Loc din Biblie: Filipeni 2

5 Rezultate

Controlează lumea gândurilor tale (D.R. Reid)
Sunt eu răspunzător de gândurile mele?
Locuri din Biblie: Romani 12.2; 2 Corinteni 10.5; Filipeni 2.3; 4.8; 1 Petru 1.13, Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: lucrarea; Discipolat/Ucenicie; Ucenicia, discipol
Titlul „Controlul gândurilor” nu trebuie să dea impresia unei transe hipnotice sau a spălării minţii comuniste. Ea are a face cu responsabilitatea creştinilor, de a-şi controla gândirea. Biblia arată că viaţa ... mai multgândurilor unui creştin născut din nou joacă un rol decisiv. Ceea ce suntem noi este influenţat în cea mai mare parte prin ceea ce gândim şi cum gândim. Proverbele 23.7 spune: „Aşa cum gândeşte [omul] în sufletul său, aşa este el.” Sfânta Scriptură ne arată nu numai responsabilitatea asupra gândurilor noastre, ci şi unele linii directoare clare, care atrag după sine o viaţă a gândurilor ordonată şi plăcută lui Dumnezeu. Să studiem mai exact unele locuri din Biblie, care se preocupă cu controlul gândurilor.
Om adevărat şi Dumnezeu adevărat (W.J. Ouweneel)
Filipeni 2.5-8
Locuri din Biblie: Filipeni 2.5-8, Cuvinte cheie: Isus: ca Om; Isus: ca Dumnezeu (Iehova)
El S-a făcut nimic, înaintea oamenilor Şi-a acoperit cu un voal slava Sa ca Dumnezeu. Desigur, El a fost Dumnezeu atunci când a fost aici pe pământ, tot aşa cum a fost când era în cer; aici însă nu a fost ... mai multîn slava Sa divină oficială. Dacă ar fi fost aşa, ne-ar fi nimicit pe toţi, căci nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu şi să trăiască.
Onoare şi recunoaştere după cea mai adâncă smerire (W.J. Ouweneel)
Filipeni 2.9-11
Locuri din Biblie: Filipeni 2.9-11, Cuvinte cheie: Smerenie; Slava lui Hristos
Înălţat peste lume şi peste popoarele care L-au pironit pe cruce; înălţat peste satana, căci acum stăpânitorul lumii a fost aruncat afară (Ioan 12.31); înălţat peste ceruri şi peste pământ, peste toate ... mai multfiinţele create. De ce?
Perioada de timp actuală şi cea viitoare (16) (Botschafter)
Isus Hristos
Locuri din Biblie: Evrei 2.5-9; Psalmul 8; Apocalipsa 11.15; Filipeni 2.5-10; Apocalipsa 20.7-9; 1 Corinteni 15.28, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
Isus Hristos Cel lepădat pe pământ în veacul actual S-a retras în cer, unde El, şezând pe tronul Tatălui Său, aşteaptă ceea ce urmează să se împlinească, şi anume, ca „vrăjmaşii Lui să fie puşi ca ... mai multaşternut al picioarelor Sale” şi toate lucrurile să-I fie supuse. Într-adevăr, acum Îl vedem încununat cu glorie şi onoare pe Acela care a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, însă nu vedem că toate Îi sunt supuse. Aceasta din urmă este rezultatul a ceea ce apostolul ne învaţă în epistola către Evrei 2.5-9.
Imagine: L Binder
Sunt prea mulţi cei care nu fac nimic în Adunare (SoundWords)
Judecători 4.8,14;5.16-23; Filipeni 2
Locuri din Biblie: Judecători 4.8,14;5.16-23; Filipeni 2, Cuvinte cheie: Biserica; Biserica: Misiune/Slujire
Noi am fost chemaţi de Dumnezeu la părtăşie. 1 Corinteni 1.9 ne spune: »Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.« Versetele 26 şi 28 ne arată cine sunt cei care sunt ... mai multpărtaşi. Nu sunt mulţi înţelepţi, nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de neam ales, lucrurile de jos ale lumii, lucrurile dispreţuite şi cele care nu sunt. Vreau să pun întrebarea: Suntem noi părtaşi liniştiţi (leneşi) sau suntem părtaşi activi? O albină a zumzăit toată săptămâna aceasta în urechea mea. Am citit de mai multe ori cântarea Deborei. Numele ei înseamnă „o albină”, şi unele din cuvintele ei au făcut o impresie adâncă asupra mea. Această albină era necesară, ca să-l încurajeze pe Barac. Cu toate că numele lui înseamnă „revărsat al zorilor”, el avea nevoie de o femeie, care să-l trezească şi să facă în el schimbarea, ca el dintr-un părtaş liniştit (leneş) să devină un conducător în Israel. Dumnezeu a chemat pe Israel cu o chemare minunată (cu toate că această chemare nu este aşa de minunată ca a noastră), atunci când le-a dat o ţară în care curgea lapte şi miere. Ea le aparţinea potrivit cu hotărârea lui Dumnezeu, dar ei trebuiau să ia în posesiune posesiunea lor, ei trebuiau să intre şi să pună mâna pe ceea ce le-a dat Dumnezeu.