Mulţumim şi ne rugăm noi pentru fraţi şi surori?

Kalender D.H.I.N.

© CSV, Online începând de la: 12.04.2020, Actualizat: 12.04.2020

Versete călăuzitoare: 1. Corinteni 1.4,5; 1. Tesaloniceni 1.2; Coloseni 4.12,13

Aducerea de mulţumire

1. Corinteni 1.4,5: Mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus, pentru că în toate aţi fost îmbogăţiţi în El, în orice cuvânt şi în orice cunoştinţă.

1. Tesaloniceni 1.2: Mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, amintind de voi în rugăciunile noastre.

Ce exemplu încurajator pentru noi toţi sunt aceste informaţii ale apostolului Pavel referitoare la mulţumire! Apostolul mulţumea întotdeauna lui Dumnezeu: de fiecare dată când se gândea la credincioşii dintr-o localitate, aceasta avea loc cu mulţumiri aduse lui Dumnezeu.

Şi pentru ce mulţumea Pavel? La credincioşii din Corint era pentru harul lui Dumnezeu prin care ei „au fost îmbogăţiţi în toate”. Lor „nu le lipsea nici un dar al harului” (1. Corinteni 1.7). – De fapt, erau de invidiat! Din păcate deseori ei se folosesc în chip neînţelept de ele; erau şi alte lucruri la ei, care trebuiau condamnate. Pavel nu era orb faţă de aceste greşeli, dar pentru harul lui Dumnezeu, care le era dat, el putea mulţumi lui Dumnezeu şi prin aceasta Îl glorifica (Psalmul 50.23).

De cât de multe mulţumiri este Dumnezeu lipsit astăzi, deoarece noi privim numai la lipsurile credincioşilor, dar nu avem nici o privire pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat totuşi în ei!

Şi pentru ce mulţumea Pavel lui Dumnezeu, atunci când se gândea la credincioşii din Tesalonic? Pentru ei toţi! El putea să mulţumească lui Dumnezeu nu numai pentru harul care le-a fost dat, ci şi pentru ei înşişi. Nu este aceasta un lucru mare, dacă cineva poate spune: Îţi mulţumesc, Dumnezeule, pentru fratele acesta şi acela, pentru sora aceasta şi aceea – că ei există? – Desigur întotdeauna este Dumnezeu cel care lucrează, dar la credincioşii din Tesalonic s-a arătat un rod aşa de mare, că ei au „devenit un model” pentru „toţi credincioşii” de pretutindeni (1. Tesaloniceni 1.7). Şi astăzi sunt aici şi acolo creştini care răspândesc binecuvântare chiar numai prin exemplul dat de ei – prin aceea că ei sunt prezenţi. Vrem să mulţumim lui Dumnezeu pentru aceştia.

Facerea de rugăciuni

Coloseni 4.12,13: Vă salută Epafra, care este dintre voi, rob al lui Hristos Isus, luptându-se întotdeauna pentru voi în rugăciuni … mărturisesc despre el că se osteneşte mult pentru voi.

Trei expresii caracterizează relaţia lui Epafra cu credincioşii din localitatea lui: dintre voi – pentru voi  - pentru voi.

El este „dintre voi”, este din Colose. El vine de acolo, el aparţine localităţii acelea, şi acolo el a slujit credincioşilor, căci Pavel scrie: „după cum aţi învăţat de la Epafra” (Coloseni 1.7). Mă întreb: am şi eu o adunare natală, cu care ţin legături, unde ajut şi slujesc?

Epafra se roagă „pentru voi” cei din Colose. El a adus Cuvântul lui Dumnezeu credincioşilor de acolo, însă acum el este departe de ei. Ce poate face el acolo pentru ei? El se poate ruga! Şi astfel el îi aduce pe toţi înaintea lui Dumnezeu: stăruitor, intens, cu nume. Mă întreb aici: Mă rog şi eu pentru alţii? Nu numai la modul general, ci foarte concret pentru fratele X şi pentru sora Y?

Epafra se osteneşte mult „pentru voi” cei din Colose. El se roagă pentru fraţii şi surorile lui nu numai din când în când şi spontan, ci el îi include conştient şi concret în rugăciunile lui. Dacă el „se osteneşte mult” pentru ei – atunci se simte purtarea lui de grijă şi efortul, dar şi sentimentele şi dragostea lui. El suferă pentru credincioşii din Colose şi se îngrijeşte de ei! Şi aici mă întreb: Cunosc eu pe fraţii mei şi pe surorile mele de credinţă? Pot pătrunde în adâncime în rugăciunile mele, deoarece cunosc împrejurările şi situaţia lor? Îi port eu pe inimă, sufăr împreună cu ei în problemele lor?

Oare nu au fost mişcaţi credincioşii din Colose, când Pavel le-a scris: Epafra este „un slujitor credincios al lui Hristos pentru voi” (Coloseni 1.7)? – Nu este aceasta şi o sarcină pentru tine şi pentru mine: ca noi ca slujitori credincioşi ai Domnului să ne interesăm de alţii, să purtăm grijă de ei şi să ne rugăm pentru ei?


Tradus de la: Danken und beten wir für die Mitgeschwister?

Din calendarul Der Herr ist nahe din 20 şi 30.11.2018
www.csv-verlag.de

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre locul din Biblie 1. Corinteni 1 (1)

Mai multe articole despre cuvântul cheie A mulţumi (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen