unele familii ... mai multau fost zdruncinate de această problemă și unele comunităţi creştine au fost divizate, sau cel puțin există discordie. Deci, ce ar trebui să facem dacă suntem noi înșine afectați? Prin acest articol dorim să oferim câteva idei și impulsuri de gândire.

Care criterii de admitere la Masa Domnului sunt biblice? (SoundWords)

Câmpul de tensiune dintre indiferenţă şi sectarism

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 10.14-22; 11.23-30; 2 Timotei 2.18-21; 2 Ioan     Cuvinte cheie: Masa Domnului; Admitere, primire; Frângerea pâinii; Cina; Comportare sectantă; Biserica: Sectarism

La frângerea pâinii este vorba de „ultima dorinţă” a Domnului înainte de a muri pe cruce. În timpuri când toleranţa şi indiferenţa iau proporţii şi între credincioşi, este necesar mai mult ... mai multdecât oricând, să ne ocupăm cu această temă. Indiferenţa cu privire la această temă ar fi cu siguranţă greşită. Este absolut necesar să ne preocupăm astăzi din nou cu ea, deoarece noi avem astăzi cu totul alte condiţii decât, de exemplu, acum cincizeci sau o sută de ani. Şi nu în cele din urmă suntem solicitaţi să avem noi înşine o convingere pe care o putem justifica prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Imagine: Daniel-Verlag
Carte recomandată: Bogăţia uitată (SoundWords)

Taina lui Dumnezeu în diverse epoci ale acţionării Sale

Cuvinte cheie: Dispensaţionalism

Carte recomandată: Închinarea în secolul 21 (SoundWords)

„În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu”

Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Cartea întristărilor (SoundWords)

Plângerile lui Ieremia

Locuri din Biblie: Plângerile

Dacă este vreo carte în Biblie care este citită numai o singură dată în proverbialul an jubiliar, atunci aceasta este cartea Plângerile lui Ieremia. Titlul sună puţin atrăgător, căci noi oamenii suntem înclinaţi să ... mai multne dăm la o parte dinaintea a tot ce ne-ar putea apăsa. Ne agăţăm cu orbire nebună de visul nostru copilăresc, că fericirea s-ar putea obţine fără eforturi. Când a trecut copilăria şi pornim în viaţă, este totuşi necesar să ne dezobişnuim de această dorinţă de a obţine fericirea fără să facem eforturi. În confruntarea cu situaţiile reale şi de neevitat ale vieţii devenim apoi prin harul lui Dumnezeu capabili pentru o bucurie matură şi de durată.

Cât de departe am voie să merg înainte de căsătorie? (SoundWords)

Cuvinte cheie: Sexualitate; Sex înainte de căsătorire

În primul rând, după părerea noastră este absolut important să înţelegem că Dumnezeu este Acela care ne-a făcut apţi să fim îndrăgostiţi şi să iubim; nu degeaba găsim în Biblie cartea „Cântarea ... mai multCântărilor”. El este Inventatorul şi Creatorul oricărei gingăşii şi dragoste. Tot El este Acela care ne-a creat aşa, cu sentimentele noastre lăuntrice. Iar pentru acestea putem liniştit să-I şi mulţumim.

Cât de reală este credința ta? (SoundWords)

Formalism sau convingere

Locuri din Biblie: 2 Timotei 1     Cuvinte cheie: Credinţă

Formalismul este asemenea unei „lipiri”, ținerea cu tărie la obiceiuri, adică la ceva exterior fără realitate lăuntrică. Să luăm un exemplu: aici este un copil, care crește într-o familie creștină. Participă la școala ... mai multduminicală; participă la orele de adunare; când se face rugăciune, el se ridică în picioare și își încrucișează mâinile; își deschide cartea de cântări și cântă împreună cu ceilalți; își deschide Biblia și urmărește cu privirea textul pe care îl citește un adult. Deoarece copilul efectuează mereu aceleași acțiuni, el dobândește obiceiuri a căror semnificație nu o înțelege în mare parte, mai ales la început. Dacă mai târziu, copilul nu reflectă niciodată serios asupra acestor acțiuni sau - ceea ce este mai rău - dacă învață semnificația acestor acțiuni, dar le execută fără să le înțeleagă valoarea intrinsecă, el devine un formalist, acțiunile sale sunt o simplă imitație, o simplă formalitate.

Imagine: Daniel-Verlag
Ce au creştinii a face cu noul legământ? (SoundWords)

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 3; Evrei 8; 10; Ieremia 31     Cuvinte cheie: Legământ (noul); Dispensaţionalism

Unele comunităţi creştine ar răspunde la întrebarea din titlu cu: „totul!” După convingerea lor toate acţiunile lui Dumnezeu au loc pe bază de „legământ” şi fiecare adevăr are a face în vreun fel ... mai multoarecare cu legământul, care „de la sine înţeles” ar fi încheiat cu creştinii, respectiv cu Biserica (Adunarea). Alte părtăşii creştine ar răspunde la această întrebare cu: „nimic!”. Potrivit părerii lor noul legământ are a face numai cu Israel. Primilor – celor care după părerea lor Biserica are „totul” a face cu noul legământ – dorim să le spunem: noul legământ cuprinde iertarea păcatelor şi nedreptăţilor precum şi o inimă nouă, pe care este scrisă Legea (Evrei 8.10; 10.16). Însă legământul nou nu are mai mult decât aceasta; niciodată el nu are a face cu intrarea în Sfânta Sfintelor cerească, în prezenţa lui Dumnezeu. Acest loc rămâne rezervat familiei preoţeşti – credincioşilor din Adunare (Biserică). Când la masa Domnului este amintit paharul, atunci el ne este arătat în caractere diferite. Dimensiunea binecuvântării la „paharul binecuvântării” (1 Corinteni 10.16) este mult mai mare decât binecuvântarea la paharul legământului cel nou (1 Corinteni 11.25). „Paharul binecuvântării” cuprinde toată bogăţia harului, care a venit la noi pe baza valorii sângelui lui Hristos, şi prin aceasta include binecuvântări cereşti, care sunt exclusiv privilegiul Bisericii. Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric în Romani 9.3-5, că legămintele – şi acestora le aparţine şi noul legământ – aparţin poporului Israel după carne: „… pentru fraţii mei, rudele mele după carne, care sunt israeliţi, ale cărora sunt: înfierea, şi gloria, şi legămintele, şi darea Legii, şi slujba, şi promisiunile, ai cărora sunt părinţii, şi din care, după carne, este Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci.” Ultimii – după părerea cărora noul legământ nu are nimic a face cu Biserica – dorim să-i întrebăm: nu a devenit apostolul Pavel şi pentru noi „slujitor al noului legământ” ( 2 Corinteni 3.6)? Nu bem noi la frângerea pâinii – unul din elementele centrale ale vieţii Adunării – potrivit cu 1 Corinteni 11.25, dintr-un pahar, care este „noul legământ în sângele Meu”? Cum atunci noi creştinii credincioşi să nu avem nimic a face cu noul legământ? Prin slujba noului legământ noi putem avea parte de binecuvântarea, că atitudinea lui Dumnezeu faţă de om s-a schimbat radical.

Imagine: L. Binder
Ce înseamnă sfințenia (sfințirea)? (SoundWords)

Sfințenia înseamnă mai mult decât separarea de rău

Locuri din Biblie: Isaia 6     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Separare/Punere deoparte

Ce înseamnă de fapt sfințenia? Este adevărat că sfințenia lui Dumnezeu se opune dragostei lui Dumnezeu? Să analizăm pe scurt, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu cumva avem uneori o înțelegere prea limitată a ... mai multsfințeniei. ...

Cerul deschis și Fiul Omului (SoundWords)

Ioan 1.43-51

Locuri din Biblie: Ioan 1     Cuvinte cheie: Locuri biblice grele

Natanael reprezintă rămășița credincioasă din Israel. El spune: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” În afară de aceasta, se spune despre el: „un israelit în care nu este ... mai multviclenie” și că stătea sub smochin, care este adesea o imagine a lui Israel.

Imagine: Daniel-Verlag
Cine este un iudeu adevărat sau Israelul adevărat? (SoundWords)

Romani 9.6-13; Romani 2.9; Galateni 6.16

Locuri din Biblie: Romani 9.6-13; Romani 2.9; Galateni 6.16     Cuvinte cheie: Adevăratul iudeu; Israelul lui Dumnezeu

Mereu se poate citi sau auzi următoarea interpretare: În Romani 9.6-13 nu este vorba de iudeul sau Israelul în adevăratul sens al cuvântului, ci că din adevăratul Israel face parte şi credinciosul creştin dintre naţiuni. Cu ... mai multaceasta este legată şi interpretarea că Biserica a înlocuit pe Israel respectiv, Israel a trecut în Biserică, aşa că Israel nu mai are nici o speranţă că făgăduinţele lor din Vechiul Testament se vor mai împlini vreodată. Conform acestei învăţături, făgăduinţele Vechiului Testament s-au împlinit în Biserică. Vrem să ne ocupăm pe scurt cu această învăţătură şi pentru aceasta cităm din cartea "Der vergessene Reichtum" (tradus: "Bogăţia uitată").

Corona - suntem noi înşelaţi? (SoundWords)

Cuvinte cheie: Catastrofe

Nu numai în demonstraţiile Corona, ci şi în mediul particular suntem repede confruntaţi cu afirmaţia, că cu privire la Covit 19 totul este de fapt altceva decât ceea ce oamenii de ştiinţă şi politicienii ne duc de nas cu ... mai multîngrădiri într-un domeniu, obligaţii în alt domeniu sau ne răpesc libertatea şi drepturile noastre de bază şi ne alimentează cu Fake News. [ştiri false]

Creștinii nu mint – nu-i așa? (SoundWords)

Zaharia 8.16

Locuri din Biblie: Zaharia 8     Cuvinte cheie: Minciună

Ca niște creștini evlavioși, cum doar vrem toți să fim, știm că trebuie să ne comportăm riguros conform cu adevărul. Așa că băgăm deja în capul copiilor noștri că și minciunile de nevoie sunt tot minciuni. Și suntem foarte ... mai multatenți să facem vecinilor noștri o informare corectă asupra capacității cilindrilor noii noastre mașini. Dar oare cum stă treaba cu adevărul atunci când este vorba să apărăm propriul nostru drept sau autenticitatea grupării în care ne aflăm? Mai este și atunci adevărul așa de important pentru noi sau merge atunci după principiul: scopul scuză mijloacele? ...

Creștinul și îmbrăcămintea (SoundWords)

... nu contează totuși ce îmbrac, nu-i așa?

Locuri din Biblie: Deuteronomul 22; 1 Timotei 2; Tit 2; 1 Petru 3     Cuvinte cheie: Tradiţie; Îmbrăcăminte; Legalitate

Tema „îmbrăcăminte adecvată” a încins deja multe spirite de creștini. Pentru mulți, aceasta nu (mai) este deloc o temă, iar alții, așa se pare, și-au legat de ea întreaga identitate specifică grupării. ....

Cuvântul împăcării (SoundWords)

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5.19-21     Cuvinte cheie: Împăcare

Darul împăcării (SoundWords)

2 Corinteni 5.14-21

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5.14-21     Cuvinte cheie: Împăcare; Crăciunul

Crăciunul ne aminteşte cum a venit Dumnezeu la oameni. El nu a venit cu judecată, aşa cum am meritat noi. El a venit în Hristos cu mâna întinsă pentru împăcarea oamenilor. Domnul Isus nu vine pe pământ „ca ... mai multsă judece lumea” (Ioan 3.17). El vine la femeia păcătoasă şi spune: „Iertate sunt păcatele tale” (Luca 7.48). Femeii adultere îi cade o piatră de pe inimă, când El îi spune: „Nici Eu nu te condamn” (Ioan 8.11). Domnul Isus vine în har, „nesocotindu-le greşelile lor” (2 Corinteni 5.19). Lumea niciodată nu a văzut un aşa început nou! În evanghelia după Ioan găsim o privire în planurile lui Dumnezeu: „Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3.17). Dumnezeu are un mesaj pentru om, adus prin Hristos: Am venit să te aduc iarăşi înapoi la Mine. Nu doresc să fie această depărtare între tine şi Mine. Vreau să te am în apropierea Mea. Nu doresc ca tu să fi duşmanul Meu, ci tu să fi prietenul Meu. – Putea dragostea lui Dumnezeu să fie mai mare?

Dima – unul care a ajuns să iubească lumea (SoundWords)

Locuri din Biblie: Filimon 24; Coloseni 4.14; 2 Timotei 4.10     Cuvinte cheie: Caracter lumesc; Dima

Este deosebit de interesant şi plin de învăţătură să urmărim comentariul divin despre Dima. Fără îndoială el era un adevărat copil al lui Dumnezeu şi istoria lui ne oferă atenţionări utile. Se spune foarte puţin despre ... mai multel, dar cele trei versete, care le găsim despre el, vorbesc cât câteva volume.