Sunt eu mulţumit cu misiunea mea?
Exemplul lui Elisei

Kalender D.H.I.N.

© CSV, Online începând de la: 12.04.2020, Actualizat: 12.04.2020

Versete călăuzitoare: 1. Împăraţi 19.19,21

1. Împăraţi 19.19,21: Şi Ilie s-a dus la Elisei şi şi-a aruncat mantaua peste el … Şi [Elisei] s-a ridicat şi a mers după Ilie şi i-a slujit.

Când Dumnezeu pregăteşte un om pentru slujba pentru El şi apoi îl cheamă, atunci are loc ceva! Uneori deodată – ca aici la Elisei. Elisei se afla în mijlocul lucrului său şi bătrânul profet Ilie vine şi aruncă mantaua lui de profet peste Elisei. Fără să se rostească vreun cuvânt, Elisei ştie ce înseamnă această acţiune. Şi momentul acesta este decisiv pentru viaţa lui în continuare.

Elisei trebuia să fie urmaşul marelui profet Ilie. Şi Elisei face aceasta fără să-şi lase deschisă vreo uşă din dos pentru un drum de revenire. Nu, el taie boii cu care tocmai a arat, şi simbolic dărâmă podul dinapoia lui. Aşa de categoric, aşa de direct ascultă el de cuvântul lui Ilie. Chemarea lui Dumnezeu acopere toate obiecţiile posibile venite din latura naturală. Elisei îl urmează pe Ilie. El acceptă la început şi slujbe mai mici pentru Ilie: el „a turnat apă pe mâinile lui Ilie” (2. Împăraţi 3.11).

Curând se arată că Elisei era strâns legat lăuntric cu Ilie, spre deosebire de elevii profeţilor din timpul acela. Elisei nu se lasă dezbărat de Ilie; el îl urmează pe Ilie până în ultimul moment. El cunoaşte nu numai ţelurile călătoriei lui Ilie – aşa cum cunoşteau acei tineri -, ci el îl însoţeşte pe bătrânul profet într-acolo. El ştie nu numai că „Domnul îl va lua pe Ilie”, ci el trăieşte totul pe viu (2. Împăraţi 2). Cunoaşterea căilor lui Dumnezeu s-a ancorat în inima lui. Aici ea se leagă cu un sentiment profund de Dumnezeul lui, căruia Îi slujeşte şi căruia Îi dedică viaţa sa.

Să învăţăm de la Elisei, să împlinim fiecare misiune a Domnului nostru, chiar dacă la început ar fi numai slujbe mici, obişnuite! Şi să transpunem în faptă în viaţa noastră ce am cunoscut din Cuvântul lui Dumnezeu! Fiecare zi ne oferă ocazii destule să-L urmăm cu credincioşie pe Domnul.


Tradus de la: Bin ich mit meiner Aufgabe zufrieden?
Din calendarul Der Herr ist nahe din 12.1.2019

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen