Credinţă mare – credinţă mică
Matei 8.5-13,23-27

Frank Binford Hole

© Beröa-Verlag, Online începând de la: 10.03.2021, Actualizat: 10.03.2021

Versete călăuzitoare: Matei 8.5-13,23-27

Matei 8.8: Şi centurionul, răspunzând, a spus: „Doamne nu sunt vrednic … ci numai rosteşte un cuvânt. 

Matei 8.23-27: Şi ucenicii … a zis: „Doamne, salvează-ne, pierim!”

În evanghelia după Matei 8 se arată un contrast mare între „credinţa mare” a centurionului din Capernaum şi „credinţa mică” a ucenicilor aflaţi în furtună pe lac.

Credinţa mare s-a caracterizat prin două lucruri, pe care le găsim în versetul 8. Centurionul a răspuns Domnului: „Nu sunt vrednic.” Prin aceasta s-a condamnat pe sine însuşi şi s-a exclus de la orice contribuţie în problema vindecării robului său. În continuare el a spus Domnului: „rosteşte numai un cuvânt.” Deci el nu avea nici o părere proprie, însă avea o părere mult mai mare despre Domnul Isus. El era pregătit să recunoască cuvântul Său, fără să ceară vreun sprijin din afară. Sunt mereu oameni care vor să aibă un sprijin pentru cuvintele Domnului prin simţăminte sau logică sau experienţă. Însă credinţa mare ia naştere prin aceea că se recunoaşte în Domnul Isus o Persoană aşa de mare, că este suficient chiar şi numai un cuvânt al Lui.

La ucenici era exact invers. Ei se gândeau numai la ei înşişi. Cuvintele lor erau: „Salvează-ne, pierim!” După ce Domnul Isus a liniştit furtuna, ei s-au mirat şi au zis: „Ce fel de Om este Acesta?” Da, ce fel de Om? Dacă ei L-ar fi cunoscut cu adevărat, ar fi fost uimiţi dacă El nu S-ar fi folosit de autoritatea Lui. Fapt era, că ei gândeau mare despre ei înşişi şi mic despre El. Aceasta este credinţă mică.

Astfel ei s-au uimit când El a intervenit şi a acţionat, în timp ce în cazul centurionului Domnul Isus S-a mirat de credinţa acestuia. Însă o credinţă mică nu este necredinţă; deoarece ucenicii iubeau pe Domnul lor şi L-au urmat.

 

 


Tradus de la: Großer Glaube - kleiner Glaube

Titlul original: „Großer Glaube – kleiner Glaube“
din Halte fest, Anul 31, 1988, pag. 214–215
cu aprobarea amabilă a editurii Beröa-Verlag, Zürich

Ion Simionescu

Mai multe articole despre locul din Biblie Matei 8 (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen