Imagine: L. Binder
Avem noi o descoperire de la Dumnezeu? (J. Boyd)

Locuri din Biblie: Geneza 3; Romani 3; Romani 4     Cuvinte cheie: Evanghelie; Convertire; Viaţa veşnică; Pustie (viaţa pământească)

Noi am fost chemaţi să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu. Aici, unde omul a fost biruit prin diavolul, a fost biruit diavolul prin Omul Hristos Isus; aici, unde Dumnezeu a fost dezonorat prin om, El a fost glorificat prin Omul Hristos Isus; aici, de ... mai multunde în fiecare zi mirosul provocator al păcatului s-a urcat spre tronul lui Dumnezeu, se înalţă de pe cruce un miros plăcut ca tămâia spre acelaşi tron şi Cel care stă pe el; aici, unde păcatul s-a înmulţit nespus de mult, harul s-a înmulţit şi mai mult, şi aici, unde moartea a înghiţit timp de mii de ani toată viaţa care s-a arătat pe această scenă, tocmai aici „moartea a fost înghiţită în biruinţă”. Însă la această lucrare minunată a lui Dumnezeu nu a contribuit câtuşi de puţin nici Adam şi nici altcineva din neamul lui. Hristos a spus: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta Dumnezeule”, şi El a făcut-o.

Cât este omul de stricat? (Autor necunoscut)

Întrebare la articolul „Tatăl iubeşte pe Fiul”

Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Stricăciunea omului

Eu nu cred că Dumnezeu şi Fiul Său numesc bună autocritica nimicitoare în sensul „în noi nu era nimic plăcut”. Cine vorbeşte în felul acesta, după părerea mea calomniază într-un anumit fel pe Dumnezeu, ... mai multcăci omul ca şi creatură a lui Dumnezeu cu toată căderea în păcat nu poate fi total rău!! Cu toate acestea modestia şi efortul permanent pentru credinţă şi urmare a lui Hristos sunt desigur importante pentru om.

Cele trei principii ale unei treziri spirituale (H. Bouter)

Trezire spirituală, viaţă nouă, umblare în lumină

Locuri din Biblie: Efeseni 5.14     Cuvinte cheie: Trezire; Orientarea de viaţă cerească; Viaţa veşnică

Va mai veni o trezire spirituală? În general Scriptura descrie un tablou sumbru al ultimelor zile premergătoare revenirii lui Hristos. Pavel atenţionează în epistolele lui cu privire la ruinare şi apostazie şi creştinismul de ... mai multformă (Faptele apostolilor 20.29,30; 2 Tesaloniceni 2.3-7; 1 Timotei 4.1; 2 Timotei 2.16-3.9). Petru vorbeşte despre învăţători falşi şi batjocoritori în timpul din urmă (2 Petru 2; 3) Ioan îi denumeşte „antihrişti”, deoarece ei tăgăduiesc atât pe Tatăl cât şi pe Fiul (1 Ioan 2.18-23; 4.1-3; 2 Ioan 1). Iuda accentuează caracterul păcătos al acestor oameni (Iuda 1,4-6). Astfel nu se poate aştepta la o restabilire (deplină), ci la judecata care va fi făcută la revenirea Domnului. ...

Dar cum vor auzi …? (G. Cutting)

… dacă noi nu ne ducem?

Locuri din Biblie: Romani 10.14,15,17; Isaia 6.8     Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Evanghelizare

Voia lui Dumnezeu este „ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2.4; Marcu 16.15; Luca 24.47; Faptele apostolilor 17.30). Spre sfârşitul unei scrisori lungi – a ... mai multepistolei către Romani, care prezintă gloria acestui mesaj ceresc, perspectivele lui minunate, urmările lui cu mare extindere – Duhul lui Dumnezeu pune o întrebare prin pana apostolului Pavel: dacă mesajul acesta conţine iertare, pace şi mântuire, dacă prin el se obţine o bucurie nespus de mare, o moştenire nestricăcioasă (1 Petru 1.4,8) şi viaţă veşnică, dacă el este pentru oamenii de pretutindeni (Faptele apostolilor 17.30): Cum o vor auzi ei?

Darul de nespus al lui Dumnezeu (H.A. Ironside)

2 Corinteni 9.15; Ioan 4

Articole: 3     Locuri din Biblie: 2 Corinteni 9.15; Ioan 4     Cuvinte cheie: Darul (lui Dumnezeu)

Mulţi dintre noi s-au gândit deseori în ultimele săptămâni la cadouri. Unii dintre noi au simţit bucurie mare să dăruiască. Alţii şi-au găsit bucuria în a primi cadouri, însă nu atât de mult cât ... mai multne-am aşteptat noi s-o aibă. „Este mai ferice să dai, decât să primeşti” este încă adevărat, şi îndrăznesc să spun că cei mai fericiţi oameni nu sunt aceia care primesc de cele mai multe ori, ci aceia care dau de cele mai multe ori. Aceasta este adevărat în mod deosebit atunci când darurile tale înainte de toate sunt pentru aceia care trăiesc în împrejurări mai puţin confortabile decât tine, şi când ai încercat să satisfaci nevoile lor, să înseninezi casele celor săraci, să aduci un surâs de veselie pe feţele copiilor şi să îmbărbătezi mamele şi taţii obosiţi şi deznădăjduiţi. Este o chestiune foarte binecuvântată şi minunată să faci cadouri în felul acesta.

Darul de nespus al lui Dumnezeu (1) (H.A. Ironside)

Dătătorul

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 9.15; Ioan 4.10     Cuvinte cheie: Darul (lui Dumnezeu)

Când Domnul nostru s-a adresat femeii sărmane de la fântână, El a spus: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice: ‚Dă-Mi să beau!’, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat ... mai multapă vie” (Ioan 4.10). Dumnezeu este Dătătorul. Mi-aş dori să putem înţelege clar aceasta.

Darul de nespus al lui Dumnezeu (2) (H.A. Ironside)

Caracterul ales al darului

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 9.15     Cuvinte cheie: Darul (lui Dumnezeu)

Nu ştiu dacă ai remarcat vreodată că tu găseşti în Noul Testament de patru ori acest adjectiv „de nespus”. Aici citim: „Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu pentru darul Său de nespus!” În capitolul al ... mai multdoisprezecelea al acestei epistole apostolul ne spune cum el a fost luat în paradis, în cerul al treilea, şi el spune că el „a auzit lucruri de nespus, pe care nu-i este îngăduit omului să le vorbească” (2 Corinteni 12.4). Şi în epistola lui Petru citim despre „bucurie de nespus, şi glorioasă” (1 Petru 1.8). [În afară de aceasta Pavel vorbeşte în Romani 8.26 despre faptul că Duhul Sfânt mijloceşte pentru noi „cu suspine de nespus”, atunci când ne rugăm]. În traducerea noastră cuvântul este întotdeauna acelaşi, însă în greacă este de fiecare dată altul. Acolo fiecare exprimare are un înţeles foarte specific.

Darul de nespus al lui Dumnezeu (3) (H.A. Ironside)

Să primeşti sau să respingi Darul lui Dumnezeu

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 9.15     Cuvinte cheie: Darul (lui Dumnezeu)

Care ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de un astfel de Dar şi faţă de Dătătorul Lui? Ce atitudine putem avea noi, dacă suntem oameni care gândesc clar, decât aceea de a primi Darul şi de a mulţumi Aceluia care Îl ... mai multdă? Ai făcut tu aceasta? Ai primit tu Darul şi ai mulţumit Dătătorului? Sau eşti destul de prost, să încerci să faci ceea ce a făcut femeia săracă? Oferi tu încă cei doi şilingi sărmani, care au valoarea câştigului omenesc? Spui tu: „Este foarte drăguţ din partea Ta să-mi oferi mântuirea, şi într-un mod aşa de ieftin; dar Tu şti că eu nu sunt total falimentar; eu posed ceva câştig omenesc. Eu sunt cu adevărat o persoană cu foarte mare responsabilitate, şi dacă iei bunătatea mea şi morala mea şi apartenenţa mea la biserică şi alte câteva lucruri, voi fi bucuros să schimb acestea cu Darul Tău”?

Das verlorene Schaf (J.N. Darby)

Eine Begebenheit aus dem Leben J.N. Darbys

Cuvinte cheie: Evangelium

Mich erfasste Enttäuschung und fast Verzweiflung. Hier war ein Mitgeschöpf, dessen unsterbliche Seele – die offensichtlich vor dem Tor der Ewigkeit stand – für ewig gerettet werden müsste oder für ewig verloren ... mai multsein würde; und er lag jetzt vor mir, die Hand des Todes griff nach ihm; nicht ein Augenblick war zu verlieren – und was sollte ich tun? Wie sollte ich es anfangen, ihm, sozusagen um die elfte Stunde, die einfachsten Grundlagen des Christentums zu vermitteln?

Die Flutkatastrophe in Asien (S. Isenberg)

Das Meer wird die Toten nicht mehr hergeben ....

Locuri din Biblie: Offenbarung 20     Cuvinte cheie: Tsunami; Katastrophen; Erdbeben     Vorlesezeit: 12 min

„Das Meer wird die Toten nicht mehr hergeben …“ – So oder ähnlich war es in den Nachrichten zu hören und zu lesen. Von der schlimmsten Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg – allein auf Deutschland bezogen ... mai mult– war zu hören, und dabei sind es vergleichsweise „nur“ ca. 1000 vermisste Deutsche, die zu beklagen sind. 1000 Menschen im Vergleich zu ca. 165.000 Menschen im gesamten Katastrophengebiet, aber doch, jedes Menschenleben ist wertvoll und jede der betroffenen Familien erlebt ihre persönliche Katastrophe. Jeder Einzelne hat eine lebendige Seele, die Unsterblichkeit besitzt. Wir sind tief berührt und zugleich schockiert über das Ausmaß der Katastrophe in Asien und unser Gebet gilt den Angehörigen der vielen, vielen trauernden Menschen rund um den Globus.

Die Glaubwürdigkeit der Bibel

www.fbibel.de

Dumnezeu lucrează în feluri diferite (J.G. Bellett)

Feluri diferite de întoarcere la Dumnezeu

Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Convertire

Este foarte interesant şi folositor să se ţină seama de diferenţele caracteristice relatate în Evanghelii şi în Faptele Apostolilor cu privire la diferitele întoarceri la Dumnezeu, cum ar fi de exemplu aceea a lui Petru şi ... mai multLevi în Luca 5; a lui Zacheu în Luca 19; a lui Nicodim şi a femeii samaritence în evanghelia după Ioan.

Evanghelia lui Pavel (R.A. Huebner)

Introducere

Locuri din Biblie: Romani 2.16; 16.25; 2 Timotei 2.8     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Pentru mulţi va fi o surpriză, dacă află că – în ceea ce priveşte dimensiunea mare a Evangheliei – chiar şi în părerile multor credincioşi a pătruns decăderea. Vorbind în general, păreri şi interpretări cu ... mai multlipsuri, nedesăvârşite cu privire la Evanghelie au efecte şi asupra vieţii spirituale a acelora cărora le este predicată. Cât de bine este, dacă toţi, cei care încearcă să slujească Domnului, o fac cu dorinţa ca slujba lor să fie confirmată de Domnul!

Evanghelia lui Pavel (R.A. Huebner)

Serie de articole

Articole: 8     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Evanghelia lui Pavel (1) (R.A. Huebner)

Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea lui Isus

Locuri din Biblie: Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte ... mai multadevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.

Evanghelia lui Pavel (2) (R.A. Huebner)

Misiunea dată în evanghelia după Matei 28

Locuri din Biblie: Matei 28.19-20     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

O parte importantă a misiunii este făgăduinţa lui Hristos: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Expresia „sfârşitul veacului” este o expresie specifică, care se ... mai multreferă la o perioadă de timp foarte specială, care este definită în Matei 13.39-43. Acolo este timpul în care îngerii vor ieşi şi vor scoate din Împărăţia cerurilor toate pricinile de poticnire şi pe toţi care practică nelegiuirea. Este clar, că aceasta nu se referă la timpul actual al harului, ci la o perioadă de timp de după răpire, care pregăteşte etapa de instituire a Împărăţiei de o mie de ani pe pământ. Perioada de timp la care se referă Matei 28 urmează clar după ziua harului, când Dumnezeu va relua acţiunea Sa cu vechiul popor ca naţiune.

Evanghelia lui Pavel (3) (R.A. Huebner)

Misiunea încredinţată celor doisprezece

Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 1.15-22     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Care era misiunea celor doisprezece? Te rog să citeşti Faptele apostolilor 1.15-22.

Evanghelia lui Pavel (4) (R.A. Huebner)

Misiunea lui Pavel

Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 9.15; 16; 26.14-19; Galateni 1.11-24; Efeseni 3.1-13     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Nu este fără importanţă, că Dumnezeu l-a mântuit pe Pavel atunci când el era într-o călătorie de îndepărtare de Ierusalim. Nu numai că el nu era în Ierusalim, atunci când Domnul l-a mântuit; ci el ... mai multse îndepărta de Ierusalim. De ce?

Evanghelia lui Pavel (5) (R.A. Huebner)

Evanghelia gloriei şi a harului

Locuri din Biblie: Ioan 13.31-32; Ioan 17.4; 19.34     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Evanghelia gloriei are două aspecte, şi unul este completarea celuilalt. Pavel vorbeşte mereu despre „Evanghelia mea”, şi în 1 Timotei 1.11 el vorbeşte despre ea ca fiind „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu”. ... mai multEvanghelia slavei lui Dumnezeu este vestea bună că Dumnezeu a fost pe deplin glorificat!

Evanghelia lui Pavel (6) (R.A. Huebner)

Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos

Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă ... mai multel tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată.

Evanghelia lui Pavel (7) (R.A. Huebner)

Expresii care conţin cuvântul „Evanghelie”

Cuvinte cheie: Evanghelie

Gott wirkt auf verschiedene Weise (J.G. Bellett)

Verschiedenerlei Bekehrungen

Cuvinte cheie: Glaubensleben; Bekehrung

Es ist sehr interessant und nützlich, die charakteristischen Unterschiede zu beachten, welche sich bei den verschiedenen in den Evangelien und der Apostelgeschichte erzählten Bekehrungen zeigen, wie zum Beispiel denjenigen von Petrus und ... mai multLevi in Lukas 5; von Zachäus in Lukas 19; von Nikodemus und der Samariterin im Evangelium des Johannes.

Gottes unaussprechliche Gabe (H.A. Ironside)

2. Korinther 9,15

Articole: 3     Locuri din Biblie: 2. Korinther 9,15     Cuvinte cheie: Gabe (Gottes); Weihnachten

Viele von uns haben während der letzten Wochen oft über Geschenke nachgedacht. Einige von uns haben viel Freude beim Geben empfunden. Andere haben ein Maß an Vergnügen darin gefunden, beschenkt zu werden, aber nicht ... mai multannährend so viel, wie wir wohl erwartet haben. „Geben ist seliger als Nehmen“ ist noch immer wahr, und ich wage zu sagen, dass die glücklichsten Menschen nicht die sind, die am meisten bekommen haben, sondern diejenigen, die am meisten gegeben haben. Das ist besonders dann wahr, wenn deine Geschenke vor allem denen zugutekamen, die in weniger komfortablen Umständen leben als du selbst, und wenn du versucht hast, ihren Bedürfnissen zu dienen, die Häuser der Armen aufzuheitern, ein fröhliches Lächeln auf die Gesichter der Kinder zu bringen und müde und verzweifelte Mütter und Väter aufzumuntern. Es ist eine sehr gesegnete und wundervolle Sache, auf diese Weise Geschenke zu machen.

Heilsgewissheit (G. Cutting)

Sicherheit, Gewissheit und Genuss

Cuvinte cheie: Heilsgewissheit; Calvin/Arminius; Frieden mit Gott

Wir alle befinden uns auf der bedeutungsvollen Reise aus der Zeit in die Ewigkeit, und keiner von uns weiß, wie nahe er dem Ziel ist. Bald, vielleicht völlig unerwartet, kann unsere Reise zu Ende gehen. Da ist es doch der Mühe wert, ... mai multsich zu fragen, wo sie enden wird.

Imagine: L. Binder
Ich stehe dem christlichen Glauben nahe (SoundWords)

1. Johannes 1,9; Johannes 3,36

Cuvinte cheie: Bekehrung

Dieses Bekenntnis („Ich stehe dem christlichen Glauben nahe“) finden wir in vielen Lesermeinungen immer wieder. Auf der einen Seite freuen wir uns sehr darüber, dass wir mit dieser Internetseite auch solche Leute erreichen ... mai multkönnen, doch trifft es uns auf der anderen Seite auch sehr, dass es so viele gibt, die entweder noch nicht zum lebendigen Glauben an Christus durchgedrungen sind oder vielleicht bereits Christen sind, aber noch keinen gesicherten Frieden mit Gott genießen, der sie zu der Überzeugung bringt: Ich bin ein Kind Gottes, Christus starb für mich, Er hat alles gut gemacht. ...