Loc din Biblie: 1. Corinteni 15

4 Rezultate

Imagine: SoundWords
Dacă Hristos n-a înviat … (D.R. Reid)
1 Corinteni 15.12-20
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 15.12-20, Cuvinte cheie: Apologetic; Învierea omului; Învierea lui Isus
Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim ... mai multînvierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!
O privire în veşnicie (H.L. Heijkoop)
1 Corinteni 15.20-28
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 15.20-28, Cuvinte cheie: Viaţa veşnică
Când vorbim despre veşnicie în adevăratul sens al cuvântului, atunci aceasta este timpul situat înainte de a fi creaţia, înainte de începutul din Geneza 1.1. Însă nu m-am exprimat corect, căci am zis ... mai multtimpul înainte de Geneza 1.1 – dar în veşnicie nu există timp. Este veşnicia înainte de începutul când Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Şi veşnicie este şi ce va urma după evenimentele descrise în Apocalipsa 20; după ce a avut loc ce a profeţit Petru, că „elementele aprinse de mare căldură se vor topi”. Atunci, potrivit cu făgăduinţa lui Dumnezeu, vor fi ceruri noi şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea (2 Petru 3.12,13). Perioada scurtă dintre veşnicie, înainte ca Dumnezeu la început să creeze cerurile şi pământul, şi veşnicia după aceea, este timpul – ceea ce este decupat din veşnicie, ceea ce are o lungime măsurabilă, o lungime care se lasă subîmpărţită.
Perioada de timp actuală şi cea viitoare (14) (Botschafter)
Biserica, respectiv Adunarea
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 15.51-52; 1 Tesaloniceni 5.10; 2 Corinteni 5.6, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
În veacul actual Adunarea sau Biserica strânsă prin Duhul Sfânt din toate naţiunile, seminţiile, popoarele şi limbile trăieşte prin credinţă din viaţa Capului ei o viaţă care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. ... mai multMădularele ei sunt într-adevăr acum copii ai lui Dumnezeu, dar ce vor fi ei în viitor nu s-a arătat încă (1 Ioan 3.2). Ei sunt însă lepădaţi de fii veacului acesta, aşa cum este încă şi Capul lor, ei sunt consideraţi ca „gunoiul lumii, lepădătura tuturor” (1 Corinteni 4.13).
Perioada de timp actuală şi cea viitoare (16) (Botschafter)
Isus Hristos
Locuri din Biblie: Evrei 2.5-9; Psalmul 8; Apocalipsa 11.15; Filipeni 2.5-10; Apocalipsa 20.7-9; 1 Corinteni 15.28, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
Isus Hristos Cel lepădat pe pământ în veacul actual S-a retras în cer, unde El, şezând pe tronul Tatălui Său, aşteaptă ceea ce urmează să se împlinească, şi anume, ca „vrăjmaşii Lui să fie puşi ca ... mai multaşternut al picioarelor Sale” şi toate lucrurile să-I fie supuse. Într-adevăr, acum Îl vedem încununat cu glorie şi onoare pe Acela care a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, însă nu vedem că toate Îi sunt supuse. Aceasta din urmă este rezultatul a ceea ce apostolul ne învaţă în epistola către Evrei 2.5-9.