Dragul meu tânăr …
Cuvântul unui tată adresat fiului său!

Frank Schönbach

© F. Schönbach, Online începând de la: 21.10.2019, Actualizat: 18.02.2020

În cartea Proverbele, capitolul 7, găsim o învăţătură insistentă a tatălui Solomon dată fiului său aflat în creştere. În ea el doreşte să atenţioneze pe fiul său cu privire la ispitele sexual-erotice, cărora el era evident expus pe unele din străzile Ierusalimului. Astfel de feluri de ispite probabil ni se par astăzi departe de noi, dacă nu locuim în mijlocul unui oraş mare. Sau totuşi sunt reale şi pentru noi?

M-am gândit ce ar trebui să spună Solomon astăzi fiului său, în mediul nostru înconjurător, ca să-l prevină de ademenirile foarte reale cărora sunt expuşi tinerii noştri, şi realmente noi toţi, în fiecare zi, şi aceasta mult mai mult decât era expusă generaţia tânără de atunci din Israel.

Dezamăgitoare şi tragică este pentru mine evoluţia de mai târziu a acestui sfătuitor înţelept, care în cele din urmă el însuşi a căzut pradă femeilor (1. Împăraţi 11) şi prin aceasta împărăţia lui a ajuns la distrugere. Ele toate erau soţiile şi soţiile lui străine oficiale, dar au avut o influenţă absolut negativă asupra lui şi asupra stării lui spirituale.

Proverbele 7.1-3: Fiul meu, păzeşte cuvintele mele şi păstrează cu tine poruncile mele! Păzeşte poruncile mele şi trăieşte; şi învăţătura mea, ca lumina ochiului tău. Leagă-le la degetele tale, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

 

Dragul meu tânăr, trebuie să discut cu tine astăzi ceva foarte important. Şi eu mi-aş dori ca tu să reţii foarte bine aceasta şi toată viaţa ta să nu uiţi, căci este foarte important pentru dezvoltarea ta ca om.

 

 

 

Proverbele 7.4: Spune înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!“ Şi numeşte inteligenţa ruda ta,

 

Şti tu, mulţi bărbaţi se comportă naiv sau chiar prosteşte cu această temă. Dar eu doresc ca tu să fi înţelept în deciziile tale cu privire la influenţele sexuale care vin asupra ta.

 

 

 

Proverbele 7.5: ca ele să te ferească de femeia străină, de străina care linguşeşte prin cuvintele ei.

 

Vreau să te feresc de femeile străine, pentru care tu nu ai nici o legătură personală, dar care îşi prezintă şi etalează corpul în imagini.

 

 

 

Proverbele 7.6,7: Pentru că la fereastra casei mele am privit printre zăbrelele mele şi am zărit printre cei neîncercaţi, am observat printre fii un tânăr fără minte,

 

Am privit puţin în jurul meu, şi pretutindeni am întâlnit tineri (dar şi tinere) complet neinformaţi,

 

 

 

Proverbele 7.8: trecând pe strada apropiată de colţul ei şi mergea pe cale spre casa ei,

 

Care au surfat în internet, mereu căutând lucruri noi captivante – şi aceasta este foarte normal la vârsta ta. Însă au ajuns repede pe pagini care i-a încătuşat de neimaginat.

 

 

 

Proverbele 7.9: în amurg, în seara zilei, în întunecimea nopţii şi în întuneric.

 

Deja la scurt timp, seara, când s-a întunecat şi ei erau singuri, au revenit mereu la acestea.

 

 

 

Proverbele 7.10-12: Şi, iată, l-a întâmpinat o femeie având înfăţişarea unei curve şi inima şireată. Era gălăgioasă şi fără astâmpăr; picioarele nu-i stăteau acasă: când afară, când în pieţe; şi pândea la orice colţ.

 

Acolo au văzut mii de femei tinere frumoase, pe jumătate îmbrăcate sau chiar complet goale, şi acestea au făcut să le bată inima. Ele erau deosebit de sexy şi neînfrânate. Şi ele erau disponibile pretutindeni, cu un singur click pe maus, şi aşteptau evident numai după aceşti bărbaţi.

 

 

 

Proverbele 7.13: Şi l-a apucat şi l-a sărutat şi cu faţă neruşinată i-a zis:

 

Când cineva a aruncat prima privire asupra ei, femeia l-a primit cu o privire seducătoare şi şi-a întins corpul ei zvelt.

 

 

 

Proverbele 7.14,15: „Am jertfe de pace cu mine; astăzi mi-am împlinit promisiunile. De aceea am ieşit să te întâlnesc, să-ţi caut stăruitor faţa şi te-am găsit!

 

Ea i-a zis: Tot ce vezi şi simţi aici este bun şi corect. Eu te-am aşteptat numai pe tine şi sunt singură aici pentru tine.

 

 

 

Proverbele 7.16,17: Mi-am împodobit patul cu cuverturi tapisate, de in colorat, din Egipt; mi-am stropit aşternutul cu mir, aloe şi scorţişoară.

 

Am pregătit totul pentru tine, tot ce vrei să vezi şi să trăieşti şi ceea ce te provocă tot mai mult. Şi sunt încă multe alte imaginii palpitante în video-ul următor. Ştiu că tu ai nevoie acum de aceasta.

 

 

 

Proverbele 7.18: Vino să ne îmbătăm de iubire până dimineaţa, să ne desfătăm cu dezmierdări.

 

Vino, rămâi toată noaptea pe această pagină sau priveşte alte mii de pagini, care te provocă şi mai mult. Tu trebuie să explodezi cu adevărat de plăceri.

 

 

 

Proverbele 7.19: Pentru că soţul nu este acasă; a plecat într-o călătorie lungă,

 

Şi crede-mă, este complet anonim – nimeni nu va afla şi tu nu trebuie să vorbeşti cu nimeni despre aceasta.

 

 

 

Proverbele 7.20: a luat punga de bani cu el, va veni acasă în ziua de lună plină“.

 

Şi în afară de aceasta, totul este gratis.

 

 

 

Proverbele 7.21: Cu ispitirea ei multă, ea l-a ademenit; cu linguşirea buzelor ei, l-a convins.

 

Ea i-a arătat aşa de multă piele şi corp şi pasiune, că el a fost imediat înflăcărat prin ceea ce a văzut.

 

 

 

Proverbele 7.22,23: El a mers deodată după ea, cum merge un bou la înjunghiere şi ca un cerb care aleargă spre cursă, până când o săgeată îi străpunge ficatul: cum se grăbeşte o pasăre spre laţ şi nu ştie că îşi pierde viaţa.

 

Curios şi lipsit de voinţă a privit una după alta plin de patimă scenele irezistibile şi nici măcar nu a observat cum aceste imagini au pus stăpânire pe el şi cu timpul au schimbat gândirea şi simţirea lui.

 

 

 

Proverbele 7.24,25: Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ţi se abată inima pe căile ei, să nu rătăceşti pe cărările ei.

 

De aceea, tinerilor, ascultaţi de mine şi de bărbaţii mulţi, care au avut deja parte de experienţele rele ale dependenţei şi de multe alte urmări negative, dar care au reuşit să iese din ea. Voi nu trebuie să trăiţi personal această spirală care duce în jos!

 

 

 

Proverbele 7.26,27: Pentru că ea a doborât pe mulţi, rănindu-i, şi toţi cei ucişi de ea au fost puternici. Casa ei este calea spre Locuinţa morţilor, coborând la cămările morţii.

 

Mulţi au căzut deja într-o patimă în urma privirii la aceste imagini pornografice, şi sentimentele lor veritabile au ajuns aproape atrofiate. Ei au folosit femeile spre propria satisfacere, dar dorinţele lor profunde nu au fost satisfăcute. Căci niciodată nu vei putea găsi în aceste imagini anonime adevărata viaţă, dragoste şi intimitate

 


Tradus de la: Mein lieber Junge ...

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen