Zece diferenţe între slujba de Preot şi slujba de Mijlocitor a lui Hristos

Stanley Bruce Anstey

© SoundWords, Online începând de la: 05.10.2020, Actualizat: 05.10.2020

Versete călăuzitoare: Evrei 4.15,16; 1Ioan 2.1,2

 Slujba Lui de Preot  Slujba Lui de Mijlocitor
Slujba Lui de Preot serveşte la păzirea credinciosului de eşec (Evrei 7.25). Mijlocirea Lui constă în restabilirea credinciosului când a ratat (Luca 22.61).
Slujba Lui de Preot este pentru timpul de nevoie, de lipsă (ispitele şi slăbiciunile noastre) (Evrei 4.15,16). Slujba Lui de Mijlocitor este pentru timpul de eşec şi păcat (1 Ioan .1,2).
Mijlocirea Lui ca Preot serveşte ca noi să ne comportăm corect (Luca 22.32). Mijlocirea Lui ca Mijlocitor începe când credinciosul nu se comportă bine (păcate) (1Ioan 2.1,2).
El este Preot la Dumnezeu (Evrei 2.17; 7.25). El este Mijlocitor la Tatăl. Când păcatul pătrunde în viaţa credinciosului, relaţia lui cu Dumnezeu ca „Tată” continuă să existe. Aceasta arată că credinciosul nu-şi pierde relaţia lui cu Dumnezeu ca şi copil al Lui. Nici o putere a răului nu poate anula sau întrerupe această legătură; ea este o chestiune stabilă şi veşnică. Dar cel mai mic păcat poate întrerupe şi va întrerupe părtăşia credinciosului cu Tatăl şi cu Fiul (1Ioan 2.1,2).
Ca Preot El simte cu noi în slăbiciunile noastre (Evrei 2.17,18; 4.14,16). Ca Mijlocitor El nu are milă cu păcatele noastre. El este întristat din cauza aceasta (Luca 22.61).
Ca Preot viaţa Lui este acolo sus, care păzeşte pe credincios să nu cadă în păcat (Romani 5.10; Evrei 7.25). Pe baza morţii Sale El ca Mijlocitor intervine pentru credinciosul care ratează, deoarece răscumpărarea a fost făcută odată pentru totdeauna (1Ioan 2.1,2).
În legătură cu preoţia Lui, în slujba Lui este numit „credincios şi milos” (Evrei 2.17). În legătură cu slujba Lui ca Mijlocitor El este „credincios şi drept”. Aceasta este din cauză că funcţia de mijlocitor se bazează pe lucrarea terminată a lui Hristos la cruce (ispăşirea). Dumnezeu este „credincios şi drept” (1Ioan 1.9).
Ca Mare Preot El face mijlocire pentru noi, şi slujba aceasta este permanentă – „El trăieşte pururi ca să mijlocească pentru noi” (Evrei 7.25). Slujba Lui ca Mijlocitor El o face numai din când în când. Slujba aceasta nu este continuă ci este numai atunci când credinciosul a eşuat (ratat). Ea începe când credinciosul a păcătuit, şi nu când credinciosul s-a căit de păcatul lui şi l-a mărturisit (1Ioan 1.9; 2.12).
Credinciosul merge la El în timpuri de ispitire şi încercare ca la Marele Preot al lui, ca să găsească ajutor (Evrei 7.25). Credinciosul nu va merge de la sine la El în timpul de păcat şi eşec. Dacă am fi lăsaţi în seama noastră, noi niciodată nu ne-am întoarce la El, căci atunci când credinciosul păcătuieşte, el nu se poate restabili singur. Fără lucrarea lui Hristos ca Mijlocitor, credinciosul care a păcătuit niciodată nu se va căi şi nu va veni la El. El este o creatură dependentă; el nu se poate salva singur şi nu se poate proteja singur, şi când păcatul a devenit activ, el nu se poate restabili. Rezultatul mijlocirii lui Hristos îl conduce pe credinciosul care păcătuieşte la căinţă şi la mărturisirea păcatului lui, ceea ce îl va restabili. Când Domnul restabileşte sufletele noastre, El nu vine la noi, ci El merge la Tatăl din cauza stării noastre, şi Duhul Sfânt vine la conştiinţa noastră şi ne aminteşte de dragostea lui Hristos şi de Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 22.61; Ioan 13.4,5: „apa”). Rezultatul este, că credinciosul se întoarce şi mărturiseşte păcatul lui şi prin aceasta devine restabilit. Abia după aceea el savurează din nou părtăşia cu Tatăl şi cu Fiul (1Ioan 1.9).
Deoarece Hristos exercită slujba ca Mare Preot, credinciosul merge cu îndrăzneală la tronul harului, ca să primească îndurare şi să găsească har pentru ajutor la timpul potrivit (Evrei 4.16). Deoarece Hristos exercită slujba de Mijlocitor, credinciosul se căieşte şi vine smerit la Tatăl, ca să mărturisească păcatul lui, şi în felul acesta devine restabilit (1Ioan 1.9).

 


Tradus de la: Zehn Unterschiede zwischen dem Priesterdienst-und-dem Sachwalterdienst Christi

Originalul în limba engleză: „Ten Differences Between Priesthood and Advocacy“
din Backsliding and Restoration, Christian Truth Publishing

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen