Der Brief des Paulus an die Philipper (S. Isenberg)

Locuri din Biblie: Philipper     Timp de valabilitate: 512 min

Diese Bibelstudium-Serie ist eine Vers-für-Vers-Auslegung des Briefes von Paulus an die Philipper. Jede Einheit dauert ca. 20–40 Minuten.

Der zweite Brief des Paulus an Timotheus (S. Isenberg)

Locuri din Biblie: 2. Timotheus     Timp de valabilitate: 600 min

Diese Bibelstudium-Serie ist eine Vers-für-Vers-Auslegung des zweiten Briefes von Paulus an Timotheus. Jede Einheit dauert ca. 20 bis 40 Minuten.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni (4) (H.A. Ironside)

Capitolul 4

Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4

În pasajele următoare, apostolul prezintă un mod de viață plăcut lui Dumnezeu. În timpul slujbei sale printre credincioșii din Tesalonic, Pavel revelase cu chibzuință și partea practică a creștinismului. Uneori suntem ... mai multînclinați să neglijăm aceasta. Suntem așa de mult preocupați cu doctrina, încât nu subliniem suficient responsabilitatea noastre de credincioși. Ambele părți ale creștinismului sunt importante.