articole noi
ultimele luni ...

Har şi glorie (H. Smith)
Psalmul 84
Locuri din Biblie: Psalmul 84, Cuvinte cheie: Har
Acest Psalm frumos redă experienţele rămăşiţei temătoare de Dumnezeu a lui Israel din ziua din urmă, când ei, eliberaţi din captivitatea îndelungată, vor reveni la locuinţa lui Dumnezeu în Sion. Duhul harului, care ... mai multstrăbate acest Psalm, ne permite aici, spre deosebire de alţi Psalmi, să facem mai uşor o aplicare la creştin, căci şi acesta este pe cărarea pelerinajului spre casa Tatălui în înălţime.
Dragostea care nu mă va părăsi (H. Smith)
Luca 7.36-39.47; Luca 10.38-42; Ioan 11
Locuri din Biblie: Luca 7; Luca 10; Ioan 11, Cuvinte cheie: Compătimire
Noi am putea întreba, de ce aceste lacrimi? Iudeii, care stăteau în jurul mormântului, au interpretat greşit lacrimile, căci ei spun: „Iată cât Îl iubea!” Domnul a iubit cu adevărat pe Lazăr, dar ... mai multaceste lacrimi nu erau expresia dragostei Lui pentru Lazăr. Surorile plângeau din cauza pierderii fratelui lor, pentru Domnul nu era nici o necesitate să plângă pentru un om, pe care El voia să-l învie în curând. El nu plângea cu privire la cel mort, ci cu privire la cei în viaţă – nu din cauza pierderii lui Lazăr, ci din cauza necazului Mariei şi Marta. În câteva clipe dragostea va învia pe Lazăr, însă mai întâi dragostea doreşte să plângă împreună cu Marta şi Maria. El ne arată dragostea Sa, ca să îmbărbăteze inimile noastre, şi varsă lacrimi, ca să usuce lacrimile noastre. Prin faptul că El acţionează astfel, El revelează dragostea Sa şi adânceşte dragostea noastră. Aşa foloseşte El încercările, necazurile şi drumurile aspre ale vieţii, ca să prezinte comorile dragostei Sale şi să dea la iveală dragostea noastră pentru El.
Binecuvântarea înșesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an (R.A. Huebner)
Daniel 9.24
Locuri din Biblie: Daniel 9, Cuvinte cheie: Săptămâni-an, 70; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Interpretarea tradiţională a expresiei „încetarea fărădelegii” este aceea că această expresie se referă la împăcarea care a avut loc, aşa cum se crede, la mijlocul celei de-a şaptezecea săptămână. Pe de ... mai multaltă parte P. Mauro gândeşte că Matei 23.32 „este o explicaţie, că venise ceasul pentru terminarea fărădelegii”, adică să răstignească pe Domnul. Ambele afirmaţii arată că nu se cunosc afirmaţiile Scripturii. Au fost stabilite şaptezeci de săptămâni „pentru încetarea fărădelegii”. De fapt fraţii noştri spun: Nu, nu este aşa! Au fost necesare şaizeci şi nouă şi jumătate de săptămâni pentru a pune capăt fărădelegii. Eu cred că sunt necesare şaptezeci de săptămâni, deoarece Scriptura spune categoric aceasta (Daniel 9.24). Aceasta este valabil şi pentru celelalte afirmaţii ale ei, care de asemenea au nevoie de şaptezeci de săptămâni. Să mergem la o altă combatere a acestor rătăciri, şi anume că după răstignire fărădelegea poporului lui Daniel a continuat.
Religie fără Hristos! (W.T. Turpin)
Matei 7,22,23
Locuri din Biblie: Matei 7, Cuvinte cheie: Evanghelie; Biserica; Naştere din nou
Probabil unul sau altul se va poticni de titlul acestui articol. […] Şi vreunul, care citeşte articolul acesta, va considera afirmaţia ca fiind dură, dacă spunem, că Hristos este lăsat la o parte de majoritatea celor care mărturisesc ... mai multcă sunt creştini şi că El este scos afară din religie sau din aşa-numita creştinătate. Cine se denumeşte „creştin”, el vrea să spună prin aceasta, că el nu este nici iudeu şi nici mahomedan, nu este nici necredincios şi nici eretic. Însă el nu foloseşte cuvântul în înţelesul biblic; căci conform acestuia, creştinul este un om care a fost adus cu adevărat din lume la Dumnezeu. În înţelesul obişnuit al cuvântului se spune despre cineva că el este „un creştin bun”, chiar dacă el niciodată nu a crezut în Isus, niciodată nu a cunoscut iertarea păcatelor şi niciodată nu L-a recunoscut pe Hristos. Astfel aproape toţi cei care mărturisesc cum se cuvine şi onorabil sunt consideraţi religioşi.
Familie: Vater, Mutter, Kind? (K. Güntzschel)
Cuvinte cheie: Familie
Klaus Güntzschel (59) ist begeisterter Vater von sechs Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau Ute setzt er sich für gute Ehen und gesunde Familien ein. Seine Richtschnur dabei ist die Bibel. Er ist davon überzeugt, dass Kinder Vater und ... mai multMutter brauchen. Im Gespräch mit Christian Caspari erzählt Klaus, was er über die „Ehe für alle“ denkt und warum Mission zu Hause bei den Kindern beginnt.
Locul lui Hristos este şi locul nostru (R.A. Huebner)
Efeseni 1-3
Locuri din Biblie: Efeseni 1; Efeseni 2; Efeseni 3, Cuvinte cheie: Teologia legământului; Dispensaţionalism
Duhul Sfânt venise într-adevăr deja la Rusalii de la Omul glorificat în cer, însă nu era descoperit totul cu privire la ce conţinea această venire. Dumnezeu a prevăzut pentru aceasta un moment special. Acest moment era ... mai multperioada de lucrare a apostolului Pavel. Prin el trebuia să fie revelată toată plinătatea a ceea ce a adus cu sine venirea Duhului. Împuternicirea lui în poziţia apostolică a venit de la acel Om glorificat acolo sus în cer. Ea a urmat după lepădarea mărturiei lui Ştefan. Pavel a fost rânduit să prezinte adevărurile referitoare la locurile cereşti (Efeseni) şi ne spune că noi suntem aşezaţi în locurile cereşti în Hristos Isus (Efeseni 2.6). Aceasta ne spune ceva despre poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem aşezaţi în locuri pământeşti, aşa cum va fi poporul Israel mântuit (Ezechiel 20.33-38; Romani 11.26; Isaia 60.21), când Hristos va Domni înaintea bătrânilor săi în glorie (Isaia 24.23).
Leid und Katastrophen (S. Isenberg)
Locuri din Biblie: Römer 8; Römer 1; Habakuk 1; Jesaja 55, Cuvinte cheie: Leid: allgemein; Katastrophen
Das Thema Leid beschäftigt viele Menschen. Sie sitzen jeden Abend vor dem Fernseher und schauen sich die „Horrorschau“ – oh, Entschuldigung, ich meinte die Tagesschau – an. Den ganz normalen Wahnsinn registrieren wir nur ... mai multnoch, der nimmt uns schon gar nicht mehr mit. Dennoch gibt es immer wieder Meldungen, die uns vom Hocker reißen. Die uns fragen lassen: Warum?
Das Buch Hiob (M. Born)
Teil 1+2
Locuri din Biblie: Hiob
Data: 05.01.2020, Timp de valabilitate: 73 min
Urmările iertării (H.P. Barker)
Luca 5.18-35
Locuri din Biblie: Luca 5.18-35, Cuvinte cheie: Iertare; Părtăşia: cu Domnul
Levi a făcut un ospăţ mare, şi sper că tu remarci că viaţa de creştin nu este o chestiune tristă, ci este un ospăţ permanent. Este pentru tine un timp al binecuvântării şi al bucuriei. Doresc acum să-ţi pun o întrebare: Ce ... mai multface viaţa unui creştin să fie un timp de ospăţ şi de bucurie? ...
Naufragiat nenorocos …!? (F.B. Hole)
Proverbe 4.18
Locuri din Biblie: Proverbe 4.18, Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Frustrare; Decepţii
Sunt multe greutăţi în zilele noastre. El ne apasă tot mai mult. Greutăţi în adunare, în afacere, în familie – toate greutăţi pe care nu le-am simţi dacă nu am fi creştini care au dorinţa să meargă pe un ... mai multdrum plăcut lui Dumnezeu. Ce înseamnă ele? ...
De ce nu iei încă parte la frângerea pâinii? (H.P. Barker)
„Spre amintirea Mea”
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 11, Cuvinte cheie: Masa Domnului; Frângerea pâinii
Desigur ne bucurăm când cineva se gândeşte la noi. Ne-ar durea dacă am şti că prietenii noştri niciodată nu se gândesc la noi, atunci când nu suntem alături de ei. „Poporul meu nu-şi mai aminteşte de ... mai multmine”, a spus o împărăteasă belgiană de odinioară, „este timpul să plec”. Acestea au fost ultimele ei cuvinte. Inima ei era zdrobită, pentru că aceia care odinioară erau alături de ea au uitat-o.
Modele pentru slujitorii credincioşi (D.R. Reid)
După ce ar trebui să se orienteze slujitorii credincioşi (fideli) …
Locuri din Biblie: 2 Timotei 2.3-6, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul
Atletul trebuie nu numai să se antreneze disciplinat, ci şi să alerge disciplinat. El trebuie să ia parte la concursul de alergări conform regulilor concursului, la fel cum el trebuie să respecte şi regulile de antrenament. Imaginează-ţi un ... mai multalergător grec care este pe pistă într-un stadion arhiplin, ca să facă ultimele ture ale cursei de maraton. Când el a ajuns la ultima curbă a ultimei runde el este la numai 25 metri în urma primului alergător. El îşi dă seama ...
Imagine: © Myrtlefield House
David Willoughby Gooding (1925–2019) (G. Naujoks)
Bibellehrer und Gelehrter
Cuvinte cheie: Biographien
David Gooding fasste schon als Junge den Plan, die Grundsprachen der Bibel zu lernen. Dieser Entschluss erwies sich als richtungsweisend für seinen späteren Beruf und seinen Dienst im Werk Gottes. Vor allem zwei Männer hatten ... mai multgroßen Einfluss auf seine Entscheidung: sein Vater, der ihn von klein die Bibel lehrte, und ein Prediger, den der junge David mit solcher Autorität predigen hörte, dass die Bibel selbst zu ihm sprach. Von da an wollte er die Sprachen der Bibel lernen, um selbst die Schrift besser zu verstehen und der Gemeinde Gottes mit seinem Wissen zu dienen.
Problema păcatului (1) (F.B. Hole)
Romani 5: Adam şi generaţia lui
Locuri din Biblie: Romani 5, Cuvinte cheie: Păcat
Până la capitolul 5 ne este prezentată Evanghelia în legătură cu păcatele noastre. Fărădelegile noastre au stat în atenţia noastră şi noi am descoperit pe ce cale Dumnezeu ne-a îndreptăţit cu privire la ele şi ... mai multne-a făcut să avem parte de favoarea Lui. Însă în legătură cu starea noastră decăzută a trebuit rezolvat mai mult decât numai această întrebare. Mai era o întrebare, pe care noi o putem numi întrebarea familiilor sau a generaţiilor.
Problema păcatului (2) (F.B. Hole)
Romani 6: Eliberaţi de păcat şi de moarte
Locuri din Biblie: Romani 6, Cuvinte cheie: Eliberare; Păcat
Până la Romani 6 am învăţat din această epistolă despre Evanghelie, pe care Dumnezeu a vestit-o, ce este El spre favoarea noastră, ce a lucrat El pentru noi prin moartea şi învierea lui Hristos şi ce am primit noi prin ... mai multcredinţa simplă. În toate Dumnezeu, dacă avem voie să ne exprimăm în felul acesta, S-a manifestat faţă de noi în binecuvântare. Romani 6 începe cu întrebarea potrivită: „Deci ce vom spune?” Aceasta arată că începe un subiect nou. Nimic nu poate întrece minunea pe care Dumnezeu a făcut-o din pricina noastră, dar ce suntem noi pentru El ca urmare a acestui fapt? Care trebuie să fie răspunsul credinciosului având în vedere harul minunat revelat? Se câştigă prin Evanghelie o putere care-l face capabil pe credincios să dea un răspuns lui Dumnezeu, demn de El Însuşi? Începem să cercetăm această întrebare ocupându-ne cu capitolul 6. Vom descoperi calea pe care Evanghelia ne eliberează, pentru ca noi să ne putem trăi viaţa în dreptate şi sfinţenie practică.
Problema păcatului (3) (F.B. Hole)
Romani 7: Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?
Locuri din Biblie: Romani 7, Cuvinte cheie: Păcat; Legea de pe Sinai; Legea credinţei
Cuvintele introductive din capitolul 7 ne îndreaptă gândurile spre versetele paisprezece şi cincisprezece ale capitolului anterior, unde apostolul a prezentat clar că cel care crede nu se află sub Lege, ci sub har. O ceartă aprinsă ... mai multa luat naştere cu privire la acest punct, despre care ne relatează cartea Faptele apostolilor, în mod deosebit în capitolul 15. Chestiunea litigioasă a fost rezolvată în Ierusalim pentru credincioşii dintre naţiuni cu autoritate care oblică. Ei nu trebuie puşi sub Lege. Dar era această întrebare clară şi cu privire la credincioşii dintre iudei? Este clar că pentru credincioşii iudei aceasta nicidecum nu era clar. Faptele apostolilor 21.20 dovedeşte aceasta. De aceea era imperios necesar ca Pavel să prezinte situaţia detaliat şi definitiv. De aceea el revine la începutul acestui capitol la această temă.
Problema păcatului (4) (F.B. Hole)
Romani 8: Viaţa în Duhul
Locuri din Biblie: Romani 8, Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă
Cum devine eficientă eliberarea de păcat? Cum are ea loc? La aceste întrebări primim răspuns dacă începem să citim Romani 8. La sfârşitul capitolului 7 din epistola către Romani legea păcatului şi a morţii s-a dovedit ... mai multmai puternică decât legea minţii înnoite. Începutul capitolului 8 arată că legea Duhului, care a fost dat acum credinciosului, se dovedeşte a fi cu mult mai puternică decât legea păcatului şi a morţii. Apostolul poate exclama triumfător: „M-a eliberat”.
Problema păcatului (F.B. Hole)
Serie de articole: Romani 5-8
Articole: 4, Locuri din Biblie: Romani 5; Romani 6; Romani 7; Romani 8, Cuvinte cheie: Păcat
Ce citesc? (C.H. Mackintosh)
Ce citesc arată ce sunt.
Cuvinte cheie: Citirea Bibliei şi studiul Bibliei; Orientare de viaţă pământească
„Ce citesc?” – „Ce ar trebui de fapt să citesc?” – Acestea sunt întrebări importante pentru fiecare credincios. Întrebările acestea conţin mai mult decât noi vrem să recunoaştem. Fiecare ... mai multdin noi trebuie să-şi răspundă sincer la aceste întrebări. Un proverb cunoscut spune: Arată-mi prietenii tăi şi eu îţi spun ce eşti tu. Noi am putea să spunem la fel de bine: Arată-mi raftul tău de cărţi şi eu îţi spun unde te afli. Sau exprimat altfel: Arată-mi ce cărţi, ce publicaţii şi ce ziare citeşti şi eu îţi spun care este starea ta spirituală.
Der Brief an die Hebräer (14) (D.W. Gooding)
Anhang
Locuri din Biblie: Hebräer
Der Anhang zum Buch enthält drei Anregungen zum Weiterstudium: (1) die alttestamentlichen Zitate in Hebräer 1; (2) der geistliche Zustand der Israeliten, die sich weigern, in das Land der Verheißung einzugehen; (3) die Bedeutung des ... mai multBegriffs „Vollkommenheit“ und „vollkommen gemacht“ in Hebräer 6–10.
Democraţia în lumina Sfintei Scripturi (F.B. Hole)
Ce spune Scriptura despre regim?
Cuvinte cheie: Politică; Mersul la alegeri
Democraţia ni se prezintă ca punct final al înţelepciunii timpurilor trecute. Istoria ne arată – aşa se poate spune – protocolul lung şi obscur al experienţelor omeneşti cu privire la formele de guvernare, şi ... mai multtrăgând foloase din experienţele trecute s-a dezvoltat ideea democratică şi ea îşi ocupă acum locul între naţiunile progresiste. Este – ca să folosim renumitul slogan al lui Abraham Linkoln – „Domnia poporului, prin popor, pentru popor”. În practică însă se ajunge că oamenii sunt conduşi de o majoritate a poporului – căci niciodată ei nu sunt unanimi, motiv pentru care minoritatea trebuie să cedeze; şi această majoritate ar trebui să guverneze prin reprezentanţii ei aleşi spre binele tuturor şi nu numai pentru interesele majorităţii. Dacă ei vor face aceasta, aceasta este o altă întrebare.
Lucruri statornice (F.B. Hole)
Evrei 13.1-6
Primul verset este foarte scurt. Cuvântul a rămâne este în fond același cu cel din Evrei 12.27. Când vine ziua zguduirii, vor rămâne numai lucrurile care nu pot fi zguduite. Şi din acestea face parte dragostea ... mai multfrăţească. Ea rămâne neclătinată în veac. De aceea nu ar trebui ea să ocupe astăzi un loc statornic între credincioşi?
Der Brief an die Hebräer (13) (D.W. Gooding)
Kapitel 13
Locuri din Biblie: Hebräer 13
Es ist bemerkenswert, dass ein Brief dieser Art, der uns durch die herrlichen Wahrheiten, die er uns über den Retter sagt, in die Höhen des Himmels emporgehoben hat, mit einem Kapitel voll Ermahnungen und praktischen Anweisungen ... mai multschließt. Die bisher genannten Dinge sind real; natürlich müssen sie die alltäglichen Umstände beeinflussen. Wir werden gerade dadurch beweisen, wie viel Freude uns der Brief bereitet hat, dass er die Einzelheiten unseres Lebens prägt. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass unsere Freude am Brief nutzlos ist, wenn er uns nicht anspornt, durch Gottes Gnade auch diese praktischen Dinge zu tun. Darum wollen wir auf keinen Fall meinen, sie seien beiläufig und weniger wichtig.
Departe de trup, acasă la Domnul (R.)
2 Corinteni 5.8
Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5, Cuvinte cheie: Moarte; Cer
Sunt două lucruri pentru cel care crede, care merg împreună: pe de o parte siguranţa venirii Domnului şi pe de altă parte nesiguranţa dacă noi vom adormi sau nu înainte de venirea Lui. Numai Dumnezeu ştie dacă eu voi fi depus ... mai multcortul meu trupesc sau dacă îl voi poseda când Hristos va veni în nor. Însă eu nicidecum nu sunt neliniştit în siguranţa venirii Sale cu privire la faptul că nu ştiu dacă atunci voi fi încă în trup sau în afara trupului. În ambele cazuri o binecuvântare ne este sigură, care depăşeşte cu mult binecuvântarea actuală. Putem fericiţi să lăsăm în seama Lui felul în care El decide cu privire la coliba pământească. Este bine să fim aici pentru El. Mult mai bine este să adormim şi să mergem la El. Dar cel mai bine este totuşi să ne trezim în asemănarea cu El, fie că eu am adormit ori Îl voi vedea la venirea Lui aşa cum este.
Ist der Mensch völlig verdorben? (S. Isenberg)
Locuri din Biblie: Lukas 14; Jeremia 17; 1. Mose 6, Cuvinte cheie: Verdorbenheit, Mensch
Al şaptelea de la Adam (F.B. Hole)
O privire în viaţa lui Enoh
Locuri din Biblie: Geneza 5; Evrei 11; Iuda, Cuvinte cheie: Răpire; Enoh
În Geneza 4-5 ne sunt prezentate două linii genealogice, una prin Cain şi una prin Set. Fiecare al şaptelea urmaş, Lameh şi Enoh, ne dau imagini foarte diferite şi caracteristice din viaţa oamenilor. Lameh, ca al şaptelea urmaş pe ... mai multlinia lui Cain, este omul răutăţii, Enoh, ca al şaptelea pe linia lui Set, este "luat" de Dumnezeu înainte de potop şi prin aceasta ne dă o imagine despre Adunare (Biserică), care va fi răpită înainte de necaz.
Ein Überblick über den ersten Brief an die Korinther (A. Volk)
Teil 1+2
Locuri din Biblie: 1Kor 1; 1Kor 2; 1Kor 3; 1Kor 4; 1Kor 5; 1Kor 6; 1Kor 7; 1Kor 8; 1Kor 9; 1Kor 10; 1Kor 12; 1Kor 13; 1Kor 14; 1Kor 15; 1Kor 16
Data: 03.11.2019, Timp de valabilitate: 77 min
Der Brief an die Hebräer (12) (D.W. Gooding)
Kapitel 12
Locuri din Biblie: Hebräer 12
Wir haben darüber nachgedacht, was der Brief über Glauben zu sagen hat. Wir stellten dabei fest, dass Glaube notwendig ist, um grundlegende Wahrheiten über die Schöpfung, die Erlösung und unsere ewige Bestimmung zu ... mai multergreifen, und dass der Glaube, der diese Tatsachen ergreift, sich in einer ganz bestimmten Haltung dem gegenwärtigen Zeitlauf gegenüber äußert.
Mai sunt astăzi bătrâni ordinaţi în Biserică/Adunare? (W.J. Ouweneel)
Tit 1.5
Locuri din Biblie: Tit 1, Cuvinte cheie: Bătrâni; Supraveghetor
După introducerea din primele patru versete Pavel ajunge acum la tema principală a scrisorii. Mai întâi el a tratat „învăţătura sănătoasă”, acum ajunge la exercitarea practică a ei în Casa lui Dumnezeu. ... mai multInstrucţiunile, pe care apostolul le dă, se pot împărţi în două grupe: mai întâi (în restul capitolului 1) instrucţiuni personale pentru Tit, care se referă la rânduirea de bătrâni precum şi felul de procedare faţă de învăţătorii falşi; după aceea urmează (în capitolul 2) îndemnuri pentru diferite clase de credincioşi; bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei precum şi robi.
Der Brief an die Hebräer (10) (D.W. Gooding)
Kapitel 10
Locuri din Biblie: Hebräer 10
Wir werden uns in einem weiteren Kapitel mit dem Priestertum des Herrn Jesus beschäftigen, es erneut mit dem Priestertum Aarons vergleichen und dabei dessen Vorzüglichkeit erkennen. In diesem Kapitel liegt das Gewicht auf der ... mai multVorzüglichkeit Seines Opfers.
Der Prophet Jona (1) (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Jona 1
In Jonas späterer Geschichte sehen wir Israels Versagen vorgebildet, die Katastrophen, die aufgrund dieses Versagens über sie hereinbrachen, und die Vorausschattung des Tages, wenn sie, nachdem sie wiederhergestellt und wieder in den Segen ... mai multgebracht sind, wieder einen Auftrag des Allerhöchsten erhielten.
Psalm 125 (H. Smith)
Locuri din Biblie: Psalm 125
Der gottesfürchtige Überrest erlebt die Treue des Herrn auf seinem Weg nach Zion.
Luther descopere „dreptatea lui Dumnezeu” (S. Abigail)
„Cel drept va trăi din credinţă”
Cuvinte cheie: Martin Luther; Bărbaţi ai credinţei; Reforma
Deodată lui Martin Luther a început să-i devină clar: toate încercările slabe, pe care le întreprindem ca să ne îndreptăţim şi să ispăşim pentru păcatele noastre sunt inutile şi lipsite de sens. Bărbaţii, ... mai multfemeile şi copiii nu sunt salvaţi de pedeapsa pentru păcatele lor prin ceea ce fac (sau plătesc), ci prin ceea ce ei cred. Credinţa în lucrarea de ispăşire făcută de Hristos este singura suficientă pentru a deveni salvat.
Luther entdeckt „Gottes Gerechtigkeit“ (S. Abigail)
„Der Gerechte wird aus Glauben leben“
Cuvinte cheie: Luther, Martin; Glaubensmänner; Reformation
Plötzlich dämmerte es Martin Luther: All die schwachen Versuche, die wir unternehmen, um uns zu rechtfertigen und für unsere Sünden zu büßen, sind nutzlos und zwecklos. Männer, Frauen und Kinder werden vor der ... mai multStrafe für ihre Sünden nicht gerettet durch das, was sie tun (oder bezahlen), sondern durch das, was sie glauben. Der Glaube an das Sühnewerk Christi allein genügt, um errettet zu werden.
Epistola către Efeseni (5) (M. Behnam)
Capitolul 5
Locuri din Biblie: Efeseni 5
Umblarea pe urmele Domnului Isus nu este un mijloc prin care noi obținem răscumpărarea sau nașterea din nou, ci este rezultatul răscumpărării noastre și roada ei, a faptului că noi am primit viața veșnică. Orice încercare a omului, ... mai multsă imite pe Dumnezeu sau să urmeze pe Dumnezeu, înainte ca el prin nașterea din nou să fi devenit părtași naturii divine, este cea mai mare nebunie și totodată este aroganță. Noi însă „ca niște copii preaiubiți” suntem prin harul și ajutorul lui Dumnezeu capabili să fim imitatori ai lui Dumnezeu.
Epistola către Efeseni (6) (M. Behnam)
Efeseni 6
Locuri din Biblie: Efeseni 6
Apostolul continuă acum să prezinte obligațiile fiecărui membru al familiei.Prin încheierea căsătoriei se întemeiază familia, și copiii sunt rodul acestei legături. Așa după cum datoria soțului este să-și iubească soția, ... mai multși datoria soției este să se supună soțului, tot așa este datoria copiilor să fie supuși părinților lor și să asculte de ei. Copiii, care au fost crescuți într-o familie creștină, trebuie să fie caracterizați de ascultare față de părinții lor. Atât în epistola către Romani cât și în a doua epistolă către Timotei găsim o listă de păcate îngrozitoare. Prima listă din Romani 1 se ocupă cu acele păcate, care caracterizează pe păgânii care nu cunosc pe Dumnezeul adevărat. Printre aceste păcate se găsește și „neascultarea de părinți” (Romani 1.29-31). Cea de-a doua listă în 2 Timotei 3 ne descrie oamenii care trăiesc în timpurile pline de pericol din zile din ultimă; și aici se găsește acest păcat îngrozitor al „neascultării de părinți”.
Epistola către Efeseni (M. Behnam)
Serie de articole
Articole: 7
Epistola către Efeseni (2) (M. Behnam)
Capitolul 2
Locuri din Biblie: Efeseni 2
În acest al doilea capitol, Duhul Sfânt ne arată pe Hristos și Adunarea în tabloul unei „case”. Adevărații credincioși sunt „Casa lui Dumnezeu”, clădită pe temelia apostolilor și prorocilor – ... mai multaceasta înseamnă, a prorocilor Noului Testament. Domnul nostru Isus Hristos este El Însuși „Piatra de unghi”, „în care toată zidirea, îmbinată împreună, crește spre a fi un Templu sfânt în Domnul, în care și voi sunteți zidiți împreună, pentru a fi o locuință a lui Dumnezeu în Duhul” (Efeseni 2.19-22).
Epistola către Efeseni (3) (M. Behnam)
Capitolul 3
Locuri din Biblie: Efeseni 3
Capitolul 3 al acestei epistole este un fel de intercalare, care are ca temă adevărul fundamental despre „Hristos și Adunarea”. În realitate acesta este un adevăr care stă în centrul acțiunii lui Dumnezeu și a căilor ... mai multLui de la început și până la sfârșit. Acest capitol stă între capitolul 2 cu comunicările lui instructive referitoare la adevăr și cuvintele practice de îndemnuri, care încep cu capitolul 4. Aici apostolul scoate în evidență faptul, că până atunci adevărul binecuvântat despre Hristos și Adunare era o taină, pe care nu a cunoscut-o niciunul din sfinții perioadelor de timp trecute. Ea a fost descoperită apostolilor și profeților Noului Testament abia după înfăptuirea lucrării de răscumpărare și înălțarea lui Hristos la dreapta Tatălui și după coborârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii. Cu toate că această taină a fost revelată apostolilor și profeților Noului Testament, totuși privilegiul și slujba de a fi arătată și făcută cunoscut Adunării a fost dat în mod deosebit lui Pavel, apostolul lui Hristos glorificat.
Epistola către Efeseni (4) (M. Behnam)
Capitolul 4
Locuri din Biblie: Efeseni 4
Cu capitolul 4 începe partea a doua a acestei scrisori. Capitolele 4-6 le putem numi partea practică a scrisorii, în timp ce primele trei capitole alcătuiesc partea de învățătură, care se ocupă cu hotărârile veșnice ... mai multale lui Dumnezeu și cu căile Sale cu privire la Adunare și poziția ei minunată, în care ea a fost adusă prin legătura ei cu Capul glorificat, Domnul nostru Isus Hristos.
Der Prophet Hosea (3) (H.A. Ironside)
Kapitel 3
Locuri din Biblie: Hosea 3
Dieses Kapitel, so kurz wie es ist, bekommt eine gewaltige Bedeutung, wenn jemand die Wege Gottes in Bezug auf diese Erde und sein irdisches Volk verstehen möchte. Es ist, wie manch einer sagt, das Römer 11 des Alten Testamentes. Liest man ... mai multdas Kapitel in Verbindung mit diesem Abschnitt, wirft es viel Licht auf das Geheimnis um Israels gegenwärtigen außergewöhnlichen Zustand und die Vorhersagen über seine zukünftige Herrlichkeit.
Dragul meu tânăr … (F. Schönbach)
Cuvântul unui tată adresat fiului său!
Locuri din Biblie: Proverbele 7, Cuvinte cheie: Sexualitate
În cartea Proverbele, capitolul 7, găsim o învăţătură insistentă a tatălui Solomon dată fiului său aflat în creştere. În ea el doreşte să atenţioneze pe fiul său cu privire la ispitele sexual-erotice, cărora el ... mai multera evident expus pe unele din străzile Ierusalimului. Astfel de feluri de ispite probabil ni se par astăzi departe de noi, dacă nu locuim în mijlocul unui oraş mare. Sau totuşi sunt reale şi pentru noi? M-am gândit ce ar trebui să spună Solomon astăzi fiului său, în mediul nostru înconjurător, ca să-l prevină de ademenirile foarte reale cărora sunt expuşi tinerii noştri, şi realmente noi toţi, în fiecare zi, şi aceasta mult mai mult decât era expusă generaţia tânără de atunci din Israel.
Die göttliche Erklärung unseres gesellschaftlichen Chaos und sein großartiges Lösungskonzept (C. Runkel)
Locuri din Biblie: Römer 1
Data: 20.10.2019, Timp de valabilitate: 79 min
Warum Verlierer doch gewinnen (C. Runkel)
Eine Anleitung zu einem echt nachhaltigen Lebensstil
Locuri din Biblie: Johannes 12
Data: 20.10.2019, Timp de valabilitate: 70 min
Epistola către Efeseni (1) (M. Behnam)
Capitolul 1
Locuri din Biblie: Efeseni 1
Duhul Sfânt începe această scrisoare cu amintirea numelui scriitorului ei și slujitorului Lui; căci Pavel era vasul ales de Dumnezeu să fie un apostol al lui Isus Hristos între națiuni (Galateni 2.7-9). El a fost din trupul ... mai multmamei lui pus deoparte pentru această lucrare. Lucrarea lui apostolică era caracterizată prin aceea, că ea a fost primită de la Domnul Isus, după ce El a fost înălțat la cer și Și-a ocupat locul în slavă la dreapta Tatălui (Faptele apostolilor 9.15; Galateni 1.12-16). El era un apostol „prin voia lui Dumnezeu”. Vedem deci aici izvorul lucrării sale, care a avut ca urmare binecuvântarea și bucuria credincioșilor din toate timpurile.
Psalm 124 (H. Smith)
Locuri din Biblie: Psalm 124
Der gläubige Überrest preist den HERRN, dass Er ihr Gebet erhört und sie aus der Gefangenschaft befreit hat.
Epistola către Efeseni (0) (M. Behnam)
Privire de ansamblu şi introducere (partea doctrinară)
Apostolul Pavel a scris această scrisoare, ca și scrisorile către Coloseni, Filipeni și Filimon, în timpul primei lui întemnițări în Roma. Domnul a permis ca guvernatorul roman să arunce în închisoare pe robul ... mai multSău credincios, dar prin aceasta El i-a dat ocazia minunată să scrie aceste scrisori prețioase prin inspirație dumnezeiască. Aceasta ilustrează cuvintele psalmistului, când el spune în Psalmul 76: »Căci mânia omului Te va lăuda; cu rămășița mâniei Te vei încinge« (Psalmul 76.10). Domnul a făcut ca din mânia omului, care a aruncat pe robul Său în închisoare, să rezulte laudă și onoare pentru Numele Său, oferind robului Său credincios har deosebit să scrie această scrisoare minunată, bogată în adevăruri divine. În epistola către Efeseni, Duhul Sfânt revelează neîngrădit planul dumnezeiesc – taina dumnezeiască – care în epocile Vechiului Testament era ascunsă în inima lui Dumnezeu. (Efeseni 3.5,9).
„Credinţa familiei” (J.G. Bellett)
… în exemplul lui Avraam
Locuri din Biblie: Geneza 11, Cuvinte cheie: Avraam; Viaţă de credinţă
Prin această istorisire simplă primim efectiv învăţături importante spre mângâierea noastră, dar şi spre atenţionarea noastră. Ea ne arată că credinţa familiei este o chestiune bună şi că de asemenea şi în ... mai multcasele lui Avram de astăzi poate începe adevărata evlavie. Însă fiecare dintr-o astfel de atmosferă familiară ar trebui să fie deplin conştient să practice în mod personal puterea evlaviei ...
Dumnezeu lucrează în feluri diferite (J.G. Bellett)
Feluri diferite de întoarcere la Dumnezeu
Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Convertire
Este foarte interesant şi folositor să se ţină seama de diferenţele caracteristice relatate în Evanghelii şi în Faptele Apostolilor cu privire la diferitele întoarceri la Dumnezeu, cum ar fi de exemplu aceea a lui Petru şi ... mai multLevi în Luca 5; a lui Zacheu în Luca 19; a lui Nicodim şi a femeii samaritence în evanghelia după Ioan.
Ce vrea să se spună prin noul legământ? (W.J. Ouweneel)
Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25
Locuri din Biblie: Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25; Evrei 8, Cuvinte cheie: Legământ (noul); Dispensaţionalism; Teologia legământului; Împărăţia de o mie de ani; Legământul nou
Literalmente el va fi încheiat cu cele zece seminţii respectiv cu cele două seminţii ale vechiului popor al lui Dumnezeu; în inimile lor va fi scris şi textul Legii lui Moise. Însă potrivit mărturiei Noului Testament noi ca ... mai multpopor actual al lui Dumnezeu în Duhul avem felurit a face cu noul legământ. ...
Mein lieber Junge ... (F. Schönbach)
Ein Wort eines Vaters an seinen Sohn!
Locuri din Biblie: Sprüche 7, Cuvinte cheie: Sexualität
Im Buch der Sprüche, Kapitel 7, finden wir eine eindringliche Belehrung des Vaters Salomo an seinen heranwachsenden Sohn. Darin möchte er seinen Sohn warnen vor den erotisch-sexuellen Verführungen, denen er offensichtlich auf einigen ... mai multStraßen von Jerusalem ausgesetzt war. Diese Art von Versuchungen erscheint uns vielleicht heute weit weg, wenn wir nicht gerade mitten in einer Großstadt leben. Oder doch nicht? Ich habe mir überlegt, was Salomo wohl heute, in unserem Umfeld, seinem Sohn sagen müsste, um ihn vor den ganz realen Verführungen zu warnen …
Imagine: @BK
O comoară şi un năvod (W.J. Ouweneel)
Matei 13
Locuri din Biblie: Matei 13, Cuvinte cheie: Perla preţioasă; Comoara din ţarină; Năvod; Parabole în evanghelia după Matei
Se întâmplă destul de rar că fraţii combat în scrierile lor părerile altor fraţi „din mijlocul nostru”. Şi în secolul 19 aceasta nu era altfel decât astăzi. Nu demult m-am lovit de un exemplu rar şi ... mai multdeosebit de interesant, unde totuşi a avut loc aşa ceva. Se referă la o întrebare cu interpretare grea, dar totuşi foarte importantă, şi anume interpretarea parabolelor a cincea, a şasea şi a şaptea din Matei 13. Pentru ca problema să fie înţeleasă, unele remarci preliminare ar putea să fie de folos.
Cele două lumi (J.G. Bellett)
Legătura credinciosului cu cerul şi cu pământul
Locuri din Biblie: 1 Timotei 6, Cuvinte cheie: Isus: ca Împărat; Caracter lumesc
La începutul acestui capitol credincioşii sunt atenţionaţi să nu folosească faptul că ei sunt credincioşi sau fraţi în Hristos, pentru relaţia lor în lume. Astfel robul credincios este învăţat să slujească ... mai multîn continuare ca rob şi să dea toată onoarea stăpânului său pământesc, căruia îi este dator s-o dea; în nici un fel el nu trebuie să scoată avantaje din faptul că el şi stăpânul lui sunt împreună fraţi în Hristos. Această atenţionare este cu adevărat foarte importantă şi potrivită cu „Dumnezeu şi învăţătura Sa” (1 Timotei 6.1).
Politeţe (maniere) (J.G. Bellett)
Un gând despre Domnul Isus
Locuri din Biblie: Romani 15.2,3
Am remarcat că noi pretutindeni putem observa că Domnul niciodată nu a vrut să ofere ucenicilor Său numai un act de politeţe. Domnul nu a făcut niciodată aceasta: dimpotrivă, sunt sigur că El a lăsat să treacă multe ocazii mici fără ... mai multsă le arate un act de politeţe sau să Se facă iubit sau să aibă un favor. El nu a căutat să fie plăcut, şi cu toate acestea El i-a captivat în modul cel mai puternic. Aceasta a avut urmări binecuvântate. Dacă un om procedează în felul acesta, atunci aceasta este întotdeauna un semn de tărie morală. Se spune: „Dacă urmărim să fim plăcuţi, rar nu vom reuşi aceasta.” Aceasta este fără îndoială adevărat, dar nimic nu este mai reprobabil decât aceasta. Prin aceasta facem o creatură – unul ca noi - să fie o fiinţă mai superioară. Ne comportăm aşa ca şi cum viaţa noastră ar depinde de buna-voinţă a acestuia, cu toate că viaţa noastră depinde de Dumnezeu şi numai de El.
Imagine: L. Binder
Din care generaţie faci parte? (J.G. Bellett)
Stăruim noi încă pe principiile lui Dumnezeu?
Cuvinte cheie: Orientarea de viaţă cerească
Ceea ce a avut loc atunci generaţie după generaţie în familiile alese, poate avea loc astăzi an de an cu aceleaşi persoane alese. Principiile lui Dumnezeu pot fi părăsite treptat, în trepte foarte mici. Probabil la început ... mai multele sunt numai lăsate mai moale, însă după aceea ajung uitate şi în final dispreţuite. Ele ajung dintr-o mână tare în una slabă, de acolo într-o mână indiferentă şi în final sunt date total la o parte de o mână rebelă. ...
Proiectul 4D al lui Dumnezeu (W.J. Ouweneel)
Efeseni 3.14-19
Locuri din Biblie: Efeseni 3.14-19, Cuvinte cheie: Planul lui Dumnezeu
Ce este „lărgimea şi lungimea şi adâncimea şi înălţimea” din epistola către Efeseni? Prietenul lui Iov, Ţofar, a spus aşa: „Poţi tu pătrunde adâncimile [sau: tainele] lui Dumnezeu, poţi tu pricepe ... mai multdesăvârşirea celui Atotputernic? Ele sunt ca înălțimea cerului – ce poţi face tu? Mai adânci decât Locuinţa morţilor – ce poţi ştii tu? Măsura lor este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea” (Iov 11.7-9). Dacă înţeleg corect, epistola către Efeseni aduce aceste patru dimensiuni în legătură cu planurile veşnice ale lui Dumnezeu referitoare la Adunare (Biserică). Doresc cu plăcere să tratez aceasta puţin sub aspectul acesta, deoarece aceste planuri ale lui Dumnezeu au o importanţă uriaşă pentru viaţa practică a Adunării sub puterea Duhului Sfânt. Permiteţi-mi vă rog să schimb puţin ordinea acestor patru „dimensiuni”.
Ce se exprimă prin botez? (W.J. Ouweneel)
1 Petru 3.20-22
Locuri din Biblie: 1 Petru 3.20-22, Cuvinte cheie: Botezul: botezul în apă
De ce nu ajungem noi sub judecată? Pentru că suntem mântuiţi! Cum a fost Noe salvat? Cum se face că Noe nu a ajuns sub judecată? Căci nu este aşa, că Dumnezeu l-a luat din lumea aceasta, aşa cum a făcut cu Enoh. El, a trebuit să ... mai multtreacă prin potop. Aşa se spune aceasta aici „prin apă”. Se poate citi aşa cum se spune în adnotare: „trecând prin apă”. Se mai poate citi şi aşa, că Dumnezeu spune: „prin elementul apă”. Dumnezeu a folosit apa ca să treacă pe Noe din lumea veche, nedreaptă într-o lume nouă. Astfel el a fost totodată salvat de apă, şi interesant este – şi eu accentuez aceasta, pentru că altfel nu vom înţelege botezul din versetul următor -: apa în sine era apa judecăţii!
Psalm 123 (H. Smith)
Locuri din Biblie: Psalm 123
Die Herzensübungen der Gottesfürchtigen im Angesicht von Verachtung und Spott der Welt.
Der Brief an die Hebräer (2) (S.B. Anstey)
Kapitel 2
Locuri din Biblie: Hebräer 2
Nach dem langen Einschub von Kapitel 1,2b bis zum Ende des ersten Kapitels bringt der Schreiber uns nun wieder zurück zu dem im Sohn geredeten Wort. Er sagt: „Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit ... mai multwir nicht etwa abgleiten.“ Die große Gefahr für einige unter den Hebräern bestand darin, den christlichen Boden zu verlassen, den sie eingenommen hatten, und sich wieder dem Judentum zuzuwenden. Das wäre Abfall. Der Schreiber benutzt hier das Wort „wir“, womit er nicht Gläubige an den Herrn Jesus Christus bezeichnet, sondern Juden, worin er sich selbst miteinschließt.
Der Prophet Amos (5) (H.A. Ironside)
Kapitel 5
Locuri din Biblie: Amos 5
Traurig und ernst sind die Takte des einer Totenklage gleichenden Klageliedes, das der Prophet über die gefallene Nation anstimmt, die er so sehr liebt. Als Volk haben sie in ihrer Treue zu Gott völlig versagt, und auf der Grundlage ihrer ... mai multVerantwortlichkeit konnten sie nicht einen einzigen Segen einfordern. Sollte Gott sie je wieder annehmen, dann wäre das nur aufgrund reiner Gnade möglich; andernfalls wäre nichts als Gericht ihr Teil. Auf diese Weise ist auch alles fehlgeschlagen, was Gott den Menschen anvertraut hat, und das Zeugnis, das der Gemeinde anvertraut wurde, ist davon nicht ausgenommen.
Müssen Frauen in der Gemeinde schweigen? (S. Isenberg)
1. Korinther 14,34-38
Locuri din Biblie: 1. Korinther 14, Cuvinte cheie: Schweigen der Frau
Der Prophet Sacharja (1) (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Sacharja 1
Das Gewissen des Volkes war geweckt, und Sacharja versuchte, das jetzt erweckte Volk dadurch zu ermutigen, dass er ihre Aufmerksamkeit auf den zukünftigen Tag der Herrlichkeit des Messias richtete. Im folgenden Monat wurde Sacharja gebeten, zum ... mai multVolk zu sprechen, zuerst mit einem mitreißenden Aufruf zur Selbstbeurteilung, danach mit einer bemerkenswerten Auslegung von Haggais Prophezeiung in Sacharja2,6-9.
Der Prophet Sacharja (H.A. Ironside)
Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas
Articole: 2, Locuri din Biblie: Sacharja
Ironsides Anmerkungen zur Prophezeiung Sacharjas stammen aus seinem Buch „Notes on the Minor Prophets“ (Anmerkungen zu den kleinen Propheten). Dieser Kommentar erschien erstmals 1909 bei Loizeaux Brothers, Bible Truth Depot, Neptune, New ... mai multJersey. Trotz ihrer Kürze sollten die kleinen Propheten nicht ignoriert werden, meinte Ironside, denn sie vermitteln wichtige Geschichte zwischen Gott und dem Volk Israel, Juda und den umgebenden Nationen. Was noch wichtiger ist: Sie offenbaren auch den Charakter Gottes. In den kleinen Propheten hören wir Gott sowohl in strengen Worten als auch in tröstenden Worten reden; wir sehen Ihn sowohl in Gericht als auch in Gnade handeln, in Plagen, Weissagungen und Wundern.
Der Prophet Sacharja (0) (H.A. Ironside)
Einleitung
Locuri din Biblie: Sacharja
Sacharja war ein Prophet, der ebenso wie Haggai und Maleachi nach der Gefangenschaft wirkte. Er verkündigte dem zurückgekehrten Überrest des jüdischen Volkes das Wort des Herrn; er predigte Freudenbotschaften und Ermutigung, um ... mai multdie Seelen der Menschen auf die kommende Herrlichkeit einzustimmen. Sein großes Thema war das Kommen des Messias und seine Herrschaft in Gerechtigkeit.
Psalm 122 (H. Smith)
Locuri din Biblie: Psalm 122
Der Gottesfürchtige freut sich angesichts der Rückkehr zum Haus des HERRN und zur Stadt Jerusalem.
Taina (3) (E. Dennett)
Adunarea – o intercalare în căile lui Dumnezeu pe pământ
Locuri din Biblie: Efeseni 2; Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Dacă un creştin astăzi citeşte scrierile profetice simplu şi numai în lumina ordinii universale existente şi încearcă să armonizeze totul cu ea, fără să ţină seama de tema tratată cu privire la comportarea responsabilă a ... mai multlui Israel ca atare, va fi în mod necesar dus în rătăcire. Cu cât se studiază mai detaliat profeţiile, cu atât mai clar devine cu câtă iscusinţă au fost ele formulate ca să se acorde spaţiu alternativei credincioşiei lui Israel, dacă ea s-ar fi găsit la el. La venirea lui Mesia a existat pentru Israel o ofertă reală şi în absolută concordanţă cu Împărăţia lui Dumnezeu prorocită cu mult timp în urmă; o ofertă, care –dacă ar fi fost primită – ar fi condus la împlinirea imediată a făgăduinţelor, la instaurarea unei domnii plină de glorie. Să se spună cum ea ar fi fost introdusă este fără îndoială în afara capacităţilor noastre, dar să recunoşti cum ea ar fi putut fi introdusă este în domeniul nostru de competenţă şi în limitele priceperii noastre.
Taina (E. Dennett)
Serie de articole
Articole: 3, Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Comunicarea între creştinii credincioşi (J.Ph. Fijnvandraat)
De ce trebuie să ţinem seama pentru o comunicare reuşită?
Cuvinte cheie: Comunicare
O primă premisă este claritatea (inteligibilitatea). Cu adevărat, nu trebuie să vorbeşti „în limbi”, ca să nu fii înţeles de ceilalţi. O vorbire tare şi bine articulată sau chiar ţipătul desigur nu sunt o ... mai multgaranţie pentru o înţelegere bună! Omul natural nu înţelege lucrurile care sunt de la Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă sunt rostite cu glas tare şi clar. Dar şi pentru credincioşi se poate vorbi sau scrie o vorbire neinteligibilă. De aceea necesitatea inteligibilităţii are următoarele consecinţe: ...
De unde vin pădurile de huilă?
Au crescut ele una peste alta în timp de 250 milioane de ani?
Locuri din Biblie: Geneza 7; Geneza 8, Cuvinte cheie: Creaţia; Evoluţie
Deja în clasele primare mulţi copii învaţă că turba ar fi de câteva mii de ani vechime. După multe milioane de ani ea devine lignit, şi după alte milioane de ani lignitul devine negru şi ia naştere huila. Cine a vizitat ... mai multmina scoţiană de huilă Fossil Grove sau a văzut fotografii ale acesteia, nu poate să nu aibă impresia că acolo a fost cândva o pădure. Ea arată realmente ca un teren păduros. Copaci trebuie să fi crescut acolo. Este lipsit de sens să vrei să tăgăduieşti aceasta. Şi din păcate: aceasta se lasă greu adus la unison cu Biblia. Căci atâta timp, cât trebuie să se fi scurs aici, nu redă Biblia. Problema devine şi mai mare, dacă ne gândim că zăcămintele de huilă se întâlnesc frecvent unul peste altul. La aceasta se adaugă că s-a găsit şi un „teren de rădăcini”, în care se găsesc rădăcinii de la copacii de huilă. În acest caz pare să nu mai fie nici o îndoială, sau?
Taina (1) (E. Dennett)
Ascunsă de la începutul lumii – descoperită lui Pavel
Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Funcţia lui Pavel cuprindea două ţeluri. El le exprimă în Efeseni 3.8 şi 9, unde el prezintă pe scurt şi clar natura misiunii sale ca apostol sau evanghelist. În primul rând lui i-a fost dat harul, că el a fost trimis să ... mai multvestească păgânilor bogăţia de nepătruns a lui Hristos. ... A doua misiune a apostolului este exprimată prin cuvintele: „… şi să pun în lumină înaintea tuturor care este părtăşia acestei taine.” ...
Taina (2) (E. Dennett)
Înţelesul ei şi efectele ei
Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină
Nu trebuie căutat mult, până când să facem descoperirea dorită. În Efeseni 3.6 apostolul ne dă o prezentare rezumativă a ceea ce înseamnă „taina”, şi prezintă trei detalii: 1. că păgânii ... mai multtrebuie să fie împreună-moştenitori, 2. că ei trebuie să aparţină împreună cu iudeii la acelaşi trup şi 3. că ei trebuie să fie împreună-părtaşi ai făgăduinţei în Hristos Isus prin Evanghelie.
Der Prophet Hosea (1) (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Hosea 1
Gott hat es für gut befunden, uns zu Hoseas persönlichem Hintergrund keine Details zu geben. Die Ausnahme bildet seine Ehe und die daraus resultierenden Probleme. Der Name seines Vaters wird mit Beeri angegeben, aber weder sein Stamm noch ... mai multsein Geburtsort werden erwähnt. Hosea bedeutet Hilfe oder Errettung. Fügt man einen einzelnen Vokal-Punkt hinzu, bekommt Hosea die Bedeutung: Errettung durch Jah.
Der Prophet Hosea (H.A. Ironside)
Anmerkungen zur Prophezeiung Hoseas
Articole: 2, Locuri din Biblie: Hosea
Ironsides Anmerkungen zur Prophezeiung Hoseas stammen aus seinem Buch „Notes on the Minor Prophets“ (Anmerkungen zu den kleinen Propheten). Dieser Kommentar erschien erstmals 1909 bei Loizeaux Brothers, Bible Truth Depot, Neptune, New ... mai multJersey. Trotz ihrer Kürze sollten die kleinen Propheten nicht ignoriert werden, meinte Ironside, denn sie vermitteln wichtige Geschichte zwischen Gott und dem Volk Israel, Juda und den umgebenden Nationen. Was noch wichtiger ist: Sie offenbaren auch den Charakter Gottes. In den kleinen Propheten hören wir Gott sowohl in strengen Worten als auch in tröstenden Worten reden; wir sehen Ihn sowohl in Gericht als auch in Gnade handeln, in Plagen, Weissagungen und Wundern.
Unser Lebensstandard (P. Wilson)
Sind wir zufrieden mit dem, was wir uns leisten können?
Locuri din Biblie: 1. Timotheus 6, Cuvinte cheie: Glaubensleben; Bescheidenheit; Geld; Gottseligkeit
Wenn junge Menschen ihr eigenes Zuhause gründen, sollten sie sich Gedanken machen über ihren Lebensstandard, das heißt über die Unkosten für das Haus oder die Wohnung, über ihren Einrichtungsstil und über die ... mai multAusgaben für Kleidung, Essen, Auto usw. Es gefällt Gott nicht, wenn wir bis zum letzten Cent unseres Einkommens alles ausgeben oder gar über unsere Verhältnisse leben. Und es fördert unser Glück in keiner Weise!
Dimensiunile lui Dumnezeu (J.Ph. Fijnvandraat)
Lungimea, lăţimea, înălţimea, adâncimea
Locuri din Biblie: Efeseni 3; Iov 11, Cuvinte cheie: Taină; Planul lui Dumnezeu
Am observat noi vreodată că în aceste patru noţiuni este ceva ciudat? Noi cunoaştem înălţimea şi adâncimea ca noţiuni opuse. „Înălţimea” este contrariul „adâncimii”! ... mai mult(„lung/scurt” sunt în aceeaşi relaţie ca „înalt/scund”, la fel cum este „lat/îngust”. În acest caz este vorba de cu totul altceva decât opoziţia „înălţime/adâncime”.) Probabil există o explicaţie filozofică de lingvistică pentru această ciudăţenie, dar pentru conţinutul şi ţelul acestei publicaţii este suficient să se constate că şi Biblia păstrează acest uz al vorbirii şi nu vorbeşte despre trei dimensiuni, ci despre patru, şi anume lungime, lăţime, înălţime şi adâncime. ... „În veacurile viitoare” va deveni clar ca lumina soarelui cât de înaltă este realmente „nemărginita bogăţie a harului lui Dumnezeu în bunătate faţă de noi, în Hristos Isus” (Efeseni 2.7)! În felul acesta Hristos va fi glorificat „în toţi sfinţii Săi” ( 2 Tesaloniceni 1.10). Înălţimea tainei despre Hristos va fi atunci „privită cu uimire”.
Das Buch Richter (G. de Koning)
Überblick über das Buch Richter
Locuri din Biblie: Richter
Data: 01.09.2019, Timp de valabilitate: 66 min
Argumente im Zusammenhang mit der Textkritik (D. Schürmann)
Cuvinte cheie: Bibelkritik; Bibelübersetzungen; Textus Receptus
In diesem Artikel sollen kurz einige Argumente beleuchtet werden, die gegen den Nestle-Aland-Text angeführt werden, der heute von vielen Bibelübersetzungen in unterschiedlichem Maß berücksichtigt als Textgrundlage bei der ... mai multÜbersetzung des Neuen Testaments wird. Die Argumentation hat leider dazu geführt, dass Bibelübersetzungen sehr populär geworden sind (z.B. Schlachter 2000), die nach Überzeugung vieler geistlicher und z.T. auch gelehrter Brüder einen nicht so genauen Bibeltext (auf der Grundlage z.B. des Textus Receptus) enthalten. (Damit soll keineswegs gesagt werden, dass bei den Befürwortern dieser Übersetzungen keine geistlichen oder gelehrten Brüder zu finden wären.)  Das sei nur deshalb erwähnt, weil vielfach der Eindruck erweckt wird, das sei eher (nur) die Meinung von Bibelkritikern wie Westcott, Hort und Aland, die einen großen Beitrag zum Nestle-Aland-Text geleistet haben.
Der Brief an die Hebräer (1) (S.B. Anstey)
Kapitel 1
Locuri din Biblie: Hebräer 1
Der Schreiber beginnt diesen großartigen Brief, indem Er Christus verherrlicht. Wie bereits in der Einführung erwähnt, wird uns Christus in den Kapiteln 1 bis 2 als „Apostel“ unseres Bekenntnisses vor Augen gestellt. Er ... mai multwird als derjenige betrachtet, der von Gott kam, um Gottes Willen zu vollbringen und Gott zu verherrlichen. In diesen Kapiteln wird Er mit den zwei größten Arten von Botschaftern verglichen, die die Zeit des Gesetzes hatte – die Propheten und die Engel. In jeglicher Hinsicht erweist Er sich als unendlich erhaben.
Der Prophet Amos (4) (H.A. Ironside)
Kapitel 4
Locuri din Biblie: Amos 4
In diesem Kapitel wird das Volk Israel daran erinnert, wie viele Wege Gott benutzt hatte, um zu ihnen zu reden, mit dem Ziel, sie wieder zu Ihm zurückzurufen. Doch das traurige Resultat war, dass sie auf ihren sündigen Wegen weitergegangen ... mai multwaren, trotz der Warnungen und Strafen. Sie verachteten die Züchtigung des Herrn.