Se poate aplica toată Sfânta Scriptură la noi astăzi?
2 Timotei 3.16

Shawn Abigail

© SoundWords, Online începând de la: 22.09.2022, Actualizat: 22.09.2022

Verset călăuzitor: 2. Timotei 3.16

2. Timotei 3.16: Toată Scriptura ... este de folos.

Anumite întrebări sunt cruciale pentru doctrina și practica creștină. De exemplu, întrebarea: Unde găsim revelația autoritară, competentă despre Dumnezeu? Dacă răspunsul este: în Biblie și în cărțile ulterioare, atunci ajungem la mormonism sau islamism. Dacă răspunsul este: în Biblie și în învățăturile Bisericii, atunci devenim romano-catolici. Dacă răspunsul este: în Biblie și în discursurile profetice moderne, atunci ne alăturăm unor forme extreme ale mișcării carismatice. Dar dacă răspunsul nostru este: doar în Biblie, atunci ne aflăm pe terenul ferm al învățăturii creștine evanghelice, conforme Evangheliei.

Se poate aplica întreaga Sfântă Scriptură la noi astăzi? Această întrebare fundamentală este astăzi fals înțeleasă de cei mai mulți. Acest lucru devine clar atunci când ne uităm în cercurile evanghelice. Comunități întregi sunt constituite pe baza erorilor doctrinare care decurg din această singură întrebare. În bisericile noul-testamentare, această învățătură este înțeleasă corect, dar de multe ori nu este aplicată la problemele de zi cu zi care apar în viața noastră.

Nu toată Scriptura poate fi aplicată la noi

Răspunsul la întrebarea „Se poate aplica toată Scriptura la noi astăzi?” este simplu: toată Scriptura este folositoare [2. Timotei 3.16], dar nu toată Scriptura poate fi aplicată la noi.

Pentru a înțelege acest lucru, să analizăm Geneza 2.16,17:

  • Geneza 2.16,17: Și Domnul Dumnezeu a poruncit omului, zicând: „Din orice pom din grădină poți să mănânci în voie. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că, în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit“.

Acest pasaj este folositor pentru noi, pentru că este fundamental pentru ceea ce trebuie să știm despre originea păcatului. Dar nu îl putem aplica la noi, pentru că a fost o acțiune unică a lui Dumnezeu cu Adam. Ca și creștini astăzi, nu avem nevoie să auzim predici înflăcărate, care să ne avertizeze să nu mâncăm din pomul cunoașterii binelui și răului!

Așadar, toți creștinii înțeleg într-o oarecare măsură că există pasaje din Scriptură, pe care nu le putem aplica la noi înșine astăzi. Noi nu mai putem mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, pentru că acel pom nu mai există. Din nefericire, creștinii încă mai aplică greșit multe alte pasaje din Scriptură în cazul lor. Istoria Bisericii este plină de eforturi din partea creștinilor de a aplica o parte sau toată Legea Vechiului Testament la ei înșiși.

Faptul că Legea nu este necesară pentru mântuire ar trebui să fie clar. Unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie, Efeseni 2.8,9, arată foarte clar acest lucru:

  • Efeseni 2.8,9: Pentru că prin har sunteți mântuiți, prin credință; și aceasta nu vine de la voi; este darul lui Dumnezeu: nu din fapte, ca să nu se laude nimeni.

Și dacă cineva ar încerca să pună Legea Vechiului Testament într-o anumită categorie de fapte la care nu se aplică Efeseni 2.8,9, Dumnezeu ne-a dat Epistola către Galateni. De exemplu, în Galateni 3.11 se spune:

  • Galateni 3.11: ... iar că prin Lege nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu este lămurit, pentru că „cel drept va trăi din credință“.

Pavel folosește un limbaj foarte dur împotriva celor care pretind că Legea este obligatorie pentru creștini, când spune: „Să fie blestemat!”. (Galateni 1.9).

Scopul Legii mozaice

Dar alții sunt mai subtili în afirmațiile lor. Unii recunosc că mântuirea este în întregime prin har, dar susțin că Legea este o regulă de viață utilă. Totuși, nu contează cât de subtile sunt eforturile lor; în fond, ei încearcă să-i readucă pe creștini sub dominația Legii Vechiului Testament. Dar Scriptura nu sprijină ideea că Legea este o regulă de viață utilă. Galateni 3.3,5 arată foarte clar că Legea nu este baza pentru viața creștină:

  • Galateni 3.3,5: Așa de fără minte sunteți? După ce ați început în Duh, acum sfârșiți în carne? ... Cel care vă dă deci Duhul și face lucrări de putere între voi, face acestea din fapte ale Legii, sau din auzirea credinței?

Așadar, dacă această învățătură este o aplicare greșită a Legii pentru credincioșii de astăzi, cum poate fi folositoare Legea pentru noi astăzi? Care a fost scopul Legii Vechiului Testament? Galateni 3.19 spune în această privință:

  • Galateni 3.19: Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din cauza călcărilor de Lege, până când urma să vină „Sămânța“ căreia I s-a făcut promisiunea, rânduită prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor.

Deoarece omul era păcătos, Dumnezeu i-a dat omului anumite reguli de conduită - pentru ca el să nu se bazeze pe conștiința sa - pentru ca el să poată înțelege natura, caracterul fărădelegii. Citim în Galateni 3.24:

  • Galateni 3.24: Astfel că legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca să fim îndreptățiți din credință.

Cuvântul „îndrumător” sau chiar „învățător” este dificil de tradus, deoarece nu are un echivalent direct în societatea noastră. Un „îndrumător” (în greacă: paidagogos) era un sclav care avea responsabilitatea pentru un băiat: îl conducea la școală, îl proteja să nu intre în necazuri și îl supraveghea în activitatea școlară. Deși îndrumătorul era un sclav, iar băiatul putea fi moștenitorul familiei, îndrumătorul avea dreptul de a-l disciplina și pedepsi pe băiat, pentru a se asigura că acesta și-a învățat lecțiile. Versetul din Evrei 6.1 rezumă foarte bine acest lucru, referindu-se la poruncile Vechiului Testament ca fiind „temelia”:

  • Evrei 6.1: De aceea, lăsând cuvântul începutului lui Hristos, să mergem spre maturitate, neașezând din nou o temelie a pocăinței de fapte moarte și a credinței în Dumnezeu.

Așadar, scopul Legii Vechiului Testament era să ne învețe că Dumnezeu este sfânt și omul este păcătos. [...][1]

Toată Scriptura este de folos pentru noi

Să presupunem că am înțeles aceste învățături de bază. Care este scopul Legii pentru creștinii de astăzi? Ea nu este o regulă de viață, pentru că, după ce am început cu Hristos, nu ne întoarcem la Legea Vechiului Testament, pentru ca ea să ne arate cum să devenim maturi spiritual în Hristos! Dar pentru creștinii de astăzi, Legea Vechiului Testament ilustrează poruncile Noului Testament. Noul Testament ne avertizează împotriva imoralității sexuale (Romani 1.24), dar nu enumeră toate actele pe care Dumnezeu le consideră imorale. Acestea sunt enumerate în detaliu în Vechiul Testament.

Din aceste motive, ar trebui să fie clar că o mare parte din Vechiul Testament nu este direct aplicabilă creștinilor de astăzi. Dar Vechiul Testament este încă folositor pentru creștini. Așa cum am menționat mai sus, ea ilustrează poruncile Noului Testament. De asemenea, ea ne arată cum credincioșii din alte epoci și-au trăit viața în credincioșie față de Dumnezeul lor. Ea ne învață despre natura stricată a păcatului. Ea ne arată de unde venim și care sunt rădăcinile noastre spirituale. Și ne învață adevăruri de bază despre Hristos. Acesta este motivul pentru care unii misionari consideră că este util să învețe grupurile de oameni despre Vechiul Testament, înainte de a le prezenta Noul Testament.

Concluzie

Oameni, care încearcă să combine Legea și harul, au existat încă din primele zile ale Bisericii. Acest lucru nu se va opri. Învățători falși vor fi întotdeauna activi. Dar vom fi bine ocrotiți, dacă vom înțelege acest principiu simplu: Toată Scriptura este de folos pentru noi, dar nu toată Scriptura poate fi aplicată la noi.


Tradus de la: Kann man die ganze Heilige Schrift heute auf uns anwenden?
Titlul original: „Does all Scripture apply to us today?“

Traducere: Ion Simionescu

Adnotare

[1] Nota redacției: Legea a fost îndrumătorul până la venirea lui Hristos.

Mai multe articole din categoria Întrebări (32)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen