Autor: Mawson, John Thomas

12 Rezultate
Ce înseamnă „părtăşia cu Tatăl”? (J.T. Mawson)
Locuri din Biblie: 1 Ioan 1.3; Ioan 8.29, Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul
Vom face bine să glorificăm Numele lui Dumnezeu, pentru că El ne-a revelat valoarea Fiului Său preaiubit; căci aceasta a devenit o realitate, de când Fiul Său preaiubit a fost printre noi. Ce bucurie a găsit Tatăl la El, atunci ... mai multcând El a trăit aici pe pământ! Suntem bucuroşi şi ne bucurăm că a fost aşa, că în lume, care este stăpânită de diavolul, căpetenia ei, Tatăl a găsit în Isus pe Unul care corespundea pe deplin felului Lui de gândire în orice gând, în orice cuvânt şi în orice faptă.
Consecinţa umplerii cu Duhul (J.T. Mawson)
Apocalipsa 22.16,17
Locuri din Biblie: Apocalipsa 22.16,17, Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: umplerea; Duhul Sfânt: natura; Duhul Sfânt: lucrarea
Duhul adevărului, Mângâietorul, a venit ca să ne arate lucrurile referitoare la Isus Hristos şi să-L onoreze. El are succes în lucrarea Sa, şi Hristos este glorificat, dacă inimile poporului Său răscumpărat sunt captivate ... mai multde El aşa de mult, că celelalte lucruri pierd tot mai mult puterea lor de atracţie şi ele au nevoie numai de El şi îşi unesc pe deplin glasul cu ceilalţi având marea dorinţă, ca El să vină curând. Dacă inimile sfinţilor lui Dumnezeu se unesc în strigătul „Vino!”, atunci nu este nici un dezacord şi nici o contradicţie între dorinţa Duhului şi dorinţa acelora în care El locuieşte. Aceasta este unitatea Duhului.
Imagine: L. Binder
Contraste mari în cartea Apocalipsa (J.T. Mawson)
Serie de articole
Articole: 3, Locuri din Biblie: Apocalipsa
Credinţa în Cel răstignit (J.T. Mawson)
Ioan 19.35-42
Locuri din Biblie: Ioan 19.35-42, Cuvinte cheie: Credinţă
. Credinţa este răspunsul inimii omului la o revelaţie dumnezeiască. Dumnezeu spune – eu cred. Aceasta este credinţa. Dumnezeu S-a revelat pe deplin. El a arătat oamenilor, ce este El, însă când a făcut-o, noi nu am fost de ... mai multfaţă, ca să vedem, şi dacă revelarea trebuie să ne influenţeze şi noi să fim binecuvântaţi prin ea, dacă noi trebuie s-o credem şi s-o înţelegem, atunci trebuie să avem o relatare veritabilă despre ea, o descriere inspirată divin. Şi o astfel de relatare avem aici. „Şi cel care a văzut acestea a mărturisit, şi mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.” Ce era, ceea ce Ioan a văzut? El a văzut pe Fiul lui Dumnezeu atârnând mort pe cruce, cu o coastă străpunsă, din care curgea sânge şi apă. Aceasta era o viziune mare, şi Dumnezeu o recomandă atenţiei noastre deosebite.
Cum biruiesc eu lumea? (J.T. Mawson)
Luca 4.1-13
Locuri din Biblie: Luca 4.1-13, Cuvinte cheie: Caracter lumesc
A existat numai un singur Om desăvârşit pe pământ, care în dependenţă de Dumnezeu a mers permanent pe un drum de biruinţă, Omul Isus Hristos. Acesta ne-a lăsat un exemplu, pentru ca noi să mergem pe urmele Lui. Dacă ... mai multÎl iubim, atunci bucuria noastră va fi să-L urmăm, şi în felul acesta vom afla că jugul Lui este blând şi sarcina Lui este uşoară. Evanghelia după Luca ne prezintă pe Domnul în caracterul deosebit de atrăgător al omului dependent de Dumnezeu, şi aici ni se relatează şi că diavolul L-a ispitit în acele trei feluri, aşa cum a făcut în Eden spre nefericirea omenirii.
Deschide-ţi casa pentru bine (J.T. Mawson)
3 Ioan 8
Locuri din Biblie: 3 Ioan 8, Cuvinte cheie: Separare/Punere deoparte
Oricât de important este să ne închidem casa faţă de învăţăturile greşite şi să păstrăm adevărul despărţit de toate întinările (vezi articolul: Încuie-ţi casa ca să nu intre răul), aşa că prin ... mai multaceasta putem merge pe drumul nostru spre bucuria noastră proprie şi spre onoarea Domnului, totuşi aceasta nu este totul. Fără îndoială aceasta are prioritate, şi fără aceasta toate celelalte, oricât de plăcute ar fi pentru oameni, ajung mai mult sau mai puţin să fie dezaprobate de Domnul. Însă mai există altceva şi la locul lui aceasta are aceeaşi importanţă, şi acest altceva este subiectul celei de-a 3-a epistole a lui Ioan. Evanghelia trebuie să fie activă şi adevărul trebuie să fie la lucru.
Eliberarea de sub puterea păcatului (J.T. Mawson)
Formalismul şi ceremoniile nu ne duc departe
Locuri din Biblie: Ioan 1.14-16; Ioan 4; 7; 1 Împăraţi 3; Ezechiel 47, Cuvinte cheie: Eliberare; Păcat
S-ar putea ca în strângerile noastre laolaltă din aceste zile să se ridice întrebări în unele inimi: întrebări referitoare la trecut, întrebări referitoare la stilul de viaţă actual, întrebări ... mai multreferitoare la viitor şi întrebări referitoare la ceea ce se face şi cum trebuie să slujim Domnului, căruia Îi aparţinem. Unii ar putea chiar să aibă nopţi nedormite, deoarece ei sunt neliniştiţi în inimile lor cu privire la aceste lucruri.
Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (J.T. Mawson)
Serie de articole
Articole: 13, Locuri din Biblie: 2 Împăraţi 2; 3; 4; 5; 6, Cuvinte cheie: Elisei
Încuie-ţi casa ca să nu intre răul (J.T. Mawson)
2 Ioan 10
Locuri din Biblie: 2 Ioan 10, Cuvinte cheie: Separare/Punere deoparte
Aceasta este o scrisoare inspirată adresată unei femei şi copiilor ei! Aceasta merită atenţia noastră şi ar trebui să ne facă să cercetăm motivul pentru aceasta, căci această epistolă scurtă (2 Ioan) este singura în Noul ... mai multTestament în această privinţă. Ca una din ultimele epistole (scrisori) inspirate ea accentuează la sfârşitul Sfintei Scripturi, ceea ce permanent Sfânta Scriptură învaţă, că Dumnezeu Îşi arată puterea Sa în slăbiciune şi din gura copiilor şi a pruncilor care sug Şi-a scos un temei de laudă (Psalmul 8).
Nori înaintea sufletului tău? (J.T. Mawson)
2 Corinteni 3.18
Locuri din Biblie: 2 Corinteni 3.18, Cuvinte cheie: Nori
Vaporul nostru urma să ajungă în zorii zilei în unul din oraşele mici de pe ţărmul Indiei de vest, spre care ne îndreptam pentru a debarca acolo poşta şi pe unii călători. Ştiam că prin această ocazie se oferea privirii ... mai multnoastre una din cele mai frumoase privelişti ale pământului acesta. Un lanţ de munţi se înălţau spre cer, al căror picior se rezema pe verdele suculent şi al căror vârf era înconjurat de un violet închis, în timp ce de-a lungul coastei palmieri zvelţi îşi legănau coroanele arcuind. Vom avea înaintea noastră o ţară de basm şi un port cu apă azurie şi împrejurimile lui pitoreşti.
Omul care Îmi este tovarăş (J.T. Mawson)
Zaharia 13.7
Locuri din Biblie: Zaharia 13.7, Cuvinte cheie: Cruce
„Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu, și asupra Omului care Îmi este tovarăș! Zice Domnul oștirilor. Lovește pe Păstor, și se vor risipi oile.” Nu este nici o îndoială că acest cuvânt profetic a fost ... mai multspus cu privire la Domnul nostru Isus Hristos; căci El Însuși îl amintește și îl aplică cu privire la Sine atunci când în noaptea în care a fost vândut a urcat împreună cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor (Matei 26.31). Sunt cuvinte minunate care arată slava divină a Domnului; căci DOMNUL oștirilor vorbește despre El ca »Omul, care este tovarășul Meu«, cea ce cu siguranță are sensul de egalitate
Ţinut în picioare în furtunile vieţii (J.T. Mawson)
Matei 14.22-28
Locuri din Biblie: Matei 14.22-28, Cuvinte cheie: Încercări
Să ne amintim de întâmplarea cea mai des citată, care este relatată în evanghelii. Era noapte şi ucenicii Domnului nostru se aflau pe Marea Galileii. Domnul era pe partea muntelui liniştită în rugăciune cu Tatăl Său, ... mai multşi noi putem fi siguri că ucenicii Lui au fost amintiţi în această rugăciune. Cu toate acestea El a privit prin întuneric şi i-a văzut vâslind zadarnic, căci valurile se ridicau. Inima Lui era plină de compasiune, când a văzut cum furtuna îi punea în pericol, şi astfel a părăsit retragerea Lui plină de pace şi a mers pe mare, ca să vină la ei.