Descendenţa lui Mesia
Matei 1.1-17; Luca 3.23-38

Joachim Das

© J. Das, Online începând de la: 13.12.2018, Actualizat: 13.12.2018

Versete călăuzitoare: Matei 1.1-17; Luca 3.23-38

În lucrarea sa „Prelegeri introductive la evanghelia după Matei” [tradus], Kelly prezintă condiţiile pe care Mesia trebuia să le îndeplinească conform profeţiilor Vechiului Testament. În primul rând El trebuia să fie Dumnezeul lui Israel, Iehova Însuşi. Însă adevărul acesta este prezentat numai acoperit în Vechiul Testament (de exemplu Psalmul 110.1, compară cu Matei 22.41-45).

În al doilea rând era profeţit, că El ca Om trebuia să moştenească drepturile împărăteşti ale lui David pe tronul lui Israel ca „Marele Împărat” (Psalmul 48.2). Drepturile acestea le poseda tâmplarul Iosif din Nazaret respectiv, dacă mai trăiau, tatăl lui şi bunicul lui, în timpul naşterii Domnului nostru. (Ar trebui să ne fie clar, că dacă ar fi domnit ordinea divină, Iosif, soţul Mariei, ar fi fost împărat în Israel sau prinţul coroanei şi nu unul din regenţii puşi de romani, aşa cum erau lucrurile de fapt.) De aceea trebuia ca Iosif să fie tatăl legitim al Domnului Isus conform dreptului izraelian, cum de fapt Dumnezeu a călăuzit lucrurile. Aşa cum Kelly prezintă detaliat, Iosif nu avea voie să fie tatăl după carne al lui Mesia. „Sfântul” (Luca 1.35) trebuia să fie născut dintr-o fecioară din seminţia lui David, a cărui descendenţă o găsim prezentată în evanghelia după Luca (Luca 3) cu cea mai mare verosimilitate.

Mai este încă o profeţie, care a fost împlinită prin aceea că Domnul Isus era Fiul lui Iosif conform legii, nu însă trupeşte, aşa cum am citit eu într-o expunere scurtă a lui D. Landersheim (factum 1993/9, pag. 27). Conform cu Matei 1.11 Iosif era un urmaş al lui Iehonia – numit şi Ieconia, Conia sau Ioiachin. În Ieremia 22.24-30 Iehova spune categoric că Ieconia nu trebuia să aibă urmaşi, din cauza răutăţii lui, care să şadă pe tronul lui David. De aceea Dumnezeu a purtat grijă ca Domnul Isus să nu fie biologic nici Fiul lui Solomon şi nici Fiul lui Ieconia, prin aceea că intrarea Lui în lumea aceasta ca Om nu a avut loc prin Iosif. Însă El a moştenit ambele drepturi pe tronul pe care Dumnezeu l-a făgăduit lui David pe linia solomonică, deoarece Iosif prin căsătoria lui cu mama Domnului Isus este tatăl Lui, privit din punct de vedere legal. Pe de altă parte El este cu nimic mai puţin biologic un Fiu al lui David, şi anume pe linia unei fiice din descendenţa fiului lui David Natan, pe o linie laterală ne solomonică, aceasta este Maria.

„O. adânc al bogăţiei şi al înţelepciunii şi al cunoştinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi de neînţelese căile Lui!” (Romani 11.33). Cât de desăvârşit este Cuvântul Său (Psalmul 12.6)!


Tradus de la: Die Abstammung des Messias

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen