Cum vor fi curăţite lucrurile cereşti?
Evrei 9.23

Christian Briem

© CSV, Online începând de la: 23.04.2021, Actualizat: 23.04.2021

Verset călăuzitor: Evrei 9.23

Evrei 9.23: Era deci necesar ca imaginile celor din ceruri să fie curăţite cu acestea, iar înseşi cele cereşti, cu jertfe mai bune decât acestea.

Întrebare

În epistola către Evrei 9.23 se spune că imaginile lucrurilor din ceruri au fost curăţite prin sânge (deci prin jertfe sângeroase), însă lucrurile din ceruri înseşi trebuie să fie curăţite prin „jertfe mai bune”. Despre ce jertfe de tăiere este vorba în cadrul expresiei „jertfe [de tăiere] mai bune”, şi în ce fel vor fi curăţite lucrurile cereşti? La care lucruri cereşti trebuie să ne gândim, care au nevoie de curăţire? Este cerul întinat (murdărit)?

Răspuns

Ca să începem cu ultima întrebare: da, într-un anumit sens cerul (nu „casa Tatălui”) este întinat, şi anume chiar şi numai prin prezenţa lui satan şi a îngerilor lui. Exprimat la modul general mai putem spune, că prin intrarea păcatului în lume, creaţia ca atare a fost întinată. Prin aceasta devine de asemenea clar că lucrurile cereşti nu pot fi simplu curăţite numai prin aceea că satan şi îngerii lui vor fi înlăturaţi din cer la mijlocul ultimei săptămâni a lui Daniel, deci cu trei ani şi jumătate înainte de a începe Împărăţia de o mie de ani, şi vor fi aruncaţi pe pământ (Apocalipsa 12.9). Dumnezeu va proceda exact în felul acesta cu satan, chiar îl va arunca în iazul cu foc şi pucioasă (Apocalipsa 20.10). Dar când este vorba de locuinţa lui Dumnezeu, şi despre aceasta este vorba, că El Se va întâlni acolo cu oameni mântuiţi, dar care încă greşesc, nu este suficient numai aceasta. Căci Locul Preasfânt al lui Dumnezeu nu poate, aşa cum vom vedea imediat, rămâne neatins de problema păcatelor noastre. Această problemă poate fi rezolvată numai printr-o jertfă corespunzătoare, prin jertfa lui Isus Hristos. Desigur Dumnezeu ar putea acţiona imediat cu judecata, şi în felul acesta să curețe cerul Său, creaţia Sa. Însă atunci toate creaturile Lui ar rămâne excluse pentru totdeauna de la orice fel de binecuvântare. Dar dacă El vrea ca în afară de sfinţenia Lui să păstreze şi harul Lui, atunci trebuie să aibă loc ispăşirea – ispăşire nu numai cu privire la noi oamenii, ci şi cu privire la Locul Preasfânt. Aceasta este una din marile învăţături pe care ne-o face cunoscut marea zi a ispăşirii din cartea Levitic.

Epistola către Evrei 9 este interpretarea potrivită, pe care Duhul Sfânt Însuşi ne-o dă cu privire la această sărbătoare deosebită din Leviticul 16. Aflăm de acolo că trebuia să se facă ispăşire cu sângele ţapului, care era pentru popor, „pentru sfântul locaş din cauza necurăţiilor fiilor lui Israel şi din cauza nelegiuirilor lor, în toate păcatele lor” (Leviticul 16.16). Aceasta avea loc prin aceea că sângele jertfei pentru păcat era stropit „pe scaunul îndurării şi înaintea scaunului îndurării” al chivotului legământului (Leviticul 16.15). La aceasta Se referă Duhul Sfânt în Evrei 9, când spune: „Şi a stropit în acelaşi fel, cu sânge, şi cortul şi toate vasele slujirii” /Evrei 9.21). Deci în felul acesta „au fost curăţite imaginile celor din ceruri” (Evrei 9.23). Păcatele poporului, cu care Dumnezeu S-a întâlnit în Locul Preasfânt în persoana marelui preot, au făcut necesar ca şi pentru Locul Preasfânt să se facă ispăşire, şi nu numai pentru păcatele poporului.

Pentru noi aceasta este valabil în acelaşi fel. Prin harul lui Dumnezeu şi pe baza lucrării de ispăşire făcută de Hristos noi am fost împăcaţi cu Dumnezeu (Coloseni 1.21,22) şi avem intrare în prezenţa lui Dumnezeu. Însă tocmai legătura noastră cu Locul Preasfânt are ca urmare întinarea acestuia, deoarece noi încă mergem prin pustie şi pe lângă aceasta – cu regret – încă mai păcătuim. Este ceva extraordinar că, aşa cum a spus cineva, „păcatele şi fărădelegile noastre sunt numite în cer”.

În ceea ce ne priveşte pe noi înşine, noi am fost spălaţi de păcatele noastre în sângele Său şi „nu mai avem cunoştinţă de ele” (Apocalipsa 1.5; Evrei 10.2). Însă Locul Preasfânt, cerul, nu a fost încă curăţit. Însă ceea ce este necesar pentru aceasta a înfăptuit deja Hristos prin moartea Sa. Când va fi venit timpul pentru aceasta, El nu numai va alunga din cer pe diavol şi îngerii lui, ci prin sângele crucii Lui El va împăca toate lucrurile cu Dumnezeu, aceasta înseamnă, le va aduce în concordanţă cu El – „fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri” (Coloseni 1.20). Curăţirea lucrurilor cereşti este desigur un adevăr care merge mână în mână cu împăcarea tuturor lucrurilor.

Pe lângă aceasta trebuie să ţinem seama de o diferenţă. Când este vorba despre persoane, ele sunt răspunzătoare pentru murdărirea lor, căci ele se încarcă cu vină. Aplicarea sângelui lui Hristos la ele le aduce marea binecuvântare a iertării; aşa cum se spune: „fără vărsare de sânge nu este iertare” (Evrei 9.22). Când însă este vorba de „stropirea cu sânge” a imaginilor lucrurilor din ceruri sau de lucrurile cereşti însele, aceasta înseamnă numai curăţirea lor, nu însă iertare. „Lucrurile” au fost într-adevăr murdărite, însă ele nu sunt răspunzătoare pentru aceasta. De aceea cu privire la ele se vorbeşte numai de curăţire şi împăcare. Ce cuprind realmente expresiile „lucrurile cereşti” (Evrei 9) şi „lucrurile din ceruri” (Coloseni 1), aproape că nu se poate spune concret. Putem însă deduce din contextul din Coloseni 1 că prin aceasta se face referire şi la structurile de putere şi rânduielile din cer. În orice caz nu este vorba de persoane.

Despre jertfa care stă la baza tuturor am vorbit deja: este jertfirea făcută o singură dată pentru totdeauna a trupului lui Isus Hristos (Evrei 10.10). Când în Evrei 9 se foloseşte forma plural „jertfe mai bune” (Evrei 9.23), atunci desigur numai pentru a stabili analogia (asemănarea) cu diversele jertfe, care erau necesare în vechiul legământ. Ele toate împreună constituie o singură jertfă, pe care a adus-o Domnul Isus, aşa cum ne prezintă Evrei 10.


Tradus de la: Wie werden die himmlischen Dinge gereinigt?

Titlul original: „Reinigung der himmlischen Dinge“
din Ermunterung und Ermahnung, Anul 53, 1999, pag. 189.

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen