Autor: Hole, Frank Binford

14 Rezultate
Abaterile de la adevăr au loc deseori pe nesimţite (F.B. Hole)
Efeseni 4.1-3
Locuri din Biblie: Efeseni 4; 1 Corinteni 12, Cuvinte cheie: Unitatea Duhului
Mai mult decât de abaterile evidente şi grosolane de la ordinea lui Dumnezeu avem de temut abaterile subtile de la adevăr şi de la simplitate. Acestea se dezvoltă aproape neobservate pe parcursul anilor şi treptat îşi găsesc loc ... mai multîn gândirea noastră, fără să fim întotdeauna conştienţi de acest fapt; până când în cele din urmă constatăm abaterea de la calea iniţială, corectă şi luptăm cu înverşunare pentru adevăr.
Al şaptelea de la Adam (F.B. Hole)
O privire în viaţa lui Enoh
Locuri din Biblie: Geneza 5; Evrei 11; Iuda, Cuvinte cheie: Răpire; Enoh
În Geneza 4-5 ne sunt prezentate două linii genealogice, una prin Cain şi una prin Set. Fiecare al şaptelea urmaş, Lameh şi Enoh, ne dau imagini foarte diferite şi caracteristice din viaţa oamenilor. Lameh, ca al şaptelea urmaş pe ... mai multlinia lui Cain, este omul răutăţii, Enoh, ca al şaptelea pe linia lui Set, este "luat" de Dumnezeu înainte de potop şi prin aceasta ne dă o imagine despre Adunare (Biserică), care va fi răpită înainte de necaz.
Credinţă mare – credinţă mică (F.B. Hole)
Matei 8.5-13,23-27
Locuri din Biblie: Matei 8; Matei 14, Cuvinte cheie: Credinţă
În evanghelia după Matei 8 se arată un contrast mare între „credinţa mare” a centurionului din Capernaum şi „credinţa mică” a ucenicilor aflaţi în furtună pe lac.
Cu toate că suferi, nu deznădăjdui (F.B. Hole)
Iov 42; Iacov 5.7-11
Locuri din Biblie: Iov 42; Iacov 5.7-11, Cuvinte cheie: Suferinţa: în general
Noi am auzit de „răbdarea lui Iov”. „Mesajul lui Iov” („mesajul nenorocirii”; „mesajul groazei”] a devenit realmente proverbial. Niciodată în istoria lumii nu a venit vreodată într-o ... mai multsingură zi atâta nenorocire asupra unui om. Diferitele evenimente s-au derulat legate unul de altul aşa că orice gând referitor la întâmplare este exclus şi era clar că toate acestea erau coordonate dintr-o lume nevăzută. Prietenii lui Iov şi el însuşi nu au văzut aceasta, însă el a perseverat şi a lăsat timp lui Dumnezeu să ducă la un sfârşit clar aparentul Său plan întunecat.
Democraţia în lumina Sfintei Scripturi (F.B. Hole)
Ce spune Scriptura despre regim?
Cuvinte cheie: Politică; Mersul la alegeri
Democraţia ni se prezintă ca punct final al înţelepciunii timpurilor trecute. Istoria ne arată – aşa se poate spune – protocolul lung şi obscur al experienţelor omeneşti cu privire la formele de guvernare, şi ... mai multtrăgând foloase din experienţele trecute s-a dezvoltat ideea democratică şi ea îşi ocupă acum locul între naţiunile progresiste. Este – ca să folosim renumitul slogan al lui Abraham Linkoln – „Domnia poporului, prin popor, pentru popor”. În practică însă se ajunge că oamenii sunt conduşi de o majoritate a poporului – căci niciodată ei nu sunt unanimi, motiv pentru care minoritatea trebuie să cedeze; şi această majoritate ar trebui să guverneze prin reprezentanţii ei aleşi spre binele tuturor şi nu numai pentru interesele majorităţii. Dacă ei vor face aceasta, aceasta este o altă întrebare.
Dominaţie mondială (F.B. Hole)
Dominaţiile mondiale din trecut şi dominaţia mondială viitoare
Locuri din Biblie: Daniel 7, Cuvinte cheie: Domnia mondială; Politică
Un duh de nelinişte a cuprins în zilele noastre aproape lumea întreagă. Ea a devenit o caracteristică aşa de evidentă a timpului nostru, căci chiar şi observatorul cel mai superficial o remarcă.
Iluzia se sparge în bucăţi (F.B. Hole)
1 Ioan 2.13-17
Locuri din Biblie: 1 Ioan 2.13-17, Cuvinte cheie: Carne; Orientare de viaţă pământească; Orientarea vieţii: pământeşte; Caracter lumesc
Ai văzut vreodată o fata morgana? Fata morgana va dispare fără îndoială în nimic. Toate cuceririle omeneşti vor pieri în nimic. Va veni timpul când ultimele rămăşiţe ale marii piramide se vor prăbuşi în praf ... mai multşi vor fi mânate de vântul fierbinte în Sahara; când se va uita unde este Londra şi New York; când ştiinţele omeneşti şi filozofia omenească vor încurca pe om în catastrofe îngrozitoare şi pricinuite de el însuşi şi îl va duce la decădere şi când fiecare mărire omenească şi toată gloria vor fi aduse la tăcere în prezenţa Domnului. Dacă ne gândim la toate acestea, nu răsună în urechile noastre porunca apostolică: „Nu iubiţi lumea, nici cele din lume”
Îndreptăţire – prin împlinirea Legii de către Hristos? (F.B. Hole)
Romani 3.20,21; 4.25; 5.12-21
Locuri din Biblie: Romani 3.20,21; Romani 4.25; Romani 5.12-21, Cuvinte cheie: Justificarea; Împlinirea Legii lui Hristos
Întrebare: Nu s-a făcut nici o aluzie la faptul că dreptatea lui Hristos ne este socotită nouă. De ce? Deoarece în Scriptură nu este gândul acesta. Nu este greu să se găsească dreptatea lui Hristos în ea. Ea era ... mai multabsolut desăvârşită, şi de aceea El putea ca „Mielul lui Dumnezeu” să se aducă ca jertfă pentru noi. Însă noi suntem îndreptăţiţi prin sângele Său, nu prin viaţa Lui desăvârşită. El a murit pentru noi, însă niciunde nu se spune că El a împlinit Legea pentru noi. Dacă ar fi făcut aceasta, atunci noi am sta înaintea lui Dumnezeu numai corespunzător unei dreptăţi legaliste, aceasta înseamnă într-o dreptate care merge numai atât de departe cât înseamnă împlinirea Legii lui Moise. Atunci dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu ar fi tocmai această dreptate a Legii, despre care vorbeşte Moise (vezi Romani 10.5), chiar dacă nu este realizată prin noi, ci de Hristos în favoarea noastră.
Lucruri statornice (F.B. Hole)
Evrei 13.1-6
Primul verset este foarte scurt. Cuvântul a rămâne este în fond același cu cel din Evrei 12.27. Când vine ziua zguduirii, vor rămâne numai lucrurile care nu pot fi zguduite. Şi din acestea face parte dragostea ... mai multfrăţească. Ea rămâne neclătinată în veac. De aceea nu ar trebui ea să ocupe astăzi un loc statornic între credincioşi?
Naufragiat nenorocos …!? (F.B. Hole)
Proverbe 4.18
Locuri din Biblie: Proverbe 4.18, Cuvinte cheie: Suferinţa: în general; Frustrare; Decepţii
Sunt multe greutăţi în zilele noastre. El ne apasă tot mai mult. Greutăţi în adunare, în afacere, în familie – toate greutăţi pe care nu le-am simţi dacă nu am fi creştini care au dorinţa să meargă pe un ... mai multdrum plăcut lui Dumnezeu. Ce înseamnă ele? ...
Nici un câştig, sau un câştig mare? (F.B. Hole)
Eclesiastul 1.16-2.11; 1 Timotei 6.6
Locuri din Biblie: Eclesiastul 1; Eclesiastul 2; 1 Timotei 6, Cuvinte cheie: Viaţă de credinţă; Câştig; Solomon
Dacă viaţa ta nu are nici un folos, nici un câştig, atunci s-ar putea că tu mergi pe urmele lui Solomon, însă aceasta are loc nu numai într-o depărtare plină de respect, ci şi la o distanţă foarte mare. Dumnezeu a dat ... mai multocazie acestui om remarcabil într-o măsură deosebit de uimitoare să bea bucuria omenească din toate izvoarele posibile, aşa cum noi niciodată nu o vom avea. Prin poziţia lui înaltă, prin înţelepciunea acordată lui în mod deosebit, prin emanaţia spirituală strălucitoare a lui, prin faptul că el era împărat şi că a intrat în împărăţie atunci când aceasta era la înălţimea minunată adusă prin acţiunea şi luptele marelui său tată David, când din toate părţile veneau la el bogăţii uriaşe, el era în stare să-şi permită orice lux şi nu trebuia să renunţe la vreo savurare. Lumea întreagă îi stătea la picioare. Noi am auzit cuvintele sale. El nu a lipsit inima lui de nici o bucurie. El a făcut în măsură deplină tot pentru ce s-a hotărât. El era în stare să exploreze în întregime până la capăt orice lume care există în mijlocul universului, în măsura în care ele existau în zilele sale. Desigur lumea mecanică era atunci încă una foarte mică în comparaţia cu cea de astăzi, însă lumea spirituală din zilele lui Solomon şi lumea bogăţiei, a strălucirii şi a onoarei erau foarte mari.
Problema păcatului (F.B. Hole)
Serie de articole: Romani 5-8
Articole: 4, Locuri din Biblie: Romani 5; Romani 6; Romani 7; Romani 8, Cuvinte cheie: Păcat
Un contrast mare (F.B. Hole)
Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; 10.1-8; Filipeni 3
Locuri din Biblie: Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; ´1 Împăraţi 10.1-8; Filipeni 3, Cuvinte cheie: Orientarea de viaţă cerească; Solomon; Pavel
Între toţi oamenii, a căror viaţă este relatată în Vechiul Testament, Solomon s-a remarcat prin aptitudinile lui intelectuale. Dacă citim 1 Împăraţi 5.9-14 (1 Împăraţi 4.29-34) şi primele versete din 1 ... mai multÎmpăraţi 10 vedem că Dumnezeu i-a dat lui Solomon nu numai puteri spirituale deosebite, ci şi că Solomon avea aptitudini literare şi poetice mari şi multă cunoştinţă despre toate temele ştiinţelor naturii. Pe lângă aceasta el avea şi o mare înţelegere despre „Numele Domnului”,.
Un ultim cuvânt al Domnului adresat slujitorilor Lui (F.B. Hole)
Matei 28.18-20 – Încurajarea de care au nevoie toţi slujitorii Lui ...
Locuri din Biblie: Matei 28, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul
La sfârşitul evangheliei după Matei citim cum Domnul înviat a poruncit ca cei unsprezece ucenici ai Lui să meargă în Galileea. Acolo, unde El S-a arătat lor, le-a dat o misiune importantă. În cuvintele Sale auzim ...