A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului?
Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26

Frederick George Patterson

© SoundWords, Online începând de la: 11.09.2018, Actualizat: 11.09.2018

Versete călăuzitoare: Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26

Ioan 13.2-4: Şi, în timpul cinei, după ce diavolul pusese deja în inima lui Iuda, al lui Simon, Iscarioteanul, gândul să-L vândă, Isus, ştiind că Tatăl Îi dăduse toate în mâini şi că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu Se duce, S-a ridicat de la cină şi Şi-a pus deoparte hainele şi, luând un ştergar, S-a încins.

Matei 26.20-26: Şi, când s-a făcut seară, El a stat la masă cu cei doisprezece. Şi, pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va preda“. Şi ei, întristându-se foarte mult, au început să-I spună fiecare: „Nu cumva sunt eu, Doamne?“ Iar El, răspunzând, a spus: „Cel care a înmuiat cu Mine mâna în farfurie, acela Mă va preda. Fiul Omului Se duce, în adevăr, după cum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut“. Şi Iuda, cel care L-a predat, răspunzând, I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Rabi?“ El i-a spus: „Tu ai zis“. Şi, pe când mâncau ei, Isus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor şi a spus: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu“.

 Întrebare

Se referă Ioan 13.2-4 şi Matei 26.20-26 la aceeaşi Cină? Era Iuda prezent, şi dacă da – căci necredincioşii nu trebuie admişi la Masa Domnului -, de ce atunci Domnul, care cunoaşte toate tainele inimii fiecăruia, l-a admis?

Răspuns

Nu este nici un motiv să se presupună că ambele pasaje nu se referă la aceeaşi Cină sau la aceeaşi sărbătoare de Paști. Iuda a fost prezent, şi în timpul prezenţei sale Isus a instaurat ceea ce Scriptura numeşte după aceea „Masa Domnului”. Organizarea sărbătorii însă nu a avut şi alte însuşiri, care ulterior i-au fost adăugate, atunci când a devenit simbolul părtăşiei în Biserică. Biserica a fost constituită după coborârea Duhului Sfânt din cer la Rusalii (Faptele apostolilor 2). Abia în momentul acesta a început să existe Adunarea lui Dumnezeu – abia după ce răscumpărarea a fost înfăptuită şi Isus ca Om S-a înălţat la cer, Duhul Sfânt era coborât din cer ca să locuiască în credincioşi şi în Adunarea lui Dumnezeu, după ce El toate mădularele lui Hristos le-a botezat să alcătuiască un singur trup şi le-a unit cu Hristos în glorie. Masa Domnului a fost recunoscută ca simbol al unităţii trupului lui Hristos.

Prima instaurare a Cinei nu cuprinde ceea ce i-a fost revelat apostolului Pavel cu privire la aceasta. El scrie: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? Pentru că noi, cei mulţi, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toţi luăm parte dintr-o singură pâine” (1 Corinteni 10.16,17). Aceasta era o însuşire care a fost adăugată la prima instaurare a Mesei Domnului. Un singur trup era ceea ce simboliza unitatea tuturor acelora care erau legaţi cu Hristos şi erau botezaţi într-un singur trup prin Duhul Sfânt.

În 1 Corinteni 11.23-26 Pavel ne informează clar, că el avea o revelare deosebită cu privire la Masa Domnului. Şi desigur şi noi ar trebui să ne aşteptăm, că aceasta era aşa, căci numai el a primit descoperirea despre Biserica lui Dumnezeu ca fiind un singur trup. Deci acum Biserica ca trup al lui Hristos este alcătuită numai din mădularele credincioase ale lui Hristos. Când ei se strâng ca atare în Numele Său, ca să mănânce Masa Domnului, atunci aceasta nu include gândul că necredincioşii pot lua parte la Masă cu ei. Chiar şi aceia care sunt ai lui Hristos şi a căror comportare nu este în concordanţă cu sfinţenia şi adevărul, care se cuvin Casei lui Dumnezeu, sunt excluşi de la Masa Domnului. Aceasta arată desigur clar, că cu atât mai mult un necredincios nu are voie să ia parte la Masă. Dacă Iuda a luat parte, aceasta a avut loc înainte ca Biserica să existe şi înainte ca Cina să fi primit anumite însuşiri suplimentare, aşa cum ele au fost adăugate ulterior prin apostolul Pavel.


Tradus de la: War Judas beim ersten "Mahl des Herrn" anwesend?

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole din categoria Întrebări (32)

Mai multe articole despre cuvântul cheie Iuda (1)

Mai multe articole ale autorului Frederick George Patterson (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen