Particularităţi în textul Sfintei Scripturi – drumuri croite
derek – mesillah

Christian Briem

© CSV, Online începând de la: 26.04.2021, Actualizat: 26.04.2021

Versete călăuzitoare: Psalmul 84

Versetul următor din Psalmul 84 este probabil bine-cunoscut celor mai mulţi copii ai lui Dumnezeu:

Psalmul 84.5: Ferice de omul a cărui putere este în Tine: în inima lui sunt croite drumuri.

Prima parte a psalmului acesta (Psalmul 84.1-4) vorbeşte despre locuinţele lui Dumnezeu. Ea arată fericirea acelora care au voie să umble şi să locuiască acolo. Începând cu versetul 5 psalmistul prezintă fericirea care constă în aceea că acolo sunt drumuri, şi de aceea el vorbeşte mereu despre mers. Aceasta este specific lui Dumnezeu: mai întâi El Se referă la ţelul fericit şi abia după aceea la drumul care conduce într-acolo.

Profetic avem în psalmul acesta vorbirea rămăşiţei iudaice credincioase, care prin captivitatea într-o ţară străină a fost mult timp jefuită de privilegiul de a sta în curţile din faţă ale Domnului. Ea doreşte cu ardoare casa Dumnezeului ei şi totul din ea strigă după Dumnezeul cel viu. „Drumurile croite” au o importanţă deosebită pentru această rămăşiţă, aşa cum vom vedea.

Însă mai întâi vrem să ne ocupăm cu înţelesul figurativ, cuprins în aceste versete pentru noi. Şi noi avem locuinţe înaintea noastră, multele locuinţe ale casei Tatălui, şi noi suntem pe drum într-acolo (Ioan 14). Dar ce înseamnă această expresie „în inima lor sunt croite drumuri”? Eu însumi am crezut mult timp, că prin aceasta este vorba de o anumită stare a inimii, care place lui Dumnezeu - o stare a inimii caracterizată prin aceea că înlăuntrul nostru noi nu opunem nici o împotrivire voii lui Dumnezeu şi călăuzirii din partea Lui şi suntem gata să mergem pe drumul Lui. În felul acesta am avea drumuri croite în inima noastră. Însă se pare că nu acesta este sensul acestei expresii.

Dacă cercetăm mai exact cuvântul folosit în Psalmul 84 pentru „drumuri croite”, se constată că în ebraică nu stă cuvântul obişnuit pentru „drum” (ebraică: derek). Cuvântul acesta, folosit frecvent, înseamnă atât în sens textual cât şi în sens figurat un drum, o stradă, o cărare. Prima dată se întâlneşte în Geneza 3.24: „drumul către pomul vieţii”. Şi în sens figurat descrie un drum, de exemplu „drumul păcatului” în Psalmul 1 sau „drumul Domnului” în Psalmul 27. Însă în Psalmul 84 întâlnim un alt cuvânt, care se întâlneşte relativ rar: mesillah. El denumeşte o „stradă principală”, un drum construit, croit. Înţelesul acesta devine clar din Iov 19: „Şi-au făcut drum (sau: şi-au construit strada) împotriva mea” (Iov 19.12). Şi folosirea acestui cuvânt în Isaia oferă lămurire: „În ziua aceea va fi o cale largă (sau: un drum înalt, ridicat) din Egipt în Asiria” (Isaia 19.23; compară şi cu Isaia 40.3; 49.11; 62.10). În 1. Cronici 26.16.18 prin mesillah este descris un suiş la Templu.

Din toate acestea se vede că autorul Psalmului 84 foloseşte expresia „strada construită”, strada de pelerinaj spre Ierusalim, în sensul: să mergi pe ea în sus spre Locaşul sfânt al Domnului era dorinţa mare a acestor oameni credincioşi. Şi astfel psalmistul considera fericiţi pe aceia care aveau în inima lor aceste străzi, care erau însufleţiţi de dorinţa să se suie din nou la Locaşul sfânt al lui Dumnezeu din Ierusalim.

Umple şi inima noastră această dorinţă? Noi astăzi avem privilegiul mult mai mare să fim adunaţi în Numele Domnului Isus şi să trăim personal prezenţa Sa. Remarcăm noi cu inima fericită acest privilegiu? Sau ne ruşinăm de izraeliţii din exil, care purtau cu credincioşie în inimile lor străzile construite spre Locaşul sfânt al lui Dumnezeu? Şi dacă ne gândim la „suirea” noastră definitivă în cer, este speranţa în revenirea lui Hristos bucuria noastră permanentă? Suntem noi conştienţi că suntem direct pe drumul spre El, spre Acela care ne iubeşte nespus de mult? Realmente, atunci vom fi cu adevărat fericiţi!


Tradus de la: Besonderheiten im Text der Heiligen Schrift - Gebahnte Wege

Din Ermunterung und Ermahnung.
Articolul acesta şi multe altele a apărut în cartea Antworten auf Fragen zu biblischen Themen.
www.csv-verlag.de

Mai multe articole despre locul din Biblie Psalmul 84 (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen