Viziuni mari
Ferice de cei care n-au văzut şi au crezut

John Thomas Mawson

© SoundWords, Online începând de la: 23.04.2021, Actualizat: 23.04.2021

Versete călăuzitoare: Ioan 19.35; 20.8,20,29

Ioan 19.35: Şi cel care a văzut acestea a mărturisit, şi mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.

Ioan 20.8,20,29: Atunci deci a intrat şi celălalt ucenic, care a ajuns cel dintâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut … Şi, spunând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii deci S-au bucurat, văzându-L pe Domnul. … Isus i-a zis: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut; ferice de cei care n-au văzut şi au crezut”.

Ce a văzut ucenicul pe care-l iubea Isus? El L-a văzut pe Domnul şi Stăpânul său pe cruce. El a văzut marea jertfă. El a văzut-o şi a mărturisit ce a văzut, „pentru ca voi să credeţi”.

Şi ce a văzut acelaşi ucenic, atunci când el a ajuns primul la mormântul din grădină? El a văzut mormântul gol, o dovadă a biruinţei mari. El a văzut şi a crezut şi a mărturisit, „pentru ca şi voi să credeţi”.

Ce au văzut ucenicii, atunci când Isus a stat în mijlocul lor şi El le-a arătat mâinile şi picioarele Sale? Ei au văzut pe Domnul viu în mijlocul lor, neschimbat în dragostea Lui pentru ei, în ciuda necredincioşiei lor. Ei au văzut dragostea Lui permanentă. Şi acelaşi ucenic mărturiseşte şi aceasta, „pentru ca voi să credeţi”.

Crucea, mormântul gol, Domnul viu cu mâinile Sale străpunse şi cu coasta Lui străpunsă – ce mari viziuni erau acestea! Şi cine se poate uimi că ucenicul care a văzut acestea şi a mărturisit despre ele, Îl urmează pe Isus, fără să i se fi spus? Căci atunci când Petru s-a întors, el a văzut pe ucenicul, pe care Isus îl iubea, care îi urma. Noi ar trebui să fim foarte uimiţi, dacă el ar fi făcut altceva, decât să-L urmeze, după ce el a văzut jertfa mare, biruinţa minunată şi pe Domnul viu, neschimbabil. Uneori ne-am fi dorit să fim împreună cu acel ucenic şi să fi văzut aceste viziuni mari, pe care el le-a văzut, şi probabil ne-am gândit, că atunci credinţa noastră ar fi fost mai mare decât este. Însă noi nu ar trebui să avem astfel de dorinţe şi gânduri deşarte, căci noi, care nu am văzut, avem partea cea mai bună. Cuvintele Domnului nostru cu privire la aceasta sunt: „ferice de cei care n-au văzut şi au crezut”.


Tradus de la: Große Gesichte

Extras din „Mine Eyes Have Seen“
din Scripture Truth, Anul 25, 1933, pag. 145–149.

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen