Vindecarea lui Naaman (5)
Sfârşitul lui Ghehazi

Hugo Bouter

© Hugo Bouter, Online începând de la: 26.10.2018, Actualizat: 26.10.2018

Versete călăuzitoare: 2 Împăraţi 5.20-27

2 Împăraţi 5.20-27: Şi Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis: „Iată, stăpânul meu a cruţat pe Naaman sirianul şi n-a luat din mâinile lui ce a adus; viu este Domnul, voi alerga după el şi voi lua ceva de la el“. Şi Ghehazi a alergat după Naaman. Şi, când l-a văzut Naaman alergând după el, a sărit din car în întâmpinarea lui şi a zis: „Pace?“ Şi el a zis: „Pace! Stăpânul meu m-a trimis, zicând: «Iată, au venit la mine tocmai acum, din ţinutul muntos al lui Efraim, doi tineri dintre fiii profeţilor; dă-le, te rog, un talant de argint şi două schimburi de haine»“. Şi Naaman a zis: „Învoieşte-te să iei doi talanţi“. Şi a stăruit de el şi a legat doi talanţi de argint în doi saci cu două schimburi de haine şi le-a pus pe doi dintre slujitorii săi şi le-au purtat înaintea lui. Şi, când a venit la deal, le-a luat din mâna lor şi le-a strâns în casă; şi a dat drumul oamenilor şi ei au plecat. Şi a intrat şi a stat înaintea stăpânului său. şi Elisei i-a zis: „Dincotro, Ghehazi?“ Şi el a zis: „Robul tău n-a fost nicăieri“. Şi Elisei i-a zis: „N-a mers inima mea cu tine când s-a întors omul din carul său în întâmpinarea ta? Este timp de luat argint şi de primit haine, şi măslini şi vii, şi oi şi boi, şi robi şi roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine şi de sămânţa ta pentru totdeauna“. Şi a ieşit dinaintea lui lepros, alb ca zăpada.

După ce am văzut cum a fost curăţit Naaman şi cum şi-a dedicat viaţa lui Dumnezeu, ne îndreptăm atenţia spre sfârşitul tragic al lui Ghehazi. Aceasta este o atenţionare serioasă adresată creştinilor cu numele.

Lăcomia lui Ghehazi

Sfârşitul capitolului constituie perechea întunecată a relatării despre curăţirea lui Naaman. Lăcomia lui Ghehazi se deosebea mult de lepădarea de sine a lui Elisei. Minciuna slujitorului stă în mare contrast cu sinceritatea stăpânului lui. Vedem aici cum Dumnezeu verifică inima şi rărunchii (Psalmul 7.9; Ieremia 11.20). El judecă gândurile şi simţirile inimii (Evrei 4.12). El aduce la lumină chiar şi ce este ascuns şi descoperă sfaturile inimii (1 Corinteni 4.5). El are puterea să dea pe faţă pe cei făţarnici. El ştie totul. Aşa auzim aici ce gândea Ghehazi şi planurile, pe care el le născocea (2 Împăraţi 5.20). El credea că secretul lui va rămâne ascuns. El nu a ţinut seama de Dumnezeul viu. Ce evaluare greşită, ce rătăcire, să gândească, că el ar putea abuza de poziţia şi autoritatea omului lui Dumnezeu fără să aibă parte de consecinţe grave.

Ghehazi, mânat de dorinţa după bani şi bunăstare, a căzut dintr-un păcat în altul. Este o listă tristă de minciuni păcătoase şi înşelăciune, o desconsiderare a stăpânului său şi abuz de autoritatea acestuia. Realmente, dragostea de bani este o rădăcină a tuturor relelor (1 Timotei 6.10). Şi lăcomia nu este altceva decât slujire la idoli (Coloseni 3.5). Ghehazi a avut chiar curajul să jure pe Dumnezeu, că el va alerga după Naaman şi va lua ceva de la el: „(…) viu este Domnul.” Ce jurământ pe faţă, fals. Ghehazi s-a dat evlavios, dar curând a fost demascat.

Slujitorul profetului nu a avut nici un respect faţă de acţiunile stăpânului său. Pentru el era de neînţeles că stăpânul său l-a ajutat necondiţionat pe acest sirian, pe duşmanul lui Israel. Se pare că el nu acordă nici o importanţă faptului că Naaman venise să cunoască pe Dumnezeul lui Israel şi să înveţe să trăiască din har. Ar fi păcat să piardă o astfel de ocazie favorabilă. A fugit repede după Naaman, ca să repare această omisiune. Naaman a văzut pe cineva fugind după el. A sărit din carul său şi a întrebat îngrijorat: „Pace?” (2 Împăraţi 5.21). Ghehazi avea minciuna pregătită. Doi profeţi (săraci) veniseră la Elisei. Întrebarea era, dacă ei ar putea primi câte un talant de argint şi haine de schimb. Naaman era bucuros să poată totuşi arăta recunoştinţa lui pe acest drum, şi a dat o cantitate dublă de argint, decât a fost rugat. Cu ajutorul robilor lui Naaman Ghehazi a dus totul pe deal în apropierea casei lui Elisei. Aici s-a despărţit de oameni şi a dus comoara într-un loc sigur.

Întâlnirea lui Ghehazi cu Elisei

Ca şi cum nu ar fi fost nimic, Ghehazi a intrat şi a stat înaintea stăpânului său. S-a dat a fi un slujitor credincios. Elisei i-a pus o întrebare lămuritoare: „Dincotro, Ghehazi?” (2 Împăraţi 5.25a). Astfel de întrebări străpungătoare sunt caracteristice pentru Scriptură. În cartea Geneza, de exemplu, sunt trei întrebări esenţiale pentru oricine: „Unde eşti?”, „Ce ai făcut?”, „De unde vii şi unde te duci?” (Geneza 3.9; 4.10; 16.8).

Cu o ultimă minciună Ghehazi a încercat să acopere înşelătoria lui: „Robul tău n-a fost nicăieri” (2 Împăraţi 5.25b). După aceea urmează demascarea. Dumnezeu a descoperit lui Elisei adevărul. El a văzut ce s-a petrecut: „N-a mers inima mea cu tine când s-a întors omul din carul său în întâmpinarea ta?” (2 Împăraţi 5.26a). Elisei a mai pus o ultimă întrebare cercetătoare: „Este timp de luat argint şi de primit haine, şi măslini şi vii, şi oi şi boi, şi robi şi roabe?” (2 Împăraţi 5.26b). Însă Ghehazi a gândit că era o ocazie deosebită să-şi facă o viaţă nouă. Şi astăzi sunt mulţi credincioşi uşor influenţabili prin bunăstarea materială!

Dar dacă din această întrebare facem o aplicare ceva mai liberă, vedem că Ghehazi nu a recunoscut natura adevărată a zilelor în care el trăia. El nu a recunoscut că era un timp în care judecata stătea gata să înceapă (compară cu Luca 12.56). El nu a înţeles, că era mai bine să trăiască împreună cu omul lui Dumnezeu în ruşine, decât în bunăstare. Dar cum este cu noi? Observăm noi, că trăim în ultimele zile? Cunoaştem noi timpurile, ca să ştim ce trebuie să facă Israel (1 Cronici 12.32)? Dorim noi să fim slujitori credincioşi ai Domnului, care aşteaptă venirea Lui?

O pedeapsă

Ghehazi a fost pedepsit pe drept cu boala de care Naaman a fost vindecat. Deoarece el şi-a însuşit pe nedrept argintul lui Naaman, el a primit şi boala lui. În continuare era o judecată colectivă (compară cu Iosua 7.24; Daniel 6.25). Lepra se va lipi de el şi urmaşii lui pentru totdeauna (2 Împăraţi 5.27a).

După aceea Ghehazi a părăsit casa lui: „Şi a ieşit dinaintea lui lepros, alb ca zăpada” (versetul 27b; compară cu Exodul 4.6; Numeri 12.10). Marcat de boala sa, „a ieşit de la el”. Era imposibil pentru el din punct de vedere moral să rămână în apropierea lui Elisei, cu toate că el putea fi declarat curat conform legii leprosului (Leviticul 13.13).

Această pedeapsă aspră era în concordanţă cu gravitatea păcatului:

(1) El nu a ţinut seama de faptul că iubirea de bani este o rădăcină a tuturor relelor.
(2) El a cedat poftelor lui carnale (bani şi bunăstare).
(3) El a desconsiderat autoritatea omului lui Dumnezeu înaintea lui Naaman.
(4) El a minţit pe profet.
(5) El a dispreţuit harul lui Dumnezeu faţă de păgâni.
(6) El nu a arătat înţelegere pentru timpul în care trăia.

Dar cât de îngrozitor este pentru cineva, care a trăit aşa de aproape de Elisei, să plece în felul acesta din prezenţa profetului! Nu ştim, dacă el l-a mai văzut vreodată. Aceasta este o atenţionare serioasă pentru cei care mărturisesc că sunt creştini, pentru toţi care sunt familiarizaţi cu Hristos, Omul lui Dumnezeu, dar pe care nu-L cunosc cu inima. Sfârşitul lui Ghehazi ne lasă să ne gândim la ceea ce Pavel, un profet nou-testamental, a scris credincioşilor din Corint, care mărturiseau că ei cunosc pe Domnul. „Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul Isus Hristos, să fie anatema (blestemat); Maranata [remarcă: Domnul vine sau să vină]!” (1 Corinteni 16.22). Astfel de persoane trebuie să sufere pedeapsă veşnică, pierzare veşnică de la faţa Domnului, şi de la gloria puterii Sale (2 Tesaloniceni 1.9).

Întrebări

(1) Te-ai verificat vreodată, dacă eşti un credincios adevărat (compară cu 2 Corinteni 13.5)?

(2) Recunoşti tu, că eşti vinovat ca Ghehazi, dacă nu te întorci cu adevărat de la idoli la Dumnezeu?

(3) Cauţi tu prezenţa lui Hristos, adevăratul Om al lui Dumnezeu, cu inima sinceră?

Partea anterioară


Tradus de la: Die Heilung Naamans
Lektionen aus 2 Könige 5, 2004

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Comentarii (81)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Lepră (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen