El „i-a lăsat”
Gânduri referitoare la Matei 26.43,44

Kalender D.H.I.N.

© CSV, Online începând de la: 12.04.2020, Actualizat: 12.04.2020

Versete călăuzitoare: Matei 26.43,44

 Matei 26.43,44: Şi, venind din nou [Isus], i-a găsit dormind, pentru că ochii le erau îngreuiaţi. Şi, lăsându-i, a mers din nou şi S-a rugat a treia oară, spunând acelaşi cuvânt.

„Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine”, a spus Domnul Isus ucenicilor Săi (Matei 26.38). El ştia ce va veni asupra Lui în următoarele ore. În curând Iuda va veni împreună cu soldaţii şi Îl vor lua captiv. Erau numai câteva ore până la moartea Lui pe cruce. El se duce şi Se roagă în grădina Ghetsimani. Întristat şi tulburat adânc El vorbeşte cu Tatăl Său. Aceasta nu este o rugăciune scurtă, spusă în fugă, ci este o luptă înverşunată care durează mult timp. Ucenicii Lui trebuie să vegheze împreună cu El. Însă este seara târziu, ei sunt obosiţi şi adorm.

Când El vine la ei, îi găseşte adormiţi. El le cere încă o dată: „Vegheaţi şi rugaţi-vă” (Matei 26.41). În timp ce El aduce înaintea Tatălui rugăciunea Sa, ucenicii adorm din nou. Când Domnul Isus vine încă o dată la ei, se spune: „I-a lăsat”. Acestea sunt cuvinte scurte, dar bogate în conţinut. El îi lasă să doarmă. Nici o mustrare nu vine din gura Lui. Nici o încercare nouă de a-i motiva să simtă împreună cu El. El îi lasă. Chiar şi în această scenă serioasă străluceşte harul şi blândeţea Sa. El continuă să Se roage singur.

Singur – aceasta este caracteristica orei următoare. Când Domnul este prins, ucenicii fug. Când El stă înaintea judecătorului Său, El este complet singur. Profetic Îl auzim plângând: „Ai îndepărtat de la Mine pe prieteni şi tovarăşi, cunoscuţii Mei sunt întuneric” (Psalmul 88.18). Şi apoi punctul culminant al suferinţelor în cele trei ceasuri de întuneric pe cruce. Părăsit nu numai de oameni, ci chiar şi de Dumnezeu, El sufere în judecată pentru păcatele noastre.

Astăzi noi stăm înapoia crucii; dar să simţim veghind împreună cu Domnul Isus în necazul Lui sau să „veghem şi să ne rugăm”, aceasta putem s-o facem şi noi. Prin aceasta Îi arătăm recunoştinţa şi dragostea noastră şi rămânem păziţi de ispită.


Tradus de la: "Er liess sie"
Din calendarul Der Herr ist nahe, din 13.1.2019

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre cuvântul cheie Suferinţele Domnului (27)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen