Întrebări şi răspunsuri despre social media
Un ghid pentru creştini

Autor necunoscut

© SoundWords, Online începând de la: 08.01.2021, Actualizat: 08.01.2021

1. Năzuieşti tu să-L glorifici pe Dumnezeu prin social media?

1. Corinteni 10.31: Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie orice faceţi, faceţi toate pentru gloria lui Dumnezeu.

„Năzuieşti tu să-L glorifici pe Dumnezeu prin social media?” Această întrebare de bază se poate pune în fiecare situaţie din viaţă, căci noi am fost creaţi ca să glorificăm pe Dumnezeu (Isaia 43.7). Dacă ne abatem de la ţelul vieţii noastre, pe care Dumnezeu l-a prevăzut pentru noi, atunci ne îndepărtăm foarte repede de ceea ce Dumnezeu vrea de la noi.

Întrebările care urmează cercetează anumite posibilităţi concrete, pentru ca noi să putem glorifica pe Dumnezeu prin social media. Ele vor fi un etalon bun pentru întrebarea: Cum sunt favorizate, respectiv împiedicate creşterea ta spirituală şi ţelul tău în a glorifica pe Dumnezeu, dacă tu foloseşti social media?

2. Poate social media să te conducă la păcat?

Matei 5.29: Iar dacă ochiul tău cel drept te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

Platformele social media în sine sunt neutre din punct de vedere moral; principial ele nu sunt nici bune nici rele. Însă nu mă surprinde că în mâinile oamenilor păcătoşi ele pot fi folosite pentru multe moduri de comportare păcătoasă: pentru mobbing, relaţii păcătoase, perversiune sexuală, bagaj de idei lumeşti şi prin care te laşi marcat de influenţe rele.

Întrebarea dacă social media te poate conduce în păcat, este – ca şi întrebarea 1 – o interpelare de bază, care se pune la întrebările 3 până la 15. La această întrebare sunt numai două răspunsuri corecte: „Da” şi „probabil” (sau „uneori”). Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate păcatele care iau naştere prin social media, precum şi idolii, care sunt hrăniţi prin social media. Roagă-te după aceea pentru har şi putere ca să te căieşti de aceste păcate. Aceasta poate însemna: tu trebuie să îndepărtezi persoane de pe lista cu prietenii tăi, sau trebuie să te gândeşti al cui Follower (n.tr.: destinatar regulat al unui mesaj pe Twittern) eşti tu, şi eventual să schimbi aceasta. Însă poţi fi sigur: o jertfă, pe care tu o aduci Domnului, niciodată nu o vei regreta.

3. Este ceea ce spui tu spre zidire sau spre distrugere?

Iacov 3.10: Din aceeaşi gură iese binecuvântare şi blestem. Fraţii mei, nu trebuie ca aceasta să fie aşa.

În social media mişună bârfă, mobbing, pesimism şi văicăreli. Nu fi ca lumea, ci fi mai degrabă o lumină în lume, prin aceea că foloseşti cuvintele tale pentru zidirea altora. Gândeşte-te care situaţii sau teme te-ar putea ademeni să vorbeşti negativ, şi fii veghetor dacă un prieten postează ceva care atinge unul din punctele tale slabe.

Înainte de a posta ceva roagă-te ca psalmistul în Psalmul 19.14: „Fie cuvintele gurii mele şi cugetarea inimii mele plăcute înaintea Ta, Doamne, Stânca mea şi Răscumpărătorul meu!”

4. Văd oamenii lumina lui Hristos în tine, prin ceea ce postezi tu?

Matei 5.16: Astfel să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă lucrările voastre cele bune şi să-L glorifice pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Social media sunt în lumea noastră modernă un fenomen extraordinar şi cu mare influenţă. Niciodată înainte nu se putea rămâne în contact aşa de uşor cu oameni din toată lumea, pe care i-ai cunoscut în timpul vieţii!

Social media sunt o ocazie unică să laşi lumina ta să lumineze înaintea altora şi să le foloseşti pentru o slujire. De fiecare dată când tu postezi ceva, poţi arăta oamenilor speranţa pe care tu o ai în Isus Hristos, şi cum trăieşte şi gândeşte cineva care a fost transformat prin Evanghelie. Tu poţi provoca şi încuraja pe prietenii tăi online să creadă în Hristos şi să-L urmeze. Gândeşte-te: tu ai o ocazie măreaţă să vesteşti lumii bogăţia de nepătruns a lui Hristos [Efeseni 3.8]!

5. Eşti tu stăpânit de social media?

1. Corinteni 6.12: Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc; toate îmi sunt îngăduite, dar eu nu mă voi lăsa stăpânit de nimic.

Cât de uşor poţi tu fi sclavul smartphone-ului sau computerului, prin aceea că verifici permanent mesajele tale. Trebuie tu cu adevărat să verifici imediat fiecare mesaj, sau este suficient dacă faci aceasta numai de câteva ori pe zi? Nu te lăsa stăpânit de semnalul bip.

Dacă pe parcursul zilei ai câteva minute libere la dispoziţie – iei tu atunci de fiecare dată smartphone-ul ca să verifici social media, în loc să citeşti Biblia sau să te rogi (1. Tesaloniceni 5.17) sau să acorzi sufletului tău o pauză de la tehnică?

Internetul este un stăpân sărman, dar un este un slujitor folositor. (Adrian Warnock)

6. Te ajută folosirea social media să foloseşti util timpul pe care ţi l-a dat Dumnezeu?

Efeseni 5.16: Răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele.

Să fim sinceri: unele platforme social media sunt ca o gaură neagră – ele absorb timpul nostru şi atenţia noastră ca un vacuum imens, care anesteziază mintea.

Cât de uşor se întâmplă – sau aceasta este chiar cazul normal? – că accesaţi Facebook sau Pinterest pentru „a verifica un singur lucru”, apoi stai o oră sau mai mult.

Câte nu ai fi putut face în această oră? Ai folosit tu pe platformele social media timpul scurt, pe care Dumnezeu ţi l-a dat, cu adevărat în modul cel mai util?

7. Te ajută folosirea social media să-ţi înnoieşti duhul în adevărul lui Dumnezeu?

Romani 12.2: Nu vă conformaţi veacului acestuia, ci fiţi transformaţi, prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită.

Dumnezeu poate folosi momentele scurte, pe care I le dăm în timpul zilei, ca noi să creştem spiritual. Aceasta poate include și timpul nostru pe platformele social media. Tu poți folosi timpul tău pe Facebook și Twitter ca să-ți întărești credința, prin aceea că ești un Follower de la persoane și organizații care onorează pe Dumnezeu. Eu am încercat să cultiv disciplina de a face o pauză şi să citesc din Scriptură puţinul pasajelor biblice postate undeva. Aceasta mă ajută să mă gândesc că toate celelalte, care sunt postate, sunt importante numai în sens restrâns, dar Cuvântul lui Dumnezeu are importanţă veşnică în lume şi în viaţa mea (1. Petru 1.24,25).

8. Foloseşti tu social media ca scenă pentru acuzare şi murmurare?

Filipeni 2.14,15: Faceţi toate fără murmure şi fără îndoieli, ca să fiţi fără cusur şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unei generaţii strâmbe şi pervertite, în care străluciţi ca nişte luminători în lume.

Apostolul Pavel ştia că în această lume căzută sunt lucruri de care te poţi plânge, şi cu toate acestea el spune în Filipeni 2 că noi trebuie să facem toate fără să murmurăm sau să ne certăm. Unii folosesc platformele social media ca să acuze, dar voia lui Dumnezeu pentru copiii Lui este ca ei să fie mulţumitori în toate (1. Tesaloniceni 5.18). Ce te caracterizează pe tine: tânguielile sau mulţumirea?

9. Foloseşti tu social media pentru controverse inutile?

Proverbe 18.2: Un nebun nu-şi găseşte plăcerea în pricepere, ci numai în descoperirea inimii sale.

În social media nu lipsesc controversele şi discuţiile despre politică, sport, religie şi orice altceva! În timp ce unele discuţii se merită, multe altele sunt mai degrabă o risipă de timp şi energie (vezi Proverbe 18.2).

În loc „să dai apă la moară celor neciopliţi” (adică să răspunzi provocatorilor, care sunt interesaţi numai în prezentarea părerii lor), investeşte mai bine timpul tău şi energia în ceva folositor şi care se merită.

10. Preferi tu mai mult comunicarea în social media decât relaţiile în viaţa reală?

Matei 22.39: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Dumnezeu ne-a creat pentru a avea relaţii. Aceste relaţii pot avea astăzi loc tot mai mult prin tehnologia digitală şi îi fac pe oameni să fie mai puţin sociali în viaţa reală. Atât despre „social” media!

În loc să compari imaginea pantofilor noi sau să scrii un comentariu original la un statut, investeşte mai bine timpul tău în relaţii veritabile, prin aceea că porţi discuţii utile. Să „compari” sau să „ataci” nu este acelaşi lucru cu un mesaj care arată că tu te îngrijeşti cu adevărat de cineva. Mergi „două mile” [Matei 5.41], prin aceea că aduci la cunoştinţă oamenilor, care sunt importanţi pentru tine, că ei înşişi şi situaţia lor îţi stau pe inimă. Sau mergi chiar „încă o milă mai departe” şi întâlneşte-te personal cu prietenii tăi!

11. Te face social media un om mai sănătos şi mai productiv?

Deuteronomul 6.5: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.

Ca şi cum nu ar fi destul că social media ne răpeşte timpul: social media face ca unii oameni să aibă putere de concentrare mai scăzută şi ajung să doarmă mai puţin, sau pot conduce chiar la depresie. Este aşa la tine?

Dumnezeu Îşi doreşte ca noi să-L onorăm nu numai cu trupul nostru, ci şi cu întreaga fiinţă. Nu permite ca social media să-ţi ia aptitudinea de a împlini aceste cerinţe.

12. Ai tu relaţii prin social media, pe care ar trebui să le întrerupi?

1. Corinteni 15.33: Nu vă amăgiţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune!

Reţelele sociale precum este Facebook şi Twitter facilitează să menţii contacte cu cineva pe care l-ai cunoscut cândva – atât în bine cât şi în rău. Unele relaţii ale noastre ne pot descuraja în credinţa noastră sau ne pot ademeni la păcat. Reţelele sociale pot fi o poartă spre bârfă şi mobbing, şi ele pot reînsufleţi relaţii nesănătoase. Multe divorţuri sunt provocate de parteneri de căsnicie nemulţumiţi, care cu ajutorul Facebook au reaprins patimile din tinereţea lor.

Nu permite să ţi se întâmple aşa ceva. Exersează-te în înţelepciunea divină şi desparte-te de „legăturile rele”, care ar putea strica concepţiile tale morale sănătoase.

13. Îţi ajută social media să fii mulţumit?

1. Timotei 6.6: Evlavia cu mulţumire este mare câştig.

Social media pot fi un killer al mulţumirii. Tu vezi că cineva postează o pereche de pantofi noi – şi automat doreşti să ai pantofi noi şi gândeşti că cei vechi nu mai sunt suficient de buni. Tu vezi că un prieten prezintă fotografii din concediul lui superb, şi gândeşti automat că tu trebuie să mergi în concediu.

Social media pot aprinde focul poftelor şi al nesiguranţei, deoarece noi ne comparăm aşa de des cu alţii. Noi ar trebui să fim preocupaţi mai bine cu ceea ce gândeşte Dumnezeu despre noi, nu omul, şi să facem ce Dumnezeu preţuieşte, nu omul. Te-ai gândit vreodată că prietenul tău online, care postează fotografii ale pantofilor lui noi sau ştiri din concediul lui, probabil nici nu este mulţumit?

Taina mulţumirii constă în a nu avea tot ce vrei să ai, ci să fi recunoscător şi mulţumitor cu ceea ce ai. O inimă nemulţumită niciodată nu se satură, ci permanent are plăcere de mai mult (Efeseni 4.19). Apostolul Pavel spune că el a învăţat să fie mulţumit în orice situaţie: în foamete, în belşug şi nevoi (Filipeni 4.11-13). Noi ar trebui să învăţăm şi aceasta.

14. Foloseşti tu social media pentru a te confirma şi pentru a te arăta bun?

Marcu 8.36: Ce i-ar folosi unui om dacă ar câştiga toată lumea, şi şi-ar pierde sufletul?

O minciună, pe care social media ne-o povesteşte rafinat, este: tu ai valoare numai dacă ai Follower şi oamenii privesc cu plăcere fotografiile tale. – Dacă dispoziţia ta depinde de cât de multe „Likes” sau „Retweets” are statutul tău sau fotografiile tale, atunci aceasta înseamnă: tu porţi foarte mare grijă ca să primeşti recunoaştere de la oameni.

Fii atent, să nu cazi în această capcană! Sunt desigur anumite avantaje şi unele foloase să câştigi Follower pe platformele social media şi să întemeiezi relaţii, însă pe de altă parte vei descoperi probabil: nu este aşa de satisfăcător precum gândeşti tu, dacă tu faci starea ta sufletească şi sentimentul valorii proprii dependente de fundamentul oscilant al Instagram şi Twitter.

În loc să îngrămădeşti lucruri lumeşti (precum Twitter-Follower sau Facebook-prieteni), adună mai bine comori pentru cer, care au valoare veşnică [Matei 6.20]. Aceasta te va ajuta şi să scapi de capcana răspândită aşa de mult în reţelele sociale: aceea de a dori să placi oamenilor.

15. Foloseşti tu social media pentru a te ascunde?

Proverbe 25.14: Nori şi vânt fără ploaie, aşa este un om care se laudă cu un dar fals.

Ai cunoscut tu vreodată pe cineva care online pare să fie persoana cea mai „tare”, dar în viaţa reală este o cu totul altă persoană? O astfel de persoană are probabil online fotografii-instagram grozave, postează la fiecare cinci minute statutul lui, are mii de prieteni pe Facebook, însă în viaţa reală este o cu totul altă persoană.

Cu regret social media pot fi ca o mască, care ascunde adevărata noastră identitate şi îi determină pe alţii să ne vadă altfel decât suntem în realitate. Rădăcina problemei este: mândria. Noi vrem ca oamenii să gândească că noi suntem grozavi şi stăpânim bine rolurile. În loc să întemeiem deciziile noastre pe ceea ce gândesc oamenii, ar trebui să întemeiem deciziile noastre pe ceea ce gândeşte Dumnezeu.

Dacă încerci să-ţi dai aere în social media, vei fi numai dezamăgit şi vei sta în contradicţie cu Dumnezeu (Iacov 4.6). Ceea ce place cu adevărat lui Dumnezeu este: dacă ne ostenim să-L onorăm prin aceea că suntem smeriţi înaintea Lui. „Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa” (Iacov 4.10).

Nu uita, iubit creştin: „Fă toate pentru gloria lui Dumnezeu” (1. Corinteni 10.31).


Tradus de la: Fragen und Antworten zu Social Media

Titlul original: „Social Media! Q & A. Some helpful guidelines for Christians!”
Din revista Toward the Mark, Anul 14, Nr. 53, Ianuarie 2015, Nr. 1, pag. 9–15
cu aprobarea amabilă a editorului.

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre locul din Biblie Marcu 8 (1)

Mai multe articole despre locul din Biblie 1. Corinteni 6 (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen