Loc din Biblie: Evrei 4

1 Rezultat

Epistola către Evrei capitolul 4 (H.C. Voorhoeve)
Evrei 4
Locuri din Biblie: Evrei 4
În capitolul 4 se tratează în continuare tema referitoare la odihna lui Dumnezeu. Când izraeliţii în pustie au ajuns la graniţele ţării făgăduite, prin necredinţă au refuzat să intre în Canaan, Dumnezeu a ... mai multjurat în mânia Sa: „Nu vor intra în odihna Mea!”, şi toţi au căzut în pustie.