Un ultim cuvânt al Domnului adresat slujitorilor Lui
Matei 28.18-20 – Încurajarea de care au nevoie toţi slujitorii Lui ...

Frank Binford Hole

© Beröa-Verlag, Online începând de la: 12.03.2021, Actualizat: 12.03.2021

Versete călăuzitoare: Matei 28.18-20

Matei 28.18-20: Şi Isus, apropiindu-Se, le-a vorbit, spunând: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit! Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

La sfârşitul evangheliei după Matei citim cum Domnul înviat a poruncit ca cei unsprezece ucenici ai Lui să meargă în Galileea. Acolo, unde El S-a arătat lor, le-a dat o misiune importantă. În cuvintele Sale auzim nu mai puţin de patru ori cuvântul scut toată: toată puterea, toate naţiunile, să păzească toate, toate zilele.

Domnul nostru înălţat exercită toată puterea, atât în cer cât şi pe pământ. Dacă unui slujitor i se întâmplă ceva potrivnic, El Însuşi stă înapoia acestor împrejurări. El le-a permis.

Expresia „toate naţiunile” parafrazează întreg câmpul de lucru, pe care slujitorii Domnului Isus exercită slujba lor. Pentru cei unsprezece apostoli, cărora Domnul le-a adresat aceste ultime cuvinte, însemna că ei nu mai trebuiau să lucreze numai în mijlocul lui Israel, ca până acum.

Cine dintre naţiuni va primi Evanghelia şi se va boteza ca discipol al Domnului Isus, ar trebui să fie instruit să păzească toate poruncile Domnului. Un rob al Domnului trebuie să se caracterizeze prin ascultare faţă de Stăpânul său ceresc. Este însă şi misiunea lui să conducă la ascultarea de Hristos pe aceia pe care îi întâlneşte.

Toate zilele, aceasta înseamnă tot timpul slujirii lor până la sfârşitul veacului, robii Domnului se pot baza pe sprijinul Stăpânului lor şi pe prezenţa Sa prin Duhul Sfânt.

Evanghelia se încheie cu această misiune. Dacă mergem mai departe şi citim în cartea Faptele apostolilor, şi apoi în epistole, avem prezentată tot mai mult misiunea completă pe care noi o avem astăzi cu privire la Evanghelie. Cu toate acestea nu pierdem nici lumina şi nici foloasele a ceea ce Domnul spune aici. Noi mergem încă la toate popoarele şi botezăm pe aceia care devin ucenici, în Numele lui Dumnezeu, aşa cum El S-a revelat pe deplin. Noi trebuie să învăţăm pe alţii întreg Cuvântul Domnului. Toată puterea este încă în mâinile Sale. Şi făgăduinţa prezenţei Sale are valabilitate până la sfârşitul veacului, indiferent de ce se poate întâmpla.


Tradus de la: Ein letztes Wort des Herrn an seine Diener

Titlul original: „Ein Wort des Herrn an seine Knechte“
din Halte fest, Anul 32, 1989, pag. 45–47.
Cu aprobarea amabilă a editurii Beröa-Verlag, Zürich.

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen