articole noi
ultimele luni ...

Taina (3) (E. Dennett)
Adunarea – o intercalare în căile lui Dumnezeu pe pământ
Locuri din Biblie: Efeseni 2; Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Dacă un creştin astăzi citeşte scrierile profetice simplu şi numai în lumina ordinii universale existente şi încearcă să armonizeze totul cu ea, fără să ţină seama de tema tratată cu privire la comportarea responsabilă a ... mai multlui Israel ca atare, va fi în mod necesar dus în rătăcire. Cu cât se studiază mai detaliat profeţiile, cu atât mai clar devine cu câtă iscusinţă au fost ele formulate ca să se acorde spaţiu alternativei credincioşiei lui Israel, dacă ea s-ar fi găsit la el. La venirea lui Mesia a existat pentru Israel o ofertă reală şi în absolută concordanţă cu Împărăţia lui Dumnezeu prorocită cu mult timp în urmă; o ofertă, care –dacă ar fi fost primită – ar fi condus la împlinirea imediată a făgăduinţelor, la instaurarea unei domnii plină de glorie. Să se spună cum ea ar fi fost introdusă este fără îndoială în afara capacităţilor noastre, dar să recunoşti cum ea ar fi putut fi introdusă este în domeniul nostru de competenţă şi în limitele priceperii noastre.
Taina (E. Dennett)
Serie de articole
Articole: 3, Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Comunicarea între creştinii credincioşi (J.Ph. Fijnvandraat)
De ce trebuie să ţinem seama pentru o comunicare reuşită?
Cuvinte cheie: Comunicare
O primă premisă este claritatea (inteligibilitatea). Cu adevărat, nu trebuie să vorbeşti „în limbi”, ca să nu fii înţeles de ceilalţi. O vorbire tare şi bine articulată sau chiar ţipătul desigur nu sunt o ... mai multgaranţie pentru o înţelegere bună! Omul natural nu înţelege lucrurile care sunt de la Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă sunt rostite cu glas tare şi clar. Dar şi pentru credincioşi se poate vorbi sau scrie o vorbire neinteligibilă. De aceea necesitatea inteligibilităţii are următoarele consecinţe: ...
De unde vin pădurile de huilă?
Au crescut ele una peste alta în timp de 250 milioane de ani?
Locuri din Biblie: Geneza 7; Geneza 8, Cuvinte cheie: Creaţia; Evoluţie
Deja în clasele primare mulţi copii învaţă că turba ar fi de câteva mii de ani vechime. După multe milioane de ani ea devine lignit, şi după alte milioane de ani lignitul devine negru şi ia naştere huila. Cine a vizitat ... mai multmina scoţiană de huilă Fossil Grove sau a văzut fotografii ale acesteia, nu poate să nu aibă impresia că acolo a fost cândva o pădure. Ea arată realmente ca un teren păduros. Copaci trebuie să fi crescut acolo. Este lipsit de sens să vrei să tăgăduieşti aceasta. Şi din păcate: aceasta se lasă greu adus la unison cu Biblia. Căci atâta timp, cât trebuie să se fi scurs aici, nu redă Biblia. Problema devine şi mai mare, dacă ne gândim că zăcămintele de huilă se întâlnesc frecvent unul peste altul. La aceasta se adaugă că s-a găsit şi un „teren de rădăcini”, în care se găsesc rădăcinii de la copacii de huilă. În acest caz pare să nu mai fie nici o îndoială, sau?
Taina (1) (E. Dennett)
Ascunsă de la începutul lumii – descoperită lui Pavel
Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Funcţia lui Pavel cuprindea două ţeluri. El le exprimă în Efeseni 3.8 şi 9, unde el prezintă pe scurt şi clar natura misiunii sale ca apostol sau evanghelist. În primul rând lui i-a fost dat harul, că el a fost trimis să ... mai multvestească păgânilor bogăţia de nepătruns a lui Hristos. ... A doua misiune a apostolului este exprimată prin cuvintele: „… şi să pun în lumină înaintea tuturor care este părtăşia acestei taine.” ...
Taina (2) (E. Dennett)
Înţelesul ei şi efectele ei
Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Nu trebuie căutat mult, până când să facem descoperirea dorită. În Efeseni 3.6 apostolul ne dă o prezentare rezumativă a ceea ce înseamnă „taina”, şi prezintă trei detalii: 1. că păgânii ... mai multtrebuie să fie împreună-moştenitori, 2. că ei trebuie să aparţină împreună cu iudeii la acelaşi trup şi 3. că ei trebuie să fie împreună-părtaşi ai făgăduinţei în Hristos Isus prin Evanghelie.
Der Prophet Hosea (1) (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Hosea 1
Gott hat es für gut befunden, uns zu Hoseas persönlichem Hintergrund keine Details zu geben. Die Ausnahme bildet seine Ehe und die daraus resultierenden Probleme. Der Name seines Vaters wird mit Beeri angegeben, aber weder sein Stamm noch ... mai multsein Geburtsort werden erwähnt. Hosea bedeutet Hilfe oder Errettung. Fügt man einen einzelnen Vokal-Punkt hinzu, bekommt Hosea die Bedeutung: Errettung durch Jah.
Unser Lebensstandard (P. Wilson)
Sind wir zufrieden mit dem, was wir uns leisten können?
Locuri din Biblie: 1. Timotheus 6, Cuvinte cheie: Glaubensleben; Bescheidenheit; Geld; Gottseligkeit
Wenn junge Menschen ihr eigenes Zuhause gründen, sollten sie sich Gedanken machen über ihren Lebensstandard, das heißt über die Unkosten für das Haus oder die Wohnung, über ihren Einrichtungsstil und über die ... mai multAusgaben für Kleidung, Essen, Auto usw. Es gefällt Gott nicht, wenn wir bis zum letzten Cent unseres Einkommens alles ausgeben oder gar über unsere Verhältnisse leben. Und es fördert unser Glück in keiner Weise!
Dimensiunile lui Dumnezeu (J.Ph. Fijnvandraat)
Lungimea, lăţimea, înălţimea, adâncimea
Locuri din Biblie: Efeseni 3; Iov 11, Cuvinte cheie: Taină; Planul lui Dumnezeu
Am observat noi vreodată că în aceste patru noţiuni este ceva ciudat? Noi cunoaştem înălţimea şi adâncimea ca noţiuni opuse. „Înălţimea” este contrariul „adâncimii”! ... mai mult(„lung/scurt” sunt în aceeaşi relaţie ca „înalt/scund”, la fel cum este „lat/îngust”. În acest caz este vorba de cu totul altceva decât opoziţia „înălţime/adâncime”.) Probabil există o explicaţie filozofică de lingvistică pentru această ciudăţenie, dar pentru conţinutul şi ţelul acestei publicaţii este suficient să se constate că şi Biblia păstrează acest uz al vorbirii şi nu vorbeşte despre trei dimensiuni, ci despre patru, şi anume lungime, lăţime, înălţime şi adâncime. ... „În veacurile viitoare” va deveni clar ca lumina soarelui cât de înaltă este realmente „nemărginita bogăţie a harului lui Dumnezeu în bunătate faţă de noi, în Hristos Isus” (Efeseni 2.7)! În felul acesta Hristos va fi glorificat „în toţi sfinţii Săi” ( 2 Tesaloniceni 1.10). Înălţimea tainei despre Hristos va fi atunci „privită cu uimire”.
Argumente im Zusammenhang mit der Textkritik (D. Schürmann)
Cuvinte cheie: Bibelkritik; Bibelübersetzungen; Textus Receptus
In diesem Artikel sollen einige Argumente kurz beleuchtet werden, die gegen den griechischen Text (Nestle-Aland) angeführt werden, der heute von vielen Bibelübersetzungen bei der Übersetzung des Neuen Testaments in unterschiedlichem ... mai multMaße berücksichtigt wird. Die Argumentation hat leider dazu geführt, dass Bibelübersetzungen sehr populär geworden sind (z.B. Schlachter), die nach Überzeugung vieler geistlicher und z.T. auch gelehrter Brüder einen nicht so genauen Bibeltext (auf der Grundlage z.B. des Textus Receptus) enthalten.  Auf der anderen Seite entzieht man guten und genauen Übersetzungen, wie z.B. der Elberfelder Übersetzung, das Vertrauen und lastet ihr sogar an, das Wort Gottes zu verfälschen.  
Der Brief an die Hebräer (1) (S.B. Anstey)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Hebräer 1
Der Schreiber beginnt diesen großartigen Brief, indem Er Christus verherrlicht. Wie bereits in der Einführung erwähnt, wird uns Christus in den Kapiteln 1 bis 2 als „Apostel“ unseres Bekenntnisses vor Augen gestellt. Er ... mai multwird als derjenige betrachtet, der von Gott kam, um Gottes Willen zu vollbringen und Gott zu verherrlichen. In diesen Kapiteln wird Er mit den zwei größten Arten von Botschaftern verglichen, die die Zeit des Gesetzes hatte – die Propheten und die Engel. In jeglicher Hinsicht erweist Er sich als unendlich erhaben.
Der Prophet Amos (4) (H.A. Ironside)
Kapitel 4
Locuri din Biblie: Amos 5
In diesem Kapitel wird das Volk Israel daran erinnert, wie viele Wege Gott benutzt hatte, um zu ihnen zu reden, mit dem Ziel, sie wieder zu Ihm zurückzurufen. Doch das traurige Resultat war, dass sie auf ihren sündigen Wegen weitergegangen ... mai multwaren, trotz der Warnungen und Strafen. Sie verachteten die Züchtigung des Herrn.
Vrem să dansăm şi să fim veseli … (S. Isenberg)
Este păcat, să dansezi?
Locuri din Biblie: Marcu 6.21,22; Luca 15.25; 2 Samuel 6.14-16, Cuvinte cheie: Dansul; Disco; Dans de închinare; Caracter lumesc
Este păcat, să dansezi? Să urmăm modelul biblic, şi ca David să dansăm înaintea lui Dumnezeu (2 Samuel 6.14)? Ce spune Biblia cu privire la acest subiect?
„Faceţi comerţ, până când vin” (T.B. Baines)
Luca 19.11-27
Cuvinte cheie: Revenirea lui Hristos
Puţine pasaje ale Sfintei Scripturi ne dau o învăţătură mai detaliată cu privire la căile lui Dumnezeu în timpul actual decât această parabolă. Ucenicii se aşteptau ca Împărăţia lui Dumnezeu să fie instaurată. ... mai multÎn timp ce Împărăţia lui Dumnezeu a venit deja în înfăţişarea ascunsă, în care există acum, totuşi nici atunci şi nici acum ea nu a fost descoperită, şi această parabolă a fost astfel rostită ca să amortizeze aşteptarea plină de râvnă a ucenicilor cu privire la arătarea în curând a Împărăţiei. În chip minunat Domnul prezintă acum anumite detalii, care trebuiau să aibă loc înainte de arătarea Împărăţiei, pe care ei o aşteptau.
Să cunoşti pe Hristos (E. Dennett)
„Hristos este totul”
Cuvinte cheie: Citirea Bibliei şi studiul Bibliei; Discipolat/Ucenicie
Dumnezeu în harul Său a păstrat orice binecuvântare pentru noi în Hristos. Fără Hristos nu avem nimic, decât numai păcatele noastre; cu Hristos avem totul şi de aceea nu avem nevoie de nimic altceva pe lângă ... mai multHristos. Apostolul exprimă aceasta în felul următor: „… toate sunt ale voastre; şi voi, ai lui Hristos, iar Hristos, al lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3.22,23). De aceea un scriitor vechi a formulat în felul acesta: "Dacă nu cunoşti pe Hristos, nu joacă nici un rol dacă în afară de Acesta şti totul; dar dacă Îl cunoşti pe Hristos, nu joacă nici un rol dacă în afară de El şti totul."
Der Brief an die Hebräer (9) (D.W. Gooding)
Kapitel 9
Locuri din Biblie: Hebräer 9, Cuvinte cheie: Hohenpriestertum
Wir haben im letzten Kapitel den Neuen Bund vor Augen gehabt; jetzt wollen wir den Bereich betrachten, in dem der HERR für uns Seinen Dienst tut, und ihn vergleichen mit dem Bereich, in dem Aaron seinen Dienst tat.
Ale cui păcate le-a purtat Hristos? (Autor necunoscut)
Păcatele tuturor oamenilor sau numai păcatele celor credincioşi?
Locuri din Biblie: Isaia 53; Romani 5, Cuvinte cheie: Ispăşire
Ale cui păcate le-a purtat Hristos? A purtat El păcatele tuturor oamenilor sau numai păcatele oamenilor care cred? Care este răspunsul? Probabil cineva gândeşte: Este aceasta cu adevărat important? Nu este aceasta iarăşi o temă ... mai multdoctrinară de controverse? – Nicidecum. Un răspuns fals la această întrebare ar însemna să anulezi necesitatea credinţei şi să faci zadarnică propovăduirea Evangheliei. Sunt deci credinţa şi propovăduirea Evangheliei ceva lipsit de importanţă? A purtat deci Domnul Isus păcatele „tuturor” sau numai ale „multora”? Ce învaţă Biblia?
Însuşirile unui slujitor (Autor necunoscut)
Lecţii importante şi nu foarte uşoare pentru slujitori
Locuri din Biblie: Ioan 1; Ioan 3, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Ioan Botezătorul
Prima însuşire este: slujitorul vine de la Dumnezeu. Ca să venim de la Dumnezeu, trebuie mai întâi ca noi să fim cu Dumnezeu. Este destul de fermecător să faci o slujbă, căci ea are o forţă de atracţie asupra ... mai multsimţămintelor naturale, o forţă de atracţie care desigur nu posedă liniştea dinaintea Domnului. Dacă suntem într-o stare de linişte nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni, acolo avem a face cu problemele noastre de concentrare. Slujirea dimpotrivă face într-un fel oarecare ceva din noi.
Dezamăgire în slujba pentru Domnul …?! (Autor necunoscut)
Timpurile lui Ieremia
Locuri din Biblie: Ieremia; Ieremia 42;, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Ieremia; Frustrare; Decepţii
Slujba profetului în starea grea, felurită a lui Israel prezintă harul şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Timpurile, în care El l-a trezit şi caracterul logic al slujbei lui fac istoria fiecăruia din ele deosebit de ... mai multatrăgătoare, însă între toate timpurile, în care profeţii au profeţit, niciunul nu a fost aşa de dureros ca timpul lui Ieremia. Ieremia stă înaintea noastră aşa de mare nu numai din cauza lucrării deosebit de binecuvântate – dimpotrivă: succesele lucrării nu sunt niciunde aşa de mici ca la el. ...
O alegere decisivă (C.W. Cooper)
Cuvinte cheie: Mersul la alegeri; Politică; Evanghelie
„Ce, iarăşi alegeri?” Da, aşa se poate spune, căci în acest veac democratic par să vină alegeri de o formă sau alta cu intensitate mărită. Fie că este vorba de camera deputaţilor, de parlamentul unui land, de comună sau ... mai multaltceva, alegerile au devenit parte componentă a vieţii normale a cetăţeanului fiecărui stat modern. În astfel de ocazii se folosesc frecvent cuvinte ca „decisiv”, „critic”, „urmări grave”, pentru a convinge pe alegători că alegerile ce urmează să aibă loc sunt mai importante decât toate cele anterioare.
Imagine: L. Binder
Poţi tu apărea înaintea gloriei lui Dumnezeu? (W. B.)
Isaia 6
Locuri din Biblie: Isaia 6, Cuvinte cheie: Zdrobire; Evanghelie
Niciunul nu va găsi vreo greutate să înţeleagă prima parte a acestui pasaj biblic. Faptul că toţi au păcătuit este o realitate pe care o recunoaşte fiecare. Nimeni nu este aşa de neştiutor, ca s-o tăgăduiască. Nici omul cel mai ... mai multmulţumit cu sine însuşi nu va ezita să ocupe locul sub sentinţa „toţi au păcătuit”. Dar cum stau lucrurile cu partea a doua: „şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu”? Ce înseamnă aceste cuvinte? Este uşor de înţeles că uneori nu se împlinesc anumite obligaţii şi că în ceea ce priveşte dreptatea, pe care o cer cele zece porunci, de asemenea nu este greu de înţeles, dar înseamnă aceasta că noi nu ajungem la gloria lui Dumnezeu? Aici este dată o linie nouă de ghidare, un etalon nou. Dar cum putem s-o găsim?
Der Brief an die Hebräer (8) (D.W. Gooding)
Kapitel 8
Locuri din Biblie: Hebräer 8, Cuvinte cheie: Bund (der neue)
Jetzt geht es um die Summe all dessen, was wir bisher gehört haben. Das ist der entscheidende Punkt des ganzen Briefes, und wenn du nichts anderes kapiert hast, diesen Punkt musst du begreifen. Die Summe dessen, was wir sagen, ist, dass wir ... mai multeinen solchen Hohenpriester haben, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe.
Der Brief an die Hebräer (7) (D.W. Gooding)
Kapitel 7
Locuri din Biblie: Hebräer 7
Wir wollen uns jetzt Kapitel 7 zuwenden und das Werk und die Würde dieses großen Hohenpriesters betrachten. Wir wollen uns auch erneut in Erinnerung rufen, wie nötig wir Ihn haben. Wir brauchen einen Hohenpriester, der treu ist in ... mai multden Sachen mit Gott: Wir brauchen einen Hohenpriester, der uns allezeit zu stärken und zu helfen vermag, damit wir mit Ausharren den vor uns liegenden Lauf auch laufen können.
Foc străin în Locul Preasfânt (H.C. Anstey)
Leviticul 10.1-3
Locuri din Biblie: Leviticul 10.1-3, Cuvinte cheie: Omul nou; Adorare/Închinare
Cine poate diferenţia între „ce este sfânt şi ce nu este sfânt” şi între „ce este necurat şi ce este curat” în afară de sufletul care a învăţat din intimitatea părtăşiei şi a ... mai multacelui cel mai înalt privilegiu, pe care îl dă părtăşia, şi anume din adorare, ce este primit de Dumnezeu? Atunci vinul şi băuturile ameţitoare şi tot ce face omul natural sunt de respins. În adorare nu este permis nimic altceva în afară de focul care vesteşte atât lepădarea mea şi judecata asupra mea, cât şi primirea lui Hristos. Într-adevăr, nimeni nu presupune că vinul şi băuturile ameţitoare pot fi tolerate în înăuntru; însă în cele din urmă este totuşi aşa: dacă am obiceiul să permit naturii să mă stăpânească în cele exterioare, dacă în mod obişnuit hrănesc natura şi nu o judec, atunci voi fi lipsit de putere să judec în lucrurile cele mai simple. Pierd simţământul a ceea ce este corect şi ce este fals, şi voi fi o piedică în adorarea adusă de sfinţi; căci ce aduc eu, va fi lepădat. În felul acesta sufletul pierde simţământul a ceea ce este sfânt şi nu este sfânt şi a ceea ce este necurat şi curat; şi în această stare el este incapabil să înveţe pe alţii „rânduielile pe care Domnul le-a spus”.
Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi? (A.J. Atkins)
Apocalipsa 19.7,8
Locuri din Biblie: Apocalipsa 19.7,8; 1 Tesaloniceni 4, Cuvinte cheie: Venirea Domnului; Răpire
Domnul vine! Şi El vine, aşa cum credem noi, foarte curând (Apocalipsa 3.11). Aceasta pare să fie pretutindeni convingerea fermă a creştinilor spirituali. A trecut aproape un secol de când în creştinătate a răsunat ... mai multstrigătul: „Iată, Mirele”. Începând de atunci semnele s-a înmulţit ca număr şi importanţă. Acum ele sunt foarte numeroase. Deja lumea simte demult că ceva trebuie să aibă loc. ...
Motivul întrebărilor (aus „Grace and Truth Magazine“)
Omul nu este capabil să evalueze căile de guvernare ale lui Dumnezeu
Locuri din Biblie: Geneza 18.25; Romani 9.20,21, Cuvinte cheie: De ce?
Întrebarea este: Suntem noi capabili să înţelegem căile de guvernare ale lui Dumnezeu? „Ni se cuvine să dăm o sentinţă asupra lor?” „Suntem noi în stare să descifrăm tainele adânci şi ... mai multînspăimântătoare ale providenţei divine?” „Putem noi, suntem noi chemaţi să explicăm realitatea zguduitoare că, copilaşi nevinovaţi sunt incluşi în judecata venită peste părinţii lor vinovaţi?” Necredinţa păcătoasă ar putea dispreţui acestea considerându-le sentimentalitate naivă, aparent bolnăvicioasă, ar putea să se împiedice de ele, dar credinţa adevărată, creştinul temător de Dumnezeu, întâmpină toate acestea cu întrebarea simplă, dar sigură şi tare: „Nu va face dreptate Judecătorul întregului pământ?”
Este iadul limitat în timp? (Autor necunoscut)
Cuvinte cheie: Iad; Osândă/Condamnare
Omul se opune felului în care Dumnezeu evaluează păcatul; nu recunoaşte evaluarea lui Dumnezeu cu privire la jertfa pentru păcat; şi de aceea el nu poate accepta evaluarea pedepsei făcută de Dumnezeu. Toate cele trei noţiuni stau ... mai multîmpreună şi cad împreună. De aceea adevărul lui Dumnezeu în această privinţă este enorm de important în zilele noastre, în care păcatul este privit o bagatelă, ispăşirea o invenţie şi iadul o minciună. ...
Un cuvânt adresat părinţilor credincioşi (Autor necunoscut)
Efeseni 6.4
Locuri din Biblie: Efeseni 6.4, Cuvinte cheie: Educarea copiilor
Sarcina noastră ca credincioşi este să educăm copiii noştri pentru Domnul. Deci nu pentru lume şi deşertăciunea ei, nu pentru o viaţă de plăceri şi confort. Cu cât mai mult aceasta ar trebui să fie dorinţa noastră, dacă copiii ... mai multnoştri sunt mântuiţi. Aceste suflete tinere au nevoie de hrană. Ele sunt „mieluşei”. Şi Domnul a spus lui Petru: „Paște mieluşeii Mei” [Ioan 21.15], nu: „Păstoreşte mieluşeii Mei”. Solicitarea aceasta îi este adresată cu privire la „oi”. Acestea trebuie păşunate şi păzite. Însă cu privire la mieluşei este vorba numai de păşunat. De ce? Mieluşeii au nevoie înainte de toate de hrană bună; căci ei trebuie să crească.
Trebuie să cerem semne? (D.R. Reid)
Explicaţie prin exemplul lui Ghedeon
Locuri din Biblie: Judecători 6, Cuvinte cheie: Semn; Planul lui Dumnezeu; Voia lui Dumnezeu; Ghedeon
Ghedeon era unul din conducătorii pe care Dumnezeu i-a trezit ca să domnească peste poporul Său în timpul judecătorilor în timpurile de demult ale istoriei lui Israel. Într-un timp de invadări ale armatei Madianului, Dumnezeu ... mai multl-a chemat pe Ghedeon ca să strângă trupele israeliene şi să învingă pe cuceritorii străini. Înainte ca Ghedeon însuşi să se dedice luptei, el voia să fie sigur că Dumnezeu va da victoria lui Israel.
Cunoaşterea voii lui Dumnezeu (F.v. Kietzell)
Sau mergem pe „căile proprii”?
Cuvinte cheie: Voia lui Dumnezeu
Întrebarea referitoare la felul în care eu aş putea cunoaşte voia lui Dumnezeu în deciziile pe care trebuie să le iau m-a preocupat mereu din tinereţe, şi nu mă îndoiesc că mulţi din cititorii mei şi multe din ... mai multcititoarele mele sunt preocupaţi cu aceasta. Întrebări de forma: „Să cerem semne?” dovedesc aceasta; şi întrebarea referitoare la alegerea partenerului de viaţă, care preocupă pe mulţi creştini tineri, mă determină să scriu câteva gânduri referitoare la cunoaşterea voii lui Dumnezeu.
Der Brief an die Hebräer (5) (D.W. Gooding)
Kapitel 5
Locuri din Biblie: Hebräer 5
Wenn wir nun zum Kapitel 5 kommen, stellen wir fest, dass es ausführlich das Thema unseres Hohenpriesters behandelt. Der hier beginnende Abschnitt erstreckt sich über mehrere Kapitel, bis wir schließlich in Hebräer 8,1 lesen: ... mai mult„Die Summe dessen aber, was wir sagen ist: Wir haben einen solchen Hohenpriester.“ Wir ziehen durch eine Wüste voller Gefahren, und wenn wir Heil erfahren wollen, dann brauchen wir nicht nur einen Heiland, der sich für unsere Sünden dahingab, sondern wir brauchen genauso einen Hohenpriester, der uns bis zum Äußersten zu erretten vermag.
Der Brief an die Hebräer (4) (D.W. Gooding)
Kapitel 4
Locuri din Biblie: Hebräer 4
Wir müssen uns genau vorsehen, wie wir das Evangelium verkündigen. Natürlich müssen wir es einfach darlegen und dabei die Prioritäten einhalten. Aber lasst uns bei alledem nie den Eindruck erwecken, es gäbe Dinge, die ... mai multman tun müsse, während andere Dinge freiwillig seien.
Christus kennenlernen (E. Dennett)
„Christus ist alles“
Cuvinte cheie: Bibellesen u.Bibelstudium; Nachfolge
In seiner Gnade hat Gott jede Segnung für uns in Christus aufbewahrt. Ohne Christus haben wir nichts als unsere Sünden; mit Christus haben wir alles, und deshalb brauchen wir neben Christus nichts. Der Apostel drückt das so aus: ... mai mult„Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes“ (1Kor 3,22.23). Deshalb hat es ein alter Schreiber einmal so formuliert: „Wenn du Christus nicht kennst, ist es bedeutungslos, wenn du darüber hinaus alles weißt; aber wenn du Christus kennst, macht es nichts aus, wenn du darüber hinaus nichts weißt.“
Ist unser Gewissen so geprägt, dass es Gottes Auftrag entgegensteht? (Kalender D.H.I.N.)
Apostelgeschichte 10,13.14
Locuri din Biblie: Apostelgeschichte 10, Cuvinte cheie: Gewissen
Unser Gewissen kann durch Erziehung, Bildung oder Traditionen so geprägt sein, dass wir einen klaren Auftrag, den Gott durch sein Wort an uns richtet, mit „Nein!“ beantworten. Selbst Auffassungen, die wir für biblisch gehalten ... mai multhaben, können uns dahingehend beeinflussen.
Der Prediger (20) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 12,8-14: Fürchte Gott!
Locuri din Biblie: Prediger 12
All unser irdisches Sichabmühen bringt keinen bleibenden Wert ein, habe ich behauptet. Doch erstens: Wenn dem so ist, so hat unser Sichabmühen zumindest zeitlichen Wert, sagte ich gerade. Und zweitens: Auch wenn das irdische ... mai multSichabmühen keinen bleiben Wert mit sich bringt, dann bedeutet das nicht, dass es so etwas wie bleibenden Wert nicht gibt! Der bleibende Wert ist in der Gottesfurcht zu finden und in den ewigen Dingen. In diesen beiden Entdeckungen liegt der Kern meiner ganzen Untersuchung, und deswegen will ich am Ende meines Buches noch näher darauf eingehen.
Hristos şi Adunarea Sa (8) (W.J. Hocking)
Adunarea şi Masa Domnului
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 10.14-22; 1 Corinteni 11.20-34, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei
Următoarele locuri din Scriptură ne sunt cunoscute fără îndoială tuturor, şi nu ne putem aştepta ca în seara aceasta să le studiem în toate detaliile; dar probabil aţi observat, că versetele citite se pot împărţi ... mai multîn mare în trei părţi: • 1 Corinteni 10.14-22 vorbeşte despre Masa Domnului, ceea ce se referă la Adunare în părtăşie ca un singur trup. Îndrept atenţia în mod deosebit spre versetele 16 şi 17: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniunea trupului lui Hristos? Pentru că noi, cei mulţi, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toţi luăm parte dintr-o singură pâine.” În acest pasaj Adunarea este privită în unitatea ei; şi sărbătoarea Mesei Domnului este privită ca act al Adunării în însuşirea ei ca părtăşie. • În 1 Corinteni 11.20-26 apostolul se referă la felul în care Masa Domnului trebuie luată, la care se scot în evidenţă acele aspecte gingaşe şi pline de dragoste ale aducerii aminte de Domnul, care sunt foarte strâns legate cu o sărbătoare reală a Mesei Domnului. Acest pasaj este de cea mai mare însemnătate pentru noi, în primul rând pentru că el scoate în evidenţă natura şi însemnătatea spirituală a acestei rânduieli centrale a Adunării lui Dumnezeu. • Versetele de încheiere din 1 Corinteni 11.27-34 sunt o atenţionare severă referitoare la umblarea personală a celor care iau parte la sărbătoarea de Cină.
Hristos şi Adunarea Sa (W.J. Hocking)
Serie de articole
Articole: 8, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei
Mefiboşet (S.M. Anglin)
(Nici) un răspuns la dragostea nemărginită
Locuri din Biblie: 2 Samuel 9; 2 Samuel 19, Cuvinte cheie: Har
Harul lui Dumnezeu faţă de păcătos a fost deseori ilustrat – în cuvânt şi în scris – prin istoria „bunătăţii lui Dumnezeu”, pe care David a dovedit-o faţă de Mefiboşet. Şi privită în felul ... mai multacesta, această prezentare este desigur foarte frumoasă. Dar noi nu trebuie să ne oprim la vreo prezentare, ca şi cum aceasta ar descrie harul lui Dumnezeu în dimensiunea şi plinătatea lui în acelaşi fel cum îl prezintă Evanghelia. ... În unele privinţe este realmente mai degrabă un contrast decât o comparaţie. Ce dragoste a exprimat David vreodată faţă de Mefiboşet? Nici una, pe care noi am fi putut-o remarca. David a arătat această dragoste fiului său ticălos Absalom în mii de feluri mai mult decât lui Mefiboşet. Ei bine, acesta sta la masa lui David, „ca unul din fiii împăratului”, dar nu era nici o relaţie de rudenie conştientă; nici un „duh de adoptare”, pe de o parte, şi nici o fundare a unei dragoste neschimbătoare, pe de altă parte.
Trei însuşiri ale urmării lui Hristos (E. A.)
Matei 11.29-30; Luca 9.23; 2 Corinteni 12.7
Locuri din Biblie: Matei 11.29-30; Luca 9.23; 2 Corinteni 12.7, Cuvinte cheie: Ucenicia, discipol
Acest articol din periodicul "Halte fest" ne prezintă trei însuşiri ale discipolatului creştin: Jugul lui Hristos, pe care un urmaş al lui Hristos ar trebui să-l ia asupra sa, ca să găsească odihnă pentru sufletul său; ... mai multCrucea, pe care un creştin ar trebui s-o ia zilnic asupra lui în lepădare de sine, şi ţepuşa, pe care apostolul Pavel a primit-o, ca să nu se înalţe de mândrie din pricina descoperirilor, pe care le-a primit de la Dumnezeu.
Lacrimi (Autor necunoscut)
Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile
Cuvinte cheie: Încercări; Compătimire
Dumnezeu încă nu a şters o lacrimă de pe ochii copiilor Săi. Dar este sigur, că El le transformă în binecuvântare. Tu vei vedea mult mai mult prin lacrimile tale, decât ai putea face vreodată prin râsul tău. ...
Imagine: L. Binder
De ce suferă creştinii credincioşi? (S. Abigail)
De ce permite Dumnezeu ca să sufere credincioşii?
Cuvinte cheie: Suferinţa: în general
De ce suferă creştinii credincioşi? Da, această întrebare se pune deseori: De ce un Dumnezeu iubitor permite ca un om să sufere? Articolul acesta doreşte să dea un răspuns la această întrebare. Psalmul 119.67 se poate aplica ... mai multatât la cei credincioşi cât şi la necredincioşi: „Înainte ca eu să trebuiască să sufăr, rătăceam” (aşa cum s-ar mai putea traduce). Dumnezeu foloseşte deseori suferinţa ca să-l atragă la sine pe cel necredincios. Suferinţa ne aminteşte de mortalitatea noastră. Mulţi credincioşi au experimentat că în suferinţă ei au fost cel mai aproape de Dumnezeu. În versetul 75 citim: „Tu ai vrut să-mi faci bine” (aşa s-ar mai putea traduce). Noi avem voie să ştim: Domnul va face ceea ce în cele din urmă este bine şi corect.
Hristos şi Adunarea Sa (7) (W.J. Hocking)
Adunarea aflată în decădere şi dezordine
Locuri din Biblie: Matei 13.24-43; Faptele apostolilor 20.28-32; 2 Timotei 2.19-22, Cuvinte cheie: Biserica: Strângeri laolaltă
Cuvântul lui Dumnezeu a crescut şi s-a înmulţit mai departe, nu numai în Ierusalim, ci prin toată Iudeea, Samaria şi Galileea, şi în continuare până la marginile lumii cunoscute atunci. În primii ... mai multcâţiva ani ai istoriei Adunării răspândirea Evangheliei era fără îndoială deosebit de mare, dar chiar dacă comunitatea credincioşilor a crescut aşa de repede, chiar dacă numărul sfinţilor a crescut aşa de repede, totuşi ei erau una, având acelaşi ţel, chiar dacă nu erau în acelaşi loc; între ei era unitate; ei erau una în chestiunea Domnului. Umblau împreună în adevăr şi acţionau împreună în credinţă şi dragoste; şi prin toate ţinuturile îndepărtate era numai o singură Biserică, chiar dacă erau multe adunări locale. În privinţa acestei dezvoltări minunate ne-am putea întreba singuri: De ce această lucrare minunată nu a continuat să crească la fel? Dacă Biserica în primii treizeci sau patruzeci de ani ai existenţei ei s-a răspândit aşa de repede şi până acum au trecut mai mult de optsprezece secole, cum se face că nu toată lumea mărturiseşte Numele Domnului Isus Hristos? Dacă Biserica în acele zile de început era una şi creştea văzând cu ochii, de ce astăzi lucrurile sunt aşa de diferite? În loc să se vadă că cei care rostesc Numele Domnului Isus umblă toţi împreună în temere de Domnul şi în mângâierea Duhului Sfânt, vedem că ei sunt în mod trist sfărâmiţaţi şi împrăştiaţi şi că sfinţii lui Dumnezeu îşi permit lucruri şi încurajează la ele în Numele Domnului, pe care le ştim că sunt de la satan şi nu de la Dumnezeu.
Der Prediger (19) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 11,7–12,7: Es gibt so etwas wie „bleibenden Wert“
Locuri din Biblie: Prediger 11; Prediger 12
All unser irdisches Sichabmühen bringt keinen bleibenden Wert ein, habe ich behauptet. Doch erstens: Wenn dem so ist, so hat unser Sichabmühen zumindest zeitlichen Wert, sagte ich gerade. Und zweitens: Auch wenn das irdische ... mai multSichabmühen keinen bleiben Wert mit sich bringt, dann bedeutet das nicht, dass es so etwas wie bleibenden Wert nicht gibt! Der bleibende Wert ist in der Gottesfurcht zu finden und in den ewigen Dingen. In diesen beiden Entdeckungen liegt der Kern meiner ganzen Untersuchung, und deswegen will ich am Ende meines Buches noch näher darauf eingehen.
Der Prediger (18) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 11,1-6: Arbeit ist nicht sinnlos, im Gegenteil!
Locuri din Biblie: Prediger 11
Ich habe im Vorhergehenden viele Argumente angeführt, warum ich der Meinung bin, dass alles irdische Sichabmühen im Grunde keinen bleibenden Wert hat. Das bedeutet allerdings noch nicht – wie ich ebenfalls entdeckt habe –, dass ... mai multdie menschliche Arbeit überhaupt keinen Wert hat. Im Gegenteil, Eifer und Hingabe haben in den Beschränkungen des zeitlichen und irdischen Lebens großen Nutzen. Kremple deshalb die Ärmel hoch! Mache reichlich Gebrauch von deinen Mitteln und Möglichkeiten, auch wenn du keine unmittelbaren Resultate siehst.
Der Prediger (17) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 10,4-20: Die Torheit als Spielverderber
Locuri din Biblie: Prediger 10
Wenn ich prüfe, was das menschliche Sichabmühen und alle Weisheit am meisten verdirbt und vernichtet, dann ist es allgemein gesprochen die gewaltige Macht der Torheit in all ihren Ausprägungen.
Der Prediger (16) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 9,13–10,3: Der Tor als Spielverderber
Locuri din Biblie: Prediger 9; Prediger 10
Es gibt noch etwas, was ich über die Weisheit in diesem irdischen und zeitlichen Leben gelernt habe, etwas, was mich tief beeindruckt hat. Und das ist, dass wahre Weisheit durch andere entweder missachtet oder verdorben wird.
Hristos şi Adunarea Sa (5) (W.J. Hocking)
Adunarea de la Rusalii
Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 2, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei
Capitolul acesta ne arată istoria, aşa cum noi toţi ştim, istoria divină a orei de naştere a Adunării lui Dumnezeu. Este un subiect dificil să vorbeşti despre Adunarea lui Dumnezeu. Şi deoarece învăţătura despre Adunare oferă o ... mai multgreutate deosebită, o parte mare a credincioşilor o ignorează cu totul şi îşi limitează atenţia şi slujba lor la viaţa fiecărui credincios în parte. Însă Adunarea lui Dumnezeu posedă un drept foarte mare asupra fiecărui credincios, oricât de greu ar fi să înţelegi poziţia ei actuală în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. În afară de aceasta greutatea în imaginaţie este mai mare decât în realitate.
Hristos şi Adunarea Sa (6) (W.J. Hocking)
Creşterea şi întărirea Adunării
Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 2.41,47; Faptele apostolilor 9.31; Efeseni 4.7,8,11-16, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei
Tema, pe care o avem acum înaintea noastră, este aceea referitoare la felul cum a avut loc această dezvoltare. Dacă tratăm această temă, am putea, privit istoric, să ne folosim de toată cartea Faptele apostolilor, care descrie drumul ... mai multpe care s-a răspândit cunoaşterea Domnului nostru Isus Hristos şi credinţa în acele zile de început; şi am putea să studiem restul Noului Testament după Faptele apostolilor, căci epistolele, în mod deosebit cele ale lui Pavel, ne redau acea învăţătură sfântă, prin care este asigurată permanent creşterea Adunării.
Der Prediger (15) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 9,11.12: Unheil als Spielverderber
Locuri din Biblie: Prediger 9
Ein anderer Punkt, den ich auch noch näher betrachten möchte, ist folgender: Ich habe festgestellt, dass die größten Fähigkeiten in diesem irdischen, zeitlichen Leben längst nicht immer zu den besten Ergebnissen ... mai multführen …
Hristos şi Adunarea Sa (4)
Hristos şi dragostea Lui, purtarea Lui de grijă şi planul Lui pentru Adunarea Sa
Locuri din Biblie: Efeseni 5.25-27, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei
Versetele din Efeseni 5.25-27 prezintă o legătura deosebită a Adunării cu Hristos – aşa cum ea era iniţial şi aşa cum ea este acum şi va fi atunci când planul lui Dumnezeu cu ea va fi împlinit. Vedem imediat că în ... mai multaceste versete Adunării îi este acordat un caracter foarte remarcabil şi deosebit, a cărui posedare, aşa cum va fi arătat, este prin Hristos Însuşi.
Der Prediger (14) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 9,1-10: Der Tod als Spielverderber
Locuri din Biblie: Prediger 9
Es gibt noch einen Punkt, den ich schon früher angesprochen habe, auf den ich jetzt aber tiefer eingehen möchte, und das ist die Unvermeidbarkeit des Todes. Der Mensch quält sich fruchtlos dahin, bis der Tod folgt. Soll er doch ... mai multdeswegen besser das Leben genießen, solange es noch da ist, ohne allerdings die Ewigkeit zu vergessen.
Der Brief an die Hebräer (0) (S.B. Anstey)
Einleitung
Locuri din Biblie: Hebräer
Der Brief an die Hebräer beschäftigt sich mit dem Ringen eines jüdischen Gläubigen, der das Judentum zugunsten des Christentums verlässt. Da die Hebräer in einem langen und reichen Erbe im Judentum aufgewachsen waren, ... mai multist es verständlich, warum sie Schwierigkeiten hatten, es loszulassen. Ihr Gewissen war so gebildet worden, diesen jüdischen Weg des Nahens zu Gott anzunehmen; diesen Weg aufzugeben, gab ihnen das Gefühl, als würden sie ihr Gewissen missachten. Was sie verstehen mussten war, dass genau derselbe Gott, der das Judentum vor langer Zeit eingerichtet hatte, sie jetzt aus dem Judentum herausrief, weil Er im Christentum etwas Besseres für sie in seinem Sohn hatte.
Der Brief an die Hebräer (S.B. Anstey)
Articole: 2
Dieser Brief ist einer von vier inspirierten Briefen, die geschrieben wurden, um jüdische Christen in der Wahrheit des Christentums zu befestigen. Diese Briefe (Hebräer, Jakobus, 1. und 2. Petrus) – manchmal auch „die ... mai multHebräerchristen-Briefe“ genannt – befassen sich speziell mit Themen, die Gläubige betreffen, die aus dem Hintergrund des Judentums kommen.
Der Prophet Maleachi (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Maleachi 1
Wir wissen nichts über den Autor dieses Buches. Sein Name, Maleachi, bedeutet: „mein Bote“. Jedoch lesen wir ansonsten nichts von ihm in der Bibel und erhalten hier auch keine näheren Angaben über ihn. Er war der Letzte ... mai multaus der Reihe der Propheten und sein Buch schließt das Alte Testament entsprechend ab. Bis zur Ankunft Johannes des Täufers, dessen Kommen er prophezeite, sandte Gott keinen weiteren Boten mehr nach Juda.
Adunarea (Biserica) nu va trece prin necazul cel mare (S.B. Anstey)
Cuvinte cheie: Răpire; Necazul cel mare
Sunt opt locuri importante în Scriptură, care vorbesc direct despre necaz (Matei 24.3-29; Marcu 13.4,24; Apocalipsa 3.10; 7.14-17; Deuteronomul 4.30,31; Ieremia 14.8; 30.4-7; Daniel 12.1). În mod justificat am putea presupune că cel ... mai multpuţin unul din aceste pasaje ar aminti dacă Adunarea ar trebui să treacă prin necazul cel mare. Însă realmente nu este nici măcar o singură referire că Adunarea va fi în necaz sau că are vreo legătură cu el! (Dacă vorbim despre Adunare – Biserică -, prin aceasta înţelegem creştini care sunt mădulare ale trupului lui Hristos; Romani 12.5; 1 Corinteni 12.13). Aceasta este deosebit de important, căci aceasta înseamnă, că aceia care cred în această învăţătură falsă au introdus propriile lor idei în Scriptură.
„Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre” (W.T. Turpin)
Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10
Locuri din Biblie: Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10, Cuvinte cheie: Rugăciunea: personală; Împlinirea rugăciunii; Viaţă de credinţă
Sunt trei cazuri în Sfânta Scriptură – două în Vechiul Testament şi unul în Noul Testament – unde credincioşii se roagă sincer la Dumnezeu, dar El nu le-a împlinit rugăciunea şi nu le-a răspuns la ... mai multrugăciunile lor. Dar chiar dacă Dumnezeu nu le-a răspuns în felul în care ei s-au rugat, El le-a dat ceva – aşa cum El întotdeauna face -, care era mult mai bun pentru ei şi totodată L-a glorificat nespus de mult. Şi aceasta este cu mult mai mult decât numai dacă El le-ar fi rezolvat nevoile şi le-ar fi împlinit rugăciunile.
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken“ (W.T. Turpin)
5. Mose 3,23-27; 1. Könige 19,1-4; 2. Korinther 12,1-10
Locuri din Biblie: 5. Mose 3; 1. Könige 19; 2. Korinther 12, Cuvinte cheie: Gebet: persönlich; Gebetserhörung; Glaubensleben
Es gibt drei Fälle in der Heiligen Schrift – zwei im Alten und einen im Neuen Testament –, wo Gläubige aufrichtig zu Gott beteten, Er ihre Bitten aber nicht erfüllte und ihre Gebete nicht beantwortete. Doch obwohl Gott ... mai multnicht in der Weise antwortete, wie sie gebeten hatten, gab Er ihnen – wie Er es immer tut – etwas, was besser für sie war und was Ihn gleichzeitig unendlich verherrlichte. Und das ist weit mehr, als wenn Er nur ihrer Not begegnet wäre und ihre Bitten erfüllt hätte
Înfierea (S.B. Anstey)
Locuri din Biblie: Romani 8.14,15,23; Romani 9.4; Galateni 4.5-7; Efeseni 1.5, Cuvinte cheie: Înfierea; Copiii lui Dumnezeu
Noţiunea înfiere este folosită în Scriptură în legătură cu Israel şi cu Adunarea, însă în sensuri cu totul diferite. În legătură cu Israel adoption se referă la faptul că Israel va fi adus între ... mai multpopoarele pământului într-un loc privilegiat cu privire la Dumnezeu (Exodul 4.22). Însă în sens creştin adoption are a face cu faptul că un copil al lui Dumnezeu este aşezat în familia lui Dumnezeu pe locul privilegiat al Fiului Însuşi, prin aceea că el posedă Duhul Sfânt locuind în el. Înfierea este mai mult decât primirea, prin aceea că cel credincios are parte de privilegiile şi de libertatea pe care numai un fiu o poate avea în prezenţa lui Dumnezeu.
Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi? (S.B. Anstey)
Cuvinte cheie: Justificarea
Cum trebuie înţeleasă exprimarea: Noi suntem numai păcătoşi sărmani, vinovaţi, care au fost mântuiţi prin har.
A fost noul legământ încheiat cu Biserica? (S.B. Anstey)
Evrei 8.6-13; Ieremia 31; Matei 26; 2 Corinteni 3
Locuri din Biblie: Evrei 8.6-13;, Cuvinte cheie: Legământul nou; Teologia legământului
Noul legământ este „mai bun”, deoarece el se bazează pe „făgăduinţe mai bune”. Când a fost încheiat legământul vechi, poporul a făcut o făgăduinţă. Ei au zis: „Tot ce a zis Domnul vom ... mai multface” (Exodul 19.8; 24.3). Însă când Domnul a întemeiat legământul nou, El a dat o făgăduinţă. Şi aceasta a aşezat lucrurile pe o bază cu totul nouă, căci El niciodată nu eşuează în a-Şi ţine cuvântul. Astfel primul legământ este caracterizat prin aceea că poporul promite: „noi vom …”. Pe de altă parte noul legământ este caracterizat prin aceea că Domnul promite: „Eu voi …”.
Hristos şi Adunarea Sa (2) (W.J. Hocking)
Hristos şi serviciul divin de cină al Adunării Sale
Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 2.41-47; Faptele apostolilor 20.6,7; 1 Corinteni 10.14-22; 1 Corinteni 11.20-34, Cuvinte cheie: Biserica: Strângeri laolaltă
Însuşirea cea mai remarcabilă a Adunării este părtăşia ei prin Duhul Sfânt cu Domnul Isus, care S-a înălţat la cer. Domnul a dovedit prezenţa Sa acolo, puterea Sa şi împlinirea făgăduinţei Sale faţă de ei, prin ... mai multaceea că El a trimis pe Duhul Sfânt. Faptul că Duhul a venit s-a arătat în Ierusalim în efectul asupra ascultătorilor lui Petru. Trei mii s-au convertit în ziua aceea la Domnul şi au fost adăugaţi acelei grupe noi, care a fost formată ca o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.
Hristos şi Adunarea Sa (3) (W.J. Hocking)
Hristos şi mădularele diferite ale trupului Său
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12
Locul acesta din Scriptură (1 Corinteni 12) este unul din mai multe locuri din Noul Testament care tratează tema apartenenţei la trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos este unul şi în privinţa aceasta este total diferit de unitatea ... mai multpoporului Israel. Această naţiune era constituită, aşa cum ştim, din douăsprezece seminţii, şi aceste douăsprezece seminţii erau prezentate înaintea Domnului prin cele douăsprezece pâini de pe masa prezentării pâinilor, o pâine pentru fiecare seminţie. Era exprimată o unitate naţională în faptul că toate seminţiile erau acolo, şi naţiunea ca întreg era reprezentată în felul acesta, în timp ce faptul că ei aveau responsabilitatea comună de conducere era prezentat prin aceea că erau douăsprezece pâini. În prezentarea Adunării lui Hristos este însă numai o singură pâine. Şi această unitate intimă constă în ciuda faptului că trupul lui Hristos se compune din credincioşi dintre iudei şi dintre păgâni, din liberi şi din cei care nu sunt liberi, da, din toate clasele şi raporturile sociale dintre oameni. Ei toţi au fost aduşi laolaltă şi prin Duhul Sfânt sunt contopiţi într-o singură corporaţie: trupul lui Hristos.
Die Gemeinde wird nicht durch die große Drangsal gehen (S.B. Anstey)
Cuvinte cheie: Entrückung; Drangsal (große)
In diesem Aufsatz werden wir uns Stellen aus Gottes Wort ansehen, die bestätigen, dass die Gemeinde nicht durch die zukünftige siebenjährige Drangsalszeit gehen wird.
Hristos şi Adunarea Sa (1) (W.J. Hocking)
Hristos şi zidirea Adunării Sale
Locuri din Biblie: Matei 16.13-20; Faptele apostolilor 2.37-41,47, Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei
În capitolul acesta, Matei 16, este amintită pentru prima dată Adunarea lui Hristos; ea este introdusă foarte precis şi clar ca ceva cu totul nou în căile lui Dumnezeu. Natura ei deosebită se bazează pe faptul că Domnul Isus ... mai multHristos a fost lepădat de poporul Său pământesc, la care venise. El Însuşi S-a făcut cunoscut iudeilor ca Acela care a fost făgăduit din cele mai străvechi timpuri. Prin multe minuni şi semne El a dovedit că El era trimisul DOMNULUI, dar inima poporului pământesc al lui Dumnezeu nu s-a interesat de Mântuitorul lor; El nu era unul care să le placă lor. De asemenea ei nici nu s-au gândit, că El le va plăcea cândva, şi drept urmare L-au lepădat. De aceea părea aşa, că planurile lui Dumnezeu de binecuvântare a lumii acesteia au suferit o înfrângere din partea acelora despre care noi am putea presupune că ei ar fi ultimii care ar împiedica lucrările lui Dumnezeu spre binecuvântarea lor. Dacă a existat vreodată o naţiune care a avut parte de dovezile de favoare ale lui Dumnezeu, atunci aceasta era poporul Israel; şi cu toate acestea ei erau aceia care au fost împotriva lui Mesia şi L-au lepădat.
Der Prophet Haggai (2) (H.A. Ironside)
Kapitel 2
Locuri din Biblie: Haggai 2
Der Wiederaufbau des lange vernachlässigten Hauses des HERRN lief noch nicht ganz einen Monat, als das Wort des HERRN ein zweites Mal durch den Propheten Haggai erging. Dieses Mal war es keine Zurechtweisung, sondern eine aufmunternde und ... mai multermutigende Botschaft, sowohl an die Führer als auch an das Volk.
Der Prophet Haggai (1) (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Haggai 1
In diesem Jahr, am ersten Tag des sechsten Monats, sprach Haggai die Führer an: Serubbabel, den Statthalter aus der Linie Davids, und Josua, den Hohenpriester. In diesem Vers wird die Tatsache ersichtlich, dass das Volk nur zu gern bereit war, ... mai multdie Arbeit zu unterlassen, und dass – wenn die Kraft des Glaubens vorhanden gewesen wäre – die Verordnung Artaxerxes, die offensichtlich der von Kyrus widersprach, kein Hindernis gewesen wäre.
Der Prophet Haggai (0) (H.A. Ironside)
Einleitung
Locuri din Biblie: Haggai
Von Haggai wird wenig in der Schrift berichtet. Weder der Name seines Vaters noch seine Stammeszugehörigkeit in Israel werden erwähnt. Er erscheint plötzlich auf den inspirierten Seiten der Bibel in Esra 5,1, in all der Würde ... mai multeines vom Himmel berufenen Botschafters und mit keiner anderen Legitimation, als dass das Wort des HERRN auf seinen Lippen war und die Kraft des HERRN sich in seinen Wegen zeigte. Und das ist sicherlich genug Legitimation. Gott hatte ihn tauglich gemacht, ein „Bote des HERRN, kraft der Botschaft des HERRN“ (Hag 1,13) zu sein, wie Haggai es selber ausdrückt.
Der Prophet Haggai (H.A. Ironside)
Anmerkungen zur Prophezeiung Haggais
Articole: 3, Locuri din Biblie: Haggai
Bereits kurze Zeit nach der Erweckung unter Esra und Nehemia und dem Wiederaufbau der Mauer ist fast all das Böse, das zuvor außerhalb der Mauer war, auch innerhalb der Mauer zu finden. Aber Gott ließ sein Volk nicht ohne einen ... mai multDienst, der das Gewissen aufwühlte; unter dem zurückkehrenden Überrest erweckte Er Propheten, deren Botschaften zu Selbstgericht und Demütigung der Seele in seiner Gegenwart führten. Haggais Verantwortung war es, ihr Gewissen zu erreichen bezüglich der Umstände, die aktuell existierten, und sie mit Posaunenstimme zurückzurufen auf einen Weg der praktischen Heiligkeit, der beachtlichen Segen zur Folge hatte.
Starea sufletului după moarte (J.N. Darby)
Cuvinte cheie: Suflet; Iad; Osândă/Condamnare; Moarte
Starea sufletului după moarte este cel mai mare interes pentru fiecare dintre noi. Creştinătatea de nume a respins marele adevăr referitor la revenirea lui Hristos ca să-i răpească pe sfinţi şi ca să judece pământul înainte de ... mai multsfârşitul acestei lumi. Ea a pierdut din vedere importanţa învierii, atribuită ei de Noul Testament, şi prin urmare a acordat închipuirii confuze, că după moarte se merge în cer, un caracter absolut, care exclude orice altă noţiune de fericire şi glorie – o închipuire care domină chiar şi în partea evanghelică sănătoasă a creştinismului. Scriptura vorbeşte însă prea accentuat despre revenirea Domnului, pentru ca gândul că prin moarte se merge în cer să domine duhul credinciosului. Gândul acesta se găseşte în Scriptură numai la tâlharul de pe cruce, căruia i s-a promis că va fi cu Hristos în Paradis.
Der Prediger (13) (W.J. Ouweneel)
Kapitel 8,9-17: Gott als Spielverderber
Locuri din Biblie: Prediger 8
Ich bin mit meinen vorhergehenden Untersuchungen und meiner Zwischenbilanz noch nicht zufrieden. Bei verschiedenen Aspekten möchte ich meine Untersuchung noch ausdehnen und weiter vertiefen. Deswegen möchte ich noch einige Themen ... mai multhervorheben, die teilweise oben auch schon thematisiert worden sind. So möchte ich zuallererst noch etwas tiefer auf eine der wichtigsten Fragen zu sprechen kommen, die ich bereits angeführt hatte, und zwar die der Unergründlichkeit der Regierung Gottes.