„Voi bate păstorul …”
Matei 26.31

Jacob Gerrit Fijnvandraat

© SoundWords, Online începând de la: 22.01.2019, Actualizat: 22.01.2019

Verset călăuzitor: Matei 26.31

Matei 26.31: „Voi bate păstorul şi oile turmei se vor risipi.”

Să presupunem că sunteţi rugaţi să spuneţi ceva despre sfârşitul vieţii lui Isus din Nazaret; ce aţi spune? Probabil aceasta, că unul din ucenicii Lui se numea Iuda şi L-a trădat; că cei din poporul Lui L-au dat în mâna romanilor şi guvernatorul Pilat din Pont sub presiunea iudeilor a dispus răstignirea Lui. În privinţa aceasta aţi reda destul de exact cele petrecute. Şi cu toate acestea nu aţi amintit lucrul cel mai important. Aţi redat numai ceea ce s-a petrecut „înaintea ochilor poporului Israel”, însă sensul profund al celor petrecute nicidecum nu l-aţi amintit.

Ceea ce trebuia să se petreacă cu El, Isus Hristos a prorocit clar urmaşilor Lui, şi anume a făcut-o în două feluri. Sau mai bine spus, El a ilustrat aceasta din două puncte de vedere.

El a lămurit urmaşilor Lui partea pe care o vor avea oamenii. Această parte cuprindea trădarea din partea lui Iuda, predarea Lui de către iudei în mâinile romanilor şi răstignirea. Pe lângă aceasta El a vorbit cu ucenicii Lui şi despre altceva. Când a vorbit despre prinderea Lui şi moartea Lui, El a citat un text biblic din cartea Zaharia 13.7, unde Dumnezeu spune: „Voi bate păstorul şi oile turmei se vor risipi.”

Nu numai oamenii au făcut ceva, ci şi Dumnezeu a făcut ceva: El a bătut Păstorul. Ce vrea să se spună prin aceasta? De ce a făcut El aceasta? Oamenii au respins pe Hristos şi L-au omorât dintr-un fanatism religios şi din invidie religioasă. Isus din Nazaret le-a arătat prea mult greşelile lor. El a dat pe faţă păcatele lor şi a dezaprobat sfinţenia lor aparentă. Ei n-au putut suporta aceasta; glasul Lui trebuia omorât. Aceasta se vede clar din Biblie.

Dar de ce L-a bătut Dumnezeu? Aceasta nu se poate explica cu argumente. În Hristos Însuşi nu a fost nici măcar un singur motiv pentru a face aceasta. Niciodată El nu a făcut ceva spre dezonoarea lui Dumnezeu, şi nici nu a făcut ceva independent de Dumnezeu. Căci în acest caz, cu tot „binele” făcut se face ceva greşit. Însă nici măcar aceasta nu a avut loc la Isus din Nazaret. De ce L-a bătut Dumnezeu? De ce în mijlocul zilei a devenit întuneric pe Golgota, şi de ce a trebuit Hristos să strige: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27.46).

Răspunsul la această întrebare îl cunoaştem numai pentru că Dumnezeu ni l-a revelat în Biblie. Dumnezeu L-a părăsit, deoarece Hristos a devenit pe cruce purtătorul păcatelor. Deoarece El a vrut să ia acolo locul meu ca păcătos şi a vrut să poarte pedeapsa pe care o meritam eu. Profetul Isaia a profeţit aceasta cu următoarele cuvinte: „Pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui” (Isaia 53.5).

Dacă crucea nu ar fi mai mult decât o faptă a oamenilor, atunci dumneavoastră şi eu nu am avea nici un folos din moartea lui Hristos. Crucea este şi o chestiune între Dumnezeu şi Hristos. Aici Hristos a stat în judecata, care era partea noastră.

Probabil dumneavoastră niciodată nu aţi văzut sfârşitul vieţii lui Isus Hristos în această lumină. Probabil niciodată nu aţi vrut să-l vedeţi aşa, deoarece nu aţi vrut să recunoaşteţi că sunteţi un păcătos, sau nu aţi vrut să recunoaşteţi că păcatele dumneavoastră merită a judecată aşa de gravă. Însă fie că vreţi sau nu vreţi să recunoaşteţi, crucea stă întotdeauna ca dovada cea mai mare a adevărului acesta: „Eu voi bate Păstorul”.

Cât de fatal este dacă daţi la o parte acest aspect despre Golgota. Golgota arată adevărul afirmaţiei următoare: „Este înfricoşător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!” (Evrei 10.31). Aceasta înseamnă întuneric veşnic şi părăsire veşnică. Hristos a vrut să le ia pe amândouă asupra Lui, ca să poată fi Lumina pentru dumneavoastră şi să deschidă pentru dumneavoastră drumul spre Dumnezeu. Spus mai bine: El Însuşi este drumul. Crede-ţi în El, atunci crucea va avea un înţeles mai mare decât numai unul istoric.


Tradus de la: Ich werde den Hirten schlagen

Titlul original: „Ik zal de herder slaan …“
Sursa: www.jaapfijnvandraat.nl

Traducere: Ion Simionescu

Mai multe articole despre locul din Biblie Zaharia 13 (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen