Loc din Biblie: Ioan 13

8 Rezultate

A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului? (F.G. Patterson)
Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26
Locuri din Biblie: Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26, Cuvinte cheie: Masa Domnului; Iuda; Cina; Locuri biblice grele
Nu este nici un motiv să se presupună că ambele pasaje nu se referă la aceeaşi Cină sau la aceeaşi sărbătoare de Paști. Iuda a fost prezent, şi în timpul prezenţei sale Isus a instaurat ceea ce Scriptura numeşte după aceea ... mai mult„Masa Domnului”. Organizarea sărbătorii însă nu a avut şi alte însuşiri, care ulterior i-au fost adăugate, atunci când a devenit simbolul părtăşiei în Biserică.
Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (3) (W.J. Ouweneel)
Ioan 13.1-8
Locuri din Biblie: Ioan 13.1-8, Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul
Dar probabil această primă parte a vieţii nu ne este încă aşa de nefamiliară. Cred că problema noastră constă în aceea, că noi cunoaştem prea puţin partea a doua. Şi partea a doua este, că Domnul Isus spune: Vino şi ia ... mai multcina împreună cu Mine. – Cunoşti tu aceasta, frate drag, soră dragă? Să iei cina cu Domnul Isus? Aşa cum El a invitat pe ucenicii Săi în camera de sus? Este ciudat, dar în evanghelia după Ioan nu citim nimic despre masa Domnului sau despre cină. Aceasta este foarte important. Nu este acelaşi lucru ca în evanghelia după Matei, Marcu şi Luca. Cina o sărbătorim aici pe pământ – desigur literalmente, dar şi simbolic. Cina o sărbătorim aici în pustiu ca mărturie, atâta timp cât vom fi aici. Este în concordanţă cu jertfa arderii de tot din Vechiul Testament, potrivit cu 1 Corinteni 10. Acesta era un loc al întâlnirii, unde poporul lui Dumnezeu se întâlnea cu Dumnezeu, acolo la intrarea Cortului întâlnirii. Ei veneau acolo şi aveau părtăşie unul cu altul. Dar aceasta este aici pe pământ. Însă eu cred, în Ioan 13 se merge mai departe. Aici este vorba simbolic de o altă cameră şi este vorba de o altă masă – tot simbolic. Aici este vorba de o cameră cerească. Ştim aceasta! Priveşte ce discuţii au loc aici.
Ce înseamnă murdărirea la spălarea picioarelor? (H.L. Heijkoop)
Locuri din Biblie: Ioan 13, Cuvinte cheie: Spălarea picioarelor; Curăţirea
Acelaşi lucru îl vedem şi în Ioan 13. La spălarea picioarelor, Domnul Isus foloseşte exemplul unui om care a făcut baie generală. Însă el trebuie să iasă din nou în stradă - şi pe stradă este praf - aşa că ... mai multpicioarele i se murdăresc. Când el vine acasă, picioarele sale deci trebuie iarăşi spălate, ca astfel să fie cu totul curat. ...
De ce noi numim pe Mântuitorul nostru „Domnul” (A.W. Pink)
şi nu simplu numai Isus?
Locuri din Biblie: Ioan 13.13, Cuvinte cheie: Isus: ca Domn
Versetul 13 din evanghelia după Ioan capitolul 13 accentuează în chip minunat faptul că Domnul Isus este „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1.14). Domnul tocmai făcuse pentru ucenicii Săi slujba cea mai de jos a unui sclav. ... mai multPrin aceasta însă El nu a părăsit nicidecum poziţia Lui de autoritate şi întâietate. El aminteşte ucenicilor că El este încă „Învăţătorul şi Domnul” lor şi că aceasta corespunde şi propriei lor mărturisiri.
Evanghelia lui Pavel (5) (R.A. Huebner)
Evanghelia gloriei şi a harului
Locuri din Biblie: Ioan 13.31-32; Ioan 17.4; 19.34, Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel
Evanghelia gloriei are două aspecte, şi unul este completarea celuilalt. Pavel vorbeşte mereu despre „Evanghelia mea”, şi în 1 Timotei 1.11 el vorbeşte despre ea ca fiind „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu”. ... mai multEvanghelia slavei lui Dumnezeu este vestea bună că Dumnezeu a fost pe deplin glorificat!
Pelerinaj şi odihnă (1) (W.T. Turpin)
Ioan 13: Curăţire şi părtăşie
Locuri din Biblie: Ioan 13, Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul; Curăţirea; Sfinţenia, sfinţirea
Oricine priveşte starea poporului lui Dumnezeu din zilele noastre va observa fără discuţii cât de puţină odihnă adevărată este între credincioşi. Nicidecum nu contest că seriozitatea, râvna şi dăruirea, cunoaşterea ... mai multşi înţelegerea sunt prezente. Însă se pot avea toate aceste însuşiri (sau numai o parte din ele) şi cu toate acestea să nu ai o pace reală, o odihnă adevărată. Astăzi este deosebit de greu să găseşti pe cineva care se bucură de o pace permanentă. De ce este aşa? Te-ai întrebat vreodată, cum se face că în privinţa aceasta se observă o aşa mică diferenţă între sfinţi şi mediul înconjurător al lor? Intenţia mea este, dacă este posibil, să răspund corect la această întrebare.
Slava Tatălui şi a Fiului (2) (H.L. Rossier)
Ioan 13.31-32
Locuri din Biblie: Ioan 13.31-32, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
La începutul capitolului 13 găsim iarăşi această expresie, care a fost deja amintită în capitolul anterior: „Isus, ştiind că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl.” Aceste cuvinte sunt ca să zicem ... mai multaşa preludiul pentru toate capitolele care urmează. Domnul prezintă moartea Sa ca un eveniment care are deja rezultate. El pleacă „din lumea aceasta la Tatăl”. Aici nu a venit ceasul ca în capitolul 12 „ca Fiul Omului să fie preamărit”, ci a sosit ceasul ca Fiul lui Dumnezeu să Se reîntoarcă la Tatăl, la Acela pentru care El, pentru a-L revela, a venit în lumea aceasta. El Se scoală de la masa, la care El a mâncat împreună cu ucenicii Săi, şi renunţă la această legătură pământească cu ei pentru a-i lega cu Sine în cer. Acolo Se reîntoarce El. De acolo El Se coboară în dragoste la slujba de Mijlocitor, ca să le spele picioarele şi să-i pună în starea de a avea parte sau părtăşie cu El în această poziţie nouă.
Ucenicul pe care-l iubea Isus (H. Smith)
Ioan 13.21-25; 19.25-27; 20.1-4; 21.1-7,15-22
Locuri din Biblie: Ioan 13; Ioan 19; Ioan 20; Ioan 21, Cuvinte cheie: Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul
Când Petru vorbeşte credincioşilor despre Domnul, el poate spune: „pe care, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi” [1 Petru 1.8]. În prezenţa fariseului îngâmfat Domnul a putut spune despre femeia care I-a ... mai multsărutat picioarele, „ea a iubit mult” [Luca 7.47]. În felul acesta Scriptura recunoaşte această dragoste, şi Domnul Se bucură de ea. În afară de aceasta, dragostea pentru Domnul are multe făgăduinţe, şi nu în cele din urmă savurarea deosebită a Domnului şi a Tatălui (Ioan 14.21-24).